Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 329241

Readers on-line: 490

Total number of users since Jun 10, 2004: 67026764

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [73578]
 2. czasopismo [63589]
 3. czasopisma [63204]
 4. gazety [59425]
 5. wydawnictwa urzędowe [17896]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [4872]
 8. rękopisy [4621]
 9. dzienniki urzędowe [4314]
 10. źródła historyczne [3764]
 11. dodatek do czasopisma [3735]
 12. starodruki [3420]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2265]
 16. starodruk [1916]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1640]
 19. tygodniki [1389]
 20. rozprawa doktorska [1323]
 21. dwutygodniki [1199]
 22. sprawozdania [1023]
 23. artykuł [1014]
 24. korespondencje [984]
 25. monografie [792]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. rozprawa habilitacyjna [653]
 29. dokumenty elektroniczne [651]
 30. fotografie [645]
 31. listy [621]
 32. kalendarz [598]
 33. fiszki [592]
 34. artykuły [565]
 35. tygodniki ilustrowane [560]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [485]
 38. źródło historyczne [432]
 39. powieści [432]
 40. pocztówki [428]
 41. broszury [403]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. źródło [382]
 45. mapy [379]
 46. materiały sejmowe [375]
 47. pamiętnik [339]
 48. kalendarze [337]
 49. Beilage [321]
 50. biuletyn [315]
 51. korespondencja [310]
 52. miesięcznik [307]
 53. powieści historyczne [291]
 54. monografia historyczna [288]
 55. bibliografie [280]
 56. podręczniki akademickie [262]
 57. muzykalia [257]
 58. rocznik [255]
 59. pamiętniki [250]
 60. raporty [246]
 61. monografie historyczne [246]
 62. rozprawy doktorskie [244]
 63. fotografia [222]
 64. szkice historyczne [221]
 65. podręczniki [212]
 66. biografie [201]
 67. opracowanie [195]
 68. dokumenty [194]
 69. kazania [188]
 70. spis [177]
 71. sprawozdanie [147]
 72. poezja [145]
 73. słowniki [144]
 74. statut [140]
 75. karta pocztowa [132]
 76. biuletyny [132]
 77. opowiadania [130]
 78. roczniki [129]
 79. ustawy [126]
 80. fotokopia [122]
 81. katalog [121]
 82. szkice [119]
 83. poradnik [117]
 84. odezwy [117]
 85. mapa [117]
 86. informatory [117]
 87. telegram [115]
 88. programy nauczania [110]
 89. statuty [107]
 90. maszynopis [107]
 91. listy nazwisk [107]
 92. kazanie [107]
 93. wydawnictwa popularne [105]
 94. spisy lasów [105]
 95. odbitka [105]
 96. mowy pogrzebowe [104]
 97. recenzja [103]
 98. zeszyty naukowe [101]
 99. wydawnictwa źródłowe [101]
 100. książka [101]
 101. spisy osobowe [100]
 102. dramaty [100]
 103. poradniki [99]
 104. mowy sejmowe [98]
 105. wizerunek [95]
 106. dziennik [93]
 107. poezje [92]
 108. spisy [91]
 109. mowy [88]
 110. rozprawy [86]
 111. wspomnienia [84]
 112. poradnik metodyczny [83]
 113. odbitki [83]
 114. podręcznik [82]
 115. księgi adresowe [82]
 116. czasopisma wojskowe polskie [81]
 117. ulotka [76]
 118. kronika [76]
 119. ryciny [74]
 120. maszynopis powielony [73]
 121. szkice literackie [72]
 122. modlitewniki [70]
 123. publicystyka [69]
 124. opracowania historyczne [67]
 125. regulamin [66]
 126. programy wykładów [66]
 127. biografia [66]
 128. Volks-Kalender [66]
 129. beletrystyka [64]
 130. opracowania [63]
 131. katalogi [62]
 132. antologie [62]
 133. katalog wystawy [61]
 134. druk okolicznościowy [61]
 135. wykłady naukowe [60]
 136. przewodnik [60]
 137. katalogi wystaw [59]
 138. druki ulotne [58]
 139. mowy żałobne [57]
 140. czasopisma niezależne [56]
 141. zdjęcia [55]
 142. uniwersały [55]
 143. encyklopedie [55]
 144. wykazy [54]
 145. album [54]
 146. przewodniki [53]
 147. powieść [51]
 148. akta sejmowe [51]
 149. głos sejmowy [50]
 150. obwieszczenia [48]
 151. albumy [48]
 152. wykłady [47]
 153. pisma patrystyczne [47]
 154. nuty [47]
 155. maszynopisy [47]
 156. wykłady uniwersyteckie [46]
 157. panegiryki [45]
 158. dyplomy [45]
 159. ikonografia [44]
 160. katalogi księgarskie [43]
 161. materiały konferencyjne [42]
 162. kwartalnik [42]
 163. regulaminy [41]
 164. program wykładów [41]
 165. antologia [40]
 166. księgi pamiątkowe [38]
 167. broszura [38]
 168. wykład [37]
 169. streszczenie [37]
 170. pocztówka [37]
 171. herbarze [37]
 172. program teatralny/operowy [36]
 173. odczyty [36]
 174. raptularze [35]
 175. pieśni [35]
 176. kroniki [35]
 177. notatki [34]
 178. druki [34]
 179. almanachy [34]
 180. rozważania [33]
 181. wykaz [31]
 182. programy filmowe [31]
 183. nadbitka [31]
 184. katechizmy [31]
 185. ulotki [30]
 186. instrukcje [30]
 187. rozmyślania [29]
 188. rozdział [29]
 189. przepisy prawne [29]
 190. konstytucje sejmowe [29]
 191. zaproszenie [28]
 192. referaty [28]
 193. recenzje [28]
 194. listy otwarte [28]
 195. komedie [28]
 196. eseje [28]
 197. plany [27]
 198. nadbitki [27]
 199. satyry [26]
 200. obwieszczenie [24]
 201. nekrologi [24]
 202. wstęp [23]
 203. list [22]
 204. inwentarz [22]
 205. rozprawa [21]
 206. programy [21]
 207. nekrolog [21]
 208. jednodniówki [21]
 209. genealogie [21]
 210. ustawa [20]
 211. ulotki wyborcze [20]
 212. relacje z podróży [20]
 213. polemiki [20]
 214. panegiryk [20]
 215. orzeczenia prawne [20]
 216. dialogi [20]
 217. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 218. słownik [19]
 219. skrypt [19]
 220. rejestry [19]
 221. prospekty [19]
 222. prospekt [19]
 223. program [19]
 224. modlitwy [19]
 225. leksykony [19]
 226. śpiewniki [18]
 227. referat [18]
 228. opowiadanie [18]
 229. legitymacje członkowskie [18]
 230. katalog antykwaryczny [18]
 231. dokumenty muzyczne [18]
 232. atlasy [18]
 233. statystyki [17]
 234. polemika [17]
 235. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 236. inwentarze [17]
 237. druki okolicznościowe [17]
 238. recencja [16]
 239. powieść historyczna [16]
 240. nowele [16]
 241. miesięczniki [16]
 242. bajki [16]
 243. życiorysy [15]
 244. wykazy personalne [15]
 245. statuty i regulaminy [15]
 246. rozporządzenia [15]
 247. poradniki rolnicze [15]
 248. opisy [15]
 249. księga pamiątkowa [15]
 250. uniwersał [14]
 251. traktat [14]
 252. spis nazwisk [14]
 253. przemówienia [14]
 254. plansza [14]
 255. opisy kraju [14]
 256. kodeks dyplomatyczny [14]
 257. dysertacje [14]
 258. druk ulotny [14]
 259. bibliografia [14]
 260. wypisy [13]
 261. słownik geograficzny [13]
 262. szkice filozoficzne [13]
 263. skrypty [13]
 264. skorowidze [13]
 265. relacje osobiste [13]
 266. poemat [13]
 267. księgi rachunkowe [13]
 268. kodeksy [13]
 269. jednodniówka [13]
 270. diariusze [13]
 271. biografie literackie [13]
 272. biblia [13]
 273. szkice biograficzne [12]
 274. spisy nazwisk [12]
 275. reprodukcja [12]
 276. protokoły [12]
 277. opowiadania historyczne [12]
 278. ogłoszenia [12]
 279. encyklopedia [12]
 280. elementarze [12]
 281. deklaracje [12]
 282. cenniki [12]
 283. zbiory dokumentów [11]
 284. wspomnienia pośmiertne [11]
 285. wiersze okolicznościowe [11]
 286. testamenty [11]
 287. quaestiones [11]
 288. przemówienie [11]
 289. plakat [11]
 290. opisy podróży [11]
 291. katalog księgarski [11]
 292. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 293. druki urzędowe [11]
 294. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 295. broszury polityczne [11]
 296. zbiory pism [10]
 297. załączniki [10]
 298. wiersze [10]
 299. szkice krytyczne [10]
 300. studium [10]
 301. spis osobowy [10]
 302. relacje [10]
 303. przymówienie się [10]
 304. projekty sejmowe [10]
 305. prace zbiorowe [10]
 306. poematy [10]
 307. podręczniki medyczne [10]
 308. okólnik [10]
 309. metryki [10]
 310. inkunabuły [10]
 311. dramat [10]
 312. zaproszenia [9]
 313. wspomnienia z podróży [9]
 314. sztuki teatralne [9]
 315. serie wydawnicze [9]
 316. rozkazy [9]
 317. relacja z podróży [9]
 318. przewodniki turystyczne [9]
 319. poradniki budowlane [9]
 320. podręczniki dla szkół średnich [9]
 321. odezwa [9]
 322. lista oficerów [9]
 323. kodeksy prawne [9]
 324. herbarz [9]
 325. ekspedycje [9]
 326. dzienniki [9]
 327. atlas [9]
 328. akwarele [9]
 329. akty zgonu [9]
 330. spisy wykładów [8]
 331. rozprawy fiozoficzne [8]
 332. rozkazy wojskowe [8]
 333. projekty [8]
 334. nowiny [8]
 335. mowy sądowe [8]
 336. mowa [8]
 337. miedzioryt [8]
 338. libretta [8]
 339. legendy [8]
 340. książki kucharskie [8]
 341. katalogi biblioteczne [8]
 342. katalog wydawniczy [8]
 343. indeksy [8]
 344. fraszki [8]
 345. epitalamia [8]
 346. epistolografia [8]
 347. druk urzędowy [8]
 348. Zeszyt Naukowy [8]
 349. zaświadczenie [7]
 350. wykaz miejscowości [7]
 351. wydawnictwo ilustrowane [7]
 352. wiersz okolicznościowy [7]
 353. tłumaczenie [7]
 354. traktaty [7]
 355. szkice religijne [7]
 356. reprinty [7]
 357. przekłady [7]
 358. program nauczania [7]
 359. pisma [7]
 360. opis kraju [7]
 361. mowy polityczne [7]
 362. księga jubileuszowa [7]
 363. książka adresowa [7]
 364. artykuły historyczno-prawne [7]
 365. afisze filmowe [7]
 366. żywoty świętych [6]
 367. zapisy fonograficzne [6]
 368. wyroki sądowe [6]
 369. spisy miejscowości [6]
 370. rozprawy naukowe [6]
 371. rozporządzenie [6]
 372. roczniki oficerskie [6]
 373. przepisy służbowe [6]
 374. programy uroczystości [6]
 375. programy teatralne [6]
 376. praca zbiorowa [6]
 377. poradniki medyczne [6]
 378. poradniki gospodarskie [6]
 379. poezja okolicznościowa [6]
 380. poezja funeralna [6]
 381. odczyt [6]
 382. mowy rektorskie [6]
 383. monografie literackie [6]
 384. lista nazwisk [6]
 385. księga adresowa [6]
 386. kompendium [6]
 387. katalog handlowy [6]
 388. kalendarium [6]
 389. hagiografie [6]
 390. diariusze sejmowe [6]
 391. dekrety [6]
 392. cennik [6]
 393. cegiełka [6]
 394. biografia literacka [6]
 395. świadectwa szkolne [5]
 396. vademecum [5]
 397. uchwały [5]
 398. traktat teologiczny [5]
 399. tablice [5]
 400. szkice popularno-naukowe [5]
 401. spisy geograficzne [5]
 402. spis miejscowości [5]
 403. skorowidz [5]
 404. sielanki [5]
 405. rozprawy historyczne [5]
 406. rozprawy filozoficzne [5]
 407. rezolucje [5]
 408. przepisy wojskowe [5]
 409. praca doktorska [5]
 410. poradniki weterynaryjne [5]
 411. podania [5]
 412. pisma zbiorowe [5]
 413. partytura [5]
 414. pamiętniki 19w. [5]
 415. pamiątka [5]
 416. opery [5]
 417. okólniki [5]
 418. odpowiedź [5]
 419. nalepka iluminacyjna [5]
 420. monografie filozoficzne [5]
 421. manifesty [5]
 422. leksykon [5]
 423. laudacje [5]
 424. księgi liturgiczne [5]
 425. komedia [5]
 426. karta zaopatrzeniowa [5]
 427. kancjonały [5]
 428. instrukcje wojskowe [5]
 429. dzienniki podróży [5]
 430. anegdoty [5]
 431. akty prawne [5]
 432. zbiór [4]
 433. zaśwadczenia [4]
 434. uwiadomienia [4]
 435. ulotki reklamowe [4]
 436. tabele [4]
 437. synteza [4]
 438. rozprawy religijne [4]
 439. reportaż [4]
 440. regulaminy wojskowe [4]
 441. psałterz [4]
 442. przysłowia [4]
 443. pieśń [4]
 444. petycje [4]
 445. opracowania naukowe [4]
 446. opowieści [4]
 447. opis podróży [4]
 448. mowy okolicznościowe [4]
 449. monografie genealogiczne [4]
 450. modlitewnik [4]
 451. memoriały [4]
 452. manifest [4]
 453. literatura popularnonaukowa [4]
 454. księgi wpisów [4]
 455. księgi jubileuszowe [4]
 456. książki telefoniczne [4]
 457. książki adresowe [4]
 458. książka kucharska [4]
 459. kodeks [4]
 460. inkunabuł [4]
 461. informatory szkolne [4]
 462. hagiografia [4]
 463. fragmenty [4]
 464. epitafium [4]
 465. elegie [4]
 466. argument [4]
 467. zielniki [3]
 468. wspomnienia historyczne [3]
 469. wodewile [3]
 470. umowy [3]
 471. transumpty [3]
 472. tragedie [3]
 473. teksty źródłowe [3]
 474. słownik biograficzny [3]
 475. szkice naukowe [3]
 476. szkice monograficzne [3]
 477. szkice ekonomiczne [3]
 478. studia historyczne [3]
 479. spis statystyczny [3]
 480. satyra [3]
 481. rozprawy krytyczne [3]
 482. roczniki lekarskie [3]
 483. relacja [3]
 484. rejestry zmarłych [3]
 485. rachunki [3]
 486. przewodniki turystyczne 19w. [3]
 487. przedruki [3]
 488. protokół [3]
 489. protestacje [3]
 490. program uroczystości [3]
 491. piosenki [3]
 492. ordynacje [3]
 493. opwiadania historyczne [3]
 494. opracowanie bibliograficzne [3]
 495. nowela [3]
 496. mszały [3]
 497. mowa żałobna [3]
 498. mowa pogrzebowa [3]
 499. monografia statystyczna [3]
 500. literatura [3]
 501. lista poległych [3]
 502. lista [3]
 503. list pasterski [3]
 504. list otwarty [3]
 505. kroniki klasztorne [3]
 506. kontrakty [3]
 507. komunikat [3]
 508. komentarze do ustawy [3]
 509. komentarz [3]
 510. kazania pogrzebowe [3]
 511. katechizm (katechizmy) [3]
 512. katalog galerii [3]
 513. kantyczki [3]
 514. interpelacje poselskie [3]
 515. indeks [3]
 516. formularz [3]
 517. dzienniki wydatków [3]
 518. dziennik urzędowy [3]
 519. dysertacja [3]
 520. dyplom [3]
 521. dokument królewski [3]
 522. brewiarze [3]
 523. article [3]
 524. apele [3]
 525. akta majątkowe [3]
 526. afisze [3]
 527. Zbiór pieśni [3]
 528. śpiewnik [2]
 529. zarządzenie [2]
 530. wypisy heraldyczne [2]
 531. wykazy miejscowości [2]
 532. traktaty filozoficzne [2]
 533. tragedia [2]
 534. tezy [2]
 535. tablice historyczne [2]
 536. szkice satyryczne [2]
 537. szkice polityczne [2]
 538. szkice jubileuszowe [2]
 539. szkice gospodarcze [2]
 540. szkice bibliograficzne [2]
 541. szkic historyczny [2]
 542. statuty synodalne [2]
 543. staroduki [2]
 544. spisy wystawców [2]
 545. spisy topograficzne [2]
 546. spisy książek [2]
 547. scenki ludowe [2]
 548. satyry polityczne [2]
 549. rozprawy publicystyczne [2]
 550. rozkaz [2]
 551. roczniki statystyczne [2]
 552. rejestr [2]
 553. regulamin szkolny [2]
 554. recepta [2]
 555. przepisy licencyjne [2]
 556. przemowy [2]
 557. program zjazdu [2]
 558. program konferencji [2]
 559. praca magisterska [2]
 560. powieść biograficzna [2]
 561. postylle [2]
 562. pogadanki [2]
 563. podręczniki wyborcze [2]
 564. podręcznik akademicki [2]
 565. plan miasta [2]
 566. pisma filozoficzne [2]
 567. pieczęcie [2]
 568. paszport [2]
 569. paszkwile [2]
 570. pamiętniki 19 w. [2]
 571. pamflety [2]
 572. opracowania geograficzne [2]
 573. opis [2]
 574. odznaczenia [2]
 575. obraz [2]
 576. noty dyplomatyczne [2]
 577. normy prawne [2]
 578. mowy weselne [2]
 579. mowa sejmowa [2]
 580. monografie heraldyczne [2]
 581. miscellanea [2]
 582. memoriał [2]
 583. materiały informacyjne [2]
 584. listy oficerów [2]
 585. laudum [2]
 586. lacrimae [2]
 587. kwestionariusz [2]
 588. księgi sądowe [2]
 589. księgi biblijne [2]
 590. księga sądowa [2]
 591. księga [2]
 592. kopie maszynopisu [2]
 593. komunikaty [2]
 594. komentarze [2]
 595. katalogi grafiki [2]
 596. katalog roślin [2]
 597. karta wstępu [2]
 598. ilustracje [2]
 599. gwasz [2]
 600. gratulacje [2]
 601. glosariusz [2]
 602. epitafia [2]
 603. epigramaty [2]
 604. edycje [2]
 605. dowód tożsamości [2]
 606. dodatek nadzwyczajny [2]
 607. diariusz [2]
 608. czasopisma literackie [2]
 609. biografia bibliografia [2]
 610. bilet wstępu [2]
 611. baśnie [2]
 612. ballady [2]
 613. bajka [2]
 614. afisz [2]
 615. adresy [2]
 616. Kalender (Evangelischer) [2]
 617. świadectwo szkolne [1]
 618. złote myśli [1]
 619. zwierciadło [1]
 620. zielnik [1]
 621. zeszyty szkolne [1]
 622. zdjęcie [1]
 623. zbiór mów [1]
 624. zażalenia [1]
 625. zarządzenia [1]
 626. zapiski heraldyczne [1]
 627. zapiski [1]
 628. zakładka do książki [1]
 629. zagajenie [1]
 630. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 631. wykłady filozoficzne [1]
 632. wykaz ulic [1]
 633. votum [1]
 634. varia [1]
 635. ustawy podatkowe [1]
 636. ustawy kościelne [1]
 637. układy zbiorowe pracy [1]
 638. ugody [1]
 639. tłumaczenia [1]
 640. tygodn [1]
 641. traktaty teologiczne [1]
 642. traktat filozoficzny [1]
 643. tekst na prawach rękopisu [1]
 644. tańce [1]
 645. słowo wstępne [1]
 646. słowniki heraldyczne [1]
 647. słowniki geograficzne [1]
 648. słownik heraldyczny [1]
 649. szkice historyyczne [1]
 650. szkice geograficzne [1]
 651. szkic monograficzny [1]
 652. summa [1]
 653. studia genealogiczne [1]
 654. statuty sejmowe [1]
 655. sprostowanie [1]
 656. spisy map [1]
 657. spisy gmin [1]
 658. spisy dokumentów [1]
 659. spis numizmatyczny [1]
 660. silva rerum [1]
 661. sentencje [1]
 662. schematyzmy [1]
 663. rubrycele [1]
 664. rozprawy teologiczne [1]
 665. rozprawy sądowe [1]
 666. rozprawy psychologiczne [1]
 667. rozprawy i monografie [1]
 668. rozprawki astronomiczne [1]
 669. rozporządzenia królewskie [1]
 670. rozkład jazdy [1]
 671. reprodukcje zdjęć [1]
 672. repertuary [1]
 673. relacje sejmowe [1]
 674. relacje historyczne [1]
 675. regulaminy szkolne [1]
 676. regulamin bankowy [1]
 677. referaty filozoficzne [1]
 678. publikacje elektroniczne [1]
 679. przysięga [1]
 680. przewodniki sakralne [1]
 681. przepowiednie [1]
 682. przepisy kościelne [1]
 683. przepisy budowlane [1]
 684. protesty [1]
 685. programy przedstawień [1]
 686. program koncertu [1]
 687. prezentacja [1]
 688. preprint [1]
 689. prace źródłowe [1]
 690. powieść autobiograficzna [1]
 691. portrety [1]
 692. poradniki heraldyczne [1]
 693. pokwitowanie [1]
 694. poezja religijna [1]
 695. poematy żałobne [1]
 696. poemat żałobny [1]
 697. poemat dramatyczny [1]
 698. podręcznik numizmatyczny [1]
 699. pod [1]
 700. plankty [1]
 701. plan [1]
 702. pismo jubileuszowe [1]
 703. pastorałka [1]
 704. oracje sądowe [1]
 705. opracowania statystyczne [1]
 706. opracowania medyczne [1]
 707. opracowania genealogiczne [1]
 708. opisy flory [1]
 709. opis wizytacji [1]
 710. opis panowania [1]
 711. opinie [1]
 712. opera [1]
 713. okólnik bankowy [1]
 714. ogłoszenie [1]
 715. obraz olejny [1]
 716. obligacja [1]
 717. objaśnienia do przezroczy [1]
 718. notatka biograficzna [1]
 719. naszywka [1]
 720. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 721. mowy laudacyjne [1]
 722. moralistyka [1]
 723. monografie psychologiczne [1]
 724. monografie porównawcze [1]
 725. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 726. mitologie [1]
 727. misteria ludowe [1]
 728. memoranda [1]
 729. materiały źródłowe [1]
 730. materiały kongresowe [1]
 731. masoniki [1]
 732. mandaty [1]
 733. listy odznaczonych [1]
 734. listy adresowe [1]
 735. lauda [1]
 736. księgi święte [1]
 737. księgi ziemskie [1]
 738. księgi protokólarne [1]
 739. księgi miejskie [1]
 740. księgi metrykalne [1]
 741. księgi imion [1]
 742. księga urodzeń [1]
 743. księga szkoły [1]
 744. księga miejska [1]
 745. księga kancelaryjna [1]
 746. książki pamiątkowe [1]
 747. książka telefoniczna [1]
 748. krytyka literacka [1]
 749. krytyka [1]
 750. kroniki żałobne [1]
 751. kosztorysy [1]
 752. kopie [1]
 753. konstytucje [1]
 754. koncept [1]
 755. komentarze do tekstów [1]
 756. komentarze biblijne [1]
 757. kolekcja okol [1]
 758. kodeks prawny [1]
 759. kodeks handlowy [1]
 760. klucz do oznaczania [1]
 761. klepsydry [1]
 762. katechizm [1]
 763. katalogi roślin użytkowych [1]
 764. katalog prasowy [1]
 765. kartka świąteczna [1]
 766. kartka pocztowa [1]
 767. karta żywnościowa [1]
 768. karta wizytowa [1]
 769. karta uczestnictwa [1]
 770. karta dostaw mleka [1]
 771. kantaty [1]
 772. kancjonał [1]
 773. itinerarium [1]
 774. interpelacja poselska [1]
 775. instrukcje poselskie [1]
 776. instrukcje nauczania [1]
 777. informator teatralny [1]
 778. historia [1]
 779. habilitacja [1]
 780. głos [1]
 781. gwarancja [1]
 782. gesta [1]
 783. felieton [1]
 784. faksymile rękopisu [1]
 785. expositio [1]
 786. exlibris [1]
 787. etiudy organowe [1]
 788. dzienniki podawcze [1]
 789. dramolet [1]
 790. dowód osobisty [1]
 791. dokumenty powstańcze [1]
 792. dokumenty królewskie [1]
 793. dekrety królewskie [1]
 794. deklaracja [1]
 795. dane osobowe [1]
 796. brewe papieskie [1]
 797. blankiety [1]
 798. bilet [1]
 799. biblie [1]
 800. atlasy historyczne [1]
 801. apologetyka [1]
 802. analiza [1]
 803. almanach [1]
 804. alegorie [1]
 805. akwarela [1]
 806. akty urodzeń [1]
 807. akta wizytacyjne [1]
 808. akta cechowe [1]
 809. akcje [1]
 810. agenda [1]
 811. abecadlnik [1]
 812. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 813. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 814. Utwory satyryczne [1]
 815. Prace habilitacyjne [1]
 816. Praca magisterska [1]
 817. Poznań [1]
 818. Kolekcja okolicznościowa [1]
 819. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [4832479]
 2. czasopisma [4468145]
 3. monografia [4450068]
 4. gazety [3491994]
 5. czasopismo [3116911]
 6. gazeta [2577903]
 7. książka [2252225]
 8. rozprawa habilitacyjna [1190199]
 9. księgi adresowe [679404]
 10. dzienniki urzędowe [593259]
 11. starodruki [589153]
 12. monografie [583811]
 13. gazeta (gazety) [573000]
 14. artykuł [496062]
 15. źródła historyczne [429019]
 16. wydawnictwa urzędowe [405262]
 17. personalia [402915]
 18. dokumentacja kadrowa [402915]
 19. herbarze [395396]
 20. rozprawy doktorskie [374363]
 21. spisy [356762]
 22. pamiętniki [329989]
 23. archiwalia [320329]
 24. bibliografie [300873]
 25. monografie historyczne [280694]
 26. antologie [273257]
 27. przysłowia [266009]
 28. artykuły [265971]
 29. listy strat [251107]
 30. biuletyn [248569]
 31. monografia historyczna [235339]
 32. spis [231122]
 33. kodeks dyplomatyczny [193691]
 34. wspomnienia [175915]
 35. skrypt [172941]
 36. źródło [166238]
 37. opracowanie [159617]
 38. mapy [155963]
 39. spis nazwisk [153461]
 40. podręcznik [152987]
 41. genealogie [148753]
 42. wykazy [139245]
 43. roczniki oficerskie [137171]
 44. roczniki [135146]
 45. sprawozdania [134003]
 46. rejestry zmarłych [131231]
 47. lista poległych [126129]
 48. akta [124694]
 49. biblia [119543]
 50. rocznik [117867]
 51. dokumenty elektroniczne [113823]
 52. spisy nazwisk [110606]
 53. starodruk [110159]
 54. pocztówki [109488]
 55. szkice historyczne [109222]
 56. kroniki [108726]
 57. wykaz miejscowości [107057]
 58. kalendarze [102044]
 59. skorowidz [101021]
 60. słownik [99242]
 61. poradnik metodyczny [92723]
 62. rejestry [92325]
 63. biografie [87432]
 64. dwutygodniki [85659]
 65. informator [85485]
 66. źródło historyczne [82521]
 67. tygodniki ilustrowane [82255]
 68. wspomnienie [80955]
 69. tłumaczenie [78705]
 70. rękopis [72386]
 71. rękopisy [71627]
 72. tygodniki [69154]
 73. podręczniki [66163]
 74. kalendarz [64881]
 75. powieści [63042]
 76. księgi pamiątkowe [62688]
 77. podręczniki akademickie [59645]
 78. kazania [57214]
 79. fotografia [56986]
 80. fotografie [54849]
 81. słowniki [52328]
 82. broszury [52134]
 83. dodatek do czasopisma [52124]
 84. bibliografia [51953]
 85. praca magisterska [48842]
 86. listy [48488]
 87. skrypty [45490]
 88. wydawnictwa popularne [45225]
 89. spisy osobowe [41930]
 90. program teatralny/operowy [41845]
 91. herbarz [39976]
 92. opracowania [39236]
 93. katalogi [35804]
 94. encyklopedie [34773]
 95. inwentarze [33951]
 96. przewodnik [33380]
 97. księga adresowa [33354]
 98. materiały konferencyjne [33205]
 99. książki adresowe [32956]
 100. korespondencje [32861]
 101. almanachy [32361]
 102. opracowania historyczne [31547]
 103. przewodniki [31418]
 104. album [31081]
 105. powieści historyczne [31030]
 106. postylle [30847]
 107. pamiętnik [29852]
 108. lista oficerów [28746]
 109. maszynopis [27793]
 110. poradniki [27320]
 111. informatory [26829]
 112. roczniki lekarskie [26648]
 113. sprawozdanie [26557]
 114. kronika [26224]
 115. kwartalnik [25252]
 116. poezje [24465]
 117. biografia [21510]
 118. miesięcznik [20606]
 119. muzykalia [20200]
 120. odezwy [20022]
 121. kodeksy [19363]
 122. praca zbiorowa [19259]
 123. listy odznaczonych [18795]
 124. szkice literackie [18708]
 125. wykaz [18504]
 126. diariusze sejmowe [18193]
 127. telegram [17879]
 128. spis miejscowości [17757]
 129. odbitka [17481]
 130. materiały sejmowe [17419]
 131. odbitki [17071]
 132. synteza [16689]
 133. albumy [16603]
 134. modlitewniki [16504]
 135. atlasy [16233]
 136. listy nazwisk [16025]
 137. kompendium [15998]
 138. katalog [15991]
 139. katalogi wystaw [15574]
 140. zeszyty naukowe [15512]
 141. książki telefoniczne [15470]
 142. spisy miejscowości [15408]
 143. wykazy personalne [15151]
 144. słownik geograficzny [15088]
 145. akta sejmowe [15068]
 146. dodatek [14714]
 147. spisy lasów [14346]
 148. Zeszyt Naukowy [14287]
 149. rozprawy [14232]
 150. książka adresowa [14228]
 151. książka telefoniczna [14131]
 152. opowiadania [13586]
 153. Dysertacja doktorska [13416]
 154. artykuły historyczno-prawne [13245]
 155. prace zbiorowe [13228]
 156. skorowidze [13037]
 157. poezja [12920]
 158. monografie heraldyczne [12778]
 159. ustawy [12218]
 160. ryciny [12193]
 161. broszura [12069]
 162. dziennik [11970]
 163. dramaty [11890]
 164. poradnik [11828]
 165. Kolekcja okolicznościowa [11804]
 166. leksykony [11635]
 167. diariusze [11573]
 168. wizerunek [11513]
 169. pieśni [11357]
 170. ulotka [11226]
 171. statuty [11122]
 172. katalogi grafiki [11122]
 173. katalog wystawy [11066]
 174. powieść [11018]
 175. referat [10989]
 176. mapa [10931]
 177. pisma patrystyczne [10887]
 178. ikonografia [10832]
 179. beletrystyka [10504]
 180. lista nazwisk [10499]
 181. inwentarz [10460]
 182. nadbitki [10437]
 183. korespondencja [10415]
 184. rozprawa [10163]
 185. szkice [10156]
 186. ustawa [10041]
 187. rozważania [9685]
 188. biuletyny [9645]
 189. recenzje [9621]
 190. relacje osobiste [9495]
 191. fiszki [9468]
 192. pieczęcie [8957]
 193. wykłady [8400]
 194. maszynopisy [8292]
 195. statut [8178]
 196. książka kucharska [8013]
 197. śpiewniki [7857]
 198. spisy gmin [7766]
 199. katechizmy [7765]
 200. raporty [7643]
 201. spisy geograficzne [7623]
 202. spis statystyczny [7579]
 203. opisy [7570]
 204. mowy [7468]
 205. programy nauczania [7244]
 206. edycje [7244]
 207. orzeczenia prawne [7193]
 208. dzienniki [7100]
 209. poradniki rolnicze [7078]
 210. wykazy miejscowości [7004]
 211. spis osobowy [6999]
 212. opracowania genealogiczne [6984]
 213. maszynopis powielony [6940]
 214. podręczniki wyborcze [6779]
 215. księga jubileuszowa [6774]
 216. publicystyka [6732]
 217. kolekcja okol [6709]
 218. preprint [6653]
 219. wypisy heraldyczne [6512]
 220. księgi imion [6458]
 221. przepisy prawne [6165]
 222. mowy sejmowe [6095]
 223. druk okolicznościowy [6035]
 224. wykład [6016]
 225. recenzja [6006]
 226. druki ulotne [5980]
 227. mowy żałobne [5972]
 228. monografie genealogiczne [5972]
 229. zdjęcia [5946]
 230. plany [5938]
 231. adresy [5926]
 232. polemiki [5812]
 233. przekłady [5760]
 234. statystyki [5563]
 235. bajki [5466]
 236. programy wykładów [5434]
 237. księgi święte [5324]
 238. dialogi [5253]
 239. listy oficerów [5214]
 240. rozdział [5178]
 241. słownik biograficzny [5168]
 242. wykłady uniwersyteckie [5123]
 243. pocztówka [5058]
 244. spisy topograficzne [4994]
 245. regulamin [4926]
 246. księga pamiątkowa [4694]
 247. dokumenty [4666]
 248. nekrologi [4653]
 249. kodeksy prawne [4569]
 250. pastorałka [4452]
 251. misteria ludowe [4452]
 252. nadbitka [4444]
 253. opowiadania historyczne [4426]
 254. życiorysy [4416]
 255. mowy pogrzebowe [4398]
 256. traktaty [4353]
 257. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4339]
 258. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4339]
 259. słownik heraldyczny [4332]
 260. encyklopedia [4311]
 261. nuty [4203]
 262. opowiadanie [4201]
 263. regulaminy [4164]
 264. karta pocztowa [4056]
 265. Volks-Kalender [4045]
 266. praca doktorska [4007]
 267. kodeks [3962]
 268. obwieszczenie [3938]
 269. dokumenty muzyczne [3873]
 270. antologia [3864]
 271. relacje z podróży [3858]
 272. szkice biograficzne [3779]
 273. wstęp [3769]
 274. opisy kraju [3542]
 275. odczyty [3501]
 276. książki kucharskie [3479]
 277. panegiryki [3365]
 278. legendy [3346]
 279. rozmyślania [3307]
 280. szkice krytyczne [3263]
 281. powieść historyczna [3217]
 282. konstytucje sejmowe [3123]
 283. normy prawne [3112]
 284. programy filmowe [3073]
 285. pisma filozoficzne [3054]
 286. kantyczki [2942]
 287. partytura [2909]
 288. biografie literackie [2856]
 289. serie wydawnicze [2799]
 290. biblie [2736]
 291. psałterz [2734]
 292. rozprawy filozoficzne [2703]
 293. dyplomy [2695]
 294. księga sądowa [2695]
 295. ulotki wyborcze [2690]
 296. opisy podróży [2690]
 297. przewodniki turystyczne [2667]
 298. atlas [2635]
 299. studia historyczne [2624]
 300. raptularze [2608]
 301. studium [2601]
 302. referaty [2517]
 303. jednodniówki [2517]
 304. szkice filozoficzne [2514]
 305. monografie literackie [2470]
 306. fraszki [2469]
 307. zbiory dokumentów [2409]
 308. instrukcje [2406]
 309. fotokopia [2367]
 310. ulotki [2348]
 311. listy otwarte [2330]
 312. instrukcje wojskowe [2309]
 313. indeksy [2274]
 314. rozprawy historyczne [2272]
 315. poradniki weterynaryjne [2265]
 316. podręczniki medyczne [2243]
 317. zielniki [2241]
 318. poradniki medyczne [2237]
 319. komentarze do ustawy [2235]
 320. kalendarium [2196]
 321. nekrolog [2135]
 322. panegiryk [2056]
 323. czasopisma wojskowe polskie [2046]
 324. kazanie [2031]
 325. podręcznik numizmatyczny [2014]
 326. rozkazy wojskowe [1979]
 327. eseje [1952]
 328. nowele [1945]
 329. opis kraju [1923]
 330. rozprawy fiozoficzne [1904]
 331. modlitwy [1898]
 332. listy adresowe [1894]
 333. satyry [1860]
 334. ilustracje [1860]
 335. księga urodzeń [1854]
 336. akty urodzeń [1854]
 337. Beilage [1852]
 338. zaproszenie [1851]
 339. lista [1845]
 340. akwarele [1842]
 341. kancjonały [1794]
 342. jednodniówka [1787]
 343. program wykładów [1770]
 344. elementarze [1705]
 345. plakat [1693]
 346. pieśń [1644]
 347. słowniki heraldyczne [1634]
 348. poradniki heraldyczne [1634]
 349. prospekt [1631]
 350. czasopisma niezależne [1626]
 351. wspomnienia z podróży [1618]
 352. rejestr [1617]
 353. pisma [1611]
 354. żywoty świętych [1607]
 355. rozporządzenia [1588]
 356. polemika [1580]
 357. komedie [1579]
 358. głos sejmowy [1577]
 359. rozporządzenie [1570]
 360. reprinty [1563]
 361. wydawnictwa źródłowe [1559]
 362. szkic historyczny [1550]
 363. katalog antykwaryczny [1530]
 364. wspomnienia pośmiertne [1530]
 365. druki okolicznościowe [1524]
 366. podania [1520]
 367. poemat [1519]
 368. księgi sądowe [1514]
 369. szkice monograficzne [1480]
 370. indeks [1480]
 371. piosenki [1477]
 372. obwieszczenia [1458]
 373. relacja z podróży [1443]
 374. broszury polityczne [1413]
 375. reprodukcja [1399]
 376. opis podróży [1395]
 377. odczyt [1375]
 378. glosariusz [1366]
 379. poematy [1355]
 380. zaświadczenie [1349]
 381. zapiski heraldyczne [1348]
 382. regulaminy wojskowe [1328]
 383. program [1326]
 384. protokoły [1298]
 385. wydawnictwo okolicznościowe [1297]
 386. katalogi biblioteczne [1277]
 387. spis numizmatyczny [1237]
 388. katalogi księgarskie [1230]
 389. cenniki [1228]
 390. uniwersały [1224]
 391. legitymacje członkowskie [1189]
 392. księgi jubileuszowe [1175]
 393. traktat [1173]
 394. mowy sądowe [1169]
 395. streszczenie [1161]
 396. wykłady filozoficzne [1161]
 397. referaty filozoficzne [1161]
 398. cennik [1134]
 399. relacje [1131]
 400. spisy książek [1117]
 401. przemówienia [1115]
 402. opracowania geograficzne [1105]
 403. komentarz [1097]
 404. wypisy [1088]
 405. wiersze [1079]
 406. ustawy kościelne [1073]
 407. przepisy kościelne [1073]
 408. hagiografie [1067]
 409. katalog księgarski/wydawniczy [1066]
 410. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1065]
 411. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1065]
 412. dokumenty powstańcze [1057]
 413. sztuki teatralne [1027]
 414. podręcznik akademicki [1025]
 415. opracowania statystyczne [1022]
 416. opwiadania historyczne [1021]
 417. dzienniki podróży [1018]
 418. libretta [1012]
 419. księgi ziemskie [999]
 420. komunikat [993]
 421. reportaż [982]
 422. mowy weselne [977]
 423. miesięczniki [972]
 424. spisy wykładów [963]
 425. mszały [963]
 426. uniwersał [959]
 427. wspomnienia historyczne [953]
 428. oracje sądowe [945]
 429. programy [942]
 430. pisma zbiorowe [941]
 431. opracowanie bibliograficzne [938]
 432. katalog handlowy [937]
 433. mowy laudacyjne [925]
 434. pamiętniki 19w. [920]
 435. moralistyka [912]
 436. prospekty [908]
 437. przemówienie [904]
 438. program nauczania [894]
 439. statuty synodalne [893]
 440. księga [888]
 441. dysertacja [879]
 442. teksty źródłowe [864]
 443. rozprawy religijne [854]
 444. dramat [851]
 445. literatura popularnonaukowa [846]
 446. wykaz ulic [843]
 447. etiudy organowe [842]
 448. plan miasta [837]
 449. księga miejska [836]
 450. zbiór [817]
 451. obraz [816]
 452. druk ulotny [806]
 453. mowa [801]
 454. załączniki [793]
 455. laudacje [781]
 456. zbiory pism [773]
 457. podręczniki dla szkół średnich [768]
 458. sielanki [756]
 459. bajka [742]
 460. poezja funeralna [738]
 461. literatura [736]
 462. quaestiones [721]
 463. tragedie [719]
 464. list [718]
 465. monografia statystyczna [701]
 466. opis [700]
 467. tańce [698]
 468. publikacje elektroniczne [693]
 469. dekrety [683]
 470. biografia bibliografia [683]
 471. inkunabuł [680]
 472. epigramaty [674]
 473. druki urzędowe [667]
 474. komedia [658]
 475. noty dyplomatyczne [650]
 476. notatki [649]
 477. hagiografia [645]
 478. zaśwadczenia [642]
 479. pamiętniki 19 w. [633]
 480. karta zaopatrzeniowa [631]
 481. protokół [628]
 482. epitalamia [621]
 483. poradniki gospodarskie [619]
 484. paszkwile [615]
 485. przepowiednie [603]
 486. leksykon [597]
 487. dysertacje [587]
 488. druk urzędowy [579]
 489. tragedia [579]
 490. statuty i regulaminy [577]
 491. okólnik [572]
 492. przepisy wojskowe [571]
 493. wiersze okolicznościowe [570]
 494. tabele [570]
 495. deklaracje [568]
 496. kodeks handlowy [568]
 497. pamiątka [567]
 498. rozkaz [562]
 499. baśnie [562]
 500. projekty sejmowe [555]
 501. cegiełka [553]
 502. list pasterski [544]
 503. szkice religijne [535]
 504. opowieści [531]
 505. metryki [529]
 506. katalog galerii [527]
 507. dodatek nadzwyczajny [525]
 508. vademecum [519]
 509. księga kancelaryjna [518]
 510. pamflety [507]
 511. nowela [505]
 512. memoriały [498]
 513. księgi liturgiczne [493]
 514. agenda [490]
 515. relacja [486]
 516. dziennik urzędowy [475]
 517. przemowy [475]
 518. druki [462]
 519. katalog księgarski [462]
 520. plansza [457]
 521. szkice historyyczne [454]
 522. kroniki klasztorne [452]
 523. przewodniki turystyczne 19w. [449]
 524. rozkazy [437]
 525. memoranda [437]
 526. epistolografia [434]
 527. uchwały [434]
 528. szkice satyryczne [424]
 529. zapisy fonograficzne [413]
 530. zdjęcie [413]
 531. rozprawy krytyczne [410]
 532. nowiny [404]
 533. mowy rektorskie [403]
 534. manifest [403]
 535. modlitewnik [402]
 536. księgi biblijne [402]
 537. roczniki statystyczne [395]
 538. tablice [392]
 539. spisy map [392]
 540. odezwa [387]
 541. zielnik [385]
 542. spisy dokumentów [378]
 543. mowa pogrzebowa [377]
 544. Praca magisterska [374]
 545. wyroki sądowe [372]
 546. szkice geograficzne [369]
 547. afisze filmowe [366]
 548. nalepka iluminacyjna [363]
 549. przymówienie się [361]
 550. spisy wystawców [357]
 551. testamenty [353]
 552. formularz [353]
 553. wodewile [349]
 554. dowód tożsamości [347]
 555. monografie porównawcze [346]
 556. przedruki [345]
 557. katalog roślin [345]
 558. mitologie [344]
 559. ekspedycje [341]
 560. wiersz okolicznościowy [340]
 561. rozprawy i monografie [340]
 562. opis panowania [337]
 563. katechizm (katechizmy) [336]
 564. zaproszenia [333]
 565. elegie [330]
 566. Zbiór pieśni [330]
 567. schematyzmy [325]
 568. rubrycele [325]
 569. laudum [323]
 570. manifesty [321]
 571. satyry polityczne [316]
 572. szkice ekonomiczne [313]
 573. pogadanki [313]
 574. słowo wstępne [312]
 575. kopie maszynopisu [310]
 576. szkice naukowe [308]
 577. projekty [306]
 578. Prace habilitacyjne [306]
 579. tablice historyczne [304]
 580. traktat teologiczny [300]
 581. epitafium [300]
 582. afisz [300]
 583. relacje historyczne [298]
 584. szkice gospodarcze [297]
 585. memoriał [296]
 586. poezja okolicznościowa [295]
 587. komentarze do tekstów [294]
 588. poradniki budowlane [291]
 589. akta majątkowe [290]
 590. zbiór mów [288]
 591. reprodukcje zdjęć [285]
 592. alegorie [279]
 593. komunikaty [276]
 594. szkice jubileuszowe [273]
 595. monografie filozoficzne [272]
 596. ogłoszenia [268]
 597. śpiewnik [267]
 598. akty prawne [266]
 599. satyra [261]
 600. katechizm [261]
 601. szkice polityczne [260]
 602. odznaczenia [260]
 603. atlasy historyczne [259]
 604. karta żywnościowa [257]
 605. szkice popularno-naukowe [254]
 606. miscellanea [254]
 607. fragmenty [252]
 608. szkice bibliograficzne [250]
 609. brewiarze [248]
 610. traktaty filozoficzne [248]
 611. tekst na prawach rękopisu [242]
 612. anegdoty [241]
 613. objaśnienia do przezroczy [239]
 614. studia genealogiczne [236]
 615. regulamin szkolny [234]
 616. klucz do oznaczania [234]
 617. interpelacja poselska [232]
 618. ulotki reklamowe [230]
 619. przepisy służbowe [229]
 620. monografie krytyczno-bibliograficzne [228]
 621. program koncertu [227]
 622. program uroczystości [225]
 623. zwierciadło [225]
 624. felieton [225]
 625. przewodniki sakralne [221]
 626. argument [220]
 627. inkunabuły [218]
 628. pismo jubileuszowe [218]
 629. katalog wydawniczy [215]
 630. rozprawy publicystyczne [213]
 631. mowy polityczne [212]
 632. katalog prasowy [210]
 633. article [205]
 634. almanach [205]
 635. dyplom [204]
 636. rozkład jazdy [203]
 637. kopie [203]
 638. Zeszyt Naukowy monografia [202]
 639. odpowiedź [199]
 640. świadectwa szkolne [198]
 641. tezy [197]
 642. karta wstępu [190]
 643. komentarze biblijne [188]
 644. afisze [187]
 645. okólniki [181]
 646. księgi miejskie [181]
 647. recepta [180]
 648. plan [178]
 649. kroniki żałobne [175]
 650. epitafia [172]
 651. plankty [170]
 652. zarządzenie [167]
 653. powieść autobiograficzna [167]
 654. lacrimae [165]
 655. interpelacje poselskie [164]
 656. uwiadomienia [161]
 657. mowa żałobna [161]
 658. biografia literacka [159]
 659. varia [159]
 660. masoniki [158]
 661. kazania pogrzebowe [156]
 662. list otwarty [152]
 663. faksymile rękopisu [152]
 664. miedzioryt [150]
 665. programy uroczystości [149]
 666. programy teatralne [149]
 667. szkic monograficzny [146]
 668. powieść biograficzna [145]
 669. apele [143]
 670. obligacja [143]
 671. dokument królewski [140]
 672. Utwory satyryczne [140]
 673. rozprawy naukowe [138]
 674. program zjazdu [137]
 675. słowniki geograficzne [136]
 676. rezolucje [135]
 677. programy przedstawień [134]
 678. lauda [133]
 679. dowód osobisty [132]
 680. petycje [131]
 681. protestacje [130]
 682. traktaty teologiczne [130]
 683. kontrakty [129]
 684. złote myśli [125]
 685. informatory szkolne [120]
 686. ordynacje [120]
 687. księgi rachunkowe [119]
 688. gesta [119]
 689. wydawnictwo ilustrowane [117]
 690. akty zgonu [116]
 691. dane osobowe [115]
 692. mowy okolicznościowe [112]
 693. poematy żałobne [112]
 694. traktat filozoficzny [111]
 695. gratulacje [110]
 696. poemat dramatyczny [110]
 697. analiza [110]
 698. program konferencji [109]
 699. karta wizytowa [108]
 700. karta dostaw mleka [108]
 701. księga szkoły [107]
 702. kwestionariusz [106]
 703. silva rerum [105]
 704. naszywka [104]
 705. przysięga [103]
 706. dramolet [102]
 707. katalogi roślin użytkowych [101]
 708. votum [99]
 709. opery [97]
 710. paszport [95]
 711. przepisy licencyjne [94]
 712. rozprawy psychologiczne [94]
 713. tłumaczenia [91]
 714. deklaracja [91]
 715. rachunki [89]
 716. rozprawki astronomiczne [89]
 717. wykłady naukowe [88]
 718. pokwitowanie [88]
 719. habilitacja [88]
 720. poezja religijna [86]
 721. monografie psychologiczne [86]
 722. opis wizytacji [84]
 723. dzienniki wydatków [82]
 724. księgi wpisów [81]
 725. rozprawy sądowe [81]
 726. notatka biograficzna [80]
 727. sentencje [79]
 728. koncept [78]
 729. opisy flory [77]
 730. staroduki [76]
 731. expositio [76]
 732. bilet wstępu [75]
 733. kosztorysy [75]
 734. dzienniki podawcze [75]
 735. portrety [73]
 736. mowa sejmowa [72]
 737. kartka świąteczna [72]
 738. kartka pocztowa [72]
 739. ustawy podatkowe [70]
 740. książki pamiątkowe [70]
 741. dokumenty królewskie [70]
 742. gwasz [69]
 743. zapiski [67]
 744. regulamin bankowy [67]
 745. okólnik bankowy [67]
 746. karta uczestnictwa [66]
 747. umowy [65]
 748. diariusz [65]
 749. świadectwo szkolne [65]
 750. poemat żałobny [65]
 751. recencja [64]
 752. księgi metrykalne [64]
 753. kancjonał [64]
 754. komentarze [62]
 755. opinie [62]
 756. gwarancja [62]
 757. opracowania naukowe [61]
 758. transumpty [61]
 759. materiały informacyjne [59]
 760. obraz olejny [59]
 761. informator teatralny [58]
 762. scenki ludowe [57]
 763. statuty sejmowe [57]
 764. zeszyty szkolne [56]
 765. przepisy budowlane [56]
 766. klepsydry [56]
 767. sprostowanie [54]
 768. ugody [52]
 769. rozporządzenia królewskie [52]
 770. ogłoszenie [52]
 771. blankiety [51]
 772. zakładka do książki [49]
 773. apologetyka [49]
 774. akta cechowe [49]
 775. Poznań [45]
 776. akcje [44]
 777. repertuary [43]
 778. głos [43]
 779. mandaty [42]
 780. zarządzenia [40]
 781. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [40]
 782. układy zbiorowe pracy [40]
 783. opera [40]
 784. akwarela [39]
 785. księgi protokólarne [36]
 786. ballady [35]
 787. zagajenie [35]
 788. relacje sejmowe [34]
 789. abecadlnik [34]
 790. itinerarium [33]
 791. instrukcje nauczania [33]
 792. krytyka [32]
 793. instrukcje poselskie [32]
 794. tygodn [31]
 795. protesty [31]
 796. krytyka literacka [30]
 797. zażalenia [29]
 798. prezentacja [29]
 799. opracowania medyczne [29]
 800. Kalender (Evangelischer) [24]
 801. regulaminy szkolne [24]
 802. mowy pogrzebowe 19w. [23]
 803. kantaty [23]
 804. exlibris [19]
 805. summa [18]
 806. Zeszyty Naukowe monografie [18]
 807. rozprawy teologiczne [16]
 808. akta wizytacyjne [15]
 809. brewe papieskie [12]
 810. bilet [11]
 811. kodeks prawny [9]
 812. dekrety królewskie [9]
 813. materiały źródłowe [8]
 814. konstytucje [3]
 815. materiały kongresowe [2]
 816. czasopisma literackie [1]
 817. prace źródłowe [1]
 818. historia [1]
 819. pod [0]

More statistics...