Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 339125

Readers on-line: 922

Total number of users since Jun 10, 2004: 76015048

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [76966]
 2. czasopismo [65345]
 3. czasopisma [64498]
 4. gazety [59805]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5294]
 8. rękopisy [4546]
 9. dzienniki urzędowe [4318]
 10. dodatek do czasopisma [3943]
 11. źródła historyczne [3772]
 12. starodruki [3724]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2265]
 16. starodruk [1917]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1653]
 19. tygodniki [1511]
 20. rozprawa doktorska [1374]
 21. dwutygodniki [1232]
 22. artykuł [1123]
 23. sprawozdania [1028]
 24. korespondencje [984]
 25. monografie [880]
 26. listy [805]
 27. personalia [696]
 28. dokumentacja kadrowa [696]
 29. rozprawa habilitacyjna [661]
 30. dokumenty elektroniczne [651]
 31. fotografie [645]
 32. kalendarz [599]
 33. fiszki [592]
 34. artykuły [579]
 35. tygodniki ilustrowane [560]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [498]
 38. powieści [443]
 39. źródło historyczne [432]
 40. pocztówki [428]
 41. broszury [406]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. źródło [382]
 45. mapy [380]
 46. materiały sejmowe [375]
 47. miesięcznik [373]
 48. biuletyn [364]
 49. kalendarze [349]
 50. pamiętnik [341]
 51. Beilage [321]
 52. korespondencja [314]
 53. monografia historyczna [298]
 54. powieści historyczne [291]
 55. bibliografie [290]
 56. rozprawy doktorskie [285]
 57. podręczniki akademickie [264]
 58. muzykalia [257]
 59. rocznik [255]
 60. pamiętniki [253]
 61. raporty [247]
 62. monografie historyczne [246]
 63. podręczniki [237]
 64. biografie [232]
 65. szkice historyczne [223]
 66. fotografia [222]
 67. dokumenty [196]
 68. opracowanie [195]
 69. kazania [192]
 70. spis [177]
 71. szkice [174]
 72. poezja [162]
 73. odbitka [161]
 74. słowniki [150]
 75. sprawozdanie [147]
 76. statut [142]
 77. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 78. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 79. recenzja [132]
 80. opowiadania [132]
 81. karta pocztowa [132]
 82. biuletyny [132]
 83. odezwy [130]
 84. roczniki [129]
 85. ustawy [126]
 86. fotokopia [122]
 87. katalog [121]
 88. poradnik [117]
 89. mapa [117]
 90. informatory [117]
 91. telegram [115]
 92. programy nauczania [110]
 93. odbitki [109]
 94. wydawnictwa popularne [108]
 95. statuty [108]
 96. maszynopis [107]
 97. listy nazwisk [107]
 98. książka [107]
 99. kazanie [107]
 100. poradniki [106]
 101. mowy pogrzebowe [106]
 102. spisy lasów [105]
 103. dramaty [103]
 104. zeszyty naukowe [101]
 105. wydawnictwa źródłowe [101]
 106. spisy osobowe [100]
 107. mowy sejmowe [98]
 108. wizerunek [95]
 109. spisy [94]
 110. dziennik [93]
 111. poezje [92]
 112. mowy [92]
 113. rozprawy [88]
 114. kronika [88]
 115. poradnik metodyczny [86]
 116. wspomnienia [85]
 117. podręcznik [83]
 118. modlitewniki [82]
 119. księgi adresowe [82]
 120. czasopisma wojskowe polskie [81]
 121. ulotka [77]
 122. ryciny [74]
 123. maszynopis powielony [73]
 124. szkice literackie [72]
 125. publicystyka [72]
 126. opracowania historyczne [67]
 127. katalogi [67]
 128. regulamin [66]
 129. programy wykładów [66]
 130. biografia [66]
 131. Volks-Kalender [66]
 132. druki ulotne [65]
 133. druk okolicznościowy [64]
 134. beletrystyka [64]
 135. antologie [64]
 136. opracowania [63]
 137. katalog wystawy [62]
 138. wykłady naukowe [60]
 139. przewodnik [60]
 140. katalogi wystaw [59]
 141. mowy żałobne [57]
 142. encyklopedie [56]
 143. czasopisma niezależne [56]
 144. zdjęcia [55]
 145. uniwersały [55]
 146. album [55]
 147. wykazy [54]
 148. powieść [54]
 149. przewodniki [53]
 150. nadbitka [52]
 151. akta sejmowe [51]
 152. głos sejmowy [50]
 153. materiały konferencyjne [49]
 154. obwieszczenia [48]
 155. albumy [48]
 156. wykłady [47]
 157. pisma patrystyczne [47]
 158. nuty [47]
 159. maszynopisy [47]
 160. wykłady uniwersyteckie [46]
 161. kwartalnik [46]
 162. panegiryki [45]
 163. dyplomy [45]
 164. ikonografia [44]
 165. broszura [44]
 166. katalogi księgarskie [43]
 167. regulaminy [41]
 168. program wykładów [41]
 169. antologia [41]
 170. wykład [38]
 171. streszczenie [38]
 172. odczyty [38]
 173. księgi pamiątkowe [38]
 174. program teatralny/operowy [37]
 175. pocztówka [37]
 176. pieśni [37]
 177. herbarze [37]
 178. ulotki [35]
 179. rozważania [35]
 180. raptularze [35]
 181. kroniki [35]
 182. almanachy [35]
 183. notatki [34]
 184. katechizmy [34]
 185. druki [34]
 186. rozdział [33]
 187. komedie [33]
 188. instrukcje [32]
 189. wykaz [31]
 190. programy filmowe [31]
 191. rozmyślania [30]
 192. przepisy prawne [29]
 193. nadbitki [29]
 194. listy otwarte [29]
 195. konstytucje sejmowe [29]
 196. eseje [29]
 197. zaproszenie [28]
 198. referaty [28]
 199. recenzje [28]
 200. plany [28]
 201. satyry [26]
 202. wstęp [24]
 203. obwieszczenie [24]
 204. nekrologi [24]
 205. rozprawa [22]
 206. programy [22]
 207. miesięczniki [22]
 208. list [22]
 209. inwentarz [22]
 210. relacje z podróży [21]
 211. prospekty [21]
 212. nekrolog [21]
 213. jednodniówki [21]
 214. genealogie [21]
 215. ustawa [20]
 216. ulotki wyborcze [20]
 217. program [20]
 218. polemiki [20]
 219. panegiryk [20]
 220. orzeczenia prawne [20]
 221. dialogi [20]
 222. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 223. słownik [19]
 224. skrypt [19]
 225. rejestry [19]
 226. prospekt [19]
 227. modlitwy [19]
 228. leksykony [19]
 229. śpiewniki [18]
 230. statystyki [18]
 231. referat [18]
 232. opowiadanie [18]
 233. legitymacje członkowskie [18]
 234. katalog antykwaryczny [18]
 235. druki okolicznościowe [18]
 236. dokumenty muzyczne [18]
 237. atlasy [18]
 238. przewodniki turystyczne [17]
 239. powieść historyczna [17]
 240. polemika [17]
 241. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 242. inwentarze [17]
 243. statuty i regulaminy [16]
 244. przemówienia [16]
 245. nowele [16]
 246. bajki [16]
 247. życiorysy [15]
 248. wykazy personalne [15]
 249. szkice biograficzne [15]
 250. rozporządzenia [15]
 251. poradniki rolnicze [15]
 252. opisy [15]
 253. księga pamiątkowa [15]
 254. uniwersał [14]
 255. traktat [14]
 256. spis nazwisk [14]
 257. relacje osobiste [14]
 258. plansza [14]
 259. opisy kraju [14]
 260. kodeks dyplomatyczny [14]
 261. jednodniówka [14]
 262. elementarze [14]
 263. dysertacje [14]
 264. druk ulotny [14]
 265. bibliografia [14]
 266. wypisy [13]
 267. wiersze [13]
 268. słownik geograficzny [13]
 269. szkice filozoficzne [13]
 270. skrypty [13]
 271. skorowidze [13]
 272. poemat [13]
 273. opowiadania historyczne [13]
 274. ogłoszenia [13]
 275. księgi rachunkowe [13]
 276. kodeksy [13]
 277. diariusze [13]
 278. cenniki [13]
 279. biografie literackie [13]
 280. biblia [13]
 281. spisy nazwisk [12]
 282. reprodukcja [12]
 283. protokoły [12]
 284. inkunabuły [12]
 285. encyklopedia [12]
 286. deklaracje [12]
 287. zbiory dokumentów [11]
 288. wspomnienia pośmiertne [11]
 289. wiersze okolicznościowe [11]
 290. testamenty [11]
 291. quaestiones [11]
 292. przemówienie [11]
 293. plakat [11]
 294. opisy podróży [11]
 295. katalog księgarski [11]
 296. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 297. druki urzędowe [11]
 298. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 299. broszury polityczne [11]
 300. zbiory pism [10]
 301. załączniki [10]
 302. zaproszenia [10]
 303. szkice krytyczne [10]
 304. studium [10]
 305. spis osobowy [10]
 306. relacje [10]
 307. przymówienie się [10]
 308. projekty sejmowe [10]
 309. prace zbiorowe [10]
 310. poradniki budowlane [10]
 311. poematy [10]
 312. podręczniki medyczne [10]
 313. okólnik [10]
 314. odezwa [10]
 315. metryki [10]
 316. dramat [10]
 317. wspomnienia z podróży [9]
 318. sztuki teatralne [9]
 319. serie wydawnicze [9]
 320. rozkazy [9]
 321. relacja z podróży [9]
 322. projekty [9]
 323. podręczniki dla szkół średnich [9]
 324. mowa [9]
 325. lista oficerów [9]
 326. libretta [9]
 327. kodeksy prawne [9]
 328. katalogi biblioteczne [9]
 329. herbarz [9]
 330. ekspedycje [9]
 331. dzienniki [9]
 332. atlas [9]
 333. akwarele [9]
 334. akty zgonu [9]
 335. spisy wykładów [8]
 336. rozprawy fiozoficzne [8]
 337. rozkazy wojskowe [8]
 338. odczyt [8]
 339. nowiny [8]
 340. mowy sądowe [8]
 341. miedzioryt [8]
 342. legendy [8]
 343. książki kucharskie [8]
 344. katalog wydawniczy [8]
 345. indeksy [8]
 346. fraszki [8]
 347. epitalamia [8]
 348. epistolografia [8]
 349. druk urzędowy [8]
 350. Zeszyt Naukowy [8]
 351. zaświadczenie [7]
 352. wykaz miejscowości [7]
 353. wydawnictwo ilustrowane [7]
 354. wiersz okolicznościowy [7]
 355. tłumaczenie [7]
 356. traktaty [7]
 357. szkice religijne [7]
 358. rozprawy filozoficzne [7]
 359. reprinty [7]
 360. przekłady [7]
 361. program nauczania [7]
 362. praca zbiorowa [7]
 363. pisma [7]
 364. opis kraju [7]
 365. mowy polityczne [7]
 366. księga jubileuszowa [7]
 367. książka adresowa [7]
 368. kompendium [7]
 369. cennik [7]
 370. artykuły historyczno-prawne [7]
 371. afisze filmowe [7]
 372. żywoty świętych [6]
 373. zapisy fonograficzne [6]
 374. wyroki sądowe [6]
 375. spisy miejscowości [6]
 376. rozprawy naukowe [6]
 377. rozporządzenie [6]
 378. roczniki oficerskie [6]
 379. przepisy służbowe [6]
 380. programy uroczystości [6]
 381. programy teatralne [6]
 382. poradniki medyczne [6]
 383. poradniki gospodarskie [6]
 384. poezja okolicznościowa [6]
 385. poezja funeralna [6]
 386. mowy rektorskie [6]
 387. monografie literackie [6]
 388. lista nazwisk [6]
 389. księga adresowa [6]
 390. katalog handlowy [6]
 391. kalendarium [6]
 392. hagiografie [6]
 393. diariusze sejmowe [6]
 394. dekrety [6]
 395. cegiełka [6]
 396. biografia literacka [6]
 397. article [6]
 398. świadectwa szkolne [5]
 399. vademecum [5]
 400. uchwały [5]
 401. traktat teologiczny [5]
 402. tablice [5]
 403. szkice popularno-naukowe [5]
 404. spisy geograficzne [5]
 405. spis miejscowości [5]
 406. skorowidz [5]
 407. sielanki [5]
 408. rozprawy historyczne [5]
 409. rezolucje [5]
 410. przepisy wojskowe [5]
 411. praca doktorska [5]
 412. poradniki weterynaryjne [5]
 413. podania [5]
 414. pisma zbiorowe [5]
 415. partytura [5]
 416. pamiętniki 19w. [5]
 417. pamiątka [5]
 418. opery [5]
 419. okólniki [5]
 420. odpowiedź [5]
 421. nalepka iluminacyjna [5]
 422. monografie filozoficzne [5]
 423. modlitewnik [5]
 424. manifesty [5]
 425. leksykon [5]
 426. laudacje [5]
 427. księgi liturgiczne [5]
 428. komedia [5]
 429. karta zaopatrzeniowa [5]
 430. kancjonały [5]
 431. instrukcje wojskowe [5]
 432. elegie [5]
 433. dzienniki podróży [5]
 434. anegdoty [5]
 435. akty prawne [5]
 436. zbiór [4]
 437. zaśwadczenia [4]
 438. uwiadomienia [4]
 439. ulotki reklamowe [4]
 440. tabele [4]
 441. synteza [4]
 442. rozprawy religijne [4]
 443. reportaż [4]
 444. regulaminy wojskowe [4]
 445. psałterz [4]
 446. przysłowia [4]
 447. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 448. pieśń [4]
 449. petycje [4]
 450. opracowania naukowe [4]
 451. opowieści [4]
 452. opis podróży [4]
 453. mowy okolicznościowe [4]
 454. mowa pogrzebowa [4]
 455. monografie genealogiczne [4]
 456. memoriały [4]
 457. manifest [4]
 458. literatura popularnonaukowa [4]
 459. księgi wpisów [4]
 460. księgi jubileuszowe [4]
 461. książki telefoniczne [4]
 462. książki adresowe [4]
 463. książka kucharska [4]
 464. kodeks [4]
 465. kazania pogrzebowe [4]
 466. inkunabuł [4]
 467. informatory szkolne [4]
 468. hagiografia [4]
 469. fragmenty [4]
 470. epitafium [4]
 471. argument [4]
 472. zielniki [3]
 473. wspomnienia historyczne [3]
 474. wodewile [3]
 475. umowy [3]
 476. transumpty [3]
 477. tragedie [3]
 478. teksty źródłowe [3]
 479. tablice historyczne [3]
 480. słownik biograficzny [3]
 481. szkice naukowe [3]
 482. szkice monograficzne [3]
 483. szkice ekonomiczne [3]
 484. studia historyczne [3]
 485. spis statystyczny [3]
 486. satyra [3]
 487. rozprawy krytyczne [3]
 488. roczniki lekarskie [3]
 489. relacja [3]
 490. rejestry zmarłych [3]
 491. rachunki [3]
 492. przedruki [3]
 493. protokół [3]
 494. protestacje [3]
 495. program uroczystości [3]
 496. piosenki [3]
 497. pamflety [3]
 498. ordynacje [3]
 499. opwiadania historyczne [3]
 500. opracowanie bibliograficzne [3]
 501. nowela [3]
 502. mszały [3]
 503. mowa żałobna [3]
 504. monografia statystyczna [3]
 505. literatura [3]
 506. lista poległych [3]
 507. lista [3]
 508. list pasterski [3]
 509. list otwarty [3]
 510. kroniki klasztorne [3]
 511. kontrakty [3]
 512. komunikat [3]
 513. komentarze do ustawy [3]
 514. komentarz [3]
 515. katechizm (katechizmy) [3]
 516. katalog galerii [3]
 517. kantyczki [3]
 518. interpelacje poselskie [3]
 519. indeks [3]
 520. formularz [3]
 521. epigramaty [3]
 522. dzienniki wydatków [3]
 523. dziennik urzędowy [3]
 524. dysertacja [3]
 525. dyplom [3]
 526. dokument królewski [3]
 527. dodatek nadzwyczajny [3]
 528. brewiarze [3]
 529. apele [3]
 530. akta majątkowe [3]
 531. afisze [3]
 532. Zbiór pieśni [3]
 533. śpiewnik [2]
 534. zarządzenie [2]
 535. zarządzenia [2]
 536. wypisy heraldyczne [2]
 537. wykazy miejscowości [2]
 538. traktaty filozoficzne [2]
 539. tragedia [2]
 540. tezy [2]
 541. szkice satyryczne [2]
 542. szkice polityczne [2]
 543. szkice jubileuszowe [2]
 544. szkice gospodarcze [2]
 545. szkice bibliograficzne [2]
 546. szkic historyczny [2]
 547. statuty synodalne [2]
 548. staroduki [2]
 549. spisy wystawców [2]
 550. spisy topograficzne [2]
 551. spisy książek [2]
 552. scenki ludowe [2]
 553. satyry polityczne [2]
 554. rozprawy publicystyczne [2]
 555. rozkaz [2]
 556. roczniki statystyczne [2]
 557. repertuary [2]
 558. rejestr [2]
 559. regulamin szkolny [2]
 560. recepta [2]
 561. przepisy licencyjne [2]
 562. przemowy [2]
 563. program zjazdu [2]
 564. program konferencji [2]
 565. praca magisterska [2]
 566. powieść biograficzna [2]
 567. postylle [2]
 568. pokwitowanie [2]
 569. pogadanki [2]
 570. podręczniki wyborcze [2]
 571. podręcznik akademicki [2]
 572. plan miasta [2]
 573. pisma filozoficzne [2]
 574. pieczęcie [2]
 575. paszport [2]
 576. paszkwile [2]
 577. pamiętniki 19 w. [2]
 578. opracowania geograficzne [2]
 579. opis [2]
 580. odznaczenia [2]
 581. obraz [2]
 582. noty dyplomatyczne [2]
 583. normy prawne [2]
 584. mowy weselne [2]
 585. mowa sejmowa [2]
 586. monografie heraldyczne [2]
 587. mitologie [2]
 588. miscellanea [2]
 589. memoriał [2]
 590. materiały informacyjne [2]
 591. listy oficerów [2]
 592. laudum [2]
 593. lacrimae [2]
 594. kwestionariusz [2]
 595. księgi sądowe [2]
 596. księgi biblijne [2]
 597. księga sądowa [2]
 598. księga [2]
 599. kopie maszynopisu [2]
 600. komunikaty [2]
 601. komentarze [2]
 602. katalogi grafiki [2]
 603. katalog roślin [2]
 604. karta wstępu [2]
 605. ilustracje [2]
 606. gwasz [2]
 607. gratulacje [2]
 608. glosariusz [2]
 609. epitafia [2]
 610. edycje [2]
 611. dowód tożsamości [2]
 612. diariusz [2]
 613. czasopisma literackie [2]
 614. biografia bibliografia [2]
 615. bilet wstępu [2]
 616. bilet [2]
 617. baśnie [2]
 618. ballady [2]
 619. bajka [2]
 620. afisz [2]
 621. adresy [2]
 622. Kalender (Evangelischer) [2]
 623. świadectwo szkolne [1]
 624. złote myśli [1]
 625. zwierciadło [1]
 626. zielnik [1]
 627. zeszyty szkolne [1]
 628. zdjęcie [1]
 629. zbiór mów [1]
 630. zażalenia [1]
 631. zapiski heraldyczne [1]
 632. zapiski [1]
 633. zakładka do książki [1]
 634. zagajenie [1]
 635. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 636. wykłady filozoficzne [1]
 637. wykaz ulic [1]
 638. votum [1]
 639. varia [1]
 640. ustawy podatkowe [1]
 641. ustawy kościelne [1]
 642. układy zbiorowe pracy [1]
 643. ugody [1]
 644. tłumaczenia [1]
 645. tygodn [1]
 646. traktaty teologiczne [1]
 647. traktat filozoficzny [1]
 648. tekst na prawach rękopisu [1]
 649. tańce [1]
 650. słowo wstępne [1]
 651. słowniki heraldyczne [1]
 652. słowniki geograficzne [1]
 653. słownik heraldyczny [1]
 654. szkice historyyczne [1]
 655. szkice geograficzne [1]
 656. szkic monograficzny [1]
 657. summa [1]
 658. studia genealogiczne [1]
 659. statuty sejmowe [1]
 660. sprostowanie [1]
 661. spisy map [1]
 662. spisy gmin [1]
 663. spisy dokumentów [1]
 664. spis numizmatyczny [1]
 665. silva rerum [1]
 666. sentencje [1]
 667. schematyzmy [1]
 668. rubrycele [1]
 669. rozprawy teologiczne [1]
 670. rozprawy sądowe [1]
 671. rozprawy psychologiczne [1]
 672. rozprawy i monografie [1]
 673. rozprawki astronomiczne [1]
 674. rozporządzenia królewskie [1]
 675. rozkład jazdy [1]
 676. reprodukcje zdjęć [1]
 677. relacje sejmowe [1]
 678. relacje historyczne [1]
 679. regulaminy szkolne [1]
 680. regulamin bankowy [1]
 681. referaty filozoficzne [1]
 682. publikacje elektroniczne [1]
 683. przysięga [1]
 684. przewodniki sakralne [1]
 685. przepowiednie [1]
 686. przepisy kościelne [1]
 687. przepisy budowlane [1]
 688. przemówienie sprawozdawcze [1]
 689. protesty [1]
 690. programy przedstawień [1]
 691. program koncertu [1]
 692. prezentacja [1]
 693. preprint [1]
 694. prace źródłowe [1]
 695. powieść autobiograficzna [1]
 696. portrety [1]
 697. poradniki heraldyczne [1]
 698. poezja religijna [1]
 699. poematy żałobne [1]
 700. poemat żałobny [1]
 701. poemat dramatyczny [1]
 702. podręcznik numizmatyczny [1]
 703. pod [1]
 704. plankty [1]
 705. plan [1]
 706. pismo jubileuszowe [1]
 707. pastorałka [1]
 708. oracje sądowe [1]
 709. opracowania statystyczne [1]
 710. opracowania medyczne [1]
 711. opracowania genealogiczne [1]
 712. opisy flory [1]
 713. opis wizytacji [1]
 714. opis panowania [1]
 715. opinie [1]
 716. opera [1]
 717. okólnik bankowy [1]
 718. ogłoszenie [1]
 719. obraz olejny [1]
 720. obligacja [1]
 721. objaśnienia do przezroczy [1]
 722. obitka [1]
 723. notatka biograficzna [1]
 724. naszywka [1]
 725. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 726. mowy laudacyjne [1]
 727. moralistyka [1]
 728. monografie psychologiczne [1]
 729. monografie porównawcze [1]
 730. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 731. misteria ludowe [1]
 732. memoranda [1]
 733. materiały źródłowe [1]
 734. materiały kongresowe [1]
 735. masoniki [1]
 736. mandaty [1]
 737. listy odznaczonych [1]
 738. listy adresowe [1]
 739. lauda [1]
 740. księgi święte [1]
 741. księgi ziemskie [1]
 742. księgi protokólarne [1]
 743. księgi miejskie [1]
 744. księgi metrykalne [1]
 745. księgi imion [1]
 746. księga urodzeń [1]
 747. księga szkoły [1]
 748. księga miejska [1]
 749. księga kancelaryjna [1]
 750. książki pamiątkowe [1]
 751. książka telefoniczna [1]
 752. krytyka literacka [1]
 753. krytyka [1]
 754. kroniki żałobne [1]
 755. kosztorysy [1]
 756. kopie [1]
 757. konstytucje [1]
 758. konkursy [1]
 759. koncept [1]
 760. komentarze do tekstów [1]
 761. komentarze biblijne [1]
 762. kolekcja okol [1]
 763. kodeks prawny [1]
 764. kodeks handlowy [1]
 765. klucz do oznaczania [1]
 766. klepsydry [1]
 767. katechizm [1]
 768. katalogi roślin użytkowych [1]
 769. katalog prasowy [1]
 770. kartka świąteczna [1]
 771. kartka pocztowa [1]
 772. karta żywnościowa [1]
 773. karta wizytowa [1]
 774. karta uczestnictwa [1]
 775. karta dostaw mleka [1]
 776. kantaty [1]
 777. kancjonał [1]
 778. itinerarium [1]
 779. interpelacja poselska [1]
 780. instrukcje poselskie [1]
 781. instrukcje nauczania [1]
 782. informator teatralny [1]
 783. historia [1]
 784. habilitacja [1]
 785. głos [1]
 786. gwarancja [1]
 787. gesta [1]
 788. felieton [1]
 789. faksymile rękopisu [1]
 790. faksymile [1]
 791. expositio [1]
 792. exlibris [1]
 793. etiudy organowe [1]
 794. dzienniki podawcze [1]
 795. dramolet [1]
 796. dowód osobisty [1]
 797. dokumenty powstańcze [1]
 798. dokumenty królewskie [1]
 799. dekrety królewskie [1]
 800. deklaracja [1]
 801. dane osobowe [1]
 802. brewe papieskie [1]
 803. blankiety [1]
 804. biblie [1]
 805. atlasy historyczne [1]
 806. apologetyka [1]
 807. aneks [1]
 808. analiza [1]
 809. almanach [1]
 810. alegorie [1]
 811. akwarela [1]
 812. akty urodzeń [1]
 813. akta wizytacyjne [1]
 814. akta cechowe [1]
 815. akcje [1]
 816. agenda [1]
 817. abecadlnik [1]
 818. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 819. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 820. Utwory satyryczne [1]
 821. Prace habilitacyjne [1]
 822. Praca magisterska [1]
 823. Poznań [1]
 824. Kolekcja okolicznościowa [1]
 825. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [5351625]
 2. czasopisma [4719649]
 3. monografia [4651246]
 4. gazety [3607618]
 5. czasopismo [3360162]
 6. gazeta [2830044]
 7. książka [2349254]
 8. rozprawa habilitacyjna [1238253]
 9. księgi adresowe [733681]
 10. monografie [640531]
 11. dzienniki urzędowe [627300]
 12. starodruki [593790]
 13. gazeta (gazety) [580613]
 14. artykuł [537685]
 15. źródła historyczne [453848]
 16. rozprawy doktorskie [439739]
 17. wydawnictwa urzędowe [425990]
 18. personalia [422557]
 19. dokumentacja kadrowa [422557]
 20. herbarze [418662]
 21. archiwalia [401784]
 22. spisy [375279]
 23. pamiętniki [337189]
 24. bibliografie [336619]
 25. monografie historyczne [301347]
 26. artykuły [288585]
 27. antologie [278478]
 28. przysłowia [271384]
 29. biuletyn [261874]
 30. monografia historyczna [257190]
 31. listy strat [255205]
 32. spis [253711]
 33. kodeks dyplomatyczny [198582]
 34. skrypt [195444]
 35. wspomnienia [180445]
 36. opracowanie [173597]
 37. źródło [173109]
 38. spis nazwisk [164145]
 39. sprawozdania [162991]
 40. podręcznik [160447]
 41. genealogie [159369]
 42. mapy [158989]
 43. roczniki oficerskie [147947]
 44. wykazy [147280]
 45. roczniki [143528]
 46. rejestry zmarłych [139347]
 47. lista poległych [133705]
 48. akta [131097]
 49. rocznik [127108]
 50. biblia [122488]
 51. szkice historyczne [122225]
 52. dokumenty elektroniczne [119430]
 53. spisy nazwisk [116723]
 54. wykaz miejscowości [116147]
 55. kroniki [115645]
 56. starodruk [113779]
 57. słownik [111929]
 58. pocztówki [111700]
 59. skorowidz [110512]
 60. kalendarze [108872]
 61. informator [102702]
 62. rejestry [102068]
 63. dwutygodniki [102043]
 64. poradnik metodyczny [98450]
 65. rękopisy [96106]
 66. tygodniki [90180]
 67. biografie [90106]
 68. tygodniki ilustrowane [87262]
 69. źródło historyczne [86560]
 70. wspomnienie [83132]
 71. rękopis [83044]
 72. tłumaczenie [79026]
 73. kalendarz [72148]
 74. podręczniki [69058]
 75. księgi pamiątkowe [66743]
 76. powieści [66502]
 77. podręczniki akademickie [66237]
 78. słowniki [63695]
 79. fotografie [59081]
 80. kazania [58680]
 81. fotografia [58100]
 82. wydawnictwa popularne [55848]
 83. dodatek do czasopisma [55502]
 84. broszury [54861]
 85. bibliografia [53050]
 86. listy [52705]
 87. praca magisterska [51767]
 88. skrypty [48941]
 89. spisy osobowe [48711]
 90. program teatralny/operowy [41954]
 91. opracowania [41690]
 92. herbarz [41365]
 93. księga adresowa [38730]
 94. katalogi [38387]
 95. książki adresowe [36750]
 96. materiały konferencyjne [36241]
 97. przewodniki [35901]
 98. encyklopedie [35774]
 99. inwentarze [35636]
 100. opracowania historyczne [35541]
 101. przewodnik [35418]
 102. almanachy [34284]
 103. korespondencje [33729]
 104. album [33544]
 105. powieści historyczne [32506]
 106. pamiętnik [32136]
 107. postylle [31728]
 108. kronika [31034]
 109. lista oficerów [30058]
 110. poradniki [29731]
 111. informatory [28916]
 112. maszynopis [28271]
 113. sprawozdanie [27861]
 114. miesięcznik [27508]
 115. roczniki lekarskie [27465]
 116. kwartalnik [27410]
 117. poezje [26343]
 118. biografia [23614]
 119. listy odznaczonych [21009]
 120. muzykalia [20896]
 121. odezwy [20797]
 122. kodeksy [20776]
 123. praca zbiorowa [20751]
 124. odbitka [20600]
 125. szkice literackie [20351]
 126. wykaz [19543]
 127. katalog [19505]
 128. odbitki [19027]
 129. diariusze sejmowe [18592]
 130. spis miejscowości [18449]
 131. telegram [18415]
 132. katalogi wystaw [18137]
 133. synteza [17943]
 134. książka adresowa [17918]
 135. materiały sejmowe [17722]
 136. albumy [17405]
 137. kompendium [17349]
 138. zeszyty naukowe [17171]
 139. modlitewniki [17108]
 140. listy nazwisk [16773]
 141. książki telefoniczne [16637]
 142. atlasy [16443]
 143. spisy miejscowości [16207]
 144. wykazy personalne [16176]
 145. Dysertacja doktorska [15993]
 146. rozprawy [15594]
 147. książka telefoniczna [15432]
 148. akta sejmowe [15392]
 149. słownik geograficzny [15331]
 150. spisy lasów [15067]
 151. Zeszyt Naukowy [14755]
 152. dodatek [14752]
 153. opowiadania [14588]
 154. prace zbiorowe [13804]
 155. broszura [13761]
 156. skorowidze [13740]
 157. artykuły historyczno-prawne [13704]
 158. poezja [13661]
 159. korespondencja [13145]
 160. monografie heraldyczne [13099]
 161. dziennik [12919]
 162. poradnik [12789]
 163. diariusze [12696]
 164. leksykony [12678]
 165. ustawy [12634]
 166. dramaty [12459]
 167. ryciny [12447]
 168. Kolekcja okolicznościowa [12333]
 169. pisma patrystyczne [12295]
 170. pieśni [12142]
 171. katalog wystawy [11802]
 172. wizerunek [11609]
 173. ulotka [11517]
 174. lista nazwisk [11500]
 175. mapa [11451]
 176. statuty [11441]
 177. powieść [11436]
 178. katalogi grafiki [11345]
 179. referat [11265]
 180. szkice [11156]
 181. nadbitki [11124]
 182. beletrystyka [11082]
 183. ikonografia [11057]
 184. ustawa [10817]
 185. inwentarz [10810]
 186. rozprawa [10731]
 187. biuletyny [10544]
 188. recenzje [10336]
 189. relacje osobiste [10295]
 190. rozważania [9773]
 191. fiszki [9765]
 192. pieczęcie [9304]
 193. wykłady [9133]
 194. śpiewniki [8669]
 195. maszynopisy [8509]
 196. statut [8505]
 197. preprint [8463]
 198. opisy [8432]
 199. spisy gmin [8362]
 200. książka kucharska [8341]
 201. spis statystyczny [8059]
 202. katechizmy [8026]
 203. spisy geograficzne [7955]
 204. raporty [7951]
 205. edycje [7931]
 206. poradniki rolnicze [7879]
 207. dzienniki [7870]
 208. mowy [7752]
 209. programy nauczania [7748]
 210. spis osobowy [7665]
 211. orzeczenia prawne [7615]
 212. opracowania genealogiczne [7502]
 213. maszynopis powielony [7448]
 214. rozdział [7419]
 215. podręczniki wyborcze [7405]
 216. wykazy miejscowości [7268]
 217. publicystyka [7126]
 218. kolekcja okol [7101]
 219. księga jubileuszowa [7080]
 220. księgi imion [7054]
 221. przepisy prawne [7015]
 222. bajki [6959]
 223. recenzja [6766]
 224. pastorałka [6728]
 225. misteria ludowe [6728]
 226. programy wykładów [6686]
 227. polemiki [6664]
 228. wypisy heraldyczne [6601]
 229. monografie genealogiczne [6557]
 230. zdjęcia [6494]
 231. wykład [6319]
 232. mowy sejmowe [6204]
 233. mowy żałobne [6182]
 234. druk okolicznościowy [6171]
 235. adresy [6150]
 236. druki ulotne [6144]
 237. plany [6086]
 238. statystyki [6037]
 239. przekłady [5957]
 240. księgi święte [5873]
 241. słownik biograficzny [5736]
 242. wykłady uniwersyteckie [5714]
 243. pocztówka [5675]
 244. dialogi [5543]
 245. listy oficerów [5308]
 246. antologia [5252]
 247. regulamin [5177]
 248. spisy topograficzne [5060]
 249. nekrologi [5014]
 250. księga pamiątkowa [4988]
 251. mowy pogrzebowe [4948]
 252. dokumenty [4853]
 253. nadbitka [4690]
 254. opowiadania historyczne [4690]
 255. życiorysy [4678]
 256. traktaty [4655]
 257. kodeksy prawne [4601]
 258. praca doktorska [4560]
 259. relacje z podróży [4477]
 260. opowiadanie [4458]
 261. dokumenty muzyczne [4414]
 262. słownik heraldyczny [4408]
 263. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4369]
 264. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4369]
 265. encyklopedia [4336]
 266. regulaminy [4297]
 267. nuty [4289]
 268. Volks-Kalender [4260]
 269. kodeks [4232]
 270. karta pocztowa [4125]
 271. szkice biograficzne [4064]
 272. obwieszczenie [4057]
 273. wstęp [3943]
 274. rozmyślania [3687]
 275. legendy [3674]
 276. opisy kraju [3673]
 277. książki kucharskie [3649]
 278. odczyty [3582]
 279. kantyczki [3453]
 280. panegiryki [3450]
 281. rozprawy historyczne [3440]
 282. szkice krytyczne [3412]
 283. powieść historyczna [3383]
 284. pisma filozoficzne [3337]
 285. normy prawne [3270]
 286. konstytucje sejmowe [3238]
 287. programy filmowe [3219]
 288. serie wydawnicze [3169]
 289. biografie literackie [3049]
 290. partytura [2965]
 291. rozprawy filozoficzne [2929]
 292. studia historyczne [2862]
 293. opisy podróży [2836]
 294. psałterz [2810]
 295. przewodniki turystyczne [2798]
 296. dyplomy [2766]
 297. atlas [2760]
 298. księga sądowa [2739]
 299. biblie [2739]
 300. ulotki wyborcze [2708]
 301. raptularze [2686]
 302. fraszki [2678]
 303. studium [2665]
 304. jednodniówki [2664]
 305. referaty [2657]
 306. monografie literackie [2641]
 307. ulotki [2589]
 308. szkice filozoficzne [2583]
 309. poradniki weterynaryjne [2578]
 310. fotokopia [2542]
 311. jednodniówka [2470]
 312. instrukcje wojskowe [2462]
 313. zbiory dokumentów [2461]
 314. instrukcje [2455]
 315. listy otwarte [2429]
 316. poradniki medyczne [2417]
 317. zielniki [2416]
 318. kalendarium [2399]
 319. eseje [2391]
 320. indeksy [2298]
 321. podręczniki medyczne [2288]
 322. komentarze do ustawy [2268]
 323. program wykładów [2230]
 324. kazanie [2202]
 325. nekrolog [2196]
 326. podręcznik numizmatyczny [2179]
 327. panegiryk [2160]
 328. czasopisma wojskowe polskie [2150]
 329. szkic historyczny [2106]
 330. nowele [2103]
 331. elementarze [2071]
 332. modlitwy [2040]
 333. komedie [2027]
 334. lista [2026]
 335. rozkazy wojskowe [2006]
 336. opis kraju [1975]
 337. satyry [1960]
 338. rozprawy fiozoficzne [1958]
 339. zaproszenie [1956]
 340. listy adresowe [1953]
 341. akwarele [1926]
 342. księga urodzeń [1902]
 343. akty urodzeń [1902]
 344. Beilage [1899]
 345. ilustracje [1899]
 346. kancjonały [1841]
 347. reprinty [1795]
 348. katalog antykwaryczny [1747]
 349. czasopisma niezależne [1728]
 350. plakat [1708]
 351. pieśń [1698]
 352. prospekt [1696]
 353. odczyt [1695]
 354. mowy sądowe [1693]
 355. szkice monograficzne [1691]
 356. wydawnictwo okolicznościowe [1674]
 357. wspomnienia z podróży [1662]
 358. pisma [1662]
 359. rejestr [1657]
 360. słowniki heraldyczne [1655]
 361. poradniki heraldyczne [1655]
 362. wspomnienia pośmiertne [1653]
 363. żywoty świętych [1650]
 364. rozporządzenia [1646]
 365. polemika [1635]
 366. rozporządzenie [1635]
 367. piosenki [1602]
 368. głos sejmowy [1595]
 369. indeks [1577]
 370. księgi sądowe [1572]
 371. poemat [1567]
 372. wydawnictwa źródłowe [1563]
 373. podania [1555]
 374. druki okolicznościowe [1554]
 375. relacja z podróży [1514]
 376. obwieszczenia [1509]
 377. katalogi księgarskie [1447]
 378. streszczenie [1440]
 379. broszury polityczne [1438]
 380. zaświadczenie [1428]
 381. regulaminy wojskowe [1426]
 382. opis podróży [1415]
 383. reprodukcja [1411]
 384. cenniki [1408]
 385. program [1406]
 386. poematy [1396]
 387. zapiski heraldyczne [1384]
 388. glosariusz [1367]
 389. katalogi biblioteczne [1324]
 390. protokoły [1319]
 391. cennik [1309]
 392. uniwersały [1270]
 393. spis numizmatyczny [1249]
 394. legitymacje członkowskie [1246]
 395. libretta [1229]
 396. komentarz [1209]
 397. księgi jubileuszowe [1203]
 398. wykłady filozoficzne [1194]
 399. referaty filozoficzne [1194]
 400. traktat [1192]
 401. ustawy kościelne [1183]
 402. przepisy kościelne [1183]
 403. przemówienia [1173]
 404. wiersze [1169]
 405. miesięczniki [1167]
 406. relacje [1159]
 407. spisy książek [1151]
 408. hagiografie [1140]
 409. wypisy [1132]
 410. księgi ziemskie [1131]
 411. dokumenty powstańcze [1129]
 412. katalog księgarski/wydawniczy [1128]
 413. opracowania geograficzne [1118]
 414. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1104]
 415. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1104]
 416. sztuki teatralne [1074]
 417. spisy wykładów [1071]
 418. literatura [1069]
 419. podręcznik akademicki [1063]
 420. dzienniki podróży [1061]
 421. etiudy organowe [1061]
 422. katalog handlowy [1056]
 423. reportaż [1044]
 424. komunikat [1036]
 425. opracowania statystyczne [1033]
 426. opwiadania historyczne [1030]
 427. programy [1013]
 428. opracowanie bibliograficzne [1005]
 429. załączniki [1001]
 430. wspomnienia historyczne [992]
 431. mowy weselne [987]
 432. zbiór [982]
 433. uniwersał [976]
 434. pisma zbiorowe [972]
 435. mszały [969]
 436. pamiętniki 19w. [965]
 437. księga [957]
 438. mowy laudacyjne [956]
 439. oracje sądowe [955]
 440. prospekty [950]
 441. moralistyka [923]
 442. przemówienie [917]
 443. program nauczania [913]
 444. statuty synodalne [900]
 445. epigramaty [890]
 446. księga miejska [890]
 447. dysertacja [889]
 448. zbiory pism [888]
 449. dramat [887]
 450. teksty źródłowe [887]
 451. wykaz ulic [868]
 452. mowa [865]
 453. laudacje [864]
 454. literatura popularnonaukowa [862]
 455. rozprawy religijne [861]
 456. obraz [853]
 457. plan miasta [845]
 458. druk ulotny [834]
 459. podręczniki dla szkół średnich [798]
 460. poezja funeralna [785]
 461. tragedie [780]
 462. sielanki [773]
 463. list [767]
 464. quaestiones [748]
 465. bajka [748]
 466. monografia statystyczna [747]
 467. tańce [715]
 468. publikacje elektroniczne [712]
 469. opis [711]
 470. poradniki gospodarskie [702]
 471. memoriały [699]
 472. inkunabuł [699]
 473. notatki [698]
 474. dekrety [692]
 475. biografia bibliografia [684]
 476. pamiętniki 19 w. [682]
 477. komedia [679]
 478. druki [678]
 479. zaśwadczenia [677]
 480. druki urzędowe [675]
 481. szkice religijne [666]
 482. noty dyplomatyczne [666]
 483. hagiografia [661]
 484. kodeks handlowy [644]
 485. karta zaopatrzeniowa [643]
 486. protokół [636]
 487. epitalamia [632]
 488. paszkwile [630]
 489. dysertacje [625]
 490. przepowiednie [617]
 491. baśnie [615]
 492. leksykon [611]
 493. wiersze okolicznościowe [599]
 494. Zbiór pieśni [598]
 495. statuty i regulaminy [589]
 496. druk urzędowy [585]
 497. tabele [584]
 498. tragedia [584]
 499. deklaracje [580]
 500. przepisy wojskowe [580]
 501. okólnik [579]
 502. nowela [578]
 503. list pasterski [577]
 504. rozkaz [577]
 505. pamiątka [570]
 506. cegiełka [564]
 507. katalog galerii [564]
 508. projekty sejmowe [563]
 509. metryki [544]
 510. plansza [537]
 511. opowieści [537]
 512. vademecum [533]
 513. dodatek nadzwyczajny [533]
 514. księga kancelaryjna [523]
 515. pamflety [520]
 516. księgi liturgiczne [504]
 517. agenda [502]
 518. relacja [495]
 519. przewodniki turystyczne 19w. [490]
 520. dziennik urzędowy [489]
 521. katalog księgarski [487]
 522. przemowy [486]
 523. szkice historyyczne [464]
 524. kroniki klasztorne [462]
 525. modlitewnik [448]
 526. epistolografia [447]
 527. spisy map [447]
 528. katechizm (katechizmy) [442]
 529. uchwały [440]
 530. rozkazy [439]
 531. memoranda [439]
 532. zdjęcie [438]
 533. szkice satyryczne [426]
 534. mowy rektorskie [425]
 535. zapisy fonograficzne [423]
 536. księgi biblijne [417]
 537. rozprawy krytyczne [415]
 538. odezwa [412]
 539. roczniki statystyczne [412]
 540. manifest [408]
 541. nowiny [406]
 542. tablice [398]
 543. mowa pogrzebowa [395]
 544. spisy dokumentów [389]
 545. zielnik [387]
 546. wyroki sądowe [384]
 547. afisze filmowe [379]
 548. spisy wystawców [378]
 549. szkice geograficzne [376]
 550. Praca magisterska [376]
 551. nalepka iluminacyjna [369]
 552. dowód tożsamości [368]
 553. przymówienie się [365]
 554. katechizm [365]
 555. wodewile [362]
 556. mitologie [362]
 557. testamenty [360]
 558. przedruki [359]
 559. zaproszenia [358]
 560. article [357]
 561. projekty [354]
 562. formularz [354]
 563. wiersz okolicznościowy [352]
 564. schematyzmy [351]
 565. rubrycele [351]
 566. katalog roślin [348]
 567. monografie porównawcze [348]
 568. ekspedycje [347]
 569. słowo wstępne [347]
 570. materiały informacyjne [345]
 571. rozprawy i monografie [345]
 572. relacje historyczne [343]
 573. opis panowania [338]
 574. elegie [337]
 575. manifesty [330]
 576. satyry polityczne [328]
 577. szkice ekonomiczne [327]
 578. pogadanki [327]
 579. poezja okolicznościowa [324]
 580. laudum [324]
 581. szkice naukowe [315]
 582. reprodukcje zdjęć [315]
 583. memoriał [314]
 584. szkice gospodarcze [313]
 585. Prace habilitacyjne [313]
 586. kopie maszynopisu [312]
 587. traktat teologiczny [311]
 588. komentarze do tekstów [310]
 589. poradniki budowlane [309]
 590. tablice historyczne [309]
 591. epitafium [306]
 592. afisz [301]
 593. alegorie [300]
 594. akta majątkowe [299]
 595. zbiór mów [298]
 596. ogłoszenia [290]
 597. komunikaty [289]
 598. śpiewnik [286]
 599. szkice jubileuszowe [278]
 600. odznaczenia [278]
 601. przepisy służbowe [277]
 602. monografie filozoficzne [277]
 603. akty prawne [277]
 604. satyra [277]
 605. traktaty filozoficzne [275]
 606. szkice popularno-naukowe [268]
 607. tekst na prawach rękopisu [267]
 608. szkice polityczne [265]
 609. atlasy historyczne [265]
 610. fragmenty [263]
 611. miscellanea [263]
 612. karta żywnościowa [259]
 613. ulotki reklamowe [256]
 614. almanach [256]
 615. szkice bibliograficzne [255]
 616. brewiarze [254]
 617. anegdoty [252]
 618. klucz do oznaczania [252]
 619. inkunabuły [249]
 620. studia genealogiczne [248]
 621. monografie krytyczno-bibliograficzne [247]
 622. objaśnienia do przezroczy [242]
 623. interpelacja poselska [242]
 624. regulamin szkolny [240]
 625. zwierciadło [236]
 626. program koncertu [233]
 627. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [232]
 628. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [232]
 629. felieton [231]
 630. biografia literacka [226]
 631. wydawnictwo ilustrowane [225]
 632. program uroczystości [225]
 633. przewodniki sakralne [224]
 634. rozprawy publicystyczne [222]
 635. pismo jubileuszowe [222]
 636. argument [221]
 637. katalog wydawniczy [220]
 638. mowy polityczne [218]
 639. katalog prasowy [215]
 640. dyplom [211]
 641. świadectwa szkolne [205]
 642. rozkład jazdy [204]
 643. kopie [204]
 644. kazania pogrzebowe [202]
 645. Zeszyt Naukowy monografia [202]
 646. odpowiedź [201]
 647. afisze [200]
 648. tezy [198]
 649. dane osobowe [196]
 650. komentarze biblijne [195]
 651. okólniki [194]
 652. program zjazdu [193]
 653. karta wstępu [191]
 654. recepta [185]
 655. księgi miejskie [184]
 656. plan [181]
 657. plankty [180]
 658. epitafia [179]
 659. kroniki żałobne [177]
 660. miedzioryt [175]
 661. zarządzenie [170]
 662. powieść autobiograficzna [170]
 663. interpelacje poselskie [169]
 664. lacrimae [165]
 665. uwiadomienia [164]
 666. mowa żałobna [163]
 667. varia [161]
 668. list otwarty [159]
 669. masoniki [159]
 670. programy uroczystości [156]
 671. programy teatralne [156]
 672. księga szkoły [155]
 673. rozprawy naukowe [154]
 674. faksymile rękopisu [154]
 675. szkic monograficzny [153]
 676. powieść biograficzna [149]
 677. Utwory satyryczne [149]
 678. apele [148]
 679. petycje [143]
 680. obligacja [143]
 681. kontrakty [141]
 682. rezolucje [140]
 683. dokument królewski [140]
 684. słowniki geograficzne [139]
 685. programy przedstawień [137]
 686. protestacje [134]
 687. lauda [134]
 688. dowód osobisty [133]
 689. złote myśli [132]
 690. traktaty teologiczne [130]
 691. informatory szkolne [126]
 692. dramolet [125]
 693. księgi rachunkowe [122]
 694. ordynacje [122]
 695. gesta [120]
 696. analiza [119]
 697. akty zgonu [117]
 698. mowy okolicznościowe [116]
 699. opery [115]
 700. program konferencji [115]
 701. poematy żałobne [114]
 702. traktat filozoficzny [113]
 703. gratulacje [111]
 704. poemat dramatyczny [111]
 705. naszywka [111]
 706. karta wizytowa [110]
 707. katalogi roślin użytkowych [109]
 708. karta dostaw mleka [109]
 709. kwestionariusz [108]
 710. wykłady naukowe [106]
 711. silva rerum [105]
 712. przysięga [105]
 713. paszport [103]
 714. votum [103]
 715. przepisy licencyjne [95]
 716. rozprawy psychologiczne [95]
 717. deklaracja [93]
 718. rachunki [92]
 719. tłumaczenia [92]
 720. rozprawki astronomiczne [91]
 721. pokwitowanie [90]
 722. habilitacja [90]
 723. monografie psychologiczne [88]
 724. poezja religijna [87]
 725. opis wizytacji [87]
 726. książki pamiątkowe [87]
 727. dzienniki wydatków [84]
 728. księgi wpisów [81]
 729. rozprawy sądowe [81]
 730. notatka biograficzna [81]
 731. expositio [80]
 732. sentencje [79]
 733. opisy flory [79]
 734. koncept [78]
 735. portrety [77]
 736. kosztorysy [77]
 737. dzienniki podawcze [77]
 738. staroduki [76]
 739. mowa sejmowa [75]
 740. bilet wstępu [75]
 741. ustawy podatkowe [75]
 742. kartka świąteczna [72]
 743. kartka pocztowa [72]
 744. scenki ludowe [71]
 745. gwasz [71]
 746. dokumenty królewskie [71]
 747. opracowania naukowe [70]
 748. diariusz [70]
 749. kancjonał [70]
 750. księgi metrykalne [69]
 751. regulamin bankowy [68]
 752. poemat żałobny [68]
 753. okólnik bankowy [68]
 754. świadectwo szkolne [67]
 755. zapiski [67]
 756. umowy [66]
 757. karta uczestnictwa [66]
 758. opinie [65]
 759. gwarancja [64]
 760. komentarze [63]
 761. przepisy budowlane [63]
 762. transumpty [62]
 763. tygodn [62]
 764. obraz olejny [61]
 765. zeszyty szkolne [60]
 766. informator teatralny [58]
 767. statuty sejmowe [57]
 768. klepsydry [57]
 769. sprostowanie [56]
 770. zakładka do książki [53]
 771. ugody [52]
 772. rozporządzenia królewskie [52]
 773. ogłoszenie [52]
 774. blankiety [51]
 775. akta cechowe [50]
 776. apologetyka [49]
 777. Poznań [47]
 778. repertuary [46]
 779. zarządzenia [44]
 780. akcje [44]
 781. głos [43]
 782. mandaty [42]
 783. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [41]
 784. układy zbiorowe pracy [41]
 785. opera [41]
 786. akwarela [39]
 787. ballady [36]
 788. księgi protokólarne [36]
 789. Kalender (Evangelischer) [35]
 790. zagajenie [35]
 791. relacje sejmowe [35]
 792. abecadlnik [35]
 793. mowy pogrzebowe 19w. [34]
 794. itinerarium [34]
 795. instrukcje nauczania [34]
 796. protesty [33]
 797. krytyka [33]
 798. zażalenia [32]
 799. instrukcje poselskie [32]
 800. krytyka literacka [31]
 801. opracowania medyczne [30]
 802. prezentacja [29]
 803. regulaminy szkolne [25]
 804. kantaty [25]
 805. exlibris [20]
 806. Zeszyty Naukowe monografie [20]
 807. summa [18]
 808. rozprawy teologiczne [18]
 809. materiały źródłowe [17]
 810. akta wizytacyjne [15]
 811. bilet [13]
 812. brewe papieskie [12]
 813. dekrety królewskie [10]
 814. kodeks prawny [9]
 815. przemówienie sprawozdawcze [6]
 816. materiały kongresowe [6]
 817. konstytucje [5]
 818. czasopisma literackie [3]
 819. historia [3]
 820. faksymile [3]
 821. obitka [2]
 822. prace źródłowe [1]
 823. konkursy [1]
 824. aneks [1]
 825. pod [0]

More statistics...