Object structure

Title:

Obszerna relacya Ostatniey Podróży do Turek, Pracy, Pilnosci y sławnego Zawarcia Traktatu pod Karłowicami 1698. Przez J. W. Stanisława Małachowskiego woiewodę Poznanskiego, Łukowskiego, Krzeczowskiego ettc. starostę Wielkiego Krola Jmci y Rzepltey Polskiej Posła. Sub Auspicijs Nayiasn[ieyszego] Krola Jmci Augusta II. szczęsliwie Tron Polski obsiadaiącego

Title execution:

"Traktat Karlovici z relatia negoti[i]"

Creator:

Gorkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

Stanisław Małachowski wda kaliski poznański (1659-1699) ; wojny polsko-tureckie 17w. ; Traktat 1699 karłowicki ; Turcja 17w. ; Podole 17w. ; diariusze podróży ; traktaty 17w.

Description:

[I], 95 k. , 24x17 cm ; kopia ; Na odwrocie pierwszej karty ochr. napis ręką z 18 w. lub 1 poł. 19 w.: "Z biblioteki Ogińskich" ; Rkps jest kopią wyciągu z metryki kor., potwierdzonego przez króla Stanisława Augusta 7 V 1766 r., sporządzoną wprost z niego albo z innego odpisu tegoż wyciągu (por. k. 75-76). Odpis traktatu jest również kopią wyciągu z metryki, uwierzytelnionego przez Stanisława Augusta 31 X 1769 r. (por. k. 78 i k. 91). ; K. czyste: I, 76v, 91v-95v ; Estr XXII, 75 ; Iwanowska A., Polskie rękopiśmienne relacje podróżnicze z epoki saskiej, [w:] Staropolska kultura rękopisu, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa 1990 s. 123-154

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00402

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1751-1800

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: