Object

Title: Statuta Prawa y Constitucie Koronne łacinskie y Polskie z Statutow, Łaskiego y Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane Y na ksiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa y paragraphy zebrane. Za powodem jaśnie wielmożnego świeżej pamięći Mikołaia Firleia z Dąbrowice woiewody krakowskiego etc. spisané, sporządzone y wydané przez Iana Ianuszowskiego