Diariusze Sejmu Wielkiego

XML-TEI Edition
encoded by Agnieszka Królczyk and Rafał T. Prinke

Biblioteka Kórnicka PAN 2005

Źródło:

Diariusz Sejmu Czteroletniego (sesje 1-71), z drukowanego wydania Jana Pawła Łuszczewskiego, Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788, Warszawa Druk. Nadworna J.K.Mci i [...] Kommis. Ed. Narod. 1790, t. 1, cz. I-II; t. 2, cz. I-II.


Uwagi edytorskie:

Mowy sejmowe wyróżnione kolorem niebieskim.