Object structure
Title:

Hystoria moskiewskiey wojny prawdziwa [1607-1612] przez Mikołaja Scibora z Marchowic Marchockiego pisana

Creator:

Marchocki, Mikołaj Ścibor

Subject and Keywords:

Władysław IV (1595-1648) król Polski ; Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski ; Iwan Szujski ; Smoleńsk 17w. ; konfederacje wojskowe ; genealogie 17w.

Description:

48 k. , 31x19 cm ; pismo jednej ręki ; kopia ; W 20 w. oprawę i brzegi kart z tekstem poddano konserwacji; Na k. wewn. oprawy zapiski gospodarcze w większości bardzo słabo czytelne, np: "Die 6 Aprilis Jvst Żyd wziął pułmiarek, Leyba dwa łut. Die 27 Mariey Zakumurcji?; zatem Mysiowi Stepanowemu na mac trzy owsa, Anno Domini 167 [1667] w poniedziałek die 23" etc. ; Historia kończy się w rękopisie na k. 38; od k. 38v do k. 48 załączone są materiały zawierające uzupełnienia do opisu wojny moskiewskiej. Natomiast brak w rękopisie, chociaż znajduje się w tekście wydrukowanym: "Respons na pismo posłom rycerstwa, Poselstwo Stadnickiego, Skrypt podany od koła rycerskiego, List od carowej Maryny". Teksty te muszą pochodzić z innego rękopisu, prawdopodobnie z oryginału Bibl. Czartoryskich. ; Wydanie Historii wojny moskiewskiej jest raczej popularne. Wydawca swobodnie obchodzi się z tekstem unowocześniając stylistykę, opuszczając lub dodając słowa, zmieniając konstrukcję zdań, np.: "przedsie niemało lat panował" w druku: "w Moskwie panował"; "oni mu pogrozili, iesliby nie powiedział, grozili także pytkami", w druku: "lecz gdy mu oni, jeśliby nie powiedział, grozili także pytkami" etc. Wspomniane tu zmiany występujące w całym tekście ujmują dużo z żywości i autentyczności 17-wiecznego języka autora ; PSB ; XIX, 554

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00319

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

17w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: