Object structure

Title:

Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582-1584

Title execution:

Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Peregrynacja do Ziemi Swiętej

Creator:

Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof (1549–1616)

Subject and Keywords:

Mikołaj Krzysztof Sierotka Radziwiłł (1549-1616) ; pielgrzymki 16w. ; Egipt ; Jerozolima ; Syria ; Ziemia Święta ; podróże 16w.

Description:

99 k. , 21x30 cm ; Oryginał dzieła M. K. Radziwiłła zaginął. Być może była nim księga in folio oprawna w czarną skórę znajdująca się w bibliotece nieświeskiej jeszcze w 1651 (A. Sajkowski, Od Sierotki do Rybeńki [...] Poznań 1962) , Już na przełomie XVI i XVII stulecia istniały liczne odpisy pamiętnika spośród których do naszych czasów przetrwały rękopisy Bibl. Zamoyskich (obecnie Bibl. Narod.) sygn.: 1202 i Bibl. Jagiell. sygn. 1776. , Ponadto znane są, nie zachowane do dzisiaj, rękopisy "Peregrynacji": Biblioteka Załuskich (później w Petersburgu) Pol. F. IV. 180 oraz Pol. Q. IV. 40; Biblioteka Krasińskich sygn. 178 a także rkps Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie nr 79 (zob. w wyd. Czubka s. XII-XIV; Kukulskiego s. 254-255) , Na istnienie kopii kórnickiej pierwszy zwrócił uwagę A. Sajkowski. , Cechą charakterystyczną znanych rękopisów (z wyjątkiem rkpsu Bibl. Zamoyskich) jest brak pierwszych stron tekstu , W kopii kórnickiej brakujący fragment jest nieco bardziej obszerny niż w innych, poza tym jest ona kompletna, pomyłki pisarskie są niezbyt liczne , Przed 22.09. 1936 we wspólnej oprawie mieściły się: "Pieśń chudego żołnierza" oraz "Pysn nova (Boze z nyeba wysokiego)"; przeniesiono je do rkpsu BK 1604 - zob. notatka St. Bodniaka w inwentarzu rękopisów BK , Na wyklejce napis 17 w.? "Ave Marya" , ręką Tytusa Działyńskiego?, Celestyny Działyńskiej? "Ten rękopism pochodzi z Nieświerza. Są powody mniemania, że to oryginylny opis peregrynacyi do Jerozolimy Sierotki Radziwiłła" , Wpisany do inwentarza Bibl. Kórnickiej ok. 1870 w Dziale Historia 157; późniejsza sygnatura BK 299 II 157

Object type:

rękopisy

Signature:

sygn.BK00299

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

16-17w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: