Object structure
Title:

"Litaniarum trium linguarum, in quo latino-polono-germanae diversae in unum 207 [ut in generali indice videndum est] Litaniae collectae, reperiuntur. Inchoatum Weyheropoli anno 1709, die 30 mensis augusti. Finitum vero Anno Domini 1715. die 31 decembris. Conscriptum studio et opere Francisci Valentini Ruthen, ecclesiarum Weyheropoliensis, Goresisque rectoris."

Creator:

Ruthen Franciszek Walenty

Subject and Keywords:

literatura polska ; literatura niemiecka ; pieśni 18w. ; litanie 18w. ; psalmy 18w. ; Wejherowo ; Kłodawa ; Gdańsk 18w. ; Pomorze 18w. ; Prusy 18w.

Description:

633 k. , 18,5x24 cm ; Autor rkps F. W. Ruthen, Polak, był rektorem kościoła m. in. w Wejherowie, potem proboszczem w Kłodawie koło Gdańska. Poza odpisami litanii, pieśni i psalmów, przepisał również w 1708 Campus Appolinis [...] 1692 zbiór poezji ; Pismo rkpsu staranne, tytuły i inicjały czerwonym atramentem. Przy poszczególnych litaniach i pieśniach data ich przepisania, a bardzo często również źródło, z którego zostały zaczerpnięte. Dalszy ciąg podobnych materiałów zawarty jest w rkpsach: BK 39, 40, 41, 42.

Place of publication:

Wejherowo

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00038

Language:

lat ; pol ; ger

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1709-1715

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: