Object

Title: Postilla catholica, to iest / Kazania na ewangelie niedzielne y odświętne przez cały rok [...] przeyźrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw [...] potwarzom postylle kacerskiey: y regestr dwoiaki, przez...