Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 309572

Readers on-line: 349

Total number of users since Jun 10, 2004: 57358695

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [66166]
 2. gazety [60169]
 3. czasopisma [59794]
 4. czasopismo [58132]
 5. wydawnictwa urzędowe [16187]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopisy [4427]
 8. dzienniki urzędowe [4017]
 9. rękopis [3908]
 10. źródła historyczne [3760]
 11. dodatek do czasopisma [3630]
 12. starodruki [3385]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1892]
 17. dodatek [1705]
 18. monografia [1622]
 19. rozprawa doktorska [1264]
 20. tygodniki [1058]
 21. dwutygodniki [1027]
 22. sprawozdania [1020]
 23. korespondencje [983]
 24. artykuł [898]
 25. monografie [765]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. dokumenty elektroniczne [651]
 29. rozprawa habilitacyjna [644]
 30. fiszki [592]
 31. kalendarz [591]
 32. tygodniki ilustrowane [560]
 33. fotografie [551]
 34. wspomnienie [546]
 35. listy [544]
 36. artykuły [533]
 37. informator [448]
 38. źródło historyczne [430]
 39. pocztówki [428]
 40. broszury [403]
 41. powieści [395]
 42. źródło [382]
 43. mapy [379]
 44. materiały sejmowe [375]
 45. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [359]
 46. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [359]
 47. pamiętnik [339]
 48. kalendarze [336]
 49. Beilage [320]
 50. monografia historyczna [281]
 51. biuletyn [277]
 52. bibliografie [271]
 53. muzykalia [257]
 54. rocznik [255]
 55. powieści historyczne [245]
 56. raporty [244]
 57. monografie historyczne [243]
 58. pamiętniki [237]
 59. fotografia [222]
 60. szkice historyczne [214]
 61. miesięcznik [210]
 62. rozprawy doktorskie [196]
 63. opracowanie [194]
 64. dokumenty [194]
 65. kazania [188]
 66. biografie [185]
 67. podręczniki [183]
 68. spis [172]
 69. sprawozdanie [147]
 70. statut [140]
 71. poezja [135]
 72. karta pocztowa [132]
 73. biuletyny [130]
 74. roczniki [127]
 75. ustawy [126]
 76. fotokopia [122]
 77. katalog [118]
 78. poradnik [117]
 79. odezwy [116]
 80. telegram [115]
 81. szkice [115]
 82. mapa [115]
 83. informatory [115]
 84. opowiadania [112]
 85. programy nauczania [110]
 86. statuty [107]
 87. listy nazwisk [107]
 88. maszynopis [106]
 89. spisy lasów [105]
 90. kazanie [105]
 91. mowy pogrzebowe [103]
 92. zeszyty naukowe [101]
 93. wydawnictwa źródłowe [101]
 94. poradniki [98]
 95. mowy sejmowe [98]
 96. dramaty [96]
 97. wizerunek [95]
 98. dziennik [93]
 99. odbitka [92]
 100. spisy [91]
 101. poezje [88]
 102. mowy [87]
 103. rozprawy [86]
 104. spisy osobowe [83]
 105. księgi adresowe [82]
 106. wspomnienia [81]
 107. poradnik metodyczny [79]
 108. korespondencja [79]
 109. podręcznik [77]
 110. ulotka [76]
 111. czasopisma wojskowe polskie [76]
 112. kronika [75]
 113. słowniki [72]
 114. recenzja [70]
 115. szkice literackie [69]
 116. ryciny [69]
 117. modlitewniki [68]
 118. regulamin [66]
 119. programy wykładów [66]
 120. maszynopis powielony [65]
 121. wydawnictwa popularne [64]
 122. beletrystyka [64]
 123. opracowania historyczne [63]
 124. książka [62]
 125. katalogi [61]
 126. druk okolicznościowy [61]
 127. przewodnik [60]
 128. biografia [60]
 129. katalog wystawy [59]
 130. podręczniki akademickie [58]
 131. antologie [58]
 132. publicystyka [57]
 133. katalogi wystaw [57]
 134. druki ulotne [57]
 135. mowy żałobne [56]
 136. czasopisma niezależne [56]
 137. zdjęcia [55]
 138. opracowania [55]
 139. wykazy [54]
 140. uniwersały [54]
 141. przewodniki [52]
 142. akta sejmowe [51]
 143. głos sejmowy [50]
 144. obwieszczenia [48]
 145. powieść [47]
 146. pisma patrystyczne [47]
 147. nuty [47]
 148. maszynopisy [47]
 149. album [47]
 150. wykłady uniwersyteckie [45]
 151. panegiryki [45]
 152. dyplomy [45]
 153. ikonografia [44]
 154. encyklopedie [44]
 155. kwartalnik [42]
 156. regulaminy [41]
 157. program wykładów [41]
 158. wykłady [40]
 159. antologia [40]
 160. odbitki [39]
 161. katalogi księgarskie [39]
 162. broszura [38]
 163. wykład [37]
 164. pocztówka [37]
 165. księgi pamiątkowe [37]
 166. herbarze [37]
 167. albumy [37]
 168. program teatralny/operowy [36]
 169. raptularze [35]
 170. kroniki [35]
 171. pieśni [34]
 172. odczyty [34]
 173. notatki [34]
 174. materiały konferencyjne [34]
 175. rozważania [32]
 176. wykaz [31]
 177. programy filmowe [31]
 178. katechizmy [31]
 179. ulotki [30]
 180. rozmyślania [29]
 181. rozdział [29]
 182. konstytucje sejmowe [29]
 183. zaproszenie [28]
 184. recenzje [28]
 185. instrukcje [28]
 186. przepisy prawne [27]
 187. plany [27]
 188. nadbitka [27]
 189. listy otwarte [27]
 190. eseje [27]
 191. almanachy [27]
 192. streszczenie [26]
 193. referaty [26]
 194. obwieszczenie [24]
 195. nekrologi [24]
 196. komedie [24]
 197. wstęp [23]
 198. nadbitki [23]
 199. list [22]
 200. inwentarz [22]
 201. rozprawa [21]
 202. nekrolog [21]
 203. jednodniówki [21]
 204. genealogie [21]
 205. ustawa [20]
 206. ulotki wyborcze [20]
 207. skrypt [20]
 208. programy [20]
 209. polemiki [20]
 210. panegiryk [20]
 211. orzeczenia prawne [20]
 212. dialogi [20]
 213. słownik [19]
 214. satyry [19]
 215. relacje z podróży [19]
 216. rejestry [19]
 217. prospekty [19]
 218. prospekt [19]
 219. program [19]
 220. modlitwy [19]
 221. leksykony [19]
 222. śpiewniki [18]
 223. opowiadanie [18]
 224. legitymacje członkowskie [18]
 225. katalog antykwaryczny [18]
 226. dokumenty muzyczne [18]
 227. atlasy [18]
 228. referat [17]
 229. polemika [17]
 230. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 231. druki okolicznościowe [17]
 232. statystyki [16]
 233. nowele [16]
 234. bajki [16]
 235. życiorysy [15]
 236. uniwersał [14]
 237. traktat [14]
 238. statuty i regulaminy [14]
 239. spis nazwisk [14]
 240. poradniki rolnicze [14]
 241. plansza [14]
 242. opisy kraju [14]
 243. kodeks dyplomatyczny [14]
 244. inwentarze [14]
 245. dysertacje [14]
 246. druk ulotny [14]
 247. wypisy [13]
 248. wydawnictwo okolicznościowe [13]
 249. słownik geograficzny [13]
 250. skorowidze [13]
 251. rozporządzenia [13]
 252. relacje osobiste [13]
 253. przemówienia [13]
 254. poemat [13]
 255. opisy [13]
 256. księga pamiątkowa [13]
 257. kodeksy [13]
 258. jednodniówka [13]
 259. druki [13]
 260. diariusze [13]
 261. bibliografia [13]
 262. szkice filozoficzne [12]
 263. spisy nazwisk [12]
 264. reprodukcja [12]
 265. protokoły [12]
 266. powieść historyczna [12]
 267. opowiadania historyczne [12]
 268. ogłoszenia [12]
 269. encyklopedia [12]
 270. deklaracje [12]
 271. cenniki [12]
 272. zbiory dokumentów [11]
 273. testamenty [11]
 274. szkice biograficzne [11]
 275. skrypty [11]
 276. quaestiones [11]
 277. przemówienie [11]
 278. plakat [11]
 279. opisy podróży [11]
 280. katalog księgarski [11]
 281. druki urzędowe [11]
 282. broszury polityczne [11]
 283. biblia [11]
 284. załączniki [10]
 285. wspomnienia pośmiertne [10]
 286. wiersze okolicznościowe [10]
 287. szkice krytyczne [10]
 288. studium [10]
 289. relacje [10]
 290. przymówienie się [10]
 291. projekty sejmowe [10]
 292. prace zbiorowe [10]
 293. poematy [10]
 294. podręczniki medyczne [10]
 295. okólnik [10]
 296. metryki [10]
 297. elementarze [10]
 298. zaproszenia [9]
 299. wiersze [9]
 300. sztuki teatralne [9]
 301. serie wydawnicze [9]
 302. rozkazy [9]
 303. relacja z podróży [9]
 304. recencja [9]
 305. lista oficerów [9]
 306. kodeksy prawne [9]
 307. ekspedycje [9]
 308. dzienniki [9]
 309. akwarele [9]
 310. akty zgonu [9]
 311. wykazy personalne [8]
 312. spisy wykładów [8]
 313. rozprawy fiozoficzne [8]
 314. rozkazy wojskowe [8]
 315. przewodniki turystyczne [8]
 316. projekty [8]
 317. podręczniki dla szkół średnich [8]
 318. odezwa [8]
 319. nowiny [8]
 320. mowy sądowe [8]
 321. legendy [8]
 322. książki kucharskie [8]
 323. katalogi biblioteczne [8]
 324. katalog wydawniczy [8]
 325. inkunabuły [8]
 326. indeksy [8]
 327. herbarz [8]
 328. fraszki [8]
 329. epitalamia [8]
 330. epistolografia [8]
 331. druk urzędowy [8]
 332. biografie literackie [8]
 333. Zeszyt Naukowy [8]
 334. zaświadczenie [7]
 335. wykaz miejscowości [7]
 336. wspomnienia z podróży [7]
 337. wiersz okolicznościowy [7]
 338. tłumaczenie [7]
 339. szkice religijne [7]
 340. spis osobowy [7]
 341. reprinty [7]
 342. przekłady [7]
 343. program nauczania [7]
 344. pisma [7]
 345. opis kraju [7]
 346. mowy polityczne [7]
 347. mowa [7]
 348. libretta [7]
 349. księga jubileuszowa [7]
 350. książka adresowa [7]
 351. dramat [7]
 352. atlas [7]
 353. artykuły historyczno-prawne [7]
 354. afisze filmowe [7]
 355. zapisy fonograficzne [6]
 356. traktaty [6]
 357. spisy miejscowości [6]
 358. rozporządzenie [6]
 359. roczniki oficerskie [6]
 360. przepisy służbowe [6]
 361. programy uroczystości [6]
 362. programy teatralne [6]
 363. praca zbiorowa [6]
 364. poradniki gospodarskie [6]
 365. poezja okolicznościowa [6]
 366. poezja funeralna [6]
 367. odczyt [6]
 368. mowy rektorskie [6]
 369. monografie literackie [6]
 370. lista nazwisk [6]
 371. księga adresowa [6]
 372. kompendium [6]
 373. kalendarium [6]
 374. hagiografie [6]
 375. diariusze sejmowe [6]
 376. dekrety [6]
 377. cennik [6]
 378. cegiełka [6]
 379. żywoty świętych [5]
 380. świadectwa szkolne [5]
 381. wyroki sądowe [5]
 382. vademecum [5]
 383. uchwały [5]
 384. traktat teologiczny [5]
 385. spisy geograficzne [5]
 386. spis miejscowości [5]
 387. skorowidz [5]
 388. sielanki [5]
 389. rozprawy naukowe [5]
 390. rozprawy historyczne [5]
 391. rozprawy filozoficzne [5]
 392. rezolucje [5]
 393. przepisy wojskowe [5]
 394. praca doktorska [5]
 395. poradniki weterynaryjne [5]
 396. poradniki medyczne [5]
 397. podania [5]
 398. pisma zbiorowe [5]
 399. partytura [5]
 400. pamiątka [5]
 401. odpowiedź [5]
 402. nalepka iluminacyjna [5]
 403. monografie filozoficzne [5]
 404. miesięczniki [5]
 405. manifesty [5]
 406. laudacje [5]
 407. komedia [5]
 408. karta zaopatrzeniowa [5]
 409. kancjonały [5]
 410. instrukcje wojskowe [5]
 411. dzienniki podróży [5]
 412. akty prawne [5]
 413. zbiór [4]
 414. zaśwadczenia [4]
 415. uwiadomienia [4]
 416. ulotki reklamowe [4]
 417. tabele [4]
 418. szkice popularno-naukowe [4]
 419. synteza [4]
 420. rozprawy religijne [4]
 421. reportaż [4]
 422. regulaminy wojskowe [4]
 423. psałterz [4]
 424. przysłowia [4]
 425. pieśń [4]
 426. petycje [4]
 427. opowieści [4]
 428. opis podróży [4]
 429. opery [4]
 430. okólniki [4]
 431. mowy okolicznościowe [4]
 432. monografie genealogiczne [4]
 433. memoriały [4]
 434. manifest [4]
 435. literatura popularnonaukowa [4]
 436. księgi wpisów [4]
 437. księgi liturgiczne [4]
 438. książki telefoniczne [4]
 439. książki adresowe [4]
 440. książka kucharska [4]
 441. kodeks [4]
 442. katalog handlowy [4]
 443. informatory szkolne [4]
 444. hagiografia [4]
 445. fragmenty [4]
 446. epitafium [4]
 447. elegie [4]
 448. argument [4]
 449. anegdoty [4]
 450. zielniki [3]
 451. wspomnienia historyczne [3]
 452. wodewile [3]
 453. umowy [3]
 454. transumpty [3]
 455. tragedie [3]
 456. teksty źródłowe [3]
 457. tablice [3]
 458. słownik biograficzny [3]
 459. szkice naukowe [3]
 460. szkice monograficzne [3]
 461. szkice ekonomiczne [3]
 462. spis statystyczny [3]
 463. satyra [3]
 464. rozprawy krytyczne [3]
 465. roczniki lekarskie [3]
 466. relacja [3]
 467. rejestry zmarłych [3]
 468. rachunki [3]
 469. przedruki [3]
 470. protokół [3]
 471. protestacje [3]
 472. program uroczystości [3]
 473. piosenki [3]
 474. ordynacje [3]
 475. opwiadania historyczne [3]
 476. opracowanie bibliograficzne [3]
 477. nowela [3]
 478. mszały [3]
 479. mowa żałobna [3]
 480. mowa pogrzebowa [3]
 481. monografia statystyczna [3]
 482. modlitewnik [3]
 483. literatura [3]
 484. lista poległych [3]
 485. lista [3]
 486. list pasterski [3]
 487. list otwarty [3]
 488. kroniki klasztorne [3]
 489. kontrakty [3]
 490. komunikat [3]
 491. komentarze do ustawy [3]
 492. kazania pogrzebowe [3]
 493. katechizm (katechizmy) [3]
 494. kantyczki [3]
 495. interpelacje poselskie [3]
 496. inkunabuł [3]
 497. indeks [3]
 498. formularz [3]
 499. dzienniki wydatków [3]
 500. dziennik urzędowy [3]
 501. dysertacja [3]
 502. dyplom [3]
 503. dokument królewski [3]
 504. apele [3]
 505. akta majątkowe [3]
 506. afisze [3]
 507. Zbiór pieśni [3]
 508. śpiewnik [2]
 509. zbiory pism [2]
 510. zarządzenie [2]
 511. wypisy heraldyczne [2]
 512. wykłady naukowe [2]
 513. wykazy miejscowości [2]
 514. traktaty filozoficzne [2]
 515. tragedia [2]
 516. tezy [2]
 517. tablice historyczne [2]
 518. szkice satyryczne [2]
 519. szkice polityczne [2]
 520. szkice gospodarcze [2]
 521. szkice bibliograficzne [2]
 522. szkic historyczny [2]
 523. studia historyczne [2]
 524. statuty synodalne [2]
 525. staroduki [2]
 526. spisy wystawców [2]
 527. spisy topograficzne [2]
 528. spisy książek [2]
 529. scenki ludowe [2]
 530. satyry polityczne [2]
 531. rozprawy publicystyczne [2]
 532. rozkaz [2]
 533. roczniki statystyczne [2]
 534. rejestr [2]
 535. regulamin szkolny [2]
 536. recepta [2]
 537. przepisy licencyjne [2]
 538. przemowy [2]
 539. program zjazdu [2]
 540. program konferencji [2]
 541. praca magisterska [2]
 542. postylle [2]
 543. poradniki budowlane [2]
 544. pogadanki [2]
 545. podręczniki wyborcze [2]
 546. podręcznik akademicki [2]
 547. plan miasta [2]
 548. pisma filozoficzne [2]
 549. pieczęcie [2]
 550. paszport [2]
 551. paszkwile [2]
 552. pamiętniki 19w. [2]
 553. pamiętniki 19 w. [2]
 554. opracowania geograficzne [2]
 555. opis [2]
 556. odznaczenia [2]
 557. obraz [2]
 558. noty dyplomatyczne [2]
 559. normy prawne [2]
 560. mowy weselne [2]
 561. mowa sejmowa [2]
 562. monografie heraldyczne [2]
 563. miscellanea [2]
 564. miedzioryt [2]
 565. memoriał [2]
 566. listy oficerów [2]
 567. laudum [2]
 568. lacrimae [2]
 569. kwestionariusz [2]
 570. księgi sądowe [2]
 571. księgi biblijne [2]
 572. księga sądowa [2]
 573. księga [2]
 574. kopie maszynopisu [2]
 575. komunikaty [2]
 576. komentarze [2]
 577. komentarz [2]
 578. katalogi grafiki [2]
 579. katalog roślin [2]
 580. katalog galerii [2]
 581. karta wstępu [2]
 582. ilustracje [2]
 583. gwasz [2]
 584. gratulacje [2]
 585. glosariusz [2]
 586. epitafia [2]
 587. epigramaty [2]
 588. edycje [2]
 589. dowód tożsamości [2]
 590. dodatek nadzwyczajny [2]
 591. diariusz [2]
 592. brewiarze [2]
 593. biografia bibliografia [2]
 594. bilet wstępu [2]
 595. bajka [2]
 596. article [2]
 597. afisz [2]
 598. adresy [2]
 599. świadectwo szkolne [1]
 600. złote myśli [1]
 601. zwierciadło [1]
 602. zielnik [1]
 603. zeszyty szkolne [1]
 604. zdjęcie [1]
 605. zbiór mów [1]
 606. zażalenia [1]
 607. zarządzenia [1]
 608. zapiski heraldyczne [1]
 609. zapiski [1]
 610. zakładka do książki [1]
 611. zagajenie [1]
 612. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 613. wykłady filozoficzne [1]
 614. wykaz ulic [1]
 615. votum [1]
 616. varia [1]
 617. ustawy podatkowe [1]
 618. ustawy kościelne [1]
 619. układy zbiorowe pracy [1]
 620. ugody [1]
 621. tłumaczenia [1]
 622. traktaty teologiczne [1]
 623. traktat filozoficzny [1]
 624. tekst na prawach rękopisu [1]
 625. tańce [1]
 626. słowo wstępne [1]
 627. słowniki heraldyczne [1]
 628. słowniki geograficzne [1]
 629. słownik heraldyczny [1]
 630. szkice jubileuszowe [1]
 631. szkice historyyczne [1]
 632. szkice geograficzne [1]
 633. szkic monograficzny [1]
 634. summa [1]
