Object structure
Title:

Listy do Józefa Zaremby (1769)

Subject and Keywords:

Konfederacja Barska ; Archiwum Zarembów ; Józef Zaremba (1731-1774) korespondencja ; Małpin (Małpino) pow. Śrem

Description:

51 k. ; Adresenci: Błeszyński S.B., de Bontani, Cielecki Andrzej, Czerny Joachim, Dobrzelewski M., Głembowski Antoni, Jeziorkowski A., Karsnicka F., Konarski T.A., Kowalski Ignacy, Lenartowicz Kazimierz Albin, Lipski Jakub, Małachowski Stanisław, Mazowiecki W., Mączyński J., Męciński Walenty, Młoszewski J. i Nieniewski Walenty, Morzkowski Antoni, Piwnicki J. i Niemojowski W., Prądzyński A.G., Rychłowski W., Skórzewski Paweł, Szczawiński Jan Ignacy, Zaremba Franciszek. ; Zbiorowy: Zakrzewski Józef, Łaszczyński Wacław, Sieroszewski Antoni. ; Listy do J. Zaremby 1769: [Błeszyński S.] k. 1-2. - Bontani de b.d. k. 51. - Cielecki Andrzej k. 15-16. - Czerny J[oachim] marszałek wwa krakow. b.d. k. 8-9, 12-13. - Dobrzelewski M[aciej] k. 40.- Głębocki Antoni marsz. konf. kuj. k. 33. - Jeziorkowski A[ndrzej] b.r. k. 34-35. - Karsnicka [Teresa z Rozwadowskich] k. 41-42. - Konarski T A[leksander] k. 25. - Lenartowicz Kaz[imierz] Al[bin] k. 17-18. - Lipski Jakub porucznik k. 45-46. - Małachowski St[anisław] k. 14. - Mazowiecki W[ładysław] marszałek konf. dobrzyńskiej k. 28-29. - Mączyński Jan k. 23-24. - Mę[ciński] Wojciech k. 10-11. - Piwnicki I[gnacy] k. 7. - Prądzyński A[ntoni] k. 47-48. - Skórzewski P[aweł] płk k. 21-22. - Szczawiński [Jan Ignacy] k. 26. - Zaremba F[ranciszek] k. 3. - NN k. 30-31

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK02115

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: