Object structure

Title:

Christophora VVarszewickiego Do wielmożnego oświeconego a niezwyćieżonego Steffana krola polskiego. [et]c. Oratia. O zgodzie ktora sie stała z Janem Wielkim Kniażem moskiewskim w Zabłoćiu 15. dnia stycżnia. Z łacińskiego na polski iężyk przełożona przez Jerżego Lebbelskiego ze Wresznie kaznodzieie katolikow u S. Wawrzyńca w Toruniu

Creator:

Warszewicki, Krzysztof (1543 - 1603)

Contributor:

Lebelski, Jerzy.Tł.

Subject and Keywords:

Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) ; Iwan Groźny (car Rosji ; 1530-1584) ; Piotr Kostka (?-1595) biskup chełmiński ; Wojna (1577-1582) polsko-moskiewska ; Wojny (1553-1583) inlanckie ; Pokój 1582 Jam Zapolski ; Psków 16w. ; Inflanty 16w. ; mowy polskie 16w. ; Zabłocie 16w.

Description:

Estr XXXII, 224 ; [14] k., nsygn.2, sygn.: A-C4 , 4° ; Wg ustalenia A. Ostroróg E. podał mylnie wariant wydania I jako kórnicki ; Jerzy Lebelski dokonał tłumaczenie z j.łacińskiego na zlecenie drukarza toruńskiego Melchiora Neringa ; Jerzy Lebelski dedykował swoją pracę Krzysztofowi Kostce, Toruń 4 maja 1582 r. ; Krzysztof Warszewicki druk swojej oracji dedykował Stefanowi Batoremu, Wilno 4 lutego 1582 r. ; Miejscowość Zabłocie, wieś znajdująca się prawdopodobnie w okolicach Pskowa, zawarty w niej pokój jest tożsamy z pokojem w Jamie Zapolskim.

Publisher:

Nering, Melchior

Place of publication:

Toruń

Object type:

starodruki

Signature:

sygn.Cim.Qu.2676 ; Mf 3712

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1582

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu