Object structure
Title:

"Liber privilegiorum, erectionum, obligationum, quiettationum, translationum, decretorum etc[?] pro domo communi presbiterorum et ecclesiis S. Stanislai, Gertrudis et Omnium Sanctorum prepositura, prebendis, altaribus et lecturis ex omnibus actis omnium iudicum spiritualium et secularium ad augendum perpetuoque conservandum cultum Divinum haud exiguo sumptu et labore diuturno Alberti Racienski fideliter ac diligenter collectis parcendo sumptibus et periculis difficultatibusque succesorum qua nos hactenus per deffectus predecessorum nostrorum passi sumus anno 1599, 1600 et 1601"

Creator:

Racięcki Wojciech, notariusz, kustosz, kanonik

Subject and Keywords:

Piśmiennictwo pragmatyczne ; Poznań 16-17w. ; Sieraków ; Środa Wielkopolska ; Krzywiń ; Wolsztyn ; pomoc kancelaryjna

Description:

274 k. , 19,5x26 cm ; Zbiór dokumentów zawdzięcza swe powstanie W. Racięckiem, notariuszowi publicznemu. Kopiarusz powstał w związku z próbami rewindykacji przepadłych w czasie reformacji czynszów. %a Rkps zawiera nie tylko wiadomości do dziejów prebend, altarii czy kościołów, ale również do historii XIV-XVII-wiecznego Poznania, jego zabudowy, rodzin mieszczańskich. Wpisy i regestry sięgają bowiem do XIV w. Materiał układany początkowo według prebend. Układ ten został poważnie zakłócony wskutek trudności w oznaczeniu, do jakiej prebendy kanonickiej czy altari należały czynsze.

Place of publication:

Poznań

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00068

Language:

lat ; pol ; ger

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1599-1674

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: