Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 345140

Readers on-line: 479

Total number of users since Jun 10, 2004: 82433859

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [78848]
 2. czasopismo [66137]
 3. czasopisma [64730]
 4. gazety [60190]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5547]
 8. rękopisy [4763]
 9. dzienniki urzędowe [4235]
 10. dodatek do czasopisma [3955]
 11. starodruki [3837]
 12. źródła historyczne [3773]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2265]
 16. starodruk [1916]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1661]
 19. tygodniki [1610]
 20. rozprawa doktorska [1445]
 21. dwutygodniki [1303]
 22. artykuł [1172]
 23. sprawozdania [1136]
 24. korespondencje [984]
 25. monografie [934]
 26. listy [811]
 27. fotografie [730]
 28. personalia [696]
 29. dokumentacja kadrowa [696]
 30. rozprawa habilitacyjna [673]
 31. dokumenty elektroniczne [651]
 32. kalendarz [611]
 33. fiszki [592]
 34. artykuły [585]
 35. tygodniki ilustrowane [560]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [498]
 38. powieści [465]
 39. źródło historyczne [432]
 40. broszury [401]
 41. kalendarze [391]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. mapy [390]
 45. miesięcznik [387]
 46. źródło [382]
 47. materiały sejmowe [375]
 48. biuletyn [365]
 49. pamiętnik [341]
 50. Beilage [321]
 51. korespondencja [317]
 52. pocztówka [314]
 53. monografia historyczna [308]
 54. powieści historyczne [297]
 55. rozprawy doktorskie [292]
 56. bibliografie [292]
 57. podręczniki akademickie [268]
 58. podręczniki [259]
 59. pamiętniki [259]
 60. muzykalia [257]
 61. rocznik [255]
 62. biografie [251]
 63. raporty [247]
 64. monografie historyczne [239]
 65. szkice [236]
 66. szkice historyczne [225]
 67. fotografia [222]
 68. dokumenty [196]
 69. opracowanie [195]
 70. kazania [195]
 71. poezja [180]
 72. spis [177]
 73. odbitka [164]
 74. recenzja [154]
 75. słowniki [152]
 76. pocztówki [152]
 77. sprawozdanie [151]
 78. statut [142]
 79. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 80. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 81. opowiadania [140]
 82. karta pocztowa [132]
 83. biuletyny [132]
 84. odezwy [131]
 85. roczniki [130]
 86. ustawy [129]
 87. maszynopis [124]
 88. katalog [122]
 89. fotokopia [122]
 90. mapa [119]
 91. poradnik [117]
 92. informatory [117]
 93. telegram [115]
 94. dramaty [115]
 95. odbitki [114]
 96. programy nauczania [110]
 97. mowy [110]
 98. wydawnictwa popularne [109]
 99. statuty [109]
 100. książka [108]
 101. poradniki [107]
 102. listy nazwisk [107]
 103. kazanie [107]
 104. mowy pogrzebowe [106]
 105. spisy lasów [105]
 106. zeszyty naukowe [101]
 107. wydawnictwa źródłowe [101]
 108. spisy osobowe [99]
 109. mowy sejmowe [98]
 110. wizerunek [95]
 111. spisy [94]
 112. dziennik [93]
 113. poezje [92]
 114. rozprawy [89]
 115. kronika [88]
 116. poradnik metodyczny [87]
 117. dziennik urzędowy [86]
 118. wspomnienia [85]
 119. podręcznik [83]
 120. modlitewniki [83]
 121. księgi adresowe [82]
 122. czasopisma wojskowe polskie [81]
 123. ulotka [77]
 124. ryciny [74]
 125. publicystyka [74]
 126. antologie [74]
 127. maszynopis powielony [73]
 128. szkice literackie [72]
 129. katalogi [70]
 130. druki [69]
 131. opracowania historyczne [67]
 132. regulamin [66]
 133. programy wykładów [66]
 134. druki ulotne [66]
 135. biografia [66]
 136. Volks-Kalender [66]
 137. druk okolicznościowy [64]
 138. beletrystyka [64]
 139. przewodnik [63]
 140. opracowania [63]
 141. katalog wystawy [62]
 142. wykłady naukowe [60]
 143. katalogi wystaw [60]
 144. encyklopedie [58]
 145. mowy żałobne [57]
 146. czasopisma niezależne [56]
 147. album [56]
 148. zdjęcia [55]
 149. uniwersały [55]
 150. powieść [55]
 151. wykazy [54]
 152. streszczenie [53]
 153. przewodniki [53]
 154. broszura [53]
 155. nadbitka [52]
 156. materiały konferencyjne [52]
 157. wykłady [51]
 158. akta sejmowe [51]
 159. głos sejmowy [50]
 160. obwieszczenia [48]
 161. albumy [48]
 162. wykłady uniwersyteckie [47]
 163. pisma patrystyczne [47]
 164. nuty [47]
 165. maszynopisy [47]
 166. kwartalnik [46]
 167. panegiryki [45]
 168. dyplomy [45]
 169. ikonografia [44]
 170. katalogi księgarskie [43]
 171. rozważania [42]
 172. odczyty [42]
 173. regulaminy [41]
 174. program wykładów [41]
 175. antologia [41]
 176. program teatralny/operowy [40]
 177. komedie [40]
 178. wykład [39]
 179. protokoły [39]
 180. księgi pamiątkowe [38]
 181. kroniki [38]
 182. instrukcje [38]
 183. pieśni [37]
 184. herbarze [37]
 185. ulotki [36]
 186. raptularze [35]
 187. almanachy [35]
 188. notatki [34]
 189. katechizmy [34]
 190. rozmyślania [33]
 191. rozdział [33]
 192. nadbitki [32]
 193. wykaz [31]
 194. programy filmowe [31]
 195. przepisy prawne [30]
 196. eseje [30]
 197. referaty [29]
 198. recenzje [29]
 199. listy otwarte [29]
 200. konstytucje sejmowe [29]
 201. zaproszenie [28]
 202. satyry [28]
 203. plany [28]
 204. dialogi [26]
 205. relacje z podróży [25]
 206. wstęp [24]
 207. obwieszczenie [24]
 208. nekrologi [24]
 209. atlasy [24]
 210. rozprawa [22]
 211. prospekty [22]
 212. programy [22]
 213. miesięczniki [22]
 214. list [22]
 215. inwentarz [22]
 216. nekrolog [21]
 217. jednodniówki [21]
 218. genealogie [21]
 219. formularz [21]
 220. ustawa [20]
 221. ulotki wyborcze [20]
 222. program [20]
 223. polemiki [20]
 224. panegiryk [20]
 225. orzeczenia prawne [20]
 226. leksykony [20]
 227. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 228. słownik [19]
 229. skrypt [19]
 230. rejestry [19]
 231. przewodniki turystyczne [19]
 232. prospekt [19]
 233. modlitwy [19]
 234. śpiewniki [18]
 235. statystyki [18]
 236. referat [18]
 237. opowiadanie [18]
 238. legitymacje członkowskie [18]
 239. katalog antykwaryczny [18]
 240. druki okolicznościowe [18]
 241. dokumenty muzyczne [18]
 242. przemówienia [17]
 243. powieść historyczna [17]
 244. polemika [17]
 245. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 246. inwentarze [17]
 247. bajki [17]
 248. szkice biograficzne [16]
 249. statuty i regulaminy [16]
 250. nowele [16]
 251. elementarze [16]
 252. dysertacje [16]
 253. życiorysy [15]
 254. wykazy personalne [15]
 255. rozporządzenia [15]
 256. poradniki rolnicze [15]
 257. opisy [15]
 258. księga pamiątkowa [15]
 259. wiersze [14]
 260. uniwersał [14]
 261. traktat [14]
 262. spis nazwisk [14]
 263. relacje osobiste [14]
 264. plansza [14]
 265. opisy kraju [14]
 266. kodeks dyplomatyczny [14]
 267. jednodniówka [14]
 268. druk ulotny [14]
 269. bibliografia [14]
 270. biblia [14]
 271. wypisy [13]
 272. słownik geograficzny [13]
 273. szkice filozoficzne [13]
 274. skrypty [13]
 275. skorowidze [13]
 276. poemat [13]
 277. opowiadania historyczne [13]
 278. ogłoszenia [13]
 279. księgi rachunkowe [13]
 280. kodeksy [13]
 281. diariusze [13]
 282. cenniki [13]
 283. biografie literackie [13]
 284. spisy nazwisk [12]
 285. reprodukcja [12]
 286. inkunabuły [12]
 287. encyklopedia [12]
 288. deklaracje [12]
 289. zbiory pism [11]
 290. zbiory dokumentów [11]
 291. wspomnienia pośmiertne [11]
 292. wiersze okolicznościowe [11]
 293. testamenty [11]
 294. studium [11]
 295. quaestiones [11]
 296. przemówienie [11]
 297. plakat [11]
 298. opisy podróży [11]
 299. katalog księgarski [11]
 300. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 301. druki urzędowe [11]
 302. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 303. broszury polityczne [11]
 304. anegdoty [11]
 305. załączniki [10]
 306. zaproszenia [10]
 307. wspomnienia z podróży [10]
 308. szkice krytyczne [10]
 309. spis osobowy [10]
 310. satyra [10]
 311. relacje [10]
 312. przymówienie się [10]
 313. projekty sejmowe [10]
 314. prace zbiorowe [10]
 315. poradniki budowlane [10]
 316. poematy [10]
 317. podręczniki medyczne [10]
 318. okólnik [10]
 319. odezwa [10]
 320. metryki [10]
 321. dramat [10]
 322. sztuki teatralne [9]
 323. serie wydawnicze [9]
 324. rozkazy [9]
 325. relacja z podróży [9]
 326. projekty [9]
 327. podręczniki dla szkół średnich [9]
 328. mowa [9]
 329. lista oficerów [9]
 330. libretta [9]
 331. kodeksy prawne [9]
 332. katalogi biblioteczne [9]
 333. herbarz [9]
 334. ekspedycje [9]
 335. dzienniki [9]
 336. atlas [9]
 337. akwarele [9]
 338. akty zgonu [9]
 339. spisy wykładów [8]
 340. rozprawy fiozoficzne [8]
 341. rozkazy wojskowe [8]
 342. opracowania naukowe [8]
 343. odczyt [8]
 344. nowiny [8]
 345. mowy sądowe [8]
 346. miedzioryt [8]
 347. legendy [8]
 348. książki kucharskie [8]
 349. katalog wydawniczy [8]
 350. indeksy [8]
 351. fraszki [8]
 352. epitalamia [8]
 353. epistolografia [8]
 354. druk urzędowy [8]
 355. Zeszyt Naukowy [8]
 356. zaświadczenie [7]
 357. wykaz miejscowości [7]
 358. wydawnictwo ilustrowane [7]
 359. wiersz okolicznościowy [7]
 360. tłumaczenie [7]
 361. traktaty [7]
 362. szkice religijne [7]
 363. rozprawy filozoficzne [7]
 364. reprinty [7]
 365. przekłady [7]
 366. program nauczania [7]
 367. praca zbiorowa [7]
 368. pisma [7]
 369. opis kraju [7]
 370. mowy polityczne [7]
 371. księga jubileuszowa [7]
 372. książka adresowa [7]
 373. kompendium [7]
 374. cennik [7]
 375. artykuły historyczno-prawne [7]
 376. afisze filmowe [7]
 377. żywoty świętych [6]
 378. zapisy fonograficzne [6]
 379. wyroki sądowe [6]
 380. spisy miejscowości [6]
 381. rozprawy naukowe [6]
 382. rozporządzenie [6]
 383. roczniki oficerskie [6]
 384. przepisy służbowe [6]
 385. programy uroczystości [6]
 386. programy teatralne [6]
 387. praca doktorska [6]
 388. poradniki medyczne [6]
 389. poradniki gospodarskie [6]
 390. poezja okolicznościowa [6]
 391. poezja funeralna [6]
 392. mowy rektorskie [6]
 393. monografie literackie [6]
 394. modlitewnik [6]
 395. lista nazwisk [6]
 396. księga adresowa [6]
 397. katalog handlowy [6]
 398. kalendarium [6]
 399. hagiografie [6]
 400. diariusze sejmowe [6]
 401. dekrety [6]
 402. cegiełka [6]
 403. biografia literacka [6]
 404. article [6]
 405. świadectwa szkolne [5]
 406. vademecum [5]
 407. ulotki reklamowe [5]
 408. uchwały [5]
 409. traktat teologiczny [5]
 410. tablice [5]
 411. szkice popularno-naukowe [5]
 412. spisy geograficzne [5]
 413. spis miejscowości [5]
 414. skorowidz [5]
 415. sielanki [5]
 416. rozprawy historyczne [5]
 417. rezolucje [5]
 418. przepisy wojskowe [5]
 419. poradniki weterynaryjne [5]
 420. podania [5]
 421. pisma zbiorowe [5]
 422. partytura [5]
 423. pamiętniki 19w. [5]
 424. pamiątka [5]
 425. opery [5]
 426. okólniki [5]
 427. odpowiedź [5]
 428. nalepka iluminacyjna [5]
 429. monografie filozoficzne [5]
 430. manifesty [5]
 431. leksykon [5]
 432. laudacje [5]
 433. księgi liturgiczne [5]
 434. komedia [5]
 435. karta zaopatrzeniowa [5]
 436. kancjonały [5]
 437. instrukcje wojskowe [5]
 438. elegie [5]
 439. dzienniki podróży [5]
 440. akty prawne [5]
 441. zbiór [4]
 442. zaśwadczenia [4]
 443. uwiadomienia [4]
 444. tabele [4]
 445. słownik biograficzny [4]
 446. synteza [4]
 447. rozprawy religijne [4]
 448. reportaż [4]
 449. regulaminy wojskowe [4]
 450. psałterz [4]
 451. przysłowia [4]
 452. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 453. przedruki [4]
 454. pieśń [4]
 455. petycje [4]
 456. opowieści [4]
 457. opis podróży [4]
 458. mowy okolicznościowe [4]
 459. mowa pogrzebowa [4]
 460. monografie genealogiczne [4]
 461. memoriały [4]
 462. manifest [4]
 463. literatura popularnonaukowa [4]
 464. księgi wpisów [4]
 465. księgi jubileuszowe [4]
 466. książki telefoniczne [4]
 467. książki adresowe [4]
 468. książka kucharska [4]
 469. kodeks [4]
 470. kazania pogrzebowe [4]
 471. inkunabuł [4]
 472. informatory szkolne [4]
 473. hagiografia [4]
 474. fragmenty [4]
 475. epitafium [4]
 476. argument [4]
 477. zielniki [3]
 478. zarządzenia [3]
 479. wspomnienia historyczne [3]
 480. wodewile [3]
 481. umowy [3]
 482. transumpty [3]
 483. tragedie [3]
 484. teksty źródłowe [3]
 485. tablice historyczne [3]
 486. szkice naukowe [3]
 487. szkice monograficzne [3]
 488. szkice ekonomiczne [3]
 489. studia historyczne [3]
 490. spis statystyczny [3]
 491. rozprawy krytyczne [3]
 492. roczniki lekarskie [3]
 493. relacja [3]
 494. rejestry zmarłych [3]
 495. rachunki [3]
 496. protokół [3]
 497. protestacje [3]
 498. program uroczystości [3]
 499. piosenki [3]
 500. pamflety [3]
 501. ordynacje [3]
 502. opwiadania historyczne [3]
 503. opracowanie bibliograficzne [3]
 504. nowela [3]
 505. mszały [3]
 506. mowa żałobna [3]
 507. monografia statystyczna [3]
 508. literatura [3]
 509. lista poległych [3]
 510. lista [3]
 511. list pasterski [3]
 512. list otwarty [3]
 513. księgi święte [3]
 514. kroniki klasztorne [3]
 515. kontrakty [3]
 516. komunikat [3]
 517. komentarze do ustawy [3]
 518. komentarz [3]
 519. katechizm (katechizmy) [3]
 520. katalog galerii [3]
 521. kantyczki [3]
 522. interpelacje poselskie [3]
 523. indeks [3]
 524. epigramaty [3]
 525. dzienniki wydatków [3]
 526. dysertacja [3]
 527. dyplom [3]
 528. dokument królewski [3]
 529. dodatek nadzwyczajny [3]
 530. brewiarze [3]
 531. apele [3]
 532. akta majątkowe [3]
 533. afisze [3]
 534. Zbiór pieśni [3]
 535. śpiewnik [2]
 536. zarządzenie [2]
 537. wypisy heraldyczne [2]
 538. wykazy miejscowości [2]
 539. traktaty filozoficzne [2]
 540. tragedia [2]
 541. tezy [2]
 542. szkice satyryczne [2]
 543. szkice polityczne [2]
 544. szkice jubileuszowe [2]
 545. szkice gospodarcze [2]
 546. szkice bibliograficzne [2]
 547. szkic historyczny [2]
 548. statuty synodalne [2]
 549. staroduki [2]
 550. spisy wystawców [2]
 551. spisy topograficzne [2]
 552. spisy książek [2]
 553. scenki ludowe [2]
 554. satyry polityczne [2]
 555. rozprawy publicystyczne [2]
 556. rozkaz [2]
 557. roczniki statystyczne [2]
 558. repertuary [2]
 559. rejestr [2]
 560. regulamin szkolny [2]
 561. recepta [2]
 562. przepisy licencyjne [2]
 563. przemowy [2]
 564. program zjazdu [2]
 565. program konferencji [2]
 566. praca magisterska [2]
 567. powieść biograficzna [2]
 568. postylle [2]
 569. pokwitowanie [2]
 570. pogadanki [2]
 571. podręczniki wyborcze [2]
 572. podręcznik akademicki [2]
 573. plan miasta [2]
 574. pisma filozoficzne [2]
 575. pieczęcie [2]
 576. paszport [2]
 577. paszkwile [2]
 578. pamiętniki 19 w. [2]
 579. opracowania geograficzne [2]
 580. opis [2]
 581. opera [2]
 582. odznaczenia [2]
 583. obraz [2]
 584. noty dyplomatyczne [2]
 585. normy prawne [2]
 586. mowy weselne [2]
 587. mowa sejmowa [2]
 588. monografie heraldyczne [2]
 589. mitologie [2]
 590. miscellanea [2]
 591. memoriał [2]
 592. materiały informacyjne [2]
 593. listy oficerów [2]
 594. laudum [2]
 595. lacrimae [2]
 596. kwestionariusz [2]
 597. księgi sądowe [2]
 598. księgi biblijne [2]
 599. księga sądowa [2]
 600. księga [2]
 601. kopie maszynopisu [2]
 602. komunikaty [2]
 603. komentarze [2]
 604. katalogi grafiki [2]
 605. katalog roślin [2]
 606. karta wstępu [2]
 607. kantaty [2]
 608. ilustracje [2]
 609. gwasz [2]
 610. gratulacje [2]
 611. glosariusz [2]
 612. epitafia [2]
 613. edycje [2]
 614. dowód tożsamości [2]
 615. diariusz [2]
 616. czasopisma literackie [2]
 617. biografia bibliografia [2]
 618. bilet wstępu [2]
 619. bilet [2]
 620. baśnie [2]
 621. ballady [2]
 622. bajka [2]
 623. afisz [2]
 624. adresy [2]
 625. Kalender (Evangelischer) [2]
 626. świadectwo szkolne [1]
 627. złote myśli [1]
 628. zwierciadło [1]
 629. zielnik [1]
 630. zeszyty szkolne [1]
 631. zdjęcie [1]
 632. zbiór mów [1]
 633. zażalenia [1]
 634. zapiski heraldyczne [1]
 635. zapiski [1]
 636. zakładka do książki [1]
 637. zagajenie [1]
 638. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 639. wykłady filozoficzne [1]
 640. wykaz ulic [1]
 641. votum [1]
 642. varia [1]
 643. ustawy podatkowe [1]
 644. ustawy kościelne [1]
 645. układy zbiorowe pracy [1]
 646. ugody [1]
 647. tłumaczenia [1]
 648. tygodn [1]
 649. traktaty teologiczne [1]
 650. traktat filozoficzny [1]
 651. tekst na prawach rękopisu [1]
 652. tańce [1]
 653. słowo wstępne [1]
 654. słowniki heraldyczne [1]
 655. słowniki geograficzne [1]
 656. słownik heraldyczny [1]
 657. szkice historyyczne [1]
 658. szkice geograficzne [1]
 659. szkic monograficzny [1]
 660. summa [1]
 661. studia genealogiczne [1]
 662. statuty sejmowe [1]
 663. sprostowanie [1]
 664. spisy map [1]
 665. spisy gmin [1]
 666. spisy dokumentów [1]
 667. spis numizmatyczny [1]
 668. składy osobowe [1]
 669. silva rerum [1]
 670. sentencje [1]
 671. schematyzmy [1]
 672. rubrycele [1]
 673. rozprawy teologiczne [1]
 674. rozprawy sądowe [1]
 675. rozprawy psychologiczne [1]
 676. rozprawy i monografie [1]
 677. rozprawki astronomiczne [1]
 678. rozporządzenia królewskie [1]
 679. rozkład jazdy [1]
 680. reprodukcje zdjęć [1]
 681. relacje sejmowe [1]
 682. relacje historyczne [1]
 683. regulaminy szkolne [1]
 684. regulamin bankowy [1]
 685. referaty filozoficzne [1]
 686. recenjza [1]
 687. recencja [1]
 688. publikacje elektroniczne [1]
 689. przysięga [1]
 690. przewodniki sakralne [1]
 691. przepowiednie [1]
 692. przepisy kościelne [1]
 693. przepisy budowlane [1]
 694. przemówienie sprawozdawcze [1]
 695. protesty [1]
 696. programy przedstawień [1]
 697. program koncertu [1]
 698. prezentacja [1]
 699. preprint [1]
 700. prace źródłowe [1]
 701. powieść autobiograficzna [1]
 702. portrety [1]
 703. poradniki heraldyczne [1]
 704. poezja religijna [1]
 705. poematy żałobne [1]
 706. poemat żałobny [1]
 707. poemat dramatyczny [1]
 708. podręcznik numizmatyczny [1]
 709. pod [1]
 710. plankty [1]
 711. plan [1]
 712. pismo jubileuszowe [1]
 713. pastorałka [1]
 714. oracje sądowe [1]
 715. opracowania statystyczne [1]
 716. opracowania medyczne [1]
 717. opracowania genealogiczne [1]
 718. opisy flory [1]
 719. opis wizytacji [1]
 720. opis panowania [1]
 721. opinie [1]
 722. okólnik bankowy [1]
 723. ogłoszenie [1]
 724. obraz olejny [1]
 725. obligacja [1]
 726. objaśnienia do przezroczy [1]
 727. obitka [1]
 728. notatka biograficzna [1]
 729. naszywka [1]
 730. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 731. mowy laudacyjne [1]
 732. moralistyka [1]
 733. monografie psychologiczne [1]
 734. monografie porównawcze [1]
 735. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 736. misteria ludowe [1]
 737. memoranda [1]
 738. materiały źródłowe [1]
 739. materiały kongresowe [1]
 740. materiał szkoleniowy [1]
 741. masoniki [1]
 742. mandaty [1]
 743. listy odznaczonych [1]
 744. listy adresowe [1]
 745. lauda [1]
 746. księgi ziemskie [1]
 747. księgi protokólarne [1]
 748. księgi miejskie [1]
 749. księgi metrykalne [1]
 750. księgi imion [1]
 751. księga urodzeń [1]
 752. księga szkoły [1]
 753. księga miejska [1]
 754. księga kancelaryjna [1]
 755. książki pamiątkowe [1]
 756. książka telefoniczna [1]
 757. krytyka literacka [1]
 758. krytyka [1]
 759. kroniki żałobne [1]
 760. kosztorysy [1]
 761. kopie [1]
 762. konstytucje [1]
 763. konkursy [1]
 764. koncept [1]
 765. komentarze do tekstów [1]
 766. komentarze biblijne [1]
 767. kolekcja okol [1]
 768. kodeks prawny [1]
 769. kodeks handlowy [1]
 770. klucz do oznaczania [1]
 771. klepsydry [1]
 772. katechizm [1]
 773. katalogi roślin użytkowych [1]
 774. katalog prasowy [1]
 775. kartka świąteczna [1]
 776. kartka pocztowa [1]
 777. karta żywnościowa [1]
 778. karta wizytowa [1]
 779. karta uczestnictwa [1]
 780. karta dostaw mleka [1]
 781. kancjonał [1]
 782. itinerarium [1]
 783. interpelacja poselska [1]
 784. instrukcje poselskie [1]
 785. instrukcje nauczania [1]
 786. informator teatralny [1]
 787. historia [1]
 788. habilitacja [1]
 789. głos [1]
 790. gwarancja [1]
 791. gesta [1]
 792. felieton [1]
 793. faksymile rękopisu [1]
 794. faksymile [1]
 795. expositio [1]
 796. exlibris [1]
 797. etiudy organowe [1]
 798. dzienniki podawcze [1]
 799. dramolet [1]
 800. dowód osobisty [1]
 801. dokumenty powstańcze [1]
 802. dokumenty królewskie [1]
 803. dekrety królewskie [1]
 804. deklaracja [1]
 805. dane osobowe [1]
 806. brewe papieskie [1]
 807. blankiety [1]
 808. biuletyn artykułowy [1]
 809. biblie [1]
 810. atlasy historyczne [1]
 811. apologetyka [1]
 812. aneks [1]
 813. analiza [1]
 814. almanach [1]
 815. alegorie [1]
 816. akwarela [1]
 817. akty urodzeń [1]
 818. akta wizytacyjne [1]
 819. akta cechowe [1]
 820. akcje [1]
 821. agenda [1]
 822. abecadlnik [1]
 823. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 824. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 825. Utwory satyryczne [1]
 826. Prace habilitacyjne [1]
 827. Praca magisterska [1]
 828. Poznań [1]
 829. Kolekcja okolicznościowa [1]
 830. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [5915788]
 2. czasopisma [4845335]
 3. monografia [4768747]
 4. gazety [3899623]
 5. czasopismo [3531854]
 6. gazeta [2950119]
 7. książka [2457773]
 8. rozprawa habilitacyjna [1288749]
 9. księgi adresowe [762142]
 10. monografie [700558]
 11. dzienniki urzędowe [627089]
 12. starodruki [611075]
 13. artykuł [604424]
 14. gazeta (gazety) [583931]
 15. rozprawy doktorskie [508081]
 16. źródła historyczne [468699]
 17. wydawnictwa urzędowe [436619]
 18. personalia [433570]
 19. dokumentacja kadrowa [433570]
 20. herbarze [431012]
 21. archiwalia [421798]
 22. spisy [388626]
 23. bibliografie [353758]
 24. pamiętniki [343033]
 25. monografie historyczne [309781]
 26. artykuły [305261]
 27. antologie [281440]
 28. monografia historyczna [274462]
 29. przysłowia [274358]
 30. spis [270537]
 31. biuletyn [270168]
 32. listy strat [256616]
 33. skrypt [215227]
 34. kodeks dyplomatyczny [202631]
 35. wspomnienia [182614]
 36. opracowanie [182086]
 37. źródło [178509]
 38. spis nazwisk [171946]
 39. sprawozdania [170745]
 40. podręcznik [165465]
 41. genealogie [164958]
 42. mapy [160654]
 43. wykazy [153360]
 44. roczniki oficerskie [153140]
 45. roczniki [148347]
 46. rejestry zmarłych [143483]
 47. lista poległych [137806]
 48. akta [133484]
 49. rocznik [131337]
 50. szkice historyczne [126993]
 51. biblia [123836]
 52. spisy nazwisk [122288]
 53. dokumenty elektroniczne [122089]
 54. kroniki [120556]
 55. wykaz miejscowości [118686]
 56. słownik [118014]
 57. starodruk [116174]
 58. skorowidz [113034]
 59. kalendarze [110911]
 60. informator [109980]
 61. dwutygodniki [108494]
 62. rejestry [106435]
 63. poradnik metodyczny [101985]
 64. rękopisy [101355]
 65. tygodniki [100780]
 66. biografie [93327]
 67. tygodniki ilustrowane [89961]
 68. źródło historyczne [88765]
 69. rękopis [86588]
 70. wspomnienie [83823]
 71. kalendarz [79578]
 72. tłumaczenie [79203]
 73. powieści [74861]
 74. podręczniki akademickie [73051]
 75. podręczniki [71861]
 76. słowniki [71740]
 77. pocztówka [71225]
 78. księgi pamiątkowe [68436]
 79. fotografie [63561]
 80. wydawnictwa popularne [60474]
 81. kazania [60167]
 82. fotografia [58755]
 83. dodatek do czasopisma [57381]
 84. broszury [56092]
 85. listy [53940]
 86. bibliografia [53756]
 87. praca magisterska [53551]
 88. skrypty [53444]
 89. spisy osobowe [53296]
 90. pocztówki [48173]
 91. opracowania [43198]
 92. herbarz [42376]
 93. program teatralny/operowy [42015]
 94. księga adresowa [41279]
 95. katalogi [39582]
 96. przewodniki [38634]
 97. opracowania historyczne [38385]
 98. książki adresowe [38113]
 99. materiały konferencyjne [37748]
 100. przewodnik [37447]
 101. inwentarze [36619]
 102. encyklopedie [36396]
 103. almanachy [34905]
 104. album [34858]
 105. korespondencje [34548]
 106. powieści historyczne [33400]
 107. poradniki [33047]
 108. pamiętnik [33044]
 109. kronika [32393]
 110. postylle [32248]
 111. miesięcznik [31243]
 112. lista oficerów [30598]
 113. informatory [29547]
 114. sprawozdanie [28707]
 115. kwartalnik [28449]
 116. maszynopis [28389]
 117. roczniki lekarskie [27954]
 118. poezje [27501]
 119. biografia [24859]
 120. odbitka [22214]
 121. listy odznaczonych [21771]
 122. kodeksy [21645]
 123. praca zbiorowa [21586]
 124. szkice literackie [21379]
 125. katalog [21354]
 126. muzykalia [21274]
 127. odezwy [21126]
 128. odbitki [20427]
 129. wykaz [20290]
 130. spis miejscowości [19513]
 131. diariusze sejmowe [19094]
 132. katalogi wystaw [18996]
 133. dziennik urzędowy [18977]
 134. książka adresowa [18887]
 135. Dysertacja doktorska [18824]
 136. zeszyty naukowe [18794]
 137. materiały sejmowe [18731]
 138. synteza [18553]
 139. telegram [18530]
 140. kompendium [18010]
 141. modlitewniki [17938]
 142. albumy [17884]
 143. książki telefoniczne [17217]
 144. listy nazwisk [17203]
 145. atlasy [16668]
 146. spisy miejscowości [16638]
 147. wykazy personalne [16595]
 148. rozprawy [16507]
 149. opowiadania [16181]
 150. akta sejmowe [16174]
 151. broszura [16088]
 152. książka telefoniczna [15982]
 153. spisy lasów [15485]
 154. słownik geograficzny [15404]
 155. Zeszyt Naukowy [14983]
 156. dodatek [14780]
 157. poezja [14280]
 158. poradnik [14262]
 159. prace zbiorowe [14076]
 160. skorowidze [13949]
 161. artykuły historyczno-prawne [13924]
 162. pisma patrystyczne [13530]
 163. korespondencja [13500]
 164. dramaty [13456]
 165. monografie heraldyczne [13410]
 166. dziennik [13376]
 167. diariusze [13150]
 168. leksykony [13032]
 169. ustawy [12968]
 170. ryciny [12849]
 171. Kolekcja okolicznościowa [12713]
 172. pieśni [12708]
 173. mapa [12578]
 174. katalog wystawy [12110]
 175. powieść [12095]
 176. wizerunek [11878]
 177. lista nazwisk [11878]
 178. szkice [11829]
 179. statuty [11661]
 180. ulotka [11640]
 181. katalogi grafiki [11545]
 182. referat [11506]
 183. ustawa [11459]
 184. nadbitki [11347]
 185. beletrystyka [11284]
 186. ikonografia [11202]
 187. biuletyny [11177]
 188. inwentarz [11073]
 189. rozprawa [11030]
 190. recenzje [10844]
 191. relacje osobiste [10820]
 192. rozważania [10146]
 193. fiszki [10051]
 194. rozdział [9622]
 195. pieczęcie [9506]
 196. poradniki rolnicze [9415]
 197. wykłady [9403]
 198. preprint [9237]
 199. śpiewniki [8823]
 200. statut [8816]
 201. opisy [8728]
 202. spisy gmin [8646]
 203. maszynopisy [8575]
 204. książka kucharska [8476]
 205. edycje [8447]
 206. programy nauczania [8406]
 207. katechizmy [8253]
 208. spis statystyczny [8157]
 209. spisy geograficzne [8110]
 210. mowy [8073]
 211. raporty [8036]
 212. dzienniki [7986]
 213. opracowania genealogiczne [7948]
 214. podręczniki wyborcze [7944]
 215. orzeczenia prawne [7906]
 216. spis osobowy [7845]
 217. maszynopis powielony [7717]
 218. programy wykładów [7710]
 219. bajki [7612]
 220. przepisy prawne [7465]
 221. wykazy miejscowości [7402]
 222. publicystyka [7369]
 223. kolekcja okol [7365]
 224. księga jubileuszowa [7194]
 225. księgi imion [7187]
 226. polemiki [7174]
 227. recenzja [7074]
 228. monografie genealogiczne [6850]
 229. pastorałka [6771]
 230. misteria ludowe [6771]
 231. wypisy heraldyczne [6672]
 232. zdjęcia [6670]
 233. mowy sejmowe [6528]
 234. mowy żałobne [6467]
 235. wykład [6458]
 236. statystyki [6342]
 237. druk okolicznościowy [6341]
 238. adresy [6286]
 239. wykłady uniwersyteckie [6264]
 240. druki ulotne [6254]
 241. słownik biograficzny [6159]
 242. plany [6118]
 243. przekłady [6047]
 244. dialogi [5992]
 245. księgi święte [5945]
 246. antologia [5561]
 247. listy oficerów [5366]
 248. regulamin [5268]
 249. mowy pogrzebowe [5262]
 250. nekrologi [5253]
 251. praca doktorska [5132]
 252. księga pamiątkowa [5128]
 253. spisy topograficzne [5097]
 254. dokumenty [5012]
 255. relacje z podróży [4960]
 256. nadbitka [4914]
 257. życiorysy [4901]
 258. opowiadanie [4875]
 259. traktaty [4873]
 260. opowiadania historyczne [4800]
 261. odczyty [4704]
 262. kodeksy prawne [4631]
 263. słownik heraldyczny [4452]
 264. dokumenty muzyczne [4442]
 265. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4421]
 266. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4421]
 267. regulaminy [4417]
 268. encyklopedia [4383]
 269. kodeks [4372]
 270. nuty [4324]
 271. Volks-Kalender [4299]
 272. szkice biograficzne [4250]
 273. karta pocztowa [4169]
 274. rozmyślania [4086]
 275. obwieszczenie [4085]
 276. opisy kraju [4061]
 277. wstęp [4034]
 278. legendy [3933]
 279. książki kucharskie [3817]
 280. rozprawy historyczne [3658]
 281. normy prawne [3578]
 282. serie wydawnicze [3533]
 283. panegiryki [3523]
 284. szkice krytyczne [3511]
 285. pisma filozoficzne [3477]
 286. kantyczki [3476]
 287. powieść historyczna [3457]
 288. konstytucje sejmowe [3349]
 289. programy filmowe [3300]
 290. biografie literackie [3167]
 291. studia historyczne [3041]
 292. rozprawy filozoficzne [3025]
 293. fraszki [3012]
 294. partytura [2973]
 295. poradniki weterynaryjne [2942]
 296. opisy podróży [2908]
 297. przewodniki turystyczne [2884]
 298. atlas [2883]
 299. psałterz [2853]
 300. jednodniówki [2813]
 301. program wykładów [2812]
 302. dyplomy [2795]
 303. księga sądowa [2769]
 304. referaty [2757]
 305. monografie literackie [2750]
 306. raptularze [2749]
 307. biblie [2745]
 308. studium [2740]
 309. ulotki wyborcze [2724]
 310. eseje [2719]
 311. szkice filozoficzne [2650]
 312. kalendarium [2641]
 313. fotokopia [2637]
 314. instrukcje wojskowe [2636]
 315. ulotki [2630]
 316. zielniki [2548]
 317. poradniki medyczne [2547]
 318. jednodniówka [2546]
 319. zbiory dokumentów [2508]
 320. instrukcje [2506]
 321. listy otwarte [2496]
 322. mowy sądowe [2436]
 323. modlitwy [2362]
 324. szkic historyczny [2338]
 325. indeksy [2320]
 326. podręczniki medyczne [2309]
 327. komentarze do ustawy [2292]
 328. podręcznik numizmatyczny [2273]
 329. elementarze [2248]
 330. kazanie [2243]
 331. panegiryk [2210]
 332. nekrolog [2206]
 333. czasopisma wojskowe polskie [2204]
 334. nowele [2194]
 335. komedie [2142]
 336. lista [2118]
 337. opis kraju [2114]
 338. listy adresowe [2070]
 339. rozkazy wojskowe [2016]
 340. zaproszenie [2009]
 341. reprinty [2006]
 342. rozprawy fiozoficzne [2000]
 343. satyry [1995]
 344. akwarele [1958]
 345. Beilage [1932]
 346. księga urodzeń [1925]
 347. akty urodzeń [1925]
 348. odczyt [1920]
 349. ilustracje [1915]
 350. kancjonały [1868]
 351. katalog antykwaryczny [1821]
 352. czasopisma niezależne [1805]
 353. wydawnictwo okolicznościowe [1790]
 354. wspomnienia pośmiertne [1774]
 355. głos sejmowy [1747]
 356. szkice monograficzne [1742]
 357. plakat [1720]
 358. prospekt [1716]
 359. pieśń [1714]
 360. wspomnienia z podróży [1710]
 361. pisma [1707]
 362. rejestr [1694]
 363. żywoty świętych [1678]
 364. polemika [1672]
 365. rozporządzenia [1671]
 366. piosenki [1671]
 367. słowniki heraldyczne [1671]
 368. poradniki heraldyczne [1671]
 369. rozporządzenie [1655]
 370. streszczenie [1654]
 371. księgi sądowe [1627]
 372. indeks [1625]
 373. poemat [1612]
 374. druki okolicznościowe [1592]
 375. podania [1592]
 376. wydawnictwa źródłowe [1591]
 377. relacja z podróży [1560]
 378. obwieszczenia [1540]
 379. katalogi księgarskie [1528]
 380. regulaminy wojskowe [1524]
 381. protokoły [1489]
 382. cenniki [1480]
 383. program [1460]
 384. broszury polityczne [1452]
 385. zaświadczenie [1444]
 386. poematy [1440]
 387. reprodukcja [1438]
 388. opis podróży [1432]
 389. zapiski heraldyczne [1419]
 390. cennik [1391]
 391. glosariusz [1367]
 392. katalogi biblioteczne [1352]
 393. libretta [1342]
 394. uniwersały [1333]
 395. komentarz [1277]
 396. legitymacje członkowskie [1272]
 397. spis numizmatyczny [1263]
 398. traktat [1247]
 399. księgi jubileuszowe [1222]
 400. ustawy kościelne [1220]
 401. przepisy kościelne [1220]
 402. hagiografie [1219]
 403. wykłady filozoficzne [1219]
 404. referaty filozoficzne [1219]
 405. miesięczniki [1213]
 406. przemówienia [1212]
 407. wypisy [1202]
 408. wiersze [1195]
 409. katalog księgarski/wydawniczy [1184]
 410. etiudy organowe [1182]
 411. spisy książek [1172]
 412. literatura [1169]
 413. relacje [1165]
 414. księgi ziemskie [1160]
 415. dokumenty powstańcze [1143]
 416. reportaż [1142]
 417. załączniki [1130]
 418. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1125]
 419. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1125]
 420. opracowania geograficzne [1122]
 421. opwiadania historyczne [1120]
 422. spisy wykładów [1115]
 423. katalog handlowy [1105]
 424. sztuki teatralne [1102]
 425. podręcznik akademicki [1095]
 426. mowy laudacyjne [1087]
 427. dzienniki podróży [1076]
 428. komunikat [1063]
 429. zbiór [1057]
 430. programy [1053]
 431. opracowania statystyczne [1036]
 432. opracowanie bibliograficzne [1023]
 433. wspomnienia historyczne [1014]
 434. uniwersał [1009]
 435. pamiętniki 19w. [1000]
 436. epigramaty [997]
 437. mowy weselne [993]
 438. pisma zbiorowe [990]
 439. mszały [975]
 440. prospekty [974]
 441. księga [970]
 442. oracje sądowe [960]
 443. przemówienie [959]
 444. moralistyka [951]
 445. zbiory pism [932]
 446. program nauczania [922]
 447. dramat [907]
 448. teksty źródłowe [906]
 449. statuty synodalne [906]
 450. mowa [905]
 451. laudacje [904]
 452. dysertacja [901]
 453. księga miejska [894]
 454. druki [893]
 455. wykaz ulic [874]
 456. literatura popularnonaukowa [868]
 457. rozprawy religijne [862]
 458. obraz [862]
 459. druk ulotny [857]
 460. plan miasta [854]
 461. tragedie [840]
 462. podręczniki dla szkół średnich [830]
 463. sielanki [824]
 464. poezja funeralna [801]
 465. list [799]
 466. quaestiones [776]
 467. monografia statystyczna [768]
 468. bajka [760]
 469. pamiętniki 19 w. [748]
 470. memoriały [741]
 471. notatki [738]
 472. publikacje elektroniczne [737]
 473. tańce [727]
 474. opis [722]
 475. baśnie [719]
 476. druki urzędowe [710]
 477. inkunabuł [710]
 478. poradniki gospodarskie [705]
 479. dekrety [704]
 480. szkice religijne [702]
 481. kodeks handlowy [698]
 482. Zbiór pieśni [695]
 483. komedia [690]
 484. zaśwadczenia [690]
 485. biografia bibliografia [687]
 486. noty dyplomatyczne [679]
 487. przepisy wojskowe [675]
 488. epitalamia [674]
 489. hagiografia [673]
 490. dysertacje [647]
 491. karta zaopatrzeniowa [647]
 492. protokół [646]
 493. paszkwile [639]
 494. przepowiednie [625]
 495. leksykon [620]
 496. deklaracje [607]
 497. wiersze okolicznościowe [607]
 498. tabele [602]
 499. druk urzędowy [601]
 500. nowela [600]
 501. statuty i regulaminy [598]
 502. projekty sejmowe [595]
 503. katalog galerii [594]
 504. tragedia [587]
 505. rozkaz [583]
 506. list pasterski [580]
 507. plansza [579]
 508. okólnik [579]
 509. cegiełka [573]
 510. pamiątka [570]
 511. metryki [564]
 512. vademecum [543]
 513. opowieści [543]
 514. pamflety [536]
 515. dodatek nadzwyczajny [536]
 516. księgi liturgiczne [526]
 517. księga kancelaryjna [525]
 518. spisy map [524]
 519. anegdoty [514]
 520. agenda [512]
 521. przemowy [511]
 522. przewodniki turystyczne 19w. [509]
 523. relacja [507]
 524. katalog księgarski [498]
 525. katechizm (katechizmy) [486]
 526. szkice historyyczne [481]
 527. epistolografia [471]
 528. kroniki klasztorne [470]
 529. modlitewnik [467]
 530. mowy rektorskie [453]
 531. formularz [449]
 532. projekty [445]
 533. uchwały [443]
 534. zdjęcie [442]
 535. memoranda [441]
 536. katechizm [441]
 537. rozkazy [439]
 538. odezwa [430]
 539. szkice satyryczne [429]
 540. księgi biblijne [424]
 541. zapisy fonograficzne [423]
 542. roczniki statystyczne [423]
 543. rozprawy krytyczne [419]
 544. manifest [414]
 545. spisy dokumentów [411]
 546. nowiny [408]
 547. mowa pogrzebowa [407]
 548. tablice [405]
 549. article [402]
 550. przymówienie się [397]
 551. wyroki sądowe [395]
 552. materiały informacyjne [395]
 553. spisy wystawców [387]
 554. zielnik [387]
 555. relacje historyczne [386]
 556. testamenty [379]
 557. afisze filmowe [379]
 558. Praca magisterska [378]
 559. szkice geograficzne [377]
 560. nalepka iluminacyjna [376]
 561. mitologie [376]
 562. zaproszenia [375]
 563. dowód tożsamości [373]
 564. elegie [372]
 565. wodewile [368]
 566. przedruki [364]
 567. słowo wstępne [357]
 568. schematyzmy [356]
 569. rubrycele [356]
 570. wiersz okolicznościowy [354]
 571. monografie porównawcze [352]
 572. ekspedycje [350]
 573. katalog roślin [349]
 574. rozprawy i monografie [345]
 575. traktat teologiczny [341]
 576. manifesty [340]
 577. opis panowania [339]
 578. szkice ekonomiczne [336]
 579. laudum [334]
 580. satyry polityczne [332]
 581. pogadanki [332]
 582. poezja okolicznościowa [324]
 583. szkice gospodarcze [324]
 584. poradniki budowlane [321]
 585. reprodukcje zdjęć [321]
 586. komentarze do tekstów [321]
 587. memoriał [320]
 588. szkice naukowe [317]
 589. śpiewnik [316]
 590. tablice historyczne [315]
 591. Prace habilitacyjne [315]
 592. epitafium [313]
 593. kopie maszynopisu [312]
 594. alegorie [311]
 595. satyra [308]
 596. akta majątkowe [304]
 597. ogłoszenia [303]
 598. afisz [302]
 599. przepisy służbowe [298]
 600. zbiór mów [298]
 601. komunikaty [294]
 602. wydawnictwo ilustrowane [289]
 603. biografia literacka [286]
 604. inkunabuły [285]
 605. almanach [285]
 606. monografie filozoficzne [283]
 607. szkice jubileuszowe [283]
 608. szkice bibliograficzne [283]
 609. odznaczenia [283]
 610. traktaty filozoficzne [281]
 611. akty prawne [280]
 612. fragmenty [280]
 613. tekst na prawach rękopisu [278]
 614. szkice popularno-naukowe [277]
 615. brewiarze [275]
 616. szkice polityczne [273]
 617. ulotki reklamowe [271]
 618. atlasy historyczne [266]
 619. księga szkoły [264]
 620. miscellanea [263]
 621. zwierciadło [260]
 622. karta żywnościowa [259]
 623. studia genealogiczne [256]
 624. klucz do oznaczania [253]
 625. monografie krytyczno-bibliograficzne [250]
 626. interpelacja poselska [248]
 627. objaśnienia do przezroczy [246]
 628. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [243]
 629. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [243]
 630. regulamin szkolny [241]
 631. program koncertu [241]
 632. felieton [233]
 633. dane osobowe [233]
 634. argument [231]
 635. program uroczystości [228]
 636. rozprawy publicystyczne [225]
 637. przewodniki sakralne [225]
 638. pismo jubileuszowe [225]
 639. kazania pogrzebowe [223]
 640. katalog wydawniczy [222]
 641. mowy polityczne [220]
 642. katalog prasowy [218]
 643. odpowiedź [217]
 644. dyplom [215]
 645. kopie [211]
 646. świadectwa szkolne [210]
 647. rozkład jazdy [204]
 648. afisze [203]
 649. tezy [203]
 650. Zeszyt Naukowy monografia [203]
 651. komentarze biblijne [202]
 652. okólniki [199]
 653. recepta [196]
 654. program zjazdu [195]
 655. karta wstępu [192]
 656. epitafia [189]
 657. księgi miejskie [186]
 658. plan [184]
 659. plankty [183]
 660. kroniki żałobne [179]
 661. miedzioryt [178]
 662. interpelacje poselskie [173]
 663. zarządzenie [173]
 664. lacrimae [171]
 665. powieść autobiograficzna [170]
 666. mowa żałobna [169]
 667. uwiadomienia [166]
 668. list otwarty [165]
 669. varia [164]
 670. masoniki [162]
 671. programy uroczystości [159]
 672. programy teatralne [159]
 673. rozprawy naukowe [159]
 674. petycje [155]
 675. szkic monograficzny [155]
 676. faksymile rękopisu [154]
 677. powieść biograficzna [151]
 678. Utwory satyryczne [151]
 679. apele [149]
 680. kontrakty [148]
 681. dokument królewski [147]
 682. programy przedstawień [145]
 683. obligacja [143]
 684. rezolucje [142]
 685. słowniki geograficzne [139]
 686. protestacje [137]
 687. lauda [136]
 688. złote myśli [133]
 689. dowód osobisty [133]
 690. informatory szkolne [132]
 691. traktaty teologiczne [132]
 692. opery [131]
 693. dramolet [126]
 694. akty zgonu [125]
 695. ordynacje [124]
 696. analiza [124]
 697. księgi rachunkowe [123]
 698. gesta [122]
 699. mowy okolicznościowe [120]
 700. program konferencji [120]
 701. katalogi roślin użytkowych [118]
 702. wykłady naukowe [117]
 703. poematy żałobne [115]
 704. gratulacje [114]
 705. traktat filozoficzny [113]
 706. naszywka [112]
 707. poemat dramatyczny [111]
 708. kwestionariusz [110]
 709. karta wizytowa [110]
 710. karta dostaw mleka [109]
 711. silva rerum [107]
 712. votum [106]
 713. przysięga [106]
 714. paszport [105]
 715. książki pamiątkowe [100]
 716. przepisy licencyjne [96]
 717. rozprawy psychologiczne [96]
 718. rachunki [95]
 719. deklaracja [93]
 720. tłumaczenia [92]
 721. opis wizytacji [92]
 722. rozprawki astronomiczne [91]
 723. księgi wpisów [90]
 724. pokwitowanie [90]
 725. monografie psychologiczne [90]
 726. habilitacja [90]
 727. dzienniki wydatków [88]
 728. poezja religijna [87]
 729. rozprawy sądowe [83]
 730. expositio [83]
 731. portrety [82]
 732. notatka biograficzna [82]
 733. opisy flory [81]
 734. sentencje [80]
 735. koncept [80]
 736. opracowania naukowe [77]
 737. staroduki [77]
 738. ustawy podatkowe [77]
 739. kosztorysy [77]
 740. dzienniki podawcze [77]
 741. mowa sejmowa [76]
 742. bilet wstępu [75]
 743. dokumenty królewskie [74]
 744. scenki ludowe [73]
 745. tygodn [72]
 746. księgi metrykalne [72]
 747. kartka świąteczna [72]
 748. kartka pocztowa [72]
 749. kancjonał [72]
 750. gwasz [71]
 751. diariusz [70]
 752. regulamin bankowy [70]
 753. poemat żałobny [70]
 754. zeszyty szkolne [69]
 755. zapiski [69]
 756. mowy pogrzebowe 19w. [69]
 757. komentarze [68]
 758. świadectwo szkolne [68]
 759. okólnik bankowy [68]
 760. przepisy budowlane [67]
 761. opinie [67]
 762. umowy [66]
 763. karta uczestnictwa [66]
 764. transumpty [65]
 765. gwarancja [65]
 766. obraz olejny [63]
 767. informator teatralny [58]
 768. statuty sejmowe [57]
 769. sprostowanie [57]
 770. klepsydry [57]
 771. ogłoszenie [55]
 772. rozporządzenia królewskie [54]
 773. zakładka do książki [53]
 774. ugody [52]
 775. blankiety [51]
 776. apologetyka [51]
 777. akta cechowe [50]
 778. Poznań [47]
 779. zarządzenia [46]
 780. repertuary [46]
 781. głos [46]
 782. akcje [45]
 783. opera [42]
 784. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [42]
 785. układy zbiorowe pracy [42]
 786. mandaty [42]
 787. relacje sejmowe [40]
 788. akwarela [39]
 789. ballady [37]
 790. Kalender (Evangelischer) [37]
 791. zagajenie [37]
 792. protesty [36]
 793. księgi protokólarne [36]
 794. zażalenia [35]
 795. abecadlnik [35]
 796. krytyka [34]
 797. itinerarium [34]
 798. instrukcje nauczania [34]
 799. instrukcje poselskie [33]
 800. krytyka literacka [32]
 801. opracowania medyczne [30]
 802. prezentacja [29]
 803. kantaty [28]
 804. regulaminy szkolne [25]
 805. summa [21]
 806. exlibris [21]
 807. materiały źródłowe [20]
 808. Zeszyty Naukowe monografie [20]
 809. rozprawy teologiczne [18]
 810. akta wizytacyjne [16]
 811. przemówienie sprawozdawcze [15]
 812. bilet [14]
 813. brewe papieskie [12]
 814. materiał szkoleniowy [10]
 815. kodeks prawny [10]
 816. dekrety królewskie [10]
 817. materiały kongresowe [9]
 818. składy osobowe [7]
 819. konstytucje [5]
 820. biuletyn artykułowy [5]
 821. czasopisma literackie [4]
 822. obitka [4]
 823. faksymile [4]
 824. konkursy [3]
 825. historia [3]
 826. aneks [2]
 827. prace źródłowe [1]
 828. recenjza [0]
 829. recencja [0]
 830. pod [0]

More statistics...