Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 321125

Readers on-line: 152

Total number of users since Jun 10, 2004: 61867547

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [69943]
 2. czasopismo [61555]
 3. czasopisma [61461]
 4. gazety [60172]
 5. wydawnictwa urzędowe [16259]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [4763]
 8. rękopisy [4391]
 9. dzienniki urzędowe [4041]
 10. źródła historyczne [3763]
 11. dodatek do czasopisma [3734]
 12. starodruki [3408]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1916]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1637]
 19. rozprawa doktorska [1297]
 20. tygodniki [1206]
 21. dwutygodniki [1099]
 22. sprawozdania [1022]
 23. korespondencje [984]
 24. artykuł [932]
 25. monografie [789]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. dokumenty elektroniczne [651]
 29. rozprawa habilitacyjna [647]
 30. kalendarz [598]
 31. fiszki [592]
 32. tygodniki ilustrowane [560]
 33. listy [554]
 34. artykuły [554]
 35. fotografie [551]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [485]
 38. źródło historyczne [432]
 39. powieści [432]
 40. pocztówki [428]
 41. broszury [403]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. źródło [382]
 45. mapy [379]
 46. materiały sejmowe [375]
 47. pamiętnik [339]
 48. kalendarze [337]
 49. Beilage [321]
 50. powieści historyczne [291]
 51. monografia historyczna [288]
 52. biuletyn [283]
 53. miesięcznik [276]
 54. bibliografie [276]
 55. podręczniki akademickie [262]
 56. muzykalia [257]
 57. rocznik [255]
 58. pamiętniki [250]
 59. raporty [246]
 60. monografie historyczne [246]
 61. fotografia [222]
 62. szkice historyczne [221]
 63. rozprawy doktorskie [215]
 64. podręczniki [211]
 65. biografie [200]
 66. opracowanie [195]
 67. dokumenty [194]
 68. kazania [188]
 69. spis [176]
 70. sprawozdanie [147]
 71. poezja [145]
 72. statut [140]
 73. karta pocztowa [132]
 74. biuletyny [132]
 75. opowiadania [130]
 76. roczniki [128]
 77. ustawy [126]
 78. fotokopia [122]
 79. słowniki [121]
 80. szkice [119]
 81. katalog [119]
 82. poradnik [117]
 83. mapa [117]
 84. odezwy [116]
 85. informatory [116]
 86. telegram [115]
 87. programy nauczania [110]
 88. statuty [107]
 89. maszynopis [107]
 90. listy nazwisk [107]
 91. kazanie [107]
 92. wydawnictwa popularne [105]
 93. spisy lasów [105]
 94. mowy pogrzebowe [104]
 95. zeszyty naukowe [101]
 96. wydawnictwa źródłowe [101]
 97. dramaty [100]
 98. poradniki [99]
 99. mowy sejmowe [98]
 100. odbitka [96]
 101. wizerunek [95]
 102. dziennik [93]
 103. poezje [92]
 104. spisy [91]
 105. recenzja [88]
 106. mowy [88]
 107. rozprawy [86]
 108. spisy osobowe [85]
 109. książka [85]
 110. wspomnienia [84]
 111. księgi adresowe [82]
 112. podręcznik [81]
 113. czasopisma wojskowe polskie [81]
 114. poradnik metodyczny [80]
 115. korespondencja [80]
 116. ulotka [76]
 117. kronika [76]
 118. ryciny [74]
 119. maszynopis powielony [73]
 120. szkice literackie [72]
 121. modlitewniki [70]
 122. publicystyka [69]
 123. opracowania historyczne [67]
 124. regulamin [66]
 125. programy wykładów [66]
 126. biografia [66]
 127. Volks-Kalender [66]
 128. beletrystyka [64]
 129. katalogi [62]
 130. antologie [62]
 131. opracowania [61]
 132. druk okolicznościowy [61]
 133. wykłady naukowe [60]
 134. przewodnik [60]
 135. katalog wystawy [60]
 136. katalogi wystaw [59]
 137. druki ulotne [58]
 138. mowy żałobne [57]
 139. czasopisma niezależne [56]
 140. zdjęcia [55]
 141. uniwersały [55]
 142. wykazy [54]
 143. encyklopedie [54]
 144. przewodniki [53]
 145. album [53]
 146. odbitki [52]
 147. powieść [51]
 148. akta sejmowe [51]
 149. głos sejmowy [50]
 150. obwieszczenia [48]
 151. albumy [48]
 152. wykłady [47]
 153. pisma patrystyczne [47]
 154. nuty [47]
 155. maszynopisy [47]
 156. wykłady uniwersyteckie [46]
 157. panegiryki [45]
 158. dyplomy [45]
 159. ikonografia [44]
 160. materiały konferencyjne [42]
 161. kwartalnik [42]
 162. regulaminy [41]
 163. program wykładów [41]
 164. antologia [40]
 165. katalogi księgarskie [39]
 166. księgi pamiątkowe [38]
 167. broszura [38]
 168. wykład [37]
 169. pocztówka [37]
 170. herbarze [37]
 171. program teatralny/operowy [36]
 172. raptularze [35]
 173. pieśni [35]
 174. odczyty [35]
 175. kroniki [35]
 176. notatki [34]
 177. almanachy [34]
 178. rozważania [33]
 179. druki [32]
 180. wykaz [31]
 181. programy filmowe [31]
 182. katechizmy [31]
 183. ulotki [30]
 184. instrukcje [30]
 185. streszczenie [29]
 186. rozmyślania [29]
 187. rozdział [29]
 188. przepisy prawne [29]
 189. nadbitka [29]
 190. konstytucje sejmowe [29]
 191. zaproszenie [28]
 192. recenzje [28]
 193. listy otwarte [28]
 194. komedie [28]
 195. eseje [28]
 196. referaty [27]
 197. plany [27]
 198. satyry [26]
 199. nadbitki [25]
 200. obwieszczenie [24]
 201. nekrologi [24]
 202. wstęp [23]
 203. list [22]
 204. inwentarz [22]
 205. rozprawa [21]
 206. programy [21]
 207. nekrolog [21]
 208. jednodniówki [21]
 209. genealogie [21]
 210. ustawa [20]
 211. ulotki wyborcze [20]
 212. relacje z podróży [20]
 213. polemiki [20]
 214. panegiryk [20]
 215. orzeczenia prawne [20]
 216. dialogi [20]
 217. słownik [19]
 218. skrypt [19]
 219. rejestry [19]
 220. prospekty [19]
 221. prospekt [19]
 222. program [19]
 223. modlitwy [19]
 224. leksykony [19]
 225. śpiewniki [18]
 226. referat [18]
 227. opowiadanie [18]
 228. legitymacje członkowskie [18]
 229. katalog antykwaryczny [18]
 230. dokumenty muzyczne [18]
 231. atlasy [18]
 232. wydawnictwo okolicznościowe [17]
 233. statystyki [17]
 234. polemika [17]
 235. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 236. inwentarze [17]
 237. druki okolicznościowe [17]
 238. powieść historyczna [16]
 239. nowele [16]
 240. bajki [16]
 241. życiorysy [15]
 242. wykazy personalne [15]
 243. statuty i regulaminy [15]
 244. rozporządzenia [15]
 245. poradniki rolnicze [15]
 246. opisy [15]
 247. księga pamiątkowa [15]
 248. uniwersał [14]
 249. traktat [14]
 250. spis nazwisk [14]
 251. przemówienia [14]
 252. plansza [14]
 253. opisy kraju [14]
 254. kodeks dyplomatyczny [14]
 255. dysertacje [14]
 256. druk ulotny [14]
 257. bibliografia [14]
 258. wypisy [13]
 259. słownik geograficzny [13]
 260. szkice filozoficzne [13]
 261. skrypty [13]
 262. skorowidze [13]
 263. relacje osobiste [13]
 264. poemat [13]
 265. księgi rachunkowe [13]
 266. kodeksy [13]
 267. jednodniówka [13]
 268. diariusze [13]
 269. biografie literackie [13]
 270. biblia [13]
 271. szkice biograficzne [12]
 272. spisy nazwisk [12]
 273. reprodukcja [12]
 274. protokoły [12]
 275. opowiadania historyczne [12]
 276. ogłoszenia [12]
 277. encyklopedia [12]
 278. deklaracje [12]
 279. cenniki [12]
 280. zbiory dokumentów [11]
 281. wspomnienia pośmiertne [11]
 282. wiersze okolicznościowe [11]
 283. testamenty [11]
 284. quaestiones [11]
 285. przemówienie [11]
 286. plakat [11]
 287. opisy podróży [11]
 288. katalog księgarski [11]
 289. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 290. druki urzędowe [11]
 291. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 292. broszury polityczne [11]
 293. zbiory pism [10]
 294. załączniki [10]
 295. wiersze [10]
 296. szkice krytyczne [10]
 297. studium [10]
 298. relacje [10]
 299. przymówienie się [10]
 300. projekty sejmowe [10]
 301. prace zbiorowe [10]
 302. poematy [10]
 303. podręczniki medyczne [10]
 304. okólnik [10]
 305. metryki [10]
 306. elementarze [10]
 307. dramat [10]
 308. zaproszenia [9]
 309. wspomnienia z podróży [9]
 310. sztuki teatralne [9]
 311. serie wydawnicze [9]
 312. rozkazy [9]
 313. relacja z podróży [9]
 314. recencja [9]
 315. poradniki budowlane [9]
 316. podręczniki dla szkół średnich [9]
 317. lista oficerów [9]
 318. kodeksy prawne [9]
 319. inkunabuły [9]
 320. herbarz [9]
 321. ekspedycje [9]
 322. dzienniki [9]
 323. atlas [9]
 324. akwarele [9]
 325. akty zgonu [9]
 326. spisy wykładów [8]
 327. rozprawy fiozoficzne [8]
 328. rozkazy wojskowe [8]
 329. przewodniki turystyczne [8]
 330. projekty [8]
 331. odezwa [8]
 332. nowiny [8]
 333. mowy sądowe [8]
 334. mowa [8]
 335. libretta [8]
 336. legendy [8]
 337. książki kucharskie [8]
 338. katalogi biblioteczne [8]
 339. katalog wydawniczy [8]
 340. indeksy [8]
 341. fraszki [8]
 342. epitalamia [8]
 343. epistolografia [8]
 344. druk urzędowy [8]
 345. Zeszyt Naukowy [8]
 346. zaświadczenie [7]
 347. wykaz miejscowości [7]
 348. wydawnictwo ilustrowane [7]
 349. wiersz okolicznościowy [7]
 350. tłumaczenie [7]
 351. traktaty [7]
 352. szkice religijne [7]
 353. spis osobowy [7]
 354. reprinty [7]
 355. przekłady [7]
 356. program nauczania [7]
 357. pisma [7]
 358. opis kraju [7]
 359. mowy polityczne [7]
 360. księga jubileuszowa [7]
 361. książka adresowa [7]
 362. artykuły historyczno-prawne [7]
 363. afisze filmowe [7]
 364. żywoty świętych [6]
 365. zapisy fonograficzne [6]
 366. wyroki sądowe [6]
 367. spisy miejscowości [6]
 368. rozprawy naukowe [6]
 369. rozporządzenie [6]
 370. roczniki oficerskie [6]
 371. przepisy służbowe [6]
 372. programy uroczystości [6]
 373. programy teatralne [6]
 374. praca zbiorowa [6]
 375. poradniki medyczne [6]
 376. poradniki gospodarskie [6]
 377. poezja okolicznościowa [6]
 378. poezja funeralna [6]
 379. odczyt [6]
 380. mowy rektorskie [6]
 381. monografie literackie [6]
 382. lista nazwisk [6]
 383. księga adresowa [6]
 384. kompendium [6]
 385. katalog handlowy [6]
 386. kalendarium [6]
 387. hagiografie [6]
 388. diariusze sejmowe [6]
 389. dekrety [6]
 390. cennik [6]
 391. cegiełka [6]
 392. biografia literacka [6]
 393. świadectwa szkolne [5]
 394. vademecum [5]
 395. uchwały [5]
 396. traktat teologiczny [5]
 397. tablice [5]
 398. szkice popularno-naukowe [5]
 399. spisy geograficzne [5]
 400. spis miejscowości [5]
 401. skorowidz [5]
 402. sielanki [5]
 403. rozprawy historyczne [5]
 404. rozprawy filozoficzne [5]
 405. rezolucje [5]
 406. przepisy wojskowe [5]
 407. praca doktorska [5]
 408. poradniki weterynaryjne [5]
 409. podania [5]
 410. pisma zbiorowe [5]
 411. partytura [5]
 412. pamiętniki 19w. [5]
 413. pamiątka [5]
 414. opery [5]
 415. okólniki [5]
 416. odpowiedź [5]
 417. nalepka iluminacyjna [5]
 418. monografie filozoficzne [5]
 419. miesięczniki [5]
 420. manifesty [5]
 421. leksykon [5]
 422. laudacje [5]
 423. księgi liturgiczne [5]
 424. komedia [5]
 425. karta zaopatrzeniowa [5]
 426. kancjonały [5]
 427. instrukcje wojskowe [5]
 428. dzienniki podróży [5]
 429. anegdoty [5]
 430. akty prawne [5]
 431. zbiór [4]
 432. zaśwadczenia [4]
 433. uwiadomienia [4]
 434. ulotki reklamowe [4]
 435. tabele [4]
 436. synteza [4]
 437. rozprawy religijne [4]
 438. reportaż [4]
 439. regulaminy wojskowe [4]
 440. psałterz [4]
 441. przysłowia [4]
 442. pieśń [4]
 443. petycje [4]
 444. opracowania naukowe [4]
 445. opowieści [4]
 446. opis podróży [4]
 447. mowy okolicznościowe [4]
 448. monografie genealogiczne [4]
 449. modlitewnik [4]
 450. memoriały [4]
 451. manifest [4]
 452. literatura popularnonaukowa [4]
 453. księgi wpisów [4]
 454. księgi jubileuszowe [4]
 455. książki telefoniczne [4]
 456. książki adresowe [4]
 457. książka kucharska [4]
 458. kodeks [4]
 459. inkunabuł [4]
 460. informatory szkolne [4]
 461. hagiografia [4]
 462. fragmenty [4]
 463. epitafium [4]
 464. elegie [4]
 465. argument [4]
 466. zielniki [3]
 467. wspomnienia historyczne [3]
 468. wodewile [3]
 469. umowy [3]
 470. transumpty [3]
 471. tragedie [3]
 472. teksty źródłowe [3]
 473. słownik biograficzny [3]
 474. szkice naukowe [3]
 475. szkice monograficzne [3]
 476. szkice ekonomiczne [3]
 477. studia historyczne [3]
 478. spis statystyczny [3]
 479. satyra [3]
 480. rozprawy krytyczne [3]
 481. roczniki lekarskie [3]
 482. relacja [3]
 483. rejestry zmarłych [3]
 484. rachunki [3]
 485. przewodniki turystyczne 19w. [3]
 486. przedruki [3]
 487. protokół [3]
 488. protestacje [3]
 489. program uroczystości [3]
 490. piosenki [3]
 491. ordynacje [3]
 492. opwiadania historyczne [3]
 493. opracowanie bibliograficzne [3]
 494. nowela [3]
 495. mszały [3]
 496. mowa żałobna [3]
 497. mowa pogrzebowa [3]
 498. monografia statystyczna [3]
 499. literatura [3]
 500. lista poległych [3]
 501. lista [3]
 502. list pasterski [3]
 503. list otwarty [3]
 504. kroniki klasztorne [3]
 505. kontrakty [3]
 506. komunikat [3]
 507. komentarze do ustawy [3]
 508. komentarz [3]
 509. kazania pogrzebowe [3]
 510. katechizm (katechizmy) [3]
 511. katalog galerii [3]
 512. kantyczki [3]
 513. interpelacje poselskie [3]
 514. indeks [3]
 515. formularz [3]
 516. dzienniki wydatków [3]
 517. dziennik urzędowy [3]
 518. dysertacja [3]
 519. dyplom [3]
 520. dokument królewski [3]
 521. brewiarze [3]
 522. article [3]
 523. apele [3]
 524. akta majątkowe [3]
 525. afisze [3]
 526. Zbiór pieśni [3]
 527. śpiewnik [2]
 528. zarządzenie [2]
 529. wypisy heraldyczne [2]
 530. wykazy miejscowości [2]
 531. traktaty filozoficzne [2]
 532. tragedia [2]
 533. tezy [2]
 534. tablice historyczne [2]
 535. szkice satyryczne [2]
 536. szkice polityczne [2]
 537. szkice jubileuszowe [2]
 538. szkice gospodarcze [2]
 539. szkice bibliograficzne [2]
 540. szkic historyczny [2]
 541. statuty synodalne [2]
 542. staroduki [2]
 543. spisy wystawców [2]
 544. spisy topograficzne [2]
 545. spisy książek [2]
 546. scenki ludowe [2]
 547. satyry polityczne [2]
 548. rozprawy publicystyczne [2]
 549. rozkaz [2]
 550. roczniki statystyczne [2]
 551. rejestr [2]
 552. regulamin szkolny [2]
 553. recepta [2]
 554. przepisy licencyjne [2]
 555. przemowy [2]
 556. program zjazdu [2]
 557. program konferencji [2]
 558. praca magisterska [2]
 559. powieść biograficzna [2]
 560. postylle [2]
 561. pogadanki [2]
 562. podręczniki wyborcze [2]
 563. podręcznik akademicki [2]
 564. plan miasta [2]
 565. pisma filozoficzne [2]
 566. pieczęcie [2]
 567. paszport [2]
 568. paszkwile [2]
 569. pamiętniki 19 w. [2]
 570. pamflety [2]
 571. opracowania geograficzne [2]
 572. opis [2]
 573. odznaczenia [2]
 574. obraz [2]
 575. noty dyplomatyczne [2]
 576. normy prawne [2]
 577. mowy weselne [2]
 578. mowa sejmowa [2]
 579. monografie heraldyczne [2]
 580. miscellanea [2]
 581. miedzioryt [2]
 582. memoriał [2]
 583. listy oficerów [2]
 584. laudum [2]
 585. lacrimae [2]
 586. kwestionariusz [2]
 587. księgi sądowe [2]
 588. księgi biblijne [2]
 589. księga sądowa [2]
 590. księga [2]
 591. kopie maszynopisu [2]
 592. komunikaty [2]
 593. komentarze [2]
 594. katalogi grafiki [2]
 595. katalog roślin [2]
 596. karta wstępu [2]
 597. ilustracje [2]
 598. gwasz [2]
 599. gratulacje [2]
 600. glosariusz [2]
 601. epitafia [2]
 602. epigramaty [2]
 603. edycje [2]
 604. dowód tożsamości [2]
 605. dodatek nadzwyczajny [2]
 606. diariusz [2]
 607. czasopisma literackie [2]
 608. biografia bibliografia [2]
 609. bilet wstępu [2]
 610. baśnie [2]
 611. ballady [2]
 612. bajka [2]
 613. afisz [2]
 614. adresy [2]
 615. Kalender (Evangelischer) [2]
 616. świadectwo szkolne [1]
 617. złote myśli [1]
 618. zwierciadło [1]
 619. zielnik [1]
 620. zeszyty szkolne [1]
 621. zdjęcie [1]
 622. zbiór mów [1]
 623. zażalenia [1]
 624. zarządzenia [1]
 625. zapiski heraldyczne [1]
 626. zapiski [1]
 627. zakładka do książki [1]
 628. zagajenie [1]
 629. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 630. wykłady filozoficzne [1]
 631. wykaz ulic [1]
 632. votum [1]
 633. varia [1]
 634. ustawy podatkowe [1]
 635. ustawy kościelne [1]
 636. układy zbiorowe pracy [1]
 637. ugody [1]
 638. tłumaczenia [1]
 639. tygodn [1]
 640. traktaty teologiczne [1]
 641. traktat filozoficzny [1]
 642. tekst na prawach rękopisu [1]
 643. tańce [1]
 644. słowo wstępne [1]
 645. słowniki heraldyczne [1]
 646. słowniki geograficzne [1]
 647. słownik heraldyczny [1]
 648. szkice historyyczne [1]
 649. szkice geograficzne [1]
 650. szkic monograficzny [1]
 651. summa [1]
 652. studia genealogiczne [1]
 653. statuty sejmowe [1]
 654. sprostowanie [1]
 655. spisy map [1]
 656. spisy gmin [1]
 657. spisy dokumentów [1]
 658. spis numizmatyczny [1]
 659. silva rerum [1]
 660. sentencje [1]
 661. schematyzmy [1]
 662. rubrycele [1]
 663. rozprawy teologiczne [1]
 664. rozprawy sądowe [1]
 665. rozprawy psychologiczne [1]
 666. rozprawy i monografie [1]
 667. rozprawki astronomiczne [1]
 668. rozporządzenia królewskie [1]
 669. rozkład jazdy [1]
 670. reprodukcje zdjęć [1]
 671. repertuary [1]
 672. relacje sejmowe [1]
 673. relacje historyczne [1]
 674. regulaminy szkolne [1]
 675. regulamin bankowy [1]
 676. referaty filozoficzne [1]
 677. publikacje elektroniczne [1]
 678. przysięga [1]
 679. przewodniki sakralne [1]
 680. przepowiednie [1]
 681. przepisy kościelne [1]
 682. przepisy budowlane [1]
 683. protesty [1]
 684. programy przedstawień [1]
 685. program koncertu [1]
 686. prezentacja [1]
 687. preprint [1]
 688. prace źródłowe [1]
 689. powieść autobiograficzna [1]
 690. portrety [1]
 691. poradniki heraldyczne [1]
 692. pokwitowanie [1]
 693. poezja religijna [1]
 694. poematy żałobne [1]
 695. poemat żałobny [1]
 696. poemat dramatyczny [1]
 697. podręcznik numizmatyczny [1]
 698. pod [1]
 699. plankty [1]
 700. plan [1]
 701. pismo jubileuszowe [1]
 702. pastorałka [1]
 703. oracje sądowe [1]
 704. opracowania statystyczne [1]
 705. opracowania medyczne [1]
 706. opracowania genealogiczne [1]
 707. opisy flory [1]
 708. opis wizytacji [1]
 709. opis panowania [1]
 710. opinie [1]
 711. opera [1]
 712. okólnik bankowy [1]
 713. ogłoszenie [1]
 714. obraz olejny [1]
 715. obligacja [1]
 716. objaśnienia do przezroczy [1]
 717. notatka biograficzna [1]
 718. naszywka [1]
 719. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 720. mowy laudacyjne [1]
 721. moralistyka [1]
 722. monografie psychologiczne [1]
 723. monografie porównawcze [1]
 724. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 725. mitologie [1]
 726. misteria ludowe [1]
 727. memoranda [1]
 728. materiały źródłowe [1]
 729. materiały kongresowe [1]
 730. masoniki [1]
 731. mandaty [1]
 732. listy odznaczonych [1]
 733. listy adresowe [1]
 734. lauda [1]
 735. księgi święte [1]
 736. księgi ziemskie [1]
 737. księgi protokólarne [1]
 738. księgi miejskie [1]
 739. księgi metrykalne [1]
 740. księgi imion [1]
 741. księga urodzeń [1]
 742. księga szkoły [1]
 743. księga miejska [1]
 744. księga kancelaryjna [1]
 745. książki pamiątkowe [1]
 746. książka telefoniczna [1]
 747. krytyka literacka [1]
 748. krytyka [1]
 749. kroniki żałobne [1]
 750. kosztorysy [1]
 751. kopie [1]
 752. konstytucje [1]
 753. koncept [1]
 754. komentarze do tekstów [1]
 755. komentarze biblijne [1]
 756. kolekcja okol [1]
 757. kodeks prawny [1]
 758. kodeks handlowy [1]
 759. klucz do oznaczania [1]
 760. klepsydry [1]
 761. katechizm [1]
 762. katalogi roślin użytkowych [1]
 763. katalog prasowy [1]
 764. kartka świąteczna [1]
 765. kartka pocztowa [1]
 766. karta żywnościowa [1]
 767. karta wizytowa [1]
 768. karta uczestnictwa [1]
 769. karta dostaw mleka [1]
 770. kantaty [1]
 771. kancjonał [1]
 772. itinerarium [1]
 773. interpelacja poselska [1]
 774. instrukcje poselskie [1]
 775. instrukcje nauczania [1]
 776. informator teatralny [1]
 777. historia [1]
 778. habilitacja [1]
 779. głos [1]
 780. gwarancja [1]
 781. gesta [1]
 782. felieton [1]
 783. faksymile rękopisu [1]
 784. expositio [1]
 785. exlibris [1]
 786. etiudy organowe [1]
 787. dzienniki podawcze [1]
 788. dramolet [1]
 789. dowód osobisty [1]
 790. dokumenty powstańcze [1]
 791. dokumenty królewskie [1]
 792. dekrety królewskie [1]
 793. deklaracja [1]
 794. dane osobowe [1]
 795. brewe papieskie [1]
 796. blankiety [1]
 797. biblie [1]
 798. atlasy historyczne [1]
 799. apologetyka [1]
 800. analiza [1]
 801. almanach [1]
 802. alegorie [1]
 803. akwarela [1]
 804. akty urodzeń [1]
 805. akta wizytacyjne [1]
 806. akta cechowe [1]
 807. akcje [1]
 808. agenda [1]
 809. abecadlnik [1]
 810. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 811. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 812. Utwory satyryczne [1]
 813. Prace habilitacyjne [1]
 814. Praca magisterska [1]
 815. Poznań [1]
 816. Kolekcja okolicznościowa [1]
 817. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [4539671]
 2. monografia [4319102]
 3. czasopisma [4063017]
 4. gazety [3482547]
 5. czasopismo [2818974]
 6. gazeta [2294221]
 7. książka [2178761]
 8. rozprawa habilitacyjna [1149639]
 9. księgi adresowe [633688]
 10. gazeta (gazety) [568228]
 11. starodruki [567630]
 12. dzienniki urzędowe [559036]
 13. monografie [513079]
 14. artykuł [467568]
 15. źródła historyczne [396482]
 16. personalia [382404]
 17. dokumentacja kadrowa [382404]
 18. herbarze [372680]
 19. rozprawy doktorskie [336554]
 20. spisy [334231]
 21. pamiętniki [321969]
 22. archiwalia [284369]
 23. bibliografie [283284]
 24. wydawnictwa urzędowe [276222]
 25. antologie [267605]
 26. przysłowia [261880]
 27. monografie historyczne [257356]
 28. artykuły [252386]
 29. listy strat [241810]
 30. biuletyn [237648]
 31. spis [214318]
 32. monografia historyczna [204861]
 33. kodeks dyplomatyczny [189217]
 34. wspomnienia [173384]
 35. skrypt [160748]
 36. źródło [160209]
 37. mapy [153018]
 38. opracowanie [146434]
 39. podręcznik [145771]
 40. genealogie [138042]
 41. spis nazwisk [133332]
 42. wykazy [132009]
 43. rejestry zmarłych [124032]
 44. akta [120954]
 45. lista poległych [119456]
 46. biblia [117716]
 47. roczniki [117458]
 48. roczniki oficerskie [115709]
 49. dokumenty elektroniczne [111131]
 50. sprawozdania [110456]
 51. pocztówki [108068]
 52. rocznik [106609]
 53. wykaz miejscowości [102824]
 54. spisy nazwisk [102338]
 55. kroniki [101760]
 56. szkice historyczne [101147]
 57. skorowidz [94320]
 58. słownik [90939]
 59. poradnik metodyczny [90243]
 60. rejestry [83431]
 61. kalendarze [80511]
 62. tłumaczenie [78410]
 63. wspomnienie [76973]
 64. dwutygodniki [76698]
 65. informator [75278]
 66. tygodniki ilustrowane [73311]
 67. źródło historyczne [69157]
 68. biografie [64336]
 69. tygodniki [62547]
 70. rękopis [57312]
 71. podręczniki akademickie [56069]
 72. kazania [56005]
 73. fotografia [55844]
 74. księgi pamiątkowe [53798]
 75. fotografie [51697]
 76. bibliografia [51036]
 77. broszury [49198]
 78. podręczniki [48475]
 79. rękopisy [48223]
 80. kalendarz [47284]
 81. dodatek do czasopisma [47135]
 82. praca magisterska [46552]
 83. listy [42756]
 84. skrypty [42362]
 85. program teatralny/operowy [41730]
 86. spisy osobowe [41384]
 87. słowniki [39874]
 88. wydawnictwa popularne [39414]
 89. herbarz [38771]
 90. opracowania [35299]
 91. starodruk [34122]
 92. katalogi [32901]
 93. encyklopedie [32063]
 94. inwentarze [31547]
 95. materiały konferencyjne [31494]
 96. przewodnik [31218]
 97. postylle [30579]
 98. almanachy [30343]
 99. przewodniki [28977]
 100. powieści [28933]
 101. album [28414]
 102. księga adresowa [28129]
 103. pamiętnik [27892]
 104. opracowania historyczne [27757]
 105. książki adresowe [27572]
 106. lista oficerów [27441]
 107. korespondencje [26635]
 108. maszynopis [26013]
 109. roczniki lekarskie [25979]
 110. informatory [25236]
 111. poradniki [24167]
 112. kwartalnik [23901]
 113. poezje [21733]
 114. sprawozdanie [21465]
 115. kronika [20261]
 116. muzykalia [19713]
 117. odezwy [19455]
 118. biografia [19445]
 119. miesięcznik [18648]
 120. praca zbiorowa [17981]
 121. kodeksy [17704]
 122. listy odznaczonych [17581]
 123. wykaz [17442]
 124. telegram [17193]
 125. materiały sejmowe [17095]
 126. diariusze sejmowe [16987]
 127. synteza [15865]
 128. atlasy [15814]
 129. odbitka [15736]
 130. spis miejscowości [15381]
 131. odbitki [15287]
 132. szkice literackie [15206]
 133. modlitewniki [15180]
 134. listy nazwisk [15084]
 135. słownik geograficzny [14852]
 136. kompendium [14795]
 137. akta sejmowe [14778]
 138. spisy miejscowości [14747]
 139. katalogi wystaw [14639]
 140. albumy [14391]
 141. zeszyty naukowe [14341]
 142. katalog [14123]
 143. Zeszyt Naukowy [13856]
 144. książka telefoniczna [13700]
 145. spisy lasów [13440]
 146. rozprawy [13351]
 147. książki telefoniczne [13284]
 148. artykuły historyczno-prawne [12828]
 149. prace zbiorowe [12618]
 150. wykazy personalne [12524]
 151. książka adresowa [12491]
 152. skorowidze [12446]
 153. ustawy [11689]
 154. Kolekcja okolicznościowa [11406]
 155. wizerunek [11395]
 156. dziennik [11393]
 157. ryciny [11368]
 158. poezja [11363]
 159. monografie heraldyczne [11212]
 160. opowiadania [11187]
 161. diariusze [11169]
 162. Dysertacja doktorska [11025]
 163. ulotka [10991]
 164. broszura [10978]
 165. katalogi grafiki [10911]
 166. referat [10819]
 167. ikonografia [10674]
 168. statuty [10482]
 169. mapa [10430]
 170. katalog wystawy [10415]
 171. inwentarz [10231]
 172. lista nazwisk [9991]
 173. powieści historyczne [9928]
 174. nadbitki [9878]
 175. pieśni [9711]
 176. poradnik [9345]
 177. rozprawa [9307]
 178. recenzje [9217]
 179. leksykony [9211]
 180. fiszki [9151]
 181. relacje osobiste [8888]
 182. dramaty [8808]
 183. biuletyny [8792]
 184. pieczęcie [8435]
 185. szkice [8089]
 186. powieść [8041]
 187. dodatek [8039]
 188. pisma patrystyczne [7965]
 189. maszynopisy [7814]
 190. ustawa [7660]
 191. książka kucharska [7636]
 192. korespondencja [7501]
 193. raporty [7435]
 194. spisy gmin [7377]
 195. spis statystyczny [7365]
 196. śpiewniki [7167]
 197. mowy [7136]
 198. wykłady [7113]
 199. orzeczenia prawne [6901]
 200. programy nauczania [6888]
 201. opisy [6877]
 202. wykazy miejscowości [6745]
 203. dzienniki [6694]
 204. opracowania genealogiczne [6650]
 205. księga jubileuszowa [6612]
 206. maszynopis powielony [6449]
 207. wypisy heraldyczne [6423]
 208. kolekcja okol [6307]
 209. spis osobowy [6288]
 210. statut [6251]
 211. poradniki rolnicze [6182]
 212. podręczniki wyborcze [6047]
 213. edycje [6030]
 214. katechizmy [6005]
 215. mowy sejmowe [5999]
 216. księgi imion [5960]
 217. druk okolicznościowy [5895]
 218. publicystyka [5872]
 219. plany [5869]
 220. spisy geograficzne [5849]
 221. mowy żałobne [5801]
 222. wykład [5795]
 223. druki ulotne [5776]
 224. zdjęcia [5676]
 225. beletrystyka [5590]
 226. polemiki [5578]
 227. rozważania [5568]
 228. przekłady [5561]
 229. adresy [5540]
 230. preprint [5538]
 231. przepisy prawne [5526]
 232. recenzja [5493]
 233. statystyki [5241]
 234. dialogi [5047]
 235. listy oficerów [4994]
 236. pocztówka [4880]
 237. wykłady uniwersyteckie [4774]
 238. bajki [4706]
 239. monografie genealogiczne [4612]
 240. regulamin [4561]
 241. nekrologi [4438]
 242. encyklopedia [4295]
 243. słownik biograficzny [4232]
 244. księgi święte [4224]
 245. słownik heraldyczny [4222]
 246. życiorysy [4216]
 247. programy wykładów [4148]
 248. nuty [4041]
 249. mowy pogrzebowe [4018]
 250. dokumenty [3990]
 251. Volks-Kalender [3956]
 252. opowiadania historyczne [3906]
 253. obwieszczenie [3879]
 254. rozdział [3872]
 255. kodeks [3851]
 256. nadbitka [3793]
 257. opowiadanie [3791]
 258. dokumenty muzyczne [3721]
 259. księga pamiątkowa [3712]
 260. praca doktorska [3712]
 261. karta pocztowa [3703]
 262. spisy topograficzne [3690]
 263. wstęp [3651]
 264. szkice biograficzne [3629]
 265. regulaminy [3622]
 266. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [3556]
 267. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [3556]
 268. pastorałka [3524]
 269. misteria ludowe [3524]
 270. opisy kraju [3436]
 271. odczyty [3335]
 272. panegiryki [3314]
 273. traktaty [3274]
 274. książki kucharskie [3257]
 275. szkice krytyczne [3095]
 276. konstytucje sejmowe [3057]
 277. programy filmowe [2950]
 278. legendy [2949]
 279. pisma filozoficzne [2866]
 280. kantyczki [2832]
 281. biblie [2729]
 282. biografie literackie [2714]
 283. normy prawne [2682]
 284. antologia [2677]
 285. psałterz [2668]
 286. księga sądowa [2666]
 287. partytura [2664]
 288. serie wydawnicze [2659]
 289. ulotki wyborcze [2643]
 290. dyplomy [2622]
 291. atlas [2546]
 292. studium [2533]
 293. referaty [2455]
 294. studia historyczne [2444]
 295. szkice filozoficzne [2424]
 296. jednodniówki [2417]
 297. rozmyślania [2384]
 298. zbiory dokumentów [2378]
 299. fraszki [2365]
 300. monografie literackie [2348]
 301. listy otwarte [2290]
 302. ulotki [2288]
 303. rozprawy filozoficzne [2288]
 304. komentarze do ustawy [2211]
 305. podręczniki medyczne [2187]
 306. fotokopia [2180]
 307. rozprawy historyczne [2165]
 308. instrukcje wojskowe [2152]
 309. poradniki weterynaryjne [2140]
 310. nekrolog [2094]
 311. poradniki medyczne [2076]
 312. relacje z podróży [2046]
 313. panegiryk [2043]
 314. kalendarium [2006]
 315. rozkazy wojskowe [1954]
 316. kazanie [1952]
 317. podręcznik numizmatyczny [1889]
 318. rozprawy fiozoficzne [1858]
 319. zielniki [1827]
 320. ilustracje [1821]
 321. zaproszenie [1810]
 322. instrukcje [1794]
 323. księga urodzeń [1789]
 324. akty urodzeń [1789]
 325. listy adresowe [1774]
 326. satyry [1771]
 327. nowele [1762]
 328. lista [1762]
 329. kancjonały [1741]
 330. modlitwy [1736]
 331. akwarele [1729]
 332. plakat [1675]
 333. przewodniki turystyczne [1640]
 334. słowniki heraldyczne [1620]
 335. poradniki heraldyczne [1620]
 336. pieśń [1597]
 337. jednodniówka [1593]
 338. żywoty świętych [1584]
 339. rejestr [1569]
 340. czasopisma wojskowe polskie [1565]
 341. pisma [1563]
 342. głos sejmowy [1561]
 343. prospekt [1558]
 344. wydawnictwa źródłowe [1542]
 345. czasopisma niezależne [1530]
 346. polemika [1528]
 347. Beilage [1507]
 348. elementarze [1503]
 349. druki okolicznościowe [1488]
 350. poemat [1457]
 351. program wykładów [1438]
 352. wspomnienia pośmiertne [1438]
 353. obwieszczenia [1418]
 354. reprinty [1412]
 355. indeks [1391]
 356. szkic historyczny [1391]
 357. reprodukcja [1383]
 358. rozporządzenie [1383]
 359. piosenki [1367]
 360. katalog antykwaryczny [1350]
 361. opis kraju [1347]
 362. opis podróży [1339]
 363. szkice monograficzne [1336]
 364. eseje [1330]
 365. zapiski heraldyczne [1322]
 366. broszury polityczne [1314]
 367. księgi sądowe [1304]
 368. regulaminy wojskowe [1295]
 369. zaświadczenie [1288]
 370. program [1238]
 371. odczyt [1234]
 372. spis numizmatyczny [1223]
 373. cenniki [1200]
 374. katalogi biblioteczne [1198]
 375. rozporządzenia [1177]
 376. księgi jubileuszowe [1153]
 377. traktat [1147]
 378. wykłady filozoficzne [1132]
 379. referaty filozoficzne [1132]
 380. wydawnictwo okolicznościowe [1129]
 381. katalogi księgarskie [1103]
 382. relacja z podróży [1081]
 383. protokoły [1073]
 384. opracowania geograficzne [1070]
 385. wiersze [1057]
 386. wypisy [1049]
 387. relacje [1048]
 388. katalog księgarski/wydawniczy [1045]
 389. przemówienia [1043]
 390. wspomnienia z podróży [1035]
 391. komentarz [1035]
 392. uniwersały [1032]
 393. legitymacje członkowskie [1030]
 394. powieść historyczna [1022]
 395. poematy [1022]
 396. spisy książek [1020]
 397. hagiografie [1013]
 398. opracowania statystyczne [1006]
 399. dokumenty powstańcze [1003]
 400. komedie [1000]
 401. dzienniki podróży [1000]
 402. cennik [999]
 403. streszczenie [996]
 404. ustawy kościelne [983]
 405. przepisy kościelne [983]
 406. mowy weselne [977]
 407. komunikat [969]
 408. mszały [961]
 409. sztuki teatralne [952]
 410. oracje sądowe [945]
 411. miesięczniki [935]
 412. pisma zbiorowe [917]
 413. wspomnienia historyczne [912]
 414. moralistyka [911]
 415. opracowanie bibliograficzne [909]
 416. opisy podróży [906]
 417. uniwersał [902]
 418. mowy laudacyjne [902]
 419. przemówienie [898]
 420. pamiętniki 19w. [898]
 421. podręcznik akademicki [892]
 422. spisy wykładów [885]
 423. program nauczania [881]
 424. dysertacja [872]
 425. programy [867]
 426. statuty synodalne [848]
 427. reportaż [844]
 428. prospekty [843]
 429. literatura popularnonaukowa [833]
 430. plan miasta [832]
 431. teksty źródłowe [827]
 432. katalog handlowy [825]
 433. księga miejska [823]
 434. druk ulotny [796]
 435. zbiór [795]
 436. libretta [791]
 437. księga [788]
 438. mowa [782]
 439. podania [780]
 440. obraz [774]
 441. bajka [739]
 442. laudacje [735]
 443. wykaz ulic [734]
 444. poezja funeralna [726]
 445. quaestiones [709]
 446. list [695]
 447. indeksy [694]
 448. podręczniki dla szkół średnich [689]
 449. literatura [683]
 450. zbiory pism [681]
 451. biografia bibliografia [680]
 452. tańce [671]
 453. monografia statystyczna [670]
 454. druki urzędowe [661]
 455. opis [654]
 456. kodeksy prawne [646]
 457. komedia [642]
 458. księgi ziemskie [642]
 459. załączniki [637]
 460. publikacje elektroniczne [637]
 461. inkunabuł [632]
 462. protokół [628]
 463. hagiografia [627]
 464. noty dyplomatyczne [627]
 465. karta zaopatrzeniowa [623]
 466. epigramaty [619]
 467. poradniki gospodarskie [614]
 468. epitalamia [611]
 469. etiudy organowe [611]
 470. paszkwile [605]
 471. zaśwadczenia [604]
 472. notatki [603]
 473. sielanki [602]
 474. przepowiednie [597]
 475. leksykon [586]
 476. druk urzędowy [577]
 477. tragedia [573]
 478. okólnik [566]
 479. pamiątka [562]
 480. przepisy wojskowe [557]
 481. wiersze okolicznościowe [551]
 482. rozkaz [550]
 483. deklaracje [549]
 484. kodeks handlowy [549]
 485. statuty i regulaminy [546]
 486. projekty sejmowe [545]
 487. cegiełka [543]
 488. list pasterski [540]
 489. dysertacje [539]
 490. baśnie [536]
 491. tabele [529]
 492. opowieści [529]
 493. pamiętniki 19 w. [526]
 494. raptularze [522]
 495. dodatek nadzwyczajny [520]
 496. mowy sądowe [519]
 497. księga kancelaryjna [518]
 498. vademecum [515]
 499. szkice religijne [514]
 500. metryki [510]
 501. pamflety [498]
 502. księgi liturgiczne [489]
 503. nowela [487]
 504. dziennik urzędowy [464]
 505. agenda [462]
 506. memoriały [460]
 507. katalog galerii [458]
 508. katalog księgarski [449]
 509. szkice historyyczne [449]
 510. kroniki klasztorne [436]
 511. przewodniki turystyczne 19w. [434]
 512. rozkazy [432]
 513. szkice satyryczne [422]
 514. epistolografia [419]
 515. uchwały [408]
 516. zapisy fonograficzne [406]
 517. manifest [400]
 518. dramat [398]
 519. nowiny [395]
 520. plansza [392]
 521. księgi biblijne [392]
 522. mowy rektorskie [385]
 523. zielnik [385]
 524. zdjęcie [383]
 525. tablice [379]
 526. spisy map [379]
 527. modlitewnik [376]
 528. Praca magisterska [371]
 529. odezwa [370]
 530. wyroki sądowe [367]
 531. relacja [366]
 532. spisy dokumentów [365]
 533. przymówienie się [360]
 534. mowa pogrzebowa [360]
 535. szkice geograficzne [358]
 536. nalepka iluminacyjna [354]
 537. afisze filmowe [350]
 538. dekrety [350]
 539. formularz [349]
 540. wodewile [343]
 541. opwiadania historyczne [342]
 542. monografie porównawcze [341]
 543. katalog roślin [338]
 544. wiersz okolicznościowy [337]
 545. ekspedycje [336]
 546. rozprawy i monografie [336]
 547. mitologie [336]
 548. opis panowania [335]
 549. testamenty [332]
 550. dowód tożsamości [331]
 551. spisy wystawców [328]
 552. elegie [323]
 553. roczniki statystyczne [322]
 554. laudum [322]
 555. manifesty [317]
 556. przedruki [316]
 557. satyry polityczne [310]
 558. schematyzmy [309]
 559. rubrycele [309]
 560. pogadanki [305]
 561. rozprawy religijne [301]
 562. Prace habilitacyjne [301]
 563. projekty [300]
 564. szkice naukowe [300]
 565. tablice historyczne [298]
 566. traktat teologiczny [297]
 567. afisz [297]
 568. kopie maszynopisu [296]
 569. zaproszenia [293]
 570. epitafium [293]
 571. Zbiór pieśni [293]
 572. szkice ekonomiczne [291]
 573. memoriał [291]
 574. szkice gospodarcze [287]
 575. katechizm (katechizmy) [285]
 576. poradniki budowlane [281]
 577. słowo wstępne [279]
 578. poezja okolicznościowa [274]
 579. reprodukcje zdjęć [274]
 580. komentarze do tekstów [274]
 581. monografie filozoficzne [270]
 582. szkice jubileuszowe [268]
 583. relacje historyczne [268]
 584. zbiór mów [265]
 585. alegorie [264]
 586. komunikaty [262]
 587. akty prawne [260]
 588. karta żywnościowa [257]
 589. atlasy historyczne [257]
 590. fragmenty [252]
 591. druki [251]
 592. szkice polityczne [248]
 593. szkice popularno-naukowe [245]
 594. szkice bibliograficzne [244]
 595. odznaczenia [244]
 596. brewiarze [241]
 597. akta majątkowe [241]
 598. tekst na prawach rękopisu [240]
 599. ogłoszenia [239]
 600. satyra [238]
 601. traktaty filozoficzne [237]
 602. katechizm [237]
 603. objaśnienia do przezroczy [236]
 604. interpelacja poselska [232]
 605. regulamin szkolny [230]
 606. anegdoty [229]
 607. klucz do oznaczania [228]
 608. przepisy służbowe [226]
 609. program uroczystości [223]
 610. felieton [220]
 611. argument [219]
 612. zwierciadło [218]
 613. studia genealogiczne [215]
 614. ulotki reklamowe [214]
 615. przewodniki sakralne [214]
 616. pismo jubileuszowe [214]
 617. rozprawy publicystyczne [211]
 618. program koncertu [211]
 619. katalog prasowy [205]
 620. katalog wydawniczy [203]
 621. rozkład jazdy [202]
 622. Zeszyt Naukowy monografia [202]
 623. kopie [201]
 624. miscellanea [197]
 625. odpowiedź [195]
 626. inkunabuły [194]
 627. dyplom [194]
 628. tezy [193]
 629. monografie krytyczno-bibliograficzne [193]
 630. mowy polityczne [190]
 631. karta wstępu [187]
 632. świadectwa szkolne [186]
 633. komentarze biblijne [180]
 634. księgi miejskie [179]
 635. afisze [178]
 636. śpiewnik [177]
 637. recepta [177]
 638. article [176]
 639. kroniki żałobne [174]
 640. plan [171]
 641. zarządzenie [166]
 642. epitafia [165]
 643. plankty [165]
 644. almanach [165]
 645. rozprawy krytyczne [163]
 646. powieść autobiograficzna [161]
 647. mowa żałobna [159]
 648. varia [159]
 649. uwiadomienia [158]
 650. interpelacje poselskie [157]
 651. lacrimae [157]
 652. list otwarty [147]
 653. programy uroczystości [146]
 654. programy teatralne [146]
 655. faksymile rękopisu [146]
 656. obligacja [143]
 657. dokument królewski [139]
 658. okólniki [138]
 659. powieść biograficzna [138]
 660. Utwory satyryczne [137]
 661. apele [136]
 662. program zjazdu [136]
 663. programy przedstawień [134]
 664. rezolucje [133]
 665. słowniki geograficzne [133]
 666. dowód osobisty [132]
 667. lauda [131]
 668. rozprawy naukowe [130]
 669. petycje [130]
 670. traktaty teologiczne [130]
 671. kazania pogrzebowe [129]
 672. miedzioryt [127]
 673. protestacje [126]
 674. złote myśli [124]
 675. memoranda [122]
 676. ordynacje [120]
 677. gesta [117]
 678. informatory szkolne [112]
 679. glosariusz [112]
 680. mowy okolicznościowe [110]
 681. traktat filozoficzny [109]
 682. poemat dramatyczny [109]
 683. karta wizytowa [108]
 684. karta dostaw mleka [108]
 685. gratulacje [107]
 686. poematy żałobne [107]
 687. kontrakty [105]
 688. kwestionariusz [104]
 689. silva rerum [104]
 690. szkic monograficzny [103]
 691. naszywka [102]
 692. analiza [102]
 693. przysięga [100]
 694. program konferencji [98]
 695. votum [98]
 696. dramolet [98]
 697. biografia literacka [97]
 698. akty zgonu [94]
 699. rozprawy psychologiczne [93]
 700. katalogi roślin użytkowych [92]
 701. tragedie [91]
 702. opery [90]
 703. tłumaczenia [90]
 704. deklaracja [89]
 705. habilitacja [88]
 706. przemowy [87]
 707. pokwitowanie [87]
 708. rozprawki astronomiczne [85]
 709. monografie psychologiczne [85]
 710. paszport [84]
 711. poezja religijna [82]
 712. dzienniki wydatków [81]
 713. rozprawy sądowe [81]
 714. opis wizytacji [81]
 715. dane osobowe [79]
 716. sentencje [78]
 717. księgi rachunkowe [77]
 718. księgi wpisów [77]
 719. notatka biograficzna [77]
 720. koncept [77]
 721. opisy flory [76]
 722. expositio [76]
 723. bilet wstępu [74]
 724. kosztorysy [74]
 725. staroduki [73]
 726. dzienniki podawcze [72]
 727. kartka świąteczna [71]
 728. kartka pocztowa [71]
 729. mowa sejmowa [70]
 730. ustawy podatkowe [70]
 731. wykłady naukowe [68]
 732. dokumenty królewskie [68]
 733. regulamin bankowy [67]
 734. okólnik bankowy [67]
 735. zapiski [66]
 736. księga szkoły [66]
 737. karta uczestnictwa [66]
 738. gwasz [65]
 739. świadectwo szkolne [65]
 740. poemat żałobny [65]
 741. książki pamiątkowe [65]
 742. rachunki [64]
 743. diariusz [64]
 744. portrety [64]
 745. umowy [63]
 746. komentarze [62]
 747. księgi metrykalne [61]
 748. kancjonał [61]
 749. gwarancja [61]
 750. informator teatralny [58]
 751. obraz olejny [57]
 752. opinie [55]
 753. klepsydry [55]
 754. zeszyty szkolne [54]
 755. sprostowanie [54]
 756. recencja [53]
 757. scenki ludowe [53]
 758. przepisy licencyjne [53]
 759. statuty sejmowe [53]
 760. ugody [52]
 761. rozporządzenia królewskie [52]
 762. ogłoszenie [52]
 763. przepisy budowlane [51]
 764. transumpty [50]
 765. apologetyka [49]
 766. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [47]
 767. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [47]
 768. zakładka do książki [47]
 769. akta cechowe [47]
 770. repertuary [43]
 771. Poznań [41]
 772. akcje [40]
 773. zarządzenia [39]
 774. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [39]
 775. układy zbiorowe pracy [39]
 776. opera [39]
 777. mandaty [39]
 778. masoniki [37]
 779. głos [37]
 780. opracowania naukowe [36]
 781. księgi protokólarne [36]
 782. ballady [35]
 783. zagajenie [35]
 784. akwarela [35]
 785. wydawnictwo ilustrowane [34]
 786. relacje sejmowe [34]
 787. abecadlnik [34]
 788. instrukcje nauczania [33]
 789. krytyka [32]
 790. itinerarium [32]
 791. instrukcje poselskie [30]
 792. prezentacja [28]
 793. opracowania medyczne [28]
 794. krytyka literacka [28]
 795. protesty [27]
 796. regulaminy szkolne [24]
 797. zażalenia [22]
 798. kantaty [21]
 799. blankiety [21]
 800. summa [18]
 801. Zeszyty Naukowe monografie [18]
 802. exlibris [16]
 803. rozprawy teologiczne [15]
 804. Kalender (Evangelischer) [14]
 805. tygodn [14]
 806. akta wizytacyjne [13]
 807. brewe papieskie [11]
 808. kodeks prawny [9]
 809. dekrety królewskie [9]
 810. mowy pogrzebowe 19w. [8]
 811. materiały źródłowe [4]
 812. konstytucje [1]
 813. historia [1]
 814. czasopisma literackie [0]
 815. prace źródłowe [0]
 816. pod [0]
 817. materiały kongresowe [0]

More statistics...