Object structure
Title:

"Actionum Polonicarum Tom[us] IV[-VII, 1518-1528]"

Title execution:

Acta Tomiciana. Acta sub Sigismundo I. 1518-1528. , tyt. z dawnego inw.

Contributor:

Tomicki, Piotr (1464-1535)

Subject and Keywords:

Leon X (1475-1521) papież ; Andrzej Tęczyński (?-1536) wojewoda krakowski ; Sapiehowie ; Zygmunt I Stary (1467-1548) król Polski ; Prusy Książęce historia źródła ; Prusy Królewskie ; Wrocław ; Kraków ; źródła historyczne 16w.

Description:

218 k. , 31,5x19,5 cm ; kopia ; Jest to odpis 142 aktów zgromadzonych w IV-VII tomie zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego z lat 1518, 1520-1528 (red. II). Odpisy dotyczą głównie polskiej polityki zagranicznej. Tytuły rubrowane, po każdym tytule znajduje się wolne miejsce na wpisanie regestu, zwanego tutaj argumentum. Argumenta te jednak znajdują się tylko przy nielicznych tekstach. Rkps BK 223 wykorzystywał Naruszewicz do swoich "Tek". Do inwentarza Biblioteki Kórnickiej wpisano go dopiero w 1870 r. Rkps wykorzystano w edycjach Actów Tomicianów. Nieuwzględniono jedynie dokumentu: "Literae Sigismundi primi regis Poloniae ad Leonem papam decimum", Wilno 1522, w Katalogu Rękopisów... oznaczonego numerem 19. ; Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 102-105

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00223

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

17w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: