Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 302244

Readers on-line: 1055

Total number of users since Jun 10, 2004: 54922378

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [64286]
 2. gazety [60213]
 3. czasopisma [58327]
 4. czasopismo [57443]
 5. wydawnictwa urzędowe [15320]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopisy [4198]
 8. dzienniki urzędowe [4017]
 9. źródła historyczne [3759]
 10. starodruki [3377]
 11. rękopis [3045]
 12. akta [2544]
 13. dodatek do czasopisma [2505]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1785]
 17. dodatek [1705]
 18. monografia [1603]
 19. rozprawa doktorska [1264]
 20. dwutygodniki [1027]
 21. sprawozdania [1015]
 22. korespondencje [980]
 23. artykuł [896]
 24. tygodniki [856]
 25. monografie [705]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. rozprawa habilitacyjna [630]
 29. dokumenty elektroniczne [595]
 30. fiszki [592]
 31. tygodniki ilustrowane [560]
 32. fotografie [551]
 33. kalendarz [549]
 34. wspomnienie [546]
 35. artykuły [519]
 36. listy [476]
 37. źródło historyczne [430]
 38. pocztówki [428]
 39. informator [421]
 40. broszury [399]
 41. powieści [392]
 42. źródło [382]
 43. mapy [379]
 44. materiały sejmowe [375]
 45. pamiętnik [339]
 46. kalendarze [324]
 47. Beilage [320]
 48. monografia historyczna [278]
 49. biuletyn [273]
 50. bibliografie [267]
 51. muzykalia [257]
 52. rocznik [255]
 53. powieści historyczne [245]
 54. raporty [243]
 55. monografie historyczne [243]
 56. pamiętniki [234]
 57. fotografia [221]
 58. szkice historyczne [214]
 59. dokumenty [194]
 60. opracowanie [193]
 61. miesięcznik [189]
 62. kazania [186]
 63. biografie [180]
 64. podręczniki [178]
 65. spis [172]
 66. rozprawy doktorskie [172]
 67. sprawozdanie [147]
 68. statut [140]
 69. karta pocztowa [132]
 70. biuletyny [130]
 71. poezja [129]
 72. ustawy [126]
 73. roczniki [126]
 74. fotokopia [122]
 75. katalog [118]
 76. odezwy [116]
 77. telegram [115]
 78. mapa [115]
 79. informatory [113]
 80. programy nauczania [110]
 81. opowiadania [110]
 82. statuty [107]
 83. listy nazwisk [107]
 84. maszynopis [106]
 85. spisy lasów [105]
 86. kazanie [105]
 87. poradnik [104]
 88. mowy pogrzebowe [103]
 89. zeszyty naukowe [101]
 90. wydawnictwa źródłowe [101]
 91. szkice [99]
 92. mowy sejmowe [98]
 93. poradniki [97]
 94. wizerunek [95]
 95. dziennik [93]
 96. odbitka [92]
 97. spisy [91]
 98. dramaty [90]
 99. poezje [88]
 100. mowy [87]
 101. rozprawy [84]
 102. spisy osobowe [83]
 103. księgi adresowe [82]
 104. wspomnienia [81]
 105. korespondencja [78]
 106. poradnik metodyczny [77]
 107. podręcznik [77]
 108. kronika [77]
 109. ulotka [76]
 110. czasopisma wojskowe polskie [76]
 111. modlitewniki [70]
 112. szkice literackie [69]
 113. ryciny [69]
 114. recenzja [67]
 115. regulamin [66]
 116. programy wykładów [66]
 117. maszynopis powielony [65]
 118. beletrystyka [64]
 119. opracowania historyczne [63]
 120. wydawnictwa popularne [61]
 121. katalogi [61]
 122. druk okolicznościowy [61]
 123. przewodnik [60]
 124. katalog wystawy [60]
 125. biografia [59]
 126. antologie [58]
 127. publicystyka [57]
 128. katalogi wystaw [57]
 129. druki ulotne [57]
 130. mowy żałobne [56]
 131. czasopisma niezależne [56]
 132. zdjęcia [55]
 133. opracowania [55]
 134. wykazy [54]
 135. uniwersały [54]
 136. książka [54]
 137. słowniki [52]
 138. przewodniki [52]
 139. akta sejmowe [51]
 140. głos sejmowy [50]
 141. obwieszczenia [48]
 142. pisma patrystyczne [47]
 143. nuty [47]
 144. maszynopisy [47]
 145. album [47]
 146. podręczniki akademickie [46]
 147. wykłady uniwersyteckie [45]
 148. powieść [45]
 149. panegiryki [45]
 150. dyplomy [45]
 151. ikonografia [44]
 152. encyklopedie [43]
 153. kwartalnik [42]
 154. regulaminy [41]
 155. program wykładów [41]
 156. wykłady [40]
 157. antologia [40]
 158. odbitki [39]
 159. katalogi księgarskie [39]
 160. broszura [38]
 161. pocztówka [37]
 162. herbarze [37]
 163. wykład [36]
 164. program teatralny/operowy [36]
 165. księgi pamiątkowe [36]
 166. raptularze [35]
 167. albumy [35]
 168. pieśni [34]
 169. notatki [34]
 170. materiały konferencyjne [34]
 171. odczyty [33]
 172. kroniki [32]
 173. wykaz [31]
 174. programy filmowe [31]
 175. ulotki [30]
 176. rozważania [30]
 177. rozdział [29]
 178. konstytucje sejmowe [29]
 179. katechizmy [29]
 180. zaproszenie [28]
 181. recenzje [28]
 182. plany [27]
 183. nadbitka [27]
 184. listy otwarte [27]
 185. instrukcje [27]
 186. eseje [27]
 187. rozmyślania [26]
 188. referaty [26]
 189. almanachy [26]
 190. streszczenie [25]
 191. obwieszczenie [24]
 192. nekrologi [24]
 193. komedie [24]
 194. wstęp [23]
 195. nadbitki [23]
 196. list [22]
 197. inwentarz [22]
 198. rozprawa [21]
 199. nekrolog [21]
 200. jednodniówki [21]
 201. genealogie [21]
 202. ustawa [20]
 203. ulotki wyborcze [20]
 204. skrypt [20]
 205. programy [20]
 206. polemiki [20]
 207. panegiryk [20]
 208. orzeczenia prawne [20]
 209. dialogi [20]
 210. słownik [19]
 211. satyry [19]
 212. relacje z podróży [19]
 213. rejestry [19]
 214. przepisy prawne [19]
 215. prospekty [19]
 216. prospekt [19]
 217. program [19]
 218. leksykony [19]
 219. śpiewniki [18]
 220. legitymacje członkowskie [18]
 221. katalog antykwaryczny [18]
 222. dokumenty muzyczne [18]
 223. atlasy [18]
 224. referat [17]
 225. polemika [17]
 226. opowiadanie [17]
 227. modlitwy [17]
 228. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 229. druki okolicznościowe [17]
 230. statystyki [16]
 231. bajki [16]
 232. życiorysy [15]
 233. nowele [15]
 234. uniwersał [14]
 235. traktat [14]
 236. statuty i regulaminy [14]
 237. spis nazwisk [14]
 238. poradniki rolnicze [14]
 239. plansza [14]
 240. opisy kraju [14]
 241. kodeks dyplomatyczny [14]
 242. inwentarze [14]
 243. dysertacje [14]
 244. druk ulotny [14]
 245. wypisy [13]
 246. wydawnictwo okolicznościowe [13]
 247. słownik geograficzny [13]
 248. skorowidze [13]
 249. relacje osobiste [13]
 250. przemówienia [13]
 251. poemat [13]
 252. opisy [13]
 253. księga pamiątkowa [13]
 254. kodeksy [13]
 255. jednodniówka [13]
 256. diariusze [13]
 257. bibliografia [13]
 258. szkice filozoficzne [12]
 259. spisy nazwisk [12]
 260. rozporządzenia [12]
 261. reprodukcja [12]
 262. protokoły [12]
 263. opowiadania historyczne [12]
 264. ogłoszenia [12]
 265. encyklopedia [12]
 266. druki [12]
 267. deklaracje [12]
 268. cenniki [12]
 269. biblia [12]
 270. zbiory dokumentów [11]
 271. testamenty [11]
 272. szkice biograficzne [11]
 273. quaestiones [11]
 274. przemówienie [11]
 275. powieść historyczna [11]
 276. plakat [11]
 277. opisy podróży [11]
 278. katalog księgarski [11]
 279. druki urzędowe [11]
 280. broszury polityczne [11]
 281. załączniki [10]
 282. wspomnienia pośmiertne [10]
 283. wiersze okolicznościowe [10]
 284. szkice krytyczne [10]
 285. studium [10]
 286. skrypty [10]
 287. relacje [10]
 288. przymówienie się [10]
 289. projekty sejmowe [10]
 290. poematy [10]
 291. podręczniki medyczne [10]
 292. okólnik [10]
 293. metryki [10]
 294. elementarze [10]
 295. zaproszenia [9]
 296. wiersze [9]
 297. sztuki teatralne [9]
 298. serie wydawnicze [9]
 299. rozkazy [9]
 300. relacja z podróży [9]
 301. prace zbiorowe [9]
 302. lista oficerów [9]
 303. kodeksy prawne [9]
 304. ekspedycje [9]
 305. dzienniki [9]
 306. akwarele [9]
 307. akty zgonu [9]
 308. wykazy personalne [8]
 309. spisy wykładów [8]
 310. rozprawy fiozoficzne [8]
 311. rozkazy wojskowe [8]
 312. przewodniki turystyczne [8]
 313. projekty [8]
 314. podręczniki dla szkół średnich [8]
 315. odezwa [8]
 316. nowiny [8]
 317. mowy sądowe [8]
 318. legendy [8]
 319. książki kucharskie [8]
 320. katalogi biblioteczne [8]
 321. katalog wydawniczy [8]
 322. indeksy [8]
 323. herbarz [8]
 324. fraszki [8]
 325. epitalamia [8]
 326. epistolografia [8]
 327. druk urzędowy [8]
 328. biografie literackie [8]
 329. Zeszyt Naukowy [8]
 330. zaświadczenie [7]
 331. wykaz miejscowości [7]
 332. wiersz okolicznościowy [7]
 333. tłumaczenie [7]
 334. szkice religijne [7]
 335. spis osobowy [7]
 336. reprinty [7]
 337. recencja [7]
 338. przekłady [7]
 339. program nauczania [7]
 340. pisma [7]
 341. opis kraju [7]
 342. mowy polityczne [7]
 343. mowa [7]
 344. libretta [7]
 345. księga jubileuszowa [7]
 346. książka adresowa [7]
 347. dramat [7]
 348. atlas [7]
 349. artykuły historyczno-prawne [7]
 350. afisze filmowe [7]
 351. zapisy fonograficzne [6]
 352. wspomnienia z podróży [6]
 353. traktaty [6]
 354. spisy miejscowości [6]
 355. rozporządzenie [6]
 356. roczniki oficerskie [6]
 357. przepisy służbowe [6]
 358. programy uroczystości [6]
 359. programy teatralne [6]
 360. praca zbiorowa [6]
 361. poradniki gospodarskie [6]
 362. poezja okolicznościowa [6]
 363. poezja funeralna [6]
 364. odczyt [6]
 365. mowy rektorskie [6]
 366. monografie literackie [6]
 367. lista nazwisk [6]
 368. księga adresowa [6]
 369. kompendium [6]
 370. kalendarium [6]
 371. hagiografie [6]
 372. diariusze sejmowe [6]
 373. dekrety [6]
 374. cennik [6]
 375. cegiełka [6]
 376. żywoty świętych [5]
 377. świadectwa szkolne [5]
 378. wyroki sądowe [5]
 379. vademecum [5]
 380. uchwały [5]
 381. traktat teologiczny [5]
 382. spisy geograficzne [5]
 383. spis miejscowości [5]
 384. skorowidz [5]
 385. sielanki [5]
 386. rozprawy naukowe [5]
 387. rozprawy historyczne [5]
 388. rozprawy filozoficzne [5]
 389. rezolucje [5]
 390. przepisy wojskowe [5]
 391. praca doktorska [5]
 392. poradniki weterynaryjne [5]
 393. poradniki medyczne [5]
 394. podania [5]
 395. pisma zbiorowe [5]
 396. partytura [5]
 397. pamiątka [5]
 398. odpowiedź [5]
 399. nalepka iluminacyjna [5]
 400. monografie filozoficzne [5]
 401. miesięczniki [5]
 402. manifesty [5]
 403. laudacje [5]
 404. księgi liturgiczne [5]
 405. komedia [5]
 406. karta zaopatrzeniowa [5]
 407. kancjonały [5]
 408. instrukcje wojskowe [5]
 409. dzienniki podróży [5]
 410. akty prawne [5]
 411. zbiór [4]
 412. zaśwadczenia [4]
 413. uwiadomienia [4]
 414. ulotki reklamowe [4]
 415. tabele [4]
 416. szkice popularno-naukowe [4]
 417. synteza [4]
 418. rozprawy religijne [4]
 419. reportaż [4]
 420. regulaminy wojskowe [4]
 421. psałterz [4]
 422. przysłowia [4]
 423. pieśń [4]
 424. petycje [4]
 425. opowieści [4]
 426. opis podróży [4]
 427. okólniki [4]
 428. mowy okolicznościowe [4]
 429. monografie genealogiczne [4]
 430. memoriały [4]
 431. manifest [4]
 432. literatura popularnonaukowa [4]
 433. księgi wpisów [4]
 434. książki telefoniczne [4]
 435. książki adresowe [4]
 436. książka kucharska [4]
 437. kodeks [4]
 438. katalog handlowy [4]
 439. inkunabuł [4]
 440. informatory szkolne [4]
 441. hagiografia [4]
 442. fragmenty [4]
 443. epitafium [4]
 444. elegie [4]
 445. argument [4]
 446. anegdoty [4]
 447. zielniki [3]
 448. wspomnienia historyczne [3]
 449. wodewile [3]
 450. umowy [3]
 451. transumpty [3]
 452. tragedie [3]
 453. teksty źródłowe [3]
 454. tablice [3]
 455. słownik biograficzny [3]
 456. szkice naukowe [3]
 457. szkice monograficzne [3]
 458. szkice ekonomiczne [3]
 459. spis statystyczny [3]
 460. satyra [3]
 461. rozprawy krytyczne [3]
 462. roczniki lekarskie [3]
 463. relacja [3]
 464. rejestry zmarłych [3]
 465. rachunki [3]
 466. przedruki [3]
 467. protokół [3]
 468. protestacje [3]
 469. program uroczystości [3]
 470. piosenki [3]
 471. ordynacje [3]
 472. opwiadania historyczne [3]
 473. opracowanie bibliograficzne [3]
 474. opery [3]
 475. mszały [3]
 476. mowa żałobna [3]
 477. mowa pogrzebowa [3]
 478. monografia statystyczna [3]
 479. modlitewnik [3]
 480. literatura [3]
 481. lista poległych [3]
 482. lista [3]
 483. list pasterski [3]
 484. list otwarty [3]
 485. kroniki klasztorne [3]
 486. kontrakty [3]
 487. komunikat [3]
 488. komentarze do ustawy [3]
 489. kazania pogrzebowe [3]
 490. katechizm (katechizmy) [3]
 491. kantyczki [3]
 492. interpelacje poselskie [3]
 493. inkunabuły [3]
 494. indeks [3]
 495. formularz [3]
 496. dzienniki wydatków [3]
 497. dziennik urzędowy [3]
 498. dysertacja [3]
 499. dyplom [3]
 500. dokument królewski [3]
 501. brewiarze [3]
 502. apele [3]
 503. akta majątkowe [3]
 504. afisze [3]
 505. Zbiór pieśni [3]
 506. śpiewnik [2]
 507. zbiory pism [2]
 508. zarządzenie [2]
 509. wypisy heraldyczne [2]
 510. wykazy miejscowości [2]
 511. traktaty filozoficzne [2]
 512. tragedia [2]
 513. tezy [2]
 514. tablice historyczne [2]
 515. szkice satyryczne [2]
 516. szkice polityczne [2]
 517. szkice gospodarcze [2]
 518. szkice bibliograficzne [2]
 519. szkic historyczny [2]
 520. studia historyczne [2]
 521. statuty synodalne [2]
 522. staroduki [2]
 523. spisy wystawców [2]
 524. spisy topograficzne [2]
 525. spisy książek [2]
 526. scenki ludowe [2]
 527. satyry polityczne [2]
 528. rozprawy publicystyczne [2]
 529. rozkaz [2]
 530. roczniki statystyczne [2]
 531. rejestr [2]
 532. regulamin szkolny [2]
 533. recepta [2]
 534. przepisy licencyjne [2]
 535. przemowy [2]
 536. program zjazdu [2]
 537. program konferencji [2]
 538. praca magisterska [2]
 539. postylle [2]
 540. poradniki budowlane [2]
 541. pogadanki [2]
 542. podręczniki wyborcze [2]
 543. podręcznik akademicki [2]
 544. plan miasta [2]
 545. pisma filozoficzne [2]
 546. pieczęcie [2]
 547. paszport [2]
 548. paszkwile [2]
 549. pamiętniki 19w. [2]
 550. pamiętniki 19 w. [2]
 551. opracowania geograficzne [2]
 552. opis [2]
 553. odznaczenia [2]
 554. obraz [2]
 555. nowela [2]
 556. noty dyplomatyczne [2]
 557. normy prawne [2]
 558. mowy weselne [2]
 559. mowa sejmowa [2]
 560. monografie heraldyczne [2]
 561. miscellanea [2]
 562. miedzioryt [2]
 563. memoriał [2]
 564. listy oficerów [2]
 565. laudum [2]
 566. lacrimae [2]
 567. kwestionariusz [2]
 568. księgi sądowe [2]
 569. księgi biblijne [2]
 570. księga sądowa [2]
 571. księga [2]
 572. kopie maszynopisu [2]
 573. komunikaty [2]
 574. komentarze [2]
 575. komentarz [2]
 576. katalogi grafiki [2]
 577. katalog roślin [2]
 578. katalog galerii [2]
 579. karta wstępu [2]
 580. ilustracje [2]
 581. gwasz [2]
 582. gratulacje [2]
 583. glosariusz [2]
 584. epitafia [2]
 585. epigramaty [2]
 586. edycje [2]
 587. dowód tożsamości [2]
 588. dodatek nadzwyczajny [2]
 589. diariusz [2]
 590. biografia bibliografia [2]
 591. bilet wstępu [2]
 592. bajka [2]
 593. article [2]
 594. afisz [2]
 595. adresy [2]
 596. świadectwo szkolne [1]
 597. złote myśli [1]
 598. zwierciadło [1]
 599. zielnik [1]
 600. zeszyty szkolne [1]
 601. zdjęcie [1]
 602. zbiór mów [1]
 603. zażalenia [1]
 604. zarządzenia [1]
 605. zapiski heraldyczne [1]
 606. zapiski [1]
 607. zakładka do książki [1]
 608. zagajenie [1]
 609. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 610. wykłady naukowe [1]
 611. wykłady filozoficzne [1]
 612. wykaz ulic [1]
 613. votum [1]
 614. varia [1]
 615. ustawy podatkowe [1]
 616. ustawy kościelne [1]
 617. układy zbiorowe pracy [1]
 618. ugody [1]
 619. tłumaczenia [1]
 620. traktaty teologiczne [1]
 621. traktat filozoficzny [1]
 622. tekst na prawach rękopisu [1]
 623. tańce [1]
 624. słowo wstępne [1]
 625. słowniki heraldyczne [1]
 626. słowniki geograficzne [1]
 627. słownik heraldyczny [1]
 628. szkice jubileuszowe [1]
 629. szkice historyyczne [1]
 630. szkice geograficzne [1]
 631. szkic monograficzny [1]
 632. summa [1]
 633. studia genealogiczne [1]
 634. statuty sejmowe [1]
 635. sprostowanie [1]
 636. spisy map [1]
 637. spisy gmin [1]
 638. spisy dokumentów [1]
 639. spis numizmatyczny [1]
 640. silva rerum [1]
 641. sentencje [1]
 642. schematyzmy [1]
 643. rubrycele [1]
 644. rozprawy teologiczne [1]
 645. rozprawy sądowe [1]
 646. rozprawy psychologiczne [1]
 647. rozprawy i monografie [1]
 648. rozprawki astronomiczne [1]
 649. rozprawa doktorska przed obroną [1]
 650. rozporządzenia królewskie [1]
 651. rozkład jazdy [1]
 652. reprodukcje zdjęć [1]
 653. repertuary [1]
 654. relacje sejmowe [1]
 655. relacje historyczne [1]
 656. regulaminy szkolne [1]
 657. regulamin bankowy [1]
 658. referaty filozoficzne [1]
 659. publikacje elektroniczne [1]
 660. przysięga [1]
 661. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 662. przewodniki sakralne [1]
 663. przepowiednie [1]
 664. przepisy kościelne [1]
 665. przepisy budowlane [1]
 666. protesty [1]
 667. programy przedstawień [1]
 668. program koncertu [1]
 669. prezentacja [1]
 670. preprint [1]
 671. powieść biograficzna [1]
 672. powieść autobiograficzna [1]
 673. portrety [1]
 674. poradniki heraldyczne [1]
 675. pokwitowanie [1]
 676. poezja religijna [1]
 677. poematy żałobne [1]
 678. poemat żałobny [1]
 679. poemat dramatyczny [1]
 680. podręcznik numizmatyczny [1]
 681. plankty [1]
 682. plan [1]
 683. pismo jubileuszowe [1]
 684. pastorałka [1]
 685. pamflety [1]
 686. oracje sądowe [1]
 687. opracowania statystyczne [1]
 688. opracowania naukowe [1]
 689. opracowania medyczne [1]
 690. opracowania genealogiczne [1]
 691. opisy flory [1]
 692. opis wizytacji [1]
 693. opis panowania [1]
 694. opinie [1]
 695. opera [1]
 696. okólnik bankowy [1]
 697. ogłoszenie [1]
 698. obraz olejny [1]
 699. obligacja [1]
 700. objaśnienia do przezroczy [1]
 701. notatka biograficzna [1]
 702. naszywka [1]
 703. mowy laudacyjne [1]
 704. moralistyka [1]
 705. monografie psychologiczne [1]
 706. monografie porównawcze [1]
 707. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 708. mitologie [1]
 709. misteria ludowe [1]
 710. memoranda [1]
 711. masoniki [1]
 712. mandaty [1]
 713. listy odznaczonych [1]
 714. listy adresowe [1]
 715. leksykon [1]
 716. lauda [1]
 717. księgi święte [1]
 718. księgi ziemskie [1]
 719. księgi rachunkowe [1]
 720. księgi protokólarne [1]
 721. księgi miejskie [1]
 722. księgi metrykalne [1]
 723. księgi jubileuszowe [1]
 724. księgi imion [1]
 725. księga urodzeń [1]
 726. księga szkoły [1]
 727. księga miejska [1]
 728. księga kancelaryjna [1]
 729. książki pamiątkowe [1]
 730. książka telefoniczna [1]
 731. krytyka literacka [1]
 732. krytyka [1]
 733. kroniki żałobne [1]
 734. kosztorysy [1]
 735. kopie [1]
 736. koncept [1]
 737. komentarze do tekstów [1]
 738. komentarze biblijne [1]
 739. kolekcja okol [1]
 740. kodeks prawny [1]
 741. kodeks handlowy [1]
 742. klucz do oznaczania [1]
 743. klepsydry [1]
 744. katechizm [1]
 745. katalogi roślin użytkowych [1]
 746. katalog prasowy [1]
 747. kartka świąteczna [1]
 748. kartka pocztowa [1]
 749. karta żywnościowa [1]
 750. karta wizytowa [1]
 751. karta uczestnictwa [1]
 752. karta dostaw mleka [1]
 753. kantaty [1]
 754. kancjonał [1]
 755. itinerarium [1]
 756. interpelacja poselska [1]
 757. instrukcje poselskie [1]
 758. instrukcje nauczania [1]
 759. informator teatralny [1]
 760. habilitacja [1]
 761. głos [1]
 762. gwarancja [1]
 763. gesta [1]
 764. felieton [1]
 765. faksymile rękopisu [1]
 766. expositio [1]
 767. exlibris [1]
 768. etiudy organowe [1]
 769. dzienniki podawcze [1]
 770. dramolet [1]
 771. dowód osobisty [1]
 772. dokumenty powstańcze [1]
 773. dokumenty królewskie [1]
 774. dekrety królewskie [1]
 775. deklaracja [1]
 776. dane osobowe [1]
 777. brewe papieskie [1]
 778. blankiety [1]
 779. biografia literacka [1]
 780. biblie [1]
 781. baśnie [1]
 782. ballady [1]
 783. atlasy historyczne [1]
 784. apologetyka [1]
 785. analiza [1]
 786. almanach [1]
 787. alegorie [1]
 788. akwarela [1]
 789. akty urodzeń [1]
 790. akta wizytacyjne [1]
 791. akta cechowe [1]
 792. akcje [1]
 793. agenda [1]
 794. abecadlnik [1]
 795. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 796. Utwory satyryczne [1]
 797. Prace habilitacyjne [1]
 798. Praca magisterska [1]
 799. Poznań [1]
 800. Kolekcja okolicznościowa [1]
 801. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. monografia [4023379]
 2. rozprawa doktorska [3854057]
 3. czasopisma [3615160]
 4. gazety [3194522]
 5. czasopismo [2393684]
 6. książka [1977060]
 7. gazeta [1942444]
 8. rozprawa habilitacyjna [1048859]
 9. księgi adresowe [583195]
 10. gazeta (gazety) [555631]
 11. starodruki [532735]
 12. dzienniki urzędowe [510298]
 13. monografie [464432]
 14. artykuł [398236]
 15. personalia [352789]
 16. dokumentacja kadrowa [352789]
 17. źródła historyczne [352532]
 18. herbarze [337172]
 19. pamiętniki [306083]
 20. spisy [302325]
 21. antologie [262689]
 22. archiwalia [261382]
 23. przysłowia [257099]
 24. rozprawy doktorskie [243402]
 25. bibliografie [240632]
 26. monografie historyczne [236054]
 27. listy strat [233732]
 28. artykuły [217913]
 29. biuletyn [217262]
 30. wydawnictwa urzędowe [209751]
 31. spis [185519]
 32. skrypt [178858]
 33. kodeks dyplomatyczny [175652]
 34. monografia historyczna [173866]
 35. wspomnienia [168595]
 36. źródło [148392]
 37. mapy [145404]
 38. podręcznik [133652]
 39. opracowanie [126906]
 40. genealogie [126801]
 41. wykazy [118566]
 42. spis nazwisk [118088]
 43. biblia [114754]
 44. rejestry zmarłych [111936]
 45. akta [109780]
 46. lista poległych [107682]
 47. roczniki [105522]
 48. dokumenty elektroniczne [103970]
 49. pocztówki [103663]
 50. roczniki oficerskie [101100]
 51. wykaz miejscowości [96484]
 52. rocznik [94792]
 53. szkice historyczne [91942]
 54. sprawozdania [90317]
 55. kroniki [90165]
 56. skorowidz [87661]
 57. poradnik metodyczny [80553]
 58. spisy nazwisk [77879]
 59. tłumaczenie [77769]
 60. rejestry [72682]
 61. kalendarze [71470]
 62. słownik [70668]
 63. wspomnienie [67167]
 64. tygodniki ilustrowane [64682]
 65. źródło historyczne [62543]
 66. biografie [59163]
 67. dwutygodniki [58850]
 68. fotografia [53403]
 69. kazania [53331]
 70. informator [52421]
 71. księgi pamiątkowe [48961]
 72. tygodniki [48141]
 73. bibliografia [47715]
 74. podręczniki akademickie [47421]
 75. fotografie [46138]
 76. broszury [44803]
 77. podręczniki [43809]
 78. program teatralny/operowy [41429]
 79. rękopis [41099]
 80. skrypty [40176]
 81. praca magisterska [38952]
 82. rękopisy [38916]
 83. listy [38796]
 84. kalendarz [38197]
 85. spisy osobowe [38033]
 86. dodatek do czasopisma [37728]
 87. herbarz [36996]
 88. opracowania [32797]
 89. słowniki [32544]
 90. wydawnictwa popularne [30149]
 91. katalogi [29498]
 92. postylle [29376]
 93. inwentarze [29235]
 94. encyklopedie [29218]
 95. almanachy [28083]
 96. przewodnik [27945]
 97. materiały konferencyjne [27887]
 98. starodruk [26776]
 99. lista oficerów [25720]
 100. album [25647]
 101. pamiętnik [24948]
 102. przewodniki [24202]
 103. książki adresowe [23848]
 104. powieści [23401]
 105. roczniki lekarskie [23399]
 106. korespondencje [22974]
 107. opracowania historyczne [22889]
 108. informatory [22766]
 109. księga adresowa [22094]
 110. maszynopis [21885]
 111. poradniki [21555]
 112. kwartalnik [20494]
 113. kronika [19709]
 114. poezje [19699]
 115. sprawozdanie [19265]
 116. odezwy [18480]
 117. muzykalia [18299]
 118. biografia [16689]
 119. praca zbiorowa [16134]
 120. telegram [16043]
 121. materiały sejmowe [15623]
 122. wykaz [15454]
 123. diariusze sejmowe [15420]
 124. kodeksy [15366]
 125. atlasy [15119]
 126. miesięcznik [14947]
 127. listy odznaczonych [14704]
 128. synteza [14323]
 129. słownik geograficzny [14250]
 130. odbitki [14168]
 131. spisy miejscowości [13596]
 132. akta sejmowe [13518]
 133. szkice literackie [13430]
 134. odbitka [13150]
 135. albumy [13068]
 136. Zeszyt Naukowy [13057]
 137. książka telefoniczna [13055]
 138. spis miejscowości [13026]
 139. kompendium [12826]
 140. katalogi wystaw [12814]
 141. listy nazwisk [12708]
 142. modlitewniki [12628]
 143. zeszyty naukowe [12163]
 144. artykuły historyczno-prawne [12083]
 145. książki telefoniczne [11951]
 146. prace zbiorowe [11726]
 147. skorowidze [11640]
 148. rozprawy [11615]
 149. spisy lasów [11116]
 150. ustawy [10933]
 151. wizerunek [10867]
 152. wykazy personalne [10834]
 153. ryciny [10679]
 154. Kolekcja okolicznościowa [10598]
 155. dziennik [10470]
 156. referat [10461]
 157. ulotka [10457]
 158. katalogi grafiki [10346]
 159. ikonografia [10273]
 160. poezja [10088]
 161. książka adresowa [10058]
 162. statuty [9883]
 163. monografie heraldyczne [9737]
 164. mapa [9733]
 165. katalog wystawy [9725]
 166. inwentarz [9672]
 167. katalog [9651]
 168. opowiadania [9511]
 169. lista nazwisk [9401]
 170. nadbitki [9393]
 171. diariusze [8939]
 172. broszura [8756]
 173. pieśni [8734]
 174. rozprawa [8526]
 175. leksykony [8163]
 176. recenzje [7944]
 177. poradnik [7877]
 178. powieści historyczne [7784]
 179. pieczęcie [7678]
 180. fiszki [7584]
 181. dramaty [7319]
 182. biuletyny [7264]
 183. spis statystyczny [7055]
 184. relacje osobiste [7042]
 185. powieść [7006]
 186. książka kucharska [6885]
 187. raporty [6837]
 188. szkice [6826]
 189. mowy [6709]
 190. dodatek [6702]
 191. korespondencja [6655]
 192. ustawa [6611]
 193. spisy gmin [6594]
 194. maszynopisy [6471]
 195. opracowania genealogiczne [6323]
 196. księga jubileuszowa [6242]
 197. wykazy miejscowości [6236]
 198. wypisy heraldyczne [6228]
 199. orzeczenia prawne [6160]
 200. pisma patrystyczne [6147]
 201. opisy [6080]
 202. wykłady [6062]
 203. dzienniki [5990]
 204. programy nauczania [5868]
 205. śpiewniki [5756]
 206. spis osobowy [5675]
 207. kolekcja okol [5662]
 208. księgi imion [5642]
 209. plany [5600]
 210. druk okolicznościowy [5566]
 211. druki ulotne [5543]
 212. mowy sejmowe [5519]
 213. wykład [5502]
 214. maszynopis powielony [5436]
 215. mowy żałobne [5417]
 216. podręczniki wyborcze [5404]
 217. poradniki rolnicze [5315]
 218. spisy geograficzne [5315]
 219. statut [5276]
 220. publicystyka [5263]
 221. Dysertacja doktorska [5235]
 222. przekłady [5071]
 223. edycje [5054]
 224. przepisy prawne [5014]
 225. zdjęcia [4987]
 226. polemiki [4888]
 227. adresy [4819]
 228. listy oficerów [4772]
 229. rozważania [4737]
 230. dialogi [4582]
 231. statystyki [4543]
 232. beletrystyka [4528]
 233. recenzja [4335]
 234. pocztówka [4249]
 235. encyklopedia [4205]
 236. regulamin [4110]
 237. monografie genealogiczne [4005]
 238. słownik heraldyczny [3985]
 239. księgi święte [3966]
 240. bajki [3891]
 241. nekrologi [3890]
 242. katechizmy [3882]
 243. nuty [3818]
 244. życiorysy [3776]
 245. obwieszczenie [3746]
 246. wykłady uniwersyteckie [3686]
 247. kodeks [3668]
 248. opowiadania historyczne [3606]
 249. opowiadanie [3576]
 250. nadbitka [3461]
 251. mowy pogrzebowe [3453]
 252. regulaminy [3410]
 253. dokumenty [3397]
 254. wstęp [3350]
 255. spisy topograficzne [3349]
 256. księga pamiątkowa [3226]
 257. panegiryki [3129]
 258. słownik biograficzny [3125]
 259. karta pocztowa [3103]
 260. opisy kraju [3085]
 261. szkice biograficzne [3078]
 262. książki kucharskie [3047]
 263. programy wykładów [2973]
 264. odczyty [2972]
 265. konstytucje sejmowe [2874]
 266. pastorałka [2847]
 267. misteria ludowe [2847]
 268. traktaty [2808]
 269. szkice krytyczne [2774]
 270. praca doktorska [2751]
 271. biblie [2713]
 272. programy filmowe [2698]
 273. dokumenty muzyczne [2690]
 274. partytura [2604]
 275. legendy [2574]
 276. księga sądowa [2570]
 277. psałterz [2550]
 278. ulotki wyborcze [2479]
 279. biografie literackie [2451]
 280. dyplomy [2379]
 281. serie wydawnicze [2370]
 282. studium [2366]
 283. atlas [2325]
 284. jednodniówki [2283]
 285. referaty [2256]
 286. pisma filozoficzne [2233]
 287. zbiory dokumentów [2224]
 288. normy prawne [2218]
 289. szkice filozoficzne [2186]
 290. listy otwarte [2172]
 291. monografie literackie [2161]
 292. antologia [2142]
 293. ulotki [2132]
 294. fraszki [2105]
 295. komentarze do ustawy [2105]
 296. rozprawy filozoficzne [2103]
 297. rozdział [2099]
 298. podręczniki medyczne [2098]
 299. studia historyczne [2044]
 300. fotokopia [1989]
 301. nekrolog [1945]
 302. panegiryk [1943]
 303. rozkazy wojskowe [1908]
 304. instrukcje wojskowe [1889]
 305. kantyczki [1854]
 306. poradniki weterynaryjne [1836]
 307. preprint [1817]
 308. poradniki medyczne [1800]
 309. rozprawy historyczne [1796]
 310. relacje z podróży [1727]
 311. rozprawy fiozoficzne [1698]
 312. ilustracje [1697]
 313. księga urodzeń [1690]
 314. akty urodzeń [1690]
 315. listy adresowe [1684]
 316. instrukcje [1657]
 317. zaproszenie [1622]
 318. nowele [1620]
 319. plakat [1614]
 320. satyry [1613]
 321. kalendarium [1610]
 322. kancjonały [1607]
 323. podręcznik numizmatyczny [1601]
 324. zielniki [1573]
 325. słowniki heraldyczne [1570]
 326. poradniki heraldyczne [1570]
 327. lista [1547]
 328. akwarele [1543]
 329. kazanie [1530]
 330. żywoty świętych [1515]
 331. pieśń [1503]
 332. rejestr [1482]
 333. pisma [1470]
 334. prospekt [1456]
 335. polemika [1456]
 336. przewodniki turystyczne [1449]
 337. jednodniówka [1423]
 338. głos sejmowy [1387]
 339. wydawnictwa źródłowe [1379]
 340. druki okolicznościowe [1363]
 341. elementarze [1354]
 342. czasopisma niezależne [1337]
 343. poemat [1332]
 344. rozmyślania [1317]
 345. reprodukcja [1310]
 346. wspomnienia pośmiertne [1305]
 347. modlitwy [1289]
 348. rozporządzenie [1278]
 349. opis podróży [1255]
 350. opis kraju [1253]
 351. indeks [1251]
 352. obwieszczenia [1246]
 353. broszury polityczne [1223]
 354. księgi sądowe [1205]
 355. zapiski heraldyczne [1191]
 356. regulaminy wojskowe [1189]
 357. zaświadczenie [1182]
 358. reprinty [1164]
 359. spis numizmatyczny [1158]
 360. katalog antykwaryczny [1139]
 361. eseje [1138]
 362. szkice monograficzne [1137]
 363. czasopisma wojskowe polskie [1124]
 364. księgi jubileuszowe [1122]
 365. Beilage [1117]
 366. rozporządzenia [1109]
 367. program [1108]
 368. odczyt [1095]
 369. cenniki [1091]
 370. piosenki [1079]
 371. katalogi biblioteczne [1068]
 372. traktat [1062]
 373. opracowania geograficzne [1024]
 374. wykłady filozoficzne [1024]
 375. referaty filozoficzne [1024]
 376. protokoły [1017]
 377. program wykładów [1006]
 378. opracowania statystyczne [971]
 379. mowy weselne [959]
 380. przemówienia [956]
 381. wiersze [956]
 382. katalog księgarski/wydawniczy [953]
 383. wypisy [947]
 384. poematy [945]
 385. hagiografie [939]
 386. spisy książek [937]
 387. mszały [936]
 388. wspomnienia z podróży [935]
 389. szkic historyczny [929]
 390. oracje sądowe [929]
 391. dzienniki podróży [926]
 392. uniwersały [925]
 393. komunikat [921]
 394. relacje [919]
 395. dokumenty powstańcze [901]
 396. legitymacje członkowskie [893]
 397. cennik [882]
 398. moralistyka [879]
 399. ustawy kościelne [878]
 400. przepisy kościelne [878]
 401. miesięczniki [875]
 402. relacja z podróży [862]
 403. pisma zbiorowe [859]
 404. przemówienie [851]
 405. wspomnienia historyczne [847]
 406. katalogi księgarskie [845]
 407. opracowanie bibliograficzne [845]
 408. pamiętniki 19w. [841]
 409. program nauczania [838]
 410. dysertacja [834]
 411. sztuki teatralne [827]
 412. statuty synodalne [823]
 413. uniwersał [821]
 414. komentarz [819]
 415. plan miasta [817]
 416. mowy laudacyjne [809]
 417. powieść historyczna [801]
 418. teksty źródłowe [786]
 419. podręcznik akademicki [779]
 420. spisy wykładów [756]
 421. opisy podróży [750]
 422. reportaż [736]
 423. księga miejska [734]
 424. katalog handlowy [730]
 425. księga [730]
 426. prospekty [728]
 427. druk ulotny [725]
 428. bajka [720]
 429. wydawnictwo okolicznościowe [717]
 430. mowa [713]
 431. podania [710]
 432. libretta [697]
 433. zbiór [695]
 434. programy [691]
 435. poezja funeralna [691]
 436. quaestiones [686]
 437. wykaz ulic [686]
 438. obraz [679]
 439. biografia bibliografia [670]
 440. indeksy [649]
 441. podręczniki dla szkół średnich [635]
 442. tańce [633]
 443. monografia statystyczna [626]
 444. list [622]
 445. literatura popularnonaukowa [619]
 446. druki urzędowe [618]
 447. protokół [612]
 448. komedie [605]
 449. zbiory pism [604]
 450. streszczenie [600]
 451. hagiografia [599]
 452. komedia [596]
 453. karta zaopatrzeniowa [595]
 454. laudacje [591]
 455. epitalamia [584]
 456. opis [575]
 457. noty dyplomatyczne [574]
 458. poradniki gospodarskie [572]
 459. literatura [571]
 460. tragedia [562]
 461. publikacje elektroniczne [561]
 462. druk urzędowy [555]
 463. zaśwadczenia [542]
 464. pamiątka [538]
 465. leksykon [538]
 466. okólnik [533]
 467. list pasterski [530]
 468. inkunabuł [529]
 469. kodeksy prawne [525]
 470. przepisy wojskowe [525]
 471. księgi ziemskie [522]
 472. rozkaz [518]
 473. kodeks handlowy [514]
 474. cegiełka [512]
 475. opowieści [511]
 476. wiersze okolicznościowe [510]
 477. księga kancelaryjna [509]
 478. dodatek nadzwyczajny [506]
 479. dysertacje [504]
 480. projekty sejmowe [502]
 481. baśnie [498]
 482. deklaracje [496]
 483. statuty i regulaminy [495]
 484. tabele [493]
 485. vademecum [485]
 486. notatki [482]
 487. sielanki [477]
 488. paszkwile [471]
 489. epigramaty [471]
 490. raptularze [466]
 491. przepowiednie [466]
 492. księgi liturgiczne [457]
 493. szkice religijne [454]
 494. etiudy organowe [452]
 495. metryki [449]
 496. nowela [442]
 497. dziennik urzędowy [440]
 498. katalog księgarski [416]
 499. szkice historyyczne [414]
 500. rozkazy [413]
 501. szkice satyryczne [413]
 502. pamiętniki 19 w. [406]
 503. przewodniki turystyczne 19w. [403]
 504. katalog galerii [393]
 505. agenda [392]
 506. epistolografia [391]
 507. zapisy fonograficzne [390]
 508. mowy sądowe [385]
 509. manifest [383]
 510. kroniki klasztorne [382]
 511. załączniki [380]
 512. zielnik [377]
 513. uchwały [375]
 514. nowiny [370]
 515. spisy map [366]
 516. Praca magisterska [364]
 517. tablice [354]
 518. relacja [353]
 519. zdjęcie [350]
 520. inkunabuły [347]
 521. wyroki sądowe [346]
 522. spisy dokumentów [344]
 523. księgi biblijne [342]
 524. szkice geograficzne [341]
 525. mowa pogrzebowa [339]
 526. dramat [337]
 527. monografie porównawcze [334]
 528. mowy rektorskie [333]
 529. wodewile [332]
 530. formularz [331]
 531. opis panowania [331]
 532. nalepka iluminacyjna [330]
 533. rozprawy i monografie [330]
 534. katalog roślin [328]
 535. afisze filmowe [325]
 536. opwiadania historyczne [324]
 537. odezwa [319]
 538. dekrety [319]
 539. modlitewnik [318]
 540. ekspedycje [317]
 541. laudum [315]
 542. wiersz okolicznościowy [314]
 543. przymówienie się [310]
 544. mitologie [309]
 545. dowód tożsamości [304]
 546. przedruki [302]
 547. memoriały [297]
 548. roczniki statystyczne [297]
 549. pamflety [296]
 550. testamenty [295]
 551. satyry polityczne [294]
 552. pogadanki [286]
 553. rozprawy religijne [284]
 554. plansza [281]
 555. projekty [280]
 556. manifesty [280]
 557. afisz [280]
 558. tablice historyczne [279]
 559. schematyzmy [277]
 560. rubrycele [277]
 561. elegie [276]
 562. memoriał [276]
 563. Prace habilitacyjne [276]
 564. traktat teologiczny [275]
 565. szkice ekonomiczne [272]
 566. szkice gospodarcze [270]
 567. szkice naukowe [263]
 568. spisy wystawców [263]
 569. epitafium [261]
 570. szkice jubileuszowe [261]
 571. zaproszenia [259]
 572. poezja okolicznościowa [259]
 573. poradniki budowlane [259]
 574. Zbiór pieśni [255]
 575. komentarze do tekstów [254]
 576. karta żywnościowa [252]
 577. atlasy historyczne [249]
 578. reprodukcje zdjęć [247]
 579. kopie maszynopisu [246]
 580. monografie filozoficzne [245]
 581. szkice polityczne [241]
 582. satyra [229]
 583. komunikaty [229]
 584. alegorie [229]
 585. objaśnienia do przezroczy [228]
 586. akty prawne [227]
 587. fragmenty [226]
 588. interpelacja poselska [225]
 589. odznaczenia [224]
 590. akta majątkowe [222]
 591. słowo wstępne [221]
 592. relacje historyczne [221]
 593. katechizm (katechizmy) [220]
 594. ogłoszenia [219]
 595. szkice popularno-naukowe [219]
 596. traktaty filozoficzne [219]
 597. brewiarze [218]
 598. regulamin szkolny [218]
 599. klucz do oznaczania [215]
 600. tekst na prawach rękopisu [214]
 601. zwierciadło [212]
 602. program uroczystości [211]
 603. felieton [209]
 604. argument [208]
 605. szkice bibliograficzne [208]
 606. przepisy służbowe [204]
 607. przewodniki sakralne [204]
 608. anegdoty [202]
 609. program koncertu [202]
 610. studia genealogiczne [200]
 611. rozkład jazdy [197]
 612. pismo jubileuszowe [197]
 613. kopie [196]
 614. Zeszyt Naukowy monografia [195]
 615. katalog wydawniczy [190]
 616. tezy [189]
 617. katalog prasowy [186]
 618. odpowiedź [183]
 619. rozprawy publicystyczne [183]
 620. miscellanea [181]
 621. monografie krytyczno-bibliograficzne [179]
 622. dyplom [177]
 623. ulotki reklamowe [176]
 624. księgi miejskie [175]
 625. karta wstępu [173]
 626. zbiór mów [171]
 627. recepta [170]
 628. mowy polityczne [167]
 629. świadectwa szkolne [166]
 630. druki [165]
 631. kroniki żałobne [163]
 632. plan [161]
 633. zarządzenie [158]
 634. komentarze biblijne [157]
 635. katechizm [157]
 636. afisze [156]
 637. plankty [156]
 638. epitafia [151]
 639. rozprawy krytyczne [150]
 640. uwiadomienia [149]
 641. mowa żałobna [149]
 642. varia [148]
 643. interpelacje poselskie [141]
 644. faksymile rękopisu [140]
 645. obligacja [139]
 646. śpiewnik [135]
 647. lacrimae [135]
 648. powieść autobiograficzna [134]
 649. programy uroczystości [129]
 650. programy teatralne [129]
 651. programy przedstawień [129]
 652. powieść biograficzna [129]
 653. lauda [129]
 654. article [128]
 655. traktaty teologiczne [127]
 656. dowód osobisty [126]
 657. program zjazdu [125]
 658. słowniki geograficzne [125]
 659. petycje [124]
 660. dokument królewski [124]
 661. Utwory satyryczne [124]
 662. rezolucje [123]
 663. rozprawy naukowe [122]
 664. apele [121]
 665. okólniki [120]
 666. list otwarty [120]
 667. almanach [118]
 668. miedzioryt [116]
 669. złote myśli [116]
 670. protestacje [115]
 671. memoranda [114]
 672. gesta [113]
 673. ordynacje [109]
 674. traktat filozoficzny [108]
 675. karta dostaw mleka [107]
 676. glosariusz [106]
 677. poematy żałobne [106]
 678. gratulacje [105]
 679. poemat dramatyczny [104]
 680. karta wizytowa [104]
 681. silva rerum [99]
 682. naszywka [98]
 683. mowy okolicznościowe [97]
 684. informatory szkolne [95]
 685. program konferencji [95]
 686. kwestionariusz [95]
 687. przysięga [95]
 688. votum [93]
 689. analiza [92]
 690. katalogi roślin użytkowych [89]
 691. szkic monograficzny [88]
 692. rozprawy psychologiczne [87]
 693. dramolet [87]
 694. deklaracja [86]
 695. tłumaczenia [85]
 696. pokwitowanie [85]
 697. habilitacja [83]
 698. rozprawki astronomiczne [81]
 699. poezja religijna [79]
 700. monografie psychologiczne [78]
 701. rozprawy sądowe [77]
 702. opis wizytacji [77]
 703. kontrakty [76]
 704. sentencje [76]
 705. przemowy [75]
 706. akty zgonu [74]
 707. koncept [74]
 708. kazania pogrzebowe [73]
 709. paszport [73]
 710. opisy flory [73]
 711. notatka biograficzna [73]
 712. expositio [72]
 713. dzienniki wydatków [70]
 714. kartka świąteczna [70]
 715. kartka pocztowa [70]
 716. księgi wpisów [69]
 717. bilet wstępu [69]
 718. staroduki [67]
 719. dokumenty królewskie [67]
 720. dzienniki podawcze [66]
 721. mowa sejmowa [63]
 722. ustawy podatkowe [63]
 723. regulamin bankowy [63]
 724. okólnik bankowy [63]
 725. kosztorysy [63]
 726. świadectwo szkolne [62]
 727. zapiski [62]
 728. karta uczestnictwa [62]
 729. biografia literacka [62]
 730. księgi metrykalne [61]
 731. diariusz [60]
 732. poemat żałobny [60]
 733. rachunki [59]
 734. książki pamiątkowe [59]
 735. gwarancja [57]
 736. tragedie [56]
 737. gwasz [56]
 738. umowy [55]
 739. komentarze [54]
 740. sprostowanie [53]
 741. obraz olejny [53]
 742. klepsydry [52]
 743. informator teatralny [52]
 744. wykłady naukowe [51]
 745. statuty sejmowe [51]
 746. portrety [51]
 747. opinie [51]
 748. ogłoszenie [51]
 749. ugody [49]
 750. kancjonał [49]
 751. przepisy licencyjne [47]
 752. apologetyka [47]
 753. rozporządzenia królewskie [46]
 754. przepisy budowlane [46]
 755. akta cechowe [46]
 756. zakładka do książki [45]
 757. transumpty [42]
 758. repertuary [42]
 759. zeszyty szkolne [41]
 760. opery [39]
 761. scenki ludowe [39]
 762. księgi rachunkowe [39]
 763. akcje [38]
 764. Poznań [38]
 765. mandaty [37]
 766. zarządzenia [36]
 767. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [36]
 768. układy zbiorowe pracy [36]
 769. opera [34]
 770. głos [34]
 771. masoniki [33]
 772. akwarela [33]
 773. księgi protokólarne [32]
 774. instrukcje nauczania [32]
 775. krytyka [30]
 776. recencja [28]
 777. relacje sejmowe [28]
 778. itinerarium [28]
 779. zagajenie [26]
 780. opracowania medyczne [26]
 781. prezentacja [25]
 782. abecadlnik [25]
 783. instrukcje poselskie [24]
 784. krytyka literacka [23]
 785. dane osobowe [22]
 786. protesty [21]
 787. opracowania naukowe [20]
 788. ballady [19]
 789. regulaminy szkolne [18]
 790. kantaty [18]
 791. blankiety [18]
 792. rozprawa doktorska przed obroną [15]
 793. exlibris [15]
 794. summa [14]
 795. księga szkoły [13]
 796. zażalenia [11]
 797. rozprawy teologiczne [11]
 798. akta wizytacyjne [11]
 799. brewe papieskie [10]
 800. dekrety królewskie [6]
 801. kodeks prawny [0]

More statistics...