Object structure
Title:

Peregrynacye Jaśnie Wielmożnego Imci pana Jakuba Sobieskiego woiewody Ziem Ruskich po roznych cudzoziemskich panstwach, także drogi do Baden z krolem Władysławem IV odprawioney krotkie opisanie

Creator:

Sobieski, Jakub (1590–1646)

Contributor:

Kayzer, Piotr pisarz Jakuba Sobieskiego

Subject and Keywords:

Jakub Sobieski herbu Janina (1590-1646) marszałek Sejmu, wojewoda bełski, wojewoda ruski, kasztelan krakowski, starosta krasnostawski ; Władysław IV (1595-1648) król Polski ; Hiszpania 17w. ; dyplomacja 17w. ; podróże 17w. ; itinerarium 17w.

Description:

101 k. , 31x19 cm ; kopia ; Peregrynacje Jakuba Sobieskiego wydał Edward Raczyński z rękopisu znajdującego się w jego zbiorach [nr 167]. Nie jest to jednak egzemplarz kompletny, na co dwukrotnie wskazuje sam wydawca pisząc: "Tu w rękopisie braknie kilku kart". Wykropkowane miejsca na s.: 113, 117, 136, 162, 179, 211, 224 dowodzą także trudności w odczytaniu tekstu, co również wskazywałoby na nie najlepszą jakość rękopisu. Braki w wyd. Raczyńskiego dotyczą gł. diariusza drugiej podróży z 1638 Uwidacznia się to na s. 202 i 220; rkps BK00321 uzupełnia je na k. 87-91, a chodzi tu o okres pobytu króla Władysława w Austrii od 30.08. -02.09., a także o ważną rozmowę z cesarzem 22. 10. Ponadto tekst w wyd. Raczyńskiego kończy się 06. 11., w BK 321 - 13. 11. ; Podróż po krajach europejskich rozpoczął Jakub Sobieski w 1607 roku, wrócił z niej po sześciu latach, w 1613. Na k. 84 rękopisu BK 321 podaje autor diariusza, w jaki sposób zbierał materiały z przebiegu swej podróży: "Tę moią peregrynacyą raptim y succincte nanotowałem sobie był roznemi językami, to francuskim, to hiszpańskim, potym zaś we dwudziestym dziewiątym roku pozwroceniu moim, zasiadłem w Zułkwi in Anno Domini 1647 y rekoligowałem się z pamięcią, szerzey i dostateczniey opisałem po polsku o roznych krajach chrzecianskich". , W roku 1638 odbył Sobieski drugą podróż towarzysząc królowi Władysławowi IV do Baden, gdzie król miał się poddać kuracji podagry, a głównie, gdzie miał się odbyć tajemniczy zjazd monarchów, na którym Władysław IV spodziewał się osiągnąć własne cele polityczne. Chodziło o zacieśnienie więzów politycznych z Austrią i zawarcie z cesarzem austriackim odpowiednich traktatów."Wyszli aż do drugiego pokoiu, kędy luszko krola JMCi było, y tam mieli z sobą colloquium privatum około dwóch godzin" k. 99r. Król jednak celu swego nie osiągnął: "niebarzo y z tey rozmowy krol JM był kontent, bo kwasno wyszedł wyprowadzaiąc cesarza, nie iadł tego dnia z cesarzem [...] wymowił się cesarzowi, iż się nie dobrze czuł na kamień" k. 99.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00321

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

17w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: