Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 313204

Readers on-line: 316

Total number of users since Jun 10, 2004: 59131312

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [67567]
 2. czasopisma [60857]
 3. gazety [60171]
 4. czasopismo [58625]
 5. wydawnictwa urzędowe [16187]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopisy [4358]
 8. rękopis [4265]
 9. dzienniki urzędowe [4017]
 10. źródła historyczne [3760]
 11. dodatek do czasopisma [3709]
 12. starodruki [3390]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1909]
 17. dodatek [1705]
 18. monografia [1622]
 19. rozprawa doktorska [1271]
 20. tygodniki [1109]
 21. dwutygodniki [1069]
 22. sprawozdania [1020]
 23. korespondencje [983]
 24. artykuł [906]
 25. monografie [777]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. dokumenty elektroniczne [651]
 29. rozprawa habilitacyjna [644]
 30. kalendarz [592]
 31. fiszki [592]
 32. tygodniki ilustrowane [560]
 33. fotografie [551]
 34. wspomnienie [546]
 35. listy [544]
 36. artykuły [533]
 37. informator [460]
 38. źródło historyczne [430]
 39. pocztówki [428]
 40. broszury [403]
 41. powieści [401]
 42. źródło [382]
 43. mapy [379]
 44. materiały sejmowe [375]
 45. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [359]
 46. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [359]
 47. pamiętnik [338]
 48. kalendarze [336]
 49. Beilage [320]
 50. monografia historyczna [281]
 51. biuletyn [278]
 52. bibliografie [273]
 53. muzykalia [257]
 54. rocznik [255]
 55. powieści historyczne [252]
 56. raporty [246]
 57. monografie historyczne [244]
 58. pamiętniki [241]
 59. fotografia [222]
 60. miesięcznik [220]
 61. szkice historyczne [214]
 62. rozprawy doktorskie [199]
 63. opracowanie [194]
 64. dokumenty [194]
 65. kazania [188]
 66. podręczniki [186]
 67. biografie [186]
 68. spis [172]
 69. sprawozdanie [147]
 70. statut [140]
 71. poezja [135]
 72. karta pocztowa [132]
 73. biuletyny [130]
 74. roczniki [127]
 75. ustawy [126]
 76. fotokopia [122]
 77. katalog [118]
 78. szkice [117]
 79. poradnik [117]
 80. odezwy [116]
 81. telegram [115]
 82. opowiadania [115]
 83. mapa [115]
 84. informatory [115]
 85. programy nauczania [110]
 86. statuty [107]
 87. listy nazwisk [107]
 88. maszynopis [106]
 89. spisy lasów [105]
 90. kazanie [105]
 91. mowy pogrzebowe [103]
 92. zeszyty naukowe [101]
 93. wydawnictwa źródłowe [101]
 94. wydawnictwa popularne [100]
 95. poradniki [98]
 96. mowy sejmowe [98]
 97. dramaty [97]
 98. wizerunek [95]
 99. odbitka [94]
 100. dziennik [93]
 101. spisy [91]
 102. poezje [89]
 103. mowy [87]
 104. rozprawy [86]
 105. spisy osobowe [83]
 106. księgi adresowe [82]
 107. wspomnienia [81]
 108. korespondencja [80]
 109. poradnik metodyczny [79]
 110. podręcznik [78]
 111. słowniki [77]
 112. ulotka [76]
 113. czasopisma wojskowe polskie [76]
 114. kronika [75]
 115. recenzja [73]
 116. szkice literackie [69]
 117. ryciny [69]
 118. modlitewniki [69]
 119. regulamin [66]
 120. programy wykładów [66]
 121. maszynopis powielony [65]
 122. beletrystyka [64]
 123. opracowania historyczne [63]
 124. książka [62]
 125. biografia [62]
 126. katalogi [61]
 127. druk okolicznościowy [61]
 128. antologie [61]
 129. przewodnik [60]
 130. publicystyka [59]
 131. katalog wystawy [59]
 132. podręczniki akademickie [58]
 133. katalogi wystaw [57]
 134. druki ulotne [57]
 135. mowy żałobne [56]
 136. czasopisma niezależne [56]
 137. zdjęcia [55]
 138. opracowania [55]
 139. wykazy [54]
 140. uniwersały [54]
 141. przewodniki [52]
 142. akta sejmowe [51]
 143. głos sejmowy [50]
 144. powieść [48]
 145. obwieszczenia [48]
 146. pisma patrystyczne [47]
 147. nuty [47]
 148. maszynopisy [47]
 149. album [47]
 150. encyklopedie [46]
 151. wykłady uniwersyteckie [45]
 152. panegiryki [45]
 153. dyplomy [45]
 154. ikonografia [44]
 155. kwartalnik [42]
 156. regulaminy [41]
 157. program wykładów [41]
 158. wykłady [40]
 159. antologia [40]
 160. odbitki [39]
 161. katalogi księgarskie [39]
 162. broszura [38]
 163. albumy [38]
 164. wykład [37]
 165. pocztówka [37]
 166. księgi pamiątkowe [37]
 167. herbarze [37]
 168. program teatralny/operowy [36]
 169. raptularze [35]
 170. pieśni [35]
 171. kroniki [35]
 172. odczyty [34]
 173. notatki [34]
 174. materiały konferencyjne [34]
 175. rozważania [32]
 176. wykaz [31]
 177. programy filmowe [31]
 178. katechizmy [31]
 179. ulotki [30]
 180. rozmyślania [29]
 181. rozdział [29]
 182. przepisy prawne [29]
 183. konstytucje sejmowe [29]
 184. zaproszenie [28]
 185. recenzje [28]
 186. instrukcje [28]
 187. streszczenie [27]
 188. plany [27]
 189. nadbitka [27]
 190. listy otwarte [27]
 191. eseje [27]
 192. almanachy [27]
 193. referaty [26]
 194. obwieszczenie [24]
 195. nekrologi [24]
 196. komedie [24]
 197. wstęp [23]
 198. nadbitki [23]
 199. list [22]
 200. inwentarz [22]
 201. rozprawa [21]
 202. nekrolog [21]
 203. jednodniówki [21]
 204. genealogie [21]
 205. ustawa [20]
 206. ulotki wyborcze [20]
 207. skrypt [20]
 208. relacje z podróży [20]
 209. programy [20]
 210. polemiki [20]
 211. panegiryk [20]
 212. orzeczenia prawne [20]
 213. dialogi [20]
 214. słownik [19]
 215. satyry [19]
 216. rejestry [19]
 217. prospekty [19]
 218. prospekt [19]
 219. program [19]
 220. modlitwy [19]
 221. leksykony [19]
 222. śpiewniki [18]
 223. opowiadanie [18]
 224. legitymacje członkowskie [18]
 225. katalog antykwaryczny [18]
 226. dokumenty muzyczne [18]
 227. atlasy [18]
 228. referat [17]
 229. polemika [17]
 230. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 231. druki okolicznościowe [17]
 232. statystyki [16]
 233. nowele [16]
 234. bajki [16]
 235. życiorysy [15]
 236. wykazy personalne [15]
 237. uniwersał [14]
 238. traktat [14]
 239. statuty i regulaminy [14]
 240. spis nazwisk [14]
 241. rozporządzenia [14]
 242. poradniki rolnicze [14]
 243. plansza [14]
 244. opisy kraju [14]
 245. kodeks dyplomatyczny [14]
 246. inwentarze [14]
 247. dysertacje [14]
 248. druki [14]
 249. druk ulotny [14]
 250. wypisy [13]
 251. wydawnictwo okolicznościowe [13]
 252. słownik geograficzny [13]
 253. szkice filozoficzne [13]
 254. skorowidze [13]
 255. relacje osobiste [13]
 256. przemówienia [13]
 257. poemat [13]
 258. opisy [13]
 259. księgi rachunkowe [13]
 260. księga pamiątkowa [13]
 261. kodeksy [13]
 262. jednodniówka [13]
 263. diariusze [13]
 264. bibliografia [13]
 265. spisy nazwisk [12]
 266. skrypty [12]
 267. reprodukcja [12]
 268. protokoły [12]
 269. powieść historyczna [12]
 270. opowiadania historyczne [12]
 271. ogłoszenia [12]
 272. encyklopedia [12]
 273. deklaracje [12]
 274. cenniki [12]
 275. zbiory dokumentów [11]
 276. testamenty [11]
 277. szkice biograficzne [11]
 278. quaestiones [11]
 279. przemówienie [11]
 280. plakat [11]
 281. opisy podróży [11]
 282. katalog księgarski [11]
 283. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 284. druki urzędowe [11]
 285. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 286. broszury polityczne [11]
 287. biblia [11]
 288. załączniki [10]
 289. wspomnienia pośmiertne [10]
 290. wiersze okolicznościowe [10]
 291. wiersze [10]
 292. szkice krytyczne [10]
 293. studium [10]
 294. relacje [10]
 295. przymówienie się [10]
 296. projekty sejmowe [10]
 297. prace zbiorowe [10]
 298. poematy [10]
 299. podręczniki medyczne [10]
 300. okólnik [10]
 301. metryki [10]
 302. elementarze [10]
 303. zaproszenia [9]
 304. sztuki teatralne [9]
 305. serie wydawnicze [9]
 306. rozkazy [9]
 307. relacja z podróży [9]
 308. recencja [9]
 309. lista oficerów [9]
 310. kodeksy prawne [9]
 311. inkunabuły [9]
 312. ekspedycje [9]
 313. dzienniki [9]
 314. dramat [9]
 315. akwarele [9]
 316. akty zgonu [9]
 317. spisy wykładów [8]
 318. rozprawy fiozoficzne [8]
 319. rozkazy wojskowe [8]
 320. przewodniki turystyczne [8]
 321. projekty [8]
 322. podręczniki dla szkół średnich [8]
 323. odezwa [8]
 324. nowiny [8]
 325. mowy sądowe [8]
 326. legendy [8]
 327. książki kucharskie [8]
 328. katalogi biblioteczne [8]
 329. katalog wydawniczy [8]
 330. indeksy [8]
 331. herbarz [8]
 332. fraszki [8]
 333. epitalamia [8]
 334. epistolografia [8]
 335. druk urzędowy [8]
 336. biografie literackie [8]
 337. Zeszyt Naukowy [8]
 338. zaświadczenie [7]
 339. wykaz miejscowości [7]
 340. wspomnienia z podróży [7]
 341. wiersz okolicznościowy [7]
 342. tłumaczenie [7]
 343. traktaty [7]
 344. szkice religijne [7]
 345. spis osobowy [7]
 346. reprinty [7]
 347. przekłady [7]
 348. program nauczania [7]
 349. pisma [7]
 350. opis kraju [7]
 351. mowy polityczne [7]
 352. mowa [7]
 353. libretta [7]
 354. księga jubileuszowa [7]
 355. książka adresowa [7]
 356. atlas [7]
 357. artykuły historyczno-prawne [7]
 358. afisze filmowe [7]
 359. żywoty świętych [6]
 360. zapisy fonograficzne [6]
 361. spisy miejscowości [6]
 362. rozporządzenie [6]
 363. roczniki oficerskie [6]
 364. przepisy służbowe [6]
 365. programy uroczystości [6]
 366. programy teatralne [6]
 367. praca zbiorowa [6]
 368. poradniki gospodarskie [6]
 369. poezja okolicznościowa [6]
 370. poezja funeralna [6]
 371. odczyt [6]
 372. mowy rektorskie [6]
 373. monografie literackie [6]
 374. lista nazwisk [6]
 375. księga adresowa [6]
 376. kompendium [6]
 377. kalendarium [6]
 378. hagiografie [6]
 379. diariusze sejmowe [6]
 380. dekrety [6]
 381. cennik [6]
 382. cegiełka [6]
 383. świadectwa szkolne [5]
 384. wyroki sądowe [5]
 385. vademecum [5]
 386. uchwały [5]
 387. traktat teologiczny [5]
 388. spisy geograficzne [5]
 389. spis miejscowości [5]
 390. skorowidz [5]
 391. sielanki [5]
 392. rozprawy naukowe [5]
 393. rozprawy historyczne [5]
 394. rozprawy filozoficzne [5]
 395. rezolucje [5]
 396. przepisy wojskowe [5]
 397. praca doktorska [5]
 398. poradniki weterynaryjne [5]
 399. poradniki medyczne [5]
 400. podania [5]
 401. pisma zbiorowe [5]
 402. partytura [5]
 403. pamiątka [5]
 404. odpowiedź [5]
 405. nalepka iluminacyjna [5]
 406. monografie filozoficzne [5]
 407. miesięczniki [5]
 408. manifesty [5]
 409. laudacje [5]
 410. komedia [5]
 411. karta zaopatrzeniowa [5]
 412. kancjonały [5]
 413. instrukcje wojskowe [5]
 414. dzienniki podróży [5]
 415. akty prawne [5]
 416. zbiór [4]
 417. zaśwadczenia [4]
 418. uwiadomienia [4]
 419. ulotki reklamowe [4]
 420. tabele [4]
 421. szkice popularno-naukowe [4]
 422. synteza [4]
 423. rozprawy religijne [4]
 424. reportaż [4]
 425. regulaminy wojskowe [4]
 426. psałterz [4]
 427. przysłowia [4]
 428. pieśń [4]
 429. petycje [4]
 430. opowieści [4]
 431. opis podróży [4]
 432. opery [4]
 433. okólniki [4]
 434. mowy okolicznościowe [4]
 435. monografie genealogiczne [4]
 436. memoriały [4]
 437. manifest [4]
 438. literatura popularnonaukowa [4]
 439. księgi wpisów [4]
 440. księgi liturgiczne [4]
 441. książki telefoniczne [4]
 442. książki adresowe [4]
 443. książka kucharska [4]
 444. kodeks [4]
 445. katalog handlowy [4]
 446. informatory szkolne [4]
 447. hagiografia [4]
 448. fragmenty [4]
 449. epitafium [4]
 450. elegie [4]
 451. argument [4]
 452. anegdoty [4]
 453. zielniki [3]
 454. wspomnienia historyczne [3]
 455. wodewile [3]
 456. umowy [3]
 457. transumpty [3]
 458. tragedie [3]
 459. teksty źródłowe [3]
 460. tablice [3]
 461. słownik biograficzny [3]
 462. szkice naukowe [3]
 463. szkice monograficzne [3]
 464. szkice ekonomiczne [3]
 465. spis statystyczny [3]
 466. satyra [3]
 467. rozprawy krytyczne [3]
 468. roczniki lekarskie [3]
 469. relacja [3]
 470. rejestry zmarłych [3]
 471. rachunki [3]
 472. przedruki [3]
 473. protokół [3]
 474. protestacje [3]
 475. program uroczystości [3]
 476. piosenki [3]
 477. ordynacje [3]
 478. opwiadania historyczne [3]
 479. opracowanie bibliograficzne [3]
 480. nowela [3]
 481. mszały [3]
 482. mowa żałobna [3]
 483. mowa pogrzebowa [3]
 484. monografia statystyczna [3]
 485. modlitewnik [3]
 486. literatura [3]
 487. lista poległych [3]
 488. lista [3]
 489. list pasterski [3]
 490. list otwarty [3]
 491. kroniki klasztorne [3]
 492. kontrakty [3]
 493. komunikat [3]
 494. komentarze do ustawy [3]
 495. kazania pogrzebowe [3]
 496. katechizm (katechizmy) [3]
 497. kantyczki [3]
 498. interpelacje poselskie [3]
 499. inkunabuł [3]
 500. indeks [3]
 501. formularz [3]
 502. dzienniki wydatków [3]
 503. dziennik urzędowy [3]
 504. dysertacja [3]
 505. dyplom [3]
 506. dokument królewski [3]
 507. article [3]
 508. apele [3]
 509. akta majątkowe [3]
 510. afisze [3]
 511. Zbiór pieśni [3]
 512. śpiewnik [2]
 513. zbiory pism [2]
 514. zarządzenie [2]
 515. wypisy heraldyczne [2]
 516. wykłady naukowe [2]
 517. wykazy miejscowości [2]
 518. traktaty filozoficzne [2]
 519. tragedia [2]
 520. tezy [2]
 521. tablice historyczne [2]
 522. szkice satyryczne [2]
 523. szkice polityczne [2]
 524. szkice gospodarcze [2]
 525. szkice bibliograficzne [2]
 526. szkic historyczny [2]
 527. studia historyczne [2]
 528. statuty synodalne [2]
 529. staroduki [2]
 530. spisy wystawców [2]
 531. spisy topograficzne [2]
 532. spisy książek [2]
 533. scenki ludowe [2]
 534. satyry polityczne [2]
 535. rozprawy publicystyczne [2]
 536. rozkaz [2]
 537. roczniki statystyczne [2]
 538. rejestr [2]
 539. regulamin szkolny [2]
 540. recepta [2]
 541. przewodniki turystyczne 19w. [2]
 542. przepisy licencyjne [2]
 543. przemowy [2]
 544. program zjazdu [2]
 545. program konferencji [2]
 546. praca magisterska [2]
 547. powieść biograficzna [2]
 548. postylle [2]
 549. poradniki budowlane [2]
 550. pogadanki [2]
 551. podręczniki wyborcze [2]
 552. podręcznik akademicki [2]
 553. plan miasta [2]
 554. pisma filozoficzne [2]
 555. pieczęcie [2]
 556. paszport [2]
 557. paszkwile [2]
 558. pamiętniki 19w. [2]
 559. pamiętniki 19 w. [2]
 560. opracowania geograficzne [2]
 561. opis [2]
 562. odznaczenia [2]
 563. obraz [2]
 564. noty dyplomatyczne [2]
 565. normy prawne [2]
 566. mowy weselne [2]
 567. mowa sejmowa [2]
 568. monografie heraldyczne [2]
 569. miscellanea [2]
 570. miedzioryt [2]
 571. memoriał [2]
 572. listy oficerów [2]
 573. laudum [2]
 574. lacrimae [2]
 575. kwestionariusz [2]
 576. księgi sądowe [2]
 577. księgi biblijne [2]
 578. księga sądowa [2]
 579. księga [2]
 580. kopie maszynopisu [2]
 581. komunikaty [2]
 582. komentarze [2]
 583. komentarz [2]
 584. katalogi grafiki [2]
 585. katalog roślin [2]
 586. katalog galerii [2]
 587. karta wstępu [2]
 588. ilustracje [2]
 589. gwasz [2]
 590. gratulacje [2]
 591. glosariusz [2]
 592. epitafia [2]
 593. epigramaty [2]
 594. edycje [2]
 595. dowód tożsamości [2]
 596. dodatek nadzwyczajny [2]
 597. diariusz [2]
 598. brewiarze [2]
 599. biografia bibliografia [2]
 600. bilet wstępu [2]
 601. bajka [2]
 602. afisz [2]
 603. adresy [2]
 604. świadectwo szkolne [1]
 605. złote myśli [1]
 606. zwierciadło [1]
 607. zielnik [1]
 608. zeszyty szkolne [1]
 609. zdjęcie [1]
 610. zbiór mów [1]
 611. zażalenia [1]
 612. zarządzenia [1]
 613. zapiski heraldyczne [1]
 614. zapiski [1]
 615. zakładka do książki [1]
 616. zagajenie [1]
 617. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 618. wykłady filozoficzne [1]
 619. wykaz ulic [1]
 620. votum [1]
 621. varia [1]
 622. ustawy podatkowe [1]
 623. ustawy kościelne [1]
 624. układy zbiorowe pracy [1]
 625. ugody [1]
 626. tłumaczenia [1]
 627. traktaty teologiczne [1]
 628. traktat filozoficzny [1]
 629. tekst na prawach rękopisu [1]
 630. tańce [1]
 631. słowo wstępne [1]
 632. słowniki heraldyczne [1]
 633. słowniki geograficzne [1]
 634. słownik heraldyczny [1]
 635. szkice jubileuszowe [1]
 636. szkice historyyczne [1]
 637. szkice geograficzne [1]
 638. szkic monograficzny [1]
 639. summa [1]
 640. studia genealogiczne [1]
 641. statuty sejmowe [1]
 642. sprostowanie [1]
 643. spisy map [1]
 644. spisy gmin [1]
 645. spisy dokumentów [1]
 646. spis numizmatyczny [1]
 647. silva rerum [1]
 648. sentencje [1]
 649. schematyzmy [1]
 650. rubrycele [1]
 651. rozprawy teologiczne [1]
 652. rozprawy sądowe [1]
 653. rozprawy psychologiczne [1]
 654. rozprawy i monografie [1]
 655. rozprawki astronomiczne [1]
 656. rozporządzenia królewskie [1]
 657. rozkład jazdy [1]
 658. reprodukcje zdjęć [1]
 659. repertuary [1]
 660. relacje sejmowe [1]
 661. relacje historyczne [1]
 662. regulaminy szkolne [1]
 663. regulamin bankowy [1]
 664. referaty filozoficzne [1]
 665. publikacje elektroniczne [1]
 666. przysięga [1]
 667. przewodniki sakralne [1]
 668. przepowiednie [1]
 669. przepisy kościelne [1]
 670. przepisy budowlane [1]
 671. protesty [1]
 672. programy przedstawień [1]
 673. program koncertu [1]
 674. prezentacja [1]
 675. preprint [1]
 676. prace źródłowe [1]
 677. powieść autobiograficzna [1]
 678. portrety [1]
 679. poradniki heraldyczne [1]
 680. pokwitowanie [1]
 681. poezja religijna [1]
 682. poematy żałobne [1]
 683. poemat żałobny [1]
 684. poemat dramatyczny [1]
 685. podręcznik numizmatyczny [1]
 686. plankty [1]
 687. plan [1]
 688. pismo jubileuszowe [1]
 689. pastorałka [1]
 690. pamflety [1]
 691. oracje sądowe [1]
 692. opracowania statystyczne [1]
 693. opracowania naukowe [1]
 694. opracowania medyczne [1]
 695. opracowania genealogiczne [1]
 696. opisy flory [1]
 697. opis wizytacji [1]
 698. opis panowania [1]
 699. opinie [1]
 700. opera [1]
 701. okólnik bankowy [1]
 702. ogłoszenie [1]
 703. obraz olejny [1]
 704. obligacja [1]
 705. objaśnienia do przezroczy [1]
 706. notatka biograficzna [1]
 707. naszywka [1]
 708. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 709. mowy laudacyjne [1]
 710. moralistyka [1]
 711. monografie psychologiczne [1]
 712. monografie porównawcze [1]
 713. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 714. mitologie [1]
 715. misteria ludowe [1]
 716. memoranda [1]
 717. masoniki [1]
 718. mandaty [1]
 719. listy odznaczonych [1]
 720. listy adresowe [1]
 721. leksykon [1]
 722. lauda [1]
 723. księgi święte [1]
 724. księgi ziemskie [1]
 725. księgi protokólarne [1]
 726. księgi miejskie [1]
 727. księgi metrykalne [1]
 728. księgi jubileuszowe [1]
 729. księgi imion [1]
 730. księga urodzeń [1]
 731. księga szkoły [1]
 732. księga miejska [1]
 733. księga kancelaryjna [1]
 734. książki pamiątkowe [1]
 735. książka telefoniczna [1]
 736. krytyka literacka [1]
 737. krytyka [1]
 738. kroniki żałobne [1]
 739. kosztorysy [1]
 740. kopie [1]
 741. koncept [1]
 742. komentarze do tekstów [1]
 743. komentarze biblijne [1]
 744. kolekcja okol [1]
 745. kodeks prawny [1]
 746. kodeks handlowy [1]
 747. klucz do oznaczania [1]
 748. klepsydry [1]
 749. katechizm [1]
 750. katalogi roślin użytkowych [1]
 751. katalog prasowy [1]
 752. kartka świąteczna [1]
 753. kartka pocztowa [1]
 754. karta żywnościowa [1]
 755. karta wizytowa [1]
 756. karta uczestnictwa [1]
 757. karta dostaw mleka [1]
 758. kantaty [1]
 759. kancjonał [1]
 760. itinerarium [1]
 761. interpelacja poselska [1]
 762. instrukcje poselskie [1]
 763. instrukcje nauczania [1]
 764. informator teatralny [1]
 765. habilitacja [1]
 766. głos [1]
 767. gwarancja [1]
 768. gesta [1]
 769. felieton [1]
 770. faksymile rękopisu [1]
 771. expositio [1]
 772. exlibris [1]
 773. etiudy organowe [1]
 774. dzienniki podawcze [1]
 775. dramolet [1]
 776. dowód osobisty [1]
 777. dokumenty powstańcze [1]
 778. dokumenty królewskie [1]
 779. dekrety królewskie [1]
 780. deklaracja [1]
 781. dane osobowe [1]
 782. brewe papieskie [1]
 783. blankiety [1]
 784. biografia literacka [1]
 785. biblie [1]
 786. baśnie [1]
 787. ballady [1]
 788. atlasy historyczne [1]
 789. apologetyka [1]
 790. analiza [1]
 791. almanach [1]
 792. alegorie [1]
 793. akwarela [1]
 794. akty urodzeń [1]
 795. akta wizytacyjne [1]
 796. akta cechowe [1]
 797. akcje [1]
 798. agenda [1]
 799. abecadlnik [1]
 800. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 801. Utwory satyryczne [1]
 802. Prace habilitacyjne [1]
 803. Praca magisterska [1]
 804. Poznań [1]
 805. Kolekcja okolicznościowa [1]
 806. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [4210272]
 2. monografia [4180020]
 3. czasopisma [3875352]
 4. gazety [3346073]
 5. czasopismo [2613194]
 6. gazeta [2103338]
 7. książka [2094011]
 8. rozprawa habilitacyjna [1107522]
 9. księgi adresowe [604353]
 10. gazeta (gazety) [562588]
 11. starodruki [550171]
 12. dzienniki urzędowe [533339]
 13. monografie [487632]
 14. artykuł [437857]
 15. źródła historyczne [378999]
 16. personalia [366670]
 17. dokumentacja kadrowa [366670]
 18. herbarze [353095]
 19. spisy [318140]
 20. pamiętniki [314704]
 21. rozprawy doktorskie [293077]
 22. archiwalia [271249]
 23. antologie [264681]
 24. bibliografie [262925]
 25. przysłowia [259082]
 26. wydawnictwa urzędowe [258280]
 27. monografie historyczne [245950]
 28. listy strat [237447]
 29. artykuły [234129]
 30. biuletyn [229437]
 31. spis [200987]
 32. skrypt [191960]
 33. monografia historyczna [186718]
 34. kodeks dyplomatyczny [183651]
 35. wspomnienia [170912]
 36. źródło [154479]
 37. mapy [150017]
 38. podręcznik [139055]
 39. opracowanie [136107]
 40. genealogie [131599]
 41. wykazy [126305]
 42. spis nazwisk [126099]
 43. rejestry zmarłych [117784]
 44. biblia [116244]
 45. akta [114917]
 46. lista poległych [113370]
 47. roczniki [111855]
 48. roczniki oficerskie [108131]
 49. dokumenty elektroniczne [107867]
 50. pocztówki [106015]
 51. sprawozdania [102767]
 52. wykaz miejscowości [100009]
 53. rocznik [99759]
 54. kroniki [96865]
 55. szkice historyczne [96781]
 56. skorowidz [91063]
 57. poradnik metodyczny [85831]
 58. słownik [83903]
 59. spisy nazwisk [81668]
 60. rejestry [79106]
 61. tłumaczenie [78060]
 62. kalendarze [76848]
 63. wspomnienie [71750]
 64. tygodniki ilustrowane [69677]
 65. dwutygodniki [66545]
 66. źródło historyczne [65354]
 67. biografie [61857]
 68. informator [60754]
 69. kazania [54879]
 70. fotografia [54699]
 71. tygodniki [52952]
 72. rękopis [52169]
 73. podręczniki akademickie [52162]
 74. księgi pamiątkowe [50809]
 75. bibliografia [49712]
 76. fotografie [49160]
 77. broszury [47525]
 78. rękopisy [46662]
 79. podręczniki [46172]
 80. dodatek do czasopisma [43941]
 81. praca magisterska [43724]
 82. kalendarz [43082]
 83. program teatralny/operowy [41594]
 84. skrypty [41172]
 85. listy [40890]
 86. spisy osobowe [39652]
 87. herbarz [37942]
 88. wydawnictwa popularne [35798]
 89. słowniki [35400]
 90. opracowania [34218]
 91. starodruk [31406]
 92. encyklopedie [31270]
 93. katalogi [31187]
 94. inwentarze [30523]
 95. postylle [30182]
 96. materiały konferencyjne [29754]
 97. przewodnik [29600]
 98. almanachy [29172]
 99. album [26964]
 100. powieści [26744]
 101. lista oficerów [26649]
 102. przewodniki [26546]
 103. pamiętnik [26205]
 104. książki adresowe [25288]
 105. korespondencje [25077]
 106. opracowania historyczne [25048]
 107. roczniki lekarskie [24324]
 108. księga adresowa [24189]
 109. informatory [23764]
 110. maszynopis [23644]
 111. poradniki [22817]
 112. kwartalnik [22174]
 113. poezje [20756]
 114. sprawozdanie [20342]
 115. muzykalia [19002]
 116. odezwy [18853]
 117. kronika [18452]
 118. biografia [18172]
 119. praca zbiorowa [17158]
 120. kodeksy [16681]
 121. miesięcznik [16636]
 122. wykaz [16631]
 123. telegram [16553]
 124. materiały sejmowe [16470]
 125. diariusze sejmowe [16232]
 126. listy odznaczonych [16126]
 127. atlasy [15534]
 128. synteza [15156]
 129. odbitki [14640]
 130. słownik geograficzny [14549]
 131. szkice literackie [14442]
 132. odbitka [14419]
 133. spisy miejscowości [14222]
 134. spis miejscowości [14043]
 135. akta sejmowe [14007]
 136. katalogi wystaw [13820]
 137. albumy [13797]
 138. Zeszyt Naukowy [13590]
 139. kompendium [13466]
 140. listy nazwisk [13435]
 141. książka telefoniczna [13353]
 142. zeszyty naukowe [13176]
 143. modlitewniki [12986]
 144. książki telefoniczne [12804]
 145. katalog [12628]
 146. artykuły historyczno-prawne [12575]
 147. rozprawy [12556]
 148. skorowidze [12192]
 149. prace zbiorowe [12103]
 150. spisy lasów [11805]
 151. wykazy personalne [11793]
 152. ustawy [11356]
 153. książka adresowa [11264]
 154. wizerunek [11206]
 155. Kolekcja okolicznościowa [11090]
 156. ryciny [11045]
 157. poezja [10877]
 158. dziennik [10798]
 159. diariusze [10777]
 160. ulotka [10741]
 161. referat [10661]
 162. katalogi grafiki [10658]
 163. ikonografia [10520]
 164. opowiadania [10382]
 165. broszura [10229]
 166. statuty [10181]
 167. mapa [10166]
 168. inwentarz [9984]
 169. monografie heraldyczne [9934]
 170. katalog wystawy [9900]
 171. nadbitki [9648]
 172. lista nazwisk [9633]
 173. pieśni [9271]
 174. powieści historyczne [8996]
 175. rozprawa [8968]
 176. leksykony [8746]
 177. recenzje [8658]
 178. poradnik [8653]
 179. Dysertacja doktorska [8476]
 180. fiszki [8351]
 181. dramaty [8345]
 182. biuletyny [8300]
 183. pieczęcie [8065]
 184. relacje osobiste [7587]
 185. powieść [7559]
 186. szkice [7284]
 187. ustawa [7269]
 188. dodatek [7264]
 189. spis statystyczny [7211]
 190. raporty [7137]
 191. korespondencja [7132]
 192. książka kucharska [7107]
 193. maszynopisy [7067]
 194. spisy gmin [7030]
 195. mowy [6958]
 196. pisma patrystyczne [6796]
 197. orzeczenia prawne [6668]
 198. opracowania genealogiczne [6530]
 199. opisy [6521]
 200. wykazy miejscowości [6487]
 201. księga jubileuszowa [6443]
 202. dzienniki [6426]
 203. programy nauczania [6411]
 204. wypisy heraldyczne [6356]
 205. wykłady [6300]
 206. spis osobowy [6051]
 207. śpiewniki [6042]
 208. maszynopis powielony [6012]
 209. kolekcja okol [5969]
 210. poradniki rolnicze [5928]
 211. statut [5855]
 212. mowy sejmowe [5828]
 213. księgi imion [5788]
 214. plany [5742]
 215. podręczniki wyborcze [5722]
 216. druk okolicznościowy [5721]
 217. spisy geograficzne [5674]
 218. druki ulotne [5666]
 219. wykład [5653]
 220. mowy żałobne [5553]
 221. edycje [5538]
 222. publicystyka [5508]
 223. przepisy prawne [5363]
 224. przekłady [5352]
 225. zdjęcia [5302]
 226. adresy [5301]
 227. polemiki [5240]
 228. katechizmy [5045]
 229. recenzja [4946]
 230. beletrystyka [4927]
 231. statystyki [4921]
 232. listy oficerów [4895]
 233. rozważania [4832]
 234. dialogi [4814]
 235. pocztówka [4414]
 236. regulamin [4368]
 237. monografie genealogiczne [4307]
 238. preprint [4294]
 239. encyklopedia [4259]
 240. bajki [4252]
 241. nekrologi [4173]
 242. księgi święte [4105]
 243. słownik heraldyczny [4083]
 244. życiorysy [3983]
 245. wykłady uniwersyteckie [3976]
 246. nuty [3920]
 247. mowy pogrzebowe [3800]
 248. obwieszczenie [3799]
 249. opowiadania historyczne [3765]
 250. dokumenty [3764]
 251. kodeks [3748]
 252. słownik biograficzny [3696]
 253. opowiadanie [3674]
 254. nadbitka [3661]
 255. programy wykładów [3530]
 256. regulaminy [3530]
 257. karta pocztowa [3522]
 258. szkice biograficzne [3517]
 259. księga pamiątkowa [3506]
 260. wstęp [3503]
 261. spisy topograficzne [3469]
 262. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [3445]
 263. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [3445]
 264. praca doktorska [3374]
 265. opisy kraju [3290]
 266. odczyty [3249]
 267. panegiryki [3239]
 268. książki kucharskie [3160]
 269. traktaty [3028]
 270. szkice krytyczne [2962]
 271. konstytucje sejmowe [2958]
 272. pastorałka [2922]
 273. misteria ludowe [2922]
 274. programy filmowe [2832]
 275. rozdział [2781]
 276. dokumenty muzyczne [2777]
 277. legendy [2767]
 278. biblie [2721]
 279. partytura [2649]
 280. biografie literackie [2620]
 281. księga sądowa [2616]
 282. psałterz [2615]
 283. ulotki wyborcze [2583]
 284. serie wydawnicze [2544]
 285. dyplomy [2542]
 286. normy prawne [2498]
 287. studium [2469]
 288. antologia [2464]
 289. atlas [2461]
 290. pisma filozoficzne [2413]
 291. szkice filozoficzne [2365]
 292. referaty [2350]
 293. jednodniówki [2346]
 294. zbiory dokumentów [2309]
 295. monografie literackie [2271]
 296. studia historyczne [2253]
 297. rozprawy filozoficzne [2228]
 298. fraszki [2224]
 299. listy otwarte [2221]
 300. ulotki [2211]
 301. podręczniki medyczne [2144]
 302. komentarze do ustawy [2144]
 303. fotokopia [2100]
 304. poradniki weterynaryjne [2064]
 305. nekrolog [2040]
 306. instrukcje wojskowe [2020]
 307. panegiryk [1996]
 308. poradniki medyczne [1982]
 309. rozprawy historyczne [1958]
 310. rozkazy wojskowe [1929]
 311. kantyczki [1920]
 312. relacje z podróży [1914]
 313. kazanie [1827]
 314. rozprawy fiozoficzne [1770]
 315. zielniki [1761]
 316. ilustracje [1759]
 317. księga urodzeń [1739]
 318. akty urodzeń [1739]
 319. zaproszenie [1737]
 320. listy adresowe [1732]
 321. instrukcje [1723]
 322. kalendarium [1718]
 323. nowele [1714]
 324. podręcznik numizmatyczny [1701]
 325. satyry [1681]
 326. kancjonały [1678]
 327. lista [1665]
 328. plakat [1652]
 329. akwarele [1623]
 330. słowniki heraldyczne [1596]
 331. poradniki heraldyczne [1596]
 332. przewodniki turystyczne [1551]
 333. żywoty świętych [1547]
 334. pieśń [1546]
 335. pisma [1532]
 336. rejestr [1526]
 337. prospekt [1514]
 338. jednodniówka [1499]
 339. polemika [1492]
 340. głos sejmowy [1490]
 341. czasopisma niezależne [1449]
 342. druki okolicznościowe [1448]
 343. Beilage [1442]
 344. wydawnictwa źródłowe [1438]
 345. rozmyślania [1437]
 346. elementarze [1436]
 347. czasopisma wojskowe polskie [1417]
 348. poemat [1384]
 349. wspomnienia pośmiertne [1370]
 350. modlitwy [1355]
 351. reprodukcja [1350]
 352. rozporządzenie [1338]
 353. indeks [1332]
 354. obwieszczenia [1324]
 355. opis podróży [1321]
 356. reprinty [1314]
 357. opis kraju [1308]
 358. piosenki [1287]
 359. zapiski heraldyczne [1285]
 360. broszury polityczne [1276]
 361. program wykładów [1273]
 362. eseje [1270]
 363. księgi sądowe [1270]
 364. regulaminy wojskowe [1268]
 365. katalog antykwaryczny [1264]
 366. szkice monograficzne [1239]
 367. zaświadczenie [1238]
 368. program [1179]
 369. spis numizmatyczny [1174]
 370. katalogi biblioteczne [1163]
 371. odczyt [1151]
 372. cenniki [1140]
 373. księgi jubileuszowe [1137]
 374. rozporządzenia [1135]
 375. traktat [1105]
 376. szkic historyczny [1083]
 377. wykłady filozoficzne [1071]
 378. referaty filozoficzne [1071]
 379. opracowania geograficzne [1044]
 380. protokoły [1036]
 381. wiersze [1030]
 382. katalogi księgarskie [1029]
 383. relacja z podróży [1015]
 384. wypisy [1005]
 385. przemówienia [1003]
 386. katalog księgarski/wydawniczy [995]
 387. relacje [992]
 388. spisy książek [984]
 389. opracowania statystyczne [984]
 390. legitymacje członkowskie [978]
 391. hagiografie [975]
 392. uniwersały [974]
 393. mowy weselne [972]
 394. komentarz [971]
 395. poematy [969]
 396. wspomnienia z podróży [965]
 397. dzienniki podróży [964]
 398. ustawy kościelne [956]
 399. przepisy kościelne [956]
 400. mszały [953]
 401. cennik [952]
 402. komunikat [950]
 403. dokumenty powstańcze [949]
 404. oracje sądowe [941]
 405. wydawnictwo okolicznościowe [921]
 406. powieść historyczna [908]
 407. miesięczniki [903]
 408. sztuki teatralne [901]
 409. pisma zbiorowe [893]
 410. moralistyka [887]
 411. opracowanie bibliograficzne [879]
 412. uniwersał [878]
 413. wspomnienia historyczne [878]
 414. mowy laudacyjne [876]
 415. pamiętniki 19w. [867]
 416. program nauczania [864]
 417. przemówienie [862]
 418. opisy podróży [849]
 419. spisy wykładów [847]
 420. dysertacja [847]
 421. podręcznik akademicki [847]
 422. statuty synodalne [842]
 423. komedie [827]
 424. plan miasta [825]
 425. reportaż [811]
 426. teksty źródłowe [808]
 427. programy [802]
 428. streszczenie [787]
 429. prospekty [787]
 430. katalog handlowy [778]
 431. druk ulotny [758]
 432. podania [758]
 433. księga [756]
 434. mowa [752]
 435. księga miejska [752]
 436. zbiór [748]
 437. obraz [742]
 438. bajka [729]
 439. libretta [724]
 440. poezja funeralna [712]
 441. wykaz ulic [707]
 442. quaestiones [699]
 443. indeksy [680]
 444. biografia bibliografia [675]
 445. podręczniki dla szkół średnich [664]
 446. list [655]
 447. monografia statystyczna [655]
 448. laudacje [652]
 449. tańce [647]
 450. druki urzędowe [646]
 451. zbiory pism [643]
 452. literatura [640]
 453. literatura popularnonaukowa [630]
 454. protokół [621]
 455. komedia [616]
 456. karta zaopatrzeniowa [616]
 457. publikacje elektroniczne [616]
 458. noty dyplomatyczne [609]
 459. hagiografia [605]
 460. opis [604]
 461. epitalamia [602]
 462. poradniki gospodarskie [597]
 463. paszkwile [587]
 464. epigramaty [587]
 465. księgi ziemskie [583]
 466. przepowiednie [579]
 467. sielanki [578]
 468. kodeksy prawne [575]
 469. zaśwadczenia [575]
 470. druk urzędowy [570]
 471. inkunabuł [566]
 472. leksykon [566]
 473. tragedia [565]
 474. notatki [554]
 475. pamiątka [553]
 476. okólnik [549]
 477. przepisy wojskowe [548]
 478. załączniki [545]
 479. kodeks handlowy [536]
 480. list pasterski [535]
 481. etiudy organowe [534]
 482. cegiełka [529]
 483. projekty sejmowe [528]
 484. deklaracje [527]
 485. rozkaz [527]
 486. wiersze okolicznościowe [525]
 487. opowieści [523]
 488. statuty i regulaminy [521]
 489. dysertacje [521]
 490. księga kancelaryjna [516]
 491. dodatek nadzwyczajny [515]
 492. tabele [513]
 493. baśnie [508]
 494. vademecum [497]
 495. raptularze [492]
 496. metryki [485]
 497. szkice religijne [477]
 498. nowela [477]
 499. pamiętniki 19 w. [464]
 500. mowy sądowe [460]
 501. dziennik urzędowy [456]
 502. katalog księgarski [437]
 503. katalog galerii [430]
 504. agenda [428]
 505. szkice historyyczne [426]
 506. rozkazy [421]
 507. kroniki klasztorne [420]
 508. szkice satyryczne [417]
 509. przewodniki turystyczne 19w. [415]
 510. epistolografia [403]
 511. zapisy fonograficzne [396]
 512. manifest [391]
 513. uchwały [390]
 514. nowiny [381]
 515. memoriały [381]
 516. zielnik [381]
 517. spisy map [374]
 518. dramat [371]
 519. mowy rektorskie [371]
 520. tablice [371]
 521. Praca magisterska [367]
 522. księgi biblijne [363]
 523. spisy dokumentów [363]
 524. zdjęcie [361]
 525. wyroki sądowe [358]
 526. relacja [356]
 527. plansza [352]
 528. mowa pogrzebowa [352]
 529. szkice geograficzne [351]
 530. formularz [345]
 531. odezwa [344]
 532. nalepka iluminacyjna [344]
 533. przymówienie się [343]
 534. dekrety [342]
 535. wodewile [339]
 536. modlitewnik [339]
 537. monografie porównawcze [339]
 538. księgi liturgiczne [337]
 539. opwiadania historyczne [335]
 540. rozprawy i monografie [335]
 541. afisze filmowe [334]
 542. opis panowania [334]
 543. katalog roślin [333]
 544. mitologie [327]
 545. ekspedycje [326]
 546. wiersz okolicznościowy [324]
 547. laudum [319]
 548. dowód tożsamości [318]
 549. testamenty [317]
 550. elegie [312]
 551. przedruki [312]
 552. roczniki statystyczne [309]
 553. manifesty [305]
 554. pamflety [304]
 555. satyry polityczne [301]
 556. pogadanki [298]
 557. spisy wystawców [297]
 558. rozprawy religijne [295]
 559. schematyzmy [295]
 560. rubrycele [295]
 561. afisz [291]
 562. tablice historyczne [290]
 563. Prace habilitacyjne [290]
 564. projekty [287]
 565. traktat teologiczny [286]
 566. memoriał [281]
 567. szkice ekonomiczne [280]
 568. Zbiór pieśni [278]
 569. szkice naukowe [277]
 570. szkice gospodarcze [276]
 571. zaproszenia [273]
 572. epitafium [273]
 573. kopie maszynopisu [271]
 574. poradniki budowlane [269]
 575. poezja okolicznościowa [265]
 576. szkice jubileuszowe [263]
 577. monografie filozoficzne [260]
 578. komentarze do tekstów [260]
 579. reprodukcje zdjęć [256]
 580. karta żywnościowa [255]
 581. słowo wstępne [254]
 582. atlasy historyczne [253]
 583. fragmenty [245]
 584. zbiór mów [245]
 585. akty prawne [242]
 586. szkice polityczne [242]
 587. komunikaty [242]
 588. alegorie [241]
 589. katechizm (katechizmy) [240]
 590. szkice bibliograficzne [239]
 591. relacje historyczne [238]
 592. odznaczenia [236]
 593. satyra [235]
 594. szkice popularno-naukowe [234]
 595. akta majątkowe [233]
 596. objaśnienia do przezroczy [232]
 597. ogłoszenia [231]
 598. katechizm [230]
 599. interpelacja poselska [229]
 600. traktaty filozoficzne [227]
 601. tekst na prawach rękopisu [227]
 602. regulamin szkolny [225]
 603. klucz do oznaczania [220]
 604. przepisy służbowe [218]
 605. program uroczystości [217]
 606. zwierciadło [216]
 607. argument [214]
 608. felieton [214]
 609. anegdoty [211]
 610. program koncertu [209]
 611. rozprawy publicystyczne [207]
 612. studia genealogiczne [206]
 613. przewodniki sakralne [205]
 614. pismo jubileuszowe [205]
 615. ulotki reklamowe [200]
 616. rozkład jazdy [200]
 617. katalog wydawniczy [199]
 618. kopie [199]
 619. Zeszyt Naukowy monografia [199]
 620. katalog prasowy [193]
 621. druki [192]
 622. tezy [192]
 623. odpowiedź [190]
 624. inkunabuły [189]
 625. miscellanea [189]
 626. monografie krytyczno-bibliograficzne [189]
 627. dyplom [186]
 628. karta wstępu [183]
 629. mowy polityczne [179]
 630. świadectwa szkolne [179]
 631. księgi miejskie [177]
 632. recepta [175]
 633. komentarze biblijne [174]
 634. plan [168]
 635. kroniki żałobne [166]
 636. plankty [164]
 637. zarządzenie [162]
 638. afisze [160]
 639. rozprawy krytyczne [158]
 640. śpiewnik [158]
 641. epitafia [156]
 642. mowa żałobna [155]
 643. varia [154]
 644. uwiadomienia [153]
 645. interpelacje poselskie [152]
 646. powieść autobiograficzna [152]
 647. almanach [149]
 648. faksymile rękopisu [144]
 649. obligacja [142]
 650. lacrimae [139]
 651. article [138]
 652. programy uroczystości [135]
 653. programy teatralne [135]
 654. powieść biograficzna [134]
 655. dokument królewski [133]
 656. programy przedstawień [133]
 657. Utwory satyryczne [133]
 658. program zjazdu [132]
 659. apele [130]
 660. słowniki geograficzne [129]
 661. lauda [129]
 662. rezolucje [128]
 663. dowód osobisty [128]
 664. traktaty teologiczne [127]
 665. rozprawy naukowe [126]
 666. petycje [126]
 667. okólniki [125]
 668. list otwarty [125]
 669. złote myśli [122]
 670. protestacje [121]
 671. miedzioryt [121]
 672. memoranda [121]
 673. kazania pogrzebowe [117]
 674. ordynacje [115]
 675. gesta [115]
 676. glosariusz [110]
 677. traktat filozoficzny [108]
 678. poematy żałobne [107]
 679. poemat dramatyczny [107]
 680. karta dostaw mleka [107]
 681. gratulacje [106]
 682. informatory szkolne [105]
 683. karta wizytowa [105]
 684. mowy okolicznościowe [103]
 685. silva rerum [102]
 686. kwestionariusz [101]
 687. naszywka [99]
 688. analiza [99]
 689. przysięga [98]
 690. program konferencji [95]
 691. votum [95]
 692. szkic monograficzny [94]
 693. brewiarze [93]
 694. dramolet [93]
 695. rozprawy psychologiczne [91]
 696. katalogi roślin użytkowych [91]
 697. deklaracja [87]
 698. tłumaczenia [86]
 699. pokwitowanie [86]
 700. habilitacja [86]
 701. rozprawki astronomiczne [84]
 702. akty zgonu [83]
 703. monografie psychologiczne [83]
 704. kontrakty [82]
 705. poezja religijna [82]
 706. rozprawy sądowe [80]
 707. biografia literacka [80]
 708. przemowy [79]
 709. opis wizytacji [79]
 710. sentencje [77]
 711. dzienniki wydatków [76]
 712. paszport [76]
 713. koncept [76]
 714. expositio [76]
 715. opisy flory [75]
 716. notatka biograficzna [75]
 717. księgi wpisów [71]
 718. bilet wstępu [71]
 719. staroduki [70]
 720. kartka świąteczna [70]
 721. kartka pocztowa [70]
 722. dzienniki podawcze [69]
 723. kosztorysy [67]
 724. dokumenty królewskie [67]
 725. księgi rachunkowe [65]
 726. zapiski [65]
 727. ustawy podatkowe [65]
 728. regulamin bankowy [65]
 729. okólnik bankowy [65]
 730. książki pamiątkowe [65]
 731. mowa sejmowa [64]
 732. świadectwo szkolne [64]
 733. karta uczestnictwa [64]
 734. poemat żałobny [63]
 735. gwasz [62]
 736. diariusz [62]
 737. umowy [61]
 738. księgi metrykalne [61]
 739. rachunki [60]
 740. komentarze [60]
 741. tragedie [59]
 742. gwarancja [59]
 743. portrety [56]
 744. obraz olejny [55]
 745. informator teatralny [55]
 746. opery [54]
 747. opinie [54]
 748. sprostowanie [53]
 749. klepsydry [53]
 750. wykłady naukowe [52]
 751. kancjonał [52]
 752. przepisy licencyjne [51]
 753. zeszyty szkolne [51]
 754. ugody [51]
 755. statuty sejmowe [51]
 756. ogłoszenie [51]
 757. rozporządzenia królewskie [50]
 758. dane osobowe [49]
 759. przepisy budowlane [48]
 760. apologetyka [48]
 761. recencja [47]
 762. transumpty [47]
 763. scenki ludowe [46]
 764. zakładka do książki [46]
 765. akta cechowe [46]
 766. repertuary [42]
 767. Poznań [40]
 768. akcje [39]
 769. opera [38]
 770. mandaty [38]
 771. zarządzenia [37]
 772. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [37]
 773. układy zbiorowe pracy [37]
 774. głos [36]
 775. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [35]
 776. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [35]
 777. masoniki [35]
 778. księgi protokólarne [35]
 779. akwarela [35]
 780. zagajenie [32]
 781. relacje sejmowe [32]
 782. instrukcje nauczania [32]
 783. księga szkoły [31]
 784. krytyka [31]
 785. itinerarium [31]
 786. ballady [28]
 787. opracowania medyczne [27]
 788. instrukcje poselskie [27]
 789. prezentacja [26]
 790. abecadlnik [25]
 791. krytyka literacka [24]
 792. protesty [23]
 793. regulaminy szkolne [21]
 794. opracowania naukowe [21]
 795. zażalenia [20]
 796. blankiety [20]
 797. kantaty [18]
 798. summa [17]
 799. exlibris [16]
 800. rozprawy teologiczne [14]
 801. akta wizytacyjne [13]
 802. brewe papieskie [10]
 803. dekrety królewskie [8]
 804. kodeks prawny [5]
 805. mowy pogrzebowe 19w. [4]
 806. prace źródłowe [0]

More statistics...