Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 344690

Readers on-line: 778

Total number of users since Jun 10, 2004: 81890117

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [78722]
 2. czasopismo [65999]
 3. czasopisma [64644]
 4. gazety [60190]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5547]
 8. rękopisy [4736]
 9. dzienniki urzędowe [4235]
 10. dodatek do czasopisma [3955]
 11. starodruki [3827]
 12. źródła historyczne [3773]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2265]
 16. starodruk [1916]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1661]
 19. tygodniki [1610]
 20. rozprawa doktorska [1432]
 21. dwutygodniki [1303]
 22. artykuł [1172]
 23. sprawozdania [1123]
 24. korespondencje [984]
 25. monografie [931]
 26. listy [811]
 27. fotografie [730]
 28. personalia [696]
 29. dokumentacja kadrowa [696]
 30. rozprawa habilitacyjna [673]
 31. dokumenty elektroniczne [651]
 32. kalendarz [611]
 33. fiszki [592]
 34. artykuły [585]
 35. tygodniki ilustrowane [560]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [498]
 38. powieści [465]
 39. źródło historyczne [432]
 40. broszury [401]
 41. kalendarze [391]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. mapy [390]
 45. miesięcznik [387]
 46. źródło [382]
 47. materiały sejmowe [375]
 48. biuletyn [365]
 49. pamiętnik [341]
 50. Beilage [321]
 51. korespondencja [316]
 52. pocztówka [314]
 53. monografia historyczna [308]
 54. powieści historyczne [297]
 55. rozprawy doktorskie [292]
 56. bibliografie [292]
 57. podręczniki akademickie [268]
 58. podręczniki [259]
 59. pamiętniki [257]
 60. muzykalia [257]
 61. rocznik [255]
 62. biografie [251]
 63. raporty [247]
 64. monografie historyczne [239]
 65. szkice [235]
 66. szkice historyczne [225]
 67. fotografia [222]
 68. dokumenty [196]
 69. opracowanie [195]
 70. kazania [195]
 71. poezja [180]
 72. spis [177]
 73. odbitka [164]
 74. słowniki [152]
 75. pocztówki [152]
 76. sprawozdanie [151]
 77. recenzja [150]
 78. statut [142]
 79. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 80. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 81. opowiadania [140]
 82. karta pocztowa [132]
 83. biuletyny [132]
 84. odezwy [131]
 85. roczniki [130]
 86. ustawy [129]
 87. maszynopis [124]
 88. katalog [122]
 89. fotokopia [122]
 90. mapa [119]
 91. poradnik [117]
 92. informatory [117]
 93. telegram [115]
 94. dramaty [115]
 95. odbitki [114]
 96. programy nauczania [110]
 97. wydawnictwa popularne [109]
 98. statuty [109]
 99. mowy [109]
 100. książka [108]
 101. poradniki [107]
 102. listy nazwisk [107]
 103. kazanie [107]
 104. mowy pogrzebowe [106]
 105. spisy lasów [105]
 106. zeszyty naukowe [101]
 107. wydawnictwa źródłowe [101]
 108. spisy osobowe [99]
 109. mowy sejmowe [98]
 110. wizerunek [95]
 111. spisy [94]
 112. dziennik [93]
 113. poezje [92]
 114. rozprawy [89]
 115. kronika [88]
 116. poradnik metodyczny [87]
 117. dziennik urzędowy [86]
 118. wspomnienia [85]
 119. podręcznik [83]
 120. modlitewniki [83]
 121. księgi adresowe [82]
 122. czasopisma wojskowe polskie [81]
 123. ulotka [77]
 124. ryciny [74]
 125. publicystyka [74]
 126. antologie [74]
 127. maszynopis powielony [73]
 128. szkice literackie [72]
 129. katalogi [70]
 130. druki [69]
 131. opracowania historyczne [67]
 132. regulamin [66]
 133. programy wykładów [66]
 134. druki ulotne [66]
 135. biografia [66]
 136. Volks-Kalender [66]
 137. druk okolicznościowy [64]
 138. beletrystyka [64]
 139. przewodnik [63]
 140. opracowania [63]
 141. katalog wystawy [62]
 142. wykłady naukowe [60]
 143. katalogi wystaw [60]
 144. encyklopedie [58]
 145. mowy żałobne [57]
 146. czasopisma niezależne [56]
 147. album [56]
 148. zdjęcia [55]
 149. uniwersały [55]
 150. powieść [55]
 151. wykazy [54]
 152. przewodniki [53]
 153. broszura [53]
 154. nadbitka [52]
 155. materiały konferencyjne [52]
 156. wykłady [51]
 157. akta sejmowe [51]
 158. głos sejmowy [50]
 159. streszczenie [49]
 160. obwieszczenia [48]
 161. albumy [48]
 162. wykłady uniwersyteckie [47]
 163. pisma patrystyczne [47]
 164. nuty [47]
 165. maszynopisy [47]
 166. kwartalnik [46]
 167. panegiryki [45]
 168. dyplomy [45]
 169. ikonografia [44]
 170. katalogi księgarskie [43]
 171. rozważania [42]
 172. odczyty [42]
 173. regulaminy [41]
 174. program wykładów [41]
 175. antologia [41]
 176. program teatralny/operowy [40]
 177. komedie [40]
 178. wykład [39]
 179. protokoły [39]
 180. księgi pamiątkowe [38]
 181. instrukcje [38]
 182. pieśni [37]
 183. kroniki [37]
 184. herbarze [37]
 185. ulotki [36]
 186. raptularze [35]
 187. almanachy [35]
 188. notatki [34]
 189. katechizmy [34]
 190. rozmyślania [33]
 191. rozdział [33]
 192. nadbitki [32]
 193. wykaz [31]
 194. programy filmowe [31]
 195. przepisy prawne [30]
 196. eseje [30]
 197. referaty [29]
 198. recenzje [29]
 199. listy otwarte [29]
 200. konstytucje sejmowe [29]
 201. zaproszenie [28]
 202. satyry [28]
 203. plany [28]
 204. dialogi [26]
 205. relacje z podróży [25]
 206. wstęp [24]
 207. obwieszczenie [24]
 208. nekrologi [24]
 209. atlasy [24]
 210. rozprawa [22]
 211. prospekty [22]
 212. programy [22]
 213. miesięczniki [22]
 214. list [22]
 215. inwentarz [22]
 216. nekrolog [21]
 217. jednodniówki [21]
 218. genealogie [21]
 219. formularz [21]
 220. ustawa [20]
 221. ulotki wyborcze [20]
