Object structure
Title:

"Miscellanea". Modi Epigrammaton et Epistolae.

Subject and Keywords:

literatura polska 17w. ; Gabriel Kolenda abp połocki metropolita kijowski (1606-1674) ; retoryka 17w. ; panegiryki ; jezuici 17w.

Description:

56 k. , 20,5x16 cm i mn. ; E.XXX, s. 232-237 ; Rkps BK00605 złożono z trzech odrębnych fragmentów. Pierwszy (k. 3-3v) to nie notowany w Bibliografii K. Estreichera panegiryczny druk pt.: "Perillustri ac reverendissimo Domino Domino Georgio Gabrielli Kolenda Archimandritae Berezwieciensi etc. etc. Domino et patrono suo colendissimo". Autor, nieznany bliżej, P. Serbinowicz. Utwór sławi abp połockiego, metropolitę kijowskiego G. Kolendę jako główną podporę unii katolicyzmu z prawosławiem. Penegiryk mógł powstać w 1658, kiedy G. Kolenda protestował przeciw ugodzie w Hadziaczu, podpisanie której groziło likwidacją unii prawie w całej metropolii kijowskiej. Cz. II rękopiśmienną (k. 4-46v) rozpoczyna, pisany bardzo starannie, fragment kursu retoryki (k. 4-7). Fragment ten, bez początku i końca, ilustruje odpowiednimi przykładami elementy teorii o tworzeniu epigramatów. Dołączono go prawdopodobnie na zasadzie podobieństwa tematyki (retoryka) do głównej części rkpsu (8-46), którą stonowią notatki o epistolografii poparte przykładami. Wykłady te prowadził w 1640-41 W. Pigłowski w kolegium jezuickim w Łucku ma Wołyniu, spisywał uczeń tego kolegium T. Szczygielski. W cz. III (k. 48-53v) wypisy z dzieł E. Puteanusa. Sporządził je benedyktyn S. Szczygielski k. 54-54v "Exordia Polonorum epistolorum k. 55 nie zapisana. K. 55v luźne notatki po łacinie, m in. zwroty związane z epistolografią.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00605

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

po 1640

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: