Object structure
Title:

Diario della legatione in Polonia del Card. Gaetano ne anni MDLXXXXVI et VII scritto da Gio. Paolo Mucante mastro di ceremonie

Creator:

Mucante, Giovanni Paolo

Contributor:

Albertrandy, Jan Chrzciciel (1731-1808) ; Działyński, Adam Tytus (1796-1861)

Subject and Keywords:

Bibliotheca Barberina ; sejm 1597 Warszawa ; nuncjatura papieska 16w. ; Morawy ; Śląsk 16w. ; dyplomacja 16w. ; podróże 16w.

Description:

[2],303 k. , 28x20 cm ; Na k. 1nlb. ręką Tytusa Działyńskiego: "Przepisany z Oryginału znajdującego się w Bibliotece Barberinich", po czym uwaga o misji Gaetaniego , Na okładce tylnej wewnątrz u dołu ręką Albertrandiego zapiska: "Codex hic ex Original Bibl. Barberinae descriptum est Romae a. 1779. Apograhum cum autographo contulit correxitque J. Bapt. Albertrandi Lector-Secretarius S. R. M. Poloniarum tum Romae scripta ad Patriam spectantia eiusdem Smi Regis mandato colligens" , Na k. 1 u góry inną ręką Ex Biblio. Barberiana volum. 2050 integro. , Dialog łaciński, w którym występuje Polonus oraz wszystkie tytuliki marginesowe od k. 60v - ręką Albertrandiego ; Biblioteka Barberinich vol. 2050 ; Znaczną część diariusza, dotyczącą Polski, ogłosił w przekładzie polskim z rkpsu Bibl. Wilanowskiej Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników hist. o Polsce, Warszawa 1822 T. 2 s. 133-216

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00337

Language:

ita ; lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1779

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: