Object structure
Title:

"Exercitia Rhetorica per Jacobum Milżecki scripta."

Creator:

Milżecki, Jakub

Contributor:

Valerius Cornelius Ultraiectinus profesor uniwersytetu w Lowanium Rhetorica

Subject and Keywords:

literatura polska 17w. ; retoryka 17w. ; podręczniki 17w.

Description:

64 k. , 19x15,5 cm ; Rkps BK00603 dzieli się na trzy części. I część (k. 4-7) - zawiera wstęp do retoryki humanisty holenderskiego Valeriusa Corneliusa z Ultrechtu, autora podręczników gramatyki oraz podręcznika retoryki. Część II - "Exercita rhetorika" (k. 8-55) - ma cechy zeszytu do ćwiczeń z retoryki, wypełniają ją wyłącznie przykłady, wzory, formuły, listy, dokumenty związane ze sprawami kościoła (diecezji, parafii) i jego organizacją. W tekstach liczne skreślenia i poprawki obcą ręką. Niekiedy wymienia nazwiska duchownych, z miejscowości - najczęściej Kraków. Z niewielu wymienionych dat najwcześniejsza - 1604, najpóźniejsza - 1655. Część ta sprawia wrażenie, że pisała ją osoba przygotowująca się do stanu duchownego. Część III (od k. 55v) zawiera rymowane sentencje łacińskie. Podobne zbiory wchodziły w skład wielu rkpsów jako istotny element ćwiczeń retorycznych. Na k. 2-3v i 4v oraz 6v-7 starannie wykaligrafowane "Exerticium charakteris", wzory, według których piszący od k. 8 zmienia i ustala swoje pismo na dobrze czytelne. K. 1 (dawna ochronna) i częściowo k. 2 gęsto pokryte próbami pióra oraz różnymi sentecjami i notatkami. Wszystko pisane bezładnie, w różnych kierunkach wraz z próbami pióra tworzy zapis nie do odczetania. Liczne próby pióra także na k. 62-62v. K. rkpsu, szczególnie k. 1 pociemniałe.Rkps wyszedł spod pióra Jakuba Mielżyckiego (notatka proweniencyjna na k. 4: "Iacobi Milzecki haec manus scripsit"). Był to prawdopodobnie uczeń Kolegium Jezuickiego w Krakowie z rodziny Milżeckich h. Odrowąż z woj. krakowskiego. J. Milżecki tzrykrotnie umieścił swój podpis w próbach pióra na k. 7v, przy jednym dodając: "Jakubowi i żołnierzowi". Jego ręką w próbach pióra na k. 2: "Ioannes Wilkowski", na k. 62v: "Stanisław z Wiśnicza Lubomirski marszłek koronny". Rkps wskazuje również następnych właścicieli czy użytkowników, których nie udało się zindentyfikować

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00603

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

17w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: