Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 351827

Readers on-line: 1547

Total number of users since Jun 10, 2004: 86257834

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [80775]
 2. czasopismo [66883]
 3. czasopisma [65198]
 4. gazety [60521]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5548]
 8. rękopisy [5171]
 9. starodruki [4392]
 10. dzienniki urzędowe [4235]
 11. dodatek do czasopisma [3968]
 12. źródła historyczne [3777]
 13. akta [2545]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2265]
 16. starodruk [1931]
 17. tygodniki [1710]
 18. dodatek [1706]
 19. monografia [1662]
 20. rozprawa doktorska [1469]
 21. dwutygodniki [1331]
 22. artykuł [1205]
 23. sprawozdania [1180]
 24. mapy [1140]
 25. monografie [987]
 26. korespondencje [984]
 27. listy [817]
 28. fotografie [730]
 29. personalia [696]
 30. dokumentacja kadrowa [696]
 31. rozprawa habilitacyjna [673]
 32. dokumenty elektroniczne [651]
 33. kalendarz [611]
 34. artykuły [598]
 35. fiszki [592]
 36. tygodniki ilustrowane [560]
 37. wspomnienie [546]
 38. miesięcznik [530]
 39. informator [498]
 40. powieści [469]
 41. źródło historyczne [432]
 42. broszury [402]
 43. kalendarze [391]
 44. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 45. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 46. źródło [382]
 47. materiały sejmowe [375]
 48. biuletyn [368]
 49. pamiętnik [342]
 50. Beilage [321]
 51. korespondencja [320]
 52. pocztówka [315]
 53. monografia historyczna [308]
 54. rozprawy doktorskie [303]
 55. powieści historyczne [297]
 56. bibliografie [295]
 57. pamiętniki [272]
 58. podręczniki [271]
 59. podręczniki akademickie [268]
 60. biografie [265]
 61. szkice [264]
 62. muzykalia [257]
 63. rocznik [255]
 64. raporty [249]
 65. monografie historyczne [239]
 66. szkice historyczne [227]
 67. fotografia [222]
 68. kazania [197]
 69. dokumenty [196]
 70. opracowanie [195]
 71. inkunabuły [184]
 72. poezja [183]
 73. spis [177]
 74. recenzja [167]
 75. odbitka [164]
 76. sprawozdanie [163]
 77. maszynopis [159]
 78. słowniki [157]
 79. pocztówki [151]
 80. statut [142]
 81. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 82. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 83. opowiadania [141]
 84. dyplomy [137]
 85. karta pocztowa [132]
 86. biuletyny [132]
 87. odezwy [131]
 88. roczniki [130]
 89. ustawy [129]
 90. katalog [122]
 91. fotokopia [122]
 92. dramaty [121]
 93. mapa [119]
 94. książka [118]
 95. poradnik [117]
 96. informatory [117]
 97. telegram [115]
 98. wydawnictwa popularne [114]
 99. odbitki [114]
 100. mowy [112]
 101. programy nauczania [111]
 102. statuty [109]
 103. poradniki [109]
 104. kazanie [108]
 105. listy nazwisk [107]
 106. mowy pogrzebowe [106]
 107. spisy lasów [105]
 108. zeszyty naukowe [101]
 109. wydawnictwa źródłowe [101]
 110. spisy osobowe [99]
 111. mowy sejmowe [98]
 112. wizerunek [95]
 113. spisy [94]
 114. dziennik [93]
 115. poezje [92]
 116. rozprawy [89]
 117. poradnik metodyczny [89]
 118. kronika [88]
 119. dziennik urzędowy [86]
 120. wspomnienia [85]
 121. podręcznik [84]
 122. modlitewniki [84]
 123. księgi adresowe [82]
 124. czasopisma wojskowe polskie [81]
 125. ulotka [77]
 126. publicystyka [76]
 127. ryciny [74]
 128. antologie [74]
 129. maszynopis powielony [73]
 130. szkice literackie [72]
 131. katalogi [72]
 132. druki [69]
 133. opracowania historyczne [67]
 134. biografia [67]
 135. regulamin [66]
 136. programy wykładów [66]
 137. druki ulotne [66]
 138. Volks-Kalender [66]
 139. druk okolicznościowy [64]
 140. beletrystyka [64]
 141. przewodnik [63]
 142. opracowania [63]
 143. katalog wystawy [63]
 144. wykłady naukowe [60]
 145. streszczenie [60]
 146. katalogi wystaw [60]
 147. encyklopedie [59]
 148. mowy żałobne [57]
 149. czasopisma niezależne [56]
 150. atlasy [56]
 151. album [56]
 152. zdjęcia [55]
 153. uniwersały [55]
 154. powieść [55]
 155. wykazy [54]
 156. wykłady [53]
 157. przewodniki [53]
 158. broszura [53]
 159. nadbitka [52]
 160. materiały konferencyjne [52]
 161. akta sejmowe [51]
 162. głos sejmowy [50]
 163. albumy [49]
 164. obwieszczenia [48]
 165. wykłady uniwersyteckie [47]
 166. pisma patrystyczne [47]
 167. nuty [47]
 168. maszynopisy [47]
 169. kwartalnik [46]
 170. panegiryki [45]
 171. ikonografia [44]
 172. rozważania [43]
 173. katalogi księgarskie [43]
 174. regulaminy [42]
 175. odczyty [42]
 176. komedie [42]
 177. wykład [41]
 178. program wykładów [41]
 179. antologia [41]
 180. program teatralny/operowy [40]
 181. protokoły [39]
 182. księgi pamiątkowe [38]
 183. kroniki [38]
 184. instrukcje [38]
 185. pieśni [37]
 186. herbarze [37]
 187. ulotki [36]
 188. raptularze [35]
 189. almanachy [35]
 190. notatki [34]
 191. katechizmy [34]
 192. rozmyślania [33]
 193. rozdział [33]
 194. nadbitki [33]
 195. wykaz [31]
 196. przepisy prawne [31]
 197. programy filmowe [31]
 198. eseje [31]
 199. recenzje [30]
 200. referaty [29]
 201. listy otwarte [29]
 202. konstytucje sejmowe [29]
 203. zaproszenie [28]
 204. satyry [28]
 205. plany [28]
 206. dialogi [28]
 207. relacje z podróży [26]
 208. wstęp [24]
 209. obwieszczenie [24]
 210. nekrologi [24]
 211. programy [23]
 212. nekrolog [23]
 213. rozprawa [22]
 214. prospekty [22]
 215. miesięczniki [22]
 216. list [22]
 217. inwentarz [22]
 218. jednodniówki [21]
 219. genealogie [21]
 220. formularz [21]
 221. ustawa [20]
 222. ulotki wyborcze [20]
 223. program [20]
 224. polemiki [20]
 225. panegiryk [20]
 226. orzeczenia prawne [20]
 227. leksykony [20]
 228. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 229. słownik [19]
 230. skrypt [19]
 231. rejestry [19]
 232. przewodniki turystyczne [19]
 233. prospekt [19]
 234. opowiadanie [19]
 235. modlitwy [19]
 236. śpiewniki [18]
 237. statystyki [18]
 238. referat [18]
 239. legitymacje członkowskie [18]
 240. katalog antykwaryczny [18]
 241. dysertacje [18]
 242. druki okolicznościowe [18]
 243. dokumenty muzyczne [18]
 244. przemówienia [17]
 245. powieść historyczna [17]
 246. polemika [17]
 247. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 248. inwentarze [17]
 249. bajki [17]
 250. szkice biograficzne [16]
 251. statuty i regulaminy [16]
 252. nowele [16]
 253. elementarze [16]
 254. życiorysy [15]
 255. wykazy personalne [15]
 256. rozporządzenia [15]
 257. poradniki rolnicze [15]
 258. opisy [15]
 259. księga pamiątkowa [15]
 260. wiersze [14]
 261. uniwersał [14]
 262. traktat [14]
 263. spis nazwisk [14]
 264. relacje osobiste [14]
 265. plansza [14]
 266. opisy kraju [14]
 267. kodeks dyplomatyczny [14]
 268. jednodniówka [14]
 269. druk ulotny [14]
 270. bibliografia [14]
 271. biblia [14]
 272. wypisy [13]
 273. słownik geograficzny [13]
 274. szkice filozoficzne [13]
 275. skrypty [13]
 276. skorowidze [13]
 277. poemat [13]
 278. opowiadania historyczne [13]
 279. ogłoszenia [13]
 280. księgi rachunkowe [13]
 281. kodeksy [13]
 282. diariusze [13]
 283. cenniki [13]
 284. biografie literackie [13]
 285. wiersze okolicznościowe [12]
 286. spisy nazwisk [12]
 287. reprodukcja [12]
 288. opisy podróży [12]
 289. encyklopedia [12]
 290. deklaracje [12]
 291. anegdoty [12]
 292. zbiory pism [11]
 293. zbiory dokumentów [11]
 294. wspomnienia pośmiertne [11]
 295. testamenty [11]
 296. studium [11]
 297. quaestiones [11]
 298. przemówienie [11]
 299. plakat [11]
 300. katalog księgarski [11]
 301. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 302. druki urzędowe [11]
 303. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 304. broszury polityczne [11]
 305. załączniki [10]
 306. zaproszenia [10]
 307. wspomnienia z podróży [10]
 308. sztuki teatralne [10]
 309. szkice krytyczne [10]
 310. spis osobowy [10]
 311. satyra [10]
 312. relacje [10]
 313. przymówienie się [10]
 314. projekty sejmowe [10]
 315. prace zbiorowe [10]
 316. poradniki budowlane [10]
 317. poematy [10]
 318. podręczniki medyczne [10]
 319. okólnik [10]
 320. odezwa [10]
 321. metryki [10]
 322. dramat [10]
 323. serie wydawnicze [9]
 324. rozkazy [9]
 325. relacja z podróży [9]
 326. projekty [9]
 327. podręczniki dla szkół średnich [9]
 328. opracowania naukowe [9]
 329. mowa [9]
 330. lista oficerów [9]
 331. libretta [9]
 332. kodeksy prawne [9]
 333. katalogi biblioteczne [9]
 334. herbarz [9]
 335. ekspedycje [9]
 336. dzienniki [9]
 337. atlas [9]
 338. akwarele [9]
 339. akty zgonu [9]
 340. spisy wykładów [8]
 341. rozprawy fiozoficzne [8]
 342. rozkazy wojskowe [8]
 343. program nauczania [8]
 344. odczyt [8]
 345. nowiny [8]
 346. mowy sądowe [8]
 347. miedzioryt [8]
 348. legendy [8]
 349. książki kucharskie [8]
 350. katalog wydawniczy [8]
 351. indeksy [8]
 352. hagiografie [8]
 353. fraszki [8]
 354. epitalamia [8]
 355. epistolografia [8]
 356. druk urzędowy [8]
 357. Zeszyt Naukowy [8]
 358. zaświadczenie [7]
 359. wyroki sądowe [7]
 360. wykaz miejscowości [7]
 361. wydawnictwo ilustrowane [7]
 362. wiersz okolicznościowy [7]
 363. tłumaczenie [7]
 364. traktaty [7]
 365. szkice religijne [7]
 366. rozprawy filozoficzne [7]
 367. reprinty [7]
 368. przekłady [7]
 369. praca zbiorowa [7]
 370. pisma [7]
 371. opis kraju [7]
 372. mowy polityczne [7]
 373. księga jubileuszowa [7]
 374. książka adresowa [7]
 375. kompendium [7]
 376. cennik [7]
 377. artykuły historyczno-prawne [7]
 378. afisze filmowe [7]
 379. żywoty świętych [6]
 380. zapisy fonograficzne [6]
 381. spisy miejscowości [6]
 382. rozprawy naukowe [6]
 383. rozporządzenie [6]
 384. roczniki oficerskie [6]
 385. przepisy służbowe [6]
 386. programy uroczystości [6]
 387. programy teatralne [6]
 388. praca doktorska [6]
 389. poradniki medyczne [6]
 390. poradniki gospodarskie [6]
 391. poezja okolicznościowa [6]
 392. poezja funeralna [6]
 393. mowy rektorskie [6]
 394. monografie literackie [6]
 395. modlitewnik [6]
 396. lista nazwisk [6]
 397. księga adresowa [6]
 398. katalog handlowy [6]
 399. kalendarium [6]
 400. diariusze sejmowe [6]
 401. dekrety [6]
 402. cegiełka [6]
 403. biografia literacka [6]
 404. article [6]
 405. świadectwa szkolne [5]
 406. vademecum [5]
 407. ulotki reklamowe [5]
 408. uchwały [5]
 409. traktat teologiczny [5]
 410. tablice [5]
 411. szkice popularno-naukowe [5]
 412. spisy geograficzne [5]
 413. spis miejscowości [5]
 414. skorowidz [5]
 415. sielanki [5]
 416. rozprawy religijne [5]
 417. rozprawy historyczne [5]
 418. rezolucje [5]
 419. przepisy wojskowe [5]
 420. poradniki weterynaryjne [5]
 421. podania [5]
 422. pisma zbiorowe [5]
 423. partytura [5]
 424. pamiętniki 19w. [5]
 425. pamiątka [5]
 426. opery [5]
 427. okólniki [5]
 428. odpowiedź [5]
 429. nalepka iluminacyjna [5]
 430. mowa pogrzebowa [5]
 431. monografie filozoficzne [5]
 432. manifesty [5]
 433. leksykon [5]
 434. laudacje [5]
 435. księgi liturgiczne [5]
 436. komedia [5]
 437. karta zaopatrzeniowa [5]
 438. kancjonały [5]
 439. instrukcje wojskowe [5]
 440. inkunabuł [5]
 441. elegie [5]
 442. dzienniki podróży [5]
 443. akty prawne [5]
 444. zbiór [4]
 445. zaśwadczenia [4]
 446. uwiadomienia [4]
 447. tabele [4]
 448. słownik biograficzny [4]
 449. synteza [4]
 450. reportaż [4]
 451. regulaminy wojskowe [4]
 452. psałterz [4]
 453. przysłowia [4]
 454. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 455. przedruki [4]
 456. pieśń [4]
 457. petycje [4]
 458. opowieści [4]
 459. opis podróży [4]
 460. mowy okolicznościowe [4]
 461. monografie genealogiczne [4]
 462. memoriały [4]
 463. manifest [4]
 464. literatura popularnonaukowa [4]
 465. księgi święte [4]
 466. księgi wpisów [4]
 467. księgi jubileuszowe [4]
 468. książki telefoniczne [4]
 469. książki adresowe [4]
 470. książka kucharska [4]
 471. kodeks [4]
 472. kazania pogrzebowe [4]
 473. informatory szkolne [4]
 474. hagiografia [4]
 475. fragmenty [4]
 476. epitafium [4]
 477. argument [4]
 478. zielniki [3]
 479. zarządzenia [3]
 480. wspomnienia historyczne [3]
 481. wodewile [3]
 482. umowy [3]
 483. transumpty [3]
 484. tragedie [3]
 485. teksty źródłowe [3]
 486. tablice historyczne [3]
 487. szkice naukowe [3]
 488. szkice monograficzne [3]
 489. szkice ekonomiczne [3]
 490. studia historyczne [3]
 491. spis statystyczny [3]
 492. rozprawy krytyczne [3]
 493. roczniki lekarskie [3]
 494. relacja [3]
 495. rejestry zmarłych [3]
 496. rachunki [3]
 497. protokół [3]
 498. protestacje [3]
 499. program uroczystości [3]
 500. piosenki [3]
 501. pamflety [3]
 502. ordynacje [3]
 503. opwiadania historyczne [3]
 504. opracowanie bibliograficzne [3]
 505. nowela [3]
 506. mszały [3]
 507. mowa żałobna [3]
 508. monografia statystyczna [3]
 509. literatura [3]
 510. lista poległych [3]
 511. lista [3]
 512. list pasterski [3]
 513. list otwarty [3]
 514. kroniki klasztorne [3]
 515. kontrakty [3]
 516. komunikat [3]
 517. komentarze do ustawy [3]
 518. komentarz [3]
 519. katechizm (katechizmy) [3]
 520. katalog galerii [3]
 521. kantyczki [3]
 522. interpelacje poselskie [3]
 523. indeks [3]
 524. epigramaty [3]
 525. dzienniki wydatków [3]
 526. dysertacja [3]
 527. dyplom [3]
 528. dokument królewski [3]
 529. dodatek nadzwyczajny [3]
 530. brewiarze [3]
 531. baśnie [3]
 532. apele [3]
 533. akta majątkowe [3]
 534. afisze [3]
 535. Zbiór pieśni [3]
 536. śpiewnik [2]
 537. zarządzenie [2]
 538. wypisy heraldyczne [2]
 539. wykazy miejscowości [2]
 540. traktaty filozoficzne [2]
 541. tragedia [2]
 542. tezy [2]
 543. szkice satyryczne [2]
 544. szkice polityczne [2]
 545. szkice jubileuszowe [2]
 546. szkice gospodarcze [2]
 547. szkice bibliograficzne [2]
 548. szkic historyczny [2]
 549. statuty synodalne [2]
 550. staroduki [2]
 551. spisy wystawców [2]
 552. spisy topograficzne [2]
 553. spisy książek [2]
 554. scenki ludowe [2]
 555. satyry polityczne [2]
 556. rozprawy publicystyczne [2]
 557. rozkaz [2]
 558. roczniki statystyczne [2]
 559. repertuary [2]
 560. rejestr [2]
 561. regulamin szkolny [2]
 562. recepta [2]
 563. przepisy licencyjne [2]
 564. przemowy [2]
 565. program zjazdu [2]
 566. program konferencji [2]
 567. praca magisterska [2]
 568. powieść biograficzna [2]
 569. postylle [2]
 570. pokwitowanie [2]
 571. pogadanki [2]
 572. podręczniki wyborcze [2]
 573. podręcznik akademicki [2]
 574. plan miasta [2]
 575. pisma filozoficzne [2]
 576. pieczęcie [2]
 577. paszport [2]
 578. paszkwile [2]
 579. pamiętniki 19 w. [2]
 580. opracowania geograficzne [2]
 581. opis [2]
 582. opera [2]
 583. odznaczenia [2]
 584. obraz [2]
 585. noty dyplomatyczne [2]
 586. normy prawne [2]
 587. mowy weselne [2]
 588. mowa sejmowa [2]
 589. monografie heraldyczne [2]
 590. mitologie [2]
 591. miscellanea [2]
 592. memoriał [2]
 593. materiały informacyjne [2]
 594. listy oficerów [2]
 595. laudum [2]
 596. lacrimae [2]
 597. kwestionariusz [2]
 598. księgi sądowe [2]
 599. księgi biblijne [2]
 600. księga sądowa [2]
 601. księga [2]
 602. kopie maszynopisu [2]
 603. komunikaty [2]
 604. komentarze [2]
 605. katalogi grafiki [2]
 606. katalog roślin [2]
 607. karta wstępu [2]
 608. kantaty [2]
 609. ilustracje [2]
 610. gwasz [2]
 611. gratulacje [2]
 612. glosariusz [2]
 613. epitafia [2]
 614. edycje [2]
 615. dowód tożsamości [2]
 616. diariusz [2]
 617. czasopisma literackie [2]
 618. biografia bibliografia [2]
 619. bilet wstępu [2]
 620. bilet [2]
 621. ballady [2]
 622. bajka [2]
 623. afisz [2]
 624. adresy [2]
 625. Kalender (Evangelischer) [2]
 626. świadectwo szkolne [1]
 627. złote myśli [1]
 628. zwierciadło [1]
 629. zielnik [1]
 630. zeszyty szkolne [1]
 631. zdjęcie [1]
 632. zbiór mów [1]
 633. zażalenia [1]
 634. zapiski heraldyczne [1]
 635. zapiski [1]
 636. zakładka do książki [1]
 637. zagajenie [1]
 638. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 639. wykłady filozoficzne [1]
 640. wykaz ulic [1]
 641. votum [1]
 642. varia [1]
 643. ustawy podatkowe [1]
 644. ustawy kościelne [1]
 645. układy zbiorowe pracy [1]
 646. ugody [1]
 647. tłumaczenia [1]
 648. tygodn [1]
 649. traktaty teologiczne [1]
 650. traktat filozoficzny [1]
 651. tekst na prawach rękopisu [1]
 652. tańce [1]
 653. słowo wstępne [1]
 654. słowniki heraldyczne [1]
 655. słowniki geograficzne [1]
 656. słownik heraldyczny [1]
 657. szkice historyyczne [1]
 658. szkice geograficzne [1]
 659. szkic monograficzny [1]
 660. summa [1]
 661. studia genealogiczne [1]
 662. statuty sejmowe [1]
 663. sprostowanie [1]
 664. spisy map [1]
 665. spisy gmin [1]
 666. spisy dokumentów [1]
 667. spis numizmatyczny [1]
 668. składy osobowe [1]
 669. silva rerum [1]
 670. sentencje [1]
 671. schematyzmy [1]
 672. rubrycele [1]
 673. rozprawy teologiczne [1]
 674. rozprawy sądowe [1]
 675. rozprawy psychologiczne [1]
 676. rozprawy i monografie [1]
 677. rozprawki astronomiczne [1]
 678. rozporządzenia królewskie [1]
 679. rozkład jazdy [1]
 680. reprodukcje zdjęć [1]
 681. relacje sejmowe [1]
 682. relacje historyczne [1]
 683. regulaminy szkolne [1]
 684. regulamin bankowy [1]
 685. referaty filozoficzne [1]
 686. recenjza [1]
 687. recencja [1]
 688. publikacje elektroniczne [1]
 689. przysięga [1]
 690. przewodniki sakralne [1]
 691. przepowiednie [1]
 692. przepisy kościelne [1]
 693. przepisy budowlane [1]
 694. przemówienie sprawozdawcze [1]
 695. protesty [1]
 696. programy przedstawień [1]
 697. program koncertu [1]
 698. prezentacja [1]
 699. preprint [1]
 700. prace źródłowe [1]
 701. powieść autobiograficzna [1]
 702. portrety [1]
 703. poradniki heraldyczne [1]
 704. poezja religijna [1]
 705. poematy żałobne [1]
 706. poemat żałobny [1]
 707. poemat dramatyczny [1]
 708. podręcznik numizmatyczny [1]
 709. pod [1]
 710. plankty [1]
 711. plan [1]
 712. pismo jubileuszowe [1]
 713. pastorałka [1]
 714. oracje sądowe [1]
 715. opracowania statystyczne [1]
 716. opracowania medyczne [1]
 717. opracowania genealogiczne [1]
 718. opisy flory [1]
 719. opis wizytacji [1]
 720. opis panowania [1]
 721. opinie [1]
 722. okólnik bankowy [1]
 723. ogłoszenie [1]
 724. obraz olejny [1]
 725. obligacja [1]
 726. objaśnienia do przezroczy [1]
 727. obitka [1]
 728. notatka biograficzna [1]
 729. naszywka [1]
 730. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 731. mowy laudacyjne [1]
 732. moralistyka [1]
 733. monografie psychologiczne [1]
 734. monografie porównawcze [1]
 735. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 736. misteria ludowe [1]
 737. memoranda [1]
 738. materiały źródłowe [1]
 739. materiały kongresowe [1]
 740. materiał szkoleniowy [1]
 741. masoniki [1]
 742. mandaty [1]
 743. listy odznaczonych [1]
 744. listy adresowe [1]
 745. lauda [1]
 746. księgi ziemskie [1]
 747. księgi protokólarne [1]
 748. księgi miejskie [1]
 749. księgi metrykalne [1]
 750. księgi imion [1]
 751. księga urodzeń [1]
 752. księga szkoły [1]
 753. księga miejska [1]
 754. księga kancelaryjna [1]
 755. książki pamiątkowe [1]
 756. książka telefoniczna [1]
 757. krytyka literacka [1]
 758. krytyka [1]
 759. kroniki żałobne [1]
 760. kosztorysy [1]
 761. kopie [1]
 762. konstytucje [1]
 763. konkursy [1]
 764. koncept [1]
 765. komentarze do tekstów [1]
 766. komentarze biblijne [1]
 767. kolekcja okol [1]
 768. kodeks prawny [1]
 769. kodeks handlowy [1]
 770. klucz do oznaczania [1]
 771. klepsydry [1]
 772. katechizm [1]
 773. katalogi roślin użytkowych [1]
 774. katalog prasowy [1]
 775. kartka świąteczna [1]
 776. kartka pocztowa [1]
 777. karta żywnościowa [1]
 778. karta wizytowa [1]
 779. karta uczestnictwa [1]
 780. karta dostaw mleka [1]
 781. kancjonał [1]
 782. itinerarium [1]
 783. interpelacja poselska [1]
 784. instrukcje poselskie [1]
 785. instrukcje nauczania [1]
 786. informator teatralny [1]
 787. historia [1]
 788. habilitacja [1]
 789. głos [1]
 790. gwarancja [1]
 791. gesta [1]
 792. felieton [1]
 793. faksymile rękopisu [1]
 794. faksymile [1]
 795. expositio [1]
 796. exlibris [1]
 797. etiudy organowe [1]
 798. dzienniki podawcze [1]
 799. dysertacje doktorskie [1]
 800. dramolet [1]
 801. dowód osobisty [1]
 802. dokumenty powstańcze [1]
 803. dokumenty królewskie [1]
 804. dekrety królewskie [1]
 805. deklaracja [1]
 806. dane osobowe [1]
 807. brewe papieskie [1]
 808. blankiety [1]
 809. biuletyn artykułowy [1]
 810. biblie [1]
 811. atlasy historyczne [1]
 812. apologetyka [1]
 813. aneks [1]
 814. analiza [1]
 815. almanach [1]
 816. alegorie [1]
 817. akwarela [1]
 818. akty urodzeń [1]
 819. akta wizytacyjne [1]
 820. akta cechowe [1]
 821. akcje [1]
 822. agenda [1]
 823. abecadlnik [1]
 824. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 825. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 826. Utwory satyryczne [1]
 827. Prace habilitacyjne [1]
 828. Praca magisterska [1]
 829. Poznań [1]
 830. Kolekcja okolicznościowa [1]
 831. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [6308260]
 2. czasopisma [5002720]
 3. monografia [4881641]
 4. gazety [3954488]
 5. czasopismo [3649734]
 6. gazeta [3050261]
 7. książka [2521204]
 8. rozprawa habilitacyjna [1320214]
 9. księgi adresowe [794952]
 10. monografie [735182]
 11. dzienniki urzędowe [641944]
 12. starodruki [624454]
 13. artykuł [624114]
 14. gazeta (gazety) [585547]
 15. rozprawy doktorskie [548520]
 16. źródła historyczne [479268]
 17. archiwalia [472580]
 18. wydawnictwa urzędowe [447859]
 19. herbarze [444334]
 20. personalia [443065]
 21. dokumentacja kadrowa [443065]
 22. spisy [400599]
 23. bibliografie [367119]
 24. pamiętniki [347206]
 25. monografie historyczne [338981]
 26. artykuły [315360]
 27. monografia historyczna [292911]
 28. spis [289914]
 29. antologie [282768]
 30. biuletyn [280832]
 31. przysłowia [275934]
 32. listy strat [258275]
 33. skrypt [225589]
 34. kodeks dyplomatyczny [205748]
 35. sprawozdania [198524]
 36. opracowanie [189596]
 37. wspomnienia [184283]
 38. źródło [182537]
 39. spis nazwisk [176993]
 40. genealogie [175048]
 41. podręcznik [171533]
 42. mapy [165584]
 43. wykazy [159095]
 44. roczniki oficerskie [157097]
 45. roczniki [152765]
 46. rejestry zmarłych [149526]
 47. lista poległych [143823]
 48. rocznik [135939]
 49. akta [135526]
 50. spisy nazwisk [132627]
 51. szkice historyczne [130875]
 52. biblia [124925]
 53. kroniki [124787]
 54. dokumenty elektroniczne [123822]
 55. słownik [122228]
 56. wykaz miejscowości [121897]
 57. starodruk [118680]
 58. skorowidz [117016]
 59. kalendarze [116556]
 60. dwutygodniki [115457]
 61. informator [115360]
 62. tygodniki [113961]
 63. rejestry [111493]
 64. rękopisy [108992]
 65. poradnik metodyczny [105251]
 66. biografie [95108]
 67. tygodniki ilustrowane [92918]
 68. źródło historyczne [90691]
 69. rękopis [88981]
 70. kalendarz [84425]
 71. wspomnienie [84290]
 72. słowniki [79592]
 73. tłumaczenie [79391]
 74. powieści [77394]
 75. podręczniki akademickie [76564]
 76. podręczniki [74394]
 77. pocztówka [72023]
 78. księgi pamiątkowe [70497]
 79. wydawnictwa popularne [65302]
 80. fotografie [64910]
 81. kazania [60927]
 82. dodatek do czasopisma [59656]
 83. fotografia [59289]
 84. spisy osobowe [57886]
 85. broszury [57607]
 86. skrypty [55554]
 87. listy [54913]
 88. praca magisterska [54523]
 89. bibliografia [54417]
 90. pocztówki [48458]
 91. opracowania [44284]
 92. herbarz [43556]
 93. księga adresowa [42388]
 94. program teatralny/operowy [42047]
 95. przewodniki [41470]
 96. katalogi [40742]
 97. książki adresowe [39676]
 98. opracowania historyczne [39641]
 99. materiały konferencyjne [38977]
 100. przewodnik [38227]
 101. inwentarze [37529]
 102. encyklopedie [36878]
 103. album [35954]
 104. almanachy [35579]
 105. miesięcznik [35562]
 106. korespondencje [35133]
 107. poradniki [34517]
 108. powieści historyczne [34357]
 109. pamiętnik [34124]
 110. opisy [33845]
 111. kronika [33373]
 112. postylle [32379]
 113. lista oficerów [31273]
 114. informatory [30598]
 115. sprawozdanie [29788]
 116. kwartalnik [29116]
 117. roczniki lekarskie [28619]
 118. maszynopis [28490]
 119. poezje [28431]
 120. biografia [26057]
 121. odbitka [24501]
 122. katalog [23067]
 123. listy odznaczonych [22449]
 124. praca zbiorowa [22435]
 125. kodeksy [22296]
 126. szkice literackie [22110]
 127. muzykalia [21725]
 128. odbitki [21359]
 129. odezwy [21328]
 130. wykaz [20893]
 131. Dysertacja doktorska [20347]
 132. spis miejscowości [20031]
 133. książka adresowa [20002]
 134. zeszyty naukowe [19849]
 135. dziennik urzędowy [19797]
 136. katalogi wystaw [19667]
 137. synteza [19387]
 138. diariusze sejmowe [19368]
 139. materiały sejmowe [19041]
 140. telegram [18653]
 141. książki telefoniczne [18530]
 142. kompendium [18384]
 143. modlitewniki [18268]
 144. albumy [18250]
 145. listy nazwisk [17794]
 146. spisy miejscowości [17403]
 147. rozprawy [17265]
 148. wykazy personalne [17249]
 149. atlasy [17117]
 150. opowiadania [17020]
 151. broszura [16817]
 152. akta sejmowe [16760]
 153. książka telefoniczna [16682]
 154. spisy lasów [16074]
 155. słownik geograficzny [15514]
 156. Zeszyt Naukowy [15362]
 157. poradnik [15249]
 158. prace zbiorowe [15152]
 159. poezja [14851]
 160. dodatek [14784]
 161. artykuły historyczno-prawne [14309]
 162. korespondencja [14241]
 163. skorowidze [14106]
 164. pisma patrystyczne [13913]
 165. monografie heraldyczne [13816]
 166. dramaty [13674]
 167. dziennik [13631]
 168. leksykony [13542]
 169. diariusze [13541]
 170. pieśni [13476]
 171. ustawy [13291]
 172. ryciny [13012]
 173. Kolekcja okolicznościowa [12951]
 174. mapa [12885]
 175. powieść [12628]
 176. szkice [12571]
 177. katalog wystawy [12477]
 178. lista nazwisk [12097]
 179. ustawa [12017]
 180. wizerunek [11918]
 181. statuty [11838]
 182. katalogi grafiki [11726]
 183. ulotka [11709]
 184. biuletyny [11688]
 185. referat [11650]
 186. beletrystyka [11568]
 187. nadbitki [11549]
 188. rozprawa [11541]
 189. inwentarz [11524]
 190. rozdział [11503]
 191. relacje osobiste [11319]
 192. ikonografia [11316]
 193. recenzje [11181]
 194. fiszki [10227]
 195. rozważania [10198]
 196. poradniki rolnicze [9809]
 197. pieczęcie [9659]
 198. wykłady [9638]
 199. preprint [9559]
 200. śpiewniki [9437]
 201. edycje [9279]
 202. monografie genealogiczne [9185]
 203. spisy gmin [9081]
 204. statystyki [9080]
 205. statut [8974]
 206. programy nauczania [8747]
 207. spisy geograficzne [8699]
 208. maszynopisy [8626]
 209. katechizmy [8613]
 210. spis osobowy [8566]
 211. książka kucharska [8566]
 212. bajki [8342]
 213. spis statystyczny [8335]
 214. programy wykładów [8333]
 215. mowy [8272]
 216. orzeczenia prawne [8245]
 217. opracowania genealogiczne [8210]
 218. podręczniki wyborcze [8186]
 219. raporty [8119]
 220. dzienniki [8114]
 221. maszynopis powielony [7968]
 222. wykazy miejscowości [7809]
 223. publicystyka [7695]
 224. kolekcja okol [7562]
 225. przepisy prawne [7533]
 226. polemiki [7461]
 227. księga jubileuszowa [7310]
 228. recenzja [7263]
 229. księgi imion [7263]
 230. pastorałka [7052]
 231. misteria ludowe [7052]
 232. zdjęcia [6796]
 233. mowy żałobne [6722]
 234. wypisy heraldyczne [6703]
 235. słownik biograficzny [6697]
 236. mowy sejmowe [6618]
 237. wykład [6616]
 238. wykłady uniwersyteckie [6467]
 239. adresy [6426]
 240. druk okolicznościowy [6395]
 241. druki ulotne [6308]
 242. plany [6206]
 243. przekłady [6142]
 244. dialogi [6128]
 245. księgi święte [6020]
 246. antologia [5800]
 247. mowy pogrzebowe [5532]
 248. listy oficerów [5408]
 249. praca doktorska [5397]
 250. nekrologi [5388]
 251. regulamin [5344]
 252. relacje z podróży [5247]
 253. księga pamiątkowa [5239]
 254. spisy topograficzne [5209]
 255. dokumenty [5135]
 256. nadbitka [5115]
 257. traktaty [5023]
 258. życiorysy [4997]
 259. opowiadanie [4938]
 260. opowiadania historyczne [4926]
 261. dokumenty muzyczne [4845]
 262. odczyty [4758]
 263. rozmyślania [4675]
 264. kodeksy prawne [4646]
 265. regulaminy [4552]
 266. słownik heraldyczny [4520]
 267. szkice biograficzne [4505]
 268. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4481]
 269. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4481]
 270. kodeks [4431]
 271. encyklopedia [4390]
 272. nuty [4354]
 273. Volks-Kalender [4314]
 274. karta pocztowa [4195]
 275. opisy kraju [4137]
 276. legendy [4135]
 277. obwieszczenie [4127]
 278. wstęp [4094]
 279. kantyczki [3877]
 280. książki kucharskie [3867]
 281. serie wydawnicze [3804]
 282. rozprawy historyczne [3728]
 283. normy prawne [3628]
 284. szkice krytyczne [3614]
 285. panegiryki [3585]
 286. pisma filozoficzne [3556]
 287. powieść historyczna [3535]
 288. konstytucje sejmowe [3389]
 289. programy filmowe [3387]
 290. biografie literackie [3264]
 291. studia historyczne [3190]
 292. dyplomy [3183]
 293. poradniki weterynaryjne [3131]
 294. rozprawy filozoficzne [3129]
 295. fraszki [3048]
 296. program wykładów [3044]
 297. partytura [2976]
 298. atlas [2974]
 299. opisy podróży [2970]
 300. przewodniki turystyczne [2951]
 301. eseje [2933]
 302. jednodniówki [2911]
 303. psałterz [2885]
 304. modlitwy [2875]
 305. referaty [2830]
 306. monografie literackie [2830]
 307. kalendarium [2814]
 308. studium [2810]
 309. księga sądowa [2783]
 310. raptularze [2771]
 311. instrukcje wojskowe [2771]
 312. biblie [2751]
 313. ulotki wyborcze [2744]
 314. fotokopia [2726]
 315. mowy sądowe [2714]
 316. ulotki [2699]
 317. szkice filozoficzne [2694]
 318. poradniki medyczne [2634]
 319. zielniki [2620]
 320. jednodniówka [2613]
 321. listy otwarte [2585]
 322. szkic historyczny [2573]
 323. zbiory dokumentów [2538]
 324. instrukcje [2530]
 325. kazanie [2457]
 326. nowele [2413]
 327. podręcznik numizmatyczny [2386]
 328. elementarze [2354]
 329. indeksy [2329]
 330. podręczniki medyczne [2317]
 331. komentarze do ustawy [2304]
 332. komedie [2266]
 333. panegiryk [2239]
 334. czasopisma wojskowe polskie [2233]
 335. nekrolog [2217]
 336. reprinty [2174]
 337. lista [2167]
 338. opis kraju [2155]
 339. listy adresowe [2099]
 340. rozkazy wojskowe [2049]
 341. satyry [2039]
 342. odczyt [2030]
 343. zaproszenie [2027]
 344. rozprawy fiozoficzne [2022]
 345. akwarele [2004]
 346. księga urodzeń [1968]
 347. akty urodzeń [1968]
 348. Beilage [1962]
 349. ilustracje [1948]
 350. wydawnictwo okolicznościowe [1917]
 351. kancjonały [1901]
 352. katalog antykwaryczny [1900]
 353. szkice monograficzne [1870]
 354. wspomnienia pośmiertne [1868]
 355. streszczenie [1863]
 356. czasopisma niezależne [1830]
 357. głos sejmowy [1792]
 358. piosenki [1783]
 359. pieśń [1752]
 360. żywoty świętych [1737]
 361. prospekt [1736]
 362. wspomnienia z podróży [1733]
 363. pisma [1727]
 364. plakat [1725]
 365. komentarz [1722]
 366. rozporządzenie [1710]
 367. rejestr [1708]
 368. polemika [1697]
 369. rozporządzenia [1687]
 370. poemat [1682]
 371. słowniki heraldyczne [1679]
 372. poradniki heraldyczne [1679]
 373. indeks [1657]
 374. księgi sądowe [1642]
 375. regulaminy wojskowe [1619]
 376. podania [1613]
 377. katalogi księgarskie [1610]
 378. druki okolicznościowe [1608]
 379. wydawnictwa źródłowe [1593]
 380. relacja z podróży [1588]
 381. obwieszczenia [1561]
 382. protokoły [1529]
 383. cenniki [1517]
 384. libretta [1497]
 385. program [1478]
 386. broszury polityczne [1460]
 387. poematy [1459]
 388. zaświadczenie [1459]
 389. reprodukcja [1448]
 390. zapiski heraldyczne [1442]
 391. opis podróży [1441]
 392. cennik [1433]
 393. katalogi biblioteczne [1412]
 394. glosariusz [1367]
 395. uniwersały [1351]
 396. legitymacje członkowskie [1285]
 397. traktat [1274]
 398. ustawy kościelne [1271]
 399. przepisy kościelne [1271]
 400. spis numizmatyczny [1269]
 401. hagiografie [1267]
 402. miesięczniki [1263]
 403. literatura [1263]
 404. księgi jubileuszowe [1251]
 405. wykłady filozoficzne [1235]
 406. referaty filozoficzne [1235]
 407. przemówienia [1232]
 408. wypisy [1225]
 409. etiudy organowe [1225]
 410. katalog księgarski/wydawniczy [1218]
 411. wiersze [1214]
 412. załączniki [1204]
 413. spisy książek [1194]
 414. księgi ziemskie [1185]
 415. relacje [1180]
 416. inkunabuły [1170]
 417. reportaż [1168]
 418. zbiór [1161]
 419. dokumenty powstańcze [1155]
 420. katalog handlowy [1141]
 421. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1134]
 422. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1134]
 423. spisy wykładów [1134]
 424. opwiadania historyczne [1133]
 425. opracowania geograficzne [1131]
 426. sztuki teatralne [1126]
 427. podręcznik akademicki [1115]
 428. dzienniki podróży [1113]
 429. mowy laudacyjne [1109]
 430. programy [1101]
 431. epigramaty [1095]
 432. komunikat [1081]
 433. pamiętniki 19w. [1048]
 434. opracowania statystyczne [1044]
 435. opracowanie bibliograficzne [1035]
 436. pisma zbiorowe [1029]
 437. wspomnienia historyczne [1025]
 438. uniwersał [1018]
 439. prospekty [1012]
 440. mowy weselne [1000]
 441. przemówienie [991]
 442. mszały [985]
 443. księga [980]
 444. druki [977]
 445. oracje sądowe [967]
 446. mowa [957]
 447. tragedie [957]
 448. moralistyka [954]
 449. zbiory pism [948]
 450. dramat [945]
 451. laudacje [936]
 452. program nauczania [929]
 453. teksty źródłowe [922]
 454. dysertacja [914]
 455. statuty synodalne [907]
 456. księga miejska [903]
 457. wykaz ulic [883]
 458. literatura popularnonaukowa [877]
 459. obraz [870]
 460. rozprawy religijne [866]
 461. druk ulotny [865]
 462. podręczniki dla szkół średnich [857]
 463. plan miasta [854]
 464. Zbiór pieśni [839]
 465. sielanki [835]
 466. poezja funeralna [810]
 467. baśnie [805]
 468. list [803]
 469. pamiętniki 19 w. [791]
 470. quaestiones [788]
 471. monografia statystyczna [779]
 472. memoriały [772]
 473. notatki [771]
 474. bajka [766]
 475. publikacje elektroniczne [762]
 476. szkice religijne [753]
 477. inkunabuł [742]
 478. tańce [738]
 479. opis [728]
 480. druki urzędowe [713]
 481. poradniki gospodarskie [713]
 482. dekrety [712]
 483. kodeks handlowy [712]
 484. dysertacje [704]
 485. zaśwadczenia [698]
 486. epitalamia [693]
 487. komedia [693]
 488. noty dyplomatyczne [692]
 489. biografia bibliografia [688]
 490. przepisy wojskowe [682]
 491. hagiografia [678]
 492. karta zaopatrzeniowa [651]
 493. protokół [646]
 494. leksykon [644]
 495. paszkwile [644]
 496. przepowiednie [630]
 497. katalog galerii [623]
 498. tabele [622]
 499. deklaracje [619]
 500. plansza [615]
 501. wiersze okolicznościowe [613]
 502. nowela [610]
 503. druk urzędowy [605]
 504. statuty i regulaminy [604]
 505. projekty sejmowe [598]
 506. tragedia [590]
 507. rozkaz [589]
 508. list pasterski [588]
 509. spisy map [587]
 510. okólnik [579]
 511. cegiełka [574]
 512. pamiątka [571]
 513. metryki [570]
 514. vademecum [544]
 515. opowieści [543]
 516. pamflety [541]
 517. dodatek nadzwyczajny [538]
 518. księgi liturgiczne [535]
 519. przewodniki turystyczne 19w. [530]
 520. agenda [528]
 521. księga kancelaryjna [527]
 522. katechizm (katechizmy) [525]
 523. anegdoty [519]
 524. katalog księgarski [511]
 525. przemowy [511]
 526. relacja [508]
 527. katechizm [506]
 528. modlitewnik [490]
 529. epistolografia [488]
 530. szkice historyyczne [487]
 531. formularz [481]
 532. kroniki klasztorne [473]
 533. mowy rektorskie [462]
 534. projekty [460]
 535. spisy dokumentów [453]
 536. uchwały [450]
 537. zdjęcie [446]
 538. odezwa [444]
 539. rozkazy [444]
 540. article [442]
 541. memoranda [441]
 542. roczniki statystyczne [437]
 543. księgi biblijne [435]
 544. mowa pogrzebowa [431]
 545. szkice satyryczne [430]
 546. zapisy fonograficzne [424]
 547. rozprawy krytyczne [422]
 548. materiały informacyjne [422]
 549. manifest [417]
 550. tablice [413]
 551. nowiny [410]
 552. relacje historyczne [410]
 553. przymówienie się [409]
 554. mitologie [401]
 555. spisy wystawców [400]
 556. wyroki sądowe [399]
 557. testamenty [392]
 558. zielnik [387]
 559. afisze filmowe [382]
 560. elegie [382]
 561. zaproszenia [381]
 562. dowód tożsamości [381]
 563. szkice geograficzne [380]
 564. Praca magisterska [378]
 565. nalepka iluminacyjna [376]
 566. słowo wstępne [371]
 567. wodewile [370]
 568. przedruki [367]
 569. schematyzmy [367]
 570. rubrycele [367]
 571. wiersz okolicznościowy [357]
 572. katalog roślin [355]
 573. monografie porównawcze [355]
 574. ekspedycje [351]
 575. traktat teologiczny [350]
 576. szkice ekonomiczne [349]
 577. manifesty [348]
 578. wydawnictwo ilustrowane [347]
 579. rozprawy i monografie [346]
 580. opis panowania [341]
 581. pogadanki [340]
 582. szkice gospodarcze [337]
 583. satyry polityczne [335]
 584. laudum [334]
 585. poezja okolicznościowa [330]
 586. poradniki budowlane [329]
 587. epitafium [329]
 588. reprodukcje zdjęć [327]
 589. komentarze do tekstów [327]
 590. memoriał [325]
 591. śpiewnik [324]
 592. szkice naukowe [319]
 593. tablice historyczne [318]
 594. almanach [318]
 595. Prace habilitacyjne [315]
 596. biografia literacka [313]
 597. kopie maszynopisu [312]
 598. ogłoszenia [311]
 599. alegorie [311]
 600. satyra [308]
 601. akta majątkowe [308]
 602. afisz [302]
 603. przepisy służbowe [299]
 604. zbiór mów [299]
 605. komunikaty [297]
 606. szkice bibliograficzne [296]
 607. księga szkoły [294]
 608. fragmenty [291]
 609. traktaty filozoficzne [290]
 610. odznaczenia [290]
 611. akty prawne [289]
 612. brewiarze [288]
 613. monografie filozoficzne [287]
 614. szkice jubileuszowe [286]
 615. szkice popularno-naukowe [284]
 616. szkice polityczne [279]
 617. tekst na prawach rękopisu [279]
 618. ulotki reklamowe [274]
 619. dane osobowe [271]
 620. atlasy historyczne [268]
 621. miscellanea [267]
 622. zwierciadło [264]
 623. studia genealogiczne [260]
 624. karta żywnościowa [259]
 625. klucz do oznaczania [254]
 626. monografie krytyczno-bibliograficzne [253]
 627. objaśnienia do przezroczy [251]
 628. interpelacja poselska [249]
 629. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [244]
 630. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [244]
 631. program koncertu [244]
 632. regulamin szkolny [242]
 633. argument [234]
 634. felieton [233]
 635. kazania pogrzebowe [230]
 636. program uroczystości [229]
 637. rozprawy publicystyczne [226]
 638. pismo jubileuszowe [226]
 639. przewodniki sakralne [225]
 640. księgi rachunkowe [224]
 641. katalog wydawniczy [223]
 642. mowy polityczne [222]
 643. katalog prasowy [222]
 644. odpowiedź [217]
 645. dyplom [217]
 646. świadectwa szkolne [211]
 647. kopie [211]
 648. afisze [207]
 649. okólniki [206]
 650. tezy [206]
 651. komentarze biblijne [206]
 652. rozkład jazdy [205]
 653. Zeszyt Naukowy monografia [203]
 654. recepta [197]
 655. program zjazdu [195]
 656. karta wstępu [192]
 657. epitafia [189]
 658. księgi miejskie [187]
 659. plan [186]
 660. interpelacje poselskie [185]
 661. plankty [183]
 662. list otwarty [181]
 663. kroniki żałobne [181]
 664. miedzioryt [178]
 665. zarządzenie [177]
 666. mowa żałobna [174]
 667. lacrimae [173]
 668. uwiadomienia [170]
 669. powieść autobiograficzna [170]
 670. varia [165]
 671. programy uroczystości [162]
 672. programy teatralne [162]
 673. rozprawy naukowe [162]
 674. masoniki [162]
 675. petycje [160]
 676. Utwory satyryczne [158]
 677. apele [157]
 678. szkic monograficzny [156]
 679. powieść biograficzna [154]
 680. faksymile rękopisu [154]
 681. dokument królewski [153]
 682. kontrakty [152]
 683. programy przedstawień [145]
 684. rezolucje [144]
 685. obligacja [143]
 686. protestacje [142]
 687. opery [139]
 688. słowniki geograficzne [139]
 689. złote myśli [137]
 690. informatory szkolne [136]
 691. lauda [136]
 692. dowód osobisty [135]
 693. traktaty teologiczne [132]
 694. wykłady naukowe [131]
 695. akty zgonu [130]
 696. dramolet [127]
 697. ordynacje [125]
 698. analiza [125]
 699. mowy okolicznościowe [123]
 700. katalogi roślin użytkowych [123]
 701. gesta [123]
 702. program konferencji [122]
 703. traktat filozoficzny [115]
 704. poematy żałobne [115]
 705. gratulacje [114]
 706. poemat dramatyczny [113]
 707. naszywka [113]
 708. kwestionariusz [112]
 709. karta wizytowa [110]
 710. karta dostaw mleka [110]
 711. paszport [109]
 712. silva rerum [107]
 713. przysięga [107]
 714. votum [106]
 715. książki pamiątkowe [101]
 716. rozprawy psychologiczne [99]
 717. przepisy licencyjne [97]
 718. opracowania naukowe [95]
 719. rachunki [95]
 720. księgi wpisów [93]
 721. tłumaczenia [93]
 722. rozprawki astronomiczne [93]
 723. opis wizytacji [93]
 724. deklaracja [93]
 725. mowy pogrzebowe 19w. [92]
 726. expositio [92]
 727. pokwitowanie [90]
 728. monografie psychologiczne [90]
 729. habilitacja [90]
 730. dzienniki wydatków [88]
 731. portrety [88]
 732. poezja religijna [87]
 733. notatka biograficzna [85]
 734. tygodn [84]
 735. rozprawy sądowe [83]
 736. opisy flory [81]
 737. sentencje [80]
 738. koncept [80]
 739. staroduki [78]
 740. ustawy podatkowe [77]
 741. kosztorysy [77]
 742. dzienniki podawcze [77]
 743. scenki ludowe [76]
 744. mowa sejmowa [76]
 745. bilet wstępu [76]
 746. kancjonał [76]
 747. księgi metrykalne [75]
 748. dokumenty królewskie [74]
 749. zeszyty szkolne [73]
 750. kartka świąteczna [73]
 751. kartka pocztowa [73]
 752. gwasz [72]
 753. komentarze [71]
 754. zapiski [71]
 755. regulamin bankowy [71]
 756. diariusz [70]
 757. poemat żałobny [70]
 758. świadectwo szkolne [68]
 759. przepisy budowlane [68]
 760. opinie [68]
 761. okólnik bankowy [68]
 762. umowy [67]
 763. transumpty [66]
 764. karta uczestnictwa [66]
 765. gwarancja [65]
 766. obraz olejny [64]
 767. statuty sejmowe [59]
 768. sprostowanie [58]
 769. informator teatralny [58]
 770. klepsydry [57]
 771. zakładka do książki [55]
 772. ogłoszenie [55]
 773. rozporządzenia królewskie [54]
 774. ugody [52]
 775. blankiety [51]
 776. apologetyka [51]
 777. akta cechowe [50]
 778. repertuary [47]
 779. Poznań [47]
 780. zarządzenia [46]
 781. głos [46]
 782. akcje [45]
 783. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [44]
 784. opera [42]
 785. układy zbiorowe pracy [42]
 786. mandaty [42]
 787. relacje sejmowe [40]
 788. protesty [39]
 789. akwarela [39]
 790. ballady [38]
 791. Kalender (Evangelischer) [37]
 792. zażalenia [37]
 793. zagajenie [37]
 794. księgi protokólarne [36]
 795. instrukcje nauczania [36]
 796. abecadlnik [35]
 797. krytyka [34]
 798. itinerarium [34]
 799. instrukcje poselskie [34]
 800. krytyka literacka [32]
 801. opracowania medyczne [31]
 802. kantaty [30]
 803. prezentacja [29]
 804. regulaminy szkolne [25]
 805. exlibris [22]
 806. summa [21]
 807. Zeszyty Naukowe monografie [21]
 808. materiały źródłowe [20]
 809. przemówienie sprawozdawcze [19]
 810. rozprawy teologiczne [18]
 811. bilet [17]
 812. akta wizytacyjne [16]
 813. obitka [14]
 814. materiał szkoleniowy [13]
 815. brewe papieskie [12]
 816. materiały kongresowe [10]
 817. kodeks prawny [10]
 818. dekrety królewskie [10]
 819. składy osobowe [8]
 820. konstytucje [5]
 821. biuletyn artykułowy [5]
 822. czasopisma literackie [4]
 823. konkursy [4]
 824. faksymile [4]
 825. historia [3]
 826. aneks [2]
 827. recenjza [1]
 828. prace źródłowe [1]
 829. dysertacje doktorskie [1]
 830. recencja [0]
 831. pod [0]

More statistics...