Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 304027

Readers on-line: 540

Total number of users since Jun 10, 2004: 55728063

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [64728]
 2. gazety [60168]
 3. czasopisma [58638]
 4. czasopismo [57463]
 5. wydawnictwa urzędowe [15613]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopisy [4261]
 8. dzienniki urzędowe [4017]
 9. źródła historyczne [3760]
 10. starodruki [3378]
 11. rękopis [3246]
 12. dodatek do czasopisma [3153]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1806]
 17. dodatek [1705]
 18. monografia [1606]
 19. rozprawa doktorska [1262]
 20. dwutygodniki [1027]
 21. sprawozdania [1018]
 22. korespondencje [980]
 23. tygodniki [919]
 24. artykuł [896]
 25. monografie [710]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. rozprawa habilitacyjna [630]
 29. dokumenty elektroniczne [595]
 30. fiszki [592]
 31. kalendarz [583]
 32. tygodniki ilustrowane [560]
 33. fotografie [551]
 34. wspomnienie [546]
 35. artykuły [519]
 36. listy [476]
 37. informator [442]
 38. źródło historyczne [430]
 39. pocztówki [428]
 40. broszury [400]
 41. powieści [392]
 42. źródło [382]
 43. mapy [379]
 44. materiały sejmowe [375]
 45. pamiętnik [339]
 46. kalendarze [331]
 47. Beilage [320]
 48. monografia historyczna [279]
 49. biuletyn [274]
 50. bibliografie [267]
 51. muzykalia [257]
 52. rocznik [255]
 53. powieści historyczne [245]
 54. raporty [243]
 55. monografie historyczne [243]
 56. pamiętniki [235]
 57. fotografia [221]
 58. szkice historyczne [214]
 59. dokumenty [194]
 60. opracowanie [193]
 61. miesięcznik [189]
 62. kazania [186]
 63. biografie [185]
 64. podręczniki [179]
 65. rozprawy doktorskie [176]
 66. spis [172]
 67. sprawozdanie [147]
 68. statut [140]
 69. poezja [132]
 70. karta pocztowa [132]
 71. biuletyny [130]
 72. ustawy [126]
 73. roczniki [126]
 74. fotokopia [122]
 75. katalog [118]
 76. odezwy [116]
 77. telegram [115]
 78. mapa [115]
 79. poradnik [114]
 80. informatory [114]
 81. programy nauczania [110]
 82. opowiadania [110]
 83. szkice [107]
 84. statuty [107]
 85. listy nazwisk [107]
 86. maszynopis [106]
 87. spisy lasów [105]
 88. kazanie [105]
 89. mowy pogrzebowe [103]
 90. zeszyty naukowe [101]
 91. wydawnictwa źródłowe [101]
 92. mowy sejmowe [98]
 93. poradniki [97]
 94. wizerunek [95]
 95. dziennik [93]
 96. odbitka [92]
 97. spisy [91]
 98. dramaty [90]
 99. poezje [88]
 100. mowy [87]
 101. rozprawy [85]
 102. spisy osobowe [83]
 103. księgi adresowe [82]
 104. wspomnienia [81]
 105. korespondencja [78]
 106. poradnik metodyczny [77]
 107. podręcznik [77]
 108. kronika [77]
 109. ulotka [76]
 110. czasopisma wojskowe polskie [76]
 111. szkice literackie [69]
 112. ryciny [69]
 113. modlitewniki [69]
 114. recenzja [67]
 115. regulamin [66]
 116. programy wykładów [66]
 117. maszynopis powielony [65]
 118. beletrystyka [64]
 119. wydawnictwa popularne [63]
 120. opracowania historyczne [63]
 121. katalogi [61]
 122. druk okolicznościowy [61]
 123. przewodnik [60]
 124. katalog wystawy [60]
 125. biografia [59]
 126. antologie [58]
 127. publicystyka [57]
 128. katalogi wystaw [57]
 129. druki ulotne [57]
 130. mowy żałobne [56]
 131. czasopisma niezależne [56]
 132. zdjęcia [55]
 133. opracowania [55]
 134. wykazy [54]
 135. uniwersały [54]
 136. książka [54]
 137. słowniki [52]
 138. przewodniki [52]
 139. akta sejmowe [51]
 140. głos sejmowy [50]
 141. obwieszczenia [48]
 142. pisma patrystyczne [47]
 143. nuty [47]
 144. maszynopisy [47]
 145. album [47]
 146. podręczniki akademickie [46]
 147. wykłady uniwersyteckie [45]
 148. powieść [45]
 149. panegiryki [45]
 150. dyplomy [45]
 151. ikonografia [44]
 152. encyklopedie [43]
 153. kwartalnik [42]
 154. regulaminy [41]
 155. program wykładów [41]
 156. wykłady [40]
 157. antologia [40]
 158. odbitki [39]
 159. katalogi księgarskie [39]
 160. broszura [38]
 161. pocztówka [37]
 162. księgi pamiątkowe [37]
 163. herbarze [37]
 164. wykład [36]
 165. program teatralny/operowy [36]
 166. raptularze [35]
 167. albumy [35]
 168. pieśni [34]
 169. notatki [34]
 170. materiały konferencyjne [34]
 171. odczyty [33]
 172. rozważania [32]
 173. kroniki [32]
 174. wykaz [31]
 175. programy filmowe [31]
 176. katechizmy [31]
 177. ulotki [30]
 178. rozdział [29]
 179. konstytucje sejmowe [29]
 180. zaproszenie [28]
 181. rozmyślania [28]
 182. recenzje [28]
 183. plany [27]
 184. nadbitka [27]
 185. listy otwarte [27]
 186. instrukcje [27]
 187. eseje [27]
 188. almanachy [27]
 189. referaty [26]
 190. streszczenie [25]
 191. obwieszczenie [24]
 192. nekrologi [24]
 193. komedie [24]
 194. wstęp [23]
 195. nadbitki [23]
 196. przepisy prawne [22]
 197. list [22]
 198. inwentarz [22]
 199. rozprawa [21]
 200. nekrolog [21]
 201. jednodniówki [21]
 202. genealogie [21]
 203. ustawa [20]
 204. ulotki wyborcze [20]
 205. skrypt [20]
 206. programy [20]
 207. polemiki [20]
 208. panegiryk [20]
 209. orzeczenia prawne [20]
 210. dialogi [20]
 211. słownik [19]
 212. satyry [19]
 213. relacje z podróży [19]
 214. rejestry [19]
 215. prospekty [19]
 216. prospekt [19]
 217. program [19]
 218. modlitwy [19]
 219. leksykony [19]
 220. śpiewniki [18]
 221. legitymacje członkowskie [18]
 222. katalog antykwaryczny [18]
 223. dokumenty muzyczne [18]
 224. atlasy [18]
 225. referat [17]
 226. polemika [17]
 227. opowiadanie [17]
 228. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 229. druki okolicznościowe [17]
 230. statystyki [16]
 231. nowele [16]
 232. bajki [16]
 233. życiorysy [15]
 234. uniwersał [14]
 235. traktat [14]
 236. statuty i regulaminy [14]
 237. spis nazwisk [14]
 238. poradniki rolnicze [14]
 239. plansza [14]
 240. opisy kraju [14]
 241. kodeks dyplomatyczny [14]
 242. inwentarze [14]
 243. dysertacje [14]
 244. druk ulotny [14]
 245. wypisy [13]
 246. wydawnictwo okolicznościowe [13]
 247. słownik geograficzny [13]
 248. skorowidze [13]
 249. relacje osobiste [13]
 250. przemówienia [13]
 251. poemat [13]
 252. opisy [13]
 253. księga pamiątkowa [13]
 254. kodeksy [13]
 255. jednodniówka [13]
 256. diariusze [13]
 257. bibliografia [13]
 258. szkice filozoficzne [12]
 259. spisy nazwisk [12]
 260. rozporządzenia [12]
 261. reprodukcja [12]
 262. protokoły [12]
 263. opowiadania historyczne [12]
 264. ogłoszenia [12]
 265. encyklopedia [12]
 266. druki [12]
 267. deklaracje [12]
 268. cenniki [12]
 269. zbiory dokumentów [11]
 270. testamenty [11]
 271. szkice biograficzne [11]
 272. quaestiones [11]
 273. przemówienie [11]
 274. powieść historyczna [11]
 275. plakat [11]
 276. opisy podróży [11]
 277. katalog księgarski [11]
 278. druki urzędowe [11]
 279. broszury polityczne [11]
 280. biblia [11]
 281. załączniki [10]
 282. wspomnienia pośmiertne [10]
 283. wiersze okolicznościowe [10]
 284. szkice krytyczne [10]
 285. studium [10]
 286. skrypty [10]
 287. relacje [10]
 288. przymówienie się [10]
 289. projekty sejmowe [10]
 290. prace zbiorowe [10]
 291. poematy [10]
 292. podręczniki medyczne [10]
 293. okólnik [10]
 294. metryki [10]
 295. elementarze [10]
 296. zaproszenia [9]
 297. wiersze [9]
 298. sztuki teatralne [9]
 299. serie wydawnicze [9]
 300. rozkazy [9]
 301. relacja z podróży [9]
 302. lista oficerów [9]
 303. kodeksy prawne [9]
 304. ekspedycje [9]
 305. dzienniki [9]
 306. akwarele [9]
 307. akty zgonu [9]
 308. wykazy personalne [8]
 309. spisy wykładów [8]
 310. rozprawy fiozoficzne [8]
 311. rozkazy wojskowe [8]
 312. przewodniki turystyczne [8]
 313. projekty [8]
 314. podręczniki dla szkół średnich [8]
 315. odezwa [8]
 316. nowiny [8]
 317. mowy sądowe [8]
 318. legendy [8]
 319. książki kucharskie [8]
 320. katalogi biblioteczne [8]
 321. katalog wydawniczy [8]
 322. inkunabuły [8]
 323. indeksy [8]
 324. herbarz [8]
 325. fraszki [8]
 326. epitalamia [8]
 327. epistolografia [8]
 328. druk urzędowy [8]
 329. biografie literackie [8]
 330. Zeszyt Naukowy [8]
 331. zaświadczenie [7]
 332. wykaz miejscowości [7]
 333. wspomnienia z podróży [7]
 334. wiersz okolicznościowy [7]
 335. tłumaczenie [7]
 336. szkice religijne [7]
 337. spis osobowy [7]
 338. reprinty [7]
 339. recencja [7]
 340. przekłady [7]
 341. program nauczania [7]
 342. pisma [7]
 343. opis kraju [7]
 344. mowy polityczne [7]
 345. mowa [7]
 346. libretta [7]
 347. księga jubileuszowa [7]
 348. książka adresowa [7]
 349. dramat [7]
 350. atlas [7]
 351. artykuły historyczno-prawne [7]
 352. afisze filmowe [7]
 353. zapisy fonograficzne [6]
 354. traktaty [6]
 355. spisy miejscowości [6]
 356. rozporządzenie [6]
 357. roczniki oficerskie [6]
 358. przepisy służbowe [6]
 359. programy uroczystości [6]
 360. programy teatralne [6]
 361. praca zbiorowa [6]
 362. poradniki gospodarskie [6]
 363. poezja okolicznościowa [6]
 364. poezja funeralna [6]
 365. odczyt [6]
 366. mowy rektorskie [6]
 367. monografie literackie [6]
 368. lista nazwisk [6]
 369. księga adresowa [6]
 370. kompendium [6]
 371. kalendarium [6]
 372. hagiografie [6]
 373. diariusze sejmowe [6]
 374. dekrety [6]
 375. cennik [6]
 376. cegiełka [6]
 377. żywoty świętych [5]
 378. świadectwa szkolne [5]
 379. wyroki sądowe [5]
 380. vademecum [5]
 381. uchwały [5]
 382. traktat teologiczny [5]
 383. spisy geograficzne [5]
 384. spis miejscowości [5]
 385. skorowidz [5]
 386. sielanki [5]
 387. rozprawy naukowe [5]
 388. rozprawy historyczne [5]
 389. rozprawy filozoficzne [5]
 390. rezolucje [5]
 391. przepisy wojskowe [5]
 392. praca doktorska [5]
 393. poradniki weterynaryjne [5]
 394. poradniki medyczne [5]
 395. podania [5]
 396. pisma zbiorowe [5]
 397. partytura [5]
 398. pamiątka [5]
 399. odpowiedź [5]
 400. nalepka iluminacyjna [5]
 401. monografie filozoficzne [5]
 402. miesięczniki [5]
 403. manifesty [5]
 404. laudacje [5]
 405. księgi liturgiczne [5]
 406. komedia [5]
 407. karta zaopatrzeniowa [5]
 408. kancjonały [5]
 409. instrukcje wojskowe [5]
 410. dzienniki podróży [5]
 411. akty prawne [5]
 412. zbiór [4]
 413. zaśwadczenia [4]
 414. uwiadomienia [4]
 415. ulotki reklamowe [4]
 416. tabele [4]
 417. szkice popularno-naukowe [4]
 418. synteza [4]
 419. rozprawy religijne [4]
 420. reportaż [4]
 421. regulaminy wojskowe [4]
 422. psałterz [4]
 423. przysłowia [4]
 424. pieśń [4]
 425. petycje [4]
 426. opowieści [4]
 427. opis podróży [4]
 428. opery [4]
 429. okólniki [4]
 430. mowy okolicznościowe [4]
 431. monografie genealogiczne [4]
 432. memoriały [4]
 433. manifest [4]
 434. literatura popularnonaukowa [4]
 435. księgi wpisów [4]
 436. książki telefoniczne [4]
 437. książki adresowe [4]
 438. książka kucharska [4]
 439. kodeks [4]
 440. katalog handlowy [4]
 441. informatory szkolne [4]
 442. hagiografia [4]
 443. fragmenty [4]
 444. epitafium [4]
 445. elegie [4]
 446. argument [4]
 447. anegdoty [4]
 448. zielniki [3]
 449. wspomnienia historyczne [3]
 450. wodewile [3]
 451. umowy [3]
 452. transumpty [3]
 453. tragedie [3]
 454. teksty źródłowe [3]
 455. tablice [3]
 456. słownik biograficzny [3]
 457. szkice naukowe [3]
 458. szkice monograficzne [3]
 459. szkice ekonomiczne [3]
 460. spis statystyczny [3]
 461. satyra [3]
 462. rozprawy krytyczne [3]
 463. roczniki lekarskie [3]
 464. relacja [3]
 465. rejestry zmarłych [3]
 466. rachunki [3]
 467. przedruki [3]
 468. protokół [3]
 469. protestacje [3]
 470. program uroczystości [3]
 471. piosenki [3]
 472. ordynacje [3]
 473. opwiadania historyczne [3]
 474. opracowanie bibliograficzne [3]
 475. mszały [3]
 476. mowa żałobna [3]
 477. mowa pogrzebowa [3]
 478. monografia statystyczna [3]
 479. modlitewnik [3]
 480. literatura [3]
 481. lista poległych [3]
 482. lista [3]
 483. list pasterski [3]
 484. list otwarty [3]
 485. kroniki klasztorne [3]
 486. kontrakty [3]
 487. komunikat [3]
 488. komentarze do ustawy [3]
 489. kazania pogrzebowe [3]
 490. katechizm (katechizmy) [3]
 491. kantyczki [3]
 492. interpelacje poselskie [3]
 493. inkunabuł [3]
 494. indeks [3]
 495. formularz [3]
 496. dzienniki wydatków [3]
 497. dziennik urzędowy [3]
 498. dysertacja [3]
 499. dyplom [3]
 500. dokument królewski [3]
 501. brewiarze [3]
 502. apele [3]
 503. akta majątkowe [3]
 504. afisze [3]
 505. Zbiór pieśni [3]
 506. śpiewnik [2]
 507. zbiory pism [2]
 508. zarządzenie [2]
 509. wypisy heraldyczne [2]
 510. wykazy miejscowości [2]
 511. traktaty filozoficzne [2]
 512. tragedia [2]
 513. tezy [2]
 514. tablice historyczne [2]
 515. szkice satyryczne [2]
 516. szkice polityczne [2]
 517. szkice gospodarcze [2]
 518. szkice bibliograficzne [2]
 519. szkic historyczny [2]
 520. studia historyczne [2]
 521. statuty synodalne [2]
 522. staroduki [2]
 523. spisy wystawców [2]
 524. spisy topograficzne [2]
 525. spisy książek [2]
 526. scenki ludowe [2]
 527. satyry polityczne [2]
 528. rozprawy publicystyczne [2]
 529. rozkaz [2]
 530. roczniki statystyczne [2]
 531. rejestr [2]
 532. regulamin szkolny [2]
 533. recepta [2]
 534. przepisy licencyjne [2]
 535. przemowy [2]
 536. program zjazdu [2]
 537. program konferencji [2]
 538. praca magisterska [2]
 539. postylle [2]
 540. poradniki budowlane [2]
 541. pogadanki [2]
 542. podręczniki wyborcze [2]
 543. podręcznik akademicki [2]
 544. plan miasta [2]
 545. pisma filozoficzne [2]
 546. pieczęcie [2]
 547. paszport [2]
 548. paszkwile [2]
 549. pamiętniki 19w. [2]
 550. pamiętniki 19 w. [2]
 551. opracowania geograficzne [2]
 552. opis [2]
 553. odznaczenia [2]
 554. obraz [2]
 555. nowela [2]
 556. noty dyplomatyczne [2]
 557. normy prawne [2]
 558. mowy weselne [2]
 559. mowa sejmowa [2]
 560. monografie heraldyczne [2]
 561. miscellanea [2]
 562. miedzioryt [2]
 563. memoriał [2]
 564. listy oficerów [2]
 565. laudum [2]
 566. lacrimae [2]
 567. kwestionariusz [2]
 568. księgi sądowe [2]
 569. księgi biblijne [2]
 570. księga sądowa [2]
 571. księga [2]
 572. kopie maszynopisu [2]
 573. komunikaty [2]
 574. komentarze [2]
 575. komentarz [2]
 576. katalogi grafiki [2]
 577. katalog roślin [2]
 578. katalog galerii [2]
 579. karta wstępu [2]
 580. ilustracje [2]
 581. gwasz [2]
 582. gratulacje [2]
 583. glosariusz [2]
 584. epitafia [2]
 585. epigramaty [2]
 586. edycje [2]
 587. dowód tożsamości [2]
 588. dodatek nadzwyczajny [2]
 589. diariusz [2]
 590. biografia bibliografia [2]
 591. bilet wstępu [2]
 592. bajka [2]
 593. article [2]
 594. afisz [2]
 595. adresy [2]
 596. świadectwo szkolne [1]
 597. złote myśli [1]
 598. zwierciadło [1]
 599. zielnik [1]
 600. zeszyty szkolne [1]
 601. zdjęcie [1]
 602. zbiór mów [1]
 603. zażalenia [1]
 604. zarządzenia [1]
 605. zapiski heraldyczne [1]
 606. zapiski [1]
 607. zakładka do książki [1]
 608. zagajenie [1]
 609. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 610. wykłady naukowe [1]
 611. wykłady filozoficzne [1]
 612. wykaz ulic [1]
 613. votum [1]
 614. varia [1]
 615. ustawy podatkowe [1]
 616. ustawy kościelne [1]
 617. układy zbiorowe pracy [1]
 618. ugody [1]
 619. tłumaczenia [1]
 620. traktaty teologiczne [1]
 621. traktat filozoficzny [1]
 622. tekst na prawach rękopisu [1]
 623. tańce [1]
 624. słowo wstępne [1]
 625. słowniki heraldyczne [1]
 626. słowniki geograficzne [1]
 627. słownik heraldyczny [1]
 628. szkice jubileuszowe [1]
 629. szkice historyyczne [1]
 630. szkice geograficzne [1]
 631. szkic monograficzny [1]
 632. summa [1]
 633. studia genealogiczne [1]
 634. statuty sejmowe [1]
 635. sprostowanie [1]
 636. spisy map [1]
 637. spisy gmin [1]
 638. spisy dokumentów [1]
 639. spis numizmatyczny [1]
 640. silva rerum [1]
 641. sentencje [1]
 642. schematyzmy [1]
 643. rubrycele [1]
 644. rozprawy teologiczne [1]
 645. rozprawy sądowe [1]
 646. rozprawy psychologiczne [1]
 647. rozprawy i monografie [1]
 648. rozprawki astronomiczne [1]
 649. rozprawa doktorska przed obroną [1]
 650. rozporządzenia królewskie [1]
 651. rozkład jazdy [1]
 652. reprodukcje zdjęć [1]
 653. repertuary [1]
 654. relacje sejmowe [1]
 655. relacje historyczne [1]
 656. regulaminy szkolne [1]
 657. regulamin bankowy [1]
 658. referaty filozoficzne [1]
 659. publikacje elektroniczne [1]
 660. przysięga [1]
 661. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 662. przewodniki sakralne [1]
 663. przepowiednie [1]
 664. przepisy kościelne [1]
 665. przepisy budowlane [1]
 666. protesty [1]
 667. programy przedstawień [1]
 668. program koncertu [1]
 669. prezentacja [1]
 670. preprint [1]
 671. powieść biograficzna [1]
 672. powieść autobiograficzna [1]
 673. portrety [1]
 674. poradniki heraldyczne [1]
 675. pokwitowanie [1]
 676. poezja religijna [1]
 677. poematy żałobne [1]
 678. poemat żałobny [1]
 679. poemat dramatyczny [1]
 680. podręcznik numizmatyczny [1]
 681. plankty [1]
 682. plan [1]
 683. pismo jubileuszowe [1]
 684. pastorałka [1]
 685. pamflety [1]
 686. oracje sądowe [1]
 687. opracowania statystyczne [1]
 688. opracowania naukowe [1]
 689. opracowania medyczne [1]
 690. opracowania genealogiczne [1]
 691. opisy flory [1]
 692. opis wizytacji [1]
 693. opis panowania [1]
 694. opinie [1]
 695. opera [1]
 696. okólnik bankowy [1]
 697. ogłoszenie [1]
 698. obraz olejny [1]
 699. obligacja [1]
 700. objaśnienia do przezroczy [1]
 701. notatka biograficzna [1]
 702. naszywka [1]
 703. mowy laudacyjne [1]
 704. moralistyka [1]
 705. monografie psychologiczne [1]
 706. monografie porównawcze [1]
 707. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 708. mitologie [1]
 709. misteria ludowe [1]
 710. memoranda [1]
 711. masoniki [1]
 712. mandaty [1]
 713. listy odznaczonych [1]
 714. listy adresowe [1]
 715. leksykon [1]
 716. lauda [1]
 717. księgi święte [1]
 718. księgi ziemskie [1]
 719. księgi rachunkowe [1]
 720. księgi protokólarne [1]
 721. księgi miejskie [1]
 722. księgi metrykalne [1]
 723. księgi jubileuszowe [1]
 724. księgi imion [1]
 725. księga urodzeń [1]
 726. księga szkoły [1]
 727. księga miejska [1]
 728. księga kancelaryjna [1]
 729. książki pamiątkowe [1]
 730. książka telefoniczna [1]
 731. krytyka literacka [1]
 732. krytyka [1]
 733. kroniki żałobne [1]
 734. kosztorysy [1]
 735. kopie [1]
 736. koncept [1]
 737. komentarze do tekstów [1]
 738. komentarze biblijne [1]
 739. kolekcja okol [1]
 740. kodeks prawny [1]
 741. kodeks handlowy [1]
 742. klucz do oznaczania [1]
 743. klepsydry [1]
 744. katechizm [1]
 745. katalogi roślin użytkowych [1]
 746. katalog prasowy [1]
 747. kartka świąteczna [1]
 748. kartka pocztowa [1]
 749. karta żywnościowa [1]
 750. karta wizytowa [1]
 751. karta uczestnictwa [1]
 752. karta dostaw mleka [1]
 753. kantaty [1]
 754. kancjonał [1]
 755. itinerarium [1]
 756. interpelacja poselska [1]
 757. instrukcje poselskie [1]
 758. instrukcje nauczania [1]
 759. informator teatralny [1]
 760. habilitacja [1]
 761. głos [1]
 762. gwarancja [1]
 763. gesta [1]
 764. felieton [1]
 765. faksymile rękopisu [1]
 766. expositio [1]
 767. exlibris [1]
 768. etiudy organowe [1]
 769. dzienniki podawcze [1]
 770. dramolet [1]
 771. dowód osobisty [1]
 772. dokumenty powstańcze [1]
 773. dokumenty królewskie [1]
 774. dekrety królewskie [1]
 775. deklaracja [1]
 776. dane osobowe [1]
 777. brewe papieskie [1]
 778. blankiety [1]
 779. biografia literacka [1]
 780. biblie [1]
 781. baśnie [1]
 782. ballady [1]
 783. atlasy historyczne [1]
 784. apologetyka [1]
 785. analiza [1]
 786. almanach [1]
 787. alegorie [1]
 788. akwarela [1]
 789. akty urodzeń [1]
 790. akta wizytacyjne [1]
 791. akta cechowe [1]
 792. akcje [1]
 793. agenda [1]
 794. abecadlnik [1]
 795. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 796. Utwory satyryczne [1]
 797. Prace habilitacyjne [1]
 798. Praca magisterska [1]
 799. Poznań [1]
 800. Kolekcja okolicznościowa [1]
 801. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. monografia [4054376]
 2. rozprawa doktorska [3903028]
 3. czasopisma [3660131]
 4. gazety [3211274]
 5. czasopismo [2429241]
 6. książka [1998705]
 7. gazeta [1973061]
 8. rozprawa habilitacyjna [1061520]
 9. księgi adresowe [586627]
 10. gazeta (gazety) [556882]
 11. starodruki [535474]
 12. dzienniki urzędowe [513710]
 13. monografie [468698]
 14. artykuł [405963]
 15. źródła historyczne [356346]
 16. personalia [354666]
 17. dokumentacja kadrowa [354666]
 18. herbarze [339727]
 19. pamiętniki [307594]
 20. spisy [304884]
 21. archiwalia [263051]
 22. antologie [263033]
 23. przysłowia [257471]
 24. rozprawy doktorskie [252779]
 25. bibliografie [244288]
 26. monografie historyczne [237876]
 27. listy strat [234331]
 28. artykuły [221238]
 29. biuletyn [219158]
 30. wydawnictwa urzędowe [217875]
 31. spis [188291]
 32. skrypt [182151]
 33. kodeks dyplomatyczny [177254]
 34. monografia historyczna [176196]
 35. wspomnienia [169030]
 36. źródło [149348]
 37. mapy [146382]
 38. podręcznik [135077]
 39. opracowanie [128283]
 40. genealogie [127664]
 41. wykazy [119748]
 42. spis nazwisk [119253]
 43. biblia [114838]
 44. rejestry zmarłych [113311]
 45. akta [110603]
 46. lista poległych [108962]
 47. roczniki [106292]
 48. dokumenty elektroniczne [104612]
 49. pocztówki [104137]
 50. roczniki oficerskie [101901]
 51. wykaz miejscowości [97027]
 52. rocznik [95580]
 53. szkice historyczne [92781]
 54. sprawozdania [92112]
 55. kroniki [90553]
 56. skorowidz [88244]
 57. poradnik metodyczny [81572]
 58. spisy nazwisk [78560]
 59. tłumaczenie [77827]
 60. słownik [75048]
 61. rejestry [73552]
 62. kalendarze [72385]
 63. wspomnienie [68182]
 64. tygodniki ilustrowane [65768]
 65. źródło historyczne [63093]
 66. dwutygodniki [60245]
 67. biografie [59576]
 68. informator [53667]
 69. fotografia [53571]
 70. kazania [53452]
 71. księgi pamiątkowe [49295]
 72. tygodniki [48904]
 73. podręczniki akademickie [48826]
 74. bibliografia [48076]
 75. fotografie [46874]
 76. broszury [45156]
 77. podręczniki [44307]
 78. rękopisy [43460]
 79. rękopis [42364]
 80. program teatralny/operowy [41463]
 81. skrypty [40426]
 82. praca magisterska [39901]
 83. kalendarz [39315]
 84. listy [39277]
 85. dodatek do czasopisma [38803]
 86. spisy osobowe [38323]
 87. herbarz [37142]
 88. opracowania [33085]
 89. słowniki [33048]
 90. wydawnictwa popularne [30889]
 91. katalogi [29811]
 92. inwentarze [29456]
 93. postylle [29382]
 94. encyklopedie [29354]
 95. materiały konferencyjne [28318]
 96. almanachy [28304]
 97. przewodnik [28158]
 98. starodruk [27381]
 99. album [25923]
 100. lista oficerów [25890]
 101. pamiętnik [25216]
 102. przewodniki [24701]
 103. książki adresowe [24166]
 104. powieści [23737]
 105. roczniki lekarskie [23526]
 106. opracowania historyczne [23290]
 107. korespondencje [23282]
 108. informatory [22973]
 109. księga adresowa [22484]
 110. maszynopis [22283]
 111. poradniki [21768]
 112. kwartalnik [20812]
 113. kronika [20013]
 114. poezje [19897]
 115. sprawozdanie [19419]
 116. odezwy [18529]
 117. muzykalia [18380]
 118. biografia [17001]
 119. praca zbiorowa [16333]
 120. telegram [16186]
 121. wykaz [15735]
 122. materiały sejmowe [15697]
 123. kodeksy [15551]
 124. diariusze sejmowe [15539]
 125. miesięcznik [15214]
 126. atlasy [15186]
 127. listy odznaczonych [14905]
 128. synteza [14501]
 129. słownik geograficzny [14354]
 130. odbitki [14258]
 131. spisy miejscowości [13692]
 132. szkice literackie [13613]
 133. akta sejmowe [13564]
 134. odbitka [13377]
 135. spis miejscowości [13235]
 136. albumy [13169]
 137. Zeszyt Naukowy [13124]
 138. książka telefoniczna [13111]
 139. katalogi wystaw [13026]
 140. kompendium [12956]
 141. listy nazwisk [12798]
 142. modlitewniki [12608]
 143. zeszyty naukowe [12396]
 144. artykuły historyczno-prawne [12141]
 145. książki telefoniczne [12107]
 146. rozprawy [11863]
 147. prace zbiorowe [11785]
 148. skorowidze [11731]
 149. spisy lasów [11204]
 150. ustawy [10996]
 151. wykazy personalne [10954]
 152. wizerunek [10900]
 153. ryciny [10777]
 154. Kolekcja okolicznościowa [10683]
 155. dziennik [10510]
 156. ulotka [10490]
 157. referat [10489]
 158. katalogi grafiki [10413]
 159. ikonografia [10290]
 160. książka adresowa [10287]
 161. poezja [10187]
 162. katalog [10024]
 163. statuty [9953]
 164. mapa [9839]
 165. katalog wystawy [9835]
 166. monografie heraldyczne [9783]
 167. inwentarz [9736]
 168. opowiadania [9622]
 169. lista nazwisk [9448]
 170. nadbitki [9431]
 171. diariusze [9410]
 172. broszura [8896]
 173. pieśni [8800]
 174. rozprawa [8616]
 175. leksykony [8248]
 176. poradnik [8089]
 177. recenzje [8075]
 178. powieści historyczne [7974]
 179. pieczęcie [7737]
 180. fiszki [7711]
 181. biuletyny [7467]
 182. dramaty [7381]
 183. relacje osobiste [7154]
 184. powieść [7142]
 185. spis statystyczny [7079]
 186. książka kucharska [6921]
 187. szkice [6914]
 188. raporty [6904]
 189. dodatek [6807]
 190. korespondencja [6781]
 191. mowy [6763]
 192. ustawa [6724]
 193. spisy gmin [6644]
 194. maszynopisy [6597]
 195. opracowania genealogiczne [6367]
 196. wykazy miejscowości [6297]
 197. księga jubileuszowa [6276]
 198. wypisy heraldyczne [6258]
 199. pisma patrystyczne [6232]
 200. orzeczenia prawne [6232]
 201. opisy [6130]
 202. wykłady [6107]
 203. dzienniki [6054]
 204. programy nauczania [5955]
 205. Dysertacja doktorska [5821]
 206. śpiewniki [5800]
 207. spis osobowy [5742]
 208. kolekcja okol [5730]
 209. księgi imion [5698]
 210. plany [5606]
 211. druk okolicznościowy [5586]
 212. druki ulotne [5569]
 213. mowy sejmowe [5542]
 214. maszynopis powielony [5538]
 215. wykład [5532]
 216. spisy geograficzne [5470]
 217. podręczniki wyborcze [5461]
 218. mowy żałobne [5446]
 219. poradniki rolnicze [5421]
 220. statut [5349]
 221. publicystyka [5300]
 222. przekłady [5163]
 223. edycje [5111]
 224. zdjęcia [5046]
 225. przepisy prawne [5043]
 226. polemiki [4960]
 227. adresy [4903]
 228. listy oficerów [4797]
 229. rozważania [4750]
 230. statystyki [4619]
 231. dialogi [4615]
 232. beletrystyka [4575]
 233. recenzja [4460]
 234. pocztówka [4271]
 235. encyklopedia [4213]
 236. regulamin [4130]
 237. monografie genealogiczne [4059]
 238. księgi święte [3997]
 239. słownik heraldyczny [3995]
 240. nekrologi [3956]
 241. bajki [3955]
 242. katechizmy [3912]
 243. nuty [3831]
 244. życiorysy [3824]
 245. obwieszczenie [3756]
 246. wykłady uniwersyteckie [3728]
 247. kodeks [3683]
 248. opowiadania historyczne [3625]
 249. opowiadanie [3587]
 250. mowy pogrzebowe [3522]
 251. nadbitka [3484]
 252. dokumenty [3458]
 253. regulaminy [3439]
 254. wstęp [3374]
 255. spisy topograficzne [3371]
 256. księga pamiątkowa [3271]
 257. słownik biograficzny [3228]
 258. karta pocztowa [3162]
 259. panegiryki [3142]
 260. szkice biograficzne [3119]
 261. opisy kraju [3109]
 262. książki kucharskie [3062]
 263. programy wykładów [3039]
 264. odczyty [2990]
 265. konstytucje sejmowe [2888]
 266. praca doktorska [2877]
 267. pastorałka [2870]
 268. misteria ludowe [2870]
 269. traktaty [2830]
 270. szkice krytyczne [2822]
 271. programy filmowe [2739]
 272. biblie [2716]
 273. dokumenty muzyczne [2710]
 274. preprint [2650]
 275. legendy [2623]
 276. partytura [2607]
 277. księga sądowa [2581]
 278. psałterz [2563]
 279. ulotki wyborcze [2499]
 280. biografie literackie [2473]
 281. dyplomy [2469]
 282. serie wydawnicze [2419]
 283. studium [2381]
 284. atlas [2357]
 285. jednodniówki [2296]
 286. normy prawne [2273]
 287. referaty [2271]
 288. pisma filozoficzne [2249]
 289. zbiory dokumentów [2238]
 290. rozdział [2219]
 291. antologia [2217]
 292. szkice filozoficzne [2204]
 293. listy otwarte [2187]
 294. monografie literackie [2177]
 295. ulotki [2146]
 296. rozprawy filozoficzne [2120]
 297. fraszki [2112]
 298. podręczniki medyczne [2108]
 299. komentarze do ustawy [2108]
 300. studia historyczne [2079]
 301. fotokopia [2005]
 302. nekrolog [1974]
 303. panegiryk [1950]
 304. rozkazy wojskowe [1912]
 305. instrukcje wojskowe [1908]
 306. poradniki weterynaryjne [1871]
 307. kantyczki [1869]
 308. rozprawy historyczne [1821]
 309. poradniki medyczne [1819]
 310. relacje z podróży [1800]
 311. kazanie [1741]
 312. ilustracje [1724]
 313. rozprawy fiozoficzne [1714]
 314. księga urodzeń [1699]
 315. akty urodzeń [1699]
 316. listy adresowe [1690]
 317. instrukcje [1668]
 318. zaproszenie [1637]
 319. nowele [1635]
 320. kalendarium [1633]
 321. kancjonały [1626]
 322. podręcznik numizmatyczny [1624]
 323. satyry [1617]
 324. plakat [1617]
 325. zielniki [1592]
 326. słowniki heraldyczne [1573]
 327. poradniki heraldyczne [1573]
 328. lista [1572]
 329. akwarele [1561]
 330. żywoty świętych [1520]
 331. pieśń [1509]
 332. rejestr [1499]
 333. pisma [1488]
 334. przewodniki turystyczne [1465]
 335. prospekt [1460]
 336. polemika [1459]
 337. jednodniówka [1438]
 338. wydawnictwa źródłowe [1393]
 339. głos sejmowy [1392]
 340. elementarze [1380]
 341. druki okolicznościowe [1374]
 342. czasopisma niezależne [1350]
 343. poemat [1343]
 344. rozmyślania [1341]
 345. reprodukcja [1336]
 346. wspomnienia pośmiertne [1326]
 347. modlitwy [1300]
 348. rozporządzenie [1294]
 349. obwieszczenia [1275]
 350. opis podróży [1269]
 351. indeks [1263]
 352. opis kraju [1258]
 353. broszury polityczne [1227]
 354. księgi sądowe [1219]
 355. regulaminy wojskowe [1205]
 356. zapiski heraldyczne [1203]
 357. eseje [1196]
 358. reprinty [1193]
 359. zaświadczenie [1185]
 360. Beilage [1171]
 361. katalog antykwaryczny [1163]
 362. spis numizmatyczny [1163]
 363. szkice monograficzne [1155]
 364. czasopisma wojskowe polskie [1134]
 365. księgi jubileuszowe [1126]
 366. program [1114]
 367. rozporządzenia [1112]
 368. odczyt [1109]
 369. cenniki [1103]
 370. piosenki [1100]
 371. katalogi biblioteczne [1079]
 372. traktat [1069]
 373. program wykładów [1046]
 374. wykłady filozoficzne [1034]
 375. referaty filozoficzne [1034]
 376. opracowania geograficzne [1029]
 377. protokoły [1024]
 378. szkic historyczny [979]
 379. opracowania statystyczne [973]
 380. katalog księgarski/wydawniczy [968]
 381. wiersze [968]
 382. przemówienia [966]
 383. wypisy [962]
 384. hagiografie [961]
 385. mowy weselne [961]
 386. spisy książek [949]
 387. poematy [947]
 388. wspomnienia z podróży [939]
 389. uniwersały [937]
 390. relacje [937]
 391. mszały [937]
 392. komunikat [931]
 393. oracje sądowe [931]
 394. dzienniki podróży [929]
 395. dokumenty powstańcze [924]
 396. legitymacje członkowskie [908]
 397. cennik [906]
 398. ustawy kościelne [892]
 399. przepisy kościelne [892]
 400. miesięczniki [882]
 401. relacja z podróży [881]
 402. moralistyka [879]
 403. katalogi księgarskie [870]
 404. pisma zbiorowe [869]
 405. przemówienie [852]
 406. opracowanie bibliograficzne [852]
 407. wspomnienia historyczne [850]
 408. pamiętniki 19w. [847]
 409. program nauczania [840]
 410. sztuki teatralne [837]
 411. komentarz [837]
 412. dysertacja [835]
 413. uniwersał [827]
 414. statuty synodalne [826]
 415. powieść historyczna [818]
 416. plan miasta [818]
 417. mowy laudacyjne [814]
 418. teksty źródłowe [790]
 419. podręcznik akademicki [783]
 420. opisy podróży [777]
 421. spisy wykładów [765]
 422. wydawnictwo okolicznościowe [750]
 423. prospekty [744]
 424. księga miejska [739]
 425. reportaż [736]
 426. katalog handlowy [735]
 427. druk ulotny [734]
 428. księga [733]
 429. bajka [723]
 430. mowa [721]
 431. podania [715]
 432. zbiór [708]
 433. programy [703]
 434. libretta [699]
 435. poezja funeralna [696]
 436. wykaz ulic [689]
 437. quaestiones [687]
 438. obraz [681]
 439. biografia bibliografia [671]
 440. indeksy [654]
 441. podręczniki dla szkół średnich [646]
 442. streszczenie [639]
 443. tańce [636]
 444. list [630]
 445. monografia statystyczna [629]
 446. druki urzędowe [620]
 447. literatura popularnonaukowa [620]
 448. protokół [614]
 449. zbiory pism [612]
 450. komedie [611]
 451. laudacje [604]
 452. hagiografia [602]
 453. komedia [597]
 454. karta zaopatrzeniowa [596]
 455. epitalamia [585]
 456. literatura [581]
 457. poradniki gospodarskie [577]
 458. opis [576]
 459. noty dyplomatyczne [574]
 460. tragedia [563]
 461. publikacje elektroniczne [563]
 462. druk urzędowy [556]
 463. zaśwadczenia [547]
 464. leksykon [541]
 465. okólnik [539]
 466. pamiątka [539]
 467. księgi ziemskie [538]
 468. kodeksy prawne [536]
 469. przepisy wojskowe [532]
 470. list pasterski [530]
 471. inkunabuł [525]
 472. rozkaz [521]
 473. wiersze okolicznościowe [518]
 474. kodeks handlowy [518]
 475. notatki [517]
 476. opowieści [513]
 477. cegiełka [512]
 478. księga kancelaryjna [509]
 479. dodatek nadzwyczajny [508]
 480. dysertacje [506]
 481. projekty sejmowe [504]
 482. statuty i regulaminy [503]
 483. deklaracje [502]
 484. baśnie [500]
 485. tabele [497]
 486. vademecum [485]
 487. sielanki [483]
 488. paszkwile [473]
 489. epigramaty [472]
 490. raptularze [471]
 491. przepowiednie [466]
 492. etiudy organowe [464]
 493. księgi liturgiczne [462]
 494. metryki [460]
 495. szkice religijne [459]
 496. nowela [451]
 497. dziennik urzędowy [441]
 498. szkice historyyczne [419]
 499. katalog księgarski [417]
 500. załączniki [414]
 501. rozkazy [414]
 502. pamiętniki 19 w. [414]
 503. szkice satyryczne [413]
 504. mowy sądowe [405]
 505. przewodniki turystyczne 19w. [403]
 506. agenda [399]
 507. katalog galerii [398]
 508. epistolografia [394]
 509. zapisy fonograficzne [390]
 510. kroniki klasztorne [389]
 511. manifest [387]
 512. zielnik [377]
 513. uchwały [376]
 514. nowiny [375]
 515. spisy map [369]
 516. Praca magisterska [365]
 517. inkunabuły [364]
 518. tablice [361]
 519. relacja [355]
 520. zdjęcie [353]
 521. wyroki sądowe [350]
 522. księgi biblijne [348]
 523. spisy dokumentów [345]
 524. mowa pogrzebowa [342]
 525. szkice geograficzne [342]
 526. dramat [339]
 527. mowy rektorskie [335]
 528. wodewile [334]
 529. monografie porównawcze [334]
 530. formularz [332]
 531. rozprawy i monografie [331]
 532. opis panowania [331]
 533. nalepka iluminacyjna [330]
 534. katalog roślin [330]
 535. afisze filmowe [327]
 536. memoriały [327]
 537. opwiadania historyczne [325]
 538. dekrety [324]
 539. odezwa [321]
 540. modlitewnik [320]
 541. ekspedycje [319]
 542. wiersz okolicznościowy [316]
 543. laudum [315]
 544. przymówienie się [312]
 545. mitologie [311]
 546. dowód tożsamości [308]
 547. przedruki [306]
 548. roczniki statystyczne [299]
 549. testamenty [298]
 550. satyry polityczne [296]
 551. pamflety [296]
 552. plansza [295]
 553. rozprawy religijne [291]
 554. pogadanki [287]
 555. manifesty [286]
 556. afisz [284]
 557. tablice historyczne [283]
 558. schematyzmy [282]
 559. rubrycele [282]
 560. projekty [281]
 561. Prace habilitacyjne [280]
 562. traktat teologiczny [277]
 563. memoriał [277]
 564. elegie [276]
 565. szkice ekonomiczne [273]
 566. szkice gospodarcze [271]
 567. spisy wystawców [268]
 568. szkice naukowe [267]
 569. zaproszenia [263]
 570. poezja okolicznościowa [263]
 571. epitafium [263]
 572. poradniki budowlane [261]
 573. szkice jubileuszowe [261]
 574. Zbiór pieśni [259]
 575. komentarze do tekstów [255]
 576. karta żywnościowa [252]
 577. reprodukcje zdjęć [250]
 578. monografie filozoficzne [249]
 579. kopie maszynopisu [249]
 580. atlasy historyczne [249]
 581. szkice polityczne [241]
 582. słowo wstępne [234]
 583. komunikaty [232]
 584. akty prawne [231]
 585. fragmenty [231]
 586. alegorie [230]
 587. satyra [229]
 588. objaśnienia do przezroczy [229]
 589. brewiarze [226]
 590. odznaczenia [226]
 591. interpelacja poselska [225]
 592. akta majątkowe [223]
 593. relacje historyczne [223]
 594. szkice popularno-naukowe [222]
 595. ogłoszenia [221]
 596. katechizm (katechizmy) [221]
 597. traktaty filozoficzne [220]
 598. regulamin szkolny [219]
 599. klucz do oznaczania [218]
 600. tekst na prawach rękopisu [216]
 601. szkice bibliograficzne [213]
 602. zwierciadło [213]
 603. program uroczystości [212]
 604. argument [209]
 605. felieton [209]
 606. przepisy służbowe [205]
 607. program koncertu [205]
 608. przewodniki sakralne [204]
 609. anegdoty [203]
 610. studia genealogiczne [201]
 611. rozkład jazdy [197]
 612. pismo jubileuszowe [197]
 613. kopie [196]
 614. Zeszyt Naukowy monografia [195]
 615. katalog wydawniczy [193]
 616. tezy [189]
 617. katalog prasowy [189]
 618. rozprawy publicystyczne [187]
 619. odpowiedź [183]
 620. miscellanea [183]
 621. dyplom [180]
 622. monografie krytyczno-bibliograficzne [180]
 623. ulotki reklamowe [176]
 624. księgi miejskie [175]
 625. karta wstępu [174]
 626. zbiór mów [172]
 627. mowy polityczne [170]
 628. recepta [170]
 629. druki [168]
 630. świadectwa szkolne [166]
 631. kroniki żałobne [163]
 632. plan [161]
 633. komentarze biblijne [160]
 634. afisze [158]
 635. zarządzenie [158]
 636. plankty [157]
 637. katechizm [157]
 638. rozprawy krytyczne [151]
 639. epitafia [151]
 640. uwiadomienia [150]
 641. mowa żałobna [150]
 642. varia [148]
 643. interpelacje poselskie [145]
 644. faksymile rękopisu [140]
 645. obligacja [139]
 646. śpiewnik [138]
 647. powieść autobiograficzna [136]
 648. lacrimae [135]
 649. programy uroczystości [130]
 650. programy teatralne [130]
 651. programy przedstawień [129]
 652. powieść biograficzna [129]
 653. lauda [129]
 654. article [128]
 655. traktaty teologiczne [127]
 656. słowniki geograficzne [127]
 657. dowód osobisty [127]
 658. dokument królewski [125]
 659. program zjazdu [125]
 660. petycje [124]
 661. apele [124]
 662. Utwory satyryczne [124]
 663. rozprawy naukowe [123]
 664. rezolucje [123]
 665. list otwarty [123]
 666. almanach [122]
 667. okólniki [121]
 668. miedzioryt [116]
 669. złote myśli [116]
 670. protestacje [115]
 671. memoranda [114]
 672. gesta [113]
 673. ordynacje [109]
 674. traktat filozoficzny [108]
 675. poematy żałobne [107]
 676. karta dostaw mleka [107]
 677. glosariusz [106]
 678. gratulacje [105]
 679. poemat dramatyczny [105]
 680. karta wizytowa [104]
 681. informatory szkolne [100]
 682. silva rerum [100]
 683. mowy okolicznościowe [98]
 684. naszywka [98]
 685. kwestionariusz [96]
 686. analiza [96]
 687. program konferencji [95]
 688. przysięga [95]
 689. votum [93]
 690. szkic monograficzny [91]
 691. katalogi roślin użytkowych [90]
 692. dramolet [89]
 693. rozprawy psychologiczne [87]
 694. deklaracja [87]
 695. tłumaczenia [85]
 696. pokwitowanie [85]
 697. habilitacja [84]
 698. rozprawki astronomiczne [81]
 699. akty zgonu [79]
 700. poezja religijna [79]
 701. monografie psychologiczne [78]
 702. rozprawy sądowe [77]
 703. opis wizytacji [77]
 704. kontrakty [76]
 705. kazania pogrzebowe [76]
 706. przemowy [76]
 707. paszport [76]
 708. sentencje [76]
 709. koncept [75]
 710. opisy flory [73]
 711. notatka biograficzna [73]
 712. expositio [72]
 713. dzienniki wydatków [71]
 714. kartka świąteczna [70]
 715. kartka pocztowa [70]
 716. księgi wpisów [69]
 717. bilet wstępu [69]
 718. staroduki [68]
 719. dokumenty królewskie [67]
 720. dzienniki podawcze [66]
 721. mowa sejmowa [64]
 722. kosztorysy [64]
 723. ustawy podatkowe [63]
 724. regulamin bankowy [63]
 725. okólnik bankowy [63]
 726. świadectwo szkolne [62]
 727. zapiski [62]
 728. karta uczestnictwa [62]
 729. biografia literacka [62]
 730. poemat żałobny [61]
 731. księgi metrykalne [61]
 732. książki pamiątkowe [61]
 733. diariusz [60]
 734. rachunki [59]
 735. gwarancja [57]
 736. umowy [56]
 737. tragedie [56]
 738. gwasz [56]
 739. komentarze [55]
 740. sprostowanie [53]
 741. obraz olejny [53]
 742. klepsydry [52]
 743. informator teatralny [52]
 744. wykłady naukowe [51]
 745. statuty sejmowe [51]
 746. portrety [51]
 747. opinie [51]
 748. ogłoszenie [51]
 749. ugody [50]
 750. kancjonał [49]
 751. przepisy licencyjne [47]
 752. apologetyka [47]
 753. rozporządzenia królewskie [46]
 754. przepisy budowlane [46]
 755. akta cechowe [46]
 756. opery [45]
 757. transumpty [45]
 758. zakładka do książki [45]
 759. repertuary [42]
 760. scenki ludowe [41]
 761. zeszyty szkolne [41]
 762. księgi rachunkowe [39]
 763. akcje [39]
 764. Poznań [38]
 765. mandaty [37]
 766. zarządzenia [36]
 767. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [36]
 768. układy zbiorowe pracy [36]
 769. opera [34]
 770. głos [34]
 771. akwarela [34]
 772. recencja [33]
 773. masoniki [33]
 774. księgi protokólarne [32]
 775. instrukcje nauczania [32]
 776. rozprawa doktorska przed obroną [30]
 777. krytyka [30]
 778. relacje sejmowe [28]
 779. itinerarium [28]
 780. dane osobowe [28]
 781. zagajenie [27]
 782. opracowania medyczne [26]
 783. prezentacja [25]
 784. abecadlnik [25]
 785. instrukcje poselskie [24]
 786. krytyka literacka [23]
 787. protesty [22]
 788. regulaminy szkolne [20]
 789. opracowania naukowe [20]
 790. ballady [19]
 791. zażalenia [18]
 792. kantaty [18]
 793. blankiety [18]
 794. księga szkoły [16]
 795. summa [15]
 796. exlibris [15]
 797. akta wizytacyjne [12]
 798. rozprawy teologiczne [11]
 799. brewe papieskie [10]
 800. dekrety królewskie [6]
 801. kodeks prawny [1]

More statistics...