 635. studia genealogiczne [1]
 636. statuty sejmowe [1]
 637. sprostowanie [1]
 638. spisy map [1]
 639. spisy gmin [1]
 640. spisy dokumentów [1]
 641. spis numizmatyczny [1]
 642. silva rerum [1]
 643. sentencje [1]
 644. schematyzmy [1]
 645. rubrycele [1]
 646. rozprawy teologiczne [1]
 647. rozprawy sądowe [1]
 648. rozprawy psychologiczne [1]
 649. rozprawy i monografie [1]
 650. rozprawki astronomiczne [1]
 651. rozporządzenia królewskie [1]
 652. rozkład jazdy [1]
 653. reprodukcje zdjęć [1]
 654. repertuary [1]
 655. relacje sejmowe [1]
 656. relacje historyczne [1]
 657. regulaminy szkolne [1]
 658. regulamin bankowy [1]
 659. referaty filozoficzne [1]
 660. publikacje elektroniczne [1]
 661. przysięga [1]
 662. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 663. przewodniki sakralne [1]
 664. przepowiednie [1]
 665. przepisy kościelne [1]
 666. przepisy budowlane [1]
 667. protesty [1]
 668. programy przedstawień [1]
 669. program koncertu [1]
 670. prezentacja [1]
 671. preprint [1]
 672. prace źródłowe [1]
 673. powieść biograficzna [1]
 674. powieść autobiograficzna [1]
 675. portrety [1]
 676. poradniki heraldyczne [1]
 677. pokwitowanie [1]
 678. poezja religijna [1]
 679. poematy żałobne [1]
 680. poemat żałobny [1]
 681. poemat dramatyczny [1]
 682. podręcznik numizmatyczny [1]
 683. plankty [1]
 684. plan [1]
 685. pismo jubileuszowe [1]
 686. pastorałka [1]
 687. pamflety [1]
 688. oracje sądowe [1]
 689. opracowania statystyczne [1]
 690. opracowania naukowe [1]
 691. opracowania medyczne [1]
 692. opracowania genealogiczne [1]
 693. opisy flory [1]
 694. opis wizytacji [1]
 695. opis panowania [1]
 696. opinie [1]
 697. opera [1]
 698. okólnik bankowy [1]
 699. ogłoszenie [1]
 700. obraz olejny [1]
 701. obligacja [1]
 702. objaśnienia do przezroczy [1]
 703. notatka biograficzna [1]
 704. naszywka [1]
 705. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 706. mowy laudacyjne [1]
 707. moralistyka [1]
 708. monografie psychologiczne [1]
 709. monografie porównawcze [1]
 710. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 711. mitologie [1]
 712. misteria ludowe [1]
 713. memoranda [1]
 714. masoniki [1]
 715. mandaty [1]
 716. listy odznaczonych [1]
 717. listy adresowe [1]
 718. leksykon [1]
 719. lauda [1]
 720. księgi święte [1]
 721. księgi ziemskie [1]
 722. księgi rachunkowe [1]
 723. księgi protokólarne [1]
 724. księgi miejskie [1]
 725. księgi metrykalne [1]
 726. księgi jubileuszowe [1]
 727. księgi imion [1]
 728. księga urodzeń [1]
 729. księga szkoły [1]
 730. księga miejska [1]
 731. księga kancelaryjna [1]
 732. książki pamiątkowe [1]
 733. książka telefoniczna [1]
 734. krytyka literacka [1]
 735. krytyka [1]
 736. kroniki żałobne [1]
 737. kosztorysy [1]
 738. kopie [1]
 739. koncept [1]
 740. komentarze do tekstów [1]
 741. komentarze biblijne [1]
 742. kolekcja okol [1]
 743. kodeks prawny [1]
 744. kodeks handlowy [1]
 745. klucz do oznaczania [1]
 746. klepsydry [1]
 747. katechizm [1]
 748. katalogi roślin użytkowych [1]
 749. katalog prasowy [1]
 750. kartka świąteczna [1]
 751. kartka pocztowa [1]
 752. karta żywnościowa [1]
 753. karta wizytowa [1]
 754. karta uczestnictwa [1]
 755. karta dostaw mleka [1]
 756. kantaty [1]
 757. kancjonał [1]
 758. itinerarium [1]
 759. interpelacja poselska [1]
 760. instrukcje poselskie [1]
 761. instrukcje nauczania [1]
 762. informator teatralny [1]
 763. habilitacja [1]
 764. głos [1]
 765. gwarancja [1]
 766. gesta [1]
 767. felieton [1]
 768. faksymile rękopisu [1]
 769. expositio [1]
 770. exlibris [1]
 771. etiudy organowe [1]
 772. dzienniki podawcze [1]
 773. dramolet [1]
 774. dowód osobisty [1]
 775. dokumenty powstańcze [1]
 776. dokumenty królewskie [1]
 777. dekrety królewskie [1]
 778. deklaracja [1]
 779. dane osobowe [1]
 780. brewe papieskie [1]
 781. blankiety [1]
 782. biografia literacka [1]
 783. biblie [1]
 784. baśnie [1]
 785. ballady [1]
 786. atlasy historyczne [1]
 787. apologetyka [1]
 788. analiza [1]
 789. almanach [1]
 790. alegorie [1]
 791. akwarela [1]
 792. akty urodzeń [1]
 793. akta wizytacyjne [1]
 794. akta cechowe [1]
 795. akcje [1]
 796. agenda [1]
 797. abecadlnik [1]
 798. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 799. Utwory satyryczne [1]
 800. Prace habilitacyjne [1]
 801. Praca magisterska [1]
 802. Poznań [1]
 803. Kolekcja okolicznościowa [1]
 804. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. monografia [4139820]
 2. rozprawa doktorska [4109508]
 3. czasopisma [3777216]
 4. gazety [3288554]
 5. czasopismo [2533282]
 6. książka [2069432]
 7. gazeta [2039662]
 8. rozprawa habilitacyjna [1094525]
 9. księgi adresowe [597303]
 10. gazeta (gazety) [560223]
 11. starodruki [544189]
 12. dzienniki urzędowe [525843]
 13. monografie [480726]
 14. artykuł [426546]
 15. źródła historyczne [367346]
 16. personalia [362535]
 17. dokumentacja kadrowa [362535]
 18. herbarze [348134]
 19. spisy [312834]
 20. pamiętniki [312079]
 21. rozprawy doktorskie [282642]
 22. archiwalia [268053]
 23. antologie [263981]
 24. przysłowia [258346]
 25. bibliografie [256556]
 26. monografie historyczne [242776]
