Object structure
Title:

Silva rerum o treści historycznej

Title execution:

Silva rerum. Okres od Walezego do Sobieskiego , tyt. z dawnego inw.

Subject and Keywords:

Henryk III Walezy (1551-1589) król Polski i Francji ; Jan III Sobieski (1629-1696) król Polski ; Urban VIII (1568-1644) papież ; Jakub Uchański (1502-1581) ; Kozacy ; Tatarzy ; Polska 16-17w. ; silva rerum

Description:

[I], 205 k. , 30x18 cm ; W trakcie oprawy przestawiono kolejność ostatnich kart: po k. 201v. winna następować k. 205-205 v., następnie k. 204-204v. i k. 203-203v. , K. 146-148v. pisane inną ręką k. 110v.-111v. prawdopodobnie również pisane inną ręką , Między k. 198v. i 199 wycięto 5 kart; między k. 202v. i 203 wycięta 1 karta , Pap. końcowych kart ze śladami zniszczeń , k. 77 i 114 naddarte k. 79 luźna , Pismo przeważnie jednej ręki. , Rkps opracowała w 1952 r. J. Studnicka. ; Jest to typowa sylwa, w której przeważają notatki o treści historycznej. Zapiski dotyczą głównie wydarzeń z XVII w. Spotykamy w niej mowy (przede wszystkim oficjalne), wota, prognostyki, statuty, memorabilia, wiersze okolicznościowe, akta (także dotyczące polityki zagranicznej). Rkps zawiera sporo materiałów dotyczących wojskowości (m. in. sposób prowadzenia działań zbrojnych przeciwko Turkom i Tatarom), a także sprawy kozackiej. Znajdują się w nim także tabele dat Wielkanocy (według starego i nowego stylu).

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00983

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

17w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: