Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

WBC works since: 2002/10/01

Number of publications: 342500

Readers on-line: 550

Total number of users since Jun 10, 2004: 77938354

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [77987]
 2. czasopismo [65686]
 3. czasopisma [64549]
 4. gazety [60190]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5547]
 8. rękopisy [4606]
 9. dzienniki urzędowe [4318]
 10. dodatek do czasopisma [3949]
 11. źródła historyczne [3772]
 12. starodruki [3750]
 13. akta [2544]
 14. listy strat [2398]
 15. gazeta (gazety) [2265]
 16. starodruk [1916]
 17. dodatek [1706]
 18. monografia [1658]
 19. tygodniki [1536]
 20. rozprawa doktorska [1395]
 21. dwutygodniki [1281]
 22. artykuł [1124]
 23. sprawozdania [1090]
 24. korespondencje [984]
 25. monografie [907]
 26. listy [809]
 27. fotografie [730]
 28. personalia [696]
 29. dokumentacja kadrowa [696]
 30. rozprawa habilitacyjna [664]
 31. dokumenty elektroniczne [651]
 32. kalendarz [602]
 33. fiszki [592]
 34. artykuły [585]
 35. tygodniki ilustrowane [560]
 36. wspomnienie [546]
 37. informator [498]
 38. powieści [458]
 39. źródło historyczne [432]
 40. pocztówki [428]
 41. broszury [407]
 42. kalendarze [391]
 43. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 44. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 45. źródło [382]
 46. mapy [380]
 47. miesięcznik [379]
 48. materiały sejmowe [375]
 49. biuletyn [365]
 50. pamiętnik [341]
 51. Beilage [321]
 52. korespondencja [316]
 53. monografia historyczna [299]
 54. powieści historyczne [297]
 55. bibliografie [292]
 56. rozprawy doktorskie [289]
 57. podręczniki akademickie [268]
 58. pamiętniki [257]
 59. muzykalia [257]
 60. rocznik [255]
 61. raporty [247]
 62. biografie [247]
 63. monografie historyczne [246]
 64. podręczniki [243]
 65. szkice historyczne [224]
 66. fotografia [222]
 67. szkice [207]
 68. dokumenty [196]
 69. opracowanie [195]
 70. kazania [195]
 71. spis [177]
 72. poezja [169]
 73. odbitka [162]
 74. słowniki [152]
 75. sprawozdanie [147]
 76. statut [142]
 77. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 78. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 79. opowiadania [140]
 80. recenzja [136]
 81. karta pocztowa [132]
 82. biuletyny [132]
 83. odezwy [131]
 84. roczniki [129]
 85. ustawy [128]
 86. maszynopis [124]
 87. fotokopia [122]
 88. katalog [121]
 89. poradnik [117]
 90. mapa [117]
 91. informatory [117]
 92. telegram [115]
 93. dramaty [115]
 94. programy nauczania [110]
 95. wydawnictwa popularne [109]
 96. statuty [109]
 97. odbitki [109]
 98. książka [108]
 99. poradniki [107]
 100. listy nazwisk [107]
 101. kazanie [107]
 102. mowy pogrzebowe [106]
 103. spisy lasów [105]
 104. mowy [102]
 105. zeszyty naukowe [101]
 106. wydawnictwa źródłowe [101]
 107. spisy osobowe [100]
 108. mowy sejmowe [98]
 109. wizerunek [95]
 110. spisy [94]
 111. dziennik [93]
 112. poezje [92]
 113. rozprawy [89]
 114. kronika [88]
 115. poradnik metodyczny [87]
 116. wspomnienia [85]
 117. podręcznik [83]
 118. modlitewniki [83]
 119. księgi adresowe [82]
 120. czasopisma wojskowe polskie [81]
 121. ulotka [77]
 122. ryciny [74]
 123. publicystyka [73]
 124. maszynopis powielony [73]
 125. szkice literackie [72]
 126. druki [69]
 127. opracowania historyczne [67]
 128. katalogi [67]
 129. antologie [67]
 130. regulamin [66]
 131. programy wykładów [66]
 132. druki ulotne [66]
 133. biografia [66]
 134. Volks-Kalender [66]
 135. druk okolicznościowy [64]
 136. beletrystyka [64]
 137. przewodnik [63]
 138. opracowania [63]
 139. katalog wystawy [62]
 140. wykłady naukowe [60]
 141. katalogi wystaw [60]
 142. mowy żałobne [57]
 143. encyklopedie [57]
 144. czasopisma niezależne [56]
 145. album [56]
 146. zdjęcia [55]
 147. uniwersały [55]
 148. powieść [55]
 149. wykazy [54]
 150. przewodniki [53]
 151. nadbitka [52]
 152. materiały konferencyjne [52]
 153. wykłady [51]
 154. akta sejmowe [51]
 155. głos sejmowy [50]
 156. obwieszczenia [48]
 157. albumy [48]
 158. pisma patrystyczne [47]
 159. nuty [47]
 160. maszynopisy [47]
 161. wykłady uniwersyteckie [46]
 162. kwartalnik [46]
 163. panegiryki [45]
 164. dyplomy [45]
 165. streszczenie [44]
 166. ikonografia [44]
 167. broszura [44]
 168. katalogi księgarskie [43]
 169. odczyty [42]
 170. regulaminy [41]
 171. program wykładów [41]
 172. antologia [41]
 173. rozważania [40]
 174. program teatralny/operowy [40]
 175. wykład [38]
 176. księgi pamiątkowe [38]
 177. instrukcje [38]
 178. pocztówka [37]
 179. pieśni [37]
 180. herbarze [37]
 181. ulotki [36]
 182. kroniki [36]
 183. raptularze [35]
 184. protokoły [35]
 185. almanachy [35]
 186. notatki [34]
 187. katechizmy [34]
 188. rozdział [33]
 189. komedie [33]
 190. rozmyślania [32]
 191. nadbitki [32]
 192. wykaz [31]
 193. programy filmowe [31]
 194. przepisy prawne [30]
 195. referaty [29]
 196. listy otwarte [29]
 197. konstytucje sejmowe [29]
 198. eseje [29]
 199. zaproszenie [28]
 200. recenzje [28]
 201. plany [28]
 202. satyry [26]
 203. wstęp [24]
 204. relacje z podróży [24]
 205. obwieszczenie [24]
 206. nekrologi [24]
 207. rozprawa [22]
 208. prospekty [22]
 209. programy [22]
 210. miesięczniki [22]
 211. list [22]
 212. inwentarz [22]
 213. nekrolog [21]
 214. jednodniówki [21]
 215. genealogie [21]
 216. formularz [21]
 217. dialogi [21]
 218. ustawa [20]
 219. ulotki wyborcze [20]
 220. program [20]
 221. polemiki [20]
 222. panegiryk [20]
 223. orzeczenia prawne [20]
 224. atlasy [20]
 225. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 226. słownik [19]
 227. skrypt [19]
 228. rejestry [19]
 229. prospekt [19]
 230. modlitwy [19]
 231. leksykony [19]
 232. śpiewniki [18]
 233. statystyki [18]
 234. referat [18]
 235. przewodniki turystyczne [18]
 236. opowiadanie [18]
 237. legitymacje członkowskie [18]
 238. katalog antykwaryczny [18]
 239. druki okolicznościowe [18]
 240. dokumenty muzyczne [18]
 241. przemówienia [17]
 242. powieść historyczna [17]
 243. polemika [17]
 244. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 245. inwentarze [17]
 246. bajki [17]
 247. statuty i regulaminy [16]
 248. nowele [16]
 249. elementarze [16]
 250. dysertacje [16]
 251. życiorysy [15]
 252. wykazy personalne [15]
 253. szkice biograficzne [15]
 254. rozporządzenia [15]
 255. poradniki rolnicze [15]
 256. opisy [15]
 257. księga pamiątkowa [15]
 258. uniwersał [14]
 259. traktat [14]
 260. spis nazwisk [14]
 261. relacje osobiste [14]
 262. plansza [14]
 263. opisy kraju [14]
 264. kodeks dyplomatyczny [14]
 265. jednodniówka [14]
 266. druk ulotny [14]
 267. bibliografia [14]
 268. wypisy [13]
 269. wiersze [13]
 270. słownik geograficzny [13]
 271. szkice filozoficzne [13]
 272. skrypty [13]
 273. skorowidze [13]
 274. poemat [13]
 275. opowiadania historyczne [13]
 276. ogłoszenia [13]
 277. księgi rachunkowe [13]
 278. kodeksy [13]
 279. diariusze [13]
 280. cenniki [13]
 281. biografie literackie [13]
 282. biblia [13]
 283. spisy nazwisk [12]
 284. reprodukcja [12]
 285. inkunabuły [12]
 286. encyklopedia [12]
 287. deklaracje [12]
 288. zbiory pism [11]
 289. zbiory dokumentów [11]
 290. wspomnienia pośmiertne [11]
 291. wiersze okolicznościowe [11]
 292. testamenty [11]
 293. studium [11]
 294. quaestiones [11]
 295. przemówienie [11]
 296. plakat [11]
 297. opisy podróży [11]
 298. katalog księgarski [11]
 299. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 300. druki urzędowe [11]
 301. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 302. broszury polityczne [11]
 303. załączniki [10]
 304. zaproszenia [10]
 305. szkice krytyczne [10]
 306. spis osobowy [10]
 307. satyra [10]
 308. relacje [10]
 309. przymówienie się [10]
 310. projekty sejmowe [10]
 311. prace zbiorowe [10]
 312. poradniki budowlane [10]
 313. poematy [10]
 314. podręczniki medyczne [10]
 315. okólnik [10]
 316. odezwa [10]
 317. metryki [10]
 318. dramat [10]
 319. wspomnienia z podróży [9]
 320. sztuki teatralne [9]
 321. serie wydawnicze [9]
 322. rozkazy [9]
 323. relacja z podróży [9]
 324. projekty [9]
 325. podręczniki dla szkół średnich [9]
 326. mowa [9]
 327. lista oficerów [9]
 328. libretta [9]
 329. kodeksy prawne [9]
 330. katalogi biblioteczne [9]
 331. herbarz [9]
 332. ekspedycje [9]
 333. dzienniki [9]
 334. atlas [9]
 335. akwarele [9]
 336. akty zgonu [9]
 337. spisy wykładów [8]
 338. rozprawy fiozoficzne [8]
 339. rozkazy wojskowe [8]
 340. odczyt [8]
 341. nowiny [8]
 342. mowy sądowe [8]
 343. miedzioryt [8]
 344. legendy [8]
 345. książki kucharskie [8]
 346. katalog wydawniczy [8]
 347. indeksy [8]
 348. fraszki [8]
 349. epitalamia [8]
 350. epistolografia [8]
 351. druk urzędowy [8]
 352. Zeszyt Naukowy [8]
 353. zaświadczenie [7]
 354. wykaz miejscowości [7]
 355. wydawnictwo ilustrowane [7]
 356. wiersz okolicznościowy [7]
 357. tłumaczenie [7]
 358. traktaty [7]
 359. szkice religijne [7]
 360. rozprawy filozoficzne [7]
 361. reprinty [7]
 362. przekłady [7]
 363. program nauczania [7]
 364. praca zbiorowa [7]
 365. pisma [7]
 366. opis kraju [7]
 367. mowy polityczne [7]
 368. księga jubileuszowa [7]
 369. książka adresowa [7]
 370. kompendium [7]
 371. cennik [7]
 372. artykuły historyczno-prawne [7]
 373. afisze filmowe [7]
 374. żywoty świętych [6]
 375. zapisy fonograficzne [6]
 376. wyroki sądowe [6]
 377. spisy miejscowości [6]
 378. rozprawy naukowe [6]
 379. rozporządzenie [6]
 380. roczniki oficerskie [6]
 381. przepisy służbowe [6]
 382. programy uroczystości [6]
 383. programy teatralne [6]
 384. poradniki medyczne [6]
 385. poradniki gospodarskie [6]
 386. poezja okolicznościowa [6]
 387. poezja funeralna [6]
 388. mowy rektorskie [6]
 389. monografie literackie [6]
 390. modlitewnik [6]
 391. lista nazwisk [6]
 392. księga adresowa [6]
 393. katalog handlowy [6]
 394. kalendarium [6]
 395. hagiografie [6]
 396. diariusze sejmowe [6]
 397. dekrety [6]
 398. cegiełka [6]
 399. biografia literacka [6]
 400. article [6]
 401. anegdoty [6]
 402. świadectwa szkolne [5]
 403. vademecum [5]
 404. ulotki reklamowe [5]
 405. uchwały [5]
 406. traktat teologiczny [5]
 407. tablice [5]
 408. szkice popularno-naukowe [5]
 409. spisy geograficzne [5]
 410. spis miejscowości [5]
 411. skorowidz [5]
 412. sielanki [5]
 413. rozprawy historyczne [5]
 414. rezolucje [5]
 415. przepisy wojskowe [5]
 416. praca doktorska [5]
 417. poradniki weterynaryjne [5]
 418. podania [5]
 419. pisma zbiorowe [5]
 420. partytura [5]
 421. pamiętniki 19w. [5]
 422. pamiątka [5]
 423. opery [5]
 424. okólniki [5]
 425. odpowiedź [5]
 426. nalepka iluminacyjna [5]
 427. monografie filozoficzne [5]
 428. manifesty [5]
 429. leksykon [5]
 430. laudacje [5]
 431. księgi liturgiczne [5]
 432. komedia [5]
 433. karta zaopatrzeniowa [5]
 434. kancjonały [5]
 435. instrukcje wojskowe [5]
 436. elegie [5]
 437. dzienniki podróży [5]
 438. akty prawne [5]
 439. zbiór [4]
 440. zaśwadczenia [4]
 441. uwiadomienia [4]
 442. tabele [4]
 443. słownik biograficzny [4]
 444. synteza [4]
 445. rozprawy religijne [4]
 446. reportaż [4]
 447. regulaminy wojskowe [4]
 448. psałterz [4]
 449. przysłowia [4]
 450. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 451. przedruki [4]
 452. pieśń [4]
 453. petycje [4]
 454. opracowania naukowe [4]
 455. opowieści [4]
 456. opis podróży [4]
 457. mowy okolicznościowe [4]
 458. mowa pogrzebowa [4]
 459. monografie genealogiczne [4]
 460. memoriały [4]
 461. manifest [4]
 462. literatura popularnonaukowa [4]
 463. księgi wpisów [4]
 464. księgi jubileuszowe [4]
 465. książki telefoniczne [4]
 466. książki adresowe [4]
 467. książka kucharska [4]
 468. kodeks [4]
 469. kazania pogrzebowe [4]
 470. inkunabuł [4]
 471. informatory szkolne [4]
 472. hagiografia [4]
 473. fragmenty [4]
 474. epitafium [4]
 475. argument [4]
 476. zielniki [3]
 477. wspomnienia historyczne [3]
 478. wodewile [3]
 479. umowy [3]
 480. transumpty [3]
 481. tragedie [3]
 482. teksty źródłowe [3]
 483. tablice historyczne [3]
 484. szkice naukowe [3]
 485. szkice monograficzne [3]
 486. szkice ekonomiczne [3]
 487. studia historyczne [3]
 488. spis statystyczny [3]
 489. rozprawy krytyczne [3]
 490. roczniki lekarskie [3]
 491. relacja [3]
 492. rejestry zmarłych [3]
 493. rachunki [3]
 494. protokół [3]
 495. protestacje [3]
 496. program uroczystości [3]
 497. piosenki [3]
 498. pamflety [3]
 499. ordynacje [3]
 500. opwiadania historyczne [3]
 501. opracowanie bibliograficzne [3]
 502. nowela [3]
 503. mszały [3]
 504. mowa żałobna [3]
 505. monografia statystyczna [3]
 506. literatura [3]
 507. lista poległych [3]
 508. lista [3]
 509. list pasterski [3]
 510. list otwarty [3]
 511. kroniki klasztorne [3]
 512. kontrakty [3]
 513. komunikat [3]
 514. komentarze do ustawy [3]
 515. komentarz [3]
 516. katechizm (katechizmy) [3]
 517. katalog galerii [3]
 518. kantyczki [3]
 519. interpelacje poselskie [3]
 520. indeks [3]
 521. epigramaty [3]
 522. dzienniki wydatków [3]
 523. dziennik urzędowy [3]
 524. dysertacja [3]
 525. dyplom [3]
 526. dokument królewski [3]
 527. dodatek nadzwyczajny [3]
 528. brewiarze [3]
 529. apele [3]
 530. akta majątkowe [3]
 531. afisze [3]
 532. Zbiór pieśni [3]
 533. śpiewnik [2]
 534. zarządzenie [2]
 535. zarządzenia [2]
 536. wypisy heraldyczne [2]
 537. wykazy miejscowości [2]
 538. traktaty filozoficzne [2]
 539. tragedia [2]
 540. tezy [2]
 541. szkice satyryczne [2]
 542. szkice polityczne [2]
 543. szkice jubileuszowe [2]
 544. szkice gospodarcze [2]
 545. szkice bibliograficzne [2]
 546. szkic historyczny [2]
 547. statuty synodalne [2]
 548. staroduki [2]
 549. spisy wystawców [2]
 550. spisy topograficzne [2]
 551. spisy książek [2]
 552. scenki ludowe [2]
 553. satyry polityczne [2]
 554. rozprawy publicystyczne [2]
 555. rozkaz [2]
 556. roczniki statystyczne [2]
 557. repertuary [2]
 558. rejestr [2]
 559. regulamin szkolny [2]
 560. recepta [2]
 561. przepisy licencyjne [2]
 562. przemowy [2]
 563. program zjazdu [2]
 564. program konferencji [2]
 565. praca magisterska [2]
 566. powieść biograficzna [2]
 567. postylle [2]
 568. pokwitowanie [2]
 569. pogadanki [2]
 570. podręczniki wyborcze [2]
 571. podręcznik akademicki [2]
 572. plan miasta [2]
 573. pisma filozoficzne [2]
 574. pieczęcie [2]
 575. paszport [2]
 576. paszkwile [2]
 577. pamiętniki 19 w. [2]
 578. opracowania geograficzne [2]
 579. opis [2]
 580. odznaczenia [2]
 581. obraz [2]
 582. noty dyplomatyczne [2]
 583. normy prawne [2]
 584. mowy weselne [2]
 585. mowa sejmowa [2]
 586. monografie heraldyczne [2]
 587. mitologie [2]
 588. miscellanea [2]
 589. memoriał [2]
 590. materiały informacyjne [2]
 591. listy oficerów [2]
 592. laudum [2]
 593. lacrimae [2]
 594. kwestionariusz [2]
 595. księgi sądowe [2]
 596. księgi biblijne [2]
 597. księga sądowa [2]
 598. księga [2]
 599. kopie maszynopisu [2]
 600. komunikaty [2]
 601. komentarze [2]
 602. katalogi grafiki [2]
 603. katalog roślin [2]
 604. karta wstępu [2]
 605. kantaty [2]
 606. ilustracje [2]
 607. gwasz [2]
 608. gratulacje [2]
 609. glosariusz [2]
 610. epitafia [2]
 611. edycje [2]
 612. dowód tożsamości [2]
 613. diariusz [2]
 614. czasopisma literackie [2]
 615. biografia bibliografia [2]
 616. bilet wstępu [2]
 617. bilet [2]
 618. baśnie [2]
 619. ballady [2]
 620. bajka [2]
 621. afisz [2]
 622. adresy [2]
 623. Kalender (Evangelischer) [2]
 624. świadectwo szkolne [1]
 625. złote myśli [1]
 626. zwierciadło [1]
 627. zielnik [1]
 628. zeszyty szkolne [1]
 629. zdjęcie [1]
 630. zbiór mów [1]
 631. zażalenia [1]
 632. zapiski heraldyczne [1]
 633. zapiski [1]
 634. zakładka do książki [1]
 635. zagajenie [1]
 636. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 637. wykłady filozoficzne [1]
 638. wykaz ulic [1]
 639. votum [1]
 640. varia [1]
 641. ustawy podatkowe [1]
 642. ustawy kościelne [1]
 643. układy zbiorowe pracy [1]
 644. ugody [1]
 645. tłumaczenia [1]
 646. tygodn [1]
 647. traktaty teologiczne [1]
 648. traktat filozoficzny [1]
 649. tekst na prawach rękopisu [1]
 650. tańce [1]
 651. słowo wstępne [1]
 652. słowniki heraldyczne [1]
 653. słowniki geograficzne [1]
 654. słownik heraldyczny [1]
 655. szkice historyyczne [1]
 656. szkice geograficzne [1]
 657. szkic monograficzny [1]
 658. summa [1]
 659. studia genealogiczne [1]
 660. statuty sejmowe [1]
 661. sprostowanie [1]
 662. spisy map [1]
 663. spisy gmin [1]
 664. spisy dokumentów [1]
 665. spis numizmatyczny [1]
 666. silva rerum [1]
 667. sentencje [1]
 668. schematyzmy [1]
 669. rubrycele [1]
 670. rozprawy teologiczne [1]
 671. rozprawy sądowe [1]
 672. rozprawy psychologiczne [1]
 673. rozprawy i monografie [1]
 674. rozprawki astronomiczne [1]
 675. rozporządzenia królewskie [1]
 676. rozkład jazdy [1]
 677. reprodukcje zdjęć [1]
 678. relacje sejmowe [1]
 679. relacje historyczne [1]
 680. regulaminy szkolne [1]
 681. regulamin bankowy [1]
 682. referaty filozoficzne [1]
 683. recenjza [1]
 684. publikacje elektroniczne [1]
 685. przysięga [1]
 686. przewodniki sakralne [1]
 687. przepowiednie [1]
 688. przepisy kościelne [1]
 689. przepisy budowlane [1]
 690. przemówienie sprawozdawcze [1]
 691. protesty [1]
 692. programy przedstawień [1]
 693. program koncertu [1]
 694. prezentacja [1]
 695. preprint [1]
 696. prace źródłowe [1]
 697. powieść autobiograficzna [1]
 698. portrety [1]
 699. poradniki heraldyczne [1]
 700. poezja religijna [1]
 701. poematy żałobne [1]
 702. poemat żałobny [1]
 703. poemat dramatyczny [1]
 704. podręcznik numizmatyczny [1]
 705. pod [1]
 706. plankty [1]
 707. plan [1]
 708. pismo jubileuszowe [1]
 709. pastorałka [1]
 710. oracje sądowe [1]
 711. opracowania statystyczne [1]
 712. opracowania medyczne [1]
 713. opracowania genealogiczne [1]
 714. opisy flory [1]
 715. opis wizytacji [1]
 716. opis panowania [1]
 717. opinie [1]
 718. opera [1]
 719. okólnik bankowy [1]
 720. ogłoszenie [1]
 721. obraz olejny [1]
 722. obligacja [1]
 723. objaśnienia do przezroczy [1]
 724. obitka [1]
 725. notatka biograficzna [1]
 726. naszywka [1]
 727. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 728. mowy laudacyjne [1]
 729. moralistyka [1]
 730. monografie psychologiczne [1]
 731. monografie porównawcze [1]
 732. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 733. misteria ludowe [1]
 734. memoranda [1]
 735. materiały źródłowe [1]
 736. materiały kongresowe [1]
 737. materiał szkoleniowy [1]
 738. masoniki [1]
 739. mandaty [1]
 740. listy odznaczonych [1]
 741. listy adresowe [1]
 742. lauda [1]
 743. księgi święte [1]
 744. księgi ziemskie [1]
 745. księgi protokólarne [1]
 746. księgi miejskie [1]
 747. księgi metrykalne [1]
 748. księgi imion [1]
 749. księga urodzeń [1]
 750. księga szkoły [1]
 751. księga miejska [1]
 752. księga kancelaryjna [1]
 753. książki pamiątkowe [1]
 754. książka telefoniczna [1]
 755. krytyka literacka [1]
 756. krytyka [1]
 757. kroniki żałobne [1]
 758. kosztorysy [1]
 759. kopie [1]
 760. konstytucje [1]
 761. konkursy [1]
 762. koncept [1]
 763. komentarze do tekstów [1]
 764. komentarze biblijne [1]
 765. kolekcja okol [1]
 766. kodeks prawny [1]
 767. kodeks handlowy [1]
 768. klucz do oznaczania [1]
 769. klepsydry [1]
 770. katechizm [1]
 771. katalogi roślin użytkowych [1]
 772. katalog prasowy [1]
 773. kartka świąteczna [1]
 774. kartka pocztowa [1]
 775. karta żywnościowa [1]
 776. karta wizytowa [1]
 777. karta uczestnictwa [1]
 778. karta dostaw mleka [1]
 779. kancjonał [1]
 780. itinerarium [1]
 781. interpelacja poselska [1]
 782. instrukcje poselskie [1]
 783. instrukcje nauczania [1]
 784. informator teatralny [1]
 785. historia [1]
 786. habilitacja [1]
 787. głos [1]
 788. gwarancja [1]
 789. gesta [1]
 790. felieton [1]
 791. faksymile rękopisu [1]
 792. faksymile [1]
 793. expositio [1]
 794. exlibris [1]
 795. etiudy organowe [1]
 796. dzienniki podawcze [1]
 797. dramolet [1]
 798. dowód osobisty [1]
 799. dokumenty powstańcze [1]
 800. dokumenty królewskie [1]
 801. dekrety królewskie [1]
 802. deklaracja [1]
 803. dane osobowe [1]
 804. brewe papieskie [1]
 805. blankiety [1]
 806. biblie [1]
 807. atlasy historyczne [1]
 808. apologetyka [1]
 809. aneks [1]
 810. analiza [1]
 811. almanach [1]
 812. alegorie [1]
 813. akwarela [1]
 814. akty urodzeń [1]
 815. akta wizytacyjne [1]
 816. akta cechowe [1]
 817. akcje [1]
 818. agenda [1]
 819. abecadlnik [1]
 820. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 821. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 822. Utwory satyryczne [1]
 823. Prace habilitacyjne [1]
 824. Praca magisterska [1]
 825. Poznań [1]
 826. Kolekcja okolicznościowa [1]
 827. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [5595771]
 2. czasopisma [4789006]
 3. monografia [4713532]
 4. gazety [3637841]
 5. czasopismo [3432058]
 6. gazeta [2893683]
 7. książka [2390397]
 8. rozprawa habilitacyjna [1267338]
 9. księgi adresowe [748054]
 10. monografie [684598]
 11. dzienniki urzędowe [634512]
 12. starodruki [599136]
 13. artykuł [591129]
 14. gazeta (gazety) [582575]
 15. rozprawy doktorskie [467664]
 16. źródła historyczne [461526]
 17. wydawnictwa urzędowe [430517]
 18. personalia [427601]
 19. dokumentacja kadrowa [427601]
 20. herbarze [425266]
 21. archiwalia [414225]
 22. spisy [381327]
 23. bibliografie [344616]
 24. pamiętniki [340228]
 25. monografie historyczne [307423]
 26. artykuły [296049]
 27. antologie [279220]
 28. przysłowia [272122]
 29. biuletyn [265887]
 30. monografia historyczna [263979]
 31. spis [262218]
 32. listy strat [255962]
 33. skrypt [204329]
 34. kodeks dyplomatyczny [200775]
 35. wspomnienia [181289]
 36. opracowanie [177903]
 37. źródło [175973]
 38. spis nazwisk [168317]
 39. sprawozdania [166560]
 40. podręcznik [162992]
 41. genealogie [162465]
 42. mapy [159801]
 43. roczniki oficerskie [150001]
 44. wykazy [148828]
 45. roczniki [145338]
 46. rejestry zmarłych [141549]
 47. lista poległych [135879]
 48. akta [132193]
 49. rocznik [129304]
 50. szkice historyczne [124583]
 51. biblia [122960]
 52. spisy nazwisk [120880]
 53. dokumenty elektroniczne [120713]
 54. wykaz miejscowości [117329]
 55. kroniki [117020]
 56. słownik [114946]
 57. starodruk [114840]
 58. pocztówki [112386]
 59. skorowidz [111704]
 60. kalendarze [111255]
 61. dwutygodniki [105089]
 62. informator [104990]
 63. rejestry [103881]
 64. poradnik metodyczny [100201]
 65. rękopisy [98154]
 66. tygodniki [94476]
 67. biografie [92103]
 68. tygodniki ilustrowane [88590]
 69. źródło historyczne [87743]
 70. rękopis [85448]
 71. wspomnienie [83444]
 72. tłumaczenie [79125]
 73. kalendarz [73999]
 74. podręczniki [70331]
 75. podręczniki akademickie [69582]
 76. słowniki [68102]
 77. powieści [67882]
 78. księgi pamiątkowe [67495]
 79. fotografie [62614]
 80. kazania [59161]
 81. fotografia [58379]
 82. wydawnictwa popularne [58162]
 83. dodatek do czasopisma [56370]
 84. broszury [55616]
 85. bibliografia [53364]
 86. listy [53221]
 87. praca magisterska [52499]
 88. skrypty [51237]
 89. spisy osobowe [51061]
 90. opracowania [42566]
 91. program teatralny/operowy [41985]
 92. herbarz [41883]
 93. księga adresowa [39640]
 94. katalogi [38886]
 95. książki adresowe [37541]
 96. przewodniki [37265]
 97. materiały konferencyjne [37017]
 98. opracowania historyczne [36554]
 99. przewodnik [36507]
 100. encyklopedie [36095]
 101. inwentarze [36067]
 102. almanachy [34675]
 103. album [34369]
 104. korespondencje [34068]
 105. powieści historyczne [33012]
 106. pamiętnik [32539]
 107. postylle [31809]
 108. kronika [31739]
 109. poradniki [30817]
 110. lista oficerów [30350]
 111. miesięcznik [29345]
 112. informatory [29318]
 113. maszynopis [28334]
 114. sprawozdanie [28328]
 115. kwartalnik [27885]
 116. roczniki lekarskie [27691]
 117. poezje [27026]
 118. biografia [24245]
 119. odbitka [21531]
 120. listy odznaczonych [21360]
 121. kodeksy [21176]
 122. praca zbiorowa [21139]
 123. odezwy [20991]
 124. muzykalia [20987]
 125. szkice literackie [20813]
 126. katalog [20395]
 127. wykaz [19882]
 128. odbitki [19737]
 129. spis miejscowości [19117]
 130. diariusze sejmowe [18820]
 131. katalogi wystaw [18508]
 132. telegram [18480]
 133. synteza [18235]
 134. książka adresowa [18173]
 135. materiały sejmowe [17948]
 136. zeszyty naukowe [17793]
 137. kompendium [17753]
 138. albumy [17653]
 139. modlitewniki [17373]
 140. Dysertacja doktorska [16999]
 141. listy nazwisk [16972]
 142. książki telefoniczne [16826]
 143. atlasy [16547]
 144. spisy miejscowości [16431]
 145. wykazy personalne [16412]
 146. rozprawy [16049]
 147. książka telefoniczna [15691]
 148. akta sejmowe [15539]
 149. opowiadania [15384]
 150. słownik geograficzny [15367]
 151. spisy lasów [15261]
 152. Zeszyt Naukowy [14874]
 153. dodatek [14761]
 154. broszura [14248]
 155. poezja [14000]
 156. prace zbiorowe [13922]
 157. skorowidze [13841]
 158. artykuły historyczno-prawne [13823]
 159. dziennik [13308]
 160. korespondencja [13296]
 161. monografie heraldyczne [13164]
 162. poradnik [13003]
 163. diariusze [12977]
 164. leksykony [12841]
 165. ustawy [12721]
 166. dramaty [12647]
 167. ryciny [12594]
 168. pisma patrystyczne [12562]
 169. Kolekcja okolicznościowa [12518]
 170. pieśni [12395]
 171. katalog wystawy [11909]
 172. lista nazwisk [11818]
 173. powieść [11723]
 174. wizerunek [11650]
 175. ulotka [11592]
 176. mapa [11588]
 177. statuty [11532]
 178. szkice [11467]
 179. katalogi grafiki [11446]
 180. referat [11345]
 181. nadbitki [11272]
 182. ustawa [11223]
 183. beletrystyka [11215]
 184. ikonografia [11136]
 185. inwentarz [10982]
 186. rozprawa [10913]
 187. biuletyny [10883]
 188. relacje osobiste [10571]
 189. recenzje [10562]
 190. fiszki [9880]
 191. rozważania [9797]
 192. pieczęcie [9407]
 193. wykłady [9299]
 194. poradniki rolnicze [8970]
 195. preprint [8844]
 196. śpiewniki [8741]
 197. statut [8691]
 198. opisy [8632]
 199. maszynopisy [8541]
 200. spisy gmin [8502]
 201. książka kucharska [8398]
 202. katechizmy [8136]
 203. spis statystyczny [8113]
 204. edycje [8106]
 205. rozdział [8100]
 206. spisy geograficzne [8036]
 207. programy nauczania [8034]
 208. raporty [7970]
 209. dzienniki [7941]
 210. mowy [7895]
 211. orzeczenia prawne [7765]
 212. spis osobowy [7762]
 213. podręczniki wyborcze [7728]
 214. maszynopis powielony [7548]
 215. opracowania genealogiczne [7526]
 216. wykazy miejscowości [7353]
 217. przepisy prawne [7345]
 218. bajki [7341]
 219. programy wykładów [7308]
 220. publicystyka [7245]
 221. kolekcja okol [7219]
 222. księga jubileuszowa [7130]
 223. księgi imion [7091]
 224. polemiki [6929]
 225. recenzja [6904]
 226. monografie genealogiczne [6762]
 227. pastorałka [6754]
 228. misteria ludowe [6754]
 229. zdjęcia [6650]
 230. wypisy heraldyczne [6644]
 231. wykład [6403]
 232. mowy żałobne [6320]
 233. mowy sejmowe [6303]
 234. druk okolicznościowy [6260]
 235. adresy [6212]
 236. druki ulotne [6177]
 237. statystyki [6168]
 238. plany [6109]
 239. przekłady [6000]
 240. słownik biograficzny [5929]
 241. księgi święte [5921]
 242. wykłady uniwersyteckie [5883]
 243. pocztówka [5734]
 244. dialogi [5639]
 245. antologia [5445]
 246. listy oficerów [5337]
 247. regulamin [5215]
 248. nekrologi [5110]
 249. mowy pogrzebowe [5096]
 250. spisy topograficzne [5079]
 251. księga pamiątkowa [5050]
 252. dokumenty [4932]
 253. nadbitka [4830]
 254. praca doktorska [4759]
 255. relacje z podróży [4744]
 256. życiorysy [4744]
 257. opowiadania historyczne [4735]
 258. traktaty [4698]
 259. odczyty [4628]
 260. kodeksy prawne [4627]
 261. opowiadanie [4596]
 262. dokumenty muzyczne [4435]
 263. słownik heraldyczny [4432]
 264. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4401]
 265. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4401]
 266. regulaminy [4353]
 267. encyklopedia [4348]
 268. kodeks [4326]
 269. nuty [4304]
 270. Volks-Kalender [4290]
 271. karta pocztowa [4143]
 272. szkice biograficzne [4142]
 273. obwieszczenie [4075]
 274. wstęp [3986]
 275. rozmyślania [3922]
 276. legendy [3760]
 277. opisy kraju [3722]
 278. książki kucharskie [3695]
 279. normy prawne [3548]
 280. rozprawy historyczne [3546]
 281. panegiryki [3479]
 282. kantyczki [3470]
 283. szkice krytyczne [3442]
 284. powieść historyczna [3421]
 285. pisma filozoficzne [3419]
 286. serie wydawnicze [3323]
 287. konstytucje sejmowe [3279]
 288. programy filmowe [3272]
 289. biografie literackie [3088]
 290. rozprawy filozoficzne [2977]
 291. partytura [2972]
 292. studia historyczne [2953]
 293. opisy podróży [2879]
 294. przewodniki turystyczne [2844]
 295. psałterz [2833]
 296. atlas [2811]
 297. jednodniówki [2784]
 298. dyplomy [2776]
 299. księga sądowa [2756]
 300. biblie [2741]
 301. fraszki [2729]
 302. poradniki weterynaryjne [2725]
 303. raptularze [2722]
 304. ulotki wyborcze [2715]
 305. referaty [2704]
 306. studium [2704]
 307. monografie literackie [2686]
 308. program wykładów [2642]
 309. ulotki [2616]
 310. szkice filozoficzne [2607]
 311. fotokopia [2580]
 312. eseje [2558]
 313. instrukcje wojskowe [2537]
 314. kalendarium [2534]
 315. jednodniówka [2500]
 316. poradniki medyczne [2498]
 317. zbiory dokumentów [2483]
 318. instrukcje [2477]
 319. listy otwarte [2472]
 320. zielniki [2470]
 321. indeksy [2307]
 322. podręczniki medyczne [2296]
 323. komentarze do ustawy [2284]
 324. kazanie [2225]
 325. szkic historyczny [2223]
 326. podręcznik numizmatyczny [2220]
 327. modlitwy [2208]
 328. nekrolog [2199]
 329. panegiryk [2182]
 330. czasopisma wojskowe polskie [2176]
 331. elementarze [2155]
 332. nowele [2127]
 333. opis kraju [2090]
 334. lista [2068]
 335. komedie [2062]
 336. rozkazy wojskowe [2007]
 337. mowy sądowe [2007]
 338. zaproszenie [1985]
 339. listy adresowe [1977]
 340. rozprawy fiozoficzne [1973]
 341. satyry [1972]
 342. akwarele [1943]
 343. księga urodzeń [1916]
 344. akty urodzeń [1916]
 345. Beilage [1913]
 346. ilustracje [1907]
 347. reprinty [1889]
 348. kancjonały [1857]
 349. odczyt [1826]
 350. katalog antykwaryczny [1780]
 351. czasopisma niezależne [1744]
 352. wydawnictwo okolicznościowe [1724]
 353. szkice monograficzne [1723]
 354. plakat [1713]
 355. prospekt [1708]
 356. pieśń [1707]
 357. wspomnienia pośmiertne [1688]
 358. wspomnienia z podróży [1680]
 359. pisma [1676]
 360. rejestr [1671]
 361. słowniki heraldyczne [1660]
 362. poradniki heraldyczne [1660]
 363. żywoty świętych [1659]
 364. rozporządzenia [1654]
 365. polemika [1651]
 366. rozporządzenie [1643]
 367. piosenki [1633]
 368. księgi sądowe [1618]
 369. głos sejmowy [1613]
 370. indeks [1604]
 371. poemat [1597]
 372. wydawnictwa źródłowe [1582]
 373. podania [1577]
 374. druki okolicznościowe [1568]
 375. relacja z podróży [1548]
 376. streszczenie [1522]
 377. obwieszczenia [1513]
 378. katalogi księgarskie [1499]
 379. regulaminy wojskowe [1483]
 380. cenniki [1467]
 381. protokoły [1452]
 382. broszury polityczne [1445]
 383. zaświadczenie [1432]
 384. opis podróży [1423]
 385. poematy [1421]
 386. program [1415]
 387. reprodukcja [1413]
 388. zapiski heraldyczne [1408]
 389. glosariusz [1367]
 390. cennik [1358]
 391. katalogi biblioteczne [1343]
 392. uniwersały [1277]
 393. libretta [1274]
 394. spis numizmatyczny [1259]
 395. legitymacje członkowskie [1253]
 396. komentarz [1229]
 397. księgi jubileuszowe [1212]
 398. wykłady filozoficzne [1206]
 399. referaty filozoficzne [1206]
 400. traktat [1205]
 401. ustawy kościelne [1198]
 402. przepisy kościelne [1198]
 403. hagiografie [1196]
 404. przemówienia [1192]
 405. miesięczniki [1187]
 406. wiersze [1178]
 407. relacje [1163]
 408. katalog księgarski/wydawniczy [1162]
 409. spisy książek [1162]
 410. wypisy [1155]
 411. etiudy organowe [1147]
 412. księgi ziemskie [1143]
 413. dokumenty powstańcze [1137]
 414. opracowania geograficzne [1121]
 415. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1115]
 416. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1115]
 417. literatura [1107]
 418. spisy wykładów [1096]
 419. podręcznik akademicki [1090]
 420. sztuki teatralne [1081]
 421. mowy laudacyjne [1078]
 422. katalog handlowy [1075]
 423. dzienniki podróży [1066]
 424. załączniki [1065]
 425. reportaż [1060]
 426. komunikat [1044]
 427. programy [1036]
 428. opwiadania historyczne [1036]
 429. opracowania statystyczne [1035]
 430. zbiór [1014]
 431. opracowanie bibliograficzne [1012]
 432. wspomnienia historyczne [1005]
 433. uniwersał [991]
 434. mowy weselne [989]
 435. pisma zbiorowe [984]
 436. pamiętniki 19w. [977]
 437. mszały [972]
 438. księga [968]
 439. prospekty [963]
 440. epigramaty [959]
 441. oracje sądowe [957]
 442. przemówienie [933]
 443. moralistyka [930]
 444. zbiory pism [918]
 445. program nauczania [916]
 446. dramat [906]
 447. teksty źródłowe [904]
 448. statuty synodalne [900]
 449. dysertacja [894]
 450. księga miejska [892]
 451. mowa [885]
 452. laudacje [882]
 453. wykaz ulic [871]
 454. literatura popularnonaukowa [864]
 455. rozprawy religijne [862]
 456. obraz [857]
 457. plan miasta [847]
 458. druk ulotny [838]
 459. druki [831]
 460. podręczniki dla szkół średnich [812]
 461. poezja funeralna [795]
 462. tragedie [794]
 463. list [781]
 464. sielanki [781]
 465. quaestiones [758]
 466. monografia statystyczna [754]
 467. bajka [751]
 468. tańce [722]
 469. memoriały [718]
 470. publikacje elektroniczne [717]
 471. notatki [716]
 472. opis [716]
 473. poradniki gospodarskie [704]
 474. inkunabuł [700]
 475. pamiętniki 19 w. [698]
 476. dekrety [694]
 477. szkice religijne [690]
 478. zaśwadczenia [684]
 479. biografia bibliografia [684]
 480. komedia [682]
 481. druki urzędowe [681]
 482. kodeks handlowy [676]
 483. noty dyplomatyczne [670]
 484. przepisy wojskowe [667]
 485. hagiografia [665]
 486. karta zaopatrzeniowa [645]
 487. epitalamia [643]
 488. protokół [641]
 489. baśnie [641]
 490. dysertacje [639]
 491. paszkwile [634]
 492. przepowiednie [620]
 493. Zbiór pieśni [617]
 494. leksykon [612]
 495. wiersze okolicznościowe [603]
 496. tabele [597]
 497. statuty i regulaminy [590]
 498. druk urzędowy [589]
 499. nowela [587]
 500. deklaracje [584]
 501. tragedia [584]
 502. katalog galerii [583]
 503. okólnik [579]
 504. list pasterski [579]
 505. rozkaz [579]
 506. cegiełka [571]
 507. pamiątka [570]
 508. projekty sejmowe [568]
 509. plansza [555]
 510. metryki [554]
 511. vademecum [540]
 512. opowieści [538]
 513. dodatek nadzwyczajny [534]
 514. pamflety [527]
 515. księga kancelaryjna [523]
 516. spisy map [520]
 517. księgi liturgiczne [512]
 518. agenda [507]
 519. relacja [505]
 520. przewodniki turystyczne 19w. [498]
 521. dziennik urzędowy [493]
 522. katalog księgarski [492]
 523. przemowy [486]
 524. szkice historyyczne [471]
 525. kroniki klasztorne [464]
 526. katechizm (katechizmy) [463]
 527. epistolografia [457]
 528. modlitewnik [456]
 529. uchwały [442]
 530. rozkazy [439]
 531. zdjęcie [439]
 532. memoranda [439]
 533. mowy rektorskie [437]
 534. projekty [434]
 535. formularz [428]
 536. szkice satyryczne [428]
 537. zapisy fonograficzne [423]
 538. roczniki statystyczne [421]
 539. księgi biblijne [420]
 540. rozprawy krytyczne [417]
 541. odezwa [414]
 542. katechizm [413]
 543. manifest [408]
 544. nowiny [406]
 545. tablice [401]
 546. mowa pogrzebowa [398]
 547. spisy dokumentów [398]
 548. zielnik [387]
 549. spisy wystawców [386]
 550. wyroki sądowe [385]
 551. afisze filmowe [379]
 552. materiały informacyjne [376]
 553. szkice geograficzne [376]
 554. Praca magisterska [376]
 555. nalepka iluminacyjna [375]
 556. testamenty [373]
 557. article [372]
 558. relacje historyczne [372]
 559. dowód tożsamości [370]
 560. przymówienie się [369]
 561. mitologie [368]
 562. wodewile [365]
 563. elegie [364]
 564. zaproszenia [363]
 565. przedruki [363]
 566. schematyzmy [356]
 567. rubrycele [356]
 568. wiersz okolicznościowy [353]
 569. słowo wstępne [353]
 570. monografie porównawcze [350]
 571. katalog roślin [349]
 572. ekspedycje [348]
 573. rozprawy i monografie [345]
 574. opis panowania [338]
 575. manifesty [332]
 576. szkice ekonomiczne [332]
 577. satyry polityczne [329]
 578. pogadanki [328]
 579. laudum [328]
 580. poezja okolicznościowa [324]
 581. komentarze do tekstów [320]
 582. szkice gospodarcze [318]
 583. poradniki budowlane [317]
 584. szkice naukowe [317]
 585. reprodukcje zdjęć [317]
 586. Prace habilitacyjne [315]
 587. traktat teologiczny [314]
 588. memoriał [314]
 589. tablice historyczne [313]
 590. kopie maszynopisu [312]
 591. epitafium [310]
 592. alegorie [307]
 593. afisz [302]
 594. śpiewnik [301]
 595. akta majątkowe [300]
 596. zbiór mów [298]
 597. przepisy służbowe [297]
 598. ogłoszenia [294]
 599. satyra [292]
 600. komunikaty [291]
 601. odznaczenia [281]
 602. szkice jubileuszowe [280]
 603. akty prawne [279]
 604. monografie filozoficzne [277]
 605. traktaty filozoficzne [276]
 606. fragmenty [271]
 607. szkice popularno-naukowe [270]
 608. inkunabuły [269]
 609. szkice polityczne [269]
 610. tekst na prawach rękopisu [267]
 611. almanach [266]
 612. szkice bibliograficzne [265]
 613. atlasy historyczne [265]
 614. brewiarze [263]
 615. miscellanea [263]
 616. ulotki reklamowe [262]
 617. karta żywnościowa [259]
 618. anegdoty [257]
 619. zwierciadło [257]
 620. wydawnictwo ilustrowane [255]
 621. studia genealogiczne [253]
 622. klucz do oznaczania [253]
 623. biografia literacka [252]
 624. monografie krytyczno-bibliograficzne [249]
 625. interpelacja poselska [247]
 626. objaśnienia do przezroczy [242]
 627. regulamin szkolny [240]
 628. program koncertu [239]
 629. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [238]
 630. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [238]
 631. felieton [231]
 632. argument [227]
 633. program uroczystości [225]
 634. przewodniki sakralne [224]
 635. pismo jubileuszowe [224]
 636. rozprawy publicystyczne [223]
 637. katalog wydawniczy [222]
 638. mowy polityczne [219]
 639. katalog prasowy [215]
 640. kazania pogrzebowe [212]
 641. dyplom [211]
 642. dane osobowe [211]
 643. kopie [209]
 644. świadectwa szkolne [208]
 645. odpowiedź [204]
 646. rozkład jazdy [204]
 647. afisze [203]
 648. Zeszyt Naukowy monografia [202]
 649. tezy [200]
 650. komentarze biblijne [199]
 651. okólniki [195]
 652. program zjazdu [194]
 653. karta wstępu [191]
 654. recepta [189]
 655. księgi miejskie [185]
 656. epitafia [184]
 657. plankty [182]
 658. plan [181]
 659. księga szkoły [181]
 660. kroniki żałobne [177]
 661. miedzioryt [175]
 662. zarządzenie [172]
 663. interpelacje poselskie [170]
 664. powieść autobiograficzna [170]
 665. lacrimae [169]
 666. mowa żałobna [165]
 667. uwiadomienia [164]
 668. varia [162]
 669. list otwarty [161]
 670. masoniki [159]
 671. programy uroczystości [158]
 672. programy teatralne [158]
 673. rozprawy naukowe [155]
 674. petycje [154]
 675. szkic monograficzny [154]
 676. faksymile rękopisu [154]
 677. powieść biograficzna [150]
 678. Utwory satyryczne [149]
 679. apele [148]
 680. kontrakty [146]
 681. obligacja [143]
 682. dokument królewski [141]
 683. rezolucje [140]
 684. słowniki geograficzne [139]
 685. programy przedstawień [138]
 686. lauda [135]
 687. protestacje [134]
 688. dowód osobisty [133]
 689. złote myśli [132]
 690. traktaty teologiczne [131]
 691. informatory szkolne [130]
 692. opery [127]
 693. dramolet [126]
 694. księgi rachunkowe [123]
 695. ordynacje [122]
 696. gesta [121]
 697. analiza [121]
 698. akty zgonu [117]
 699. mowy okolicznościowe [116]
 700. program konferencji [116]
 701. poematy żałobne [115]
 702. katalogi roślin użytkowych [114]
 703. traktat filozoficzny [113]
 704. wykłady naukowe [112]
 705. gratulacje [112]
 706. poemat dramatyczny [111]
 707. naszywka [111]
 708. karta wizytowa [110]
 709. kwestionariusz [109]
 710. karta dostaw mleka [109]
 711. silva rerum [105]
 712. przysięga [105]
 713. paszport [104]
 714. votum [104]
 715. książki pamiątkowe [99]
 716. przepisy licencyjne [96]
 717. rozprawy psychologiczne [95]
 718. rachunki [93]
 719. deklaracja [93]
 720. tłumaczenia [92]
 721. rozprawki astronomiczne [91]
 722. pokwitowanie [90]
 723. habilitacja [90]
 724. opis wizytacji [89]
 725. monografie psychologiczne [88]
 726. poezja religijna [87]
 727. dzienniki wydatków [84]
 728. księgi wpisów [83]
 729. notatka biograficzna [82]
 730. rozprawy sądowe [81]
 731. expositio [81]
 732. sentencje [80]
 733. opisy flory [79]
 734. koncept [79]
 735. portrety [78]
 736. kosztorysy [77]
 737. dzienniki podawcze [77]
 738. staroduki [76]
 739. mowa sejmowa [76]
 740. ustawy podatkowe [76]
 741. opracowania naukowe [75]
 742. bilet wstępu [75]
 743. scenki ludowe [73]
 744. kartka świąteczna [72]
 745. kartka pocztowa [72]
 746. kancjonał [72]
 747. gwasz [71]
 748. księgi metrykalne [71]
 749. dokumenty królewskie [71]
 750. diariusz [70]
 751. poemat żałobny [69]
 752. zeszyty szkolne [68]
 753. regulamin bankowy [68]
 754. okólnik bankowy [68]
 755. świadectwo szkolne [67]
 756. zapiski [67]
 757. umowy [66]
 758. tygodn [66]
 759. karta uczestnictwa [66]
 760. przepisy budowlane [65]
 761. opinie [65]
 762. komentarze [64]
 763. gwarancja [64]
 764. transumpty [62]
 765. obraz olejny [61]
 766. informator teatralny [58]
 767. statuty sejmowe [57]
 768. klepsydry [57]
 769. sprostowanie [56]
 770. zakładka do książki [53]
 771. ugody [52]
 772. rozporządzenia królewskie [52]
 773. ogłoszenie [52]
 774. blankiety [51]
 775. apologetyka [50]
 776. akta cechowe [50]
 777. Poznań [47]
 778. repertuary [46]
 779. mowy pogrzebowe 19w. [46]
 780. zarządzenia [44]
 781. akcje [44]
 782. głos [43]
 783. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [42]
 784. mandaty [42]
 785. układy zbiorowe pracy [41]
 786. opera [41]
 787. akwarela [39]
 788. ballady [36]
 789. Kalender (Evangelischer) [36]
 790. relacje sejmowe [36]
 791. księgi protokólarne [36]
 792. zagajenie [35]
 793. abecadlnik [35]
 794. zażalenia [34]
 795. itinerarium [34]
 796. instrukcje nauczania [34]
 797. protesty [33]
 798. krytyka [33]
 799. instrukcje poselskie [32]
 800. krytyka literacka [31]
 801. opracowania medyczne [30]
 802. prezentacja [29]
 803. kantaty [28]
 804. regulaminy szkolne [25]
 805. exlibris [21]
 806. materiały źródłowe [20]
 807. Zeszyty Naukowe monografie [20]
 808. summa [18]
 809. rozprawy teologiczne [18]
 810. akta wizytacyjne [15]
 811. bilet [13]
 812. brewe papieskie [12]
 813. przemówienie sprawozdawcze [11]
 814. dekrety królewskie [10]
 815. kodeks prawny [9]
 816. materiały kongresowe [6]
 817. materiał szkoleniowy [6]
 818. konstytucje [5]
 819. faksymile [4]
 820. czasopisma literackie [3]
 821. obitka [3]
 822. historia [3]
 823. aneks [2]
 824. prace źródłowe [1]
 825. konkursy [1]
 826. recenjza [0]
 827. pod [0]

More statistics...