Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 332517

Readers on-line: 1236

Total number of users since Jun 10, 2004: 69602931

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [74550]
 2. czasopismo [64207]
 3. czasopisma [63842]
 4. gazety [59526]
 5. wydawnictwa urzędowe [18081]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5012]
 8. rękopisy [4473]
 9. dzienniki urzędowe [4318]
 10. dodatek do czasopisma [3941]
 11. źródła historyczne [3766]
 12. starodruki [3617]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2265]
 16. starodruk [1917]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1641]
 19. tygodniki [1448]
 20. rozprawa doktorska [1350]
 21. dwutygodniki [1211]
 22. artykuł [1036]
 23. sprawozdania [1023]
 24. korespondencje [984]
 25. monografie [794]
 26. listy [761]
 27. personalia [696]
 28. dokumentacja kadrowa [696]
 29. rozprawa habilitacyjna [654]
 30. dokumenty elektroniczne [651]
 31. fotografie [645]
 32. kalendarz [598]
 33. fiszki [592]
 34. artykuły [565]
 35. tygodniki ilustrowane [560]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [485]
 38. źródło historyczne [432]
 39. powieści [432]
 40. pocztówki [428]
 41. broszury [403]
 42. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 43. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 44. źródło [382]
 45. mapy [379]
 46. materiały sejmowe [375]
 47. pamiętnik [340]
 48. kalendarze [337]
 49. miesięcznik [329]
 50. biuletyn [326]
 51. Beilage [321]
 52. korespondencja [313]
 53. monografia historyczna [292]
 54. powieści historyczne [291]
 55. bibliografie [281]
 56. rozprawy doktorskie [276]
 57. podręczniki akademickie [262]
 58. muzykalia [257]
 59. rocznik [255]
 60. pamiętniki [251]
 61. raporty [246]
 62. monografie historyczne [246]
 63. fotografia [222]
 64. szkice historyczne [221]
 65. podręczniki [214]
 66. biografie [201]
 67. opracowanie [195]
 68. dokumenty [194]
 69. kazania [188]
 70. spis [177]
 71. sprawozdanie [147]
 72. poezja [146]
 73. słowniki [144]
 74. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 75. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 76. statut [140]
 77. karta pocztowa [132]
 78. biuletyny [132]
 79. recenzja [130]
 80. opowiadania [130]
 81. roczniki [129]
 82. ustawy [126]
 83. szkice [123]
 84. fotokopia [122]
 85. katalog [121]
 86. odezwy [120]
 87. poradnik [117]
 88. mapa [117]
 89. informatory [117]
 90. telegram [115]
 91. programy nauczania [110]
 92. statuty [108]
 93. maszynopis [107]
 94. listy nazwisk [107]
 95. kazanie [107]
 96. wydawnictwa popularne [106]
 97. odbitka [106]
 98. spisy lasów [105]
 99. mowy pogrzebowe [104]
 100. zeszyty naukowe [101]
 101. wydawnictwa źródłowe [101]
 102. książka [101]
 103. spisy osobowe [100]
 104. dramaty [100]
 105. poradniki [99]
 106. mowy sejmowe [98]
 107. wizerunek [95]
 108. dziennik [93]
 109. poezje [92]
 110. spisy [91]
 111. mowy [90]
 112. rozprawy [86]
 113. odbitki [85]
 114. wspomnienia [84]
 115. poradnik metodyczny [84]
 116. podręcznik [83]
 117. księgi adresowe [82]
 118. czasopisma wojskowe polskie [81]
 119. ulotka [76]
 120. kronika [76]
 121. ryciny [74]
 122. modlitewniki [73]
 123. maszynopis powielony [73]
 124. szkice literackie [72]
 125. publicystyka [69]
 126. opracowania historyczne [67]
 127. regulamin [66]
 128. programy wykładów [66]
 129. biografia [66]
 130. Volks-Kalender [66]
 131. beletrystyka [64]
 132. opracowania [63]
 133. katalogi [62]
 134. antologie [62]
 135. katalog wystawy [61]
 136. druk okolicznościowy [61]
 137. wykłady naukowe [60]
 138. przewodnik [60]
 139. katalogi wystaw [59]
 140. druki ulotne [58]
 141. mowy żałobne [57]
 142. czasopisma niezależne [56]
 143. zdjęcia [55]
 144. uniwersały [55]
 145. encyklopedie [55]
 146. wykazy [54]
 147. album [54]
 148. przewodniki [53]
 149. powieść [51]
 150. akta sejmowe [51]
 151. głos sejmowy [50]
 152. obwieszczenia [48]
 153. albumy [48]
 154. wykłady [47]
 155. pisma patrystyczne [47]
 156. nuty [47]
 157. materiały konferencyjne [47]
 158. maszynopisy [47]
 159. wykłady uniwersyteckie [46]
 160. panegiryki [45]
 161. dyplomy [45]
 162. ikonografia [44]
 163. katalogi księgarskie [43]
 164. kwartalnik [42]
 165. regulaminy [41]
 166. program wykładów [41]
 167. antologia [40]
 168. streszczenie [38]
 169. księgi pamiątkowe [38]
 170. broszura [38]
 171. wykład [37]
 172. pocztówka [37]
 173. herbarze [37]
 174. program teatralny/operowy [36]
 175. odczyty [36]
 176. rozważania [35]
 177. raptularze [35]
 178. pieśni [35]
 179. kroniki [35]
 180. notatki [34]
 181. druki [34]
 182. almanachy [34]
 183. wykaz [31]
 184. programy filmowe [31]
 185. nadbitka [31]
 186. katechizmy [31]
 187. ulotki [30]
 188. rozmyślania [30]
 189. instrukcje [30]
 190. rozdział [29]
 191. przepisy prawne [29]
 192. konstytucje sejmowe [29]
 193. eseje [29]
 194. zaproszenie [28]
 195. referaty [28]
 196. recenzje [28]
 197. listy otwarte [28]
 198. komedie [28]
 199. plany [27]
 200. nadbitki [27]
 201. satyry [26]
 202. obwieszczenie [24]
 203. nekrologi [24]
 204. wstęp [23]
 205. programy [22]
 206. list [22]
 207. inwentarz [22]
 208. rozprawa [21]
 209. nekrolog [21]
 210. jednodniówki [21]
 211. genealogie [21]
 212. ustawa [20]
 213. ulotki wyborcze [20]
 214. relacje z podróży [20]
 215. polemiki [20]
 216. panegiryk [20]
 217. orzeczenia prawne [20]
 218. dialogi [20]
 219. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 220. słownik [19]
 221. skrypt [19]
 222. rejestry [19]
 223. prospekty [19]
 224. prospekt [19]
 225. program [19]
 226. modlitwy [19]
 227. miesięczniki [19]
 228. leksykony [19]
 229. śpiewniki [18]
 230. referat [18]
 231. opowiadanie [18]
 232. legitymacje członkowskie [18]
 233. katalog antykwaryczny [18]
 234. dokumenty muzyczne [18]
 235. atlasy [18]
 236. statystyki [17]
 237. powieść historyczna [17]
 238. polemika [17]
 239. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 240. inwentarze [17]
 241. druki okolicznościowe [17]
 242. nowele [16]
 243. bajki [16]
 244. życiorysy [15]
 245. wykazy personalne [15]
 246. statuty i regulaminy [15]
 247. rozporządzenia [15]
 248. poradniki rolnicze [15]
 249. opisy [15]
 250. księga pamiątkowa [15]
 251. uniwersał [14]
 252. traktat [14]
 253. spis nazwisk [14]
 254. przemówienia [14]
 255. plansza [14]
 256. opisy kraju [14]
 257. kodeks dyplomatyczny [14]
 258. dysertacje [14]
 259. druk ulotny [14]
 260. bibliografia [14]
 261. wypisy [13]
 262. słownik geograficzny [13]
 263. szkice filozoficzne [13]
 264. skrypty [13]
 265. skorowidze [13]
 266. relacje osobiste [13]
 267. poemat [13]
 268. opowiadania historyczne [13]
 269. księgi rachunkowe [13]
 270. kodeksy [13]
 271. jednodniówka [13]
 272. diariusze [13]
 273. biografie literackie [13]
 274. biblia [13]
 275. szkice biograficzne [12]
 276. spisy nazwisk [12]
 277. reprodukcja [12]
 278. protokoły [12]
 279. ogłoszenia [12]
 280. encyklopedia [12]
 281. elementarze [12]
 282. deklaracje [12]
 283. cenniki [12]
 284. zbiory dokumentów [11]
 285. wspomnienia pośmiertne [11]
 286. wiersze okolicznościowe [11]
 287. testamenty [11]
 288. quaestiones [11]
 289. przemówienie [11]
 290. plakat [11]
 291. opisy podróży [11]
 292. katalog księgarski [11]
 293. inkunabuły [11]
 294. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 295. druki urzędowe [11]
 296. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 297. broszury polityczne [11]
 298. zbiory pism [10]
 299. załączniki [10]
 300. zaproszenia [10]
 301. wiersze [10]
 302. szkice krytyczne [10]
 303. studium [10]
 304. spis osobowy [10]
 305. relacje [10]
 306. przymówienie się [10]
 307. projekty sejmowe [10]
 308. prace zbiorowe [10]
 309. poematy [10]
 310. podręczniki medyczne [10]
 311. okólnik [10]
 312. odezwa [10]
 313. metryki [10]
 314. dramat [10]
 315. wspomnienia z podróży [9]
 316. sztuki teatralne [9]
 317. serie wydawnicze [9]
 318. rozkazy [9]
 319. relacja z podróży [9]
 320. przewodniki turystyczne [9]
 321. poradniki budowlane [9]
 322. podręczniki dla szkół średnich [9]
 323. lista oficerów [9]
 324. kodeksy prawne [9]
 325. herbarz [9]
 326. ekspedycje [9]
 327. dzienniki [9]
 328. atlas [9]
 329. akwarele [9]
 330. akty zgonu [9]
 331. spisy wykładów [8]
 332. rozprawy fiozoficzne [8]
 333. rozkazy wojskowe [8]
 334. projekty [8]
 335. nowiny [8]
 336. mowy sądowe [8]
 337. mowa [8]
 338. miedzioryt [8]
 339. libretta [8]
 340. legendy [8]
 341. książki kucharskie [8]
 342. katalogi biblioteczne [8]
 343. katalog wydawniczy [8]
 344. indeksy [8]
 345. fraszki [8]
 346. epitalamia [8]
 347. epistolografia [8]
 348. druk urzędowy [8]
 349. Zeszyt Naukowy [8]
 350. zaświadczenie [7]
 351. wykaz miejscowości [7]
 352. wydawnictwo ilustrowane [7]
 353. wiersz okolicznościowy [7]
 354. tłumaczenie [7]
 355. traktaty [7]
 356. szkice religijne [7]
 357. reprinty [7]
 358. przekłady [7]
 359. program nauczania [7]
 360. praca zbiorowa [7]
 361. pisma [7]
 362. opis kraju [7]
 363. mowy polityczne [7]
 364. księga jubileuszowa [7]
 365. książka adresowa [7]
 366. cennik [7]
 367. artykuły historyczno-prawne [7]
 368. afisze filmowe [7]
 369. żywoty świętych [6]
 370. zapisy fonograficzne [6]
 371. wyroki sądowe [6]
 372. spisy miejscowości [6]
 373. rozprawy naukowe [6]
 374. rozporządzenie [6]
 375. roczniki oficerskie [6]
 376. przepisy służbowe [6]
 377. programy uroczystości [6]
 378. programy teatralne [6]
 379. poradniki medyczne [6]
 380. poradniki gospodarskie [6]
 381. poezja okolicznościowa [6]
 382. poezja funeralna [6]
 383. odczyt [6]
 384. mowy rektorskie [6]
 385. monografie literackie [6]
 386. lista nazwisk [6]
 387. księga adresowa [6]
 388. kompendium [6]
 389. katalog handlowy [6]
 390. kalendarium [6]
 391. hagiografie [6]
 392. diariusze sejmowe [6]
 393. dekrety [6]
 394. cegiełka [6]
 395. biografia literacka [6]
 396. article [6]
 397. świadectwa szkolne [5]
 398. vademecum [5]
 399. uchwały [5]
 400. traktat teologiczny [5]
 401. tablice [5]
 402. szkice popularno-naukowe [5]
 403. spisy geograficzne [5]
 404. spis miejscowości [5]
 405. skorowidz [5]
 406. sielanki [5]
 407. rozprawy historyczne [5]
 408. rozprawy filozoficzne [5]
 409. rezolucje [5]
 410. przepisy wojskowe [5]
 411. praca doktorska [5]
 412. poradniki weterynaryjne [5]
 413. podania [5]
 414. pisma zbiorowe [5]
 415. partytura [5]
 416. pamiętniki 19w. [5]
 417. pamiątka [5]
 418. opery [5]
 419. okólniki [5]
 420. odpowiedź [5]
 421. nalepka iluminacyjna [5]
 422. monografie filozoficzne [5]
 423. manifesty [5]
 424. leksykon [5]
 425. laudacje [5]
 426. księgi liturgiczne [5]
 427. komedia [5]
 428. karta zaopatrzeniowa [5]
 429. kancjonały [5]
 430. instrukcje wojskowe [5]
 431. dzienniki podróży [5]
 432. anegdoty [5]
 433. akty prawne [5]
 434. zbiór [4]
 435. zaśwadczenia [4]
 436. uwiadomienia [4]
 437. ulotki reklamowe [4]
 438. tabele [4]
 439. synteza [4]
 440. rozprawy religijne [4]
 441. reportaż [4]
 442. regulaminy wojskowe [4]
 443. psałterz [4]
 444. przysłowia [4]
 445. pieśń [4]
 446. petycje [4]
 447. opracowania naukowe [4]
 448. opowieści [4]
 449. opis podróży [4]
 450. mowy okolicznościowe [4]
 451. monografie genealogiczne [4]
 452. modlitewnik [4]
 453. memoriały [4]
 454. manifest [4]
 455. literatura popularnonaukowa [4]
 456. księgi wpisów [4]
 457. księgi jubileuszowe [4]
 458. książki telefoniczne [4]
 459. książki adresowe [4]
 460. książka kucharska [4]
 461. kodeks [4]
 462. inkunabuł [4]
 463. informatory szkolne [4]
 464. hagiografia [4]
 465. fragmenty [4]
 466. epitafium [4]
 467. elegie [4]
 468. argument [4]
 469. zielniki [3]
 470. wspomnienia historyczne [3]
 471. wodewile [3]
 472. umowy [3]
 473. transumpty [3]
 474. tragedie [3]
 475. teksty źródłowe [3]
 476. słownik biograficzny [3]
 477. szkice naukowe [3]
 478. szkice monograficzne [3]
 479. szkice ekonomiczne [3]
 480. studia historyczne [3]
 481. spis statystyczny [3]
 482. satyra [3]
 483. rozprawy krytyczne [3]
 484. roczniki lekarskie [3]
 485. relacja [3]
 486. rejestry zmarłych [3]
 487. rachunki [3]
 488. przewodniki turystyczne 19w. [3]
 489. przedruki [3]
 490. protokół [3]
 491. protestacje [3]
 492. program uroczystości [3]
 493. piosenki [3]
 494. ordynacje [3]
 495. opwiadania historyczne [3]
 496. opracowanie bibliograficzne [3]
 497. nowela [3]
 498. mszały [3]
 499. mowa żałobna [3]
 500. mowa pogrzebowa [3]
 501. monografia statystyczna [3]
 502. literatura [3]
 503. lista poległych [3]
 504. lista [3]
 505. list pasterski [3]
 506. list otwarty [3]
 507. kroniki klasztorne [3]
 508. kontrakty [3]
 509. komunikat [3]
 510. komentarze do ustawy [3]
 511. komentarz [3]
 512. kazania pogrzebowe [3]
 513. katechizm (katechizmy) [3]
 514. katalog galerii [3]
 515. kantyczki [3]
 516. interpelacje poselskie [3]
 517. indeks [3]
 518. formularz [3]
 519. dzienniki wydatków [3]
 520. dziennik urzędowy [3]
 521. dysertacja [3]
 522. dyplom [3]
 523. dokument królewski [3]
 524. brewiarze [3]
 525. apele [3]
 526. akta majątkowe [3]
 527. afisze [3]
 528. Zbiór pieśni [3]
 529. śpiewnik [2]
 530. zarządzenie [2]
 531. wypisy heraldyczne [2]
 532. wykazy miejscowości [2]
 533. traktaty filozoficzne [2]
 534. tragedia [2]
 535. tezy [2]
 536. tablice historyczne [2]
 537. szkice satyryczne [2]
 538. szkice polityczne [2]
 539. szkice jubileuszowe [2]
 540. szkice gospodarcze [2]
 541. szkice bibliograficzne [2]
 542. szkic historyczny [2]
 543. statuty synodalne [2]
 544. staroduki [2]
 545. spisy wystawców [2]
 546. spisy topograficzne [2]
 547. spisy książek [2]
 548. scenki ludowe [2]
 549. satyry polityczne [2]
 550. rozprawy publicystyczne [2]
 551. rozkaz [2]
 552. roczniki statystyczne [2]
 553. rejestr [2]
 554. regulamin szkolny [2]
 555. recepta [2]
 556. przepisy licencyjne [2]
 557. przemowy [2]
 558. program zjazdu [2]
 559. program konferencji [2]
 560. praca magisterska [2]
 561. powieść biograficzna [2]
 562. postylle [2]
 563. pogadanki [2]
 564. podręczniki wyborcze [2]
 565. podręcznik akademicki [2]
 566. plan miasta [2]
 567. pisma filozoficzne [2]
 568. pieczęcie [2]
 569. paszport [2]
 570. paszkwile [2]
 571. pamiętniki 19 w. [2]
 572. pamflety [2]
 573. opracowania geograficzne [2]
 574. opis [2]
 575. odznaczenia [2]
 576. obraz [2]
 577. noty dyplomatyczne [2]
 578. normy prawne [2]
 579. mowy weselne [2]
 580. mowa sejmowa [2]
 581. monografie heraldyczne [2]
 582. miscellanea [2]
 583. memoriał [2]
 584. materiały informacyjne [2]
 585. listy oficerów [2]
 586. laudum [2]
 587. lacrimae [2]
 588. kwestionariusz [2]
 589. księgi sądowe [2]
 590. księgi biblijne [2]
 591. księga sądowa [2]
 592. księga [2]
 593. kopie maszynopisu [2]
 594. komunikaty [2]
 595. komentarze [2]
 596. katalogi grafiki [2]
 597. katalog roślin [2]
 598. karta wstępu [2]
 599. ilustracje [2]
 600. gwasz [2]
 601. gratulacje [2]
 602. glosariusz [2]
 603. epitafia [2]
 604. epigramaty [2]
 605. edycje [2]
 606. dowód tożsamości [2]
 607. dodatek nadzwyczajny [2]
 608. diariusz [2]
 609. czasopisma literackie [2]
 610. biografia bibliografia [2]
 611. bilet wstępu [2]
 612. baśnie [2]
 613. ballady [2]
 614. bajka [2]
 615. afisz [2]
 616. adresy [2]
 617. Kalender (Evangelischer) [2]
 618. świadectwo szkolne [1]
 619. złote myśli [1]
 620. zwierciadło [1]
 621. zielnik [1]
 622. zeszyty szkolne [1]
 623. zdjęcie [1]
 624. zbiór mów [1]
 625. zażalenia [1]
 626. zarządzenia [1]
 627. zapiski heraldyczne [1]
 628. zapiski [1]
 629. zakładka do książki [1]
 630. zagajenie [1]
 631. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 632. wykłady filozoficzne [1]
 633. wykaz ulic [1]
 634. votum [1]
 635. varia [1]
 636. ustawy podatkowe [1]
 637. ustawy kościelne [1]
 638. układy zbiorowe pracy [1]
 639. ugody [1]
 640. tłumaczenia [1]
 641. tygodn [1]
 642. traktaty teologiczne [1]
 643. traktat filozoficzny [1]
 644. tekst na prawach rękopisu [1]
 645. tańce [1]
 646. słowo wstępne [1]
 647. słowniki heraldyczne [1]
 648. słowniki geograficzne [1]
 649. słownik heraldyczny [1]
 650. szkice historyyczne [1]
 651. szkice geograficzne [1]
 652. szkic monograficzny [1]
 653. summa [1]
 654. studia genealogiczne [1]
 655. statuty sejmowe [1]
 656. sprostowanie [1]
 657. spisy map [1]
 658. spisy gmin [1]
 659. spisy dokumentów [1]
 660. spis numizmatyczny [1]
 661. silva rerum [1]
 662. sentencje [1]
 663. schematyzmy [1]
 664. rubrycele [1]
 665. rozprawy teologiczne [1]
 666. rozprawy sądowe [1]
 667. rozprawy psychologiczne [1]
 668. rozprawy i monografie [1]
 669. rozprawki astronomiczne [1]
 670. rozporządzenia królewskie [1]
 671. rozkład jazdy [1]
 672. reprodukcje zdjęć [1]
 673. repertuary [1]
 674. relacje sejmowe [1]
 675. relacje historyczne [1]
 676. regulaminy szkolne [1]
 677. regulamin bankowy [1]
 678. referaty filozoficzne [1]
 679. publikacje elektroniczne [1]
 680. przysięga [1]
 681. przewodniki sakralne [1]
 682. przepowiednie [1]
 683. przepisy kościelne [1]
 684. przepisy budowlane [1]
 685. protesty [1]
 686. programy przedstawień [1]
 687. program koncertu [1]
 688. prezentacja [1]
 689. preprint [1]
 690. prace źródłowe [1]
 691. powieść autobiograficzna [1]
 692. portrety [1]
 693. poradniki heraldyczne [1]
 694. pokwitowanie [1]
 695. poezja religijna [1]
 696. poematy żałobne [1]
 697. poemat żałobny [1]
 698. poemat dramatyczny [1]
 699. podręcznik numizmatyczny [1]
 700. pod [1]
 701. plankty [1]
 702. plan [1]
 703. pismo jubileuszowe [1]
 704. pastorałka [1]
 705. oracje sądowe [1]
 706. opracowania statystyczne [1]
 707. opracowania medyczne [1]
 708. opracowania genealogiczne [1]
 709. opisy flory [1]
 710. opis wizytacji [1]
 711. opis panowania [1]
 712. opinie [1]
 713. opera [1]
 714. okólnik bankowy [1]
 715. ogłoszenie [1]
 716. obraz olejny [1]
 717. obligacja [1]
 718. objaśnienia do przezroczy [1]
 719. notatka biograficzna [1]
 720. naszywka [1]
 721. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 722. mowy laudacyjne [1]
 723. moralistyka [1]
 724. monografie psychologiczne [1]
 725. monografie porównawcze [1]
 726. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 727. mitologie [1]
 728. misteria ludowe [1]
 729. memoranda [1]
 730. materiały źródłowe [1]
 731. materiały kongresowe [1]
 732. masoniki [1]
 733. mandaty [1]
 734. listy odznaczonych [1]
 735. listy adresowe [1]
 736. lauda [1]
 737. księgi święte [1]
 738. księgi ziemskie [1]
 739. księgi protokólarne [1]
 740. księgi miejskie [1]
 741. księgi metrykalne [1]
 742. księgi imion [1]
 743. księga urodzeń [1]
 744. księga szkoły [1]
 745. księga miejska [1]
 746. księga kancelaryjna [1]
 747. książki pamiątkowe [1]
 748. książka telefoniczna [1]
 749. krytyka literacka [1]
 750. krytyka [1]
 751. kroniki żałobne [1]
 752. kosztorysy [1]
 753. kopie [1]
 754. konstytucje [1]
 755. koncept [1]
 756. komentarze do tekstów [1]
 757. komentarze biblijne [1]
 758. kolekcja okol [1]
 759. kodeks prawny [1]
 760. kodeks handlowy [1]
 761. klucz do oznaczania [1]
 762. klepsydry [1]
 763. katechizm [1]
 764. katalogi roślin użytkowych [1]
 765. katalog prasowy [1]
 766. kartka świąteczna [1]
 767. kartka pocztowa [1]
 768. karta żywnościowa [1]
 769. karta wizytowa [1]
 770. karta uczestnictwa [1]
 771. karta dostaw mleka [1]
 772. kantaty [1]
 773. kancjonał [1]
 774. itinerarium [1]
 775. interpelacja poselska [1]
 776. instrukcje poselskie [1]
 777. instrukcje nauczania [1]
 778. informator teatralny [1]
 779. historia [1]
 780. habilitacja [1]
 781. głos [1]
 782. gwarancja [1]
 783. gesta [1]
 784. felieton [1]
 785. faksymile rękopisu [1]
 786. faksymile [1]
 787. expositio [1]
 788. exlibris [1]
 789. etiudy organowe [1]
 790. dzienniki podawcze [1]
 791. dramolet [1]
 792. dowód osobisty [1]
 793. dokumenty powstańcze [1]
 794. dokumenty królewskie [1]
 795. dekrety królewskie [1]
 796. deklaracja [1]
 797. dane osobowe [1]
 798. brewe papieskie [1]
 799. blankiety [1]
 800. bilet [1]
 801. biblie [1]
 802. atlasy historyczne [1]
 803. apologetyka [1]
 804. analiza [1]
 805. almanach [1]
 806. alegorie [1]
 807. akwarela [1]
 808. akty urodzeń [1]
 809. akta wizytacyjne [1]
 810. akta cechowe [1]
 811. akcje [1]
 812. agenda [1]
 813. abecadlnik [1]
 814. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 815. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 816. Utwory satyryczne [1]
 817. Prace habilitacyjne [1]
 818. Praca magisterska [1]
 819. Poznań [1]
 820. Kolekcja okolicznościowa [1]
 821. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [4968617]
 2. czasopisma [4536711]
 3. monografia [4520726]
 4. gazety [3534603]
 5. czasopismo [3194517]
 6. gazeta [2640254]
 7. książka [2278112]
 8. rozprawa habilitacyjna [1203898]
 9. księgi adresowe [700589]
 10. dzienniki urzędowe [602882]
 11. monografie [593414]
 12. starodruki [576954]
 13. gazeta (gazety) [575376]
 14. artykuł [506893]
 15. źródła historyczne [437639]
 16. wydawnictwa urzędowe [410870]
 17. personalia [409239]
 18. dokumentacja kadrowa [409239]
 19. herbarze [403523]
 20. rozprawy doktorskie [389838]
 21. spisy [363670]
 22. archiwalia [338827]
 23. pamiętniki [332197]
 24. bibliografie [308237]
 25. monografie historyczne [286506]
 26. antologie [274856]
 27. artykuły [271541]
 28. przysłowia [267706]
 29. biuletyn [252055]
 30. listy strat [251898]
 31. monografia historyczna [243251]
 32. spis [237972]
 33. kodeks dyplomatyczny [194812]
 34. skrypt [177903]
 35. wspomnienia [176920]
 36. źródło [169114]
 37. opracowanie [163548]
 38. spis nazwisk [157257]
 39. mapy [156841]
 40. podręcznik [155244]
 41. genealogie [154362]
 42. wykazy [142962]
 43. roczniki oficerskie [142089]
 44. roczniki [138425]
 45. sprawozdania [137066]
 46. rejestry zmarłych [133480]
 47. lista poległych [128220]
 48. akta [126799]
 49. rocznik [121632]
 50. biblia [120591]
 51. dokumenty elektroniczne [115830]
 52. szkice historyczne [115105]
 53. spisy nazwisk [112996]
 54. kroniki [111277]
 55. starodruk [111105]
 56. pocztówki [110187]
 57. wykaz miejscowości [108533]
 58. kalendarze [105512]
 59. słownik [103859]
 60. skorowidz [102607]
 61. rejestry [96214]
 62. poradnik metodyczny [93858]
 63. dwutygodniki [91133]
 64. informator [90659]
 65. rękopisy [90037]
 66. biografie [88287]
 67. tygodniki ilustrowane [84031]
 68. źródło historyczne [83563]
 69. wspomnienie [81489]
 70. tłumaczenie [78828]
 71. rękopis [75566]
 72. tygodniki [75037]
 73. kalendarz [66960]
 74. podręczniki [66899]
 75. powieści [63871]
 76. księgi pamiątkowe [63274]
 77. podręczniki akademickie [61112]
 78. kazania [57707]
 79. fotografia [57340]
 80. słowniki [56342]
 81. fotografie [56341]
 82. dodatek do czasopisma [53253]
 83. broszury [53002]
 84. bibliografia [52149]
 85. praca magisterska [49972]
 86. listy [49800]
 87. wydawnictwa popularne [48645]
 88. skrypty [46228]
 89. spisy osobowe [43798]
 90. program teatralny/operowy [41905]
 91. herbarz [40340]
 92. opracowania [40212]
 93. katalogi [36465]
 94. księga adresowa [36137]
 95. książki adresowe [35742]
 96. encyklopedie [35016]
 97. inwentarze [34350]
 98. materiały konferencyjne [34170]
 99. przewodnik [34127]
 100. almanachy [33284]
 101. korespondencje [33101]
 102. przewodniki [32413]
 103. opracowania historyczne [32309]
 104. album [31823]
 105. powieści historyczne [31279]
 106. postylle [31164]
 107. pamiętnik [30674]
 108. kronika [29605]
 109. lista oficerów [29203]
 110. poradniki [28238]
 111. maszynopis [27827]
 112. informatory [27773]
 113. sprawozdanie [26938]
 114. roczniki lekarskie [26839]
 115. kwartalnik [25709]
 116. poezje [25063]
 117. miesięcznik [22258]
 118. biografia [22160]
 119. muzykalia [20441]
 120. odezwy [20288]
 121. kodeksy [19910]
 122. praca zbiorowa [19838]
 123. szkice literackie [19461]
 124. listy odznaczonych [19317]
 125. wykaz [18714]
 126. diariusze sejmowe [18275]
 127. telegram [18110]
 128. odbitka [18058]
 129. spis miejscowości [17910]
 130. odbitki [17542]
 131. materiały sejmowe [17525]
 132. synteza [17251]
 133. katalog [17150]
 134. książka adresowa [17118]
 135. albumy [16812]
 136. modlitewniki [16634]
 137. kompendium [16375]
 138. listy nazwisk [16350]
 139. atlasy [16307]
 140. książki telefoniczne [16098]
 141. katalogi wystaw [15984]
 142. zeszyty naukowe [15893]
 143. spisy miejscowości [15573]
 144. wykazy personalne [15410]
 145. słownik geograficzny [15193]
 146. akta sejmowe [15127]
 147. dodatek [14720]
 148. spisy lasów [14667]
 149. rozprawy [14641]
 150. Zeszyt Naukowy [14350]
 151. książka telefoniczna [14281]
 152. Dysertacja doktorska [14173]
 153. opowiadania [13894]
 154. prace zbiorowe [13354]
 155. skorowidze [13304]
 156. artykuły historyczno-prawne [13302]
 157. poezja [13120]
 158. monografie heraldyczne [12872]
 159. broszura [12564]
 160. diariusze [12364]
 161. ustawy [12320]
 162. dziennik [12281]
 163. ryciny [12251]
 164. poradnik [12077]
 165. dramaty [12069]
 166. Kolekcja okolicznościowa [11980]
 167. leksykony [11785]
 168. pieśni [11553]
 169. wizerunek [11544]
 170. ulotka [11325]
 171. katalog wystawy [11309]
 172. statuty [11223]
 173. katalogi grafiki [11177]
 174. powieść [11164]
 175. korespondencja [11114]
 176. referat [11078]
 177. mapa [11047]
 178. pisma patrystyczne [11044]
 179. ikonografia [10939]
 180. beletrystyka [10888]
 181. lista nazwisk [10865]
 182. nadbitki [10687]
 183. inwentarz [10582]
 184. szkice [10317]
 185. rozprawa [10281]
 186. ustawa [10206]
 187. biuletyny [9883]
 188. relacje osobiste [9882]
 189. recenzje [9796]
 190. rozważania [9731]
 191. fiszki [9555]
 192. pieczęcie [9090]
 193. wykłady [8680]
 194. maszynopisy [8334]
 195. śpiewniki [8279]
 196. statut [8265]
 197. opisy [8233]
 198. książka kucharska [8104]
 199. spisy gmin [7887]
 200. katechizmy [7830]
 201. dzienniki [7709]
 202. raporty [7705]
 203. spisy geograficzne [7691]
 204. spis statystyczny [7629]
 205. mowy [7564]
 206. programy nauczania [7520]
 207. edycje [7409]
 208. opracowania genealogiczne [7325]
 209. orzeczenia prawne [7278]
 210. poradniki rolnicze [7251]
 211. spis osobowy [7153]
 212. wykazy miejscowości [7150]
 213. preprint [7128]
 214. maszynopis powielony [7108]
 215. podręczniki wyborcze [6883]
 216. księga jubileuszowa [6874]
 217. publicystyka [6849]
 218. kolekcja okol [6834]
 219. wypisy heraldyczne [6530]
 220. księgi imion [6514]
 221. przepisy prawne [6246]
 222. recenzja [6233]
 223. mowy sejmowe [6142]
 224. zdjęcia [6095]
 225. druk okolicznościowy [6093]
 226. wykład [6090]
 227. monografie genealogiczne [6068]
 228. druki ulotne [6057]
 229. mowy żałobne [6043]
 230. plany [5985]
 231. polemiki [5974]
 232. adresy [5974]
 233. rozdział [5872]
 234. przekłady [5828]
 235. programy wykładów [5827]
 236. księgi święte [5732]
 237. bajki [5702]
 238. statystyki [5653]
 239. wykłady uniwersyteckie [5349]
 240. słownik biograficzny [5341]
 241. dialogi [5312]
 242. pocztówka [5258]
 243. listy oficerów [5238]
 244. spisy topograficzne [5018]
 245. regulamin [4996]
 246. antologia [4892]
 247. księga pamiątkowa [4790]
 248. nekrologi [4734]
 249. dokumenty [4713]
 250. pastorałka [4641]
 251. misteria ludowe [4641]
 252. kodeksy prawne [4580]
 253. mowy pogrzebowe [4512]
 254. nadbitka [4498]
 255. życiorysy [4477]
 256. opowiadania historyczne [4469]
 257. traktaty [4423]
 258. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4350]
 259. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4350]
 260. słownik heraldyczny [4348]
 261. encyklopedia [4316]
 262. opowiadanie [4293]
 263. nuty [4229]
 264. dokumenty muzyczne [4225]
 265. regulaminy [4217]
 266. praca doktorska [4148]
 267. relacje z podróży [4097]
 268. Volks-Kalender [4088]
 269. karta pocztowa [4076]
 270. kodeks [4010]
 271. obwieszczenie [3991]
 272. szkice biograficzne [3858]
 273. wstęp [3812]
 274. opisy kraju [3581]
 275. odczyty [3529]
 276. książki kucharskie [3508]
 277. legendy [3466]
 278. panegiryki [3388]
 279. rozmyślania [3347]
 280. szkice krytyczne [3305]
 281. kantyczki [3286]
 282. powieść historyczna [3271]
 283. rozprawy historyczne [3267]
 284. normy prawne [3157]
 285. konstytucje sejmowe [3148]
 286. pisma filozoficzne [3134]
 287. programy filmowe [3126]
 288. partytura [2953]
 289. serie wydawnicze [2923]
 290. biografie literackie [2895]
 291. psałterz [2761]
 292. biblie [2737]
 293. rozprawy filozoficzne [2728]
 294. opisy podróży [2723]
 295. księga sądowa [2710]
 296. dyplomy [2706]
 297. przewodniki turystyczne [2702]
 298. ulotki wyborcze [2701]
 299. studia historyczne [2669]
 300. atlas [2649]
 301. raptularze [2620]
 302. studium [2614]
 303. jednodniówki [2574]
 304. referaty [2553]
 305. szkice filozoficzne [2542]
 306. monografie literackie [2521]
 307. fraszki [2517]
 308. instrukcje [2422]
 309. zbiory dokumentów [2422]
 310. fotokopia [2413]
 311. ulotki [2400]
 312. instrukcje wojskowe [2353]
 313. listy otwarte [2346]
 314. poradniki weterynaryjne [2341]
 315. zielniki [2310]
 316. indeksy [2277]
 317. podręczniki medyczne [2264]
 318. poradniki medyczne [2262]
 319. kalendarium [2250]
 320. komentarze do ustawy [2245]
 321. nekrolog [2147]
 322. eseje [2138]
 323. czasopisma wojskowe polskie [2082]
 324. podręcznik numizmatyczny [2081]
 325. panegiryk [2064]
 326. kazanie [2052]
 327. nowele [1998]
 328. rozkazy wojskowe [1988]
 329. program wykładów [1938]
 330. opis kraju [1932]
 331. listy adresowe [1926]
 332. rozprawy fiozoficzne [1915]
 333. lista [1908]
 334. modlitwy [1902]
 335. satyry [1882]
 336. Beilage [1870]
 337. ilustracje [1870]
 338. księga urodzeń [1870]
 339. akty urodzeń [1870]
 340. zaproszenie [1868]
 341. akwarele [1856]
 342. kancjonały [1807]
 343. jednodniówka [1803]
 344. elementarze [1757]
 345. szkic historyczny [1719]
 346. plakat [1700]
 347. czasopisma niezależne [1673]
 348. pieśń [1659]
 349. prospekt [1638]
 350. słowniki heraldyczne [1638]
 351. poradniki heraldyczne [1638]
 352. rejestr [1627]
 353. wspomnienia z podróży [1626]
 354. reprinty [1622]
 355. pisma [1622]
 356. żywoty świętych [1621]
 357. rozporządzenia [1602]
 358. komedie [1600]
 359. głos sejmowy [1589]
 360. polemika [1587]
 361. katalog antykwaryczny [1586]
 362. rozporządzenie [1586]
 363. wydawnictwa źródłowe [1560]
 364. wspomnienia pośmiertne [1557]
 365. szkice monograficzne [1550]
 366. księgi sądowe [1538]
 367. podania [1535]
 368. druki okolicznościowe [1532]
 369. piosenki [1529]
 370. poemat [1526]
 371. indeks [1502]
 372. obwieszczenia [1475]
 373. relacja z podróży [1464]
 374. odczyt [1426]
 375. broszury polityczne [1418]
 376. reprodukcja [1406]
 377. opis podróży [1398]
 378. wydawnictwo okolicznościowe [1383]
 379. zaświadczenie [1369]
 380. glosariusz [1366]
 381. poematy [1365]
 382. zapiski heraldyczne [1360]
 383. regulaminy wojskowe [1353]
 384. cenniki [1351]
 385. program [1341]
 386. protokoły [1309]
 387. mowy sądowe [1306]
 388. katalogi biblioteczne [1283]
 389. katalogi księgarskie [1267]
 390. streszczenie [1247]
 391. uniwersały [1245]
 392. spis numizmatyczny [1239]
 393. cennik [1223]
 394. legitymacje członkowskie [1200]
 395. traktat [1182]
 396. księgi jubileuszowe [1182]
 397. wykłady filozoficzne [1168]
 398. referaty filozoficzne [1168]
 399. komentarz [1143]
 400. relacje [1137]
 401. libretta [1133]
 402. spisy książek [1131]
 403. przemówienia [1127]
 404. opracowania geograficzne [1107]
 405. wypisy [1101]
 406. ustawy kościelne [1090]
 407. przepisy kościelne [1090]
 408. hagiografie [1089]
 409. wiersze [1088]
 410. katalog księgarski/wydawniczy [1086]
 411. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1080]
 412. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1080]
 413. dokumenty powstańcze [1066]
 414. sztuki teatralne [1036]
 415. podręcznik akademicki [1035]
 416. miesięczniki [1026]
 417. dzienniki podróży [1024]
 418. opracowania statystyczne [1024]
 419. opwiadania historyczne [1023]
 420. księgi ziemskie [1023]
 421. komunikat [1015]
 422. reportaż [1010]
 423. etiudy organowe [999]
 424. spisy wykładów [995]
 425. katalog handlowy [995]
 426. opracowanie bibliograficzne [983]
 427. mowy weselne [982]
 428. mszały [965]
 429. uniwersał [963]
 430. wspomnienia historyczne [962]
 431. programy [956]
 432. pisma zbiorowe [952]
 433. oracje sądowe [950]
 434. księga [948]
 435. mowy laudacyjne [934]
 436. pamiętniki 19w. [928]
 437. moralistyka [917]
 438. prospekty [916]
 439. przemówienie [911]
 440. program nauczania [900]
 441. statuty synodalne [896]
 442. dysertacja [883]
 443. literatura [882]
 444. teksty źródłowe [870]
 445. dramat [856]
 446. rozprawy religijne [855]
 447. literatura popularnonaukowa [852]
 448. zbiór [848]
 449. wykaz ulic [846]
 450. załączniki [844]
 451. plan miasta [839]
 452. księga miejska [838]
 453. obraz [830]
 454. druk ulotny [818]
 455. mowa [815]
 456. laudacje [797]
 457. zbiory pism [794]
 458. podręczniki dla szkół średnich [778]
 459. poezja funeralna [765]
 460. sielanki [759]
 461. bajka [745]
 462. quaestiones [730]
 463. tragedie [727]
 464. list [726]
 465. monografia statystyczna [709]
 466. opis [705]
 467. tańce [704]
 468. publikacje elektroniczne [698]
 469. inkunabuł [687]
 470. dekrety [685]
 471. biografia bibliografia [683]
 472. epigramaty [676]
 473. druki urzędowe [669]
 474. notatki [667]
 475. komedia [662]
 476. noty dyplomatyczne [653]
 477. zaśwadczenia [652]
 478. hagiografia [652]
 479. pamiętniki 19 w. [643]
 480. karta zaopatrzeniowa [631]
 481. protokół [629]
 482. epitalamia [622]
 483. poradniki gospodarskie [621]
 484. paszkwile [617]
 485. przepowiednie [604]
 486. leksykon [600]
 487. dysertacje [597]
 488. kodeks handlowy [586]
 489. statuty i regulaminy [585]
 490. druk urzędowy [581]
 491. tragedia [580]
 492. przepisy wojskowe [579]
 493. wiersze okolicznościowe [578]
 494. okólnik [578]
 495. tabele [575]
 496. baśnie [575]
 497. deklaracje [571]
 498. pamiątka [567]
 499. rozkaz [566]
 500. szkice religijne [565]
 501. projekty sejmowe [558]
 502. cegiełka [558]
 503. list pasterski [558]
 504. nowela [540]
 505. katalog galerii [533]
 506. metryki [532]
 507. opowieści [531]
 508. vademecum [526]
 509. dodatek nadzwyczajny [526]
 510. druki [520]
 511. księga kancelaryjna [518]
 512. memoriały [516]
 513. pamflety [510]
 514. księgi liturgiczne [496]
 515. agenda [493]
 516. relacja [490]
 517. dziennik urzędowy [480]
 518. przemowy [475]
 519. katalog księgarski [473]
 520. plansza [469]
 521. szkice historyyczne [458]
 522. przewodniki turystyczne 19w. [457]
 523. kroniki klasztorne [454]
 524. uchwały [439]
 525. rozkazy [437]
 526. memoranda [437]
 527. epistolografia [436]
 528. szkice satyryczne [424]
 529. zdjęcie [420]
 530. modlitewnik [418]
 531. zapisy fonograficzne [414]
 532. rozprawy krytyczne [413]
 533. mowy rektorskie [409]
 534. księgi biblijne [405]
 535. nowiny [404]
 536. manifest [403]
 537. spisy map [401]
 538. odezwa [400]
 539. roczniki statystyczne [398]
 540. tablice [394]
 541. zielnik [385]
 542. mowa pogrzebowa [382]
 543. spisy dokumentów [381]
 544. wyroki sądowe [377]
 545. afisze filmowe [376]
 546. Praca magisterska [374]
 547. szkice geograficzne [371]
 548. katechizm (katechizmy) [370]
 549. nalepka iluminacyjna [367]
 550. spisy wystawców [367]
 551. Zbiór pieśni [362]
 552. przymówienie się [361]
 553. testamenty [355]
 554. formularz [353]
 555. wodewile [351]
 556. dowód tożsamości [349]
 557. przedruki [348]
 558. monografie porównawcze [348]
 559. katalog roślin [347]
 560. wiersz okolicznościowy [346]
 561. mitologie [346]
 562. zaproszenia [343]
 563. ekspedycje [341]
 564. rozprawy i monografie [341]
 565. opis panowania [337]
 566. elegie [335]
 567. schematyzmy [335]
 568. rubrycele [335]
 569. laudum [324]
 570. manifesty [322]
 571. szkice ekonomiczne [317]
 572. satyry polityczne [316]
 573. słowo wstępne [316]
 574. pogadanki [314]
 575. szkice naukowe [313]
 576. kopie maszynopisu [310]
 577. projekty [309]
 578. Prace habilitacyjne [309]
 579. relacje historyczne [308]
 580. tablice historyczne [305]
 581. traktat teologiczny [303]
 582. epitafium [303]
 583. szkice gospodarcze [302]
 584. afisz [300]
 585. memoriał [299]
 586. komentarze do tekstów [298]
 587. poezja okolicznościowa [297]
 588. akta majątkowe [295]
 589. poradniki budowlane [293]
 590. zbiór mów [292]
 591. reprodukcje zdjęć [291]
 592. katechizm [286]
 593. alegorie [284]
 594. ogłoszenia [282]
 595. komunikaty [279]
 596. monografie filozoficzne [273]
 597. szkice jubileuszowe [273]
 598. akty prawne [272]
 599. article [268]
 600. śpiewnik [268]
 601. satyra [267]
 602. szkice polityczne [263]
 603. odznaczenia [263]
 604. szkice popularno-naukowe [260]
 605. atlasy historyczne [259]
 606. przepisy służbowe [257]
 607. fragmenty [257]
 608. miscellanea [257]
 609. karta żywnościowa [257]
 610. szkice bibliograficzne [252]
 611. brewiarze [249]
 612. traktaty filozoficzne [249]
 613. anegdoty [245]
 614. tekst na prawach rękopisu [245]
 615. objaśnienia do przezroczy [240]
 616. klucz do oznaczania [240]
 617. materiały informacyjne [239]
 618. studia genealogiczne [238]
 619. inkunabuły [237]
 620. regulamin szkolny [237]
 621. ulotki reklamowe [234]
 622. interpelacja poselska [233]
 623. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [230]
 624. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [230]
 625. monografie krytyczno-bibliograficzne [230]
 626. program koncertu [229]
 627. felieton [228]
 628. zwierciadło [226]
 629. program uroczystości [225]
 630. przewodniki sakralne [221]
 631. argument [220]
 632. pismo jubileuszowe [218]
 633. katalog wydawniczy [217]
 634. mowy polityczne [215]
 635. almanach [215]
 636. rozprawy publicystyczne [214]
 637. katalog prasowy [211]
 638. dyplom [208]
 639. rozkład jazdy [203]
 640. kopie [203]
 641. Zeszyt Naukowy monografia [202]
 642. świadectwa szkolne [199]
 643. odpowiedź [199]
 644. tezy [198]
 645. biografia literacka [194]
 646. afisze [191]
 647. karta wstępu [190]
 648. komentarze biblijne [190]
 649. okólniki [184]
 650. księgi miejskie [183]
 651. recepta [181]
 652. plan [178]
 653. plankty [177]
 654. kroniki żałobne [176]
 655. epitafia [172]
 656. zarządzenie [169]
 657. powieść autobiograficzna [167]
 658. interpelacje poselskie [166]
 659. lacrimae [165]
 660. uwiadomienia [163]
 661. miedzioryt [162]
 662. mowa żałobna [162]
 663. varia [159]
 664. masoniki [158]
 665. kazania pogrzebowe [157]
 666. programy uroczystości [154]
 667. programy teatralne [154]
 668. list otwarty [154]
 669. faksymile rękopisu [153]
 670. powieść biograficzna [146]
 671. szkic monograficzny [146]
 672. apele [143]
 673. obligacja [143]
 674. dane osobowe [141]
 675. dokument królewski [140]
 676. Utwory satyryczne [140]
 677. rezolucje [139]
 678. rozprawy naukowe [138]
 679. program zjazdu [137]
 680. słowniki geograficzne [136]
 681. wydawnictwo ilustrowane [135]
 682. programy przedstawień [135]
 683. protestacje [134]
 684. lauda [133]
 685. dowód osobisty [132]
 686. petycje [131]
 687. traktaty teologiczne [130]
 688. kontrakty [129]
 689. złote myśli [128]
 690. informatory szkolne [122]
 691. ordynacje [121]
 692. księgi rachunkowe [120]
 693. gesta [119]
 694. księga szkoły [118]
 695. akty zgonu [116]
 696. analiza [116]
 697. poematy żałobne [114]
 698. mowy okolicznościowe [112]
 699. traktat filozoficzny [112]
 700. poemat dramatyczny [111]
 701. gratulacje [110]
 702. program konferencji [109]
 703. karta wizytowa [108]
 704. karta dostaw mleka [108]
 705. kwestionariusz [107]
 706. silva rerum [105]
 707. naszywka [105]
 708. katalogi roślin użytkowych [105]
 709. przysięga [103]
 710. dramolet [103]
 711. opery [100]
 712. votum [99]
 713. paszport [96]
 714. przepisy licencyjne [94]
 715. rozprawy psychologiczne [94]
 716. rachunki [92]
 717. tłumaczenia [91]
 718. deklaracja [91]
 719. wykłady naukowe [89]
 720. rozprawki astronomiczne [89]
 721. pokwitowanie [89]
 722. habilitacja [89]
 723. poezja religijna [86]
 724. monografie psychologiczne [86]
 725. dzienniki wydatków [84]
 726. opis wizytacji [84]
 727. księgi wpisów [81]
 728. rozprawy sądowe [81]
 729. notatka biograficzna [80]
 730. sentencje [79]
 731. koncept [78]
 732. opisy flory [77]
 733. expositio [77]
 734. staroduki [76]
 735. kosztorysy [76]
 736. bilet wstępu [75]
 737. dzienniki podawcze [75]
 738. portrety [74]
 739. mowa sejmowa [73]
 740. kartka świąteczna [72]
 741. kartka pocztowa [72]
 742. gwasz [70]
 743. ustawy podatkowe [70]
 744. książki pamiątkowe [70]
 745. dokumenty królewskie [70]
 746. diariusz [68]
 747. zapiski [67]
 748. regulamin bankowy [67]
 749. okólnik bankowy [67]
 750. kancjonał [67]
 751. umowy [66]
 752. karta uczestnictwa [66]
 753. świadectwo szkolne [65]
 754. poemat żałobny [65]
 755. księgi metrykalne [64]
 756. opracowania naukowe [63]
 757. komentarze [63]
 758. opinie [63]
 759. gwarancja [63]
 760. transumpty [61]
 761. scenki ludowe [61]
 762. zeszyty szkolne [60]
 763. obraz olejny [60]
 764. przepisy budowlane [59]
 765. informator teatralny [58]
 766. statuty sejmowe [57]
 767. klepsydry [57]
 768. sprostowanie [55]
 769. zakładka do książki [52]
 770. ugody [52]
 771. rozporządzenia królewskie [52]
 772. ogłoszenie [52]
 773. blankiety [51]
 774. apologetyka [49]
 775. akta cechowe [49]
 776. Poznań [46]
 777. akcje [44]
 778. repertuary [43]
 779. głos [43]
 780. tygodn [42]
 781. mandaty [42]
 782. opera [41]
 783. zarządzenia [40]
 784. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [40]
 785. układy zbiorowe pracy [40]
 786. akwarela [39]
 787. księgi protokólarne [36]
 788. ballady [35]
 789. zagajenie [35]
 790. relacje sejmowe [35]
 791. abecadlnik [34]
 792. itinerarium [33]
 793. instrukcje nauczania [33]
 794. krytyka [32]
 795. instrukcje poselskie [32]
 796. protesty [31]
 797. zażalenia [30]
 798. krytyka literacka [30]
 799. prezentacja [29]
 800. opracowania medyczne [29]
 801. Kalender (Evangelischer) [25]
 802. regulaminy szkolne [25]
 803. mowy pogrzebowe 19w. [23]
 804. kantaty [23]
 805. exlibris [19]
 806. Zeszyty Naukowe monografie [19]
 807. summa [18]
 808. rozprawy teologiczne [16]
 809. akta wizytacyjne [15]
 810. brewe papieskie [12]
 811. materiały źródłowe [11]
 812. bilet [11]
 813. dekrety królewskie [10]
 814. kodeks prawny [9]
 815. materiały kongresowe [3]
 816. konstytucje [3]
 817. czasopisma literackie [1]
 818. prace źródłowe [1]
 819. historia [1]
 820. pod [0]
 821. faksymile [0]

More statistics...