Object

Planned object

Title: "Dyariusz legacyi y podrozy do Porty Ottomańskiey od nayiasnieyszego krola [...] Augusta II y Rzeczypospolitey Polskiey przez [...] Rachfała na Lesznie Leszczynskiego woiewodę łęczyckiego [...] odprawiona roku ut infra."

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information