Obiekt

Tytuł: Postilla domowa to yest: Kazania na Ewangelie niedzielne y przednieysze święta tak yako ye [...] Doctor Marćin Luther cały rok niemieckim yęzykiem kazał [...] na polski [...] przełożone przes Hieronyma Maleckiego...