 222. program [20]
 223. polemiki [20]
 224. panegiryk [20]
 225. orzeczenia prawne [20]
 226. leksykony [20]
 227. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 228. słownik [19]
 229. skrypt [19]
 230. rejestry [19]
 231. przewodniki turystyczne [19]
 232. prospekt [19]
 233. modlitwy [19]
 234. śpiewniki [18]
 235. statystyki [18]
 236. referat [18]
 237. opowiadanie [18]
 238. legitymacje członkowskie [18]
 239. katalog antykwaryczny [18]
 240. druki okolicznościowe [18]
 241. dokumenty muzyczne [18]
 242. przemówienia [17]
 243. powieść historyczna [17]
 244. polemika [17]
 245. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 246. inwentarze [17]
 247. bajki [17]
 248. szkice biograficzne [16]
 249. statuty i regulaminy [16]
 250. nowele [16]
 251. elementarze [16]
 252. dysertacje [16]
 253. życiorysy [15]
 254. wykazy personalne [15]
 255. rozporządzenia [15]
 256. poradniki rolnicze [15]
 257. opisy [15]
 258. księga pamiątkowa [15]
 259. wiersze [14]
 260. uniwersał [14]
 261. traktat [14]
 262. spis nazwisk [14]
 263. relacje osobiste [14]
 264. plansza [14]
 265. opisy kraju [14]
 266. kodeks dyplomatyczny [14]
 267. jednodniówka [14]
 268. druk ulotny [14]
 269. bibliografia [14]
 270. biblia [14]
 271. wypisy [13]
 272. słownik geograficzny [13]
 273. szkice filozoficzne [13]
 274. skrypty [13]
 275. skorowidze [13]
 276. poemat [13]
 277. opowiadania historyczne [13]
 278. ogłoszenia [13]
 279. księgi rachunkowe [13]
 280. kodeksy [13]
 281. diariusze [13]
 282. cenniki [13]
 283. biografie literackie [13]
 284. spisy nazwisk [12]
 285. reprodukcja [12]
 286. inkunabuły [12]
 287. encyklopedia [12]
 288. deklaracje [12]
 289. zbiory pism [11]
 290. zbiory dokumentów [11]
 291. wspomnienia pośmiertne [11]
 292. wiersze okolicznościowe [11]
 293. testamenty [11]
 294. studium [11]
 295. quaestiones [11]
 296. przemówienie [11]
 297. plakat [11]
 298. opisy podróży [11]
 299. katalog księgarski [11]
 300. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 301. druki urzędowe [11]
 302. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 303. broszury polityczne [11]
 304. anegdoty [11]
 305. załączniki [10]
 306. zaproszenia [10]
 307. wspomnienia z podróży [10]
 308. szkice krytyczne [10]
 309. spis osobowy [10]
 310. satyra [10]
 311. relacje [10]
 312. przymówienie się [10]
 313. projekty sejmowe [10]
 314. prace zbiorowe [10]
 315. poradniki budowlane [10]
 316. poematy [10]
 317. podręczniki medyczne [10]
 318. okólnik [10]
 319. odezwa [10]
 320. metryki [10]
 321. dramat [10]
 322. sztuki teatralne [9]
 323. serie wydawnicze [9]
 324. rozkazy [9]
 325. relacja z podróży [9]
 326. projekty [9]
 327. podręczniki dla szkół średnich [9]
 328. mowa [9]
 329. lista oficerów [9]
 330. libretta [9]
 331. kodeksy prawne [9]
 332. katalogi biblioteczne [9]
 333. herbarz [9]
 334. ekspedycje [9]
 335. dzienniki [9]
 336. atlas [9]
 337. akwarele [9]
 338. akty zgonu [9]
 339. spisy wykładów [8]
 340. rozprawy fiozoficzne [8]
 341. rozkazy wojskowe [8]
 342. odczyt [8]
 343. nowiny [8]
 344. mowy sądowe [8]
 345. miedzioryt [8]
 346. legendy [8]
 347. książki kucharskie [8]
 348. katalog wydawniczy [8]
 349. indeksy [8]
 350. fraszki [8]
 351. epitalamia [8]
 352. epistolografia [8]
 353. druk urzędowy [8]
 354. Zeszyt Naukowy [8]
 355. zaświadczenie [7]
 356. wykaz miejscowości [7]
 357. wydawnictwo ilustrowane [7]
 358. wiersz okolicznościowy [7]
 359. tłumaczenie [7]
 360. traktaty [7]
 361. szkice religijne [7]
 362. rozprawy filozoficzne [7]
 363. reprinty [7]
 364. przekłady [7]
 365. program nauczania [7]
 366. praca zbiorowa [7]
 367. pisma [7]
 368. opis kraju [7]
 369. mowy polityczne [7]
 370. księga jubileuszowa [7]
 371. książka adresowa [7]
 372. kompendium [7]
 373. cennik [7]
 374. artykuły historyczno-prawne [7]
 375. afisze filmowe [7]
 376. żywoty świętych [6]
 377. zapisy fonograficzne [6]
 378. wyroki sądowe [6]
 379. spisy miejscowości [6]
 380. rozprawy naukowe [6]
 381. rozporządzenie [6]
 382. roczniki oficerskie [6]
 383. przepisy służbowe [6]
 384. programy uroczystości [6]
 385. programy teatralne [6]
 386. praca doktorska [6]
 387. poradniki medyczne [6]
 388. poradniki gospodarskie [6]
 389. poezja okolicznościowa [6]
 390. poezja funeralna [6]
 391. mowy rektorskie [6]
 392. monografie literackie [6]
 393. modlitewnik [6]
 394. lista nazwisk [6]
 395. księga adresowa [6]
 396. katalog handlowy [6]
 397. kalendarium [6]
 398. hagiografie [6]
 399. diariusze sejmowe [6]
 400. dekrety [6]
 401. cegiełka [6]
 402. biografia literacka [6]
 403. article [6]
 404. świadectwa szkolne [5]
 405. vademecum [5]
 406. ulotki reklamowe [5]
 407. uchwały [5]
 408. traktat teologiczny [5]
 409. tablice [5]
 410. szkice popularno-naukowe [5]
 411. spisy geograficzne [5]
 412. spis miejscowości [5]
 413. skorowidz [5]
 414. sielanki [5]
 415. rozprawy historyczne [5]
 416. rezolucje [5]
 417. przepisy wojskowe [5]
 418. poradniki weterynaryjne [5]
 419. podania [5]
 420. pisma zbiorowe [5]
 421. partytura [5]
 422. pamiętniki 19w. [5]
 423. pamiątka [5]
 424. opery [5]
 425. okólniki [5]
 426. odpowiedź [5]
 427. nalepka iluminacyjna [5]
 428. monografie filozoficzne [5]
 429. manifesty [5]
 430. leksykon [5]
 431. laudacje [5]
 432. księgi liturgiczne [5]
 433. komedia [5]
 434. karta zaopatrzeniowa [5]
 435. kancjonały [5]
 436. instrukcje wojskowe [5]
 437. elegie [5]
 438. dzienniki podróży [5]
 439. akty prawne [5]
 440. zbiór [4]
 441. zaśwadczenia [4]
 442. uwiadomienia [4]
 443. tabele [4]
 444. słownik biograficzny [4]
 445. synteza [4]
 446. rozprawy religijne [4]
 447. reportaż [4]
 448. regulaminy wojskowe [4]
 449. psałterz [4]
 450. przysłowia [4]
 451. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 452. przedruki [4]
 453. pieśń [4]
 454. petycje [4]
 455. opracowania naukowe [4]
 456. opowieści [4]
 457. opis podróży [4]
 458. mowy okolicznościowe [4]
 459. mowa pogrzebowa [4]
 460. monografie genealogiczne [4]
 461. memoriały [4]
 462. manifest [4]
 463. literatura popularnonaukowa [4]
 464. księgi wpisów [4]
 465. księgi jubileuszowe [4]
 466. książki telefoniczne [4]
 467. książki adresowe [4]
 468. książka kucharska [4]
 469. kodeks [4]
 470. kazania pogrzebowe [4]
 471. inkunabuł [4]
 472. informatory szkolne [4]
 473. hagiografia [4]
 474. fragmenty [4]
 475. epitafium [4]
 476. argument [4]
 477. zielniki [3]
 478. zarządzenia [3]
 479. wspomnienia historyczne [3]
 480. wodewile [3]
 481. umowy [3]
 482. transumpty [3]
 483. tragedie [3]
 484. teksty źródłowe [3]
 485. tablice historyczne [3]
 486. szkice naukowe [3]
 487. szkice monograficzne [3]
 488. szkice ekonomiczne [3]
 489. studia historyczne [3]
 490. spis statystyczny [3]
 491. rozprawy krytyczne [3]
 492. roczniki lekarskie [3]
 493. relacja [3]
 494. rejestry zmarłych [3]
 495. rachunki [3]
 496. protokół [3]
 497. protestacje [3]
 498. program uroczystości [3]
 499. piosenki [3]
 500. pamflety [3]
 501. ordynacje [3]
 502. opwiadania historyczne [3]
 503. opracowanie bibliograficzne [3]
 504. nowela [3]
 505. mszały [3]
 506. mowa żałobna [3]
 507. monografia statystyczna [3]
 508. literatura [3]
 509. lista poległych [3]
 510. lista [3]
 511. list pasterski [3]
 512. list otwarty [3]
 513. księgi święte [3]
 514. kroniki klasztorne [3]
 515. kontrakty [3]
 516. komunikat [3]
 517. komentarze do ustawy [3]
 518. komentarz [3]
 519. katechizm (katechizmy) [3]
 520. katalog galerii [3]
 521. kantyczki [3]
 522. interpelacje poselskie [3]
 523. indeks [3]
 524. epigramaty [3]
 525. dzienniki wydatków [3]
 526. dysertacja [3]
 527. dyplom [3]
 528. dokument królewski [3]
 529. dodatek nadzwyczajny [3]
 530. brewiarze [3]
 531. apele [3]
 532. akta majątkowe [3]
 533. afisze [3]
 534. Zbiór pieśni [3]
 535. śpiewnik [2]
 536. zarządzenie [2]
 537. wypisy heraldyczne [2]
 538. wykazy miejscowości [2]
 539. traktaty filozoficzne [2]
 540. tragedia [2]
 541. tezy [2]
 542. szkice satyryczne [2]
 543. szkice polityczne [2]
 544. szkice jubileuszowe [2]
 545. szkice gospodarcze [2]
 546. szkice bibliograficzne [2]
 547. szkic historyczny [2]
 548. statuty synodalne [2]
 549. staroduki [2]
 550. spisy wystawców [2]
 551. spisy topograficzne [2]
 552. spisy książek [2]
 553. scenki ludowe [2]
 554. satyry polityczne [2]
 555. rozprawy publicystyczne [2]
 556. rozkaz [2]
 557. roczniki statystyczne [2]
 558. repertuary [2]
 559. rejestr [2]
 560. regulamin szkolny [2]
 561. recepta [2]
 562. przepisy licencyjne [2]
 563. przemowy [2]
 564. program zjazdu [2]
 565. program konferencji [2]
 566. praca magisterska [2]
 567. powieść biograficzna [2]
 568. postylle [2]
 569. pokwitowanie [2]
 570. pogadanki [2]
 571. podręczniki wyborcze [2]
 572. podręcznik akademicki [2]
 573. plan miasta [2]
 574. pisma filozoficzne [2]
 575. pieczęcie [2]
 576. paszport [2]
 577. paszkwile [2]
 578. pamiętniki 19 w. [2]
 579. opracowania geograficzne [2]
 580. opis [2]
 581. opera [2]
 582. odznaczenia [2]
 583. obraz [2]
 584. noty dyplomatyczne [2]
 585. normy prawne [2]
 586. mowy weselne [2]
 587. mowa sejmowa [2]
 588. monografie heraldyczne [2]
 589. mitologie [2]
 590. miscellanea [2]
 591. memoriał [2]
 592. materiały informacyjne [2]
 593. listy oficerów [2]
 594. laudum [2]
 595. lacrimae [2]
 596. kwestionariusz [2]
 597. księgi sądowe [2]
 598. księgi biblijne [2]
 599. księga sądowa [2]
 600. księga [2]
 601. kopie maszynopisu [2]
 602. komunikaty [2]
 603. komentarze [2]
 604. katalogi grafiki [2]
 605. katalog roślin [2]
 606. karta wstępu [2]
 607. kantaty [2]
 608. ilustracje [2]
 609. gwasz [2]
 610. gratulacje [2]
 611. glosariusz [2]
 612. epitafia [2]
 613. edycje [2]
 614. dowód tożsamości [2]
 615. diariusz [2]
 616. czasopisma literackie [2]
 617. biografia bibliografia [2]
 618. bilet wstępu [2]
 619. bilet [2]
 620. baśnie [2]
 621. ballady [2]
 622. bajka [2]
 623. afisz [2]
 624. adresy [2]
 625. Kalender (Evangelischer) [2]
 626. świadectwo szkolne [1]
 627. złote myśli [1]
 628. zwierciadło [1]
 629. zielnik [1]
 630. zeszyty szkolne [1]
 631. zdjęcie [1]
 632. zbiór mów [1]
 633. zażalenia [1]
 634. zapiski heraldyczne [1]
 635. zapiski [1]
 636. zakładka do książki [1]
 637. zagajenie [1]
 638. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 639. wykłady filozoficzne [1]
 640. wykaz ulic [1]
 641. votum [1]
 642. varia [1]
 643. ustawy podatkowe [1]
 644. ustawy kościelne [1]
 645. układy zbiorowe pracy [1]
 646. ugody [1]
 647. tłumaczenia [1]
 648. tygodn [1]
 649. traktaty teologiczne [1]
 650. traktat filozoficzny [1]
 651. tekst na prawach rękopisu [1]
 652. tańce [1]
 653. słowo wstępne [1]
 654. słowniki heraldyczne [1]
 655. słowniki geograficzne [1]
 656. słownik heraldyczny [1]
 657. szkice historyyczne [1]
 658. szkice geograficzne [1]
 659. szkic monograficzny [1]
 660. summa [1]
 661. studia genealogiczne [1]
 662. statuty sejmowe [1]
 663. sprostowanie [1]
 664. spisy map [1]
 665. spisy gmin [1]
 666. spisy dokumentów [1]
 667. spis numizmatyczny [1]
 668. składy osobowe [1]
 669. silva rerum [1]
 670. sentencje [1]
 671. schematyzmy [1]
 672. rubrycele [1]
 673. rozprawy teologiczne [1]
 674. rozprawy sądowe [1]
 675. rozprawy psychologiczne [1]
 676. rozprawy i monografie [1]
 677. rozprawki astronomiczne [1]
 678. rozporządzenia królewskie [1]
 679. rozkład jazdy [1]
 680. reprodukcje zdjęć [1]
 681. relacje sejmowe [1]
 682. relacje historyczne [1]
 683. regulaminy szkolne [1]
 684. regulamin bankowy [1]
 685. referaty filozoficzne [1]
 686. recenjza [1]
 687. recencja [1]
 688. publikacje elektroniczne [1]
 689. przysięga [1]
 690. przewodniki sakralne [1]
 691. przepowiednie [1]
 692. przepisy kościelne [1]
 693. przepisy budowlane [1]
 694. przemówienie sprawozdawcze [1]
 695. protesty [1]
 696. programy przedstawień [1]
 697. program koncertu [1]
 698. prezentacja [1]
 699. preprint [1]
 700. prace źródłowe [1]
 701. powieść autobiograficzna [1]
 702. portrety [1]
 703. poradniki heraldyczne [1]
 704. poezja religijna [1]
 705. poematy żałobne [1]
 706. poemat żałobny [1]
 707. poemat dramatyczny [1]
 708. podręcznik numizmatyczny [1]
 709. pod [1]
 710. plankty [1]
 711. plan [1]
 712. pismo jubileuszowe [1]
 713. pastorałka [1]
 714. oracje sądowe [1]
 715. opracowania statystyczne [1]
 716. opracowania medyczne [1]
 717. opracowania genealogiczne [1]
 718. opisy flory [1]
 719. opis wizytacji [1]
 720. opis panowania [1]
 721. opinie [1]
 722. okólnik bankowy [1]
 723. ogłoszenie [1]
 724. obraz olejny [1]
 725. obligacja [1]
 726. objaśnienia do przezroczy [1]
 727. obitka [1]
 728. notatka biograficzna [1]
 729. naszywka [1]
 730. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 731. mowy laudacyjne [1]
 732. moralistyka [1]
 733. monografie psychologiczne [1]
 734. monografie porównawcze [1]
 735. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 736. misteria ludowe [1]
 737. memoranda [1]
 738. materiały źródłowe [1]
 739. materiały kongresowe [1]
 740. materiał szkoleniowy [1]
 741. masoniki [1]
 742. mandaty [1]
 743. listy odznaczonych [1]
 744. listy adresowe [1]
 745. lauda [1]
 746. księgi ziemskie [1]
 747. księgi protokólarne [1]
 748. księgi miejskie [1]
 749. księgi metrykalne [1]
 750. księgi imion [1]
 751. księga urodzeń [1]
 752. księga szkoły [1]
 753. księga miejska [1]
 754. księga kancelaryjna [1]
 755. książki pamiątkowe [1]
 756. książka telefoniczna [1]
 757. krytyka literacka [1]
 758. krytyka [1]
 759. kroniki żałobne [1]
 760. kosztorysy [1]
 761. kopie [1]
 762. konstytucje [1]
 763. konkursy [1]
 764. koncept [1]
 765. komentarze do tekstów [1]
 766. komentarze biblijne [1]
 767. kolekcja okol [1]
 768. kodeks prawny [1]
 769. kodeks handlowy [1]
 770. klucz do oznaczania [1]
 771. klepsydry [1]
 772. katechizm [1]
 773. katalogi roślin użytkowych [1]
 774. katalog prasowy [1]
 775. kartka świąteczna [1]
 776. kartka pocztowa [1]
 777. karta żywnościowa [1]
 778. karta wizytowa [1]
 779. karta uczestnictwa [1]
 780. karta dostaw mleka [1]
 781. kancjonał [1]
 782. itinerarium [1]
 783. interpelacja poselska [1]
 784. instrukcje poselskie [1]
 785. instrukcje nauczania [1]
 786. informator teatralny [1]
 787. historia [1]
 788. habilitacja [1]
 789. głos [1]
 790. gwarancja [1]
 791. gesta [1]
 792. felieton [1]
 793. faksymile rękopisu [1]
 794. faksymile [1]
 795. expositio [1]
 796. exlibris [1]
 797. etiudy organowe [1]
 798. dzienniki podawcze [1]
 799. dramolet [1]
 800. dowód osobisty [1]
 801. dokumenty powstańcze [1]
 802. dokumenty królewskie [1]
 803. dekrety królewskie [1]
 804. deklaracja [1]
 805. dane osobowe [1]
 806. brewe papieskie [1]
 807. blankiety [1]
 808. biuletyn artykułowy [1]
 809. biblie [1]
 810. atlasy historyczne [1]
 811. apologetyka [1]
 812. aneks [1]
 813. analiza [1]
 814. almanach [1]
 815. alegorie [1]
 816. akwarela [1]
 817. akty urodzeń [1]
 818. akta wizytacyjne [1]
 819. akta cechowe [1]
 820. akcje [1]
 821. agenda [1]
 822. abecadlnik [1]
 823. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 824. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 825. Utwory satyryczne [1]
 826. Prace habilitacyjne [1]
 827. Praca magisterska [1]
 828. Poznań [1]
 829. Kolekcja okolicznościowa [1]
 830. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [5873633]
 2. czasopisma [4831495]
 3. monografia [4761198]
 4. gazety [3896093]
 5. czasopismo [3522770]
 6. gazeta [2940818]
 7. książka [2447736]
 8. rozprawa habilitacyjna [1285560]
 9. księgi adresowe [759644]
 10. monografie [699193]
 11. dzienniki urzędowe [624683]
 12. starodruki [609919]
 13. artykuł [601602]
 14. gazeta (gazety) [583700]
 15. rozprawy doktorskie [503048]
 16. źródła historyczne [467413]
 17. wydawnictwa urzędowe [435843]
 18. personalia [432729]
 19. dokumentacja kadrowa [432729]
 20. herbarze [430114]
 21. archiwalia [421290]
 22. spisy [388019]
 23. bibliografie [352471]
 24. pamiętniki [342660]
 25. monografie historyczne [309342]
 26. artykuły [304406]
 27. antologie [281367]
 28. przysłowia [274296]
 29. monografia historyczna [273770]
 30. spis [269610]
 31. biuletyn [269409]
 32. listy strat [256559]
 33. skrypt [213315]
 34. kodeks dyplomatyczny [202413]
 35. wspomnienia [182386]
 36. opracowanie [181359]
 37. źródło [178286]
 38. spis nazwisk [171675]
 39. sprawozdania [170268]
 40. podręcznik [165150]
 41. genealogie [164443]
 42. mapy [160564]
 43. wykazy [153019]
 44. roczniki oficerskie [152850]
 45. roczniki [148169]
 46. rejestry zmarłych [143257]
 47. lista poległych [137588]
 48. akta [133262]
 49. rocznik [130880]
 50. szkice historyczne [126676]
 51. biblia [123765]
 52. spisy nazwisk [122183]
 53. dokumenty elektroniczne [121948]
 54. kroniki [119260]
 55. wykaz miejscowości [118516]
 56. słownik [117236]
 57. starodruk [116026]
 58. skorowidz [112861]
 59. kalendarze [110569]
 60. informator [108563]
 61. dwutygodniki [107912]
 62. rejestry [106085]
 63. poradnik metodyczny [101814]
 64. rękopisy [101001]
 65. tygodniki [99325]
 66. biografie [93199]
 67. tygodniki ilustrowane [89856]
 68. źródło historyczne [88595]
 69. rękopis [86443]
 70. wspomnienie [83741]
 71. kalendarz [79346]
 72. tłumaczenie [79190]
 73. powieści [74665]
 74. podręczniki akademickie [72796]
 75. podręczniki [71769]
 76. słowniki [71352]
 77. pocztówka [71198]
 78. księgi pamiątkowe [68365]
 79. fotografie [63461]
 80. kazania [60134]
 81. wydawnictwa popularne [59767]
 82. fotografia [58731]
 83. dodatek do czasopisma [57251]
 84. broszury [55946]
 85. listy [53877]
 86. bibliografia [53689]
 87. praca magisterska [53439]
 88. skrypty [53201]
 89. spisy osobowe [53034]
 90. pocztówki [48158]
 91. opracowania [43115]
 92. herbarz [42329]
 93. program teatralny/operowy [42015]
 94. księga adresowa [40989]
 95. katalogi [39514]
 96. przewodniki [38449]
 97. opracowania historyczne [38244]
 98. książki adresowe [38068]
 99. materiały konferencyjne [37630]
 100. przewodnik [37394]
 101. inwentarze [36565]
 102. encyklopedie [36379]
 103. almanachy [34889]
 104. album [34759]
 105. korespondencje [34514]
 106. powieści historyczne [33382]
 107. pamiętnik [33002]
 108. poradniki [32964]
 109. kronika [32271]
 110. postylle [32240]
 111. miesięcznik [30987]
 112. lista oficerów [30551]
 113. informatory [29535]
 114. sprawozdanie [28668]
 115. maszynopis [28383]
 116. kwartalnik [28335]
 117. roczniki lekarskie [27919]
 118. poezje [27434]
 119. biografia [24773]
 120. odbitka [22127]
 121. listy odznaczonych [21730]
 122. kodeksy [21583]
 123. praca zbiorowa [21542]
 124. szkice literackie [21295]
 125. muzykalia [21260]
 126. katalog [21227]
 127. odezwy [21117]
 128. odbitki [20348]
 129. wykaz [20256]
 130. spis miejscowości [19468]
 131. diariusze sejmowe [19046]
 132. dziennik urzędowy [18967]
 133. katalogi wystaw [18939]
 134. książka adresowa [18867]
 135. materiały sejmowe [18706]
 136. zeszyty naukowe [18664]
 137. Dysertacja doktorska [18620]
 138. telegram [18515]
 139. synteza [18514]
 140. kompendium [17978]
 141. modlitewniki [17913]
 142. albumy [17861]
 143. książki telefoniczne [17203]
 144. listy nazwisk [17152]
 145. atlasy [16664]
 146. spisy miejscowości [16596]
 147. wykazy personalne [16562]
 148. rozprawy [16455]
 149. opowiadania [16157]
 150. akta sejmowe [16151]
 151. broszura [16030]
 152. książka telefoniczna [15913]
 153. spisy lasów [15435]
 154. słownik geograficzny [15394]
 155. Zeszyt Naukowy [14964]
 156. dodatek [14779]
 157. poradnik [14255]
 158. poezja [14216]
 159. prace zbiorowe [14019]
 160. skorowidze [13945]
 161. artykuły historyczno-prawne [13907]
 162. pisma patrystyczne [13510]
 163. korespondencja [13470]
 164. monografie heraldyczne [13408]
 165. dziennik [13372]
 166. dramaty [13329]
 167. diariusze [13137]
 168. leksykony [12983]
 169. ustawy [12955]
 170. ryciny [12751]
 171. Kolekcja okolicznościowa [12692]
 172. pieśni [12666]
 173. mapa [12540]
 174. katalog wystawy [12081]
 175. powieść [12061]
 176. wizerunek [11876]
 177. lista nazwisk [11865]
 178. szkice [11807]
 179. statuty [11648]
 180. ulotka [11633]
 181. katalogi grafiki [11531]
 182. referat [11490]
 183. ustawa [11443]
 184. nadbitki [11337]
 185. beletrystyka [11265]
 186. ikonografia [11194]
 187. biuletyny [11133]
 188. inwentarz [11060]
 189. rozprawa [11013]
 190. recenzje [10806]
 191. relacje osobiste [10800]
 192. rozważania [10143]
 193. fiszki [10017]
 194. pieczęcie [9491]
 195. wykłady [9389]
 196. poradniki rolnicze [9363]
 197. rozdział [9294]
 198. preprint [9189]
 199. śpiewniki [8812]
 200. statut [8809]
 201. opisy [8718]
 202. spisy gmin [8605]
 203. maszynopisy [8570]
 204. książka kucharska [8462]
 205. edycje [8429]
 206. programy nauczania [8382]
 207. katechizmy [8247]
 208. spis statystyczny [8149]
 209. spisy geograficzne [8101]
 210. mowy [8056]
 211. raporty [8034]
 212. dzienniki [7981]
 213. podręczniki wyborcze [7932]
 214. orzeczenia prawne [7893]
 215. spis osobowy [7837]
 216. programy wykładów [7680]
 217. maszynopis powielony [7663]
 218. opracowania genealogiczne [7567]
 219. bajki [7561]
 220. przepisy prawne [7448]
 221. wykazy miejscowości [7392]
 222. publicystyka [7360]
 223. kolekcja okol [7334]
 224. księgi imion [7184]
 225. księga jubileuszowa [7182]
 226. polemiki [7160]
 227. recenzja [7043]
 228. monografie genealogiczne [6841]
 229. pastorałka [6766]
 230. misteria ludowe [6766]
 231. wypisy heraldyczne [6670]
 232. zdjęcia [6668]
 233. mowy sejmowe [6516]
 234. mowy żałobne [6457]
 235. wykład [6449]
 236. druk okolicznościowy [6339]
 237. statystyki [6293]
 238. adresy [6278]
 239. druki ulotne [6248]
 240. wykłady uniwersyteckie [6238]
 241. słownik biograficzny [6137]
 242. plany [6118]
 243. przekłady [6042]
 244. dialogi [5984]
 245. księgi święte [5939]
 246. antologia [5552]
 247. listy oficerów [5363]
 248. regulamin [5261]
 249. mowy pogrzebowe [5251]
 250. nekrologi [5220]
 251. księga pamiątkowa [5113]
 252. spisy topograficzne [5093]
 253. praca doktorska [5068]
 254. dokumenty [5001]
 255. relacje z podróży [4939]
 256. nadbitka [4910]
 257. traktaty [4857]
 258. opowiadanie [4846]
 259. życiorysy [4835]
 260. opowiadania historyczne [4788]
 261. odczyty [4695]
 262. kodeksy prawne [4628]
 263. słownik heraldyczny [4451]
 264. dokumenty muzyczne [4441]
 265. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4420]
 266. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4420]
 267. regulaminy [4416]
 268. encyklopedia [4383]
 269. kodeks [4363]
 270. nuty [4321]
 271. Volks-Kalender [4299]
 272. szkice biograficzne [4222]
 273. karta pocztowa [4163]
 274. obwieszczenie [4083]
 275. rozmyślania [4079]
 276. opisy kraju [4057]
 277. wstęp [4027]
 278. legendy [3916]
 279. książki kucharskie [3795]
 280. rozprawy historyczne [3652]
 281. normy prawne [3575]
 282. panegiryki [3519]
 283. serie wydawnicze [3507]
 284. szkice krytyczne [3487]
 285. kantyczki [3475]
 286. pisma filozoficzne [3473]
 287. powieść historyczna [3452]
 288. konstytucje sejmowe [3343]
 289. programy filmowe [3298]
 290. biografie literackie [3139]
 291. studia historyczne [3021]
 292. rozprawy filozoficzne [3016]
 293. fraszki [3012]
 294. partytura [2973]
 295. poradniki weterynaryjne [2926]
 296. opisy podróży [2899]
 297. atlas [2878]
 298. przewodniki turystyczne [2877]
 299. psałterz [2852]
 300. jednodniówki [2813]
 301. program wykładów [2803]
 302. dyplomy [2794]
 303. księga sądowa [2767]
 304. referaty [2751]
 305. raptularze [2746]
 306. monografie literackie [2742]
 307. biblie [2742]
 308. studium [2740]
 309. ulotki wyborcze [2721]
 310. eseje [2701]
 311. szkice filozoficzne [2633]
 312. ulotki [2629]
 313. instrukcje wojskowe [2625]
 314. kalendarium [2624]
 315. fotokopia [2620]
 316. zielniki [2538]
 317. jednodniówka [2537]
 318. poradniki medyczne [2531]
 319. zbiory dokumentów [2508]
 320. instrukcje [2500]
 321. listy otwarte [2494]
 322. mowy sądowe [2421]
 323. szkic historyczny [2324]
 324. indeksy [2317]
 325. modlitwy [2313]
 326. podręczniki medyczne [2308]
 327. komentarze do ustawy [2291]
 328. podręcznik numizmatyczny [2263]
 329. kazanie [2240]
 330. panegiryk [2210]
 331. elementarze [2210]
 332. nekrolog [2205]
 333. czasopisma wojskowe polskie [2204]
 334. nowele [2188]
 335. komedie [2123]
 336. opis kraju [2111]
 337. lista [2096]
 338. listy adresowe [2069]
 339. rozkazy wojskowe [2016]
 340. zaproszenie [2006]
 341. rozprawy fiozoficzne [1998]
 342. satyry [1993]
 343. reprinty [1987]
 344. akwarele [1955]
 345. Beilage [1932]
 346. księga urodzeń [1923]
 347. akty urodzeń [1923]
 348. odczyt [1916]
 349. ilustracje [1915]
 350. kancjonały [1868]
 351. katalog antykwaryczny [1816]
 352. czasopisma niezależne [1801]
 353. wydawnictwo okolicznościowe [1782]
 354. wspomnienia pośmiertne [1764]
 355. głos sejmowy [1746]
 356. szkice monograficzne [1736]
 357. plakat [1720]
 358. prospekt [1716]
 359. pieśń [1714]
 360. wspomnienia z podróży [1704]
 361. pisma [1702]
 362. rejestr [1689]
 363. żywoty świętych [1675]
 364. polemika [1672]
 365. słowniki heraldyczne [1671]
 366. poradniki heraldyczne [1671]
 367. rozporządzenia [1670]
 368. piosenki [1668]
 369. rozporządzenie [1650]
 370. księgi sądowe [1626]
 371. streszczenie [1625]
 372. indeks [1617]
 373. poemat [1612]
 374. druki okolicznościowe [1592]
 375. wydawnictwa źródłowe [1590]
 376. podania [1589]
 377. relacja z podróży [1559]
 378. obwieszczenia [1537]
 379. katalogi księgarskie [1524]
 380. regulaminy wojskowe [1522]
 381. cenniki [1476]
 382. protokoły [1470]
 383. program [1460]
 384. broszury polityczne [1450]
 385. zaświadczenie [1443]
 386. poematy [1439]
 387. reprodukcja [1438]
 388. opis podróży [1432]
 389. zapiski heraldyczne [1417]
 390. cennik [1386]
 391. glosariusz [1367]
 392. katalogi biblioteczne [1349]
 393. libretta [1339]
 394. uniwersały [1332]
 395. legitymacje członkowskie [1268]
 396. komentarz [1268]
 397. spis numizmatyczny [1263]
 398. traktat [1230]
 399. księgi jubileuszowe [1221]
 400. wykłady filozoficzne [1217]
 401. ustawy kościelne [1217]
 402. referaty filozoficzne [1217]
 403. przepisy kościelne [1217]
 404. hagiografie [1212]
 405. miesięczniki [1211]
 406. przemówienia [1211]
 407. wypisy [1202]
 408. wiersze [1193]
 409. katalog księgarski/wydawniczy [1182]
 410. etiudy organowe [1171]
 411. spisy książek [1169]
 412. relacje [1164]
 413. księgi ziemskie [1158]
 414. literatura [1152]
 415. dokumenty powstańcze [1142]
 416. reportaż [1140]
 417. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1123]
 418. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1123]
 419. załączniki [1122]
 420. opracowania geograficzne [1122]
 421. opwiadania historyczne [1120]
 422. spisy wykładów [1115]
 423. katalog handlowy [1104]
