Object

Title: Postilla albo wykłady Ewanieliy niedźielnych y świąt uroczystych przez cały rok Kościoła Krześciańskiego [...] napisana przez [...]