Object

Title: Statuta Prawa y Constitucie Koronne łacinskie y Polskie z Statutow, Łaskiego y Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane [...] Za powodem [...] Mikołaia Firleia [...] woiewody krakowskiego [...] spisané [...] y wydané przez Jana Januszowskiego [...]