Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 324674

Readers on-line: 253

Total number of users since Jun 10, 2004: 63889665

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [71419]
 2. czasopismo [62866]
 3. czasopisma [62292]
 4. gazety [59519]
 5. wydawnictwa urzędowe [17075]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [4801]
 8. rękopisy [4465]
 9. dzienniki urzędowe [4041]
 10. źródła historyczne [3763]
 11. dodatek do czasopisma [3735]
 12. starodruki [3416]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1917]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1641]
 19. rozprawa doktorska [1307]
 20. tygodniki [1294]
 21. dwutygodniki [1182]
 22. sprawozdania [1023]
 23. korespondencje [984]
 24. artykuł [964]
 25. monografie [792]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. dokumenty elektroniczne [651]
 29. rozprawa habilitacyjna [647]
 30. fotografie [645]
 31. kalendarz [598]
 32. fiszki [592]
 33. tygodniki ilustrowane [560]
 34. artykuły [554]
 35. listy [552]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [485]
 38. źródło historyczne [432]
 39. powieści [432]
 40. pocztówki [428]
 41. broszury [403]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. źródło [382]
 45. mapy [379]
 46. materiały sejmowe [375]
 47. pamiętnik [339]
 48. kalendarze [337]
 49. Beilage [321]
 50. powieści historyczne [291]
 51. monografia historyczna [289]
 52. biuletyn [283]
 53. bibliografie [280]
 54. miesięcznik [276]
 55. podręczniki akademickie [262]
 56. muzykalia [257]
 57. rocznik [255]
 58. pamiętniki [250]
 59. raporty [246]
 60. monografie historyczne [246]
 61. rozprawy doktorskie [222]
 62. fotografia [222]
 63. szkice historyczne [221]
 64. podręczniki [211]
 65. biografie [200]
 66. opracowanie [195]
 67. dokumenty [194]
 68. kazania [188]
 69. spis [177]
 70. korespondencja [154]
 71. sprawozdanie [147]
 72. poezja [145]
 73. słowniki [143]
 74. statut [140]
 75. karta pocztowa [132]
 76. biuletyny [132]
 77. opowiadania [130]
 78. roczniki [128]
 79. ustawy [126]
 80. fotokopia [122]
 81. katalog [120]
 82. szkice [119]
 83. poradnik [117]
 84. odezwy [117]
 85. mapa [117]
 86. informatory [117]
 87. telegram [115]
 88. programy nauczania [110]
 89. statuty [107]
 90. maszynopis [107]
 91. listy nazwisk [107]
 92. kazanie [107]
 93. wydawnictwa popularne [105]
 94. spisy lasów [105]
 95. mowy pogrzebowe [104]
 96. zeszyty naukowe [101]
 97. wydawnictwa źródłowe [101]
 98. odbitka [101]
 99. dramaty [100]
 100. poradniki [99]
 101. mowy sejmowe [98]
 102. recenzja [96]
 103. wizerunek [95]
 104. dziennik [93]
 105. poezje [92]
 106. spisy [91]
 107. książka [89]
 108. mowy [88]
 109. rozprawy [86]
 110. spisy osobowe [85]
 111. wspomnienia [84]
 112. poradnik metodyczny [83]
 113. księgi adresowe [82]
 114. podręcznik [81]
 115. czasopisma wojskowe polskie [81]
 116. odbitki [78]
 117. ulotka [76]
 118. kronika [76]
 119. ryciny [74]
 120. maszynopis powielony [73]
 121. szkice literackie [72]
 122. modlitewniki [70]
 123. publicystyka [69]
 124. opracowania historyczne [67]
 125. regulamin [66]
 126. programy wykładów [66]
 127. biografia [66]
 128. Volks-Kalender [66]
 129. beletrystyka [64]
 130. opracowania [62]
 131. katalogi [62]
 132. antologie [62]
 133. druk okolicznościowy [61]
 134. wykłady naukowe [60]
 135. przewodnik [60]
 136. katalog wystawy [60]
 137. katalogi wystaw [59]
 138. druki ulotne [58]
 139. mowy żałobne [57]
 140. czasopisma niezależne [56]
 141. zdjęcia [55]
 142. uniwersały [55]
 143. encyklopedie [55]
 144. wykazy [54]
 145. przewodniki [53]
 146. album [53]
 147. powieść [51]
 148. akta sejmowe [51]
 149. głos sejmowy [50]
 150. obwieszczenia [48]
 151. albumy [48]
 152. wykłady [47]
 153. pisma patrystyczne [47]
 154. nuty [47]
 155. maszynopisy [47]
 156. wykłady uniwersyteckie [46]
 157. panegiryki [45]
 158. dyplomy [45]
 159. ikonografia [44]
 160. katalogi księgarskie [43]
 161. materiały konferencyjne [42]
 162. kwartalnik [42]
 163. regulaminy [41]
 164. program wykładów [41]
 165. antologia [40]
 166. księgi pamiątkowe [38]
 167. broszura [38]
 168. wykład [37]
 169. pocztówka [37]
 170. herbarze [37]
 171. program teatralny/operowy [36]
 172. raptularze [35]
 173. pieśni [35]
 174. odczyty [35]
 175. kroniki [35]
 176. streszczenie [34]
 177. notatki [34]
 178. druki [34]
 179. almanachy [34]
 180. rozważania [33]
 181. wykaz [31]
 182. programy filmowe [31]
 183. nadbitka [31]
 184. katechizmy [31]
 185. ulotki [30]
 186. instrukcje [30]
 187. rozmyślania [29]
 188. rozdział [29]
 189. przepisy prawne [29]
 190. konstytucje sejmowe [29]
 191. zaproszenie [28]
 192. referaty [28]
 193. recenzje [28]
 194. listy otwarte [28]
 195. komedie [28]
 196. eseje [28]
 197. plany [27]
 198. satyry [26]
 199. nadbitki [26]
 200. obwieszczenie [24]
 201. nekrologi [24]
 202. wstęp [23]
 203. list [22]
 204. inwentarz [22]
 205. rozprawa [21]
 206. programy [21]
 207. nekrolog [21]
 208. jednodniówki [21]
 209. genealogie [21]
 210. ustawa [20]
 211. ulotki wyborcze [20]
 212. relacje z podróży [20]
 213. polemiki [20]
 214. panegiryk [20]
 215. orzeczenia prawne [20]
 216. dialogi [20]
 217. słownik [19]
 218. skrypt [19]
 219. rejestry [19]
 220. prospekty [19]
 221. prospekt [19]
 222. program [19]
 223. modlitwy [19]
 224. leksykony [19]
 225. śpiewniki [18]
 226. referat [18]
 227. opowiadanie [18]
 228. legitymacje członkowskie [18]
 229. katalog antykwaryczny [18]
 230. dokumenty muzyczne [18]
 231. atlasy [18]
 232. wydawnictwo okolicznościowe [17]
 233. statystyki [17]
 234. polemika [17]
 235. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 236. inwentarze [17]
 237. druki okolicznościowe [17]
 238. powieść historyczna [16]
 239. nowele [16]
 240. bajki [16]
 241. życiorysy [15]
 242. wykazy personalne [15]
 243. statuty i regulaminy [15]
 244. rozporządzenia [15]
 245. poradniki rolnicze [15]
 246. opisy [15]
 247. księga pamiątkowa [15]
 248. uniwersał [14]
 249. traktat [14]
 250. spis nazwisk [14]
 251. przemówienia [14]
 252. plansza [14]
 253. opisy kraju [14]
 254. kodeks dyplomatyczny [14]
 255. dysertacje [14]
 256. druk ulotny [14]
 257. bibliografia [14]
 258. wypisy [13]
 259. słownik geograficzny [13]
 260. szkice filozoficzne [13]
 261. skrypty [13]
 262. skorowidze [13]
 263. relacje osobiste [13]
 264. poemat [13]
 265. księgi rachunkowe [13]
 266. kodeksy [13]
 267. jednodniówka [13]
 268. diariusze [13]
 269. biografie literackie [13]
 270. biblia [13]
 271. szkice biograficzne [12]
 272. spisy nazwisk [12]
 273. reprodukcja [12]
 274. protokoły [12]
 275. opowiadania historyczne [12]
 276. ogłoszenia [12]
 277. encyklopedia [12]
 278. elementarze [12]
 279. deklaracje [12]
 280. cenniki [12]
 281. zbiory dokumentów [11]
 282. wspomnienia pośmiertne [11]
 283. wiersze okolicznościowe [11]
 284. testamenty [11]
 285. quaestiones [11]
 286. przemówienie [11]
 287. plakat [11]
 288. opisy podróży [11]
 289. katalog księgarski [11]
 290. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 291. druki urzędowe [11]
 292. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 293. broszury polityczne [11]
 294. zbiory pism [10]
 295. załączniki [10]
 296. wiersze [10]
 297. szkice krytyczne [10]
 298. studium [10]
 299. relacje [10]
 300. przymówienie się [10]
 301. projekty sejmowe [10]
 302. prace zbiorowe [10]
 303. poematy [10]
 304. podręczniki medyczne [10]
 305. okólnik [10]
 306. miesięczniki [10]
 307. metryki [10]
 308. dramat [10]
 309. zaproszenia [9]
 310. wspomnienia z podróży [9]
 311. sztuki teatralne [9]
 312. serie wydawnicze [9]
 313. rozkazy [9]
 314. relacja z podróży [9]
 315. recencja [9]
 316. przewodniki turystyczne [9]
 317. poradniki budowlane [9]
 318. podręczniki dla szkół średnich [9]
 319. odezwa [9]
 320. lista oficerów [9]
 321. kodeksy prawne [9]
 322. inkunabuły [9]
 323. herbarz [9]
 324. ekspedycje [9]
 325. dzienniki [9]
 326. atlas [9]
 327. akwarele [9]
 328. akty zgonu [9]
 329. spisy wykładów [8]
 330. rozprawy fiozoficzne [8]
 331. rozkazy wojskowe [8]
 332. projekty [8]
 333. nowiny [8]
 334. mowy sądowe [8]
 335. mowa [8]
 336. miedzioryt [8]
 337. libretta [8]
 338. legendy [8]
 339. książki kucharskie [8]
 340. katalogi biblioteczne [8]
 341. katalog wydawniczy [8]
 342. indeksy [8]
 343. fraszki [8]
 344. epitalamia [8]
 345. epistolografia [8]
 346. druk urzędowy [8]
 347. Zeszyt Naukowy [8]
 348. zaświadczenie [7]
 349. wykaz miejscowości [7]
 350. wydawnictwo ilustrowane [7]
 351. wiersz okolicznościowy [7]
 352. tłumaczenie [7]
 353. traktaty [7]
 354. szkice religijne [7]
 355. spis osobowy [7]
 356. reprinty [7]
 357. przekłady [7]
 358. program nauczania [7]
 359. pisma [7]
 360. opis kraju [7]
 361. mowy polityczne [7]
 362. księga jubileuszowa [7]
 363. książka adresowa [7]
 364. artykuły historyczno-prawne [7]
 365. afisze filmowe [7]
 366. żywoty świętych [6]
 367. zapisy fonograficzne [6]
 368. wyroki sądowe [6]
 369. spisy miejscowości [6]
 370. rozprawy naukowe [6]
 371. rozporządzenie [6]
 372. roczniki oficerskie [6]
 373. przepisy służbowe [6]
 374. programy uroczystości [6]
 375. programy teatralne [6]
 376. praca zbiorowa [6]
 377. poradniki medyczne [6]
 378. poradniki gospodarskie [6]
 379. poezja okolicznościowa [6]
 380. poezja funeralna [6]
 381. odczyt [6]
 382. mowy rektorskie [6]
 383. monografie literackie [6]
 384. lista nazwisk [6]
 385. księga adresowa [6]
 386. kompendium [6]
 387. katalog handlowy [6]
 388. kalendarium [6]
 389. hagiografie [6]
 390. diariusze sejmowe [6]
 391. dekrety [6]
 392. cennik [6]
 393. cegiełka [6]
 394. biografia literacka [6]
 395. świadectwa szkolne [5]
 396. vademecum [5]
 397. uchwały [5]
 398. traktat teologiczny [5]
 399. tablice [5]
 400. szkice popularno-naukowe [5]
 401. spisy geograficzne [5]
 402. spis miejscowości [5]
 403. skorowidz [5]
 404. sielanki [5]
 405. rozprawy historyczne [5]
 406. rozprawy filozoficzne [5]
 407. rezolucje [5]
 408. przepisy wojskowe [5]
 409. praca doktorska [5]
 410. poradniki weterynaryjne [5]
 411. podania [5]
 412. pisma zbiorowe [5]
 413. partytura [5]
 414. pamiętniki 19w. [5]
 415. pamiątka [5]
 416. opery [5]
 417. okólniki [5]
 418. odpowiedź [5]
 419. nalepka iluminacyjna [5]
 420. monografie filozoficzne [5]
 421. manifesty [5]
 422. leksykon [5]
 423. laudacje [5]
 424. księgi liturgiczne [5]
 425. komedia [5]
 426. karta zaopatrzeniowa [5]
 427. kancjonały [5]
 428. instrukcje wojskowe [5]
 429. dzienniki podróży [5]
 430. anegdoty [5]
 431. akty prawne [5]
 432. zbiór [4]
 433. zaśwadczenia [4]
 434. uwiadomienia [4]
 435. ulotki reklamowe [4]
 436. tabele [4]
 437. synteza [4]
 438. rozprawy religijne [4]
 439. reportaż [4]
 440. regulaminy wojskowe [4]
 441. psałterz [4]
 442. przysłowia [4]
 443. pieśń [4]
 444. petycje [4]
 445. opracowania naukowe [4]
 446. opowieści [4]
 447. opis podróży [4]
 448. mowy okolicznościowe [4]
 449. monografie genealogiczne [4]
 450. modlitewnik [4]
 451. memoriały [4]
 452. manifest [4]
 453. literatura popularnonaukowa [4]
 454. księgi wpisów [4]
 455. księgi jubileuszowe [4]
 456. książki telefoniczne [4]
 457. książki adresowe [4]
 458. książka kucharska [4]
 459. kodeks [4]
 460. inkunabuł [4]
 461. informatory szkolne [4]
 462. hagiografia [4]
 463. fragmenty [4]
 464. epitafium [4]
 465. elegie [4]
 466. article [4]
 467. argument [4]
 468. zielniki [3]
 469. wspomnienia historyczne [3]
 470. wodewile [3]
 471. umowy [3]
 472. transumpty [3]
 473. tragedie [3]
 474. teksty źródłowe [3]
 475. słownik biograficzny [3]
 476. szkice naukowe [3]
 477. szkice monograficzne [3]
 478. szkice ekonomiczne [3]
 479. studia historyczne [3]
 480. spis statystyczny [3]
 481. satyra [3]
 482. rozprawy krytyczne [3]
 483. roczniki lekarskie [3]
 484. relacja [3]
 485. rejestry zmarłych [3]
 486. rachunki [3]
 487. przewodniki turystyczne 19w. [3]
 488. przedruki [3]
 489. protokół [3]
 490. protestacje [3]
 491. program uroczystości [3]
 492. piosenki [3]
 493. ordynacje [3]
 494. opwiadania historyczne [3]
 495. opracowanie bibliograficzne [3]
 496. nowela [3]
 497. mszały [3]
 498. mowa żałobna [3]
 499. mowa pogrzebowa [3]
 500. monografia statystyczna [3]
 501. literatura [3]
 502. lista poległych [3]
 503. lista [3]
 504. list pasterski [3]
 505. list otwarty [3]
 506. kroniki klasztorne [3]
 507. kontrakty [3]
 508. komunikat [3]
 509. komentarze do ustawy [3]
 510. komentarz [3]
 511. kazania pogrzebowe [3]
 512. katechizm (katechizmy) [3]
 513. katalog galerii [3]
 514. kantyczki [3]
 515. interpelacje poselskie [3]
 516. indeks [3]
 517. formularz [3]
 518. dzienniki wydatków [3]
 519. dziennik urzędowy [3]
 520. dysertacja [3]
 521. dyplom [3]
 522. dokument królewski [3]
 523. brewiarze [3]
 524. apele [3]
 525. akta majątkowe [3]
 526. afisze [3]
 527. Zbiór pieśni [3]
 528. śpiewnik [2]
 529. zarządzenie [2]
 530. wypisy heraldyczne [2]
 531. wykazy miejscowości [2]
 532. traktaty filozoficzne [2]
 533. tragedia [2]
 534. tezy [2]
 535. tablice historyczne [2]
 536. szkice satyryczne [2]
 537. szkice polityczne [2]
 538. szkice jubileuszowe [2]
 539. szkice gospodarcze [2]
 540. szkice bibliograficzne [2]
 541. szkic historyczny [2]
 542. statuty synodalne [2]
 543. staroduki [2]
 544. spisy wystawców [2]
 545. spisy topograficzne [2]
 546. spisy książek [2]
 547. scenki ludowe [2]
 548. satyry polityczne [2]
 549. rozprawy publicystyczne [2]
 550. rozkaz [2]
 551. roczniki statystyczne [2]
 552. rejestr [2]
 553. regulamin szkolny [2]
 554. recepta [2]
 555. przepisy licencyjne [2]
 556. przemowy [2]
 557. program zjazdu [2]
 558. program konferencji [2]
 559. praca magisterska [2]
 560. powieść biograficzna [2]
 561. postylle [2]
 562. pogadanki [2]
 563. podręczniki wyborcze [2]
 564. podręcznik akademicki [2]
 565. plan miasta [2]
 566. pisma filozoficzne [2]
 567. pieczęcie [2]
 568. paszport [2]
 569. paszkwile [2]
 570. pamiętniki 19 w. [2]
 571. pamflety [2]
 572. opracowania geograficzne [2]
 573. opis [2]
 574. odznaczenia [2]
 575. obraz [2]
 576. noty dyplomatyczne [2]
 577. normy prawne [2]
 578. mowy weselne [2]
 579. mowa sejmowa [2]
 580. monografie heraldyczne [2]
 581. miscellanea [2]
 582. memoriał [2]
 583. listy oficerów [2]
 584. laudum [2]
 585. lacrimae [2]
 586. kwestionariusz [2]
 587. księgi sądowe [2]
 588. księgi biblijne [2]
 589. księga sądowa [2]
 590. księga [2]
 591. kopie maszynopisu [2]
 592. komunikaty [2]
 593. komentarze [2]
 594. katalogi grafiki [2]
 595. katalog roślin [2]
 596. karta wstępu [2]
 597. ilustracje [2]
 598. gwasz [2]
 599. gratulacje [2]
 600. glosariusz [2]
 601. epitafia [2]
 602. epigramaty [2]
 603. edycje [2]
 604. dowód tożsamości [2]
 605. dodatek nadzwyczajny [2]
 606. diariusz [2]
 607. czasopisma literackie [2]
 608. biografia bibliografia [2]
 609. bilet wstępu [2]
 610. baśnie [2]
 611. ballady [2]
 612. bajka [2]
 613. afisz [2]
 614. adresy [2]
 615. Kalender (Evangelischer) [2]
 616. świadectwo szkolne [1]
 617. złote myśli [1]
 618. zwierciadło [1]
 619. zielnik [1]
 620. zeszyty szkolne [1]
 621. zdjęcie [1]
 622. zbiór mów [1]
 623. zażalenia [1]
 624. zarządzenia [1]
 625. zapiski heraldyczne [1]
 626. zapiski [1]
 627. zakładka do książki [1]
 628. zagajenie [1]
 629. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 630. wykłady filozoficzne [1]
 631. wykaz ulic [1]
 632. votum [1]
 633. varia [1]
 634. ustawy podatkowe [1]
 635. ustawy kościelne [1]
 636. układy zbiorowe pracy [1]
 637. ugody [1]
 638. tłumaczenia [1]
 639. tygodn [1]
 640. traktaty teologiczne [1]
 641. traktat filozoficzny [1]
 642. tekst na prawach rękopisu [1]
 643. tańce [1]
 644. słowo wstępne [1]
 645. słowniki heraldyczne [1]
 646. słowniki geograficzne [1]
 647. słownik heraldyczny [1]
 648. szkice historyyczne [1]
 649. szkice geograficzne [1]
 650. szkic monograficzny [1]
 651. summa [1]
 652. studia genealogiczne [1]
 653. statuty sejmowe [1]
 654. sprostowanie [1]
 655. spisy map [1]
 656. spisy gmin [1]
 657. spisy dokumentów [1]
 658. spis numizmatyczny [1]
 659. silva rerum [1]
 660. sentencje [1]
 661. schematyzmy [1]
 662. rubrycele [1]
 663. rozprawy teologiczne [1]
 664. rozprawy sądowe [1]
 665. rozprawy psychologiczne [1]
 666. rozprawy i monografie [1]
 667. rozprawki astronomiczne [1]
 668. rozporządzenia królewskie [1]
 669. rozkład jazdy [1]
 670. reprodukcje zdjęć [1]
 671. repertuary [1]
 672. relacje sejmowe [1]
 673. relacje historyczne [1]
 674. regulaminy szkolne [1]
 675. regulamin bankowy [1]
 676. referaty filozoficzne [1]
 677. publikacje elektroniczne [1]
 678. przysięga [1]
 679. przewodniki sakralne [1]
 680. przepowiednie [1]
 681. przepisy kościelne [1]
 682. przepisy budowlane [1]
 683. protesty [1]
 684. programy przedstawień [1]
 685. program koncertu [1]
 686. prezentacja [1]
 687. preprint [1]
 688. prace źródłowe [1]
 689. powieść autobiograficzna [1]
 690. portrety [1]
 691. poradniki heraldyczne [1]
 692. pokwitowanie [1]
 693. poezja religijna [1]
 694. poematy żałobne [1]
 695. poemat żałobny [1]
 696. poemat dramatyczny [1]
 697. podręcznik numizmatyczny [1]
 698. pod [1]
 699. plankty [1]
 700. plan [1]
 701. pismo jubileuszowe [1]
 702. pastorałka [1]
 703. oracje sądowe [1]
 704. opracowania statystyczne [1]
 705. opracowania medyczne [1]
 706. opracowania genealogiczne [1]
 707. opisy flory [1]
 708. opis wizytacji [1]
 709. opis panowania [1]
 710. opinie [1]
 711. opera [1]
 712. okólnik bankowy [1]
 713. ogłoszenie [1]
 714. obraz olejny [1]
 715. obligacja [1]
 716. objaśnienia do przezroczy [1]
 717. notatka biograficzna [1]
 718. naszywka [1]
 719. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 720. mowy laudacyjne [1]
 721. moralistyka [1]
 722. monografie psychologiczne [1]
 723. monografie porównawcze [1]
 724. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 725. mitologie [1]
 726. misteria ludowe [1]
 727. memoranda [1]
 728. materiały źródłowe [1]
 729. materiały kongresowe [1]
 730. masoniki [1]
 731. mandaty [1]
 732. listy odznaczonych [1]
 733. listy adresowe [1]
 734. lauda [1]
 735. księgi święte [1]
 736. księgi ziemskie [1]
 737. księgi protokólarne [1]
 738. księgi miejskie [1]
 739. księgi metrykalne [1]
 740. księgi imion [1]
 741. księga urodzeń [1]
 742. księga szkoły [1]
 743. księga miejska [1]
 744. księga kancelaryjna [1]
 745. książki pamiątkowe [1]
 746. książka telefoniczna [1]
 747. krytyka literacka [1]
 748. krytyka [1]
 749. kroniki żałobne [1]
 750. kosztorysy [1]
 751. kopie [1]
 752. konstytucje [1]
 753. koncept [1]
 754. komentarze do tekstów [1]
 755. komentarze biblijne [1]
 756. kolekcja okol [1]
 757. kodeks prawny [1]
 758. kodeks handlowy [1]
 759. klucz do oznaczania [1]
 760. klepsydry [1]
 761. katechizm [1]
 762. katalogi roślin użytkowych [1]
 763. katalog prasowy [1]
 764. kartka świąteczna [1]
 765. kartka pocztowa [1]
 766. karta żywnościowa [1]
 767. karta wizytowa [1]
 768. karta uczestnictwa [1]
 769. karta dostaw mleka [1]
 770. kantaty [1]
 771. kancjonał [1]
 772. itinerarium [1]
 773. interpelacja poselska [1]
 774. instrukcje poselskie [1]
 775. instrukcje nauczania [1]
 776. informator teatralny [1]
 777. historia [1]
 778. habilitacja [1]
 779. głos [1]
 780. gwarancja [1]
 781. gesta [1]
 782. felieton [1]
 783. faksymile rękopisu [1]
 784. expositio [1]
 785. exlibris [1]
 786. etiudy organowe [1]
 787. dzienniki podawcze [1]
 788. dramolet [1]
 789. dowód osobisty [1]
 790. dokumenty powstańcze [1]
 791. dokumenty królewskie [1]
 792. dekrety królewskie [1]
 793. deklaracja [1]
 794. dane osobowe [1]
 795. brewe papieskie [1]
 796. blankiety [1]
 797. biblie [1]
 798. atlasy historyczne [1]
 799. apologetyka [1]
 800. analiza [1]
 801. almanach [1]
 802. alegorie [1]
 803. akwarela [1]
 804. akty urodzeń [1]
 805. akta wizytacyjne [1]
 806. akta cechowe [1]
 807. akcje [1]
 808. agenda [1]
 809. abecadlnik [1]
 810. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 811. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 812. Utwory satyryczne [1]
 813. Prace habilitacyjne [1]
 814. Praca magisterska [1]
 815. Poznań [1]
 816. Kolekcja okolicznościowa [1]
 817. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [4644320]
 2. monografia [4375150]
 3. czasopisma [4352462]
 4. gazety [3449679]
 5. czasopismo [3008979]
 6. gazeta [2477831]
 7. książka [2205426]
 8. rozprawa habilitacyjna [1166533]
 9. księgi adresowe [656716]
 10. starodruki [578528]
 11. dzienniki urzędowe [574321]
 12. gazeta (gazety) [570686]
 13. monografie [567081]
 14. artykuł [479063]
 15. źródła historyczne [413956]
 16. wydawnictwa urzędowe [391329]
 17. personalia [389353]
 18. dokumentacja kadrowa [389353]
 19. herbarze [380537]
 20. rozprawy doktorskie [350305]
 21. spisy [344363]
 22. pamiętniki [325414]
 23. archiwalia [315859]
 24. bibliografie [291174]
 25. monografie historyczne [271898]
 26. antologie [271854]
 27. przysłowia [264695]
 28. artykuły [257605]
 29. listy strat [248563]
 30. biuletyn [240915]
 31. monografia historyczna [224426]
 32. spis [220441]
 33. kodeks dyplomatyczny [190910]
 34. wspomnienia [174280]
 35. skrypt [165915]
 36. źródło [162293]
 37. mapy [154333]
 38. opracowanie [152239]
 39. podręcznik [150776]
 40. spis nazwisk [148872]
 41. genealogie [141955]
 42. wykazy [135453]
 43. roczniki oficerskie [132755]
 44. roczniki [130026]
 45. sprawozdania [128645]
 46. rejestry zmarłych [127071]
 47. akta [122843]
 48. lista poległych [122356]
 49. biblia [118147]
 50. rocznik [113858]
 51. dokumenty elektroniczne [112051]
 52. pocztówki [108732]
 53. starodruk [108004]
 54. spisy nazwisk [105148]
 55. szkice historyczne [104322]
 56. wykaz miejscowości [104154]
 57. kroniki [103500]
 58. kalendarze [99301]
 59. skorowidz [95724]
 60. słownik [93012]
 61. poradnik metodyczny [91453]
 62. rejestry [88358]
 63. biografie [84449]
 64. dwutygodniki [81135]
 65. źródło historyczne [80570]
 66. tygodniki ilustrowane [80165]
 67. informator [79894]
 68. wspomnienie [79214]
 69. tłumaczenie [78537]
 70. rękopis [69662]
 71. rękopisy [69567]
 72. tygodniki [64930]
 73. podręczniki [64533]
 74. kalendarz [62052]
 75. powieści [61366]
 76. księgi pamiątkowe [60734]
 77. podręczniki akademickie [57620]
 78. kazania [56531]
 79. fotografia [56419]
 80. fotografie [53177]
 81. bibliografia [51461]
 82. broszury [50509]
 83. dodatek do czasopisma [50470]
 84. listy [47534]
 85. praca magisterska [47504]
 86. słowniki [46762]
 87. skrypty [43977]
 88. spisy osobowe [42923]
 89. program teatralny/operowy [41769]
 90. wydawnictwa popularne [41352]
 91. herbarz [39149]
 92. opracowania [38263]
 93. katalogi [34820]
 94. encyklopedie [33886]
 95. inwentarze [32835]
 96. przewodnik [32623]
 97. korespondencje [32389]
 98. książki adresowe [32183]
 99. materiały konferencyjne [32084]
 100. księga adresowa [31893]
 101. almanachy [31780]
 102. opracowania historyczne [30626]
 103. postylle [30585]
 104. przewodniki [30282]
 105. powieści historyczne [30155]
 106. album [30135]
 107. pamiętnik [28634]
 108. lista oficerów [27948]
 109. maszynopis [27092]
 110. informatory [26227]
 111. roczniki lekarskie [26206]
 112. poradniki [26175]
 113. sprawozdanie [24981]
 114. kronika [24863]
 115. kwartalnik [24400]
 116. poezje [24051]
 117. biografia [20573]
 118. muzykalia [19868]
 119. odezwy [19707]
 120. miesięcznik [19474]
 121. praca zbiorowa [18397]
 122. kodeksy [18233]
 123. listy odznaczonych [18033]
 124. wykaz [17983]
 125. szkice literackie [17982]
 126. telegram [17519]
 127. materiały sejmowe [17212]
 128. diariusze sejmowe [17125]
 129. odbitka [16617]
 130. spis miejscowości [16258]
 131. synteza [16075]
 132. atlasy [16035]
 133. modlitewniki [16017]
 134. odbitki [15819]
 135. albumy [15557]
 136. listy nazwisk [15549]
 137. kompendium [15430]
 138. książki telefoniczne [15133]
 139. spisy miejscowości [15039]
 140. katalogi wystaw [14953]
 141. słownik geograficzny [14947]
 142. akta sejmowe [14855]
 143. zeszyty naukowe [14816]
 144. katalog [14602]
 145. dodatek [14398]
 146. Zeszyt Naukowy [14015]
 147. książka telefoniczna [13968]
 148. spisy lasów [13893]
 149. rozprawy [13749]
 150. książka adresowa [13637]
 151. opowiadania [13053]
 152. artykuły historyczno-prawne [12982]
 153. wykazy personalne [12768]
 154. prace zbiorowe [12750]
 155. skorowidze [12542]
 156. poezja [12390]
 157. monografie heraldyczne [12049]
 158. ryciny [11981]
 159. Dysertacja doktorska [11955]
 160. ustawy [11866]
 161. dziennik [11621]
 162. Kolekcja okolicznościowa [11536]
 163. dramaty [11514]
 164. broszura [11474]
 165. wizerunek [11449]
 166. poradnik [11433]
 167. diariusze [11354]
 168. leksykony [11318]
 169. ulotka [11095]
 170. pieśni [11031]
 171. katalogi grafiki [10979]
 172. statuty [10966]
 173. referat [10877]
 174. powieść [10827]
 175. ikonografia [10746]
 176. katalog wystawy [10682]
 177. mapa [10671]
 178. inwentarz [10340]
 179. beletrystyka [10333]
 180. lista nazwisk [10178]
 181. nadbitki [10119]
 182. rozprawa [9893]
 183. korespondencja [9835]
 184. szkice [9828]
 185. pisma patrystyczne [9775]
 186. ustawa [9683]
 187. recenzje [9412]
 188. rozważania [9397]
 189. fiszki [9244]
 190. biuletyny [9235]
 191. relacje osobiste [9149]
 192. pieczęcie [8620]
 193. wykłady [8269]
 194. maszynopisy [8065]
 195. statut [8056]
 196. książka kucharska [7813]
 197. śpiewniki [7666]
 198. katechizmy [7595]
 199. raporty [7533]
 200. spisy gmin [7516]
 201. spis statystyczny [7424]
 202. mowy [7321]
 203. opisy [7110]
 204. orzeczenia prawne [6984]
 205. programy nauczania [6967]
 206. dzienniki [6874]
 207. wykazy miejscowości [6856]
 208. opracowania genealogiczne [6800]
 209. spis osobowy [6751]
 210. edycje [6706]
 211. księga jubileuszowa [6675]
 212. poradniki rolnicze [6629]
 213. maszynopis powielony [6619]
 214. publicystyka [6569]
 215. kolekcja okol [6488]
 216. wypisy heraldyczne [6464]
 217. spisy geograficzne [6451]
 218. podręczniki wyborcze [6335]
 219. księgi imion [6139]
 220. mowy sejmowe [6033]
 221. preprint [5970]
 222. druk okolicznościowy [5960]
 223. plany [5888]
 224. mowy żałobne [5863]
 225. wykład [5854]
 226. przepisy prawne [5849]
 227. adresy [5820]
 228. druki ulotne [5815]
 229. zdjęcia [5805]
 230. recenzja [5722]
 231. polemiki [5691]
 232. przekłady [5630]
 233. statystyki [5341]
 234. monografie genealogiczne [5313]
 235. dialogi [5127]
 236. listy oficerów [5050]
 237. bajki [5046]
 238. pocztówka [4971]
 239. spisy topograficzne [4934]
 240. wykłady uniwersyteckie [4905]
 241. programy wykładów [4873]
 242. regulamin [4762]
 243. kodeksy prawne [4554]
 244. słownik biograficzny [4538]
 245. nekrologi [4504]
 246. dokumenty [4474]
 247. księga pamiątkowa [4444]
 248. encyklopedia [4303]
 249. życiorysy [4282]
 250. księgi święte [4261]
 251. słownik heraldyczny [4240]
 252. opowiadania historyczne [4228]
 253. rozdział [4190]
 254. traktaty [4188]
 255. opowiadanie [4124]
 256. regulaminy [4115]
 257. mowy pogrzebowe [4102]
 258. nuty [4091]
 259. karta pocztowa [4036]
 260. Volks-Kalender [3973]
 261. obwieszczenie [3912]
 262. kodeks [3877]
 263. pastorałka [3867]
 264. misteria ludowe [3867]
 265. nadbitka [3837]
 266. praca doktorska [3822]
 267. dokumenty muzyczne [3765]
 268. wstęp [3702]
 269. szkice biograficzne [3694]
 270. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [3592]
 271. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [3592]
 272. antologia [3508]
 273. opisy kraju [3478]
 274. odczyty [3452]
 275. panegiryki [3331]
 276. książki kucharskie [3300]
 277. relacje z podróży [3288]
 278. rozmyślania [3184]
 279. szkice krytyczne [3171]
 280. powieść historyczna [3150]
 281. konstytucje sejmowe [3075]
 282. legendy [3071]
 283. programy filmowe [2987]
 284. normy prawne [2944]
 285. pisma filozoficzne [2943]
 286. partytura [2902]
 287. kantyczki [2865]
 288. biografie literackie [2775]
 289. biblie [2731]
 290. psałterz [2706]
 291. serie wydawnicze [2690]
 292. księga sądowa [2679]
 293. dyplomy [2673]
 294. ulotki wyborcze [2663]
 295. rozprawy filozoficzne [2650]
 296. przewodniki turystyczne [2617]
 297. opisy podróży [2607]
 298. raptularze [2598]
 299. atlas [2573]
 300. studium [2553]
 301. studia historyczne [2477]
 302. referaty [2473]
 303. jednodniówki [2460]
 304. szkice filozoficzne [2460]
 305. fraszki [2399]
 306. monografie literackie [2397]
 307. zbiory dokumentów [2383]
 308. instrukcje [2380]
 309. ulotki [2310]
 310. listy otwarte [2305]
 311. instrukcje wojskowe [2266]
 312. indeksy [2251]
 313. fotokopia [2231]
 314. komentarze do ustawy [2217]
 315. podręczniki medyczne [2195]
 316. rozprawy historyczne [2183]
 317. poradniki weterynaryjne [2177]
 318. poradniki medyczne [2147]
 319. kalendarium [2102]
 320. nekrolog [2101]
 321. panegiryk [2045]
 322. czasopisma wojskowe polskie [1992]
 323. rozkazy wojskowe [1967]
 324. kazanie [1964]
 325. zielniki [1964]
 326. podręcznik numizmatyczny [1925]
 327. opis kraju [1876]
 328. rozprawy fiozoficzne [1865]
 329. listy adresowe [1842]
 330. ilustracje [1836]
 331. zaproszenie [1825]
 332. księga urodzeń [1822]
 333. akty urodzeń [1822]
 334. modlitwy [1808]
 335. satyry [1806]
 336. lista [1806]
 337. nowele [1802]
 338. akwarele [1787]
 339. kancjonały [1767]
 340. jednodniówka [1686]
 341. plakat [1678]
 342. eseje [1632]
 343. elementarze [1628]
 344. słowniki heraldyczne [1627]
 345. poradniki heraldyczne [1627]
 346. pieśń [1618]
 347. rejestr [1602]
 348. prospekt [1595]
 349. żywoty świętych [1592]
 350. pisma [1586]
 351. Beilage [1574]
 352. czasopisma niezależne [1574]
 353. rozporządzenia [1571]
 354. głos sejmowy [1568]
 355. program wykładów [1567]
 356. polemika [1562]
 357. wydawnictwa źródłowe [1557]
 358. rozporządzenie [1536]
 359. wspomnienia z podróży [1532]
 360. druki okolicznościowe [1514]
 361. podania [1506]
 362. poemat [1503]
 363. reprinty [1481]
 364. wspomnienia pośmiertne [1469]
 365. katalog antykwaryczny [1456]
 366. szkic historyczny [1442]
 367. obwieszczenia [1436]
 368. indeks [1422]
 369. komedie [1421]
 370. szkice monograficzne [1418]
 371. relacja z podróży [1413]
 372. piosenki [1402]
 373. reprodukcja [1385]
 374. opis podróży [1367]
 375. glosariusz [1365]
 376. broszury polityczne [1342]
 377. księgi sądowe [1341]
 378. poematy [1336]
 379. zapiski heraldyczne [1328]
 380. zaświadczenie [1309]
 381. regulaminy wojskowe [1306]
 382. program [1297]
 383. odczyt [1283]
 384. protokoły [1277]
 385. katalogi biblioteczne [1252]
 386. spis numizmatyczny [1224]
 387. uniwersały [1208]
 388. cenniki [1208]
 389. wydawnictwo okolicznościowe [1193]
 390. legitymacje członkowskie [1166]
 391. księgi jubileuszowe [1166]
 392. traktat [1154]
 393. katalogi księgarskie [1144]
 394. wykłady filozoficzne [1138]
 395. referaty filozoficzne [1138]
 396. relacje [1106]
 397. przemówienia [1103]
 398. mowy sądowe [1084]
 399. opracowania geograficzne [1076]
 400. wiersze [1068]
 401. cennik [1058]
 402. wypisy [1057]
 403. streszczenie [1053]
 404. komentarz [1053]
 405. katalog księgarski/wydawniczy [1049]
 406. hagiografie [1041]
 407. spisy książek [1035]
 408. dokumenty powstańcze [1029]
 409. opwiadania historyczne [1019]
 410. opracowania statystyczne [1012]
 411. ustawy kościelne [1011]
 412. przepisy kościelne [1011]
 413. dzienniki podróży [1006]
 414. sztuki teatralne [989]
 415. mowy weselne [977]
 416. komunikat [975]
 417. księgi ziemskie [972]
 418. mszały [962]
 419. miesięczniki [958]
 420. oracje sądowe [945]
 421. uniwersał [940]
 422. pisma zbiorowe [928]
 423. wspomnienia historyczne [922]
 424. opracowanie bibliograficzne [921]
 425. moralistyka [911]
 426. pamiętniki 19w. [910]
 427. mowy laudacyjne [909]
 428. podręcznik akademicki [906]
 429. prospekty [901]
 430. przemówienie [901]
 431. spisy wykładów [900]
 432. programy [898]
 433. program nauczania [886]
 434. księga [879]
 435. dysertacja [872]
 436. katalog handlowy [863]
 437. reportaż [859]
 438. rozprawy religijne [853]
 439. statuty synodalne [852]
 440. dramat [842]
 441. literatura popularnonaukowa [835]
 442. teksty źródłowe [834]
 443. plan miasta [832]
 444. księga miejska [828]
 445. libretta [808]
 446. zbiór [803]
 447. obraz [798]
 448. druk ulotny [797]
 449. mowa [789]
 450. wykaz ulic [769]
 451. laudacje [751]
 452. sielanki [749]
 453. zbiory pism [739]
 454. bajka [739]
 455. poezja funeralna [732]
 456. etiudy organowe [721]
 457. quaestiones [712]
 458. list [707]
 459. tragedie [702]
 460. literatura [699]
 461. opis [696]
 462. podręczniki dla szkół średnich [692]
 463. tańce [681]
 464. monografia statystyczna [680]
 465. biografia bibliografia [680]
 466. załączniki [677]
 467. dekrety [669]
 468. inkunabuł [664]
 469. druki urzędowe [663]
 470. publikacje elektroniczne [647]
 471. komedia [645]
 472. notatki [641]
 473. noty dyplomatyczne [639]
 474. epigramaty [636]
 475. hagiografia [630]
 476. protokół [628]
 477. karta zaopatrzeniowa [625]
 478. zaśwadczenia [621]
 479. epitalamia [616]
 480. poradniki gospodarskie [615]
 481. paszkwile [611]
 482. pamiętniki 19 w. [603]
 483. przepowiednie [599]
 484. leksykon [591]
 485. druk urzędowy [577]
 486. tragedia [575]
 487. statuty i regulaminy [570]
 488. okólnik [567]
 489. tabele [567]
 490. przepisy wojskowe [566]
 491. pamiątka [563]
 492. wiersze okolicznościowe [560]
 493. kodeks handlowy [554]
 494. rozkaz [552]
 495. projekty sejmowe [550]
 496. deklaracje [549]
 497. dysertacje [544]
 498. cegiełka [544]
 499. list pasterski [541]
 500. baśnie [539]
 501. opowieści [530]
 502. metryki [525]
 503. dodatek nadzwyczajny [521]
 504. szkice religijne [519]
 505. vademecum [518]
 506. księga kancelaryjna [518]
 507. pamflety [502]
 508. nowela [493]
 509. księgi liturgiczne [491]
 510. relacja [486]
 511. agenda [479]
 512. memoriały [474]
 513. dziennik urzędowy [471]
 514. przemowy [470]
 515. katalog galerii [467]
 516. katalog księgarski [455]
 517. szkice historyyczne [450]
 518. kroniki klasztorne [442]
 519. przewodniki turystyczne 19w. [440]
 520. memoranda [436]
 521. rozkazy [434]
 522. szkice satyryczne [424]
 523. epistolografia [422]
 524. uchwały [414]
 525. zapisy fonograficzne [410]
 526. rozprawy krytyczne [408]
 527. plansza [406]
 528. manifest [403]
 529. zdjęcie [403]
 530. druki [397]
 531. nowiny [397]
 532. modlitewnik [393]
 533. księgi biblijne [393]
 534. mowy rektorskie [389]
 535. zielnik [385]
 536. spisy map [382]
 537. tablice [380]
 538. odezwa [375]
 539. spisy dokumentów [371]
 540. Praca magisterska [371]
 541. wyroki sądowe [370]
 542. mowa pogrzebowa [366]
 543. przymówienie się [361]
 544. szkice geograficzne [359]
 545. nalepka iluminacyjna [354]
 546. afisze filmowe [351]
 547. formularz [350]
 548. wodewile [343]
 549. monografie porównawcze [343]
 550. testamenty [342]
 551. katalog roślin [340]
 552. wiersz okolicznościowy [339]
 553. mitologie [339]
 554. dowód tożsamości [338]
 555. rozprawy i monografie [338]
 556. ekspedycje [336]
 557. opis panowania [336]
 558. spisy wystawców [334]
 559. roczniki statystyczne [329]
 560. elegie [326]
 561. laudum [323]
 562. manifesty [318]
 563. zaproszenia [317]
 564. przedruki [316]
 565. schematyzmy [313]
 566. rubrycele [313]
 567. satyry polityczne [312]
 568. Zbiór pieśni [311]
 569. pogadanki [310]
 570. projekty [303]
 571. szkice naukowe [303]
 572. kopie maszynopisu [303]
 573. Prace habilitacyjne [303]
 574. tablice historyczne [299]
 575. słowo wstępne [299]
 576. traktat teologiczny [298]
 577. epitafium [298]
 578. katechizm (katechizmy) [297]
 579. afisz [297]
 580. szkice ekonomiczne [294]
 581. memoriał [293]
 582. szkice gospodarcze [291]
 583. zbiór mów [286]
 584. poradniki budowlane [285]
 585. poezja okolicznościowa [285]
 586. komentarze do tekstów [282]
 587. akta majątkowe [281]
 588. relacje historyczne [281]
 589. reprodukcje zdjęć [280]
 590. alegorie [272]
 591. monografie filozoficzne [270]
 592. szkice jubileuszowe [270]
 593. komunikaty [269]
 594. akty prawne [262]
 595. atlasy historyczne [259]
 596. satyra [258]
 597. karta żywnościowa [257]
 598. miscellanea [254]
 599. szkice popularno-naukowe [253]
 600. fragmenty [252]
 601. odznaczenia [251]
 602. szkice polityczne [248]
 603. brewiarze [245]
 604. szkice bibliograficzne [245]
 605. katechizm [245]
 606. tekst na prawach rękopisu [242]
 607. ogłoszenia [240]
 608. traktaty filozoficzne [238]
 609. objaśnienia do przezroczy [238]
 610. interpelacja poselska [232]
 611. anegdoty [231]
 612. regulamin szkolny [231]
 613. klucz do oznaczania [229]
 614. przepisy służbowe [228]
 615. ulotki reklamowe [223]
 616. program uroczystości [223]
 617. felieton [220]
 618. argument [219]
 619. zwierciadło [218]
 620. studia genealogiczne [218]
 621. pismo jubileuszowe [215]
 622. przewodniki sakralne [214]
 623. program koncertu [213]
 624. rozprawy publicystyczne [212]
 625. katalog wydawniczy [208]
 626. katalog prasowy [208]
 627. mowy polityczne [205]
 628. rozkład jazdy [203]
 629. Zeszyt Naukowy monografia [202]
 630. kopie [201]
 631. inkunabuły [200]
 632. dyplom [198]
 633. świadectwa szkolne [195]
 634. odpowiedź [195]
 635. monografie krytyczno-bibliograficzne [195]
 636. tezy [193]
 637. karta wstępu [188]
 638. komentarze biblijne [184]
 639. article [183]
 640. afisze [183]
 641. śpiewnik [183]
 642. księgi miejskie [179]
 643. recepta [177]
 644. almanach [175]
 645. kroniki żałobne [174]
 646. plan [173]
 647. okólniki [170]
 648. epitafia [169]
 649. zarządzenie [167]
 650. powieść autobiograficzna [167]
 651. plankty [167]
 652. lacrimae [162]
 653. mowa żałobna [160]
 654. interpelacje poselskie [160]
 655. uwiadomienia [159]
 656. varia [159]
 657. masoniki [158]
 658. programy uroczystości [149]
 659. programy teatralne [149]
 660. list otwarty [149]
 661. faksymile rękopisu [147]
 662. miedzioryt [144]
 663. obligacja [143]
 664. powieść biograficzna [142]
 665. kazania pogrzebowe [141]
 666. szkic monograficzny [141]
 667. dokument królewski [139]
 668. apele [137]
 669. Utwory satyryczne [137]
 670. program zjazdu [136]
 671. rezolucje [135]
 672. programy przedstawień [134]
 673. rozprawy naukowe [133]
 674. słowniki geograficzne [133]
 675. lauda [133]
 676. dowód osobisty [132]
 677. petycje [130]
 678. traktaty teologiczne [130]
 679. protestacje [127]
 680. kontrakty [126]
 681. złote myśli [124]
 682. ordynacje [120]
 683. biografia literacka [119]
 684. gesta [118]
 685. księgi rachunkowe [117]
 686. akty zgonu [116]
 687. informatory szkolne [114]
 688. mowy okolicznościowe [110]
 689. gratulacje [109]
 690. traktat filozoficzny [109]
 691. poematy żałobne [109]
 692. poemat dramatyczny [109]
 693. karta wizytowa [108]
 694. karta dostaw mleka [108]
 695. program konferencji [106]
 696. kwestionariusz [106]
 697. silva rerum [104]
 698. analiza [103]
 699. naszywka [102]
 700. przysięga [101]
 701. dramolet [100]
 702. votum [98]
 703. katalogi roślin użytkowych [94]
 704. przepisy licencyjne [93]
 705. rozprawy psychologiczne [93]
 706. dane osobowe [93]
 707. opery [91]
 708. tłumaczenia [90]
 709. deklaracja [90]
 710. rachunki [89]
 711. paszport [88]
 712. habilitacja [88]
 713. pokwitowanie [87]
 714. rozprawki astronomiczne [86]
 715. monografie psychologiczne [86]
 716. poezja religijna [83]
 717. dzienniki wydatków [82]
 718. rozprawy sądowe [81]
 719. opis wizytacji [81]
 720. księgi wpisów [79]
 721. sentencje [79]
 722. wykłady naukowe [78]
 723. notatka biograficzna [78]
 724. koncept [78]
 725. opisy flory [76]
 726. expositio [76]
 727. bilet wstępu [75]
 728. kosztorysy [75]
 729. staroduki [74]
 730. wydawnictwo ilustrowane [73]
 731. księga szkoły [72]
 732. kartka świąteczna [72]
 733. kartka pocztowa [72]
 734. dzienniki podawcze [72]
 735. mowa sejmowa [70]
 736. ustawy podatkowe [70]
 737. gwasz [69]
 738. portrety [68]
 739. dokumenty królewskie [68]
 740. regulamin bankowy [67]
 741. okólnik bankowy [67]
 742. zapiski [66]
 743. karta uczestnictwa [66]
 744. diariusz [65]
 745. świadectwo szkolne [65]
 746. poemat żałobny [65]
 747. książki pamiątkowe [65]
 748. umowy [63]
 749. księgi metrykalne [63]
 750. kancjonał [63]
 751. recencja [62]
 752. komentarze [62]
 753. transumpty [61]
 754. gwarancja [61]
 755. obraz olejny [59]
 756. opinie [58]
 757. informator teatralny [58]
 758. scenki ludowe [57]
 759. zeszyty szkolne [55]
 760. klepsydry [55]
 761. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [54]
 762. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [54]
 763. statuty sejmowe [54]
 764. sprostowanie [54]
 765. przepisy budowlane [54]
 766. opracowania naukowe [52]
 767. ugody [52]
 768. rozporządzenia królewskie [52]
 769. ogłoszenie [52]
 770. blankiety [50]
 771. apologetyka [49]
 772. zakładka do książki [47]
 773. akta cechowe [47]
 774. repertuary [43]
 775. Poznań [41]
 776. zarządzenia [40]
 777. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [40]
 778. układy zbiorowe pracy [40]
 779. opera [40]
 780. akcje [40]
 781. mandaty [39]
 782. głos [37]
 783. księgi protokólarne [36]
 784. akwarela [36]
 785. ballady [35]
 786. zagajenie [35]
 787. relacje sejmowe [34]
 788. abecadlnik [34]
 789. instrukcje nauczania [33]
 790. krytyka [32]
 791. itinerarium [32]
 792. instrukcje poselskie [31]
 793. protesty [30]
 794. prezentacja [29]
 795. opracowania medyczne [28]
 796. krytyka literacka [28]
 797. zażalenia [24]
 798. regulaminy szkolne [24]
 799. kantaty [22]
 800. summa [18]
 801. Zeszyty Naukowe monografie [18]
 802. Kalender (Evangelischer) [17]
 803. tygodn [17]
 804. exlibris [17]
 805. rozprawy teologiczne [15]
 806. akta wizytacyjne [13]
 807. brewe papieskie [11]
 808. mowy pogrzebowe 19w. [9]
 809. kodeks prawny [9]
 810. dekrety królewskie [9]
 811. materiały źródłowe [4]
 812. materiały kongresowe [2]
 813. konstytucje [2]
 814. historia [1]
 815. czasopisma literackie [0]
 816. prace źródłowe [0]
 817. pod [0]

More statistics...