Object structure
Title:

"Variae instructiones ad rite, recte et utinam feliciter peragendam commissionem authoritate ordinaria super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Beatae Jolentae ducisse Poloniae et tandem humilis ancillae Christi Ordinis Sanctae Clarae in Monasterio Gnesnensi, in quo sancto fine quievit miraculis celeberrima, cultoque a tempore immemorabili eidem praestito, studio et diligentia P. M. Francisci Cybulski concionatoris archicathedralis Gnesnensis et dictae causae specialiter deputati procuratoris praeparatae Anno Domini 1760-to."

Creator:

Cybulski, Franciszek (1740–1802)

Subject and Keywords:

bł. Jolenta (ok. 1244-1298) ; Franciszkanie ; Miejska Górka ; Wielkopolska 18w. ; żywoty świętych ; akta ; listy 18w.

Description:

333 k. , 16,5x20 cm ; Rkps powstał w roku 1777 jako zbiór pism przygotowanych przez Cybulskiego do użytku powołanej przez Jan Gabriela Podoskiego komisji beatyfikacyjnej. Komisja działała przez 3 lata. Oparta na uzyskanych przez nią wynikach beatyfikacja nastąpiła w 1827 ; Rękopis paginowany współcześnie składał się z trzech części: s. 1-88; s. 1-116; s. 1-118. Spis treści na k. 2 pisany ręką kopisty całości - Franciszka Cybulskiego [?] wymienia już wszystkie zawarte w rękopisie pisma. ; Estr XIV, 482 ; Estr XXII, 54

Place of publication:

Gniezno

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00082

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1776

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: