Object structure
Title:

Zwierciadło Dzieł Rocznych W RP Polski Y WX Litewskim Przez Zygmunta Stephana Z Koniecpola Koniecpolskiego Sędziego Woiewództwa Sieradzkiego, Starostę Będzińskiego Przedc Oczy Podane W Imie Najsłodzego Imiena Jezus Maria. ,

Creator:

Koniecpolski, Zygmunt Stefan (1588–1657)

Subject and Keywords:

Polska 17w. ; Zygmunt Stefan Koniecpolski ; Jan Zamoyski (1542-1605) Hetman Wielki Koronny Rzeczpospolitej Obojga Narodów ; Sejm 1619 Warszawa ; Sejm 1601 Warszawa ; wojny polsko-tureckie ; instrukcje poselskie 17w. ; silva rerum

Description:

Zwierciadło dzieł rocznych Z. S. Koniecpolskiego stanowi formę wysoko rozwiniętej szlacheckiej silvy rerum. Podstawą układu jest szkielet chronologiczny dziejów polskich, pod kolejnymi datami rocznymi 550-1647 umieszczane są kopie zebranych przez Koniecpolskiego materiałów i połączone z notatkami własnymi twórcy zbioru oraz notami wypisanymi z dzieł historycznych. Na k. 1-6 fragment indeksu rzeczowego (litery J-W), pisany tą samą ręką, którą jest przepisany rękopis ; s.683 ; Na k. 544-544v. dwa wiersze, fragment "Prophetia" oraz probationes calami. Wpisy późniejszą ręką na k. 21-21v., 542v. ; skany rękopisu fragmentami nieczytelne

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00201

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

ok.1650

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: