Object structure
Title:

Miscellanea et eruditio symbolica scripta 1690.

Contributor:

Pęski Walenty (1630-1681)

Subject and Keywords:

literatura polska 17w. ; heraldyka 17w. ; sejmy 17w. ; mowy pogrzebowe 17w. ; mowy polityczne 17w. ; mowy weselne 17w.

Description:

285 k. , 19x15,5 cm ; Miscellanea - k. 1-217 Walenty Pęski, "Palatium Reginae libertatis [...]" k. 1-157v "Eruditio symbolica serviens ad omnem oratori materiam, scripta Anno Domini 1690. -k. 218-282 Część pierwsza rkpsu powstała około 1690, późniejsze zapiski rozciągają czas powstania do około poł. 18 w. Punkt A zawiera wypisy z dzieła W. Pęskiego "Palatium Reginae libertatis". Punkt B. oparty na teorii jezuity francuskiego M. Caussinusa, którego dzieła służyły do nauki retoryki w kolegiach zakonnych w Polsce w drugiej poł. 18 w. i w 1 poł. 18 w. Część II. była odrębnym rkpsem, jego karta tytułowa (obecnie k. 218) bardzo zniszczona, pokryta licznymi próbami pióra. Zapisy prowadzone chaotycznie, niestarannie. Być może był to brudnopis dołączony do cz. I i razem z nią oprawiony. Rkps do k. 214v, poza małymi wyjątkami, pisany jedną ręką. Istnieje przypuszczenie, że mogła to być ręka J. Działyńskiego, choć podważa to data jego urodzenia ok. 1690 (zm. 1735). Na k. 57v (koniec punktu I. A.) znajdujemy notatkę o ukończeniu przepisywania opatrzoną datą: 11 VI 1692. Można przyjąć, że J. Działyński około 1705 przepisywał wcześniejszy rkps niczego nie zmieniając. po k. 214v zaznacza się wiele rąk, w tym dwie podstawowe. W tekstach wiele dat najwcześniejsza-1613, najpóźniejsza-1690. Liczne próby pióra, poza k. 218, także na k. 282. K. 94-101 w czasie oprawy przestawiono do góry nogami. Po wyciętych k. 10 i 283 zostały jedynie kilkunastocentymetrowe paski. Wiele kart bardzo pociemniało, szczególnie k. 4-10v, 58-69v, 218, niektóre noszą ślady zwilgocenia. Tekst urywa się na k. 282 na kilku frazach przemowy, prawdopodobnie z okazji pogrzebu.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00596

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

17-18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: