Object structure

Title:

Bulla confirmationis et novae concessionis privilegiorum omnium ordinum Mendicantium cum certis declarationibus, decretis et inhibitionibus S. D. N. D. Pii Papae V

Creator:

Pius V (papież ; (1504 - 1572)

Subject and Keywords:

Pius V (1504-1572) papież ; Grzegorz XIII (1502-1585) papież ; katolicyzm 16w. ; bulle papieskie ; zakony żebracze

Description:

[12] k., sygn.: A-C4 , 4° ; Estr XXIV, 338 ; notatki rękopiśmienne w jęz. łac. ; Data wydania: M.D.XCII. ; Na odwrocie k. tyt. odręczna notatka w języku łacińskim o następujacej treści: IB. de remissione penator. Podobnie na odwrocie ostatniej karty (wykropkowano miejsca nie dające się odczytać: Fuit revocata pu[...] Bulla Pii V. par aliam Bullam Gregorii XIII.[...] intacta Sed Concessionem Gregorii III non fuisse promulgatam nec in gnaxi receptam resta[...]. Dei virus in privileg minim. Tom 2 [...] 7 Pii V: num [...] Hennque lib 7 de Indulgent Hieronymus Clamas in Meth. 8.l. C.1 556 nauar. in manual. cap. 27 in t[...] oli restat quod licet Gregor XIII voluerit dictam Bullam promulgari tamen postea non publicavit Artamen Barbosa cealii tradunt [...] S[anct]am Bullam Pii V fuisse revocatam.

Publisher:

Scharffenberg Mikołaj

Place of publication:

Cracoviae

Object type:

starodruki

Signature:

sygn.Cim.Qu.2402

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1592

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu