Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 335928

Readers on-line: 1258

Total number of users since Jun 10, 2004: 72857049

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [75817]
 2. czasopismo [64790]
 3. czasopisma [64473]
 4. gazety [59526]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5155]
 8. rękopisy [4483]
 9. dzienniki urzędowe [4318]
 10. dodatek do czasopisma [3943]
 11. źródła historyczne [3768]
 12. starodruki [3706]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2265]
 16. starodruk [1917]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1649]
 19. tygodniki [1471]
 20. rozprawa doktorska [1350]
 21. dwutygodniki [1219]
 22. artykuł [1045]
 23. sprawozdania [1027]
 24. korespondencje [984]
 25. monografie [856]
 26. listy [803]
 27. personalia [696]
 28. dokumentacja kadrowa [696]
 29. rozprawa habilitacyjna [660]
 30. dokumenty elektroniczne [651]
 31. fotografie [645]
 32. kalendarz [598]
 33. fiszki [592]
 34. artykuły [571]
 35. tygodniki ilustrowane [560]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [485]
 38. powieści [442]
 39. źródło historyczne [432]
 40. pocztówki [428]
 41. broszury [405]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. źródło [382]
 45. mapy [380]
 46. materiały sejmowe [375]
 47. miesięcznik [369]
 48. biuletyn [341]
 49. pamiętnik [340]
 50. kalendarze [337]
 51. Beilage [321]
 52. korespondencja [314]
 53. monografia historyczna [298]
 54. powieści historyczne [291]
 55. bibliografie [285]
 56. rozprawy doktorskie [278]
 57. podręczniki akademickie [262]
 58. muzykalia [257]
 59. rocznik [255]
 60. pamiętniki [253]
 61. raporty [247]
 62. monografie historyczne [246]
 63. podręczniki [233]
 64. biografie [231]
 65. szkice historyczne [223]
 66. fotografia [222]
 67. dokumenty [196]
 68. opracowanie [195]
 69. kazania [190]
 70. spis [177]
 71. szkice [164]
 72. poezja [159]
 73. słowniki [150]
 74. sprawozdanie [147]
 75. odbitka [147]
 76. statut [142]
 77. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 78. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 79. karta pocztowa [132]
 80. biuletyny [132]
 81. recenzja [130]
 82. opowiadania [130]
 83. odezwy [130]
 84. roczniki [129]
 85. ustawy [126]
 86. fotokopia [122]
 87. katalog [121]
 88. poradnik [117]
 89. mapa [117]
 90. informatory [117]
 91. telegram [115]
 92. programy nauczania [110]
 93. wydawnictwa popularne [108]
 94. statuty [108]
 95. maszynopis [107]
 96. listy nazwisk [107]
 97. kazanie [107]
 98. mowy pogrzebowe [106]
 99. spisy lasów [105]
 100. poradniki [104]
 101. dramaty [102]
 102. zeszyty naukowe [101]
 103. wydawnictwa źródłowe [101]
 104. książka [101]
 105. spisy osobowe [100]
 106. odbitki [99]
 107. mowy sejmowe [98]
 108. wizerunek [95]
 109. spisy [94]
 110. dziennik [93]
 111. poezje [92]
 112. mowy [90]
 113. rozprawy [88]
 114. wspomnienia [84]
 115. poradnik metodyczny [84]
 116. podręcznik [83]
 117. księgi adresowe [82]
 118. czasopisma wojskowe polskie [81]
 119. modlitewniki [79]
 120. ulotka [77]
 121. kronika [76]
 122. ryciny [74]
 123. maszynopis powielony [73]
 124. szkice literackie [72]
 125. publicystyka [72]
 126. opracowania historyczne [67]
 127. regulamin [66]
 128. programy wykładów [66]
 129. biografia [66]
 130. Volks-Kalender [66]
 131. druki ulotne [65]
 132. katalogi [64]
 133. druk okolicznościowy [64]
 134. beletrystyka [64]
 135. opracowania [63]
 136. antologie [63]
 137. katalog wystawy [62]
 138. wykłady naukowe [60]
 139. przewodnik [60]
 140. katalogi wystaw [59]
 141. mowy żałobne [57]
 142. czasopisma niezależne [56]
 143. zdjęcia [55]
 144. uniwersały [55]
 145. encyklopedie [55]
 146. album [55]
 147. wykazy [54]
 148. przewodniki [53]
 149. powieść [53]
 150. akta sejmowe [51]
 151. nadbitka [50]
 152. głos sejmowy [50]
 153. obwieszczenia [48]
 154. materiały konferencyjne [48]
 155. albumy [48]
 156. wykłady [47]
 157. pisma patrystyczne [47]
 158. nuty [47]
 159. maszynopisy [47]
 160. wykłady uniwersyteckie [46]
 161. panegiryki [45]
 162. dyplomy [45]
 163. ikonografia [44]
 164. katalogi księgarskie [43]
 165. broszura [43]
 166. kwartalnik [42]
 167. regulaminy [41]
 168. program wykładów [41]
 169. antologia [41]
 170. wykład [38]
 171. streszczenie [38]
 172. odczyty [38]
 173. księgi pamiątkowe [38]
 174. program teatralny/operowy [37]
 175. pocztówka [37]
 176. pieśni [37]
 177. herbarze [37]
 178. ulotki [35]
 179. rozważania [35]
 180. raptularze [35]
 181. kroniki [35]
 182. almanachy [35]
 183. notatki [34]
 184. katechizmy [34]
 185. druki [34]
 186. instrukcje [32]
 187. wykaz [31]
 188. programy filmowe [31]
 189. komedie [31]
 190. rozmyślania [30]
 191. rozdział [30]
 192. przepisy prawne [29]
 193. konstytucje sejmowe [29]
 194. eseje [29]
 195. zaproszenie [28]
 196. referaty [28]
 197. recenzje [28]
 198. plany [28]
 199. nadbitki [28]
 200. listy otwarte [28]
 201. satyry [26]
 202. obwieszczenie [24]
 203. nekrologi [24]
 204. wstęp [23]
 205. programy [22]
 206. miesięczniki [22]
 207. list [22]
 208. inwentarz [22]
 209. rozprawa [21]
 210. relacje z podróży [21]
 211. prospekty [21]
 212. nekrolog [21]
 213. jednodniówki [21]
 214. genealogie [21]
 215. ustawa [20]
 216. ulotki wyborcze [20]
 217. program [20]
 218. polemiki [20]
 219. panegiryk [20]
 220. orzeczenia prawne [20]
 221. dialogi [20]
 222. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 223. słownik [19]
 224. skrypt [19]
 225. rejestry [19]
 226. prospekt [19]
 227. modlitwy [19]
 228. leksykony [19]
 229. śpiewniki [18]
 230. referat [18]
 231. opowiadanie [18]
 232. legitymacje członkowskie [18]
 233. katalog antykwaryczny [18]
 234. druki okolicznościowe [18]
 235. dokumenty muzyczne [18]
 236. atlasy [18]
 237. statystyki [17]
 238. przewodniki turystyczne [17]
 239. powieść historyczna [17]
 240. polemika [17]
 241. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 242. inwentarze [17]
 243. statuty i regulaminy [16]
 244. przemówienia [16]
 245. nowele [16]
 246. bajki [16]
 247. życiorysy [15]
 248. wykazy personalne [15]
 249. rozporządzenia [15]
 250. poradniki rolnicze [15]
 251. opisy [15]
 252. księga pamiątkowa [15]
 253. uniwersał [14]
 254. traktat [14]
 255. szkice biograficzne [14]
 256. spis nazwisk [14]
 257. plansza [14]
 258. opisy kraju [14]
 259. kodeks dyplomatyczny [14]
 260. jednodniówka [14]
 261. elementarze [14]
 262. dysertacje [14]
 263. druk ulotny [14]
 264. bibliografia [14]
 265. wypisy [13]
 266. słownik geograficzny [13]
 267. szkice filozoficzne [13]
 268. skrypty [13]
 269. skorowidze [13]
 270. relacje osobiste [13]
 271. poemat [13]
 272. opowiadania historyczne [13]
 273. ogłoszenia [13]
 274. księgi rachunkowe [13]
 275. kodeksy [13]
 276. diariusze [13]
 277. cenniki [13]
 278. biografie literackie [13]
 279. biblia [13]
 280. spisy nazwisk [12]
 281. reprodukcja [12]
 282. protokoły [12]
 283. inkunabuły [12]
 284. encyklopedia [12]
 285. deklaracje [12]
 286. zbiory dokumentów [11]
 287. wspomnienia pośmiertne [11]
 288. wiersze okolicznościowe [11]
 289. wiersze [11]
 290. testamenty [11]
 291. quaestiones [11]
 292. przemówienie [11]
 293. plakat [11]
 294. opisy podróży [11]
 295. katalog księgarski [11]
 296. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 297. druki urzędowe [11]
 298. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 299. broszury polityczne [11]
 300. zbiory pism [10]
 301. załączniki [10]
 302. zaproszenia [10]
 303. szkice krytyczne [10]
 304. studium [10]
 305. spis osobowy [10]
 306. relacje [10]
 307. przymówienie się [10]
 308. projekty sejmowe [10]
 309. prace zbiorowe [10]
 310. poematy [10]
 311. podręczniki medyczne [10]
 312. okólnik [10]
 313. odezwa [10]
 314. metryki [10]
 315. dramat [10]
 316. wspomnienia z podróży [9]
 317. sztuki teatralne [9]
 318. serie wydawnicze [9]
 319. rozkazy [9]
 320. relacja z podróży [9]
 321. projekty [9]
 322. poradniki budowlane [9]
 323. podręczniki dla szkół średnich [9]
 324. mowa [9]
 325. lista oficerów [9]
 326. libretta [9]
 327. kodeksy prawne [9]
 328. katalogi biblioteczne [9]
 329. herbarz [9]
 330. ekspedycje [9]
 331. dzienniki [9]
 332. atlas [9]
 333. akwarele [9]
 334. akty zgonu [9]
 335. spisy wykładów [8]
 336. rozprawy fiozoficzne [8]
 337. rozkazy wojskowe [8]
 338. nowiny [8]
 339. mowy sądowe [8]
 340. miedzioryt [8]
 341. legendy [8]
 342. książki kucharskie [8]
 343. katalog wydawniczy [8]
 344. indeksy [8]
 345. fraszki [8]
 346. epitalamia [8]
 347. epistolografia [8]
 348. druk urzędowy [8]
 349. Zeszyt Naukowy [8]
 350. zaświadczenie [7]
 351. wykaz miejscowości [7]
 352. wydawnictwo ilustrowane [7]
 353. wiersz okolicznościowy [7]
 354. tłumaczenie [7]
 355. traktaty [7]
 356. szkice religijne [7]
 357. reprinty [7]
 358. przekłady [7]
 359. program nauczania [7]
 360. praca zbiorowa [7]
 361. pisma [7]
 362. opis kraju [7]
 363. odczyt [7]
 364. mowy polityczne [7]
 365. księga jubileuszowa [7]
 366. książka adresowa [7]
 367. kompendium [7]
 368. cennik [7]
 369. artykuły historyczno-prawne [7]
 370. afisze filmowe [7]
 371. żywoty świętych [6]
 372. zapisy fonograficzne [6]
 373. wyroki sądowe [6]
 374. spisy miejscowości [6]
 375. rozprawy naukowe [6]
 376. rozprawy filozoficzne [6]
 377. rozporządzenie [6]
 378. roczniki oficerskie [6]
 379. przepisy służbowe [6]
 380. programy uroczystości [6]
 381. programy teatralne [6]
 382. poradniki medyczne [6]
 383. poradniki gospodarskie [6]
 384. poezja okolicznościowa [6]
 385. poezja funeralna [6]
 386. mowy rektorskie [6]
 387. monografie literackie [6]
 388. lista nazwisk [6]
 389. księga adresowa [6]
 390. katalog handlowy [6]
 391. kalendarium [6]
 392. hagiografie [6]
 393. diariusze sejmowe [6]
 394. dekrety [6]
 395. cegiełka [6]
 396. biografia literacka [6]
 397. article [6]
 398. świadectwa szkolne [5]
 399. vademecum [5]
 400. uchwały [5]
 401. traktat teologiczny [5]
 402. tablice [5]
 403. szkice popularno-naukowe [5]
 404. spisy geograficzne [5]
 405. spis miejscowości [5]
 406. skorowidz [5]
 407. sielanki [5]
 408. rozprawy historyczne [5]
 409. rezolucje [5]
 410. przepisy wojskowe [5]
 411. praca doktorska [5]
 412. poradniki weterynaryjne [5]
 413. podania [5]
 414. pisma zbiorowe [5]
 415. partytura [5]
 416. pamiętniki 19w. [5]
 417. pamiątka [5]
 418. opery [5]
 419. okólniki [5]
 420. odpowiedź [5]
 421. nalepka iluminacyjna [5]
 422. monografie filozoficzne [5]
 423. manifesty [5]
 424. leksykon [5]
 425. laudacje [5]
 426. księgi liturgiczne [5]
 427. komedia [5]
 428. karta zaopatrzeniowa [5]
 429. kancjonały [5]
 430. instrukcje wojskowe [5]
 431. elegie [5]
 432. dzienniki podróży [5]
 433. anegdoty [5]
 434. akty prawne [5]
 435. zbiór [4]
 436. zaśwadczenia [4]
 437. uwiadomienia [4]
 438. ulotki reklamowe [4]
 439. tabele [4]
 440. synteza [4]
 441. rozprawy religijne [4]
 442. reportaż [4]
 443. regulaminy wojskowe [4]
 444. psałterz [4]
 445. przysłowia [4]
 446. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 447. pieśń [4]
 448. petycje [4]
 449. opracowania naukowe [4]
 450. opowieści [4]
 451. opis podróży [4]
 452. mowy okolicznościowe [4]
 453. monografie genealogiczne [4]
 454. modlitewnik [4]
 455. memoriały [4]
 456. manifest [4]
 457. literatura popularnonaukowa [4]
 458. księgi wpisów [4]
 459. księgi jubileuszowe [4]
 460. książki telefoniczne [4]
 461. książki adresowe [4]
 462. książka kucharska [4]
 463. kodeks [4]
 464. inkunabuł [4]
 465. informatory szkolne [4]
 466. hagiografia [4]
 467. fragmenty [4]
 468. epitafium [4]
 469. argument [4]
 470. zielniki [3]
 471. wspomnienia historyczne [3]
 472. wodewile [3]
 473. umowy [3]
 474. transumpty [3]
 475. tragedie [3]
 476. teksty źródłowe [3]
 477. słownik biograficzny [3]
 478. szkice naukowe [3]
 479. szkice monograficzne [3]
 480. szkice ekonomiczne [3]
 481. studia historyczne [3]
 482. spis statystyczny [3]
 483. satyra [3]
 484. rozprawy krytyczne [3]
 485. roczniki lekarskie [3]
 486. relacja [3]
 487. rejestry zmarłych [3]
 488. rachunki [3]
 489. przedruki [3]
 490. protokół [3]
 491. protestacje [3]
 492. program uroczystości [3]
 493. piosenki [3]
 494. pamflety [3]
 495. ordynacje [3]
 496. opwiadania historyczne [3]
 497. opracowanie bibliograficzne [3]
 498. nowela [3]
 499. mszały [3]
 500. mowa żałobna [3]
 501. mowa pogrzebowa [3]
 502. monografia statystyczna [3]
 503. literatura [3]
 504. lista poległych [3]
 505. lista [3]
 506. list pasterski [3]
 507. list otwarty [3]
 508. kroniki klasztorne [3]
 509. kontrakty [3]
 510. komunikat [3]
 511. komentarze do ustawy [3]
 512. komentarz [3]
 513. kazania pogrzebowe [3]
 514. katechizm (katechizmy) [3]
 515. katalog galerii [3]
 516. kantyczki [3]
 517. interpelacje poselskie [3]
 518. indeks [3]
 519. formularz [3]
 520. epigramaty [3]
 521. dzienniki wydatków [3]
 522. dziennik urzędowy [3]
 523. dysertacja [3]
 524. dyplom [3]
 525. dokument królewski [3]
 526. dodatek nadzwyczajny [3]
 527. brewiarze [3]
 528. apele [3]
 529. akta majątkowe [3]
 530. afisze [3]
 531. Zbiór pieśni [3]
 532. śpiewnik [2]
 533. zarządzenie [2]
 534. zarządzenia [2]
 535. wypisy heraldyczne [2]
 536. wykazy miejscowości [2]
 537. traktaty filozoficzne [2]
 538. tragedia [2]
 539. tezy [2]
 540. tablice historyczne [2]
 541. szkice satyryczne [2]
 542. szkice polityczne [2]
 543. szkice jubileuszowe [2]
 544. szkice gospodarcze [2]
 545. szkice bibliograficzne [2]
 546. szkic historyczny [2]
 547. statuty synodalne [2]
 548. staroduki [2]
 549. spisy wystawców [2]
 550. spisy topograficzne [2]
 551. spisy książek [2]
 552. scenki ludowe [2]
 553. satyry polityczne [2]
 554. rozprawy publicystyczne [2]
 555. rozkaz [2]
 556. roczniki statystyczne [2]
 557. repertuary [2]
 558. rejestr [2]
 559. regulamin szkolny [2]
 560. recepta [2]
 561. przepisy licencyjne [2]
 562. przemowy [2]
 563. program zjazdu [2]
 564. program konferencji [2]
 565. praca magisterska [2]
 566. powieść biograficzna [2]
 567. postylle [2]
 568. pokwitowanie [2]
 569. pogadanki [2]
 570. podręczniki wyborcze [2]
 571. podręcznik akademicki [2]
 572. plan miasta [2]
 573. pisma filozoficzne [2]
 574. pieczęcie [2]
 575. paszport [2]
 576. paszkwile [2]
 577. pamiętniki 19 w. [2]
 578. opracowania geograficzne [2]
 579. opis [2]
 580. odznaczenia [2]
 581. obraz [2]
 582. noty dyplomatyczne [2]
 583. normy prawne [2]
 584. mowy weselne [2]
 585. mowa sejmowa [2]
 586. monografie heraldyczne [2]
 587. mitologie [2]
 588. miscellanea [2]
 589. memoriał [2]
 590. materiały informacyjne [2]
 591. listy oficerów [2]
 592. laudum [2]
 593. lacrimae [2]
 594. kwestionariusz [2]
 595. księgi sądowe [2]
 596. księgi biblijne [2]
 597. księga sądowa [2]
 598. księga [2]
 599. kopie maszynopisu [2]
 600. komunikaty [2]
 601. komentarze [2]
 602. katalogi grafiki [2]
 603. katalog roślin [2]
 604. karta wstępu [2]
 605. ilustracje [2]
 606. gwasz [2]
 607. gratulacje [2]
 608. glosariusz [2]
 609. epitafia [2]
 610. edycje [2]
 611. dowód tożsamości [2]
 612. diariusz [2]
 613. czasopisma literackie [2]
 614. biografia bibliografia [2]
 615. bilet wstępu [2]
 616. bilet [2]
 617. baśnie [2]
 618. ballady [2]
 619. bajka [2]
 620. afisz [2]
 621. adresy [2]
 622. Kalender (Evangelischer) [2]
 623. świadectwo szkolne [1]
 624. złote myśli [1]
 625. zwierciadło [1]
 626. zielnik [1]
 627. zeszyty szkolne [1]
 628. zdjęcie [1]
 629. zbiór mów [1]
 630. zażalenia [1]
 631. zapiski heraldyczne [1]
 632. zapiski [1]
 633. zakładka do książki [1]
 634. zagajenie [1]
 635. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 636. wykłady filozoficzne [1]
 637. wykaz ulic [1]
 638. votum [1]
 639. varia [1]
 640. ustawy podatkowe [1]
 641. ustawy kościelne [1]
 642. układy zbiorowe pracy [1]
 643. ugody [1]
 644. tłumaczenia [1]
 645. tygodn [1]
 646. traktaty teologiczne [1]
 647. traktat filozoficzny [1]
 648. tekst na prawach rękopisu [1]
 649. tańce [1]
 650. słowo wstępne [1]
 651. słowniki heraldyczne [1]
 652. słowniki geograficzne [1]
 653. słownik heraldyczny [1]
 654. szkice historyyczne [1]
 655. szkice geograficzne [1]
 656. szkic monograficzny [1]
 657. summa [1]
 658. studia genealogiczne [1]
 659. statuty sejmowe [1]
 660. sprostowanie [1]
 661. spisy map [1]
 662. spisy gmin [1]
 663. spisy dokumentów [1]
 664. spis numizmatyczny [1]
 665. silva rerum [1]
 666. sentencje [1]
 667. schematyzmy [1]
 668. rubrycele [1]
 669. rozprawy teologiczne [1]
 670. rozprawy sądowe [1]
 671. rozprawy psychologiczne [1]
 672. rozprawy i monografie [1]
 673. rozprawki astronomiczne [1]
 674. rozporządzenia królewskie [1]
 675. rozkład jazdy [1]
 676. reprodukcje zdjęć [1]
 677. relacje sejmowe [1]
 678. relacje historyczne [1]
 679. regulaminy szkolne [1]
 680. regulamin bankowy [1]
 681. referaty filozoficzne [1]
 682. publikacje elektroniczne [1]
 683. przysięga [1]
 684. przewodniki sakralne [1]
 685. przepowiednie [1]
 686. przepisy kościelne [1]
 687. przepisy budowlane [1]
 688. przemówienie sprawozdawcze [1]
 689. protesty [1]
 690. programy przedstawień [1]
 691. program koncertu [1]
 692. prezentacja [1]
 693. preprint [1]
 694. prace źródłowe [1]
 695. powieść autobiograficzna [1]
 696. portrety [1]
 697. poradniki heraldyczne [1]
 698. poezja religijna [1]
 699. poematy żałobne [1]
 700. poemat żałobny [1]
 701. poemat dramatyczny [1]
 702. podręcznik numizmatyczny [1]
 703. pod [1]
 704. plankty [1]
 705. plan [1]
 706. pismo jubileuszowe [1]
 707. pastorałka [1]
 708. oracje sądowe [1]
 709. opracowania statystyczne [1]
 710. opracowania medyczne [1]
 711. opracowania genealogiczne [1]
 712. opisy flory [1]
 713. opis wizytacji [1]
 714. opis panowania [1]
 715. opinie [1]
 716. opera [1]
 717. okólnik bankowy [1]
 718. ogłoszenie [1]
 719. obraz olejny [1]
 720. obligacja [1]
 721. objaśnienia do przezroczy [1]
 722. obitka [1]
 723. notatka biograficzna [1]
 724. naszywka [1]
 725. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 726. mowy laudacyjne [1]
 727. moralistyka [1]
 728. monografie psychologiczne [1]
 729. monografie porównawcze [1]
 730. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 731. misteria ludowe [1]
 732. memoranda [1]
 733. materiały źródłowe [1]
 734. materiały kongresowe [1]
 735. masoniki [1]
 736. mandaty [1]
 737. listy odznaczonych [1]
 738. listy adresowe [1]
 739. lauda [1]
 740. księgi święte [1]
 741. księgi ziemskie [1]
 742. księgi protokólarne [1]
 743. księgi miejskie [1]
 744. księgi metrykalne [1]
 745. księgi imion [1]
 746. księga urodzeń [1]
 747. księga szkoły [1]
 748. księga miejska [1]
 749. księga kancelaryjna [1]
 750. książki pamiątkowe [1]
 751. książka telefoniczna [1]
 752. krytyka literacka [1]
 753. krytyka [1]
 754. kroniki żałobne [1]
 755. kosztorysy [1]
 756. kopie [1]
 757. konstytucje [1]
 758. konkursy [1]
 759. koncept [1]
 760. komentarze do tekstów [1]
 761. komentarze biblijne [1]
 762. kolekcja okol [1]
 763. kodeks prawny [1]
 764. kodeks handlowy [1]
 765. klucz do oznaczania [1]
 766. klepsydry [1]
 767. katechizm [1]
 768. katalogi roślin użytkowych [1]
 769. katalog prasowy [1]
 770. kartka świąteczna [1]
 771. kartka pocztowa [1]
 772. karta żywnościowa [1]
 773. karta wizytowa [1]
 774. karta uczestnictwa [1]
 775. karta dostaw mleka [1]
 776. kantaty [1]
 777. kancjonał [1]
 778. itinerarium [1]
 779. interpelacja poselska [1]
 780. instrukcje poselskie [1]
 781. instrukcje nauczania [1]
 782. informator teatralny [1]
 783. historia [1]
 784. habilitacja [1]
 785. głos [1]
 786. gwarancja [1]
 787. gesta [1]
 788. felieton [1]
 789. faksymile rękopisu [1]
 790. faksymile [1]
 791. expositio [1]
 792. exlibris [1]
 793. etiudy organowe [1]
 794. dzienniki podawcze [1]
 795. dramolet [1]
 796. dowód osobisty [1]
 797. dokumenty powstańcze [1]
 798. dokumenty królewskie [1]
 799. dekrety królewskie [1]
 800. deklaracja [1]
 801. dane osobowe [1]
 802. brewe papieskie [1]
 803. blankiety [1]
 804. biblie [1]
 805. atlasy historyczne [1]
 806. apologetyka [1]
 807. analiza [1]
 808. almanach [1]
 809. alegorie [1]
 810. akwarela [1]
 811. akty urodzeń [1]
 812. akta wizytacyjne [1]
 813. akta cechowe [1]
 814. akcje [1]
 815. agenda [1]
 816. abecadlnik [1]
 817. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 818. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 819. Utwory satyryczne [1]
 820. Prace habilitacyjne [1]
 821. Praca magisterska [1]
 822. Poznań [1]
 823. Kolekcja okolicznościowa [1]
 824. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [5151581]
 2. czasopisma [4610951]
 3. monografia [4586324]
 4. gazety [3572812]
 5. czasopismo [3271102]
 6. gazeta [2734560]
 7. książka [2311191]
 8. rozprawa habilitacyjna [1220590]
 9. księgi adresowe [717111]
 10. dzienniki urzędowe [611869]
 11. monografie [604567]
 12. starodruki [585252]
 13. gazeta (gazety) [577858]
 14. artykuł [521173]
 15. źródła historyczne [447192]
 16. wydawnictwa urzędowe [416722]
 17. personalia [414669]
 18. dokumentacja kadrowa [414669]
 19. rozprawy doktorskie [412708]
 20. herbarze [409868]
 21. spisy [369337]
 22. archiwalia [368156]
 23. pamiętniki [334734]
 24. bibliografie [321082]
 25. monografie historyczne [291128]
 26. artykuły [279552]
 27. antologie [275837]
 28. przysłowia [268670]
 29. biuletyn [256262]
 30. listy strat [253012]
 31. monografia historyczna [250441]
 32. spis [244483]
 33. kodeks dyplomatyczny [196424]
 34. skrypt [186346]
 35. wspomnienia [177869]
 36. źródło [170955]
 37. opracowanie [168869]
 38. spis nazwisk [161037]
 39. mapy [158015]
 40. podręcznik [157867]
 41. genealogie [156649]
 42. roczniki oficerskie [145628]
 43. wykazy [145445]
 44. sprawozdania [141266]
 45. roczniki [141063]
 46. rejestry zmarłych [136590]
 47. lista poległych [131050]
 48. akta [129734]
 49. rocznik [123983]
 50. biblia [121563]
 51. szkice historyczne [117843]
 52. dokumenty elektroniczne [117580]
 53. spisy nazwisk [114605]
 54. kroniki [113422]
 55. starodruk [112491]
 56. pocztówki [110842]
 57. wykaz miejscowości [110100]
 58. słownik [109325]
 59. kalendarze [107217]
 60. skorowidz [104180]
 61. rejestry [99059]
 62. informator [96589]
 63. poradnik metodyczny [96224]
 64. dwutygodniki [96020]
 65. rękopisy [93691]
 66. biografie [89233]
 67. tygodniki ilustrowane [85156]
 68. źródło historyczne [84507]
 69. wspomnienie [82255]
 70. tygodniki [82202]
 71. rękopis [78935]
 72. tłumaczenie [78912]
 73. kalendarz [69186]
 74. podręczniki [67990]
 75. powieści [65025]
 76. księgi pamiątkowe [64047]
 77. podręczniki akademickie [63910]
 78. słowniki [60235]
 79. kazania [58168]
 80. fotografie [57663]
 81. fotografia [57661]
 82. dodatek do czasopisma [54441]
 83. broszury [53884]
 84. bibliografia [52541]
 85. wydawnictwa popularne [52073]
 86. listy [51259]
 87. praca magisterska [50921]
 88. skrypty [47502]
 89. spisy osobowe [46421]
 90. program teatralny/operowy [41927]
 91. opracowania [40971]
 92. herbarz [40742]
 93. katalogi [37609]
 94. księga adresowa [37350]
 95. książki adresowe [36175]
 96. encyklopedie [35385]
 97. materiały konferencyjne [35385]
 98. przewodnik [34924]
 99. inwentarze [34715]
 100. przewodniki [34192]
 101. almanachy [33842]
 102. korespondencje [33417]
 103. opracowania historyczne [33320]
 104. album [32701]
 105. powieści historyczne [31960]
 106. postylle [31443]
 107. pamiętnik [31409]
 108. kronika [30223]
 109. lista oficerów [29565]
 110. poradniki [28836]
 111. informatory [28323]
 112. maszynopis [27996]
 113. sprawozdanie [27435]
 114. roczniki lekarskie [27188]
 115. kwartalnik [26592]
 116. poezje [25812]
 117. miesięcznik [24532]
 118. biografia [22857]
 119. muzykalia [20736]
 120. odezwy [20558]
 121. listy odznaczonych [20495]
 122. praca zbiorowa [20351]
 123. kodeksy [20191]
 124. szkice literackie [19841]
 125. odbitka [19447]
 126. wykaz [19125]
 127. diariusze sejmowe [18442]
 128. telegram [18351]
 129. katalog [18316]
 130. odbitki [18223]
 131. spis miejscowości [18108]
 132. synteza [17643]
 133. materiały sejmowe [17625]
 134. katalogi wystaw [17610]
 135. książka adresowa [17493]
 136. albumy [17157]
 137. modlitewniki [16936]
 138. kompendium [16769]
 139. listy nazwisk [16507]
 140. zeszyty naukowe [16433]
 141. atlasy [16373]
 142. książki telefoniczne [16292]
 143. spisy miejscowości [15932]
 144. wykazy personalne [15795]
 145. akta sejmowe [15278]
 146. słownik geograficzny [15233]
 147. rozprawy [15130]
 148. Dysertacja doktorska [15028]
 149. książka telefoniczna [14856]
 150. spisy lasów [14805]
 151. dodatek [14729]
 152. Zeszyt Naukowy [14470]
 153. opowiadania [14230]
 154. prace zbiorowe [13557]
 155. artykuły historyczno-prawne [13421]
 156. poezja [13418]
 157. skorowidze [13415]
 158. broszura [13104]
 159. monografie heraldyczne [12956]
 160. diariusze [12568]
 161. ustawy [12541]
 162. dziennik [12477]
 163. leksykony [12470]
 164. poradnik [12433]
 165. ryciny [12364]
 166. dramaty [12278]
 167. korespondencja [12277]
 168. Kolekcja okolicznościowa [12159]
 169. pieśni [11862]
 170. wizerunek [11580]
 171. katalog wystawy [11539]
 172. pisma patrystyczne [11528]
 173. ulotka [11426]
 174. statuty [11340]
 175. powieść [11325]
 176. katalogi grafiki [11263]
 177. mapa [11220]
 178. lista nazwisk [11209]
 179. referat [11169]
 180. ikonografia [10988]
 181. beletrystyka [10984]
 182. nadbitki [10759]
 183. szkice [10697]
 184. inwentarz [10678]
 185. ustawa [10615]
 186. rozprawa [10492]
 187. biuletyny [10203]
 188. relacje osobiste [10048]
 189. recenzje [10043]
 190. rozważania [9755]
 191. fiszki [9627]
 192. pieczęcie [9188]
 193. wykłady [8939]
 194. śpiewniki [8496]
 195. maszynopisy [8399]
 196. statut [8363]
 197. opisy [8339]
 198. książka kucharska [8222]
 199. spisy gmin [8192]
 200. katechizmy [7921]
 201. raporty [7904]
 202. spis statystyczny [7880]
 203. spisy geograficzne [7816]
 204. dzienniki [7780]
 205. edycje [7684]
 206. programy nauczania [7649]
 207. mowy [7634]
 208. preprint [7610]
 209. poradniki rolnicze [7560]
 210. orzeczenia prawne [7458]
 211. opracowania genealogiczne [7391]
 212. maszynopis powielony [7319]
 213. spis osobowy [7233]
 214. podręczniki wyborcze [7220]
 215. wykazy miejscowości [7197]
 216. publicystyka [7010]
 217. kolekcja okol [6965]
 218. księga jubileuszowa [6955]
 219. księgi imion [6850]
 220. przepisy prawne [6625]
 221. rozdział [6595]
 222. wypisy heraldyczne [6551]
 223. pastorałka [6550]
 224. misteria ludowe [6550]
 225. recenzja [6512]
 226. monografie genealogiczne [6401]
 227. zdjęcia [6343]
 228. polemiki [6341]
 229. bajki [6317]
 230. wykład [6187]
 231. mowy sejmowe [6184]
 232. druk okolicznościowy [6132]
 233. druki ulotne [6113]
 234. mowy żałobne [6099]
 235. adresy [6042]
 236. programy wykładów [6032]
 237. plany [5999]
 238. przekłady [5893]
 239. statystyki [5828]
 240. księgi święte [5816]
 241. słownik biograficzny [5537]
 242. wykłady uniwersyteckie [5529]
 243. pocztówka [5518]
 244. dialogi [5424]
 245. listy oficerów [5274]
 246. antologia [5094]
 247. regulamin [5036]
 248. spisy topograficzne [5036]
 249. księga pamiątkowa [4888]
 250. nekrologi [4859]
 251. dokumenty [4782]
 252. mowy pogrzebowe [4644]
 253. życiorysy [4599]
 254. kodeksy prawne [4595]
 255. nadbitka [4585]
 256. opowiadania historyczne [4553]
 257. traktaty [4549]
 258. opowiadanie [4386]
 259. słownik heraldyczny [4368]
 260. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4362]
 261. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4362]
 262. praca doktorska [4337]
 263. encyklopedia [4321]
 264. dokumenty muzyczne [4318]
 265. regulaminy [4271]
 266. nuty [4267]
 267. relacje z podróży [4257]
 268. Volks-Kalender [4253]
 269. kodeks [4141]
 270. karta pocztowa [4101]
 271. obwieszczenie [4024]
 272. szkice biograficzne [3948]
 273. wstęp [3884]
 274. opisy kraju [3618]
 275. książki kucharskie [3574]
 276. odczyty [3562]
 277. legendy [3552]
 278. rozmyślania [3491]
 279. panegiryki [3420]
 280. rozprawy historyczne [3370]
 281. kantyczki [3363]
 282. szkice krytyczne [3359]
 283. powieść historyczna [3323]
 284. pisma filozoficzne [3225]
 285. normy prawne [3214]
 286. konstytucje sejmowe [3196]
 287. programy filmowe [3167]
 288. serie wydawnicze [3034]
 289. partytura [2963]
 290. biografie literackie [2955]
 291. opisy podróży [2782]
 292. psałterz [2782]
 293. rozprawy filozoficzne [2779]
 294. studia historyczne [2764]
 295. dyplomy [2754]
 296. przewodniki turystyczne [2751]
 297. biblie [2739]
 298. księga sądowa [2727]
 299. ulotki wyborcze [2704]
 300. atlas [2682]
 301. raptularze [2652]
 302. studium [2631]
 303. jednodniówki [2598]
 304. referaty [2594]
 305. monografie literackie [2578]
 306. szkice filozoficzne [2556]
 307. fraszki [2555]
 308. ulotki [2543]
 309. fotokopia [2484]
 310. zbiory dokumentów [2449]
 311. instrukcje [2440]
 312. poradniki weterynaryjne [2439]
 313. instrukcje wojskowe [2388]
 314. listy otwarte [2384]
 315. zielniki [2370]
 316. poradniki medyczne [2321]
 317. kalendarium [2310]
 318. indeksy [2282]
 319. podręczniki medyczne [2276]
 320. komentarze do ustawy [2260]
 321. eseje [2254]
 322. kazanie [2188]
 323. nekrolog [2167]
 324. podręcznik numizmatyczny [2136]
 325. czasopisma wojskowe polskie [2125]
 326. jednodniówka [2093]
 327. panegiryk [2085]
 328. nowele [2075]
 329. rozkazy wojskowe [1998]
 330. elementarze [1977]
 331. program wykładów [1975]
 332. lista [1968]
 333. opis kraju [1952]
 334. listy adresowe [1944]
 335. rozprawy fiozoficzne [1942]
 336. modlitwy [1931]
 337. szkic historyczny [1923]
 338. satyry [1922]
 339. zaproszenie [1910]
 340. akwarele [1905]
 341. Beilage [1892]
 342. księga urodzeń [1890]
 343. akty urodzeń [1890]
 344. komedie [1883]
 345. ilustracje [1882]
 346. kancjonały [1814]
 347. plakat [1706]
 348. reprinty [1706]
 349. czasopisma niezależne [1702]
 350. katalog antykwaryczny [1687]
 351. pieśń [1681]
 352. prospekt [1651]
 353. słowniki heraldyczne [1649]
 354. poradniki heraldyczne [1649]
 355. rejestr [1648]
 356. pisma [1647]
 357. wspomnienia z podróży [1645]
 358. rozporządzenia [1635]
 359. żywoty świętych [1635]
 360. szkice monograficzne [1620]
 361. wspomnienia pośmiertne [1619]
 362. polemika [1616]
 363. rozporządzenie [1601]
 364. głos sejmowy [1591]
 365. odczyt [1585]
 366. piosenki [1572]
 367. wydawnictwa źródłowe [1560]
 368. księgi sądowe [1553]
 369. podania [1544]
 370. druki okolicznościowe [1541]
 371. poemat [1541]
 372. indeks [1534]
 373. wydawnictwo okolicznościowe [1532]
 374. obwieszczenia [1500]
 375. relacja z podróży [1488]
 376. mowy sądowe [1452]
 377. broszury polityczne [1435]
 378. reprodukcja [1409]
 379. opis podróży [1408]
 380. cenniki [1405]
 381. zaświadczenie [1403]
 382. poematy [1384]
 383. regulaminy wojskowe [1382]
 384. zapiski heraldyczne [1370]
 385. glosariusz [1367]
 386. program [1366]
 387. katalogi księgarskie [1357]
 388. streszczenie [1348]
 389. protokoły [1317]
 390. katalogi biblioteczne [1299]
 391. cennik [1275]
 392. uniwersały [1263]
 393. spis numizmatyczny [1244]
 394. legitymacje członkowskie [1224]
 395. księgi jubileuszowe [1197]
 396. traktat [1186]
 397. wykłady filozoficzne [1182]
 398. referaty filozoficzne [1182]
 399. komentarz [1177]
 400. libretta [1170]
 401. ustawy kościelne [1159]
 402. przepisy kościelne [1159]
 403. przemówienia [1143]
 404. relacje [1142]
 405. spisy książek [1138]
 406. opracowania geograficzne [1114]
 407. wypisy [1113]
 408. hagiografie [1110]
 409. katalog księgarski/wydawniczy [1104]
 410. wiersze [1101]
 411. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1099]
 412. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1099]
 413. miesięczniki [1098]
 414. dokumenty powstańcze [1092]
 415. sztuki teatralne [1063]
 416. dzienniki podróży [1050]
 417. podręcznik akademicki [1044]
 418. spisy wykładów [1042]
 419. księgi ziemskie [1041]
 420. etiudy organowe [1032]
 421. opracowania statystyczne [1030]
 422. opwiadania historyczne [1028]
 423. komunikat [1027]
 424. reportaż [1024]
 425. literatura [1019]
 426. katalog handlowy [1014]
 427. opracowanie bibliograficzne [996]
 428. programy [986]
 429. mowy weselne [984]
 430. uniwersał [974]
 431. wspomnienia historyczne [971]
 432. mszały [967]
 433. pisma zbiorowe [964]
 434. pamiętniki 19w. [955]
 435. księga [953]
 436. oracje sądowe [952]
 437. mowy laudacyjne [942]
 438. prospekty [932]
 439. zbiór [924]
 440. moralistyka [920]
 441. przemówienie [916]
 442. załączniki [916]
 443. program nauczania [907]
 444. statuty synodalne [898]
 445. dysertacja [886]
 446. teksty źródłowe [878]
 447. księga miejska [873]
 448. dramat [867]
 449. rozprawy religijne [859]
 450. literatura popularnonaukowa [857]
 451. wykaz ulic [851]
 452. obraz [845]
 453. plan miasta [841]
 454. mowa [832]
 455. laudacje [830]
 456. zbiory pism [829]
 457. druk ulotny [828]
 458. podręczniki dla szkół średnich [791]
 459. poezja funeralna [769]
 460. sielanki [768]
 461. epigramaty [752]
 462. bajka [747]
 463. quaestiones [743]
 464. tragedie [740]
 465. list [730]
 466. monografia statystyczna [715]
 467. tańce [710]
 468. opis [706]
 469. publikacje elektroniczne [704]
 470. poradniki gospodarskie [701]
 471. inkunabuł [692]
 472. dekrety [689]
 473. biografia bibliografia [683]
 474. notatki [681]
 475. druki urzędowe [674]
 476. zaśwadczenia [668]
 477. komedia [667]
 478. pamiętniki 19 w. [662]
 479. hagiografia [658]
 480. noty dyplomatyczne [658]
 481. karta zaopatrzeniowa [637]
 482. protokół [633]
 483. epitalamia [629]
 484. paszkwile [625]
 485. dysertacje [621]
 486. druki [615]
 487. przepowiednie [612]
 488. kodeks handlowy [612]
 489. leksykon [603]
 490. szkice religijne [596]
 491. baśnie [591]
 492. statuty i regulaminy [585]
 493. druk urzędowy [584]
 494. tragedia [583]
 495. wiersze okolicznościowe [582]
 496. okólnik [579]
 497. przepisy wojskowe [579]
 498. tabele [579]
 499. deklaracje [574]
 500. rozkaz [571]
 501. list pasterski [569]
 502. pamiątka [568]
 503. projekty sejmowe [562]
 504. cegiełka [560]
 505. nowela [550]
 506. katalog galerii [541]
 507. memoriały [539]
 508. metryki [537]
 509. opowieści [534]
 510. vademecum [532]
 511. dodatek nadzwyczajny [527]
 512. księga kancelaryjna [520]
 513. pamflety [519]
 514. agenda [497]
 515. plansza [496]
 516. księgi liturgiczne [496]
 517. relacja [492]
 518. katalog księgarski [485]
 519. przemowy [485]
 520. dziennik urzędowy [483]
 521. przewodniki turystyczne 19w. [466]
 522. szkice historyyczne [461]
 523. kroniki klasztorne [456]
 524. epistolografia [440]
 525. uchwały [440]
 526. rozkazy [438]
 527. memoranda [438]
 528. modlitewnik [433]
 529. zdjęcie [429]
 530. szkice satyryczne [426]
 531. Zbiór pieśni [422]
 532. zapisy fonograficzne [421]
 533. mowy rektorskie [418]
 534. rozprawy krytyczne [415]
 535. księgi biblijne [414]
 536. spisy map [413]
 537. odezwa [407]
 538. manifest [406]
 539. nowiny [405]
 540. roczniki statystyczne [405]
 541. tablice [395]
 542. zielnik [387]
 543. mowa pogrzebowa [385]
 544. katechizm (katechizmy) [385]
 545. spisy dokumentów [384]
 546. wyroki sądowe [382]
 547. afisze filmowe [377]
 548. Praca magisterska [375]
 549. szkice geograficzne [374]
 550. spisy wystawców [372]
 551. nalepka iluminacyjna [368]
 552. przymówienie się [364]
 553. dowód tożsamości [361]
 554. testamenty [357]
 555. wodewile [356]
 556. formularz [354]
 557. przedruki [353]
 558. zaproszenia [350]
 559. mitologie [349]
 560. wiersz okolicznościowy [348]
 561. katalog roślin [348]
 562. monografie porównawcze [348]
 563. ekspedycje [347]
 564. rozprawy i monografie [345]
 565. schematyzmy [340]
 566. rubrycele [340]
 567. opis panowania [337]
 568. elegie [335]
 569. słowo wstępne [332]
 570. relacje historyczne [329]
 571. manifesty [327]
 572. szkice ekonomiczne [325]
 573. satyry polityczne [324]
 574. laudum [324]
 575. pogadanki [322]
 576. szkice naukowe [315]
 577. katechizm [315]
 578. article [313]
 579. projekty [312]
 580. Prace habilitacyjne [312]
 581. szkice gospodarcze [310]
 582. kopie maszynopisu [310]
 583. traktat teologiczny [308]
 584. tablice historyczne [307]
 585. memoriał [306]
 586. epitafium [304]
 587. komentarze do tekstów [304]
 588. reprodukcje zdjęć [303]
 589. poezja okolicznościowa [302]
 590. afisz [300]
 591. akta majątkowe [298]
 592. alegorie [297]
 593. poradniki budowlane [295]
 594. zbiór mów [295]
 595. ogłoszenia [288]
 596. komunikaty [284]
 597. śpiewnik [278]
 598. materiały informacyjne [278]
 599. szkice jubileuszowe [277]
 600. przepisy służbowe [276]
 601. monografie filozoficzne [275]
 602. satyra [275]
 603. akty prawne [274]
 604. odznaczenia [269]
 605. traktaty filozoficzne [266]
 606. szkice polityczne [265]
 607. szkice popularno-naukowe [264]
 608. atlasy historyczne [263]
 609. fragmenty [260]
 610. miscellanea [259]
 611. karta żywnościowa [258]
 612. tekst na prawach rękopisu [256]
 613. szkice bibliograficzne [253]
 614. brewiarze [251]
 615. anegdoty [249]
 616. inkunabuły [245]
 617. ulotki reklamowe [245]
 618. klucz do oznaczania [244]
 619. studia genealogiczne [243]
 620. objaśnienia do przezroczy [241]
 621. regulamin szkolny [237]
 622. interpelacja poselska [236]
 623. program koncertu [232]
 624. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [231]
 625. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [231]
 626. zwierciadło [231]
 627. monografie krytyczno-bibliograficzne [230]
 628. felieton [229]
 629. program uroczystości [225]
 630. almanach [225]
 631. przewodniki sakralne [222]
 632. argument [221]
 633. rozprawy publicystyczne [221]
 634. pismo jubileuszowe [221]
 635. katalog wydawniczy [218]
 636. mowy polityczne [215]
 637. katalog prasowy [212]
 638. dyplom [210]
 639. biografia literacka [207]
 640. świadectwa szkolne [203]
 641. rozkład jazdy [203]
 642. kopie [203]
 643. Zeszyt Naukowy monografia [202]
 644. odpowiedź [199]
 645. tezy [198]
 646. afisze [195]
 647. komentarze biblijne [193]
 648. okólniki [190]
 649. karta wstępu [190]
 650. księgi miejskie [184]
 651. recepta [182]
 652. plan [181]
 653. plankty [178]
 654. kroniki żałobne [176]
 655. epitafia [173]
 656. wydawnictwo ilustrowane [171]
 657. miedzioryt [170]
 658. zarządzenie [170]
 659. powieść autobiograficzna [168]
 660. interpelacje poselskie [167]
 661. kazania pogrzebowe [166]
 662. lacrimae [165]
 663. uwiadomienia [164]
 664. dane osobowe [164]
 665. mowa żałobna [162]
 666. varia [161]
 667. masoniki [159]
 668. list otwarty [158]
 669. programy uroczystości [154]
 670. programy teatralne [154]
 671. faksymile rękopisu [154]
 672. szkic monograficzny [151]
 673. powieść biograficzna [149]
 674. apele [148]
 675. petycje [143]
 676. obligacja [143]
 677. rozprawy naukowe [142]
 678. Utwory satyryczne [142]
 679. rezolucje [140]
 680. dokument królewski [140]
 681. program zjazdu [138]
 682. słowniki geograficzne [138]
 683. kontrakty [137]
 684. programy przedstawień [136]
 685. księga szkoły [136]
 686. protestacje [134]
 687. lauda [134]
 688. dowód osobisty [133]
 689. złote myśli [130]
 690. traktaty teologiczne [130]
 691. dramolet [125]
 692. informatory szkolne [122]
 693. ordynacje [122]
 694. księgi rachunkowe [120]
 695. gesta [119]
 696. akty zgonu [117]
 697. analiza [117]
 698. poematy żałobne [114]
 699. mowy okolicznościowe [113]
 700. traktat filozoficzny [113]
 701. program konferencji [112]
 702. gratulacje [111]
 703. poemat dramatyczny [111]
 704. karta wizytowa [109]
 705. karta dostaw mleka [109]
 706. kwestionariusz [108]
 707. naszywka [108]
 708. katalogi roślin użytkowych [106]
 709. silva rerum [105]
 710. przysięga [104]
 711. paszport [102]
 712. votum [102]
 713. opery [101]
 714. wykłady naukowe [96]
 715. rozprawy psychologiczne [95]
 716. przepisy licencyjne [94]
 717. rachunki [92]
 718. tłumaczenia [92]
 719. deklaracja [92]
 720. rozprawki astronomiczne [91]
 721. pokwitowanie [90]
 722. habilitacja [90]
 723. poezja religijna [87]
 724. monografie psychologiczne [87]
 725. opis wizytacji [85]
 726. dzienniki wydatków [84]
 727. książki pamiątkowe [84]
 728. księgi wpisów [81]
 729. rozprawy sądowe [81]
 730. notatka biograficzna [80]
 731. sentencje [79]
 732. expositio [79]
 733. opisy flory [78]
 734. koncept [78]
 735. kosztorysy [77]
 736. staroduki [76]
 737. portrety [76]
 738. bilet wstępu [75]
 739. dzienniki podawcze [75]
 740. mowa sejmowa [74]
 741. ustawy podatkowe [74]
 742. kartka świąteczna [72]
 743. kartka pocztowa [72]
 744. dokumenty królewskie [71]
 745. gwasz [70]
 746. diariusz [70]
 747. opracowania naukowe [69]
 748. kancjonał [69]
 749. regulamin bankowy [68]
 750. okólnik bankowy [68]
 751. zapiski [67]
 752. księgi metrykalne [67]
 753. umowy [66]
 754. świadectwo szkolne [66]
 755. karta uczestnictwa [66]
 756. poemat żałobny [65]
 757. gwarancja [64]
 758. scenki ludowe [63]
 759. komentarze [63]
 760. opinie [63]
 761. transumpty [61]
 762. zeszyty szkolne [60]
 763. obraz olejny [60]
 764. przepisy budowlane [59]
 765. informator teatralny [58]
 766. statuty sejmowe [57]
 767. klepsydry [57]
 768. sprostowanie [56]
 769. zakładka do książki [53]
 770. ugody [52]
 771. rozporządzenia królewskie [52]
 772. ogłoszenie [52]
 773. blankiety [51]
 774. tygodn [50]
 775. akta cechowe [50]
 776. apologetyka [49]
 777. Poznań [46]
 778. repertuary [45]
 779. akcje [44]
 780. głos [43]
 781. mandaty [42]
 782. zarządzenia [41]
 783. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [41]
 784. opera [41]
 785. układy zbiorowe pracy [40]
 786. akwarela [39]
 787. ballady [36]
 788. księgi protokólarne [36]
 789. zagajenie [35]
 790. relacje sejmowe [35]
 791. abecadlnik [35]
 792. instrukcje nauczania [34]
 793. Kalender (Evangelischer) [33]
 794. krytyka [33]
 795. itinerarium [33]
 796. instrukcje poselskie [32]
 797. protesty [31]
 798. krytyka literacka [31]
 799. zażalenia [30]
 800. opracowania medyczne [30]
 801. prezentacja [29]
 802. mowy pogrzebowe 19w. [27]
 803. regulaminy szkolne [25]
 804. kantaty [24]
 805. Zeszyty Naukowe monografie [20]
 806. exlibris [19]
 807. summa [18]
 808. rozprawy teologiczne [17]
 809. materiały źródłowe [15]
 810. akta wizytacyjne [15]
 811. bilet [13]
 812. brewe papieskie [12]
 813. dekrety królewskie [10]
 814. kodeks prawny [9]
 815. materiały kongresowe [5]
 816. konstytucje [4]
 817. czasopisma literackie [3]
 818. faksymile [3]
 819. przemówienie sprawozdawcze [1]
 820. prace źródłowe [1]
 821. historia [1]
 822. pod [0]
 823. obitka [0]
 824. konkursy [0]

More statistics...