 27. wydawnictwa urzędowe [237772]
 28. listy strat [236055]
 29. artykuły [229827]
 30. biuletyn [223865]
 31. spis [195429]
 32. skrypt [189705]
 33. monografia historyczna [182308]
 34. kodeks dyplomatyczny [181473]
 35. wspomnienia [170263]
 36. źródło [152818]
 37. mapy [148917]
 38. podręcznik [137738]
 39. opracowanie [132134]
 40. genealogie [129998]
 41. wykazy [124350]
 42. spis nazwisk [122698]
 43. rejestry zmarłych [116130]
 44. biblia [115449]
 45. akta [113634]
 46. lista poległych [111734]
 47. roczniki [108966]
 48. dokumenty elektroniczne [106500]
 49. pocztówki [105551]
 50. roczniki oficerskie [104647]
 51. wykaz miejscowości [98441]
 52. rocznik [97714]
 53. sprawozdania [96298]
 54. kroniki [95626]
 55. szkice historyczne [95227]
 56. skorowidz [89703]
 57. poradnik metodyczny [84557]
 58. słownik [80649]
 59. spisy nazwisk [80378]
 60. tłumaczenie [77985]
 61. rejestry [77300]
 62. kalendarze [74801]
 63. wspomnienie [70826]
 64. tygodniki ilustrowane [67656]
 65. źródło historyczne [64476]
 66. dwutygodniki [63480]
 67. biografie [61078]
 68. informator [58484]
 69. fotografia [54342]
 70. kazania [54210]
 71. podręczniki akademickie [51090]
 72. tygodniki [50989]
 73. księgi pamiątkowe [50264]
 74. bibliografia [49018]
 75. fotografie [48309]
 76. rękopis [46937]
 77. broszury [46280]
 78. podręczniki [45558]
 79. rękopisy [45260]
 80. praca magisterska [42771]
 81. program teatralny/operowy [41565]
 82. kalendarz [41314]
 83. skrypty [41008]
 84. dodatek do czasopisma [40270]
 85. listy [40228]
 86. spisy osobowe [39061]
 87. herbarz [37666]
 88. słowniki [34587]
 89. opracowania [33719]
 90. wydawnictwa popularne [33192]
 91. katalogi [30689]
 92. inwentarze [30204]
 93. encyklopedie [29930]
 94. postylle [29788]
 95. starodruk [29166]
 96. materiały konferencyjne [29154]
 97. przewodnik [29087]
 98. almanachy [28830]
 99. album [26625]
 100. lista oficerów [26290]
 101. pamiętnik [25911]
 102. przewodniki [25846]
 103. książki adresowe [24871]
 104. powieści [24816]
 105. opracowania historyczne [24330]
 106. korespondencje [23987]
 107. roczniki lekarskie [23980]
 108. księga adresowa [23617]
 109. informatory [23476]
 110. maszynopis [23276]
 111. poradniki [22545]
 112. kwartalnik [21784]
 113. poezje [20413]
 114. sprawozdanie [19839]
 115. odezwy [18752]
 116. muzykalia [18729]
 117. kronika [17894]
 118. biografia [17795]
 119. praca zbiorowa [16934]
 120. telegram [16448]
 121. materiały sejmowe [16248]
 122. kodeksy [16233]
 123. wykaz [16199]
 124. diariusze sejmowe [15972]
 125. miesięcznik [15908]
 126. atlasy [15431]
 127. listy odznaczonych [15417]
 128. synteza [14950]
 129. odbitki [14524]
 130. słownik geograficzny [14514]
 131. szkice literackie [14049]
 132. odbitka [13932]
 133. spisy miejscowości [13925]
 134. akta sejmowe [13877]
 135. spis miejscowości [13558]
 136. albumy [13492]
 137. katalogi wystaw [13483]
 138. Zeszyt Naukowy [13448]
 139. kompendium [13302]
 140. listy nazwisk [13285]
 141. książka telefoniczna [13284]
 142. zeszyty naukowe [12970]
 143. modlitewniki [12826]
 144. książki telefoniczne [12533]
 145. artykuły historyczno-prawne [12433]
 146. rozprawy [12259]
 147. skorowidze [12095]
 148. prace zbiorowe [11996]
 149. spisy lasów [11662]
 150. wykazy personalne [11310]
 151. ustawy [11239]
 152. wizerunek [11145]
 153. Kolekcja okolicznościowa [10978]
 154. ryciny [10957]
 155. katalog [10870]
 156. książka adresowa [10786]
 157. ulotka [10681]
 158. dziennik [10623]
 159. referat [10596]
 160. katalogi grafiki [10584]
 161. poezja [10567]
 162. ikonografia [10472]
 163. statuty [10111]
 164. mapa [10053]
 165. opowiadania [9933]
 166. inwentarz [9909]
 167. monografie heraldyczne [9881]
 168. diariusze [9796]
 169. katalog wystawy [9762]
 170. nadbitki [9584]
 171. lista nazwisk [9573]
 172. broszura [9320]
 173. pieśni [9069]
 174. rozprawa [8774]
 175. leksykony [8458]
 176. recenzje [8434]
 177. poradnik [8427]
 178. powieści historyczne [8316]
 179. Dysertacja doktorska [8007]
 180. pieczęcie [7946]
 181. fiszki [7889]
 182. biuletyny [7882]
 183. dramaty [7568]
 184. relacje osobiste [7452]
 185. powieść [7441]
 186. spis statystyczny [7156]
 187. szkice [7095]
 188. książka kucharska [7044]
 189. ustawa [7018]
 190. raporty [7005]
 191. korespondencja [7003]
 192. dodatek [6940]
 193. maszynopisy [6938]
 194. mowy [6886]
 195. spisy gmin [6783]
 196. pisma patrystyczne [6647]
 197. orzeczenia prawne [6467]
 198. opracowania genealogiczne [6451]
 199. opisy [6446]
 200. wykazy miejscowości [6429]
 201. księga jubileuszowa [6393]
 202. wypisy heraldyczne [6324]
 203. dzienniki [6244]
 204. wykłady [6235]
 205. programy nauczania [6135]
 206. spis osobowy [5967]
 207. śpiewniki [5943]
 208. kolekcja okol [5900]
 209. poradniki rolnicze [5773]
 210. księgi imion [5772]
 211. mowy sejmowe [5768]
 212. maszynopis powielony [5685]
 213. plany [5681]
 214. druk okolicznościowy [5661]
 215. podręczniki wyborcze [5629]
 216. wykład [5621]
 217. druki ulotne [5616]
 218. spisy geograficzne [5605]
 219. statut [5563]
 220. mowy żałobne [5517]
 221. publicystyka [5439]
 222. edycje [5379]
 223. przekłady [5280]
 224. zdjęcia [5257]
 225. przepisy prawne [5193]
 226. adresy [5129]
 227. polemiki [5122]
 228. listy oficerów [4866]
 229. rozważania [4801]
 230. statystyki [4795]
 231. recenzja [4789]
 232. beletrystyka [4772]
 233. dialogi [4746]
 234. pocztówka [4388]
 235. regulamin [4307]
 236. encyklopedia [4252]
 237. monografie genealogiczne [4227]
 238. bajki [4127]
 239. księgi święte [4076]
 240. nekrologi [4075]
 241. słownik heraldyczny [4059]
 242. katechizmy [3979]
 243. życiorysy [3945]
 244. nuty [3883]
 245. wykłady uniwersyteckie [3870]
 246. preprint [3784]
 247. obwieszczenie [3781]
 248. opowiadania historyczne [3725]
 249. kodeks [3720]
 250. mowy pogrzebowe [3711]
 251. opowiadanie [3654]
 252. dokumenty [3624]
 253. nadbitka [3572]
 254. regulaminy [3500]
 255. karta pocztowa [3484]
 256. wstęp [3460]
 257. spisy topograficzne [3445]
 258. księga pamiątkowa [3434]
 259. słownik biograficzny [3431]
 260. programy wykładów [3341]
 261. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [3313]
 262. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [3313]
 263. opisy kraju [3250]
 264. praca doktorska [3242]
 265. odczyty [3230]
 266. panegiryki [3208]
 267. szkice biograficzne [3202]
 268. książki kucharskie [3118]
 269. traktaty [2953]
 270. konstytucje sejmowe [2931]
 271. pastorałka [2899]
 272. misteria ludowe [2899]
 273. szkice krytyczne [2895]
 274. programy filmowe [2799]
 275. dokumenty muzyczne [2756]
 276. biblie [2720]
 277. legendy [2717]
 278. partytura [2618]
 279. księga sądowa [2599]
 280. psałterz [2594]
 281. rozdział [2588]
 282. ulotki wyborcze [2555]
 283. biografie literackie [2519]
 284. dyplomy [2502]
 285. serie wydawnicze [2496]
 286. normy prawne [2435]
 287. studium [2430]
 288. atlas [2399]
 289. antologia [2376]
 290. jednodniówki [2332]
 291. pisma filozoficzne [2330]
 292. referaty [2321]
 293. szkice filozoficzne [2288]
 294. zbiory dokumentów [2274]
 295. monografie literackie [2246]
 296. listy otwarte [2204]
 297. rozprawy filozoficzne [2203]
 298. studia historyczne [2198]
 299. ulotki [2187]
 300. fraszki [2153]
 301. komentarze do ustawy [2142]
 302. podręczniki medyczne [2136]
 303. fotokopia [2047]
 304. nekrolog [2017]
 305. panegiryk [1985]
 306. instrukcje wojskowe [1971]
 307. poradniki weterynaryjne [1969]
 308. rozkazy wojskowe [1921]
 309. kantyczki [1908]
 310. rozprawy historyczne [1903]
 311. relacje z podróży [1885]
 312. poradniki medyczne [1868]
 313. kazanie [1782]
 314. rozprawy fiozoficzne [1751]
 315. ilustracje [1744]
 316. zielniki [1733]
 317. księga urodzeń [1728]
 318. akty urodzeń [1728]
 319. listy adresowe [1715]
 320. instrukcje [1711]
 321. zaproszenie [1692]
 322. nowele [1688]
 323. kalendarium [1677]
 324. podręcznik numizmatyczny [1671]
 325. satyry [1667]
 326. kancjonały [1656]
 327. plakat [1649]
 328. lista [1637]
 329. akwarele [1609]
 330. słowniki heraldyczne [1586]
 331. poradniki heraldyczne [1586]
 332. żywoty świętych [1538]
 333. pieśń [1527]
 334. przewodniki turystyczne [1519]
 335. pisma [1518]
 336. rejestr [1514]
 337. prospekt [1495]
 338. polemika [1480]
 339. jednodniówka [1478]
 340. głos sejmowy [1472]
 341. druki okolicznościowe [1438]
 342. elementarze [1422]
 343. wydawnictwa źródłowe [1413]
 344. czasopisma niezależne [1397]
 345. rozmyślania [1389]
 346. poemat [1361]
 347. wspomnienia pośmiertne [1355]
 348. modlitwy [1341]
 349. reprodukcja [1339]
 350. rozporządzenie [1321]
 351. obwieszczenia [1314]
 352. opis podróży [1314]
 353. indeks [1300]
 354. opis kraju [1294]
 355. reprinty [1278]
 356. księgi sądowe [1260]
 357. broszury polityczne [1257]
 358. zapiski heraldyczne [1252]
 359. eseje [1251]
 360. czasopisma wojskowe polskie [1236]
 361. regulaminy wojskowe [1236]
 362. katalog antykwaryczny [1230]
 363. zaświadczenie [1226]
 364. Beilage [1207]
 365. szkice monograficzne [1195]
 366. program wykładów [1176]
 367. spis numizmatyczny [1170]
 368. program [1155]
 369. odczyt [1141]
 370. piosenki [1137]
 371. rozporządzenia [1130]
 372. księgi jubileuszowe [1129]
 373. cenniki [1125]
 374. katalogi biblioteczne [1105]
 375. traktat [1097]
 376. wykłady filozoficzne [1058]
 377. referaty filozoficzne [1058]
 378. opracowania geograficzne [1042]
 379. protokoły [1033]
 380. szkic historyczny [1030]
 381. wypisy [996]
 382. przemówienia [993]
 383. wiersze [983]
 384. katalog księgarski/wydawniczy [982]
 385. relacje [982]
 386. opracowania statystyczne [982]
 387. spisy książek [973]
 388. hagiografie [969]
 389. mowy weselne [969]
 390. poematy [963]
 391. dzienniki podróży [959]
 392. uniwersały [958]
 393. wspomnienia z podróży [955]
 394. mszały [948]
 395. komunikat [945]
 396. dokumenty powstańcze [941]
 397. oracje sądowe [939]
 398. katalogi księgarskie [936]
 399. cennik [935]
 400. legitymacje członkowskie [933]
 401. ustawy kościelne [930]
 402. przepisy kościelne [930]
 403. relacja z podróży [909]
 404. miesięczniki [895]
 405. moralistyka [883]
 406. pisma zbiorowe [882]
 407. sztuki teatralne [872]
 408. opracowanie bibliograficzne [872]
 409. komentarz [871]
 410. wspomnienia historyczne [869]
 411. pamiętniki 19w. [862]
 412. przemówienie [858]
 413. program nauczania [857]
 414. uniwersał [854]
 415. powieść historyczna [854]
 416. wydawnictwo okolicznościowe [850]
 417. dysertacja [843]
 418. statuty synodalne [838]
 419. podręcznik akademicki [835]
 420. mowy laudacyjne [833]
 421. spisy wykładów [830]
 422. opisy podróży [829]
 423. plan miasta [824]
 424. reportaż [803]
 425. teksty źródłowe [802]
 426. katalog handlowy [772]
 427. prospekty [766]
 428. druk ulotny [751]
 429. księga miejska [747]
 430. księga [746]
 431. programy [741]
 432. podania [741]
 433. streszczenie [739]
 434. mowa [736]
 435. obraz [735]
 436. zbiór [734]
 437. bajka [729]
 438. poezja funeralna [710]
 439. libretta [709]
 440. wykaz ulic [701]
 441. quaestiones [692]
 442. biografia bibliografia [674]
 443. indeksy [667]
 444. podręczniki dla szkół średnich [655]
 445. list [648]
 446. druki urzędowe [646]
 447. monografia statystyczna [646]
 448. tańce [643]
 449. komedie [639]
 450. laudacje [636]
 451. zbiory pism [635]
 452. literatura [623]
 453. literatura popularnonaukowa [622]
 454. protokół [614]
 455. karta zaopatrzeniowa [611]
 456. komedia [610]
 457. hagiografia [605]
 458. publikacje elektroniczne [604]
 459. opis [602]
 460. noty dyplomatyczne [602]
 461. epitalamia [597]
 462. poradniki gospodarskie [592]
 463. druk urzędowy [569]
 464. zaśwadczenia [567]
 465. księgi ziemskie [567]
 466. tragedia [564]
 467. leksykon [561]
 468. kodeksy prawne [552]
 469. pamiątka [552]
 470. inkunabuł [550]
 471. okólnik [544]
 472. przepisy wojskowe [540]
 473. notatki [536]
 474. list pasterski [533]
 475. kodeks handlowy [529]
 476. projekty sejmowe [526]
 477. cegiełka [526]
 478. rozkaz [526]
 479. wiersze okolicznościowe [520]
 480. opowieści [520]
 481. statuty i regulaminy [517]
 482. dysertacje [517]
 483. deklaracje [517]
 484. dodatek nadzwyczajny [515]
 485. księga kancelaryjna [513]
 486. załączniki [510]
 487. tabele [505]
 488. etiudy organowe [505]
 489. baśnie [505]
 490. vademecum [496]
 491. sielanki [495]
 492. raptularze [484]
 493. paszkwile [481]
 494. epigramaty [480]
 495. nowela [474]
 496. przepowiednie [474]
 497. metryki [473]
 498. szkice religijne [468]
 499. dziennik urzędowy [454]
 500. pamiętniki 19 w. [446]
 501. mowy sądowe [442]
 502. katalog księgarski [426]
 503. szkice historyyczne [424]
 504. katalog galerii [421]
 505. rozkazy [417]
 506. agenda [416]
 507. szkice satyryczne [414]
 508. kroniki klasztorne [408]
 509. przewodniki turystyczne 19w. [406]
 510. epistolografia [398]
 511. zapisy fonograficzne [395]
 512. manifest [391]
 513. uchwały [383]
 514. nowiny [379]
 515. zielnik [379]
 516. spisy map [370]
 517. Praca magisterska [367]
 518. tablice [366]
 519. mowy rektorskie [364]
 520. memoriały [362]
 521. księgi biblijne [360]
 522. spisy dokumentów [360]
 523. zdjęcie [359]
 524. wyroki sądowe [357]
 525. relacja [355]
 526. dramat [353]
 527. szkice geograficzne [349]
 528. mowa pogrzebowa [348]
 529. formularz [343]
 530. nalepka iluminacyjna [341]
 531. plansza [340]
 532. wodewile [339]
 533. przymówienie się [338]
 534. modlitewnik [337]
 535. monografie porównawcze [337]
 536. księgi liturgiczne [335]
 537. rozprawy i monografie [335]
 538. katalog roślin [333]
 539. opis panowania [333]
 540. dekrety [332]
 541. afisze filmowe [331]
 542. opwiadania historyczne [331]
 543. odezwa [328]
 544. ekspedycje [323]
 545. wiersz okolicznościowy [321]
 546. mitologie [320]
 547. dowód tożsamości [317]
 548. laudum [316]
 549. testamenty [310]
 550. przedruki [310]
 551. roczniki statystyczne [308]
 552. manifesty [302]
 553. pamflety [301]
 554. satyry polityczne [299]
 555. rozprawy religijne [295]
 556. schematyzmy [291]
 557. rubrycele [291]
 558. spisy wystawców [290]
 559. pogadanki [290]
 560. Prace habilitacyjne [290]
 561. tablice historyczne [288]
 562. afisz [288]
 563. traktat teologiczny [284]
 564. projekty [283]
 565. memoriał [279]
 566. szkice ekonomiczne [278]
 567. elegie [277]
 568. szkice gospodarcze [276]
 569. szkice naukowe [274]
 570. Zbiór pieśni [270]
 571. kopie maszynopisu [270]
 572. zaproszenia [268]
 573. epitafium [267]
 574. poradniki budowlane [267]
 575. poezja okolicznościowa [264]
 576. szkice jubileuszowe [262]
 577. komentarze do tekstów [260]
 578. monografie filozoficzne [257]
 579. reprodukcje zdjęć [255]
 580. karta żywnościowa [255]
 581. atlasy historyczne [252]
 582. słowo wstępne [251]
 583. fragmenty [242]
 584. szkice polityczne [242]
 585. katechizm (katechizmy) [239]
 586. komunikaty [239]
 587. akty prawne [237]
 588. szkice bibliograficzne [237]
 589. relacje historyczne [235]
 590. satyra [234]
 591. odznaczenia [233]
 592. objaśnienia do przezroczy [232]
 593. alegorie [232]
 594. akta majątkowe [229]
 595. ogłoszenia [227]
 596. tekst na prawach rękopisu [227]
 597. interpelacja poselska [227]
 598. szkice popularno-naukowe [224]
 599. traktaty filozoficzne [223]
 600. regulamin szkolny [223]
 601. klucz do oznaczania [220]
 602. program uroczystości [216]
 603. przepisy służbowe [214]
 604. zwierciadło [214]
 605. zbiór mów [213]
 606. felieton [212]
 607. argument [211]
 608. program koncertu [206]
 609. anegdoty [205]
 610. studia genealogiczne [205]
 611. pismo jubileuszowe [205]
 612. przewodniki sakralne [204]
 613. rozprawy publicystyczne [199]
 614. rozkład jazdy [199]
 615. katalog wydawniczy [198]
 616. kopie [197]
 617. Zeszyt Naukowy monografia [195]
 618. katalog prasowy [193]
 619. ulotki reklamowe [192]
 620. tezy [190]
 621. odpowiedź [189]
 622. miscellanea [188]
 623. monografie krytyczno-bibliograficzne [187]
 624. dyplom [186]
 625. karta wstępu [183]
 626. inkunabuły [178]
 627. świadectwa szkolne [178]
 628. księgi miejskie [177]
 629. druki [175]
 630. mowy polityczne [175]
 631. recepta [175]
 632. komentarze biblijne [171]
 633. plan [168]
 634. kroniki żałobne [166]
 635. zarządzenie [162]
 636. plankty [162]
 637. katechizm [161]
 638. afisze [159]
 639. epitafia [155]
 640. rozprawy krytyczne [154]
 641. śpiewnik [154]
 642. uwiadomienia [152]
 643. mowa żałobna [152]
 644. varia [152]
 645. interpelacje poselskie [151]
 646. powieść autobiograficzna [149]
 647. faksymile rękopisu [144]
 648. obligacja [142]
 649. almanach [137]
 650. lacrimae [136]
 651. article [133]
 652. programy uroczystości [132]
 653. programy teatralne [132]
 654. dokument królewski [132]
 655. program zjazdu [132]
 656. programy przedstawień [132]
 657. Utwory satyryczne [131]
 658. słowniki geograficzne [129]
 659. powieść biograficzna [129]
 660. lauda [129]
 661. dowód osobisty [128]
 662. traktaty teologiczne [127]
 663. apele [126]
 664. petycje [125]
 665. list otwarty [125]
 666. okólniki [124]
 667. rozprawy naukowe [123]
 668. rezolucje [123]
 669. miedzioryt [120]
 670. złote myśli [120]
 671. memoranda [119]
 672. protestacje [116]
 673. gesta [114]
 674. ordynacje [111]
 675. glosariusz [110]
 676. kazania pogrzebowe [109]
 677. traktat filozoficzny [108]
 678. poematy żałobne [107]
 679. karta dostaw mleka [107]
 680. gratulacje [105]
 681. poemat dramatyczny [105]
 682. karta wizytowa [105]
 683. mowy okolicznościowe [102]
 684. informatory szkolne [102]
 685. silva rerum [102]
 686. kwestionariusz [101]
 687. analiza [99]
 688. naszywka [98]
 689. przysięga [96]
 690. program konferencji [95]
 691. votum [95]
 692. szkic monograficzny [93]
 693. brewiarze [92]
 694. dramolet [92]
 695. katalogi roślin użytkowych [90]
 696. rozprawy psychologiczne [89]
 697. deklaracja [87]
 698. tłumaczenia [86]
 699. pokwitowanie [86]
 700. habilitacja [86]
 701. akty zgonu [83]
 702. rozprawki astronomiczne [82]
 703. poezja religijna [82]
 704. monografie psychologiczne [81]
 705. rozprawy sądowe [80]
 706. kontrakty [79]
 707. przemowy [78]
 708. opis wizytacji [77]
 709. paszport [76]
 710. sentencje [76]
 711. opisy flory [75]
 712. koncept [75]
 713. dzienniki wydatków [73]
 714. notatka biograficzna [73]
 715. expositio [73]
 716. biografia literacka [73]
 717. bilet wstępu [71]
 718. księgi wpisów [70]
 719. staroduki [70]
 720. kartka świąteczna [70]
 721. kartka pocztowa [70]
 722. dzienniki podawcze [67]
 723. dokumenty królewskie [67]
 724. zapiski [65]
 725. kosztorysy [65]
 726. mowa sejmowa [64]
 727. świadectwo szkolne [64]
 728. ustawy podatkowe [64]
 729. okólnik bankowy [64]
 730. książki pamiątkowe [64]
 731. karta uczestnictwa [64]
 732. regulamin bankowy [63]
 733. poemat żałobny [61]
 734. księgi metrykalne [61]
 735. umowy [60]
 736. diariusz [60]
 737. rachunki [59]
 738. komentarze [59]
 739. gwasz [58]
 740. tragedie [57]
 741. gwarancja [57]
 742. portrety [55]
 743. informator teatralny [54]
 744. sprostowanie [53]
 745. obraz olejny [53]
 746. wykłady naukowe [52]
 747. opinie [52]
 748. klepsydry [52]
 749. ugody [51]
 750. statuty sejmowe [51]
 751. ogłoszenie [51]
 752. opery [50]
 753. kancjonał [50]
 754. zeszyty szkolne [49]
 755. rozporządzenia królewskie [48]
 756. przepisy budowlane [48]
 757. apologetyka [48]
 758. przepisy licencyjne [47]
 759. recencja [46]
 760. zakładka do książki [46]
 761. akta cechowe [46]
 762. transumpty [45]
 763. scenki ludowe [45]
 764. repertuary [42]
 765. księgi rachunkowe [42]
 766. Poznań [40]
 767. dane osobowe [39]
 768. akcje [39]
 769. zarządzenia [37]
 770. układy zbiorowe pracy [37]
 771. opera [37]
 772. mandaty [37]
 773. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [36]
 774. głos [35]
 775. akwarela [35]
 776. masoniki [33]
 777. relacje sejmowe [32]
 778. księgi protokólarne [32]
 779. instrukcje nauczania [32]
 780. zagajenie [31]
 781. krytyka [31]
 782. itinerarium [30]
 783. instrukcje poselskie [27]
 784. opracowania medyczne [26]
 785. prezentacja [25]
 786. księga szkoły [25]
 787. abecadlnik [25]
 788. krytyka literacka [23]
 789. protesty [22]
 790. regulaminy szkolne [20]
 791. opracowania naukowe [20]
 792. zażalenia [19]
 793. blankiety [19]
 794. ballady [19]
 795. kantaty [18]
 796. summa [17]
 797. exlibris [16]
 798. rozprawy teologiczne [13]
 799. akta wizytacyjne [13]
 800. brewe papieskie [10]
 801. dekrety królewskie [8]
 802. mowy pogrzebowe 19w. [4]
 803. kodeks prawny [3]
 804. prace źródłowe [0]

More statistics...