 424. podręcznik akademicki [1095]
 425. sztuki teatralne [1093]
 426. mowy laudacyjne [1083]
 427. dzienniki podróży [1076]
 428. komunikat [1063]
 429. zbiór [1053]
 430. programy [1051]
 431. opracowania statystyczne [1036]
 432. opracowanie bibliograficzne [1023]
 433. wspomnienia historyczne [1012]
 434. uniwersał [1006]
 435. epigramaty [997]
 436. pamiętniki 19w. [994]
 437. mowy weselne [992]
 438. pisma zbiorowe [989]
 439. mszały [975]
 440. prospekty [971]
 441. księga [970]
 442. oracje sądowe [959]
 443. przemówienie [958]
 444. moralistyka [951]
 445. zbiory pism [930]
 446. program nauczania [921]
 447. dramat [907]
 448. teksty źródłowe [905]
 449. statuty synodalne [905]
 450. mowa [903]
 451. laudacje [902]
 452. dysertacja [900]
 453. księga miejska [894]
 454. wykaz ulic [874]
 455. literatura popularnonaukowa [868]
 456. rozprawy religijne [862]
 457. obraz [862]
 458. druki [861]
 459. druk ulotny [855]
 460. plan miasta [854]
 461. tragedie [840]
 462. podręczniki dla szkół średnich [828]
 463. sielanki [824]
 464. poezja funeralna [801]
 465. list [797]
 466. quaestiones [775]
 467. monografia statystyczna [768]
 468. bajka [758]
 469. memoriały [737]
 470. publikacje elektroniczne [737]
 471. notatki [736]
 472. tańce [727]
 473. opis [721]
 474. baśnie [717]
 475. pamiętniki 19 w. [712]
 476. druki urzędowe [708]
 477. inkunabuł [708]
 478. poradniki gospodarskie [705]
 479. dekrety [701]
 480. szkice religijne [700]
 481. kodeks handlowy [695]
 482. komedia [690]
 483. zaśwadczenia [690]
 484. biografia bibliografia [687]
 485. noty dyplomatyczne [677]
 486. epitalamia [673]
 487. przepisy wojskowe [673]
 488. hagiografia [672]
 489. Zbiór pieśni [660]
 490. dysertacje [647]
 491. karta zaopatrzeniowa [647]
 492. protokół [646]
 493. paszkwile [639]
 494. przepowiednie [625]
 495. leksykon [619]
 496. deklaracje [607]
 497. wiersze okolicznościowe [606]
 498. tabele [601]
 499. druk urzędowy [599]
 500. statuty i regulaminy [598]
 501. nowela [597]
 502. projekty sejmowe [594]
 503. katalog galerii [593]
 504. tragedia [587]
 505. rozkaz [582]
 506. list pasterski [580]
 507. okólnik [579]
 508. plansza [572]
 509. cegiełka [572]
 510. pamiątka [570]
 511. metryki [564]
 512. opowieści [543]
 513. vademecum [541]
 514. pamflety [536]
 515. dodatek nadzwyczajny [536]
 516. księgi liturgiczne [525]
 517. księga kancelaryjna [525]
 518. spisy map [524]
 519. anegdoty [514]
 520. agenda [512]
 521. przemowy [511]
 522. przewodniki turystyczne 19w. [508]
 523. relacja [507]
 524. katalog księgarski [495]
 525. katechizm (katechizmy) [483]
 526. szkice historyyczne [477]
 527. epistolografia [470]
 528. kroniki klasztorne [470]
 529. modlitewnik [465]
 530. mowy rektorskie [450]
 531. projekty [444]
 532. uchwały [443]
 533. zdjęcie [442]
 534. memoranda [441]
 535. rozkazy [439]
 536. katechizm [437]
 537. formularz [432]
 538. odezwa [430]
 539. szkice satyryczne [429]
 540. księgi biblijne [424]
 541. zapisy fonograficzne [423]
 542. roczniki statystyczne [423]
 543. rozprawy krytyczne [419]
 544. manifest [414]
 545. nowiny [408]
 546. mowa pogrzebowa [407]
 547. tablice [405]
 548. spisy dokumentów [400]
 549. przymówienie się [396]
 550. wyroki sądowe [395]
 551. materiały informacyjne [394]
 552. article [393]
 553. spisy wystawców [387]
 554. zielnik [387]
 555. relacje historyczne [380]
 556. afisze filmowe [379]
 557. Praca magisterska [378]
 558. testamenty [377]
 559. szkice geograficzne [377]
 560. nalepka iluminacyjna [376]
 561. zaproszenia [374]
 562. mitologie [374]
 563. dowód tożsamości [373]
 564. elegie [372]
 565. wodewile [368]
 566. przedruki [364]
 567. słowo wstępne [357]
 568. schematyzmy [356]
 569. rubrycele [356]
 570. wiersz okolicznościowy [354]
 571. monografie porównawcze [352]
 572. ekspedycje [350]
 573. katalog roślin [349]
 574. rozprawy i monografie [345]
 575. manifesty [339]
 576. opis panowania [339]
 577. laudum [334]
 578. szkice ekonomiczne [333]
 579. satyry polityczne [332]
 580. pogadanki [330]
 581. traktat teologiczny [325]
 582. poezja okolicznościowa [324]
 583. szkice gospodarcze [321]
 584. reprodukcje zdjęć [321]
 585. komentarze do tekstów [321]
 586. poradniki budowlane [320]
 587. memoriał [320]
 588. szkice naukowe [317]
 589. śpiewnik [316]
 590. tablice historyczne [315]
 591. Prace habilitacyjne [315]
 592. epitafium [313]
 593. kopie maszynopisu [312]
 594. alegorie [311]
 595. satyra [308]
 596. ogłoszenia [303]
 597. akta majątkowe [303]
 598. afisz [302]
 599. przepisy służbowe [298]
 600. zbiór mów [298]
 601. komunikaty [293]
 602. wydawnictwo ilustrowane [286]
 603. inkunabuły [285]
 604. monografie filozoficzne [283]
 605. szkice bibliograficzne [283]
 606. odznaczenia [283]
 607. almanach [283]
 608. szkice jubileuszowe [281]
 609. akty prawne [280]
 610. fragmenty [280]
 611. traktaty filozoficzne [280]
 612. tekst na prawach rękopisu [275]
 613. brewiarze [274]
 614. szkice popularno-naukowe [272]
 615. ulotki reklamowe [271]
 616. szkice polityczne [270]
 617. atlasy historyczne [265]
 618. miscellanea [263]
 619. biografia literacka [262]
 620. księga szkoły [261]
 621. zwierciadło [260]
 622. karta żywnościowa [259]
 623. studia genealogiczne [256]
 624. klucz do oznaczania [253]
 625. monografie krytyczno-bibliograficzne [250]
 626. interpelacja poselska [248]
 627. objaśnienia do przezroczy [246]
 628. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [243]
 629. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [243]
 630. regulamin szkolny [240]
 631. program koncertu [240]
 632. felieton [233]
 633. argument [231]
 634. dane osobowe [229]
 635. program uroczystości [228]
 636. rozprawy publicystyczne [225]
 637. przewodniki sakralne [225]
 638. pismo jubileuszowe [225]
 639. kazania pogrzebowe [223]
 640. katalog wydawniczy [222]
 641. mowy polityczne [220]
 642. katalog prasowy [217]
 643. odpowiedź [216]
 644. dyplom [214]
 645. kopie [210]
 646. świadectwa szkolne [209]
 647. rozkład jazdy [204]
 648. afisze [203]
 649. tezy [203]
 650. Zeszyt Naukowy monografia [203]
 651. komentarze biblijne [202]
 652. okólniki [199]
 653. recepta [196]
 654. program zjazdu [194]
 655. karta wstępu [192]
 656. epitafia [186]
 657. księgi miejskie [186]
 658. plankty [183]
 659. plan [183]
 660. kroniki żałobne [179]
 661. miedzioryt [178]
 662. interpelacje poselskie [173]
 663. zarządzenie [173]
 664. lacrimae [171]
 665. powieść autobiograficzna [170]
 666. mowa żałobna [169]
 667. uwiadomienia [166]
 668. list otwarty [165]
 669. varia [164]
 670. masoniki [161]
 671. rozprawy naukowe [159]
 672. programy uroczystości [159]
 673. programy teatralne [159]
 674. petycje [155]
 675. szkic monograficzny [155]
 676. faksymile rękopisu [154]
 677. powieść biograficzna [151]
 678. Utwory satyryczne [150]
 679. apele [149]
 680. kontrakty [148]
 681. dokument królewski [147]
 682. programy przedstawień [145]
 683. obligacja [143]
 684. rezolucje [142]
 685. słowniki geograficzne [139]
 686. protestacje [137]
 687. lauda [136]
 688. dowód osobisty [133]
 689. złote myśli [132]
 690. traktaty teologiczne [132]
 691. opery [131]
 692. informatory szkolne [130]
 693. dramolet [126]
 694. akty zgonu [125]
 695. ordynacje [124]
 696. analiza [124]
 697. księgi rachunkowe [123]
 698. gesta [122]
 699. program konferencji [120]
 700. mowy okolicznościowe [118]
 701. wykłady naukowe [117]
 702. katalogi roślin użytkowych [116]
 703. poematy żałobne [115]
 704. gratulacje [114]
 705. traktat filozoficzny [113]
 706. naszywka [112]
 707. poemat dramatyczny [111]
 708. kwestionariusz [110]
 709. karta wizytowa [110]
 710. karta dostaw mleka [109]
 711. silva rerum [107]
 712. votum [106]
 713. przysięga [106]
 714. paszport [105]
 715. książki pamiątkowe [100]
 716. przepisy licencyjne [96]
 717. rozprawy psychologiczne [96]
 718. rachunki [95]
 719. deklaracja [93]
 720. tłumaczenia [92]
 721. opis wizytacji [92]
 722. rozprawki astronomiczne [91]
 723. księgi wpisów [90]
 724. pokwitowanie [90]
 725. monografie psychologiczne [90]
 726. habilitacja [90]
 727. dzienniki wydatków [87]
 728. poezja religijna [87]
 729. rozprawy sądowe [83]
 730. expositio [83]
 731. portrety [82]
 732. notatka biograficzna [82]
 733. opisy flory [81]
 734. sentencje [80]
 735. koncept [80]
 736. opracowania naukowe [77]
 737. staroduki [77]
 738. ustawy podatkowe [77]
 739. kosztorysy [77]
 740. dzienniki podawcze [77]
 741. mowa sejmowa [76]
 742. bilet wstępu [75]
 743. dokumenty królewskie [74]
 744. scenki ludowe [73]
 745. księgi metrykalne [72]
 746. kartka świąteczna [72]
 747. kartka pocztowa [72]
 748. kancjonał [72]
 749. gwasz [71]
 750. diariusz [70]
 751. tygodn [70]
 752. regulamin bankowy [70]
 753. poemat żałobny [70]
 754. zeszyty szkolne [69]
 755. zapiski [69]
 756. komentarze [68]
 757. okólnik bankowy [68]
 758. mowy pogrzebowe 19w. [68]
 759. świadectwo szkolne [67]
 760. przepisy budowlane [67]
 761. opinie [67]
 762. umowy [66]
 763. karta uczestnictwa [66]
 764. transumpty [65]
 765. gwarancja [65]
 766. obraz olejny [63]
 767. informator teatralny [58]
 768. statuty sejmowe [57]
 769. sprostowanie [57]
 770. klepsydry [57]
 771. ogłoszenie [55]
 772. rozporządzenia królewskie [54]
 773. zakładka do książki [53]
 774. ugody [52]
 775. blankiety [51]
 776. apologetyka [51]
 777. akta cechowe [50]
 778. Poznań [47]
 779. zarządzenia [46]
 780. repertuary [46]
 781. głos [46]
 782. akcje [45]
 783. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [42]
 784. układy zbiorowe pracy [42]
 785. mandaty [42]
 786. opera [41]
 787. relacje sejmowe [40]
 788. akwarela [39]
 789. ballady [37]
 790. Kalender (Evangelischer) [37]
 791. zagajenie [37]
 792. protesty [36]
 793. księgi protokólarne [36]
 794. zażalenia [35]
 795. abecadlnik [35]
 796. krytyka [34]
 797. itinerarium [34]
 798. instrukcje nauczania [34]
 799. instrukcje poselskie [33]
 800. krytyka literacka [32]
 801. opracowania medyczne [30]
 802. prezentacja [29]
 803. kantaty [28]
 804. regulaminy szkolne [25]
 805. summa [21]
 806. exlibris [21]
 807. materiały źródłowe [20]
 808. Zeszyty Naukowe monografie [20]
 809. rozprawy teologiczne [18]
 810. akta wizytacyjne [16]
 811. przemówienie sprawozdawcze [15]
 812. bilet [14]
 813. brewe papieskie [12]
 814. materiał szkoleniowy [10]
 815. kodeks prawny [10]
 816. dekrety królewskie [10]
 817. materiały kongresowe [8]
 818. składy osobowe [7]
 819. konstytucje [5]
 820. biuletyn artykułowy [5]
 821. czasopisma literackie [4]
 822. obitka [4]
 823. faksymile [4]
 824. konkursy [3]
 825. historia [3]
 826. aneks [2]
 827. prace źródłowe [1]
 828. recenjza [0]
 829. recencja [0]
 830. pod [0]

More statistics...