Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 306431

Readers on-line: 150

Total number of users since Jun 10, 2004: 56710508

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [65807]
 2. gazety [60169]
 3. czasopisma [58930]
 4. czasopismo [57604]
 5. wydawnictwa urzędowe [15839]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopisy [4334]
 8. dzienniki urzędowe [4017]
 9. źródła historyczne [3760]
 10. dodatek do czasopisma [3544]
 11. rękopis [3437]
 12. starodruki [3379]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1839]
 17. dodatek [1705]
 18. monografia [1606]
 19. rozprawa doktorska [1263]
 20. dwutygodniki [1027]
 21. sprawozdania [1018]
 22. tygodniki [1008]
 23. korespondencje [980]
 24. artykuł [897]
 25. monografie [733]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. rozprawa habilitacyjna [636]
 29. dokumenty elektroniczne [595]
 30. fiszki [592]
 31. kalendarz [584]
 32. tygodniki ilustrowane [560]
 33. fotografie [551]
 34. wspomnienie [546]
 35. artykuły [527]
 36. listy [508]
 37. informator [442]
 38. źródło historyczne [430]
 39. pocztówki [428]
 40. broszury [401]
 41. powieści [393]
 42. źródło [382]
 43. mapy [379]
 44. materiały sejmowe [375]
 45. pamiętnik [339]
 46. kalendarze [332]
 47. Beilage [320]
 48. monografia historyczna [279]
 49. biuletyn [276]
 50. bibliografie [270]
 51. muzykalia [257]
 52. rocznik [255]
 53. powieści historyczne [245]
 54. raporty [244]
 55. monografie historyczne [243]
 56. pamiętniki [235]
 57. fotografia [221]
 58. szkice historyczne [214]
 59. dokumenty [194]
 60. opracowanie [193]
 61. miesięcznik [189]
 62. kazania [186]
 63. biografie [185]
 64. rozprawy doktorskie [181]
 65. podręczniki [180]
 66. spis [172]
 67. sprawozdanie [147]
 68. statut [140]
 69. poezja [134]
 70. karta pocztowa [132]
 71. biuletyny [130]
 72. ustawy [126]
 73. roczniki [126]
 74. fotokopia [122]
 75. katalog [118]
 76. odezwy [116]
 77. telegram [115]
 78. mapa [115]
 79. poradnik [114]
 80. informatory [114]
 81. opowiadania [112]
 82. programy nauczania [110]
 83. szkice [108]
 84. statuty [107]
 85. listy nazwisk [107]
 86. maszynopis [106]
 87. spisy lasów [105]
 88. kazanie [105]
 89. mowy pogrzebowe [103]
 90. zeszyty naukowe [101]
 91. wydawnictwa źródłowe [101]
 92. mowy sejmowe [98]
 93. poradniki [97]
 94. dramaty [96]
 95. wizerunek [95]
 96. dziennik [93]
 97. odbitka [92]
 98. spisy [91]
 99. poezje [88]
 100. mowy [87]
 101. rozprawy [85]
 102. spisy osobowe [83]
 103. księgi adresowe [82]
 104. wspomnienia [81]
 105. poradnik metodyczny [79]
 106. korespondencja [78]
 107. podręcznik [77]
 108. ulotka [76]
 109. czasopisma wojskowe polskie [76]
 110. kronika [75]
 111. recenzja [70]
 112. szkice literackie [69]
 113. ryciny [69]
 114. modlitewniki [68]
 115. regulamin [66]
 116. programy wykładów [66]
 117. maszynopis powielony [65]
 118. beletrystyka [64]
 119. wydawnictwa popularne [63]
 120. opracowania historyczne [63]
 121. katalogi [61]
 122. druk okolicznościowy [61]
 123. przewodnik [60]
 124. biografia [60]
 125. katalog wystawy [59]
 126. antologie [58]
 127. publicystyka [57]
 128. książka [57]
 129. katalogi wystaw [57]
 130. druki ulotne [57]
 131. mowy żałobne [56]
 132. czasopisma niezależne [56]
 133. zdjęcia [55]
 134. opracowania [55]
 135. wykazy [54]
 136. uniwersały [54]
 137. słowniki [52]
 138. przewodniki [52]
 139. akta sejmowe [51]
 140. głos sejmowy [50]
 141. obwieszczenia [48]
 142. powieść [47]
 143. pisma patrystyczne [47]
 144. nuty [47]
 145. maszynopisy [47]
 146. album [47]
 147. podręczniki akademickie [46]
 148. wykłady uniwersyteckie [45]
 149. panegiryki [45]
 150. dyplomy [45]
 151. ikonografia [44]
 152. encyklopedie [43]
 153. kwartalnik [42]
 154. regulaminy [41]
 155. program wykładów [41]
 156. wykłady [40]
 157. antologia [40]
 158. odbitki [39]
 159. katalogi księgarskie [39]
 160. broszura [38]
 161. pocztówka [37]
 162. księgi pamiątkowe [37]
 163. herbarze [37]
 164. wykład [36]
 165. program teatralny/operowy [36]
 166. raptularze [35]
 167. kroniki [35]
 168. albumy [35]
 169. pieśni [34]
 170. notatki [34]
 171. materiały konferencyjne [34]
 172. odczyty [33]
 173. rozważania [32]
 174. wykaz [31]
 175. programy filmowe [31]
 176. katechizmy [31]
 177. ulotki [30]
 178. rozmyślania [29]
 179. rozdział [29]
 180. konstytucje sejmowe [29]
 181. zaproszenie [28]
 182. recenzje [28]
 183. plany [27]
 184. nadbitka [27]
 185. listy otwarte [27]
 186. instrukcje [27]
 187. eseje [27]
 188. almanachy [27]
 189. streszczenie [26]
 190. referaty [26]
 191. obwieszczenie [24]
 192. nekrologi [24]
 193. komedie [24]
 194. wstęp [23]
 195. nadbitki [23]
 196. przepisy prawne [22]
 197. list [22]
 198. inwentarz [22]
 199. rozprawa [21]
 200. nekrolog [21]
 201. jednodniówki [21]
 202. genealogie [21]
 203. ustawa [20]
 204. ulotki wyborcze [20]
 205. skrypt [20]
 206. programy [20]
 207. polemiki [20]
 208. panegiryk [20]
 209. orzeczenia prawne [20]
 210. dialogi [20]
 211. słownik [19]
 212. satyry [19]
 213. relacje z podróży [19]
 214. rejestry [19]
 215. prospekty [19]
 216. prospekt [19]
 217. program [19]
 218. modlitwy [19]
 219. leksykony [19]
 220. śpiewniki [18]
 221. legitymacje członkowskie [18]
 222. katalog antykwaryczny [18]
 223. dokumenty muzyczne [18]
 224. atlasy [18]
 225. referat [17]
 226. polemika [17]
 227. opowiadanie [17]
 228. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 229. druki okolicznościowe [17]
 230. statystyki [16]
 231. nowele [16]
 232. bajki [16]
 233. życiorysy [15]
 234. uniwersał [14]
 235. traktat [14]
 236. statuty i regulaminy [14]
 237. spis nazwisk [14]
 238. poradniki rolnicze [14]
 239. plansza [14]
 240. opisy kraju [14]
 241. kodeks dyplomatyczny [14]
 242. inwentarze [14]
 243. dysertacje [14]
 244. druk ulotny [14]
 245. wypisy [13]
 246. wydawnictwo okolicznościowe [13]
 247. słownik geograficzny [13]
 248. skorowidze [13]
 249. rozporządzenia [13]
 250. relacje osobiste [13]
 251. przemówienia [13]
 252. poemat [13]
 253. opisy [13]
 254. księga pamiątkowa [13]
 255. kodeksy [13]
 256. jednodniówka [13]
 257. diariusze [13]
 258. bibliografia [13]
 259. szkice filozoficzne [12]
 260. spisy nazwisk [12]
 261. reprodukcja [12]
 262. protokoły [12]
 263. opowiadania historyczne [12]
 264. ogłoszenia [12]
 265. encyklopedia [12]
 266. druki [12]
 267. deklaracje [12]
 268. cenniki [12]
 269. zbiory dokumentów [11]
 270. testamenty [11]
 271. szkice biograficzne [11]
 272. quaestiones [11]
 273. przemówienie [11]
 274. powieść historyczna [11]
 275. plakat [11]
 276. opisy podróży [11]
 277. katalog księgarski [11]
 278. druki urzędowe [11]
 279. broszury polityczne [11]
 280. biblia [11]
 281. załączniki [10]
 282. wspomnienia pośmiertne [10]
 283. wiersze okolicznościowe [10]
 284. szkice krytyczne [10]
 285. studium [10]
 286. skrypty [10]
 287. relacje [10]
 288. przymówienie się [10]
 289. projekty sejmowe [10]
 290. prace zbiorowe [10]
 291. poematy [10]
 292. podręczniki medyczne [10]
 293. okólnik [10]
 294. metryki [10]
 295. elementarze [10]
 296. zaproszenia [9]
 297. wiersze [9]
 298. sztuki teatralne [9]
 299. serie wydawnicze [9]
 300. rozkazy [9]
 301. relacja z podróży [9]
 302. recencja [9]
 303. lista oficerów [9]
 304. kodeksy prawne [9]
 305. ekspedycje [9]
 306. dzienniki [9]
 307. akwarele [9]
 308. akty zgonu [9]
 309. wykazy personalne [8]
 310. spisy wykładów [8]
 311. rozprawy fiozoficzne [8]
 312. rozkazy wojskowe [8]
 313. przewodniki turystyczne [8]
 314. projekty [8]
 315. podręczniki dla szkół średnich [8]
 316. odezwa [8]
 317. nowiny [8]
 318. mowy sądowe [8]
 319. legendy [8]
 320. książki kucharskie [8]
 321. katalogi biblioteczne [8]
 322. katalog wydawniczy [8]
 323. inkunabuły [8]
 324. indeksy [8]
 325. herbarz [8]
 326. fraszki [8]
 327. epitalamia [8]
 328. epistolografia [8]
 329. druk urzędowy [8]
 330. biografie literackie [8]
 331. Zeszyt Naukowy [8]
 332. zaświadczenie [7]
 333. wykaz miejscowości [7]
 334. wspomnienia z podróży [7]
 335. wiersz okolicznościowy [7]
 336. tłumaczenie [7]
 337. szkice religijne [7]
 338. spis osobowy [7]
 339. reprinty [7]
 340. przekłady [7]
 341. program nauczania [7]
 342. pisma [7]
 343. opis kraju [7]
 344. mowy polityczne [7]
 345. mowa [7]
 346. libretta [7]
 347. księga jubileuszowa [7]
 348. książka adresowa [7]
 349. dramat [7]
 350. atlas [7]
 351. artykuły historyczno-prawne [7]
 352. afisze filmowe [7]
 353. zapisy fonograficzne [6]
 354. traktaty [6]
 355. spisy miejscowości [6]
 356. rozporządzenie [6]
 357. roczniki oficerskie [6]
 358. przepisy służbowe [6]
 359. programy uroczystości [6]
 360. programy teatralne [6]
 361. praca zbiorowa [6]
 362. poradniki gospodarskie [6]
 363. poezja okolicznościowa [6]
 364. poezja funeralna [6]
 365. odczyt [6]
 366. mowy rektorskie [6]
 367. monografie literackie [6]
 368. lista nazwisk [6]
 369. księga adresowa [6]
 370. kompendium [6]
 371. kalendarium [6]
 372. hagiografie [6]
 373. diariusze sejmowe [6]
 374. dekrety [6]
 375. cennik [6]
 376. cegiełka [6]
 377. żywoty świętych [5]
 378. świadectwa szkolne [5]
 379. wyroki sądowe [5]
 380. vademecum [5]
 381. uchwały [5]
 382. traktat teologiczny [5]
 383. spisy geograficzne [5]
 384. spis miejscowości [5]
 385. skorowidz [5]
 386. sielanki [5]
 387. rozprawy naukowe [5]
 388. rozprawy historyczne [5]
 389. rozprawy filozoficzne [5]
 390. rezolucje [5]
 391. przepisy wojskowe [5]
 392. praca doktorska [5]
 393. poradniki weterynaryjne [5]
 394. poradniki medyczne [5]
 395. podania [5]
 396. pisma zbiorowe [5]
 397. partytura [5]
 398. pamiątka [5]
 399. odpowiedź [5]
 400. nalepka iluminacyjna [5]
 401. monografie filozoficzne [5]
 402. miesięczniki [5]
 403. manifesty [5]
 404. laudacje [5]
 405. komedia [5]
 406. karta zaopatrzeniowa [5]
 407. kancjonały [5]
 408. instrukcje wojskowe [5]
 409. dzienniki podróży [5]
 410. akty prawne [5]
 411. zbiór [4]
 412. zaśwadczenia [4]
 413. uwiadomienia [4]
 414. ulotki reklamowe [4]
 415. tabele [4]
 416. szkice popularno-naukowe [4]
 417. synteza [4]
 418. rozprawy religijne [4]
 419. reportaż [4]
 420. regulaminy wojskowe [4]
 421. psałterz [4]
 422. przysłowia [4]
 423. pieśń [4]
 424. petycje [4]
 425. opowieści [4]
 426. opis podróży [4]
 427. opery [4]
 428. okólniki [4]
 429. mowy okolicznościowe [4]
 430. monografie genealogiczne [4]
 431. memoriały [4]
 432. manifest [4]
 433. literatura popularnonaukowa [4]
 434. księgi wpisów [4]
 435. księgi liturgiczne [4]
 436. książki telefoniczne [4]
 437. książki adresowe [4]
 438. książka kucharska [4]
 439. kodeks [4]
 440. katalog handlowy [4]
 441. informatory szkolne [4]
 442. hagiografia [4]
 443. fragmenty [4]
 444. epitafium [4]
 445. elegie [4]
 446. argument [4]
 447. anegdoty [4]
 448. zielniki [3]
 449. wspomnienia historyczne [3]
 450. wodewile [3]
 451. umowy [3]
 452. transumpty [3]
 453. tragedie [3]
 454. teksty źródłowe [3]
 455. tablice [3]
 456. słownik biograficzny [3]
 457. szkice naukowe [3]
 458. szkice monograficzne [3]
 459. szkice ekonomiczne [3]
 460. spis statystyczny [3]
 461. satyra [3]
 462. rozprawy krytyczne [3]
 463. roczniki lekarskie [3]
 464. relacja [3]
 465. rejestry zmarłych [3]
 466. rachunki [3]
 467. przedruki [3]
 468. protokół [3]
 469. protestacje [3]
 470. program uroczystości [3]
 471. piosenki [3]
 472. ordynacje [3]
 473. opwiadania historyczne [3]
 474. opracowanie bibliograficzne [3]
 475. nowela [3]
 476. mszały [3]
 477. mowa żałobna [3]
 478. mowa pogrzebowa [3]
 479. monografia statystyczna [3]
 480. modlitewnik [3]
 481. literatura [3]
 482. lista poległych [3]
 483. lista [3]
 484. list pasterski [3]
 485. list otwarty [3]
 486. kroniki klasztorne [3]
 487. kontrakty [3]
 488. komunikat [3]
 489. komentarze do ustawy [3]
 490. kazania pogrzebowe [3]
 491. katechizm (katechizmy) [3]
 492. kantyczki [3]
 493. interpelacje poselskie [3]
 494. inkunabuł [3]
 495. indeks [3]
 496. formularz [3]
 497. dzienniki wydatków [3]
 498. dziennik urzędowy [3]
 499. dysertacja [3]
 500. dyplom [3]
 501. dokument królewski [3]
 502. apele [3]
 503. akta majątkowe [3]
 504. afisze [3]
 505. Zbiór pieśni [3]
 506. śpiewnik [2]
 507. zbiory pism [2]
 508. zarządzenie [2]
 509. wypisy heraldyczne [2]
 510. wykazy miejscowości [2]
 511. traktaty filozoficzne [2]
 512. tragedia [2]
 513. tezy [2]
 514. tablice historyczne [2]
 515. szkice satyryczne [2]
 516. szkice polityczne [2]
 517. szkice gospodarcze [2]
 518. szkice bibliograficzne [2]
 519. szkic historyczny [2]
 520. studia historyczne [2]
 521. statuty synodalne [2]
 522. staroduki [2]
 523. spisy wystawców [2]
 524. spisy topograficzne [2]
 525. spisy książek [2]
 526. scenki ludowe [2]
 527. satyry polityczne [2]
 528. rozprawy publicystyczne [2]
 529. rozkaz [2]
 530. roczniki statystyczne [2]
 531. rejestr [2]
 532. regulamin szkolny [2]
 533. recepta [2]
 534. przepisy licencyjne [2]
 535. przemowy [2]
 536. program zjazdu [2]
 537. program konferencji [2]
 538. praca magisterska [2]
 539. postylle [2]
 540. poradniki budowlane [2]
 541. pogadanki [2]
 542. podręczniki wyborcze [2]
 543. podręcznik akademicki [2]
 544. plan miasta [2]
 545. pisma filozoficzne [2]
 546. pieczęcie [2]
 547. paszport [2]
 548. paszkwile [2]
 549. pamiętniki 19w. [2]
 550. pamiętniki 19 w. [2]
 551. opracowania geograficzne [2]
 552. opis [2]
 553. odznaczenia [2]
 554. obraz [2]
 555. noty dyplomatyczne [2]
 556. normy prawne [2]
 557. mowy weselne [2]
 558. mowa sejmowa [2]
 559. monografie heraldyczne [2]
 560. miscellanea [2]
 561. miedzioryt [2]
 562. memoriał [2]
 563. listy oficerów [2]
 564. laudum [2]
 565. lacrimae [2]
 566. kwestionariusz [2]
 567. księgi sądowe [2]
 568. księgi biblijne [2]
 569. księga sądowa [2]
 570. księga [2]
 571. kopie maszynopisu [2]
 572. komunikaty [2]
 573. komentarze [2]
 574. komentarz [2]
 575. katalogi grafiki [2]
 576. katalog roślin [2]
 577. katalog galerii [2]
 578. karta wstępu [2]
 579. ilustracje [2]
 580. gwasz [2]
 581. gratulacje [2]
 582. glosariusz [2]
 583. epitafia [2]
 584. epigramaty [2]
 585. edycje [2]
 586. dowód tożsamości [2]
 587. dodatek nadzwyczajny [2]
 588. diariusz [2]
 589. brewiarze [2]
 590. biografia bibliografia [2]
 591. bilet wstępu [2]
 592. bajka [2]
 593. article [2]
 594. afisz [2]
 595. adresy [2]
 596. świadectwo szkolne [1]
 597. złote myśli [1]
 598. zwierciadło [1]
 599. zielnik [1]
 600. zeszyty szkolne [1]
 601. zdjęcie [1]
 602. zbiór mów [1]
 603. zażalenia [1]
 604. zarządzenia [1]
 605. zapiski heraldyczne [1]
 606. zapiski [1]
 607. zakładka do książki [1]
 608. zagajenie [1]
 609. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 610. wykłady naukowe [1]
 611. wykłady filozoficzne [1]
 612. wykaz ulic [1]
 613. votum [1]
 614. varia [1]
 615. ustawy podatkowe [1]
 616. ustawy kościelne [1]
 617. układy zbiorowe pracy [1]
 618. ugody [1]
 619. tłumaczenia [1]
 620. traktaty teologiczne [1]
 621. traktat filozoficzny [1]
 622. tekst na prawach rękopisu [1]
 623. tańce [1]
 624. słowo wstępne [1]
 625. słowniki heraldyczne [1]
 626. słowniki geograficzne [1]
 627. słownik heraldyczny [1]
 628. szkice jubileuszowe [1]
 629. szkice historyyczne [1]
 630. szkice geograficzne [1]
 631. szkic monograficzny [1]
 632. summa [1]
 633. studia genealogiczne [1]
 634. statuty sejmowe [1]
 635. sprostowanie [1]
 636. spisy map [1]
 637. spisy gmin [1]
 638. spisy dokumentów [1]
 639. spis numizmatyczny [1]
 640. silva rerum [1]
 641. sentencje [1]
 642. schematyzmy [1]
 643. rubrycele [1]
 644. rozprawy teologiczne [1]
 645. rozprawy sądowe [1]
 646. rozprawy psychologiczne [1]
 647. rozprawy i monografie [1]
 648. rozprawki astronomiczne [1]
 649. rozprawa doktorska przed obroną [1]
 650. rozporządzenia królewskie [1]
 651. rozkład jazdy [1]
 652. reprodukcje zdjęć [1]
 653. repertuary [1]
 654. relacje sejmowe [1]
 655. relacje historyczne [1]
 656. regulaminy szkolne [1]
 657. regulamin bankowy [1]
 658. referaty filozoficzne [1]
 659. publikacje elektroniczne [1]
 660. przysięga [1]
 661. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 662. przewodniki sakralne [1]
 663. przepowiednie [1]
 664. przepisy kościelne [1]
 665. przepisy budowlane [1]
 666. protesty [1]
 667. programy przedstawień [1]
 668. program koncertu [1]
 669. prezentacja [1]
 670. preprint [1]
 671. prace źródłowe [1]
 672. powieść biograficzna [1]
 673. powieść autobiograficzna [1]
 674. portrety [1]
 675. poradniki heraldyczne [1]
 676. pokwitowanie [1]
 677. poezja religijna [1]
 678. poematy żałobne [1]
 679. poemat żałobny [1]
 680. poemat dramatyczny [1]
 681. podręcznik numizmatyczny [1]
 682. plankty [1]
 683. plan [1]
 684. pismo jubileuszowe [1]
 685. pastorałka [1]
 686. pamflety [1]
 687. oracje sądowe [1]
 688. opracowania statystyczne [1]
 689. opracowania naukowe [1]
 690. opracowania medyczne [1]
 691. opracowania genealogiczne [1]
 692. opisy flory [1]
 693. opis wizytacji [1]
 694. opis panowania [1]
 695. opinie [1]
 696. opera [1]
 697. okólnik bankowy [1]
 698. ogłoszenie [1]
 699. obraz olejny [1]
 700. obligacja [1]
 701. objaśnienia do przezroczy [1]
 702. notatka biograficzna [1]
 703. naszywka [1]
 704. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 705. mowy laudacyjne [1]
 706. moralistyka [1]
 707. monografie psychologiczne [1]
 708. monografie porównawcze [1]
 709. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 710. mitologie [1]
 711. misteria ludowe [1]
 712. memoranda [1]
 713. masoniki [1]
 714. mandaty [1]
 715. listy odznaczonych [1]
 716. listy adresowe [1]
 717. leksykon [1]
 718. lauda [1]
 719. księgi święte [1]
 720. księgi ziemskie [1]
 721. księgi rachunkowe [1]
 722. księgi protokólarne [1]
 723. księgi miejskie [1]
 724. księgi metrykalne [1]
 725. księgi jubileuszowe [1]
 726. księgi imion [1]
 727. księga urodzeń [1]
 728. księga szkoły [1]
 729. księga miejska [1]
 730. księga kancelaryjna [1]
 731. książki pamiątkowe [1]
 732. książka telefoniczna [1]
 733. krytyka literacka [1]
 734. krytyka [1]
 735. kroniki żałobne [1]
 736. kosztorysy [1]
 737. kopie [1]
 738. koncept [1]
 739. komentarze do tekstów [1]
 740. komentarze biblijne [1]
 741. kolekcja okol [1]
 742. kodeks prawny [1]
 743. kodeks handlowy [1]
 744. klucz do oznaczania [1]
 745. klepsydry [1]
 746. katechizm [1]
 747. katalogi roślin użytkowych [1]
 748. katalog prasowy [1]
 749. kartka świąteczna [1]
 750. kartka pocztowa [1]
 751. karta żywnościowa [1]
 752. karta wizytowa [1]
 753. karta uczestnictwa [1]
 754. karta dostaw mleka [1]
 755. kantaty [1]
 756. kancjonał [1]
 757. itinerarium [1]
 758. interpelacja poselska [1]
 759. instrukcje poselskie [1]
 760. instrukcje nauczania [1]
 761. informator teatralny [1]
 762. habilitacja [1]
 763. głos [1]
 764. gwarancja [1]
 765. gesta [1]
 766. felieton [1]
 767. faksymile rękopisu [1]
 768. expositio [1]
 769. exlibris [1]
 770. etiudy organowe [1]
 771. dzienniki podawcze [1]
 772. dramolet [1]
 773. dowód osobisty [1]
 774. dokumenty powstańcze [1]
 775. dokumenty królewskie [1]
 776. dekrety królewskie [1]
 777. deklaracja [1]
 778. dane osobowe [1]
 779. brewe papieskie [1]
 780. blankiety [1]
 781. biografia literacka [1]
 782. biblie [1]
 783. baśnie [1]
 784. ballady [1]
 785. atlasy historyczne [1]
 786. apologetyka [1]
 787. analiza [1]
 788. almanach [1]
 789. alegorie [1]
 790. akwarela [1]
 791. akty urodzeń [1]
 792. akta wizytacyjne [1]
 793. akta cechowe [1]
 794. akcje [1]
 795. agenda [1]
 796. abecadlnik [1]
 797. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 798. Utwory satyryczne [1]
 799. Prace habilitacyjne [1]
 800. Praca magisterska [1]
 801. Poznań [1]
 802. Kolekcja okolicznościowa [1]
 803. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. monografia [4103673]
 2. rozprawa doktorska [4027886]
 3. czasopisma [3728974]
 4. gazety [3245361]
 5. czasopismo [2481295]
 6. książka [2040276]
 7. gazeta [2011612]
 8. rozprawa habilitacyjna [1080617]
 9. księgi adresowe [592317]
 10. gazeta (gazety) [559161]
 11. starodruki [539231]
 12. dzienniki urzędowe [519981]
 13. monografie [475101]
 14. artykuł [418194]
 15. źródła historyczne [362551]
 16. personalia [359052]
 17. dokumentacja kadrowa [359052]
 18. herbarze [344397]
 19. spisy [309939]
 20. pamiętniki [309865]
 21. rozprawy doktorskie [270802]
 22. archiwalia [265155]
 23. antologie [263518]
 24. przysłowia [257928]
 25. bibliografie [252437]
 26. monografie historyczne [240742]
 27. listy strat [235431]
 28. wydawnictwa urzędowe [229870]
 29. artykuły [226458]
 30. biuletyn [222110]
 31. spis [192524]
 32. skrypt [186701]
 33. monografia historyczna [179782]
 34. kodeks dyplomatyczny [179618]
 35. wspomnienia [169709]
 36. źródło [150958]
 37. mapy [147528]
 38. podręcznik [136757]
 39. opracowanie [130627]
 40. genealogie [129039]
 41. wykazy [123151]
 42. spis nazwisk [120916]
 43. biblia [115175]
 44. rejestry zmarłych [114819]
 45. akta [111845]
 46. lista poległych [110436]
 47. roczniki [107715]
 48. dokumenty elektroniczne [105764]
 49. pocztówki [104714]
 50. roczniki oficerskie [103190]
 51. wykaz miejscowości [97771]
 52. rocznik [96696]
 53. sprawozdania [94648]
 54. kroniki [94388]
 55. szkice historyczne [93938]
 56. skorowidz [89028]
 57. poradnik metodyczny [83691]
 58. spisy nazwisk [79509]
 59. słownik [78421]
 60. tłumaczenie [77913]
 61. rejestry [76367]
 62. kalendarze [73700]
 63. wspomnienie [69849]
 64. tygodniki ilustrowane [66741]
 65. źródło historyczne [63921]
 66. dwutygodniki [61775]
 67. biografie [60412]
 68. informator [56438]
 69. fotografia [53834]
 70. kazania [53672]
 71. podręczniki akademickie [50382]
 72. tygodniki [50252]
 73. księgi pamiątkowe [49798]
 74. bibliografia [48614]
 75. fotografie [47660]
 76. broszury [45734]
 77. podręczniki [45115]
 78. rękopisy [44856]
 79. rękopis [44640]
 80. praca magisterska [41983]
 81. program teatralny/operowy [41480]
 82. skrypty [40804]
 83. kalendarz [40454]
 84. listy [39817]
 85. dodatek do czasopisma [39610]
 86. spisy osobowe [38701]
 87. herbarz [37463]
 88. słowniki [33772]
 89. opracowania [33443]
 90. wydawnictwa popularne [32578]
 91. katalogi [30289]
 92. inwentarze [29870]
 93. encyklopedie [29628]
 94. postylle [29396]
 95. materiały konferencyjne [28867]
 96. przewodnik [28758]
 97. almanachy [28626]
 98. starodruk [28327]
 99. album [26371]
 100. lista oficerów [26114]
 101. pamiętnik [25659]
 102. przewodniki [25347]
 103. książki adresowe [24505]
 104. powieści [24281]
 105. opracowania historyczne [23919]
 106. roczniki lekarskie [23777]
 107. korespondencje [23687]
 108. informatory [23237]
 109. księga adresowa [23097]
 110. maszynopis [22880]
 111. poradniki [22127]
 112. kwartalnik [21467]
 113. poezje [20186]
 114. sprawozdanie [19587]
 115. odezwy [18612]
 116. muzykalia [18526]
 117. kronika [17604]
 118. biografia [17474]
 119. praca zbiorowa [16733]
 120. telegram [16259]
 121. wykaz [16017]
 122. materiały sejmowe [15951]
 123. kodeksy [15921]
 124. diariusze sejmowe [15706]
 125. miesięcznik [15504]
 126. atlasy [15262]
 127. listy odznaczonych [15170]
 128. synteza [14791]
 129. słownik geograficzny [14447]
 130. odbitki [14402]
 131. szkice literackie [13899]
 132. spisy miejscowości [13829]
 133. odbitka [13700]
 134. akta sejmowe [13687]
 135. spis miejscowości [13413]
 136. albumy [13357]
 137. Zeszyt Naukowy [13347]
 138. katalogi wystaw [13311]
 139. książka telefoniczna [13184]
 140. kompendium [13180]
 141. listy nazwisk [13135]
 142. zeszyty naukowe [12741]
 143. modlitewniki [12698]
 144. książki telefoniczne [12377]
 145. artykuły historyczno-prawne [12342]
 146. rozprawy [12107]
 147. skorowidze [11920]
 148. prace zbiorowe [11903]
 149. spisy lasów [11519]
 150. wykazy personalne [11175]
 151. ustawy [11108]
 152. wizerunek [10938]
 153. Kolekcja okolicznościowa [10873]
 154. ryciny [10854]
 155. dziennik [10570]
 156. ulotka [10558]
 157. referat [10541]
 158. katalog [10528]
 159. książka adresowa [10518]
 160. katalogi grafiki [10511]
 161. poezja [10409]
 162. ikonografia [10386]
 163. statuty [10024]
 164. mapa [9952]
 165. monografie heraldyczne [9842]
 166. inwentarz [9829]
 167. opowiadania [9823]
 168. diariusze [9613]
 169. katalog wystawy [9556]
 170. lista nazwisk [9543]
 171. nadbitki [9512]
 172. broszura [9151]
 173. pieśni [8907]
 174. rozprawa [8707]
 175. leksykony [8357]
 176. recenzje [8293]
 177. poradnik [8241]
 178. powieści historyczne [8154]
 179. pieczęcie [7859]
 180. fiszki [7817]
 181. biuletyny [7757]
 182. dramaty [7498]
 183. relacje osobiste [7317]
 184. powieść [7311]
 185. Dysertacja doktorska [7228]
 186. spis statystyczny [7119]
 187. szkice [7018]
 188. książka kucharska [6993]
 189. raporty [6972]
 190. dodatek [6934]
 191. korespondencja [6908]
 192. ustawa [6878]
 193. mowy [6825]
 194. maszynopisy [6804]
 195. spisy gmin [6722]
 196. opracowania genealogiczne [6425]
 197. orzeczenia prawne [6396]
 198. wykazy miejscowości [6355]
 199. pisma patrystyczne [6347]
 200. księga jubileuszowa [6330]
 201. wypisy heraldyczne [6299]
 202. opisy [6229]
 203. wykłady [6181]
 204. dzienniki [6163]
 205. programy nauczania [6021]
 206. śpiewniki [5882]
 207. spis osobowy [5844]
 208. kolekcja okol [5836]
 209. księgi imion [5738]
 210. mowy sejmowe [5637]
 211. poradniki rolnicze [5632]
 212. plany [5620]
 213. druk okolicznościowy [5619]
 214. maszynopis powielony [5603]
 215. druki ulotne [5598]
 216. wykład [5585]
 217. podręczniki wyborcze [5557]
 218. spisy geograficzne [5550]
 219. mowy żałobne [5488]
 220. statut [5450]
 221. publicystyka [5378]
 222. edycje [5247]
 223. przekłady [5217]
 224. zdjęcia [5117]
 225. przepisy prawne [5116]
 226. polemiki [5072]
 227. adresy [5043]
 228. listy oficerów [4825]
 229. rozważania [4784]
 230. statystyki [4731]
 231. dialogi [4685]
 232. beletrystyka [4665]
 233. recenzja [4644]
 234. pocztówka [4301]
 235. encyklopedia [4217]
 236. regulamin [4205]
 237. monografie genealogiczne [4179]
 238. bajki [4053]
 239. księgi święte [4051]
 240. słownik heraldyczny [4035]
 241. nekrologi [4009]
 242. katechizmy [3953]
 243. życiorysy [3892]
 244. nuty [3846]
 245. wykłady uniwersyteckie [3786]
 246. obwieszczenie [3775]
 247. kodeks [3709]
 248. opowiadania historyczne [3671]
 249. opowiadanie [3622]
 250. mowy pogrzebowe [3617]
 251. dokumenty [3540]
 252. nadbitka [3531]
 253. regulaminy [3473]
 254. spisy topograficzne [3429]
 255. wstęp [3418]
 256. preprint [3405]
 257. słownik biograficzny [3364]
 258. księga pamiątkowa [3344]
 259. programy wykładów [3243]
 260. karta pocztowa [3203]
 261. opisy kraju [3201]
 262. szkice biograficzne [3173]
 263. panegiryki [3171]
 264. książki kucharskie [3093]
 265. praca doktorska [3078]
 266. odczyty [3022]
 267. konstytucje sejmowe [2914]
 268. traktaty [2904]
 269. pastorałka [2884]
 270. misteria ludowe [2884]
 271. szkice krytyczne [2862]
 272. programy filmowe [2771]
 273. dokumenty muzyczne [2737]
 274. biblie [2717]
 275. legendy [2679]
 276. partytura [2610]
 277. księga sądowa [2590]
 278. psałterz [2581]
 279. ulotki wyborcze [2507]
 280. biografie literackie [2500]
 281. dyplomy [2488]
 282. serie wydawnicze [2471]
 283. rozdział [2400]
 284. studium [2399]
 285. atlas [2381]
 286. normy prawne [2367]
 287. antologia [2337]
 288. jednodniówki [2311]
 289. referaty [2301]
 290. pisma filozoficzne [2294]
 291. zbiory dokumentów [2260]
 292. szkice filozoficzne [2254]
 293. monografie literackie [2203]
 294. listy otwarte [2199]
 295. rozprawy filozoficzne [2177]
 296. ulotki [2169]
 297. fraszki [2143]
 298. studia historyczne [2139]
 299. podręczniki medyczne [2123]
 300. komentarze do ustawy [2119]
 301. fotokopia [2024]
 302. nekrolog [1993]
 303. panegiryk [1976]
 304. instrukcje wojskowe [1952]
 305. poradniki weterynaryjne [1927]
 306. rozkazy wojskowe [1917]
 307. kantyczki [1896]
 308. relacje z podróży [1868]
 309. rozprawy historyczne [1852]
 310. poradniki medyczne [1843]
 311. kazanie [1773]
 312. ilustracje [1737]
 313. rozprawy fiozoficzne [1733]
 314. księga urodzeń [1709]
 315. akty urodzeń [1709]
 316. listy adresowe [1704]
 317. instrukcje [1679]
 318. nowele [1677]
 319. kalendarium [1667]
 320. zaproszenie [1658]
 321. podręcznik numizmatyczny [1653]
 322. kancjonały [1652]
 323. satyry [1640]
 324. plakat [1625]
 325. zielniki [1625]
 326. lista [1612]
 327. akwarele [1589]
 328. słowniki heraldyczne [1581]
 329. poradniki heraldyczne [1581]
 330. żywoty świętych [1531]
 331. pieśń [1518]
 332. rejestr [1504]
 333. pisma [1502]
 334. przewodniki turystyczne [1495]
 335. prospekt [1482]
 336. polemika [1476]
 337. jednodniówka [1463]
 338. głos sejmowy [1457]
 339. druki okolicznościowe [1422]
 340. wydawnictwa źródłowe [1410]
 341. elementarze [1401]
 342. rozmyślania [1367]
 343. czasopisma niezależne [1366]
 344. poemat [1353]
 345. reprodukcja [1339]
 346. wspomnienia pośmiertne [1338]
 347. modlitwy [1323]
 348. rozporządzenie [1314]
 349. opis podróży [1292]
 350. indeks [1290]
 351. obwieszczenia [1288]
 352. opis kraju [1276]
 353. broszury polityczne [1245]
 354. eseje [1244]
 355. reprinty [1243]
 356. księgi sądowe [1243]
 357. regulaminy wojskowe [1231]
 358. zapiski heraldyczne [1224]
 359. czasopisma wojskowe polskie [1223]
 360. zaświadczenie [1208]
 361. katalog antykwaryczny [1204]
 362. Beilage [1196]
 363. szkice monograficzne [1182]
 364. spis numizmatyczny [1167]
 365. program wykładów [1145]
 366. program [1129]
 367. odczyt [1128]
 368. piosenki [1127]
 369. księgi jubileuszowe [1127]
 370. rozporządzenia [1121]
 371. cenniki [1116]
 372. katalogi biblioteczne [1098]
 373. traktat [1088]
 374. wykłady filozoficzne [1047]
 375. referaty filozoficzne [1047]
 376. opracowania geograficzne [1034]
 377. protokoły [1026]
 378. szkic historyczny [1013]
 379. wypisy [984]
 380. wiersze [977]
 381. opracowania statystyczne [976]
 382. przemówienia [975]
 383. katalog księgarski/wydawniczy [974]
 384. relacje [972]
 385. spisy książek [967]
 386. mowy weselne [967]
 387. hagiografie [965]
 388. dzienniki podróży [956]
 389. poematy [949]
 390. wspomnienia z podróży [949]
 391. uniwersały [947]
 392. mszały [943]
 393. oracje sądowe [937]
 394. komunikat [936]
 395. dokumenty powstańcze [933]
 396. cennik [931]
 397. legitymacje członkowskie [927]
 398. ustawy kościelne [916]
 399. przepisy kościelne [916]
 400. katalogi księgarskie [915]
 401. relacja z podróży [897]
 402. miesięczniki [890]
 403. moralistyka [883]
 404. pisma zbiorowe [879]
 405. opracowanie bibliograficzne [863]
 406. sztuki teatralne [859]
 407. wspomnienia historyczne [858]
 408. przemówienie [856]
 409. pamiętniki 19w. [854]
 410. komentarz [854]
 411. program nauczania [844]
 412. powieść historyczna [843]
 413. dysertacja [836]
 414. uniwersał [833]
 415. statuty synodalne [831]
 416. spisy wykładów [826]
 417. wydawnictwo okolicznościowe [824]
 418. plan miasta [821]
 419. mowy laudacyjne [821]
 420. opisy podróży [818]
 421. podręcznik akademicki [801]
 422. teksty źródłowe [799]
 423. reportaż [790]
 424. prospekty [762]
 425. katalog handlowy [762]
 426. druk ulotny [748]
 427. księga miejska [743]
 428. księga [735]
 429. programy [734]
 430. mowa [729]
 431. obraz [726]
 432. podania [725]
 433. zbiór [725]
 434. bajka [725]
 435. libretta [706]
 436. poezja funeralna [705]
 437. streszczenie [701]
 438. wykaz ulic [694]
 439. quaestiones [692]
 440. biografia bibliografia [672]
 441. indeksy [659]
 442. podręczniki dla szkół średnich [652]
 443. tańce [638]
 444. list [637]
 445. monografia statystyczna [633]
 446. druki urzędowe [626]
 447. laudacje [624]
 448. zbiory pism [622]
 449. komedie [621]
 450. literatura popularnonaukowa [621]
 451. protokół [614]
 452. komedia [606]
 453. karta zaopatrzeniowa [603]
 454. hagiografia [603]
 455. opis [602]
 456. epitalamia [596]
 457. literatura [596]
 458. poradniki gospodarskie [583]
 459. noty dyplomatyczne [578]
 460. publikacje elektroniczne [569]
 461. druk urzędowy [566]
 462. tragedia [564]
 463. księgi ziemskie [560]
 464. zaśwadczenia [559]
 465. leksykon [554]
 466. okólnik [544]
 467. kodeksy prawne [542]
 468. pamiątka [542]
 469. przepisy wojskowe [540]
 470. inkunabuł [534]
 471. list pasterski [533]
 472. notatki [530]
 473. rozkaz [525]
 474. kodeks handlowy [524]
 475. wiersze okolicznościowe [520]
 476. opowieści [516]
 477. dysertacje [515]
 478. cegiełka [515]
 479. dodatek nadzwyczajny [512]
 480. księga kancelaryjna [509]
 481. projekty sejmowe [507]
 482. statuty i regulaminy [505]
 483. deklaracje [503]
 484. baśnie [503]
 485. tabele [502]
 486. załączniki [491]
 487. sielanki [489]
 488. vademecum [486]
 489. raptularze [479]
 490. etiudy organowe [478]
 491. paszkwile [476]
 492. epigramaty [475]
 493. przepowiednie [469]
 494. metryki [467]
 495. szkice religijne [463]
 496. nowela [461]
 497. dziennik urzędowy [443]
 498. mowy sądowe [431]
 499. pamiętniki 19 w. [429]
 500. szkice historyyczne [424]
 501. katalog księgarski [421]
 502. rozkazy [416]
 503. szkice satyryczne [414]
 504. katalog galerii [410]
 505. agenda [405]
 506. przewodniki turystyczne 19w. [403]
 507. kroniki klasztorne [399]
 508. epistolografia [398]
 509. zapisy fonograficzne [392]
 510. manifest [391]
 511. uchwały [380]
 512. zielnik [377]
 513. nowiny [376]
 514. spisy map [369]
 515. Praca magisterska [366]
 516. tablice [365]
 517. mowy rektorskie [357]
 518. zdjęcie [357]
 519. relacja [355]
 520. księgi biblijne [355]
 521. spisy dokumentów [354]
 522. memoriały [353]
 523. wyroki sądowe [351]
 524. szkice geograficzne [347]
 525. mowa pogrzebowa [345]
 526. dramat [344]
 527. wodewile [336]
 528. formularz [335]
 529. rozprawy i monografie [335]
 530. monografie porównawcze [335]
 531. księgi liturgiczne [334]
 532. katalog roślin [333]
 533. przymówienie się [332]
 534. modlitewnik [332]
 535. dekrety [331]
 536. nalepka iluminacyjna [331]
 537. opis panowania [331]
 538. plansza [329]
 539. afisze filmowe [328]
 540. opwiadania historyczne [327]
 541. ekspedycje [322]
 542. odezwa [321]
 543. wiersz okolicznościowy [320]
 544. mitologie [316]
 545. laudum [315]
 546. dowód tożsamości [314]
 547. przedruki [307]
 548. roczniki statystyczne [307]
 549. testamenty [306]
 550. satyry polityczne [298]
 551. pamflety [297]
 552. manifesty [293]
 553. rozprawy religijne [292]
 554. pogadanki [289]
 555. Prace habilitacyjne [289]
 556. schematyzmy [288]
 557. rubrycele [288]
 558. tablice historyczne [285]
 559. afisz [284]
 560. projekty [283]
 561. traktat teologiczny [282]
 562. spisy wystawców [281]
 563. elegie [277]
 564. szkice ekonomiczne [277]
 565. memoriał [277]
 566. szkice gospodarcze [275]
 567. szkice naukowe [271]
 568. zaproszenia [267]
 569. epitafium [264]
 570. Zbiór pieśni [264]
 571. poradniki budowlane [264]
 572. poezja okolicznościowa [263]
 573. kopie maszynopisu [262]
 574. szkice jubileuszowe [262]
 575. komentarze do tekstów [259]
 576. monografie filozoficzne [253]
 577. karta żywnościowa [253]
 578. atlasy historyczne [252]
 579. reprodukcje zdjęć [251]
 580. słowo wstępne [246]
 581. fragmenty [242]
 582. szkice polityczne [241]
 583. komunikaty [235]
 584. akty prawne [234]
 585. satyra [233]
 586. katechizm (katechizmy) [231]
 587. szkice bibliograficzne [231]
 588. odznaczenia [231]
 589. relacje historyczne [231]
 590. alegorie [231]
 591. objaśnienia do przezroczy [230]
 592. interpelacja poselska [227]
 593. ogłoszenia [225]
 594. akta majątkowe [225]
 595. szkice popularno-naukowe [223]
 596. traktaty filozoficzne [222]
 597. tekst na prawach rękopisu [222]
 598. regulamin szkolny [220]
 599. klucz do oznaczania [219]
 600. zwierciadło [214]
 601. program uroczystości [213]
 602. felieton [210]
 603. argument [209]
 604. przepisy służbowe [207]
 605. studia genealogiczne [205]
 606. program koncertu [205]
 607. pismo jubileuszowe [205]
 608. anegdoty [204]
 609. przewodniki sakralne [204]
 610. rozkład jazdy [197]
 611. kopie [197]
 612. rozprawy publicystyczne [196]
 613. katalog wydawniczy [195]
 614. Zeszyt Naukowy monografia [195]
 615. katalog prasowy [191]
 616. tezy [190]
 617. zbiór mów [188]
 618. ulotki reklamowe [187]
 619. miscellanea [186]
 620. odpowiedź [183]
 621. dyplom [183]
 622. monografie krytyczno-bibliograficzne [181]
 623. karta wstępu [179]
 624. księgi miejskie [177]
 625. inkunabuły [176]
 626. druki [174]
 627. mowy polityczne [171]
 628. recepta [171]
 629. komentarze biblijne [170]
 630. świadectwa szkolne [169]
 631. plan [166]
 632. kroniki żałobne [165]
 633. zarządzenie [162]
 634. katechizm [161]
 635. plankty [160]
 636. afisze [158]
 637. epitafia [155]
 638. rozprawy krytyczne [153]
 639. mowa żałobna [152]
 640. uwiadomienia [151]
 641. interpelacje poselskie [150]
 642. śpiewnik [150]
 643. varia [148]
 644. faksymile rękopisu [143]
 645. powieść autobiograficzna [142]
 646. obligacja [140]
 647. lacrimae [135]
 648. programy uroczystości [131]
 649. programy teatralne [131]
 650. article [131]
 651. dokument królewski [130]
 652. program zjazdu [129]
 653. słowniki geograficzne [129]
 654. programy przedstawień [129]
 655. powieść biograficzna [129]
 656. lauda [129]
 657. traktaty teologiczne [127]
 658. dowód osobisty [127]
 659. almanach [127]
 660. apele [126]
 661. Utwory satyryczne [126]
 662. petycje [125]
 663. list otwarty [124]
 664. rozprawy naukowe [123]
 665. rezolucje [123]
 666. okólniki [121]
 667. memoranda [118]
 668. protestacje [116]
 669. miedzioryt [116]
 670. złote myśli [116]
 671. gesta [113]
 672. ordynacje [109]
 673. glosariusz [108]
 674. traktat filozoficzny [108]
 675. poematy żałobne [107]
 676. karta dostaw mleka [107]
 677. gratulacje [105]
 678. poemat dramatyczny [105]
 679. karta wizytowa [104]
 680. silva rerum [102]
 681. informatory szkolne [100]
 682. kwestionariusz [100]
 683. mowy okolicznościowe [99]
 684. analiza [99]
 685. naszywka [98]
 686. program konferencji [95]
 687. przysięga [95]
 688. votum [94]
 689. szkic monograficzny [93]
 690. brewiarze [91]
 691. katalogi roślin użytkowych [90]
 692. rozprawy psychologiczne [89]
 693. dramolet [89]
 694. kazania pogrzebowe [88]
 695. deklaracja [87]
 696. pokwitowanie [86]
 697. habilitacja [86]
 698. tłumaczenia [85]
 699. akty zgonu [83]
 700. rozprawki astronomiczne [82]
 701. poezja religijna [82]
 702. monografie psychologiczne [79]
 703. kontrakty [78]
 704. przemowy [78]
 705. rozprawy sądowe [78]
 706. opis wizytacji [77]
 707. paszport [76]
 708. sentencje [76]
 709. opisy flory [75]
 710. koncept [75]
 711. dzienniki wydatków [73]
 712. notatka biograficzna [73]
 713. expositio [72]
 714. biografia literacka [72]
 715. kartka świąteczna [70]
 716. kartka pocztowa [70]
 717. księgi wpisów [69]
 718. bilet wstępu [69]
 719. staroduki [68]
 720. dzienniki podawcze [67]
 721. dokumenty królewskie [67]
 722. zapiski [65]
 723. mowa sejmowa [64]
 724. okólnik bankowy [64]
 725. kosztorysy [64]
 726. ustawy podatkowe [63]
 727. regulamin bankowy [63]
 728. książki pamiątkowe [63]
 729. świadectwo szkolne [62]
 730. karta uczestnictwa [62]
 731. poemat żałobny [61]
 732. księgi metrykalne [61]
 733. diariusz [60]
 734. rachunki [59]
 735. komentarze [59]
 736. umowy [58]
 737. gwasz [57]
 738. gwarancja [57]
 739. tragedie [56]
 740. sprostowanie [53]
 741. portrety [53]
 742. obraz olejny [53]
 743. opinie [52]
 744. klepsydry [52]
 745. informator teatralny [52]
 746. wykłady naukowe [51]
 747. statuty sejmowe [51]
 748. ogłoszenie [51]
 749. ugody [50]
 750. kancjonał [50]
 751. opery [48]
 752. zeszyty szkolne [48]
 753. apologetyka [48]
 754. przepisy licencyjne [47]
 755. przepisy budowlane [47]
 756. rozporządzenia królewskie [46]
 757. akta cechowe [46]
 758. transumpty [45]
 759. zakładka do książki [45]
 760. scenki ludowe [44]
 761. repertuary [42]
 762. księgi rachunkowe [42]
 763. recencja [41]
 764. akcje [39]
 765. rozprawa doktorska przed obroną [38]
 766. Poznań [38]
 767. zarządzenia [37]
 768. układy zbiorowe pracy [37]
 769. mandaty [37]
 770. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [36]
 771. głos [35]
 772. dane osobowe [35]
 773. akwarela [35]
 774. opera [34]
 775. masoniki [33]
 776. relacje sejmowe [32]
 777. księgi protokólarne [32]
 778. instrukcje nauczania [32]
 779. zagajenie [30]
 780. krytyka [30]
 781. itinerarium [29]
 782. opracowania medyczne [26]
 783. prezentacja [25]
 784. abecadlnik [25]
 785. instrukcje poselskie [24]
 786. krytyka literacka [23]
 787. protesty [22]
 788. księga szkoły [22]
 789. regulaminy szkolne [20]
 790. opracowania naukowe [20]
 791. ballady [19]
 792. zażalenia [18]
 793. kantaty [18]
 794. blankiety [18]
 795. summa [17]
 796. exlibris [16]
 797. akta wizytacyjne [12]
 798. rozprawy teologiczne [11]
 799. brewe papieskie [10]
 800. dekrety królewskie [6]
 801. kodeks prawny [2]
 802. prace źródłowe [0]
 803. mowy pogrzebowe 19w. [0]

More statistics...