Object structure

Title:

Poselstwo do krola Iego Mości Polskiego Zygmunta III [słow.] od Rady y wszech Stanow W. X. Litewskiego

Subject and Keywords:

Zygmunt III Waza (1566-1632) król Polski ; Jan Hlebowicz ; Lew Sapieha (1557-1633) hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski ; Dymitr Chalecki (ca 1550-1598) ; Mikołaj Sapieha (ca 1588-1638) ; bezkrólewie 16w. ; Polska 16w. ; elekcja ; Wielkie Księstwo Litewskie 16w.

Description:

Estr XXV, 95-96 ; [7] k., sygn: A1-4, B1-3 , 4° ; Na odwrocie ostatniej karty zapiski rękopiśmienne (18 w.) o następującej treści: 1743/ 9 stycznia Tomas posedł /1744 (przekreślone) Junij 29 dałem za gonty kup 77 (całe zdanie przekreślone)/ Z 33 g 21 dał na to gospodarz Z 18 Wziołem od Francjska Cerwonych zmjeniołem go na monety temus cłeku za 2 złotych 16 g 27 /przj[...]dresał (słowo nieczytelne) To dnia 23 lipca r. 1744 . Charakter pisma zbieżny z notką proweniencyjną (Jozefus Manzman) ; notatki rękopiśmienne w jęz. pol.

Publisher:

Scharffenberg Mikołaj

Place of publication:

Kraków

Object type:

starodruk

Signature:

sygn.Cim.Qu.2400

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1588

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu