Object structure
Title:

Odpisy z różnych akt i ksiąg dotyczące transakcji majątkowych, głównie w Wielkopolsce (XV-XVIII w.)

Subject and Keywords:

Wielkopolska ; transakcje majatkowe 15-18w. ; pomoc kancelaryjna ; piśmiennictwo pragmatyczne

Description:

172 k. , 22x18 cm i mn. ; Na k. 1 wpis "Murrhubium Albiun[?]" , Oryg. pag. w str. (112) obejmuje k. 32-87v. , k. 125 przycięta do szerokości 8 cm. , Rkps sklada się ze składek spisanych na różnych pap., a więc zapewne powstał jako kolekcja wyciągów. , Na k. 1 zatarty wpis własn.(?) , K. czyste: 2v., 4v.-7v., 8v.-16v., 24-25v., 26v., 27v.-31v., 99v.-105v., 109v.-114v., 121v., 123v.-125v. , Egz. oprawiono w Bibliotece Kórnickiej w 1975 r. ; Notatki dotyczące transakcji majątkowych, głównie w Wielkopolsce. Oprócz podręcznego skorowidza znajdują się streszczenia lub odpisy dokonanych transakcji (strony, przedmiot i określenie księgi z jakiej sporządzono odpis). Na k. 8, 126v., 127v. znajduje się słownik łac.-pol.-niem. terminów spotykanych w aktach, sporządzony zapewne ręką 19 w. W rkpsie występują liczne notatki (gł. na marg.) naniesione różnymi rękami, różnymi atramentami, a także kredką. Na k. 126 wpis "pro forma", zapewne jako wzór; na k. 127 maksyma (po polsku). Materiał do badań ono- i topomastycznych, genealogicznych, stosunków majątkowych oraz stratyfikacji społecznej.

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK01086

Language:

lat ; pol ; ger

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: