Object structure
Title:

"Praxis ręczna działa. Rozdzielona na trzy xięgi. To iest na trzy części. W ktory sie traktuie generalnie, co za przyczyny tei diviziey y figurami demonstruie sie każdy rozdział osobno [...] złożona y wydana przez Andrzeia Dellaqua indziniera [...] 1630."

Creator:

Dell'Aqua Andrzej (1584–1656)

Subject and Keywords:

wojsko polskie 17w. ; artyleria ; pompa strażacka 17w. ; fajerwerki

Description:

234 k. , 19x31 cm ; Estr XII, 194 ; k. 1-3 nieco uszkodz. przez zawilgocenie; kartom końcowym brak górnego zewn. naroża, po części dolnego i marginesu z uszczerbkiem dla tekstu , Od k. 6 na jednej stronicy rysunek, na drugiej tekst [recto i verso]. Nie dotyczy to k. tytułowych poszczególnych "traktatów" i ksiąg oraz 14-tu k. końcowych. , Rysunki wykonane piórem, cieniowane brązową farbą ; Ubiór i postawa aut. tekstu oraz szczegóły ornamentacyjne w ramach portretu prawie identyczne z portretem w druku włoskim i polskim "O zgromadzeniu i szkole puszkarzów", wyd. Zamość ok. 1623 %a Różnice między rkpsem a drukiem tylko językowe i stylistyczne; nie ma też w tekście rękopiśmiennym przedmów autora, zwróconych do Zygmunta III i do senatu

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00663

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1630

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: