Object structure
Title:

Materiały do dziejów Polski od 1575-1701 roku

Subject and Keywords:

Polska 16-18w. ; Stefan Batory (1533-1586) król Polski ; Karol X Gustaw (1622-1660) król Szwecji ; Urban VIII (1568-1644) papież ; wojny kozackie 17w. ; silva rerum

Description:

125 k. , 31x19 cm ; kopia ; Kronika jest kopią z oryginału dziś nieznanego, nie zachowała się w całości, brak bowiem początku i prawdopodobnie zakończenia. Autor Kroniki pochodził na pewno z Wielkopolski, a ściślej nawet z Poznania, o czym świadczą częste wzmianki bądź o wydarzonych tam wypadkach, bądź o osobach, które tam przyjeżdżały. Nazwisko autora nie jest wprawdzie znane, z pewnych treści jednak, zawartych w rękopisie, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że jest nim pisarz wielkopolski Leonard Gorecki , Rękopis BK 278 został wpisany do inwentarza rękopisów Biblioteki Kórnickiej przez W. Kętrzyńskiego w Dziale Historia 155, późniejsza sygnatura BK 278 II 152 ; Rękopis BK 278 oprócz Kroniki, stanowiącej najcenniejszą jego część, zawiera drobne materiały historyczne z dziejów Polski 16, 17 i początku 18 wieku, zebrane bez wyraźnej linii przewodniej, stanowi więc typowe dla tych czasów Silva rerum. Materiały te wiążą się wyraźnie z dziejami Wielkopolski. Tutaj też zapewne powstał ten rękopis, o czym może świadczyć nie tylko sama Kronika, ale również zawarte w rękopisie inne materiały, w których tak osoby działające, jak i wypadki opisane odnoszą się do Wielkopolski. ; Estr XVIII, 567 ; Estr XII, 506 ; Estr XXVI, 257 ; Estr XXI, 478 ; Estr XVIII, 571

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00278

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

17-18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: