Object structure

Title:

"Flos Purpurarum Rosaema Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Christophori in Słupow Szembek Episcopi Hełmensis in Sacri Honoris Templo Praesules Illatae aris et a Devinctissimo tam Magno Nomini, quam Influlatis [Honoribus] Collegio Crasnostaviensi Societatis Iesu, Penegyrico Cultu Adoratae. Anno Floris Dei Humanae Carnis Trabeam Induti MDCCXIII."

Creator:

Luder, Bartłomiej jezuita (1677–1747)

Contributor:

Grzybowski, Marcin proboszcz w Działyniu kanonik płocki ; Szembek, Krzysztof Jan bp chełmski przemyski i warmiński (zm. 1740)

Subject and Keywords:

Szembekowie ; literatura polska 18w. ; panegiryki 18w. ; listy ; mowy ; podręczniki 18w.

Description:

39 k. , 19,5x16 cm ; kopia ; Rkps BK00602 składa się z dwóch części: część I. Flos Purpurarum Rosaeama [...] (k. 1-21v) - zawiera penegiryk na cześć domu Szembeków, skierowany do Krzysztofa J. Szembeka, biskupa chełmskiego w latach 1713-1729. Tekst panegiryku porównany z tekstem wydania drugiego wskazuje tylko kilka drobnych różnic, które można uznać za pomyłki kopisty. Był nim M. Grzybowski (zob. notatka na k. 21v: "Autor R. P. Luder Soc. Jesu. Ad usum Martini Grzybowski", napewniej proboszcz w Działyniu, kanonik płocki, autor 5 listów do A. Działyńskiego pisanych w latach 1750-1755.Część II "Orationes et epistolae" (k. 22-38) - to fragment podręcznego "magazynu", zbioru mów i listów, wykorzystywanego w życiu prywatnym i publicznym szlachcica ; k. 22-23 widnieje jeszcze ręka M. Grzybowskiego, od połowy k. 23 - ręce członków rodziny Działyńskich. K. 23-32, 35v-37v prawdopodobnie ręka A. Działyńskiego syna Józefa. Od połowy k. 32 do k. 35, k. 37, od połowy k. 37v do k. 38-ręka jego brata Marcina. K. rkpsu pociemniałe. Część k. tyt. od prawego brzegu uzupełniona przy renowacji. Na k. 34 i 35 skreślenia tekstu ; E.XXI, 598-500 ; E.XXX, 254

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00602

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: