Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 326579

Readers on-line: 508

Total number of users since Jun 10, 2004: 65243488

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [72017]
 2. czasopismo [63076]
 3. czasopisma [62996]
 4. gazety [59593]
 5. wydawnictwa urzędowe [17709]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [4802]
 8. rękopisy [4621]
 9. dzienniki urzędowe [4041]
 10. źródła historyczne [3764]
 11. dodatek do czasopisma [3735]
 12. starodruki [3417]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2262]
 16. starodruk [1916]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1641]
 19. tygodniki [1333]
 20. rozprawa doktorska [1317]
 21. dwutygodniki [1189]
 22. sprawozdania [1023]
 23. artykuł [1014]
 24. korespondencje [984]
 25. monografie [792]
 26. personalia [696]
 27. dokumentacja kadrowa [696]
 28. rozprawa habilitacyjna [653]
 29. dokumenty elektroniczne [651]
 30. fotografie [645]
 31. kalendarz [598]
 32. fiszki [592]
 33. tygodniki ilustrowane [560]
 34. artykuły [554]
 35. listy [552]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [485]
 38. źródło historyczne [432]
 39. powieści [432]
 40. pocztówki [428]
 41. broszury [403]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. źródło [382]
 45. mapy [379]
 46. materiały sejmowe [375]
 47. pamiętnik [339]
 48. kalendarze [337]
 49. Beilage [321]
 50. korespondencja [310]
 51. miesięcznik [296]
 52. powieści historyczne [291]
 53. monografia historyczna [288]
 54. biuletyn [286]
 55. bibliografie [280]
 56. podręczniki akademickie [262]
 57. muzykalia [257]
 58. rocznik [255]
 59. pamiętniki [250]
 60. raporty [246]
 61. monografie historyczne [246]
 62. rozprawy doktorskie [230]
 63. fotografia [222]
 64. szkice historyczne [221]
 65. podręczniki [211]
 66. biografie [201]
 67. opracowanie [195]
 68. dokumenty [194]
 69. kazania [188]
 70. spis [177]
 71. sprawozdanie [147]
 72. poezja [145]
 73. słowniki [143]
 74. statut [140]
 75. karta pocztowa [132]
 76. biuletyny [132]
 77. opowiadania [130]
 78. roczniki [129]
 79. ustawy [126]
 80. fotokopia [122]
 81. katalog [120]
 82. szkice [119]
 83. poradnik [117]
 84. odezwy [117]
 85. mapa [117]
 86. informatory [117]
 87. telegram [115]
 88. programy nauczania [110]
 89. statuty [107]
 90. maszynopis [107]
 91. listy nazwisk [107]
 92. kazanie [107]
 93. wydawnictwa popularne [105]
 94. spisy lasów [105]
 95. mowy pogrzebowe [104]
 96. zeszyty naukowe [101]
 97. wydawnictwa źródłowe [101]
 98. recenzja [101]
 99. odbitka [101]
 100. dramaty [100]
 101. poradniki [99]
 102. książka [99]
 103. mowy sejmowe [98]
 104. wizerunek [95]
 105. dziennik [93]
 106. poezje [92]
 107. spisy [91]
 108. mowy [88]
 109. rozprawy [86]
 110. wspomnienia [84]
 111. poradnik metodyczny [83]
 112. odbitki [83]
 113. księgi adresowe [82]
 114. podręcznik [81]
 115. czasopisma wojskowe polskie [81]
 116. ulotka [76]
 117. kronika [76]
 118. ryciny [74]
 119. maszynopis powielony [73]
 120. szkice literackie [72]
 121. spisy osobowe [71]
 122. modlitewniki [70]
 123. publicystyka [69]
 124. opracowania historyczne [67]
 125. regulamin [66]
 126. programy wykładów [66]
 127. biografia [66]
 128. Volks-Kalender [66]
 129. beletrystyka [64]
 130. opracowania [62]
 131. katalogi [62]
 132. antologie [62]
 133. katalog wystawy [61]
 134. druk okolicznościowy [61]
 135. wykłady naukowe [60]
 136. przewodnik [60]
 137. katalogi wystaw [59]
 138. druki ulotne [58]
 139. mowy żałobne [57]
 140. czasopisma niezależne [56]
 141. zdjęcia [55]
 142. uniwersały [55]
 143. encyklopedie [55]
 144. wykazy [54]
 145. album [54]
 146. przewodniki [53]
 147. powieść [51]
 148. akta sejmowe [51]
 149. głos sejmowy [50]
 150. obwieszczenia [48]
 151. albumy [48]
 152. wykłady [47]
 153. pisma patrystyczne [47]
 154. nuty [47]
 155. maszynopisy [47]
 156. wykłady uniwersyteckie [46]
 157. panegiryki [45]
 158. dyplomy [45]
 159. ikonografia [44]
 160. katalogi księgarskie [43]
 161. materiały konferencyjne [42]
 162. kwartalnik [42]
 163. regulaminy [41]
 164. program wykładów [41]
 165. antologia [40]
 166. księgi pamiątkowe [38]
 167. broszura [38]
 168. wykład [37]
 169. streszczenie [37]
 170. pocztówka [37]
 171. herbarze [37]
 172. program teatralny/operowy [36]
 173. odczyty [36]
 174. raptularze [35]
 175. pieśni [35]
 176. kroniki [35]
 177. notatki [34]
 178. druki [34]
 179. almanachy [34]
 180. rozważania [33]
 181. wykaz [31]
 182. programy filmowe [31]
 183. nadbitka [31]
 184. katechizmy [31]
 185. ulotki [30]
 186. instrukcje [30]
 187. rozmyślania [29]
 188. rozdział [29]
 189. przepisy prawne [29]
 190. konstytucje sejmowe [29]
 191. zaproszenie [28]
 192. referaty [28]
 193. recenzje [28]
 194. listy otwarte [28]
 195. komedie [28]
 196. eseje [28]
 197. plany [27]
 198. nadbitki [27]
 199. satyry [26]
 200. obwieszczenie [24]
 201. nekrologi [24]
 202. wstęp [23]
 203. list [22]
 204. inwentarz [22]
 205. rozprawa [21]
 206. programy [21]
 207. nekrolog [21]
 208. jednodniówki [21]
 209. genealogie [21]
 210. ustawa [20]
 211. ulotki wyborcze [20]
 212. relacje z podróży [20]
 213. polemiki [20]
 214. panegiryk [20]
 215. orzeczenia prawne [20]
 216. dialogi [20]
 217. słownik [19]
 218. skrypt [19]
 219. rejestry [19]
 220. prospekty [19]
 221. prospekt [19]
 222. program [19]
 223. modlitwy [19]
 224. leksykony [19]
 225. śpiewniki [18]
 226. referat [18]
 227. opowiadanie [18]
 228. legitymacje członkowskie [18]
 229. katalog antykwaryczny [18]
 230. dokumenty muzyczne [18]
 231. atlasy [18]
 232. wydawnictwo okolicznościowe [17]
 233. statystyki [17]
 234. polemika [17]
 235. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 236. inwentarze [17]
 237. druki okolicznościowe [17]
 238. recencja [16]
 239. powieść historyczna [16]
 240. nowele [16]
 241. bajki [16]
 242. życiorysy [15]
 243. wykazy personalne [15]
 244. statuty i regulaminy [15]
 245. rozporządzenia [15]
 246. poradniki rolnicze [15]
 247. opisy [15]
 248. księga pamiątkowa [15]
 249. uniwersał [14]
 250. traktat [14]
 251. spis nazwisk [14]
 252. przemówienia [14]
 253. plansza [14]
 254. opisy kraju [14]
 255. kodeks dyplomatyczny [14]
 256. dysertacje [14]
 257. druk ulotny [14]
 258. bibliografia [14]
 259. wypisy [13]
 260. słownik geograficzny [13]
 261. szkice filozoficzne [13]
 262. skrypty [13]
 263. skorowidze [13]
 264. relacje osobiste [13]
 265. poemat [13]
 266. miesięczniki [13]
 267. księgi rachunkowe [13]
 268. kodeksy [13]
 269. jednodniówka [13]
 270. diariusze [13]
 271. biografie literackie [13]
 272. biblia [13]
 273. szkice biograficzne [12]
 274. spisy nazwisk [12]
 275. reprodukcja [12]
 276. protokoły [12]
 277. opowiadania historyczne [12]
 278. ogłoszenia [12]
 279. encyklopedia [12]
 280. elementarze [12]
 281. deklaracje [12]
 282. cenniki [12]
 283. zbiory dokumentów [11]
 284. wspomnienia pośmiertne [11]
 285. wiersze okolicznościowe [11]
 286. testamenty [11]
 287. quaestiones [11]
 288. przemówienie [11]
 289. plakat [11]
 290. opisy podróży [11]
 291. katalog księgarski [11]
 292. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 293. druki urzędowe [11]
 294. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 295. broszury polityczne [11]
 296. zbiory pism [10]
 297. załączniki [10]
 298. wiersze [10]
 299. szkice krytyczne [10]
 300. studium [10]
 301. relacje [10]
 302. przymówienie się [10]
 303. projekty sejmowe [10]
 304. prace zbiorowe [10]
 305. poematy [10]
 306. podręczniki medyczne [10]
 307. okólnik [10]
 308. metryki [10]
 309. inkunabuły [10]
 310. dramat [10]
 311. zaproszenia [9]
 312. wspomnienia z podróży [9]
 313. sztuki teatralne [9]
 314. serie wydawnicze [9]
 315. rozkazy [9]
 316. relacja z podróży [9]
 317. przewodniki turystyczne [9]
 318. poradniki budowlane [9]
 319. podręczniki dla szkół średnich [9]
 320. odezwa [9]
 321. lista oficerów [9]
 322. kodeksy prawne [9]
 323. herbarz [9]
 324. ekspedycje [9]
 325. dzienniki [9]
 326. atlas [9]
 327. akwarele [9]
 328. akty zgonu [9]
 329. spisy wykładów [8]
 330. rozprawy fiozoficzne [8]
 331. rozkazy wojskowe [8]
 332. projekty [8]
 333. nowiny [8]
 334. mowy sądowe [8]
 335. mowa [8]
 336. miedzioryt [8]
 337. libretta [8]
 338. legendy [8]
 339. książki kucharskie [8]
 340. katalogi biblioteczne [8]
 341. katalog wydawniczy [8]
 342. indeksy [8]
 343. fraszki [8]
 344. epitalamia [8]
 345. epistolografia [8]
 346. druk urzędowy [8]
 347. Zeszyt Naukowy [8]
 348. zaświadczenie [7]
 349. wykaz miejscowości [7]
 350. wydawnictwo ilustrowane [7]
 351. wiersz okolicznościowy [7]
 352. tłumaczenie [7]
 353. traktaty [7]
 354. szkice religijne [7]
 355. spis osobowy [7]
 356. reprinty [7]
 357. przekłady [7]
 358. program nauczania [7]
 359. pisma [7]
 360. opis kraju [7]
 361. mowy polityczne [7]
 362. księga jubileuszowa [7]
 363. książka adresowa [7]
 364. artykuły historyczno-prawne [7]
 365. afisze filmowe [7]
 366. żywoty świętych [6]
 367. zapisy fonograficzne [6]
 368. wyroki sądowe [6]
 369. spisy miejscowości [6]
 370. rozprawy naukowe [6]
 371. rozporządzenie [6]
 372. roczniki oficerskie [6]
 373. przepisy służbowe [6]
 374. programy uroczystości [6]
 375. programy teatralne [6]
 376. praca zbiorowa [6]
 377. poradniki medyczne [6]
 378. poradniki gospodarskie [6]
 379. poezja okolicznościowa [6]
 380. poezja funeralna [6]
 381. odczyt [6]
 382. mowy rektorskie [6]
 383. monografie literackie [6]
 384. lista nazwisk [6]
 385. księga adresowa [6]
 386. kompendium [6]
 387. katalog handlowy [6]
 388. kalendarium [6]
 389. hagiografie [6]
 390. diariusze sejmowe [6]
 391. dekrety [6]
 392. cennik [6]
 393. cegiełka [6]
 394. biografia literacka [6]
 395. świadectwa szkolne [5]
 396. vademecum [5]
 397. uchwały [5]
 398. traktat teologiczny [5]
 399. tablice [5]
 400. szkice popularno-naukowe [5]
 401. spisy geograficzne [5]
 402. spis miejscowości [5]
 403. skorowidz [5]
 404. sielanki [5]
 405. rozprawy historyczne [5]
 406. rozprawy filozoficzne [5]
 407. rezolucje [5]
 408. przepisy wojskowe [5]
 409. praca doktorska [5]
 410. poradniki weterynaryjne [5]
 411. podania [5]
 412. pisma zbiorowe [5]
 413. partytura [5]
 414. pamiętniki 19w. [5]
 415. pamiątka [5]
 416. opery [5]
 417. okólniki [5]
 418. odpowiedź [5]
 419. nalepka iluminacyjna [5]
 420. monografie filozoficzne [5]
 421. manifesty [5]
 422. leksykon [5]
 423. laudacje [5]
 424. księgi liturgiczne [5]
 425. komedia [5]
 426. karta zaopatrzeniowa [5]
 427. kancjonały [5]
 428. instrukcje wojskowe [5]
 429. dzienniki podróży [5]
 430. anegdoty [5]
 431. akty prawne [5]
 432. zbiór [4]
 433. zaśwadczenia [4]
 434. uwiadomienia [4]
 435. ulotki reklamowe [4]
 436. tabele [4]
 437. synteza [4]
 438. rozprawy religijne [4]
 439. reportaż [4]
 440. regulaminy wojskowe [4]
 441. psałterz [4]
 442. przysłowia [4]
 443. pieśń [4]
 444. petycje [4]
 445. opracowania naukowe [4]
 446. opowieści [4]
 447. opis podróży [4]
 448. mowy okolicznościowe [4]
 449. monografie genealogiczne [4]
 450. modlitewnik [4]
 451. memoriały [4]
 452. manifest [4]
 453. literatura popularnonaukowa [4]
 454. księgi wpisów [4]
 455. księgi jubileuszowe [4]
 456. książki telefoniczne [4]
 457. książki adresowe [4]
 458. książka kucharska [4]
 459. kodeks [4]
 460. inkunabuł [4]
 461. informatory szkolne [4]
 462. hagiografia [4]
 463. fragmenty [4]
 464. epitafium [4]
 465. elegie [4]
 466. argument [4]
 467. zielniki [3]
 468. wspomnienia historyczne [3]
 469. wodewile [3]
 470. umowy [3]
 471. transumpty [3]
 472. tragedie [3]
 473. teksty źródłowe [3]
 474. słownik biograficzny [3]
 475. szkice naukowe [3]
 476. szkice monograficzne [3]
 477. szkice ekonomiczne [3]
 478. studia historyczne [3]
 479. spis statystyczny [3]
 480. satyra [3]
 481. rozprawy krytyczne [3]
 482. roczniki lekarskie [3]
 483. relacja [3]
 484. rejestry zmarłych [3]
 485. rachunki [3]
 486. przewodniki turystyczne 19w. [3]
 487. przedruki [3]
 488. protokół [3]
 489. protestacje [3]
 490. program uroczystości [3]
 491. piosenki [3]
 492. ordynacje [3]
 493. opwiadania historyczne [3]
 494. opracowanie bibliograficzne [3]
 495. nowela [3]
 496. mszały [3]
 497. mowa żałobna [3]
 498. mowa pogrzebowa [3]
 499. monografia statystyczna [3]
 500. literatura [3]
 501. lista poległych [3]
 502. lista [3]
 503. list pasterski [3]
 504. list otwarty [3]
 505. kroniki klasztorne [3]
 506. kontrakty [3]
 507. komunikat [3]
 508. komentarze do ustawy [3]
 509. komentarz [3]
 510. kazania pogrzebowe [3]
 511. katechizm (katechizmy) [3]
 512. katalog galerii [3]
 513. kantyczki [3]
 514. interpelacje poselskie [3]
 515. indeks [3]
 516. formularz [3]
 517. dzienniki wydatków [3]
 518. dziennik urzędowy [3]
 519. dysertacja [3]
 520. dyplom [3]
 521. dokument królewski [3]
 522. brewiarze [3]
 523. article [3]
 524. apele [3]
 525. akta majątkowe [3]
 526. afisze [3]
 527. Zbiór pieśni [3]
 528. śpiewnik [2]
 529. zarządzenie [2]
 530. wypisy heraldyczne [2]
 531. wykazy miejscowości [2]
 532. traktaty filozoficzne [2]
 533. tragedia [2]
 534. tezy [2]
 535. tablice historyczne [2]
 536. szkice satyryczne [2]
 537. szkice polityczne [2]
 538. szkice jubileuszowe [2]
 539. szkice gospodarcze [2]
 540. szkice bibliograficzne [2]
 541. szkic historyczny [2]
 542. statuty synodalne [2]
 543. staroduki [2]
 544. spisy wystawców [2]
 545. spisy topograficzne [2]
 546. spisy książek [2]
 547. scenki ludowe [2]
 548. satyry polityczne [2]
 549. rozprawy publicystyczne [2]
 550. rozkaz [2]
 551. roczniki statystyczne [2]
 552. rejestr [2]
 553. regulamin szkolny [2]
 554. recepta [2]
 555. przepisy licencyjne [2]
 556. przemowy [2]
 557. program zjazdu [2]
 558. program konferencji [2]
 559. praca magisterska [2]
 560. powieść biograficzna [2]
 561. postylle [2]
 562. pogadanki [2]
 563. podręczniki wyborcze [2]
 564. podręcznik akademicki [2]
 565. plan miasta [2]
 566. pisma filozoficzne [2]
 567. pieczęcie [2]
 568. paszport [2]
 569. paszkwile [2]
 570. pamiętniki 19 w. [2]
 571. pamflety [2]
 572. opracowania geograficzne [2]
 573. opis [2]
 574. odznaczenia [2]
 575. obraz [2]
 576. noty dyplomatyczne [2]
 577. normy prawne [2]
 578. mowy weselne [2]
 579. mowa sejmowa [2]
 580. monografie heraldyczne [2]
 581. miscellanea [2]
 582. memoriał [2]
 583. materiały informacyjne [2]
 584. listy oficerów [2]
 585. laudum [2]
 586. lacrimae [2]
 587. kwestionariusz [2]
 588. księgi sądowe [2]
 589. księgi biblijne [2]
 590. księga sądowa [2]
 591. księga [2]
 592. kopie maszynopisu [2]
 593. komunikaty [2]
 594. komentarze [2]
 595. katalogi grafiki [2]
 596. katalog roślin [2]
 597. karta wstępu [2]
 598. ilustracje [2]
 599. gwasz [2]
 600. gratulacje [2]
 601. glosariusz [2]
 602. epitafia [2]
 603. epigramaty [2]
 604. edycje [2]
 605. dowód tożsamości [2]
 606. dodatek nadzwyczajny [2]
 607. diariusz [2]
 608. czasopisma literackie [2]
 609. biografia bibliografia [2]
 610. bilet wstępu [2]
 611. baśnie [2]
 612. ballady [2]
 613. bajka [2]
 614. afisz [2]
 615. adresy [2]
 616. Kalender (Evangelischer) [2]
 617. świadectwo szkolne [1]
 618. złote myśli [1]
 619. zwierciadło [1]
 620. zielnik [1]
 621. zeszyty szkolne [1]
 622. zdjęcie [1]
 623. zbiór mów [1]
 624. zażalenia [1]
 625. zarządzenia [1]
 626. zapiski heraldyczne [1]
 627. zapiski [1]
 628. zakładka do książki [1]
 629. zagajenie [1]
 630. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 631. wykłady filozoficzne [1]
 632. wykaz ulic [1]
 633. votum [1]
 634. varia [1]
 635. ustawy podatkowe [1]
 636. ustawy kościelne [1]
 637. układy zbiorowe pracy [1]
 638. ugody [1]
 639. tłumaczenia [1]
 640. tygodn [1]
 641. traktaty teologiczne [1]
 642. traktat filozoficzny [1]
 643. tekst na prawach rękopisu [1]
 644. tańce [1]
 645. słowo wstępne [1]
 646. słowniki heraldyczne [1]
 647. słowniki geograficzne [1]
 648. słownik heraldyczny [1]
 649. szkice historyyczne [1]
 650. szkice geograficzne [1]
 651. szkic monograficzny [1]
 652. summa [1]
 653. studia genealogiczne [1]
 654. statuty sejmowe [1]
 655. sprostowanie [1]
 656. spisy map [1]
 657. spisy gmin [1]
 658. spisy dokumentów [1]
 659. spis numizmatyczny [1]
 660. silva rerum [1]
 661. sentencje [1]
 662. schematyzmy [1]
 663. rubrycele [1]
 664. rozprawy teologiczne [1]
 665. rozprawy sądowe [1]
 666. rozprawy psychologiczne [1]
 667. rozprawy i monografie [1]
 668. rozprawki astronomiczne [1]
 669. rozporządzenia królewskie [1]
 670. rozkład jazdy [1]
 671. reprodukcje zdjęć [1]
 672. repertuary [1]
 673. relacje sejmowe [1]
 674. relacje historyczne [1]
 675. regulaminy szkolne [1]
 676. regulamin bankowy [1]
 677. referaty filozoficzne [1]
 678. publikacje elektroniczne [1]
 679. przysięga [1]
 680. przewodniki sakralne [1]
 681. przepowiednie [1]
 682. przepisy kościelne [1]
 683. przepisy budowlane [1]
 684. protesty [1]
 685. programy przedstawień [1]
 686. program koncertu [1]
 687. prezentacja [1]
 688. preprint [1]
 689. prace źródłowe [1]
 690. powieść autobiograficzna [1]
 691. portrety [1]
 692. poradniki heraldyczne [1]
 693. pokwitowanie [1]
 694. poezja religijna [1]
 695. poematy żałobne [1]
 696. poemat żałobny [1]
 697. poemat dramatyczny [1]
 698. podręcznik numizmatyczny [1]
 699. pod [1]
 700. plankty [1]
 701. plan [1]
 702. pismo jubileuszowe [1]
 703. pastorałka [1]
 704. oracje sądowe [1]
 705. opracowania statystyczne [1]
 706. opracowania medyczne [1]
 707. opracowania genealogiczne [1]
 708. opisy flory [1]
 709. opis wizytacji [1]
 710. opis panowania [1]
 711. opinie [1]
 712. opera [1]
 713. okólnik bankowy [1]
 714. ogłoszenie [1]
 715. obraz olejny [1]
 716. obligacja [1]
 717. objaśnienia do przezroczy [1]
 718. notatka biograficzna [1]
 719. naszywka [1]
 720. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 721. mowy laudacyjne [1]
 722. moralistyka [1]
 723. monografie psychologiczne [1]
 724. monografie porównawcze [1]
 725. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 726. mitologie [1]
 727. misteria ludowe [1]
 728. memoranda [1]
 729. materiały źródłowe [1]
 730. materiały kongresowe [1]
 731. masoniki [1]
 732. mandaty [1]
 733. listy odznaczonych [1]
 734. listy adresowe [1]
 735. lauda [1]
 736. księgi święte [1]
 737. księgi ziemskie [1]
 738. księgi protokólarne [1]
 739. księgi miejskie [1]
 740. księgi metrykalne [1]
 741. księgi imion [1]
 742. księga urodzeń [1]
 743. księga szkoły [1]
 744. księga miejska [1]
 745. księga kancelaryjna [1]
 746. książki pamiątkowe [1]
 747. książka telefoniczna [1]
 748. krytyka literacka [1]
 749. krytyka [1]
 750. kroniki żałobne [1]
 751. kosztorysy [1]
 752. kopie [1]
 753. konstytucje [1]
 754. koncept [1]
 755. komentarze do tekstów [1]
 756. komentarze biblijne [1]
 757. kolekcja okol [1]
 758. kodeks prawny [1]
 759. kodeks handlowy [1]
 760. klucz do oznaczania [1]
 761. klepsydry [1]
 762. katechizm [1]
 763. katalogi roślin użytkowych [1]
 764. katalog prasowy [1]
 765. kartka świąteczna [1]
 766. kartka pocztowa [1]
 767. karta żywnościowa [1]
 768. karta wizytowa [1]
 769. karta uczestnictwa [1]
 770. karta dostaw mleka [1]
 771. kantaty [1]
 772. kancjonał [1]
 773. itinerarium [1]
 774. interpelacja poselska [1]
 775. instrukcje poselskie [1]
 776. instrukcje nauczania [1]
 777. informator teatralny [1]
 778. historia [1]
 779. habilitacja [1]
 780. głos [1]
 781. gwarancja [1]
 782. gesta [1]
 783. felieton [1]
 784. faksymile rękopisu [1]
 785. expositio [1]
 786. exlibris [1]
 787. etiudy organowe [1]
 788. dzienniki podawcze [1]
 789. dramolet [1]
 790. dowód osobisty [1]
 791. dokumenty powstańcze [1]
 792. dokumenty królewskie [1]
 793. dekrety królewskie [1]
 794. deklaracja [1]
 795. dane osobowe [1]
 796. brewe papieskie [1]
 797. blankiety [1]
 798. biblie [1]
 799. atlasy historyczne [1]
 800. apologetyka [1]
 801. analiza [1]
 802. almanach [1]
 803. alegorie [1]
 804. akwarela [1]
 805. akty urodzeń [1]
 806. akta wizytacyjne [1]
 807. akta cechowe [1]
 808. akcje [1]
 809. agenda [1]
 810. abecadlnik [1]
 811. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 812. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 813. Utwory satyryczne [1]
 814. Prace habilitacyjne [1]
 815. Praca magisterska [1]
 816. Poznań [1]
 817. Kolekcja okolicznościowa [1]
 818. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [4759876]
 2. monografia [4418760]
 3. czasopisma [4411168]
 4. gazety [3472743]
 5. czasopismo [3059583]
 6. gazeta [2523403]
 7. książka [2238247]
 8. rozprawa habilitacyjna [1181004]
 9. księgi adresowe [666423]
 10. starodruki [584526]
 11. dzienniki urzędowe [582377]
 12. monografie [576032]
 13. gazeta (gazety) [572014]
 14. artykuł [488478]
 15. źródła historyczne [423113]
 16. wydawnictwa urzędowe [396968]
 17. personalia [394842]
 18. dokumentacja kadrowa [394842]
 19. herbarze [387096]
 20. rozprawy doktorskie [366024]
 21. spisy [351041]
 22. pamiętniki [327761]
 23. archiwalia [318269]
 24. bibliografie [296151]
 25. monografie historyczne [276351]
 26. antologie [272686]
 27. przysłowia [265427]
 28. artykuły [263021]
 29. listy strat [250612]
 30. biuletyn [245331]
 31. monografia historyczna [228410]
 32. spis [225456]
 33. kodeks dyplomatyczny [192339]
 34. wspomnienia [175116]
 35. skrypt [170743]
 36. źródło [164534]
 37. opracowanie [156269]
 38. mapy [155241]
 39. podręcznik [152098]
 40. spis nazwisk [151218]
 41. genealogie [145384]
 42. wykazy [137195]
 43. roczniki oficerskie [134874]
 44. roczniki [132636]
 45. sprawozdania [131442]
 46. rejestry zmarłych [129289]
 47. lista poległych [124322]
 48. akta [123768]
 49. biblia [118802]
 50. rocznik [115636]
 51. dokumenty elektroniczne [112968]
 52. pocztówki [109121]
 53. starodruk [109031]
 54. spisy nazwisk [107771]
 55. szkice historyczne [106238]
 56. kroniki [106052]
 57. wykaz miejscowości [105866]
 58. kalendarze [100497]
 59. skorowidz [99182]
 60. słownik [96393]
 61. poradnik metodyczny [92234]
 62. rejestry [90191]
 63. biografie [86494]
 64. dwutygodniki [83370]
 65. informator [82482]
 66. źródło historyczne [81664]
 67. tygodniki ilustrowane [80793]
 68. wspomnienie [80528]
 69. tłumaczenie [78610]
 70. rękopis [71255]
 71. rękopisy [70711]
 72. tygodniki [66787]
 73. podręczniki [65743]
 74. kalendarz [63463]
 75. powieści [62287]
 76. księgi pamiątkowe [62023]
 77. podręczniki akademickie [59007]
 78. kazania [56915]
 79. fotografia [56710]
 80. fotografie [53872]
 81. bibliografia [51760]
 82. dodatek do czasopisma [51349]
 83. broszury [51080]
 84. słowniki [48578]
 85. praca magisterska [48368]
 86. listy [48005]
 87. skrypty [45082]
 88. wydawnictwa popularne [42919]
 89. program teatralny/operowy [41818]
 90. spisy osobowe [41288]
 91. herbarz [39578]
 92. opracowania [38697]
 93. katalogi [35247]
 94. encyklopedie [34556]
 95. inwentarze [33512]
 96. przewodnik [33024]
 97. księga adresowa [32690]
 98. korespondencje [32632]
 99. materiały konferencyjne [32569]
 100. książki adresowe [32469]
 101. almanachy [32064]
 102. opracowania historyczne [31200]
 103. przewodniki [30898]
 104. postylle [30776]
 105. album [30569]
 106. powieści historyczne [30492]
 107. pamiętnik [29114]
 108. lista oficerów [28287]
 109. maszynopis [27691]
 110. poradniki [26871]
 111. informatory [26519]
 112. roczniki lekarskie [26367]
 113. sprawozdanie [25846]
 114. kronika [25551]
 115. kwartalnik [24830]
 116. poezje [24279]
 117. biografia [21025]
 118. muzykalia [20022]
 119. miesięcznik [19974]
 120. odezwy [19864]
 121. kodeksy [19142]
 122. praca zbiorowa [19126]
 123. szkice literackie [18475]
 124. wykaz [18305]
 125. listy odznaczonych [18302]
 126. telegram [17613]
 127. spis miejscowości [17548]
 128. materiały sejmowe [17327]
 129. diariusze sejmowe [17278]
 130. odbitka [17073]
 131. odbitki [16373]
 132. synteza [16297]
 133. modlitewniki [16120]
 134. atlasy [16120]
 135. albumy [15798]
 136. kompendium [15743]
 137. listy nazwisk [15638]
 138. książki telefoniczne [15320]
 139. zeszyty naukowe [15249]
 140. spisy miejscowości [15224]
 141. katalog [15206]
 142. katalogi wystaw [15190]
 143. wykazy personalne [15019]
 144. słownik geograficzny [14985]
 145. akta sejmowe [14978]
 146. dodatek [14697]
 147. Zeszyt Naukowy [14225]
 148. książka telefoniczna [14035]
 149. rozprawy [13987]
 150. spisy lasów [13962]
 151. książka adresowa [13862]
 152. opowiadania [13283]
 153. artykuły historyczno-prawne [13189]
 154. Dysertacja doktorska [13016]
 155. skorowidze [12956]
 156. prace zbiorowe [12925]
 157. poezja [12610]
 158. monografie heraldyczne [12402]
 159. ustawy [12121]
 160. ryciny [12045]
 161. dramaty [11789]
 162. broszura [11787]
 163. dziennik [11707]
 164. Kolekcja okolicznościowa [11681]
 165. poradnik [11590]
 166. wizerunek [11483]
 167. diariusze [11477]
 168. leksykony [11473]
 169. pieśni [11195]
 170. ulotka [11150]
 171. katalogi grafiki [11054]
 172. statuty [11044]
 173. powieść [10944]
 174. referat [10934]
 175. katalog wystawy [10847]
 176. mapa [10835]
 177. ikonografia [10780]
 178. pisma patrystyczne [10721]
 179. beletrystyka [10407]
 180. inwentarz [10407]
 181. nadbitki [10320]
 182. lista nazwisk [10301]
 183. korespondencja [10093]
 184. rozprawa [10045]
 185. szkice [10006]
 186. ustawa [9901]
 187. recenzje [9526]
 188. biuletyny [9451]
 189. rozważania [9446]
 190. fiszki [9329]
 191. relacje osobiste [9327]
 192. pieczęcie [8751]
 193. wykłady [8333]
 194. maszynopisy [8243]
 195. statut [8123]
 196. książka kucharska [7907]
 197. śpiewniki [7767]
 198. katechizmy [7728]
 199. spisy gmin [7652]
 200. raporty [7607]
 201. spisy geograficzne [7573]
 202. opisy [7501]
 203. spis statystyczny [7487]
 204. mowy [7414]
 205. programy nauczania [7102]
 206. orzeczenia prawne [7062]
 207. edycje [7038]
 208. dzienniki [6985]
 209. spis osobowy [6925]
 210. opracowania genealogiczne [6920]
 211. poradniki rolnicze [6909]
 212. wykazy miejscowości [6895]
 213. maszynopis powielony [6829]
 214. księga jubileuszowa [6724]
 215. publicystyka [6639]
 216. kolekcja okol [6599]
 217. podręczniki wyborcze [6527]
 218. wypisy heraldyczne [6497]
 219. księgi imion [6411]
 220. preprint [6332]
 221. mowy sejmowe [6066]
 222. przepisy prawne [6006]
 223. druk okolicznościowy [5987]
 224. wykład [5977]
 225. mowy żałobne [5909]
 226. plany [5904]
 227. recenzja [5898]
 228. druki ulotne [5891]
 229. adresy [5883]
 230. zdjęcia [5865]
 231. monografie genealogiczne [5763]
 232. polemiki [5762]
 233. przekłady [5716]
 234. statystyki [5469]
 235. bajki [5286]
 236. dialogi [5208]
 237. listy oficerów [5182]
 238. programy wykładów [5065]
 239. pocztówka [5028]
 240. wykłady uniwersyteckie [5001]
 241. spisy topograficzne [4979]
 242. księgi święte [4966]
 243. słownik biograficzny [4868]
 244. regulamin [4832]
 245. rozdział [4746]
 246. dokumenty [4612]
 247. nekrologi [4576]
 248. księga pamiątkowa [4565]
 249. kodeksy prawne [4561]
 250. życiorysy [4352]
 251. encyklopedia [4307]
 252. traktaty [4295]
 253. opowiadania historyczne [4276]
 254. słownik heraldyczny [4260]
 255. pastorałka [4223]
 256. misteria ludowe [4223]
 257. mowy pogrzebowe [4214]
 258. nuty [4165]
 259. opowiadanie [4153]
 260. regulaminy [4144]
 261. karta pocztowa [4044]
 262. nadbitka [3999]
 263. Volks-Kalender [3982]
 264. praca doktorska [3939]
 265. kodeks [3934]
 266. obwieszczenie [3924]
 267. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [3887]
 268. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [3887]
 269. dokumenty muzyczne [3807]
 270. wstęp [3742]
 271. szkice biograficzne [3737]
 272. relacje z podróży [3604]
 273. antologia [3597]
 274. opisy kraju [3511]
 275. odczyty [3488]
 276. książki kucharskie [3439]
 277. panegiryki [3359]
 278. rozmyślania [3276]
 279. szkice krytyczne [3230]
 280. legendy [3180]
 281. powieść historyczna [3176]
 282. konstytucje sejmowe [3110]
 283. normy prawne [3066]
 284. programy filmowe [3022]
 285. pisma filozoficzne [3000]
 286. partytura [2908]
 287. kantyczki [2899]
 288. biografie literackie [2825]
 289. serie wydawnicze [2741]
 290. biblie [2733]
 291. psałterz [2725]
 292. księga sądowa [2686]
 293. dyplomy [2685]
 294. ulotki wyborcze [2680]
 295. rozprawy filozoficzne [2677]
 296. opisy podróży [2659]
 297. przewodniki turystyczne [2644]
 298. raptularze [2608]
 299. atlas [2606]
 300. studium [2577]
 301. studia historyczne [2521]
 302. referaty [2494]
 303. szkice filozoficzne [2485]
 304. jednodniówki [2475]
 305. monografie literackie [2442]
 306. fraszki [2437]
 307. zbiory dokumentów [2394]
 308. instrukcje [2391]
 309. fotokopia [2343]
 310. ulotki [2335]
 311. listy otwarte [2319]
 312. instrukcje wojskowe [2293]
 313. indeksy [2264]
 314. rozprawy historyczne [2243]
 315. podręczniki medyczne [2235]
 316. poradniki weterynaryjne [2229]
 317. komentarze do ustawy [2229]
 318. poradniki medyczne [2217]
 319. zielniki [2163]
 320. kalendarium [2151]
 321. nekrolog [2117]
 322. panegiryk [2049]
 323. czasopisma wojskowe polskie [2023]
 324. kazanie [1983]
 325. podręcznik numizmatyczny [1974]
 326. rozkazy wojskowe [1970]
 327. eseje [1921]
 328. opis kraju [1908]
 329. nowele [1890]
 330. rozprawy fiozoficzne [1890]
 331. modlitwy [1867]
 332. listy adresowe [1864]
 333. księga urodzeń [1847]
 334. akty urodzeń [1847]
 335. ilustracje [1845]
 336. zaproszenie [1835]
 337. satyry [1834]
 338. lista [1826]
 339. akwarele [1813]
 340. kancjonały [1785]
 341. Beilage [1744]
 342. jednodniówka [1717]
 343. plakat [1682]
 344. program wykładów [1671]
 345. elementarze [1670]
 346. pieśń [1633]
 347. słowniki heraldyczne [1632]
 348. poradniki heraldyczne [1632]
 349. prospekt [1612]
 350. rejestr [1612]
 351. żywoty świętych [1603]
 352. pisma [1602]
 353. czasopisma niezależne [1598]
 354. wspomnienia z podróży [1580]
 355. rozporządzenia [1579]
 356. głos sejmowy [1572]
 357. polemika [1570]
 358. wydawnictwa źródłowe [1558]
 359. rozporządzenie [1553]
 360. reprinty [1523]
 361. druki okolicznościowe [1522]
 362. podania [1515]
 363. poemat [1510]
 364. szkic historyczny [1502]
 365. katalog antykwaryczny [1494]
 366. wspomnienia pośmiertne [1483]
 367. komedie [1465]
 368. indeks [1463]
 369. obwieszczenia [1445]
 370. szkice monograficzne [1443]
 371. piosenki [1440]
 372. relacja z podróży [1427]
 373. broszury polityczne [1405]
 374. reprodukcja [1390]
 375. opis podróży [1387]
 376. glosariusz [1365]
 377. odczyt [1359]
 378. księgi sądowe [1351]
 379. poematy [1350]
 380. zapiski heraldyczne [1333]
 381. zaświadczenie [1331]
 382. regulaminy wojskowe [1319]
 383. program [1306]
 384. protokoły [1293]
 385. katalogi biblioteczne [1266]
 386. wydawnictwo okolicznościowe [1244]
 387. spis numizmatyczny [1232]
 388. uniwersały [1220]
 389. cenniki [1218]
 390. legitymacje członkowskie [1175]
 391. katalogi księgarskie [1171]
 392. księgi jubileuszowe [1171]
 393. traktat [1168]
 394. wykłady filozoficzne [1152]
 395. referaty filozoficzne [1152]
 396. mowy sądowe [1134]
 397. relacje [1121]
 398. streszczenie [1106]
 399. spisy książek [1106]
 400. przemówienia [1105]
 401. cennik [1100]
 402. opracowania geograficzne [1094]
 403. komentarz [1080]
 404. wiersze [1074]
 405. wypisy [1067]
 406. katalog księgarski/wydawniczy [1057]
 407. hagiografie [1053]
 408. dokumenty powstańcze [1041]
 409. ustawy kościelne [1039]
 410. przepisy kościelne [1039]
 411. opwiadania historyczne [1021]
 412. opracowania statystyczne [1015]
 413. dzienniki podróży [1010]
 414. podręcznik akademicki [1007]
 415. sztuki teatralne [1006]
 416. komunikat [986]
 417. księgi ziemskie [982]
 418. mowy weselne [977]
 419. miesięczniki [963]
 420. mszały [962]
 421. uniwersał [957]
 422. spisy wykładów [946]
 423. oracje sądowe [945]
 424. pisma zbiorowe [937]
 425. wspomnienia historyczne [934]
 426. opracowanie bibliograficzne [927]
 427. libretta [920]
 428. mowy laudacyjne [918]
 429. programy [917]
 430. pamiętniki 19w. [914]
 431. moralistyka [912]
 432. prospekty [906]
 433. katalog handlowy [903]
 434. przemówienie [902]
 435. program nauczania [888]
 436. księga [888]
 437. dysertacja [877]
 438. reportaż [872]
 439. statuty synodalne [858]
 440. rozprawy religijne [854]
 441. teksty źródłowe [848]
 442. dramat [847]
 443. literatura popularnonaukowa [842]
 444. wykaz ulic [838]
 445. plan miasta [836]
 446. księga miejska [829]
 447. zbiór [809]
 448. obraz [806]
 449. druk ulotny [803]
 450. mowa [796]
 451. etiudy organowe [777]
 452. laudacje [765]
 453. zbiory pism [760]
 454. podręczniki dla szkół średnich [757]
 455. sielanki [751]
 456. załączniki [745]
 457. bajka [740]
 458. poezja funeralna [735]
 459. tragedie [718]
 460. literatura [718]
 461. quaestiones [717]
 462. list [711]
 463. opis [699]
 464. publikacje elektroniczne [691]
 465. monografia statystyczna [688]
 466. tańce [688]
 467. biografia bibliografia [682]
 468. dekrety [674]
 469. inkunabuł [672]
 470. druki urzędowe [666]
 471. epigramaty [656]
 472. komedia [655]
 473. noty dyplomatyczne [648]
 474. notatki [644]
 475. hagiografia [641]
 476. zaśwadczenia [633]
 477. karta zaopatrzeniowa [630]
 478. protokół [628]
 479. epitalamia [620]
 480. poradniki gospodarskie [617]
 481. pamiętniki 19 w. [614]
 482. paszkwile [611]
 483. przepowiednie [599]
 484. leksykon [596]
 485. druk urzędowy [578]
 486. tragedia [576]
 487. statuty i regulaminy [573]
 488. okólnik [570]
 489. dysertacje [568]
 490. tabele [568]
 491. przepisy wojskowe [566]
 492. pamiątka [564]
 493. wiersze okolicznościowe [563]
 494. deklaracje [561]
 495. kodeks handlowy [561]
 496. rozkaz [556]
 497. projekty sejmowe [555]
 498. cegiełka [549]
 499. list pasterski [542]
 500. baśnie [541]
 501. opowieści [530]
 502. szkice religijne [529]
 503. metryki [528]
 504. dodatek nadzwyczajny [523]
 505. vademecum [518]
 506. księga kancelaryjna [518]
 507. pamflety [505]
 508. nowela [504]
 509. katalog galerii [503]
 510. księgi liturgiczne [492]
 511. memoriały [489]
 512. agenda [488]
 513. relacja [486]
 514. dziennik urzędowy [472]
 515. przemowy [471]
 516. katalog księgarski [456]
 517. szkice historyyczne [452]
 518. kroniki klasztorne [450]
 519. przewodniki turystyczne 19w. [448]
 520. plansza [445]
 521. memoranda [436]
 522. rozkazy [435]
 523. druki [434]
 524. uchwały [428]
 525. epistolografia [426]
 526. szkice satyryczne [424]
 527. zapisy fonograficzne [413]
 528. rozprawy krytyczne [408]
 529. zdjęcie [406]
 530. manifest [403]
 531. nowiny [402]
 532. księgi biblijne [400]
 533. modlitewnik [397]
 534. mowy rektorskie [389]
 535. roczniki statystyczne [389]
 536. tablice [388]
 537. spisy map [386]
 538. zielnik [385]
 539. odezwa [382]
 540. Praca magisterska [374]
 541. spisy dokumentów [373]
 542. wyroki sądowe [370]
 543. mowa pogrzebowa [368]
 544. przymówienie się [361]
 545. szkice geograficzne [360]
 546. nalepka iluminacyjna [359]
 547. afisze filmowe [353]
 548. testamenty [351]
 549. spisy wystawców [351]
 550. formularz [350]
 551. wodewile [346]
 552. monografie porównawcze [344]
 553. dowód tożsamości [343]
 554. mitologie [342]
 555. katalog roślin [341]
 556. wiersz okolicznościowy [340]
 557. rozprawy i monografie [339]
 558. ekspedycje [336]
 559. opis panowania [336]
 560. elegie [329]
 561. katechizm (katechizmy) [326]
 562. Zbiór pieśni [325]
 563. zaproszenia [324]
 564. laudum [323]
 565. schematyzmy [321]
 566. rubrycele [321]
 567. manifesty [320]
 568. przedruki [318]
 569. satyry polityczne [314]
 570. pogadanki [311]
 571. szkice ekonomiczne [310]
 572. kopie maszynopisu [310]
 573. szkice naukowe [306]
 574. Prace habilitacyjne [306]
 575. projekty [305]
 576. słowo wstępne [303]
 577. tablice historyczne [301]
 578. traktat teologiczny [299]
 579. epitafium [299]
 580. afisz [297]
 581. poezja okolicznościowa [295]
 582. szkice gospodarcze [294]
 583. memoriał [294]
 584. poradniki budowlane [291]
 585. zbiór mów [287]
 586. komentarze do tekstów [287]
 587. relacje historyczne [285]
 588. akta majątkowe [283]
 589. reprodukcje zdjęć [282]
 590. alegorie [273]
 591. szkice jubileuszowe [272]
 592. komunikaty [271]
 593. monografie filozoficzne [270]
 594. akty prawne [265]
 595. satyra [259]
 596. atlasy historyczne [259]
 597. ogłoszenia [258]
 598. karta żywnościowa [257]
 599. odznaczenia [255]
 600. szkice polityczne [254]
 601. miscellanea [254]
 602. szkice popularno-naukowe [253]
 603. fragmenty [252]
 604. katechizm [252]
 605. traktaty filozoficzne [248]
 606. brewiarze [247]
 607. szkice bibliograficzne [247]
 608. tekst na prawach rękopisu [242]
 609. anegdoty [239]
 610. objaśnienia do przezroczy [239]
 611. studia genealogiczne [235]
 612. interpelacja poselska [232]
 613. regulamin szkolny [231]
 614. klucz do oznaczania [231]
 615. przepisy służbowe [229]
 616. monografie krytyczno-bibliograficzne [228]
 617. ulotki reklamowe [226]
 618. program uroczystości [224]
 619. felieton [223]
 620. argument [220]
 621. zwierciadło [219]
 622. program koncertu [217]
 623. przewodniki sakralne [216]
 624. pismo jubileuszowe [216]
 625. śpiewnik [214]
 626. inkunabuły [212]
 627. rozprawy publicystyczne [212]
 628. katalog wydawniczy [209]
 629. mowy polityczne [209]
 630. katalog prasowy [209]
 631. rozkład jazdy [203]
 632. dyplom [202]
 633. kopie [202]
 634. Zeszyt Naukowy monografia [202]
 635. świadectwa szkolne [197]
 636. odpowiedź [196]
 637. tezy [195]
 638. article [194]
 639. karta wstępu [188]
 640. komentarze biblijne [187]
 641. almanach [185]
 642. afisze [184]
 643. księgi miejskie [180]
 644. okólniki [178]
 645. recepta [178]
 646. plan [175]
 647. kroniki żałobne [174]
 648. epitafia [172]
 649. plankty [169]
 650. zarządzenie [167]
 651. powieść autobiograficzna [167]
 652. lacrimae [165]
 653. interpelacje poselskie [164]
 654. uwiadomienia [161]
 655. mowa żałobna [160]
 656. varia [159]
 657. masoniki [158]
 658. kazania pogrzebowe [153]
 659. faksymile rękopisu [150]
 660. programy uroczystości [149]
 661. programy teatralne [149]
 662. list otwarty [149]
 663. miedzioryt [146]
 664. biografia literacka [143]
 665. apele [143]
 666. powieść biograficzna [143]
 667. szkic monograficzny [143]
 668. obligacja [143]
 669. dokument królewski [139]
 670. Utwory satyryczne [138]
 671. program zjazdu [137]
 672. rezolucje [135]
 673. słowniki geograficzne [134]
 674. programy przedstawień [134]
 675. rozprawy naukowe [133]
 676. lauda [133]
 677. dowód osobisty [132]
 678. petycje [130]
 679. traktaty teologiczne [130]
 680. kontrakty [129]
 681. protestacje [127]
 682. złote myśli [124]
 683. ordynacje [120]
 684. gesta [119]
 685. księgi rachunkowe [118]
 686. informatory szkolne [118]
 687. akty zgonu [116]
 688. poematy żałobne [112]
 689. mowy okolicznościowe [111]
 690. traktat filozoficzny [111]
 691. gratulacje [110]
 692. poemat dramatyczny [109]
 693. karta wizytowa [108]
 694. karta dostaw mleka [108]
 695. program konferencji [107]
 696. kwestionariusz [106]
 697. silva rerum [105]
 698. analiza [105]
 699. naszywka [104]
 700. przysięga [102]
 701. dramolet [101]
 702. votum [99]
 703. katalogi roślin użytkowych [97]
 704. dane osobowe [97]
 705. przepisy licencyjne [94]
 706. rozprawy psychologiczne [94]
 707. opery [92]
 708. tłumaczenia [91]
 709. deklaracja [91]
 710. wydawnictwo ilustrowane [90]
 711. paszport [90]
 712. rachunki [89]
 713. pokwitowanie [88]
 714. habilitacja [88]
 715. rozprawki astronomiczne [86]
 716. monografie psychologiczne [86]
 717. poezja religijna [84]
 718. wykłady naukowe [83]
 719. opis wizytacji [83]
 720. dzienniki wydatków [82]
 721. rozprawy sądowe [81]
 722. księgi wpisów [80]
 723. sentencje [79]
 724. notatka biograficzna [78]
 725. koncept [78]
 726. opisy flory [77]
 727. staroduki [76]
 728. expositio [76]
 729. bilet wstępu [75]
 730. księga szkoły [75]
 731. kosztorysy [75]
 732. dzienniki podawcze [74]
 733. kartka świąteczna [72]
 734. kartka pocztowa [72]
 735. mowa sejmowa [71]
 736. ustawy podatkowe [70]
 737. gwasz [69]
 738. portrety [68]
 739. dokumenty królewskie [68]
 740. regulamin bankowy [67]
 741. okólnik bankowy [67]
 742. książki pamiątkowe [67]
 743. zapiski [66]
 744. karta uczestnictwa [66]
 745. umowy [65]
 746. diariusz [65]
 747. świadectwo szkolne [65]
 748. poemat żałobny [65]
 749. księgi metrykalne [64]
 750. kancjonał [64]
 751. recencja [63]
 752. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [63]
 753. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [63]
 754. komentarze [62]
 755. gwarancja [62]
 756. transumpty [61]
 757. opracowania naukowe [60]
 758. obraz olejny [59]
 759. opinie [58]
 760. informator teatralny [58]
 761. scenki ludowe [57]
 762. zeszyty szkolne [56]
 763. klepsydry [56]
 764. statuty sejmowe [55]
 765. przepisy budowlane [55]
 766. sprostowanie [54]
 767. ugody [52]
 768. rozporządzenia królewskie [52]
 769. ogłoszenie [52]
 770. blankiety [51]
 771. apologetyka [49]
 772. akta cechowe [49]
 773. zakładka do książki [47]
 774. Poznań [45]
 775. repertuary [43]
 776. akcje [43]
 777. głos [42]
 778. zarządzenia [40]
 779. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [40]
 780. układy zbiorowe pracy [40]
 781. opera [40]
 782. mandaty [40]
 783. akwarela [37]
 784. księgi protokólarne [36]
 785. ballady [35]
 786. zagajenie [35]
 787. relacje sejmowe [34]
 788. abecadlnik [34]
 789. instrukcje nauczania [33]
 790. krytyka [32]
 791. itinerarium [32]
 792. instrukcje poselskie [32]
 793. protesty [30]
 794. prezentacja [29]
 795. zażalenia [28]
 796. opracowania medyczne [28]
 797. krytyka literacka [28]
 798. materiały informacyjne [26]
 799. tygodn [25]
 800. regulaminy szkolne [24]
 801. kantaty [22]
 802. Kalender (Evangelischer) [21]
 803. summa [18]
 804. mowy pogrzebowe 19w. [18]
 805. exlibris [18]
 806. Zeszyty Naukowe monografie [18]
 807. rozprawy teologiczne [16]
 808. akta wizytacyjne [14]
 809. brewe papieskie [12]
 810. kodeks prawny [9]
 811. dekrety królewskie [9]
 812. materiały źródłowe [5]
 813. materiały kongresowe [2]
 814. konstytucje [2]
 815. historia [1]
 816. czasopisma literackie [0]
 817. prace źródłowe [0]
 818. pod [0]

More statistics...