Object structure
Title:

Silva rerum z 17-18 w.

Title execution:

Descriptio diversarum nationum Sam. Przypkowskiego. , tyt. z dawnego inw.

Subject and Keywords:

Krzysztof Radziwiłł "Piorun" (1547-1603) ; Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621) hetman wielki litewski, hetman polny litewski, wojewoda wileński ; Jan Kazimierz (1609-1672) król Polski ; Władysław IV (1595-1648) król Polski ; Ludwik XIII Burbon (1601-1643) ; Urban VIII (1568-1644) papież ; Jan Wężyk herbu Wąż (1575-1638) arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, biskup poznański ; literatura polska 17-18w. ; silva rerum

Description:

190 k. , 32x20 cm ; Pap. ze śladami zniszczeń. Na k. 1 probationes calami. ; pismo przeważnie jednej ręki, dopiski inną ręką ; Rkps został opr. (według ówczesnej terminologii: "zarejestrowany") w 1952 r. przez J. Studnicką. Należy przytoczyć jej uwagi: "Główny zbiór tekstów pochodzi od otoczenia Krzysztofa Radziwiłła h. w. lit. z I poł. XVII w. (jako to Moskorzowski Andrzej, Przypkowski Samuel, Kurosz; ponadto "Pieśń" Krzysztofa Arciszewskiego 1637 r., list tegoż do króla; utwory Morsztynów, Naborowskiego i i[n.]" oraz rkps] spisany jedną ręką po roku 1713" J. Studnicka uważa, że wpis prow. sporządził Aleksander Weryha Darowski; tą samą ręką zostały napisane notaty bibliograficzne zawarte w rkpsie.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK01195

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: