Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 316855

Readers on-line: 229

Total number of users since Jun 10, 2004: 60310376

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [68727]
 2. czasopisma [61358]
 3. gazety [60173]
 4. czasopismo [60009]
 5. wydawnictwa urzędowe [16259]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopisy [4423]
 8. rękopis [4415]
 9. dzienniki urzędowe [4017]
 10. źródła historyczne [3763]
 11. dodatek do czasopisma [3709]
 12. starodruki [3394]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1910]
 17. dodatek [1705]
 18. monografia [1628]
 19. rozprawa doktorska [1295]
 20. tygodniki [1134]
 21. dwutygodniki [1069]
 22. sprawozdania [1020]
 23. korespondencje [983]
 24. artykuł [925]
 25. monografie [787]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. dokumenty elektroniczne [651]
 29. rozprawa habilitacyjna [647]
 30. kalendarz [597]
 31. fiszki [592]
 32. tygodniki ilustrowane [560]
 33. fotografie [551]
 34. listy [550]
 35. wspomnienie [546]
 36. artykuły [540]
 37. informator [460]
 38. źródło historyczne [430]
 39. pocztówki [428]
 40. powieści [419]
 41. broszury [403]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. źródło [382]
 45. mapy [379]
 46. materiały sejmowe [375]
 47. pamiętnik [339]
 48. kalendarze [337]
 49. Beilage [320]
 50. powieści historyczne [285]
 51. monografia historyczna [281]
 52. biuletyn [281]
 53. bibliografie [273]
 54. muzykalia [257]
 55. rocznik [255]
 56. raporty [246]
 57. pamiętniki [246]
 58. monografie historyczne [244]
 59. miesięcznik [240]
 60. fotografia [222]
 61. szkice historyczne [218]
 62. rozprawy doktorskie [209]
 63. opracowanie [194]
 64. dokumenty [194]
 65. biografie [194]
 66. podręczniki [188]
 67. kazania [188]
 68. spis [172]
 69. sprawozdanie [147]
 70. statut [140]
 71. poezja [139]
 72. karta pocztowa [132]
 73. biuletyny [130]
 74. roczniki [127]
 75. ustawy [126]
 76. opowiadania [124]
 77. fotokopia [122]
 78. szkice [119]
 79. katalog [118]
 80. poradnik [117]
 81. odezwy [116]
 82. telegram [115]
 83. mapa [115]
 84. informatory [115]
 85. programy nauczania [110]
 86. statuty [107]
 87. listy nazwisk [107]
 88. maszynopis [106]
 89. kazanie [106]
 90. spisy lasów [105]
 91. słowniki [103]
 92. mowy pogrzebowe [103]
 93. zeszyty naukowe [101]
 94. wydawnictwa źródłowe [101]
 95. wydawnictwa popularne [101]
 96. poradniki [99]
 97. dramaty [99]
 98. mowy sejmowe [98]
 99. wizerunek [95]
 100. odbitka [94]
 101. dziennik [93]
 102. spisy [91]
 103. poezje [90]
 104. mowy [88]
 105. rozprawy [86]
 106. recenzja [86]
 107. spisy osobowe [83]
 108. księgi adresowe [82]
 109. wspomnienia [81]
 110. korespondencja [80]
 111. poradnik metodyczny [79]
 112. podręczniki akademickie [78]
 113. podręcznik [78]
 114. ulotka [76]
 115. kronika [76]
 116. czasopisma wojskowe polskie [76]
 117. książka [75]
 118. maszynopis powielony [73]
 119. szkice literackie [69]
 120. ryciny [69]
 121. modlitewniki [69]
 122. regulamin [66]
 123. programy wykładów [66]
 124. Volks-Kalender [66]
 125. opracowania historyczne [65]
 126. beletrystyka [64]
 127. biografia [62]
 128. antologie [62]
 129. publicystyka [61]
 130. katalogi [61]
 131. druk okolicznościowy [61]
 132. przewodnik [60]
 133. katalog wystawy [59]
 134. katalogi wystaw [57]
 135. druki ulotne [57]
 136. mowy żałobne [56]
 137. czasopisma niezależne [56]
 138. zdjęcia [55]
 139. opracowania [55]
 140. wykazy [54]
 141. uniwersały [54]
 142. przewodniki [52]
 143. powieść [51]
 144. akta sejmowe [51]
 145. głos sejmowy [50]
 146. obwieszczenia [48]
 147. pisma patrystyczne [47]
 148. nuty [47]
 149. maszynopisy [47]
 150. encyklopedie [47]
 151. album [47]
 152. wykłady uniwersyteckie [45]
 153. panegiryki [45]
 154. dyplomy [45]
 155. ikonografia [44]
 156. wykłady [42]
 157. kwartalnik [42]
 158. regulaminy [41]
 159. program wykładów [41]
 160. antologia [40]
 161. odbitki [39]
 162. katalogi księgarskie [39]
 163. broszura [38]
 164. albumy [38]
 165. wykład [37]
 166. pocztówka [37]
 167. księgi pamiątkowe [37]
 168. herbarze [37]
 169. program teatralny/operowy [36]
 170. raptularze [35]
 171. pieśni [35]
 172. kroniki [35]
 173. odczyty [34]
 174. notatki [34]
 175. materiały konferencyjne [34]
 176. almanachy [34]
 177. rozważania [32]
 178. wykaz [31]
 179. programy filmowe [31]
 180. katechizmy [31]
 181. ulotki [30]
 182. rozmyślania [29]
 183. rozdział [29]
 184. przepisy prawne [29]
 185. konstytucje sejmowe [29]
 186. zaproszenie [28]
 187. recenzje [28]
 188. listy otwarte [28]
 189. instrukcje [28]
 190. streszczenie [27]
 191. plany [27]
 192. nadbitka [27]
 193. komedie [27]
 194. eseje [27]
 195. referaty [26]
 196. obwieszczenie [24]
 197. nekrologi [24]
 198. nadbitki [24]
 199. wstęp [23]
 200. list [22]
 201. inwentarz [22]
 202. rozprawa [21]
 203. programy [21]
 204. nekrolog [21]
 205. jednodniówki [21]
 206. genealogie [21]
 207. ustawa [20]
 208. ulotki wyborcze [20]
 209. skrypt [20]
 210. satyry [20]
 211. relacje z podróży [20]
 212. polemiki [20]
 213. panegiryk [20]
 214. orzeczenia prawne [20]
 215. dialogi [20]
 216. słownik [19]
 217. rejestry [19]
 218. prospekty [19]
 219. prospekt [19]
 220. program [19]
 221. modlitwy [19]
 222. leksykony [19]
 223. śpiewniki [18]
 224. opowiadanie [18]
 225. legitymacje członkowskie [18]
 226. katalog antykwaryczny [18]
 227. dokumenty muzyczne [18]
 228. atlasy [18]
 229. referat [17]
 230. polemika [17]
 231. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 232. druki okolicznościowe [17]
 233. statystyki [16]
 234. nowele [16]
 235. bajki [16]
 236. życiorysy [15]
 237. wykazy personalne [15]
 238. rozporządzenia [15]
 239. wydawnictwo okolicznościowe [14]
 240. uniwersał [14]
 241. traktat [14]
 242. statuty i regulaminy [14]
 243. spis nazwisk [14]
 244. poradniki rolnicze [14]
 245. plansza [14]
 246. opisy kraju [14]
 247. kodeks dyplomatyczny [14]
 248. inwentarze [14]
 249. dysertacje [14]
 250. druki [14]
 251. druk ulotny [14]
 252. wypisy [13]
 253. słownik geograficzny [13]
 254. szkice filozoficzne [13]
 255. skorowidze [13]
 256. relacje osobiste [13]
 257. przemówienia [13]
 258. poemat [13]
 259. opisy [13]
 260. księgi rachunkowe [13]
 261. księga pamiątkowa [13]
 262. kodeksy [13]
 263. jednodniówka [13]
 264. diariusze [13]
 265. bibliografia [13]
 266. spisy nazwisk [12]
 267. skrypty [12]
 268. reprodukcja [12]
 269. protokoły [12]
 270. powieść historyczna [12]
 271. opowiadania historyczne [12]
 272. ogłoszenia [12]
 273. encyklopedia [12]
 274. deklaracje [12]
 275. cenniki [12]
 276. zbiory dokumentów [11]
 277. wspomnienia pośmiertne [11]
 278. testamenty [11]
 279. szkice biograficzne [11]
 280. quaestiones [11]
 281. przemówienie [11]
 282. plakat [11]
 283. opisy podróży [11]
 284. katalog księgarski [11]
 285. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 286. druki urzędowe [11]
 287. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 288. broszury polityczne [11]
 289. biblia [11]
 290. załączniki [10]
 291. wiersze okolicznościowe [10]
 292. wiersze [10]
 293. szkice krytyczne [10]
 294. studium [10]
 295. relacje [10]
 296. przymówienie się [10]
 297. projekty sejmowe [10]
 298. prace zbiorowe [10]
 299. poematy [10]
 300. podręczniki medyczne [10]
 301. okólnik [10]
 302. metryki [10]
 303. elementarze [10]
 304. dramat [10]
 305. zbiory pism [9]
 306. zaproszenia [9]
 307. wspomnienia z podróży [9]
 308. sztuki teatralne [9]
 309. serie wydawnicze [9]
 310. rozkazy [9]
 311. relacja z podróży [9]
 312. recencja [9]
 313. lista oficerów [9]
 314. kodeksy prawne [9]
 315. inkunabuły [9]
 316. ekspedycje [9]
 317. dzienniki [9]
 318. akwarele [9]
 319. akty zgonu [9]
 320. spisy wykładów [8]
 321. rozprawy fiozoficzne [8]
 322. rozkazy wojskowe [8]
 323. przewodniki turystyczne [8]
 324. projekty [8]
 325. podręczniki dla szkół średnich [8]
 326. odezwa [8]
 327. nowiny [8]
 328. mowy sądowe [8]
 329. mowa [8]
 330. libretta [8]
 331. legendy [8]
 332. książki kucharskie [8]
 333. katalogi biblioteczne [8]
 334. katalog wydawniczy [8]
 335. indeksy [8]
 336. herbarz [8]
 337. fraszki [8]
 338. epitalamia [8]
 339. epistolografia [8]
 340. druk urzędowy [8]
 341. biografie literackie [8]
 342. Zeszyt Naukowy [8]
 343. zaświadczenie [7]
 344. wykaz miejscowości [7]
 345. wiersz okolicznościowy [7]
 346. tłumaczenie [7]
 347. traktaty [7]
 348. szkice religijne [7]
 349. spis osobowy [7]
 350. reprinty [7]
 351. przekłady [7]
 352. program nauczania [7]
 353. pisma [7]
 354. opis kraju [7]
 355. mowy polityczne [7]
 356. księga jubileuszowa [7]
 357. książka adresowa [7]
 358. atlas [7]
 359. artykuły historyczno-prawne [7]
 360. afisze filmowe [7]
 361. żywoty świętych [6]
 362. zapisy fonograficzne [6]
 363. spisy miejscowości [6]
 364. rozporządzenie [6]
 365. roczniki oficerskie [6]
 366. przepisy służbowe [6]
 367. programy uroczystości [6]
 368. programy teatralne [6]
 369. praca zbiorowa [6]
 370. poradniki medyczne [6]
 371. poradniki gospodarskie [6]
 372. poezja okolicznościowa [6]
 373. poezja funeralna [6]
 374. odczyt [6]
 375. mowy rektorskie [6]
 376. monografie literackie [6]
 377. lista nazwisk [6]
 378. księga adresowa [6]
 379. kompendium [6]
 380. kalendarium [6]
 381. hagiografie [6]
 382. diariusze sejmowe [6]
 383. dekrety [6]
 384. cennik [6]
 385. cegiełka [6]
 386. świadectwa szkolne [5]
 387. wyroki sądowe [5]
 388. vademecum [5]
 389. uchwały [5]
 390. traktat teologiczny [5]
 391. spisy geograficzne [5]
 392. spis miejscowości [5]
 393. skorowidz [5]
 394. sielanki [5]
 395. rozprawy naukowe [5]
 396. rozprawy historyczne [5]
 397. rozprawy filozoficzne [5]
 398. rezolucje [5]
 399. przepisy wojskowe [5]
 400. praca doktorska [5]
 401. poradniki weterynaryjne [5]
 402. podania [5]
 403. pisma zbiorowe [5]
 404. partytura [5]
 405. pamiątka [5]
 406. odpowiedź [5]
 407. nalepka iluminacyjna [5]
 408. monografie filozoficzne [5]
 409. miesięczniki [5]
 410. manifesty [5]
 411. laudacje [5]
 412. komedia [5]
 413. karta zaopatrzeniowa [5]
 414. kancjonały [5]
 415. instrukcje wojskowe [5]
 416. dzienniki podróży [5]
 417. anegdoty [5]
 418. akty prawne [5]
 419. zbiór [4]
 420. zaśwadczenia [4]
 421. uwiadomienia [4]
 422. ulotki reklamowe [4]
 423. tabele [4]
 424. szkice popularno-naukowe [4]
 425. synteza [4]
 426. rozprawy religijne [4]
 427. reportaż [4]
 428. regulaminy wojskowe [4]
 429. psałterz [4]
 430. przysłowia [4]
 431. pieśń [4]
 432. petycje [4]
 433. opowieści [4]
 434. opis podróży [4]
 435. opery [4]
 436. okólniki [4]
 437. mowy okolicznościowe [4]
 438. monografie genealogiczne [4]
 439. memoriały [4]
 440. manifest [4]
 441. literatura popularnonaukowa [4]
 442. księgi wpisów [4]
 443. księgi liturgiczne [4]
 444. książki telefoniczne [4]
 445. książki adresowe [4]
 446. książka kucharska [4]
 447. kodeks [4]
 448. katalog handlowy [4]
 449. inkunabuł [4]
 450. informatory szkolne [4]
 451. hagiografia [4]
 452. fragmenty [4]
 453. epitafium [4]
 454. elegie [4]
 455. argument [4]
 456. zielniki [3]
 457. wspomnienia historyczne [3]
 458. wodewile [3]
 459. umowy [3]
 460. transumpty [3]
 461. tragedie [3]
 462. teksty źródłowe [3]
 463. tablice [3]
 464. słownik biograficzny [3]
 465. szkice naukowe [3]
 466. szkice monograficzne [3]
 467. szkice ekonomiczne [3]
 468. spis statystyczny [3]
 469. satyra [3]
 470. rozprawy krytyczne [3]
 471. roczniki lekarskie [3]
 472. relacja [3]
 473. rejestry zmarłych [3]
 474. rachunki [3]
 475. przedruki [3]
 476. protokół [3]
 477. protestacje [3]
 478. program uroczystości [3]
 479. piosenki [3]
 480. ordynacje [3]
 481. opwiadania historyczne [3]
 482. opracowanie bibliograficzne [3]
 483. opracowania naukowe [3]
 484. nowela [3]
 485. mszały [3]
 486. mowa żałobna [3]
 487. mowa pogrzebowa [3]
 488. monografia statystyczna [3]
 489. modlitewnik [3]
 490. literatura [3]
 491. lista poległych [3]
 492. lista [3]
 493. list pasterski [3]
 494. list otwarty [3]
 495. kroniki klasztorne [3]
 496. kontrakty [3]
 497. komunikat [3]
 498. komentarze do ustawy [3]
 499. kazania pogrzebowe [3]
 500. katechizm (katechizmy) [3]
 501. katalog galerii [3]
 502. kantyczki [3]
 503. interpelacje poselskie [3]
 504. indeks [3]
 505. formularz [3]
 506. dzienniki wydatków [3]
 507. dziennik urzędowy [3]
 508. dysertacja [3]
 509. dyplom [3]
 510. dokument królewski [3]
 511. article [3]
 512. apele [3]
 513. akta majątkowe [3]
 514. afisze [3]
 515. Zbiór pieśni [3]
 516. śpiewnik [2]
 517. zarządzenie [2]
 518. wypisy heraldyczne [2]
 519. wykłady naukowe [2]
 520. wykazy miejscowości [2]
 521. traktaty filozoficzne [2]
 522. tragedia [2]
 523. tezy [2]
 524. tablice historyczne [2]
 525. szkice satyryczne [2]
 526. szkice polityczne [2]
 527. szkice gospodarcze [2]
 528. szkice bibliograficzne [2]
 529. szkic historyczny [2]
 530. studia historyczne [2]
 531. statuty synodalne [2]
 532. staroduki [2]
 533. spisy wystawców [2]
 534. spisy topograficzne [2]
 535. spisy książek [2]
 536. scenki ludowe [2]
 537. satyry polityczne [2]
 538. rozprawy publicystyczne [2]
 539. rozkaz [2]
 540. roczniki statystyczne [2]
 541. rejestr [2]
 542. regulamin szkolny [2]
 543. recepta [2]
 544. przewodniki turystyczne 19w. [2]
 545. przepisy licencyjne [2]
 546. przemowy [2]
 547. program zjazdu [2]
 548. program konferencji [2]
 549. praca magisterska [2]
 550. powieść biograficzna [2]
 551. postylle [2]
 552. poradniki budowlane [2]
 553. pogadanki [2]
 554. podręczniki wyborcze [2]
 555. podręcznik akademicki [2]
 556. plan miasta [2]
 557. pisma filozoficzne [2]
 558. pieczęcie [2]
 559. paszport [2]
 560. paszkwile [2]
 561. pamiętniki 19w. [2]
 562. pamiętniki 19 w. [2]
 563. opracowania geograficzne [2]
 564. opis [2]
 565. odznaczenia [2]
 566. obraz [2]
 567. noty dyplomatyczne [2]
 568. normy prawne [2]
 569. mowy weselne [2]
 570. mowa sejmowa [2]
 571. monografie heraldyczne [2]
 572. miscellanea [2]
 573. miedzioryt [2]
 574. memoriał [2]
 575. listy oficerów [2]
 576. laudum [2]
 577. lacrimae [2]
 578. kwestionariusz [2]
 579. księgi sądowe [2]
 580. księgi biblijne [2]
 581. księga sądowa [2]
 582. księga [2]
 583. kopie maszynopisu [2]
 584. komunikaty [2]
 585. komentarze [2]
 586. komentarz [2]
 587. katalogi grafiki [2]
 588. katalog roślin [2]
 589. karta wstępu [2]
 590. ilustracje [2]
 591. gwasz [2]
 592. gratulacje [2]
 593. glosariusz [2]
 594. epitafia [2]
 595. epigramaty [2]
 596. edycje [2]
 597. dowód tożsamości [2]
 598. dodatek nadzwyczajny [2]
 599. diariusz [2]
 600. brewiarze [2]
 601. biografia bibliografia [2]
 602. bilet wstępu [2]
 603. ballady [2]
 604. bajka [2]
 605. afisz [2]
 606. adresy [2]
 607. Kalender (Evangelischer) [2]
 608. świadectwo szkolne [1]
 609. złote myśli [1]
 610. zwierciadło [1]
 611. zielnik [1]
 612. zeszyty szkolne [1]
 613. zdjęcie [1]
 614. zbiór mów [1]
 615. zażalenia [1]
 616. zarządzenia [1]
 617. zapiski heraldyczne [1]
 618. zapiski [1]
 619. zakładka do książki [1]
 620. zagajenie [1]
 621. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 622. wykłady filozoficzne [1]
 623. wykaz ulic [1]
 624. votum [1]
 625. varia [1]
 626. ustawy podatkowe [1]
 627. ustawy kościelne [1]
 628. układy zbiorowe pracy [1]
 629. ugody [1]
 630. tłumaczenia [1]
 631. traktaty teologiczne [1]
 632. traktat filozoficzny [1]
 633. tekst na prawach rękopisu [1]
 634. tańce [1]
 635. słowo wstępne [1]
 636. słowniki heraldyczne [1]
 637. słowniki geograficzne [1]
 638. słownik heraldyczny [1]
 639. szkice jubileuszowe [1]
 640. szkice historyyczne [1]
 641. szkice geograficzne [1]
 642. szkic monograficzny [1]
 643. summa [1]
 644. studia genealogiczne [1]
 645. statuty sejmowe [1]
 646. sprostowanie [1]
 647. spisy map [1]
 648. spisy gmin [1]
 649. spisy dokumentów [1]
 650. spis numizmatyczny [1]
 651. silva rerum [1]
 652. sentencje [1]
 653. schematyzmy [1]
 654. rubrycele [1]
 655. rozprawy teologiczne [1]
 656. rozprawy sądowe [1]
 657. rozprawy psychologiczne [1]
 658. rozprawy i monografie [1]
 659. rozprawki astronomiczne [1]
 660. rozporządzenia królewskie [1]
 661. rozkład jazdy [1]
 662. reprodukcje zdjęć [1]
 663. repertuary [1]
 664. relacje sejmowe [1]
 665. relacje historyczne [1]
 666. regulaminy szkolne [1]
 667. regulamin bankowy [1]
 668. referaty filozoficzne [1]
 669. publikacje elektroniczne [1]
 670. przysięga [1]
 671. przewodniki sakralne [1]
 672. przepowiednie [1]
 673. przepisy kościelne [1]
 674. przepisy budowlane [1]
 675. protesty [1]
 676. programy przedstawień [1]
 677. program koncertu [1]
 678. prezentacja [1]
 679. preprint [1]
 680. prace źródłowe [1]
 681. powieść autobiograficzna [1]
 682. portrety [1]
 683. poradniki heraldyczne [1]
 684. pokwitowanie [1]
 685. poezja religijna [1]
 686. poematy żałobne [1]
 687. poemat żałobny [1]
 688. poemat dramatyczny [1]
 689. podręcznik numizmatyczny [1]
 690. plankty [1]
 691. plan [1]
 692. pismo jubileuszowe [1]
 693. pastorałka [1]
 694. pamflety [1]
 695. oracje sądowe [1]
 696. opracowania statystyczne [1]
 697. opracowania medyczne [1]
 698. opracowania genealogiczne [1]
 699. opisy flory [1]
 700. opis wizytacji [1]
 701. opis panowania [1]
 702. opinie [1]
 703. opera [1]
 704. okólnik bankowy [1]
 705. ogłoszenie [1]
 706. obraz olejny [1]
 707. obligacja [1]
 708. objaśnienia do przezroczy [1]
 709. notatka biograficzna [1]
 710. naszywka [1]
 711. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 712. mowy laudacyjne [1]
 713. moralistyka [1]
 714. monografie psychologiczne [1]
 715. monografie porównawcze [1]
 716. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 717. mitologie [1]
 718. misteria ludowe [1]
 719. memoranda [1]
 720. materiały źródłowe [1]
 721. masoniki [1]
 722. mandaty [1]
 723. listy odznaczonych [1]
 724. listy adresowe [1]
 725. leksykon [1]
 726. lauda [1]
 727. księgi święte [1]
 728. księgi ziemskie [1]
 729. księgi protokólarne [1]
 730. księgi miejskie [1]
 731. księgi metrykalne [1]
 732. księgi jubileuszowe [1]
 733. księgi imion [1]
 734. księga urodzeń [1]
 735. księga szkoły [1]
 736. księga miejska [1]
 737. księga kancelaryjna [1]
 738. książki pamiątkowe [1]
 739. książka telefoniczna [1]
 740. krytyka literacka [1]
 741. krytyka [1]
 742. kroniki żałobne [1]
 743. kosztorysy [1]
 744. kopie [1]
 745. koncept [1]
 746. komentarze do tekstów [1]
 747. komentarze biblijne [1]
 748. kolekcja okol [1]
 749. kodeks prawny [1]
 750. kodeks handlowy [1]
 751. klucz do oznaczania [1]
 752. klepsydry [1]
 753. katechizm [1]
 754. katalogi roślin użytkowych [1]
 755. katalog prasowy [1]
 756. kartka świąteczna [1]
 757. kartka pocztowa [1]
 758. karta żywnościowa [1]
 759. karta wizytowa [1]
 760. karta uczestnictwa [1]
 761. karta dostaw mleka [1]
 762. kantaty [1]
 763. kancjonał [1]
 764. itinerarium [1]
 765. interpelacja poselska [1]
 766. instrukcje poselskie [1]
 767. instrukcje nauczania [1]
 768. informator teatralny [1]
 769. habilitacja [1]
 770. głos [1]
 771. gwarancja [1]
 772. gesta [1]
 773. felieton [1]
 774. faksymile rękopisu [1]
 775. expositio [1]
 776. exlibris [1]
 777. etiudy organowe [1]
 778. dzienniki podawcze [1]
 779. dramolet [1]
 780. dowód osobisty [1]
 781. dokumenty powstańcze [1]
 782. dokumenty królewskie [1]
 783. dekrety królewskie [1]
 784. deklaracja [1]
 785. dane osobowe [1]
 786. brewe papieskie [1]
 787. blankiety [1]
 788. biografia literacka [1]
 789. biblie [1]
 790. baśnie [1]
 791. atlasy historyczne [1]
 792. apologetyka [1]
 793. analiza [1]
 794. almanach [1]
 795. alegorie [1]
 796. akwarela [1]
 797. akty urodzeń [1]
 798. akta wizytacyjne [1]
 799. akta cechowe [1]
 800. akcje [1]
 801. agenda [1]
 802. abecadlnik [1]
 803. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 804. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 805. Utwory satyryczne [1]
 806. Prace habilitacyjne [1]
 807. Praca magisterska [1]
 808. Poznań [1]
 809. Kolekcja okolicznościowa [1]
 810. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [4359316]
 2. monografia [4244558]
 3. czasopisma [3977593]
 4. gazety [3424818]
 5. czasopismo [2707548]
 6. gazeta [2204386]
 7. książka [2131054]
 8. rozprawa habilitacyjna [1125827]
 9. księgi adresowe [614641]
 10. gazeta (gazety) [565992]
 11. starodruki [560712]
 12. dzienniki urzędowe [543726]
 13. monografie [496886]
 14. artykuł [451946]
 15. źródła historyczne [385790]
 16. personalia [371608]
 17. dokumentacja kadrowa [371608]
 18. herbarze [362579]
 19. spisy [323603]
 20. pamiętniki [317732]
 21. rozprawy doktorskie [312999]
 22. archiwalia [280794]
 23. bibliografie [272227]
 24. wydawnictwa urzędowe [268766]
 25. antologie [265232]
 26. przysłowia [259618]
 27. monografie historyczne [250596]
 28. artykuły [240404]
 29. listy strat [240122]
 30. biuletyn [232881]
 31. spis [206465]
 32. skrypt [198949]
 33. monografia historyczna [191603]
 34. kodeks dyplomatyczny [186237]
 35. wspomnienia [171616]
 36. źródło [157044]
 37. mapy [151468]
 38. podręcznik [142689]
 39. opracowanie [139390]
 40. genealogie [134160]
 41. spis nazwisk [128971]
 42. wykazy [128644]
 43. rejestry zmarłych [119908]
 44. akta [119090]
 45. biblia [117054]
 46. lista poległych [115459]
 47. roczniki [113615]
 48. roczniki oficerskie [112275]
 49. dokumenty elektroniczne [109615]
 50. pocztówki [107254]
 51. sprawozdania [106506]
 52. rocznik [103501]
 53. wykaz miejscowości [100951]
 54. kroniki [99377]
 55. szkice historyczne [98643]
 56. skorowidz [92020]
 57. poradnik metodyczny [87907]
 58. spisy nazwisk [87225]
 59. słownik [86861]
 60. rejestry [80725]
 61. tłumaczenie [78251]
 62. kalendarze [78234]
 63. wspomnienie [73523]
 64. tygodniki ilustrowane [71393]
 65. dwutygodniki [70846]
 66. informator [67609]
 67. źródło historyczne [67225]
 68. biografie [62751]
 69. tygodniki [57708]
 70. kazania [55658]
 71. fotografia [55276]
 72. rękopis [54179]
 73. podręczniki akademickie [54000]
 74. księgi pamiątkowe [51688]
 75. bibliografia [50385]
 76. fotografie [50232]
 77. broszury [48549]
 78. rękopisy [48097]
 79. podręczniki [47229]
 80. dodatek do czasopisma [46121]
 81. praca magisterska [45321]
 82. kalendarz [44878]
 83. listy [41903]
 84. program teatralny/operowy [41709]
 85. skrypty [41679]
 86. spisy osobowe [40175]
 87. herbarz [38306]
 88. wydawnictwa popularne [37996]
 89. słowniki [37189]
 90. opracowania [34646]
 91. starodruk [32620]
 92. katalogi [31778]
 93. encyklopedie [31573]
 94. inwentarze [30868]
 95. postylle [30573]
 96. materiały konferencyjne [30569]
 97. przewodnik [30409]
 98. almanachy [29576]
 99. powieści [27845]
 100. przewodniki [27755]
 101. album [27495]
 102. lista oficerów [26954]
 103. pamiętnik [26592]
 104. korespondencje [26253]
 105. opracowania historyczne [25872]
 106. książki adresowe [25811]
 107. księga adresowa [25198]
 108. roczniki lekarskie [24795]
 109. maszynopis [24418]
 110. informatory [24413]
 111. poradniki [23283]
 112. kwartalnik [22955]
 113. poezje [21260]
 114. sprawozdanie [20752]
 115. kronika [19450]
 116. muzykalia [19297]
 117. odezwy [19193]
 118. biografia [18790]
 119. miesięcznik [17630]
 120. praca zbiorowa [17584]
 121. wykaz [17009]
 122. kodeksy [17009]
 123. materiały sejmowe [16948]
 124. telegram [16946]
 125. diariusze sejmowe [16764]
 126. listy odznaczonych [16751]
 127. atlasy [15670]
 128. synteza [15521]
 129. odbitka [15126]
 130. odbitki [14853]
 131. szkice literackie [14761]
 132. akta sejmowe [14684]
 133. słownik geograficzny [14613]
 134. spisy miejscowości [14457]
 135. spis miejscowości [14303]
 136. listy nazwisk [14261]
 137. katalogi wystaw [14180]
 138. albumy [14076]
 139. kompendium [13881]
 140. Zeszyt Naukowy [13688]
 141. zeszyty naukowe [13659]
 142. katalog [13538]
 143. modlitewniki [13519]
 144. książka telefoniczna [13455]
 145. książki telefoniczne [13018]
 146. rozprawy [12972]
 147. artykuły historyczno-prawne [12666]
 148. spisy lasów [12627]
 149. prace zbiorowe [12368]
 150. skorowidze [12307]
 151. wykazy personalne [12213]
 152. książka adresowa [11778]
 153. ustawy [11595]
 154. wizerunek [11347]
 155. Kolekcja okolicznościowa [11211]
 156. poezja [11147]
 157. ryciny [11133]
 158. monografie heraldyczne [11102]
 159. dziennik [11017]
 160. diariusze [10985]
 161. ulotka [10884]
 162. katalogi grafiki [10754]
 163. referat [10745]
 164. opowiadania [10661]
 165. ikonografia [10566]
 166. broszura [10473]
 167. statuty [10390]
 168. mapa [10283]
 169. katalog wystawy [10124]
 170. inwentarz [10115]
 171. lista nazwisk [9741]
 172. nadbitki [9738]
 173. powieści historyczne [9534]
 174. Dysertacja doktorska [9529]
 175. pieśni [9451]
 176. rozprawa [9095]
 177. recenzje [8946]
 178. leksykony [8946]
 179. poradnik [8911]
 180. fiszki [8699]
 181. dramaty [8618]
 182. biuletyny [8559]
 183. pieczęcie [8199]
 184. relacje osobiste [7833]
 185. powieść [7803]
 186. dodatek [7749]
 187. pisma patrystyczne [7471]
 188. ustawa [7440]
 189. szkice [7420]
 190. raporty [7377]
 191. maszynopisy [7289]
 192. książka kucharska [7266]
 193. korespondencja [7262]
 194. spis statystyczny [7259]
 195. spisy gmin [7188]
 196. mowy [7086]
 197. orzeczenia prawne [6795]
 198. opisy [6620]
 199. wykazy miejscowości [6612]
 200. programy nauczania [6588]
 201. opracowania genealogiczne [6579]
 202. dzienniki [6532]
 203. księga jubileuszowa [6528]
 204. wykłady [6395]
 205. wypisy heraldyczne [6384]
 206. śpiewniki [6195]
 207. maszynopis powielony [6187]
 208. spis osobowy [6158]
 209. statut [6071]
 210. poradniki rolnicze [6060]
 211. kolekcja okol [6053]
 212. mowy sejmowe [5951]
 213. katechizmy [5922]
 214. księgi imion [5854]
 215. druk okolicznościowy [5832]
 216. podręczniki wyborcze [5807]
 217. plany [5797]
 218. edycje [5788]
 219. wykład [5746]
 220. spisy geograficzne [5736]
 221. druki ulotne [5726]
 222. mowy żałobne [5716]
 223. publicystyka [5714]
 224. przekłady [5459]
 225. zdjęcia [5448]
 226. przepisy prawne [5444]
 227. adresy [5441]
 228. polemiki [5408]
 229. rozważania [5226]
 230. recenzja [5203]
 231. statystyki [5070]
 232. beletrystyka [5067]
 233. listy oficerów [4932]
 234. dialogi [4917]
 235. pocztówka [4724]
 236. preprint [4723]
 237. regulamin [4473]
 238. bajki [4446]
 239. monografie genealogiczne [4433]
 240. nekrologi [4329]
 241. encyklopedia [4292]
 242. wykłady uniwersyteckie [4222]
 243. księgi święte [4123]
 244. słownik heraldyczny [4104]
 245. życiorysy [4077]
 246. nuty [4004]
 247. słownik biograficzny [3970]
 248. mowy pogrzebowe [3886]
 249. programy wykładów [3878]
 250. obwieszczenie [3854]
 251. dokumenty [3840]
 252. opowiadania historyczne [3835]
 253. Volks-Kalender [3805]
 254. kodeks [3789]
 255. nadbitka [3718]
 256. opowiadanie [3712]
 257. karta pocztowa [3674]
 258. spisy topograficzne [3657]
 259. regulaminy [3582]
 260. wstęp [3581]
 261. szkice biograficzne [3578]
 262. księga pamiątkowa [3576]
 263. praca doktorska [3551]
 264. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [3531]
 265. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [3531]
 266. opisy kraju [3368]
 267. odczyty [3300]
 268. panegiryki [3294]
 269. książki kucharskie [3194]
 270. rozdział [3159]
 271. traktaty [3091]
 272. pastorałka [3071]
 273. misteria ludowe [3071]
 274. konstytucje sejmowe [3017]
 275. szkice krytyczne [3017]
 276. programy filmowe [2905]
 277. dokumenty muzyczne [2865]
 278. legendy [2862]
 279. biblie [2725]
 280. biografie literackie [2663]
 281. partytura [2657]
 282. psałterz [2644]
 283. księga sądowa [2642]
 284. ulotki wyborcze [2625]
 285. antologia [2605]
 286. dyplomy [2597]
 287. pisma filozoficzne [2594]
 288. serie wydawnicze [2586]
 289. normy prawne [2548]
 290. studium [2508]
 291. atlas [2497]
 292. referaty [2408]
 293. szkice filozoficzne [2403]
 294. jednodniówki [2385]
 295. studia historyczne [2352]
 296. zbiory dokumentów [2341]
 297. monografie literackie [2303]
 298. fraszki [2291]
 299. listy otwarte [2280]
 300. ulotki [2259]
 301. rozprawy filozoficzne [2257]
 302. podręczniki medyczne [2173]
 303. komentarze do ustawy [2160]
 304. fotokopia [2136]
 305. poradniki weterynaryjne [2104]
 306. nekrolog [2074]
 307. instrukcje wojskowe [2059]
 308. poradniki medyczne [2041]
 309. panegiryk [2021]
 310. rozprawy historyczne [2009]
 311. kantyczki [1977]
 312. relacje z podróży [1948]
 313. rozkazy wojskowe [1946]
 314. kazanie [1942]
 315. kalendarium [1867]
 316. podręcznik numizmatyczny [1842]
 317. rozprawy fiozoficzne [1808]
 318. zielniki [1789]
 319. zaproszenie [1780]
 320. ilustracje [1778]
 321. instrukcje [1760]
 322. księga urodzeń [1757]
 323. akty urodzeń [1757]
 324. listy adresowe [1748]
 325. nowele [1738]
 326. satyry [1719]
 327. kancjonały [1711]
 328. lista [1701]
 329. akwarele [1665]
 330. plakat [1664]
 331. słowniki heraldyczne [1608]
 332. poradniki heraldyczne [1608]
 333. przewodniki turystyczne [1586]
 334. pieśń [1566]
 335. żywoty świętych [1563]
 336. pisma [1552]
 337. rejestr [1546]
 338. głos sejmowy [1542]
 339. wydawnictwa źródłowe [1541]
 340. jednodniówka [1533]
 341. prospekt [1532]
 342. czasopisma niezależne [1515]
 343. polemika [1515]
 344. czasopisma wojskowe polskie [1512]
 345. Beilage [1475]
 346. rozmyślania [1472]
 347. elementarze [1470]
 348. druki okolicznościowe [1467]
 349. poemat [1414]
 350. program wykładów [1402]
 351. wspomnienia pośmiertne [1401]
 352. obwieszczenia [1387]
 353. modlitwy [1381]
 354. reprodukcja [1369]
 355. indeks [1358]
 356. rozporządzenie [1352]
 357. reprinty [1351]
 358. opis podróży [1330]
 359. piosenki [1329]
 360. opis kraju [1327]
 361. katalog antykwaryczny [1322]
 362. zapiski heraldyczne [1299]
 363. broszury polityczne [1298]
 364. eseje [1294]
 365. regulaminy wojskowe [1284]
 366. księgi sądowe [1284]
 367. szkice monograficzne [1283]
 368. zaświadczenie [1255]
 369. szkic historyczny [1234]
 370. program [1223]
 371. odczyt [1191]
 372. spis numizmatyczny [1183]
 373. katalogi biblioteczne [1182]
 374. cenniki [1164]
 375. rozporządzenia [1158]
 376. księgi jubileuszowe [1139]
 377. traktat [1121]
 378. wykłady filozoficzne [1090]
 379. referaty filozoficzne [1090]
 380. katalogi księgarskie [1072]
 381. protokoły [1057]
 382. opracowania geograficzne [1052]
 383. relacja z podróży [1051]
 384. wiersze [1043]
 385. wypisy [1036]
 386. wydawnictwo okolicznościowe [1030]
 387. przemówienia [1028]
 388. katalog księgarski/wydawniczy [1022]
 389. relacje [1019]
 390. wspomnienia z podróży [1014]
 391. uniwersały [1007]
 392. legitymacje członkowskie [1001]
 393. spisy książek [998]
 394. komentarz [995]
 395. opracowania statystyczne [990]
 396. poematy [988]
 397. hagiografie [985]
 398. powieść historyczna [976]
 399. cennik [975]
 400. mowy weselne [975]
 401. dzienniki podróży [972]
 402. ustawy kościelne [969]
 403. przepisy kościelne [969]
 404. dokumenty powstańcze [968]
 405. komunikat [960]
 406. mszały [959]
 407. oracje sądowe [943]
 408. sztuki teatralne [926]
 409. miesięczniki [916]
 410. pisma zbiorowe [908]
 411. moralistyka [908]
 412. streszczenie [898]
 413. wspomnienia historyczne [896]
 414. uniwersał [895]
 415. opracowanie bibliograficzne [894]
 416. komedie [892]
 417. przemówienie [886]
 418. mowy laudacyjne [886]
 419. opisy podróży [879]
 420. pamiętniki 19w. [878]
 421. program nauczania [876]
 422. spisy wykładów [868]
 423. podręcznik akademicki [866]
 424. dysertacja [852]
 425. statuty synodalne [846]
 426. programy [844]
 427. prospekty [831]
 428. plan miasta [829]
 429. reportaż [827]
 430. teksty źródłowe [816]
 431. katalog handlowy [799]
 432. druk ulotny [792]
 433. księga [781]
 434. libretta [776]
 435. zbiór [773]
 436. mowa [772]
 437. podania [768]
 438. księga miejska [761]
 439. obraz [758]
 440. bajka [735]
 441. wykaz ulic [726]
 442. poezja funeralna [721]
 443. quaestiones [708]
 444. indeksy [690]
 445. list [685]
 446. laudacje [681]
 447. biografia bibliografia [679]
 448. podręczniki dla szkół średnich [677]
 449. monografia statystyczna [662]
 450. tańce [660]
 451. druki urzędowe [658]
 452. zbiory pism [658]
 453. literatura [654]
 454. literatura popularnonaukowa [640]
 455. komedia [627]
 456. protokół [627]
 457. publikacje elektroniczne [627]
 458. karta zaopatrzeniowa [623]
 459. noty dyplomatyczne [621]
 460. hagiografia [616]
 461. opis [608]
 462. epitalamia [607]
 463. poradniki gospodarskie [606]
 464. epigramaty [603]
 465. księgi ziemskie [603]
 466. kodeksy prawne [598]
 467. paszkwile [593]
 468. załączniki [592]
 469. zaśwadczenia [591]
 470. inkunabuł [589]
 471. notatki [587]
 472. sielanki [587]
 473. przepowiednie [585]
 474. druk urzędowy [576]
 475. leksykon [572]
 476. tragedia [568]
 477. okólnik [564]
 478. pamiątka [559]
 479. przepisy wojskowe [555]
 480. rozkaz [548]
 481. etiudy organowe [547]
 482. deklaracje [543]
 483. projekty sejmowe [543]
 484. kodeks handlowy [543]
 485. statuty i regulaminy [542]
 486. wiersze okolicznościowe [542]
 487. cegiełka [541]
 488. list pasterski [540]
 489. dysertacje [536]
 490. opowieści [525]
 491. tabele [519]
 492. baśnie [519]
 493. raptularze [518]
 494. dodatek nadzwyczajny [518]
 495. księga kancelaryjna [518]
 496. szkice religijne [508]
 497. vademecum [502]
 498. pamiętniki 19 w. [492]
 499. metryki [491]
 500. mowy sądowe [486]
 501. nowela [483]
 502. dziennik urzędowy [461]
 503. katalog księgarski [447]
 504. katalog galerii [443]
 505. agenda [437]
 506. rozkazy [431]
 507. memoriały [430]
 508. szkice historyyczne [430]
 509. przewodniki turystyczne 19w. [429]
 510. kroniki klasztorne [427]
 511. szkice satyryczne [419]
 512. epistolografia [414]
 513. uchwały [404]
 514. zapisy fonograficzne [398]
 515. manifest [398]
 516. nowiny [391]
 517. zielnik [383]
 518. dramat [382]
 519. mowy rektorskie [380]
 520. tablice [376]
 521. spisy map [375]
 522. Praca magisterska [371]
 523. księgi biblijne [369]
 524. zdjęcie [369]
 525. plansza [365]
 526. spisy dokumentów [364]
 527. odezwa [363]
 528. wyroki sądowe [363]
 529. relacja [359]
 530. mowa pogrzebowa [357]
 531. szkice geograficzne [355]
 532. nalepka iluminacyjna [354]
 533. przymówienie się [353]
 534. modlitewnik [351]
 535. formularz [349]
 536. dekrety [347]
 537. wodewile [343]
 538. afisze filmowe [342]
 539. księgi liturgiczne [342]
 540. monografie porównawcze [340]
 541. wiersz okolicznościowy [337]
 542. opwiadania historyczne [337]
 543. katalog roślin [337]
 544. rozprawy i monografie [336]
 545. ekspedycje [335]
 546. opis panowania [335]
 547. mitologie [332]
 548. testamenty [330]
 549. elegie [321]
 550. laudum [321]
 551. dowód tożsamości [321]
 552. roczniki statystyczne [318]
 553. przedruki [314]
 554. manifesty [313]
 555. satyry polityczne [308]
 556. pamflety [307]
 557. schematyzmy [305]
 558. rubrycele [305]
 559. spisy wystawców [304]
 560. pogadanki [302]
 561. rozprawy religijne [301]
 562. projekty [297]
 563. tablice historyczne [297]
 564. traktat teologiczny [294]
 565. afisz [293]
 566. Prace habilitacyjne [293]
 567. memoriał [290]
 568. szkice naukowe [288]
 569. Zbiór pieśni [288]
 570. zaproszenia [286]
 571. szkice ekonomiczne [285]
 572. szkice gospodarcze [281]
 573. epitafium [278]
 574. kopie maszynopisu [276]
 575. poezja okolicznościowa [273]
 576. poradniki budowlane [272]
 577. monografie filozoficzne [268]
 578. komentarze do tekstów [266]
 579. katechizm (katechizmy) [265]
 580. szkice jubileuszowe [264]
 581. słowo wstępne [263]
 582. reprodukcje zdjęć [261]
 583. karta żywnościowa [256]
 584. zbiór mów [255]
 585. akty prawne [254]
 586. atlasy historyczne [254]
 587. relacje historyczne [253]
 588. alegorie [250]
 589. fragmenty [247]
 590. komunikaty [247]
 591. szkice polityczne [243]
 592. szkice bibliograficzne [243]
 593. szkice popularno-naukowe [240]
 594. akta majątkowe [239]
 595. satyra [238]
 596. odznaczenia [238]
 597. tekst na prawach rękopisu [236]
 598. ogłoszenia [235]
 599. objaśnienia do przezroczy [234]
 600. traktaty filozoficzne [233]
 601. katechizm [232]
 602. interpelacja poselska [232]
 603. regulamin szkolny [228]
 604. klucz do oznaczania [228]
 605. przepisy służbowe [224]
 606. anegdoty [222]
 607. program uroczystości [221]
 608. felieton [220]
 609. argument [217]
 610. zwierciadło [217]
 611. pismo jubileuszowe [212]
 612. program koncertu [211]
 613. rozprawy publicystyczne [209]
 614. studia genealogiczne [209]
 615. przewodniki sakralne [208]
 616. ulotki reklamowe [205]
 617. katalog wydawniczy [203]
 618. rozkład jazdy [202]
 619. kopie [200]
 620. Zeszyt Naukowy monografia [200]
 621. katalog prasowy [199]
 622. miscellanea [196]
 623. druki [195]
 624. odpowiedź [195]
 625. tezy [193]
 626. monografie krytyczno-bibliograficzne [192]
 627. inkunabuły [190]
 628. dyplom [190]
 629. mowy polityczne [187]
 630. karta wstępu [185]
 631. świadectwa szkolne [183]
 632. księgi miejskie [178]
 633. komentarze biblijne [178]
 634. recepta [177]
 635. afisze [171]
 636. plan [170]
 637. kroniki żałobne [168]
 638. zarządzenie [165]
 639. plankty [165]
 640. śpiewnik [164]
 641. rozprawy krytyczne [161]
 642. article [161]
 643. epitafia [161]
 644. mowa żałobna [159]
 645. varia [159]
 646. uwiadomienia [157]
 647. almanach [157]
 648. interpelacje poselskie [156]
 649. powieść autobiograficzna [156]
 650. faksymile rękopisu [145]
 651. programy uroczystości [143]
 652. programy teatralne [143]
 653. obligacja [143]
 654. lacrimae [141]
 655. powieść biograficzna [137]
 656. dokument królewski [136]
 657. program zjazdu [136]
 658. apele [135]
 659. Utwory satyryczne [135]
 660. programy przedstawień [134]
 661. rezolucje [133]
 662. list otwarty [131]
 663. słowniki geograficzne [131]
 664. lauda [131]
 665. dowód osobisty [131]
 666. rozprawy naukowe [130]
 667. petycje [130]
 668. okólniki [129]
 669. traktaty teologiczne [129]
 670. protestacje [124]
 671. kazania pogrzebowe [123]
 672. miedzioryt [123]
 673. złote myśli [123]
 674. memoranda [122]
 675. ordynacje [118]
 676. gesta [116]
 677. glosariusz [111]
 678. informatory szkolne [109]
 679. traktat filozoficzny [109]
 680. poemat dramatyczny [109]
 681. karta wizytowa [108]
 682. karta dostaw mleka [108]
 683. gratulacje [107]
 684. poematy żałobne [107]
 685. mowy okolicznościowe [106]
 686. kontrakty [104]
 687. kwestionariusz [104]
 688. silva rerum [103]
 689. analiza [102]
 690. naszywka [101]
 691. przysięga [100]
 692. program konferencji [98]
 693. szkic monograficzny [97]
 694. brewiarze [96]
 695. votum [96]
 696. dramolet [95]
 697. rozprawy psychologiczne [92]
 698. katalogi roślin użytkowych [91]
 699. tłumaczenia [89]
 700. opery [88]
 701. deklaracja [88]
 702. pokwitowanie [87]
 703. habilitacja [87]
 704. rozprawki astronomiczne [85]
 705. monografie psychologiczne [85]
 706. akty zgonu [84]
 707. przemowy [84]
 708. poezja religijna [82]
 709. biografia literacka [82]
 710. dzienniki wydatków [81]
 711. rozprawy sądowe [81]
 712. opis wizytacji [80]
 713. paszport [78]
 714. sentencje [78]
 715. koncept [77]
 716. księgi rachunkowe [76]
 717. notatka biograficzna [76]
 718. expositio [76]
 719. księgi wpisów [75]
 720. opisy flory [75]
 721. staroduki [72]
 722. bilet wstępu [72]
 723. kosztorysy [71]
 724. kartka świąteczna [71]
 725. kartka pocztowa [71]
 726. dzienniki podawcze [71]
 727. mowa sejmowa [69]
 728. dokumenty królewskie [68]
 729. regulamin bankowy [67]
 730. okólnik bankowy [67]
 731. zapiski [66]
 732. ustawy podatkowe [66]
 733. karta uczestnictwa [66]
 734. gwasz [65]
 735. świadectwo szkolne [65]
 736. książki pamiątkowe [65]
 737. poemat żałobny [64]
 738. rachunki [63]
 739. diariusz [63]
 740. umowy [62]
 741. tragedie [62]
 742. komentarze [61]
 743. księgi metrykalne [61]
 744. gwarancja [60]
 745. portrety [59]
 746. dane osobowe [59]
 747. informator teatralny [58]
 748. obraz olejny [56]
 749. zeszyty szkolne [54]
 750. sprostowanie [54]
 751. opinie [54]
 752. klepsydry [54]
 753. kancjonał [54]
 754. wykłady naukowe [53]
 755. przepisy licencyjne [53]
 756. statuty sejmowe [53]
 757. ugody [52]
 758. ogłoszenie [52]
 759. rozporządzenia królewskie [51]
 760. recencja [50]
 761. przepisy budowlane [50]
 762. apologetyka [49]
 763. transumpty [48]
 764. zakładka do książki [47]
 765. akta cechowe [47]
 766. scenki ludowe [46]
 767. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [45]
 768. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [45]
 769. repertuary [43]
 770. księga szkoły [41]
 771. Poznań [41]
 772. opera [39]
 773. mandaty [39]
 774. akcje [39]
 775. zarządzenia [38]
 776. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [38]
 777. układy zbiorowe pracy [38]
 778. głos [37]
 779. masoniki [36]
 780. księgi protokólarne [36]
 781. akwarela [35]
 782. zagajenie [34]
 783. ballady [33]
 784. relacje sejmowe [33]
 785. instrukcje nauczania [33]
 786. krytyka [32]
 787. itinerarium [32]
 788. abecadlnik [30]
 789. instrukcje poselskie [29]
 790. prezentacja [28]
 791. opracowania medyczne [28]
 792. krytyka literacka [26]
 793. protesty [25]
 794. opracowania naukowe [24]
 795. regulaminy szkolne [24]
 796. zażalenia [21]
 797. kantaty [21]
 798. blankiety [21]
 799. summa [18]
 800. exlibris [16]
 801. rozprawy teologiczne [15]
 802. Zeszyty Naukowe monografie [14]
 803. akta wizytacyjne [13]
 804. brewe papieskie [10]
 805. dekrety królewskie [9]
 806. mowy pogrzebowe 19w. [7]
 807. kodeks prawny [5]
 808. materiały źródłowe [3]
 809. Kalender (Evangelischer) [2]
 810. prace źródłowe [0]

More statistics...