Object structure
Title:

Dyaryusz convocationis post fata krola Jmci J. P. Jana Trzeciego die 17 junii anno 1696 paroxizmem apoplexyie vita sublati przez [...] Michała Radzieiowskiego pro die 29 augusti w Warszawie złozoney. Seymiki antevocacyalne 27 julii po woiewodztwach złozone były

Title execution:

Pisma historyczne z okresu bezkrólewia 1696-1697 i początków panowania Augusta II. ; Varia do elekcji i początków panowania Augusta II. , z inw. rkpsów

Subject and Keywords:

Jan III Sobieski (1629-1696) król Polski ; August II Mocny (1670-1733) król Polski ; Stanisław Herakliusz Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (1642-1702) książę, marszałek wielki koronny, starosta spiski ; elekcje 17w. ; diariusze sejmowe 17w. ; poezja 17w.

Description:

84 k. , 33x20 cm ; kopia ; k. 9-12, 29-30, 34, 50, 55, 57, 59 czyste , "Propositio do [...] Rzeczypospolitej Polskiej [...] - Por. rkps Ossol. nr 260 s. 542-547 , "Polska tak od pretensy do korony [...] - Por. rkps Ossol. nr 651 s. 586-599 , List Łukasza Horodyńskiego do konsyliarza [...] - Por. rkps Ossol. nr 260 s. 570; rkps BK 398 k. 165r-165v , List Łukasza Horodyńskiego do stryja [...] - Por. rkps Ossol. nr 256 s. 448-449; rkps BK 398 k. 166 , List Franciszki Ogińskiej do starosty ostrskiego - Por. rkps Ossol. nr 256 s. 447-448 , "Traktat między woyskiem skonfederowanym [...] - Por. Ossol. nr 256 s. 467-474; nr 260 s. 578-585 ; strony fragmentami nieczytelne, rękopis mocno zszyty

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00397

Language:

pol ; lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: