Object

Title: Przywileie y Constitucie seymu Walnego Koronaciey Krolewskiey 1588 [rz.]