Object structure
Title:

Panowanie Zygmunta III. Woyna Turecka. Dodatek do niey

Subject and Keywords:

Polska 16-17w. ; Turcja 17w. ; Wołoszczyzna ; Tatarzy 17w. ; Kozacy 17w. ; wojsko polskie 17w. ; pospolite ruszenie 17w. ; Stanisław Żółkiewski (1547-1620) kanclerz i hetman wielki koronny ; Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski ; źródła historyczne 17w.

Description:

[XII], 360 k. , 41x26 cm ; Rkps obejmuje akta i korespondencję prowadzoną przez Zygmunta III i jego kancelarię z zagranicą: cesarstwem, księstwami niemieckimi, Wołoszczyzną i Tatarami. Spotyka się także uniwersały, manifesty itp. oraz raporty o aktualnej sytuacji politycznej; przy czym punkt ciężkości stanowi Wołoszczyzna, a także postanowienia sejmikowe. W rkpsie spotykamy oryg. i kop. (jak w BK 1398, 1400, 1402 i 1403); znaczną ilość akt stanowią kopie sporządzone przez Ł. Gołębiowskiego w 19 w. Na k. Iv.-XIIv. znajdują się wstęp i spis akt sporządzone przez Ł. Gołębiowskiego. Na k. 9-10v. znajdują się druk. uniwersały cesarskie; a na k. 319-331v. spis szlachty udającej się na pospolite ruszenie. Na k. 335-336 się list Zygmunta III do szacha perskiego z 1616 r.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK01399

Language:

lat ; ger ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

16-18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: