Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Basilikon [grec.] opus genealogicum catholicum de praecipuis familiis imperatorum, regum, principum, aliorumque procerum orbis christiani [...]

Publication structure:
 • Najstarsze zbiory Biblioteki Kórnickiej
  • Polonica XVI-XVII-wieczne
   • Biblia swięta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, wlasnie z Zydowskiego, Greckiego, y Łaćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wylożone [tzw. "Biblia brzeska"] [Stary Testament]
   • Biblia swięta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, wlasnie z Zydowskiego, Greckiego, y Łaćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wylożone [tzw. "Biblia brzeska"] Księgi Nowego Testamentu
   • Biblia Vetus Testamentum. Liber psalmorum...
   • Confessio catholicae fidei Christiana: vel [...] explicatio quaedam confessionis in Synodo Petricoviensi [...] factae anno [...] 1551 [rz.]. Authore Stanislao Hosio [...]
   • Confessio Catholicae fidei Christiana: vel [...] explicatio quedam confessionis [...] factae in Synodo Provinciali, quae habita est Petricoviae. Anno 1551 [słow.] mense Maio congregatis [...] Joanne Patruo [...] Posnaniensi imprimi procurante
   • De vetustatibus Polonorum liber I. De Jagellonum familia liber II. De Sigismundi (I) regis temporibus liber III
   • Iustini Ex Trogo Pompeio historiae cum multis memorabilibus in margine...
   • Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnatum, Ioanne Maczinsky Equite Polono interprete
   • Martini Cromeri De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Adiecta est [...] eiusdem autoris funebris Oratio Sigismundi regis vitam [...] complexa
   • Notae Divini verbi et Apostolicae Ecclesiae fides ac facies ex quatuor primis oecumenicis synodis [...] Adversus responsum cuiusdam Davidis Chytraei.
   • Opera omnia in duos divisa tomos, quorum primus ab [...] auctore [...] auctus et recognitus [...] secundus autem totus novus, nuncque primum typis excusus [...]
   • Reinharda Lorichiusa Kxięgi o wychowaniu y o czwiczeniu każdego przełożonego, nie tylko panu ale y poddanemu każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne: teraz nowo z łacińskiego ięzyka na polski przełożone
   • [...] Stanislai Hosii [...] Opera omnia [...] nunc novissime ab ipso auctore [...] recognita [...] cura [...] Henrici Dunghaei [...] edita [...]. , Dunghen Henricus
   • Stanislai Hosii [...] Opera omnia in duos divisa tomos, quorum primus ab [...] auctore [...] auctus et recognitus [...] secundus autem totus novus, nuncque primum typis excusus...
   • Stanislai Sarnicii Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum
   • Swiętych słow a spraw Panskich ktore tu sprawował Pan a Zbawiciel nasz [...] Kronika albo Postilla polskim ięzykiem [...] krotce uczyniona
   • Verae, Christianae, Catholicaeque Doctrinae Solida Propugnatio, Una Cum Illustri Confutatione Prolegomenorum, quae primum Ioannes Brentius adversus Petrum a Soto Theologum scripsit, deinde vero Petrus Paulus Vergerius apud Polonos temere defendenda suscepit. Autore Reverendissimo in Christo Patre...
   • Martini Cromeri [...] Polonia Sive De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Oratio funebris Sigismundi Primi regis deque situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni Poloniae, libri duo. Omnia nunc [...] ab [...] Auctore recognita [...] et aucta [...] Cum indice
   • Adiecta est vera et exquisita Russiae inferioris descriptio, iuxta reuisionem Commissariorum regiorum. Et Livoniae iuxta odoporicon exercitus Polonici redeuntis ex Moschouia
   • Moscoviter wunderbare Historien [...] Erstlich durch [...] zu latein beschrieben: Jetz aber durch [...] Heinrich Pantaleon [...] verteütschet und in truck verfertiget
   • Rerum Moscoviticarum Commentarij Sigismundi liberi Baronis in Herberstain [...] Russiae et [...] Moscoviae [...] descriptio...
   • Martini Broniovii [...] Tartariae descriptio [...] cum tabula geographica [...] Item Transsylvaniae ac Moldaviae aliarumque vicinarum regionum [...] descriptio Georgii a Reichersdorff [...] cum tabulis geographicis [...] praeterea Georgii Werneri De admirandis Hungariae aquis hypomnemation...
   • Legatio Polono-Lithuanica in Moscoviam potentissimi Poloniae Regis ac Reipublicae mandato et consensu anno 1678 feliciter suscepta, nunc breviter [...] descripta a teste occulato Bernhardo Leopoldo Francisco Tannero...
   • Swiętych słow a spraw Panskich ktore tu sprawował Pan a Zbawicyel nasz [...] na thym swiecye [...] Kronika albo Postilla...
   • Decisiones Petri Royzii [...] De rebus in sacro auditorio Lituanico, ex appellatione iudicatis. Ad Sigismundum Augustum Poloniae regem...
   • Das Alte Cölmische Recht [wyd. Heinrich Stroband]
   • Pymander Mercurii Trismegisti cum commento [...] Hannibalis Rosseli [...] Liber secundus [II] De Spiritu S[ancto] et angelis...
   • Pymander Mercurii Trismegisti cum commento [...] Hannibalis Rosseli [...] Liber III. De ente, materia, forma et rebus metaphysicis
   • Pymander Mercurii Trismegisti cum commento [...] Hannibalis Rosseli [...] Liber quartus [IV] De coelo
   • Pymander Mercurii Trismegisti cum commento [...] Hannibalis Rosseli [...] Liber V. De elementis et descriptione totius orbis...
   • Andreae Fricii Modrevii Commentariorum de Republica emendanda Libri quinque...
   • Andreae Fricii Modreuii de Republica emendanda libri quinque, recogniti et aucti [...] Quibus hac editione secundo accesserunt [...] De ecclesia liber secundus [...] Orationes [...] et Epistolae. Cum [...] indice
   • Chronica Polonoru[m] [Na końcu:] (Habes lector [...] 4 [słow.] libros Chronicorum regni Poloniae a domino Miechoviensi editos [...]).
   • Valerius Maximus cum comento Oliverii Arzignanensis et pulcherrima ac utilissima quadam tabula noviter excognitata pluribus locis. Per Barthlomeu Matthaeatiu Marosticu ex antiquissimo simulq castigatissimo codice emendatus. Additis XXXIIII. Exemplis nuper ab Aldo Romano inventis...
   • Herby rycerztwa polskiego. Na pięcioro xiąg rozdzieloné. Przez [...] wydané...
   • Gniazdo cnoty, zkąd herby rycerstwa [...] Królestwa Polskiego, Wielkiego Kśięstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Żmudzkiego [...] początek swoy maią
   • Ogrod krolewsky w ktorem o pocżątku cesarżow rżymskich, arcyxiążąt rakuskich, krolow polskich, cżeskich [...] rozrodzenia ich krotko opisane niaidiesz. Przez...
   • Zrdcadlo slavného Margrabstwii Morawského: w kteremż [...] każdě staw [...] powinnost swau uhléda [...] wydané roku 1593 skrze BartholomŘge Paprockého...
   • Leges seu Statuta ac Privilegia Regni Poloniae omnia [...] ab Iacobo Prilusio [...] collecta, digesta et conciliata [...] Quae [...] Statuta dividuntur in libros sex...
   • Statuta Regni Poloniae methodica dispositione [...] ex iure antiquo et novo [...] conscripta [...] in conventione regni generali Petricovien[si] anno 1548 exhibita
   • Andr[eae] Patricii Nidecici [...] De ecclesia vera et falsa libri V. I De fundamentis ecclesiae. II De parietibus seu columnis. III De tecto. IV De opere intestino. V. De fastigio. Additae sunt [...] Stanisl[ai] Hosii [...] epistolae
   • Biblia to iest. Kxięgi [!] Stharego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk [...] według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powszechnego przyięthey nowo wyłożona [...] [przez Jana Leopolitę]
   • Biblia to iest. Kxięgi [!] Stharego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk [...] według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powszechnego przyięthey nowo wyłożona [...] [przez Jana Leopolitę]
   • [Biblia to iest: Księgi Starego y Nowego Zakonu na polski ięzyk według łacinskiey bibliey od Kościoła Krześciańskiego powszechnego przyiętey na wielu mieyscach [...] poprawiona y figurami ozdobiona [...] [tłum. i oprac. Jan Leopolita]
   • Biblia to iest Kxięgi [!] Starego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk według Łacinskiey Bibliey od Kościoła chrześciańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach [...] poprawiona y figurami ozdobiona [...] [wyd. Jan Leopolita]
   • Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentv wedłvg łacińskiego przekłŹdu stŹrego, w kośćiele powszechnym przyiętego, nŹ polski ięzyk znowu z pilnośćią przełożone, z dokładaniem textv zydowskiego y Gréckiego, y z wykłŹdem KŹtolickim, trudnieyszych mieysc, do obrony WiŹry swiętéy powszechnéy...
   • Biblia to iest Kxięgi [!] Starego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk według Łacinskiey Bibliey od Kościoła chrześciańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach [...] poprawiona y figurami ozdobiona [...] [wyd. Jan Leopolita]
   • Kronika wszytkyego swyata na szesc wiekow [...] rozdzielona [...] od początku swyata aż do tego roku ktory sye pisze 1554. Myedzy ktoremi też nasza Polska yest z osobna położona...
   • Kronika tho iest historya swiata na sześć wiekow, a cztery monarchie, rozdzielona z rozmaitych historykow, tak w swiętym pismie krześćiańskim zydowskim, iako y pogańskim, wybierana y na polski ięzyk wypisana dosthatheczney niż pierwey, s przydanim wiele rzeczy nowych: od początku swiata...
   • Kronika Polska Marcina Bielskiego nowo przez Joachima Bielskiego [...] wydana
   • Kazania o Siedmi Sakramentach Kośćioła S[więtego] Katholickiego. Do ktorych są przydane Kazania przygodne [...] napisane od [...]
   • Herbarz polski, to iest O przyrodzeniv zioł y drzew rozmaitych...
   • Kazania na niedziele y swieta, całego roku. X.Piotra Skargi [...] Znowu od niego przeyrzane: z przydaniem kilku kazań Seymowych: y Kazania na pogrzebie Krolowey J.M. starey [Anny Jagiellonki]
   • [...] Messiasz albo Kazania o vpadku y naprawie rodzaiu ludzkiego, przez przyśćie na świat Pana naszego Jesusa Christusa Syna Bożego. Przydane na końcu tegosz auctora Kazanie o dwoiakim Kościele Chrześćiiańskiim
   • Piotra Crescentyna Kxięgi [!] o gospodarstwie y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicžnych pożytkow każdemu stanowi potrzebne
   • O ziolach tutecznych y zamorskich y o moczy ich, a ktemu kxięgi lekarskie, wedle regestru niżej napisanego wszem wielmi uźitecźne
   • Herbarz to iest ziół tutecznych postronnych y zamorskich opisanie: co za moc maią a iako ich używać tak tu przestrzeżeniu zdrowia ludzkiego iako ku uzdrowieniu rozmaitych chorób
   • Piotra Crescentyna o pomnożeniu y rozkrzewieniu wszelakich pożytkow ksiąg dwoienaście: Ludziom stanu każdego [...] potrzebne a pożytecżne...
   • O ziolach tutecznych y zamorskich y o mocy ich/ a kthemu kxięgi lekarskie wedle regestru niżej nowo wypisanego/ wssem wielmi użyteczne
   • [...] De cognitione svi ipsius Libri tres. His accesservnt alia eiusdem [...] opera. De morte et immortalitate animae: De factis et dictis Iesv meditationes tres [...] pro Christi fide et Petri sede ad ordines Regni Poloniae orationes: in psalmos quos vocant poenitentiales, et in lubilum...
   • [...] Turcicę. Quatuordecim. His accesserunt opuscula duo [...] Friderici (Furii) Ceriole De consilio et consiliariis principis, ex Hispanico in Latinum versum vnum, et De legato legationéque eiusdem Varseuicii alterum
   • Postylla polska domowa
   • Postylla polska domowa
   • Postilla to iest Kazania albo wykłady Ewangelii Świętych...
   • Principum et regum Polonorum Imagines ad vivum expressae. Quibus adjectę sunt breves singulorum historię et res praeclare gestae...
   • Officia propria patronorum provinciae Polonae per [...] Stanislaum Socolovium [...] conscripta. Autoritate [...] Georgii Radzivili episcopi Craco[viensis] edita
   • Postilla. , [Cz.1] , Pierwsza część postille to iest kazania na epistoły świętego Pawla z Antoniego Coruina wzięta, ktora ma byc przidana do wtorey cześci, przedtim z Arsaciuszowey postille vczinioney y przełożoney
   • Specvlvm Saxonvm. Albo / Prawo Saskie y Maydeburskie / porządkiem obiecadła z łacińskich y niemieckich exemplarzow zebrane: a na polski ięzyk [...] przełożone. przez Pawla Szczerbicza...
   • Ivs municipale. To iest Prawo Mieyskie Maydeburskie / nowo z łacińskiego y z niemieckiego na polski [...] przełożone. Przez Pawla Szczerbicza...
   • [...] Iuris provincialis quod Speculum Saxonum vulgo nuncupatur libri tres [...] adiunctis simul glossis, aliisque addicionibus...
   • Iuris Municipalis Maideburgensis Liber vulgo Weichbild nuncupatus [...] adiunctis simul glossis et textus interpretationibus...
   • Promptuarium Iuris Provincialis Saxonici, quod Speculum Saxonum vocatur et Municipalis Maideburgen[sis]...
   • Rerum Moscoviticarum auctores varii unum in corpus nunc primum congesti. Quibus et Gentis historia continentur et Regionum [...] descriptio...
   • Antiqvitatum Romanarum Paulli Mannuccii Liber De comitiis. Ad Stephanum regem Poloniae
   • Vitellionis [...] Peri optikes [grec.] id est de natura, ratione, et proiectione radiorum uisus, luminum, colorum atq[ue] formarum, quam vulgo perspectiuam uocant, libri X.
   • A[lberti] Krantzii [...] Wandalia. De Wandalorum vera origine, variis gentibus, crebris e patria migrationibus, regnis item, quorum vel autores vel euersores fuerunt. Cum indice locupletiss[imo]
   • Gentis Silesiae Annales complectens historiam de origine, propagatione et migrationibus gentis et recitationem praecipuorum eventuum, qui in Ecclesia et Republica usque ad necem Ludovici Hungariae et Bohemiae regis acciderunt. Contexti a...
   • [...] Chronica [...] Adiecimus Martini Poloni [...] eiusdem argumenti Historiam: cuius inter pontificios scriptores, [...] ob singularis fidei opinionem magnus fuit usus, atque frequens memoria. Omnia nunc primum in lucem edita. Adiectis [...] Indicibus
   • Historia Rervm Prvssicarvm Das ist Warhaffte und eigentliche Beschreibung der Lande Preüssen [...] Darinnen auch die Ankunfft und erbawung der Königlichen Stad Dantzig [...] zusammen getragen und beschrieben durch Caspar Schützen...
   • Historia Rerum Prussicarvm, Warhaffte und eigentliche Beschreibung der Lande Preussen [...] Darinnen auch die ankunfft und erbawung der Königlichen Stadt Dantzig [...] Auss bewehrten Schrifften, Historien und Recessen zusammen getragen unnd beschrieben durch [...] Caspar Schützen [...] Hierzu...
   • Missale secundum ritum insignis Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis noviter emendatu[m]
   • Missale Cracoviensis dyocesis
   • Missale ecclesie et provinciae gnesnens[is]
   • Missale ecclesie et provinciae gnesnens[is]
   • Breviarium secundum rubricam: ordinem seu consuetudinem alme Gnesnensis ecclesie [...] [oprac.] (Klemens z Piotrkowa)
   • Stanislai Socolovii [...] Opera
   • Stanislai Socolovii [...] Opera
   • Historya o srogiem przesladowaniu Kośćioła Bożego, w ktorey są wypisane sprawy onych Męczenników, ktorzy począwszy od Wiklefa y Husa, aż do tego naszego wieku, w Niemieckiey ziemi, we Francyiey, Angliiey, Flandziiey, we Włoskiey ziemi, w Hiszpaniiey, y w inszych ziemiach, prawdę Ewanyeliiey...
   • Historya o żywoćie y zacnych sprawach Jerzego Kastryota, ktorego [...] Szkanderbegiem zową [...] napisana od Maryna Barlecyusa. Przydane są ktmu o oblężeniu y dobywaniu Szkodry Księgi troie. Z łaćińskiego ięzyka na polski przełożone przez Cypryana Bazylika...
   • Postilla
   • Commune incliti Poloniae Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicatus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] Serenissimum principe[m] d[omi]n[um] [...] Alexa[n]drum [...] Regem Poloniae...
   • Commune incliti Poloniae Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicatus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] d[omi]n[um] [...] Alexa[n]drum [...] Regem Polonie...
   • [Statuta conventus generalis Cracoviensis, dat. 2 Mart. 1507.]
   • Commune incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicatus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] serenissimum principe[m] d[omi]n[um] [...] Alexa[n]drum [...] Regem Polonie...
   • [Statuta conventus generalis Cracoviensis, dat. 2 Mart. 1507.]
   • Statuta inclyti Regni Polonie: recens recognita et emendata
   • Statuta Ducatus Mazoviae: quecunq[ue]: vel more antiquo [...] vel ducum sanctionibus perlata [...] opera [...] Petri Gorinski...
   • Obrona postylle ewanyelickiey toiest / odpowiedź na Apologią Jezuicką w Krakowie niedawno wydaną...
   • Postylle Krześćiańskiey część czwarta w ktorey są kazania na epistoły doroczne [...] Pracą [...] Pawła Gilowskiego zebrane y wiernie podane
   • Censura orientalis ecclesiae. De praecipuis nostri seculi haereticorum dogmatibus [...] A Stanislao [...] Socolovio [...] ex graeco in latinum conversa...
   • [Agenda seu ritus sacramentorum ecclesiasticorum, ad uniformem ecclesiarum per universas provincias regni Poloniae usum, officio Romano conformati [...] denuo conscripti et editi, studio et opera [...] Hieronymi Povodovij [...]. Acc. M. Kromer Catecheses...
   • Litterae universales publicarum contributionu[m] in Conventu Craco[viensi] generali pro festo sancti Andree apostoli indicto. Anno [...] 1539. decretarum
   • Statuta [...] Sigismundi Primi: Polonie Regis et Magni Ducis Lithuanie [...] in Co[n]ventibus generalibus edita et promulgata
   • Statuta [...] Sigismundi Primi: Polonie Regis et Magni Ducis Lithuanie [...] in Co[n]ventibus generalibus edita et promulgata
   • Decreta in Conve[n]tu generali Cracovien[si]. Omniu[m] Regni ordinu[m] consensu edita. Anno [...] 1527 [słow.]
   • Decreta in Conve[ntu] generali Cracovien[si]. Omniu[m] Regni ordinu[m] consensu edita. Anno [...] 1527 [słow.]
   • Constitutiones Conventus Cravien[sis] de anno [...] 1532 [słow.]
   • Constitutiones Co[n]ventus Cracouien[sis] de anno [...] 1532 [słow.]
   • Decreta et Constitutiones publice in Conue[n]tu generali Piotrcouien[si] [...] Anni domini 1538 [słow.] Consiliariorum Regni et nu[n]ctiorum terrarum mutuo consensu facte
   • Decreta et Constitutiones publice: in Conventu generali Piotrkovien[si] [...] Anni [...] 1538. Consiliarioru[m] Regni et nunctiorum terrarum mutuo consensu facte
   • Gospodarstwo
   • Litterae Universales publicarum co[n]tributionum in co[n]ventu Piotrkowien[si] g[e]n[er]ali pro dominica reminiscere i[n]dicto. Anno [...] 1542 [słow.] decretarum
   • Statuta Seymu Warszawskiego roku [...] 1557 [rz.]
   • Constitucie Seymu walnego Koronnego lubelskiego roku [...] 1569
   • Confoederatio Generalis Ich Mći Panow Rad Koronnych duchownych y swieckich y Rycerstwa z Woiewodztw Wielkopolskich na dzień S. Wawrzyńca w Kole na zieżdźie spolnym zgromadzonych roku 1590 [rz.]. Instrukcya
   • [Konstytucje sejmu warszawskiego z dn. 19 IV 1590. Pobór pogłówny. Uniwersał poborowy
   • Constitucie y Przywileie na Walnych Seymiech Koronnych od roku 1550 aż do roku 1569 uchwalone etc.
   • Ustawy prawa polskiego dla pamięci krotko wypisane
   • Iacobi Zabarellae [...] Opera logica ad [...] Stephanvm Poloniae regem [...]
   • Ioannis Pauli Pernumia Patavini. Philosophia naturalis ordine definitivo tradita, quod a nullo hactenus factum est. Cui adiectus est Tractatorum omnium copiosissimus index
   • [...] Opera omnia in unum collecta. De intelligentijs. De orbibus. De universalibus. De physico auditu. De elementis. De subiecto physionomiae et chiromantiae. De subiecto medicinae. De prima potestate syllogosmi. De distinctionibus. De proportione motuum. cum annotationibus [...] Pmphili Montij...
   • Principum et regum Polonorum Imagines ad vivum expressae. Quibus adjectę sunt breves singulorum historię et res praeclare gestae
   • Formulare literarum receptionis in fraternitate ordinis S. Benedicti, in monasterio Calvi Montis, ab abbate et conventu huius monasterii confratribus receptis edi solitarum
   • Za wiarą Koscioła rzymskiego dowody przeciw Grekom y Ormianom
   • Stephanus [..] rex Poloniae [...]. [Litterae ad ordines ducatus Prussiae, ut oboedientiam Georgio Friderico marchioni Brandenburgiae praestent.]
   • Primum Beneficium et concessio simultaneae investiturae in Ducatu Borussiae
   • Philippi presbyteri [...] In historiam Iob commentariorum libri tres [...]
   • In Apocalypsim Jesu Christi, reuelatam quidem per angelum Domini, uisam uero vel exceptam atque conscriptam a Ioanne apostolo et euangelista, Conciones centum: authore Heinrycho Bullingero [...]
   • Imperatoris Iustiniani sacratissimi principis Authenticorum liber, in novem collationes distinctus [...]
   • Institutionum civilium libri quatuor, una cum Accursij commentariis, (ac multorum iuris doctorum annotationibus, iam recens maiore cura, quam unquam antehac cum in textu, tum in glossis,) ab Aegidio Perrino [...] emendati scholus que illustrati. Accessit Iustiniani vita [...]
   • Dionis Cassii Nicaei, Romanae historiae libri XXV. nimirum a XXXVI ad LXI. ([...] Nunc primum summa fide [...] de Graecis Latini facti,) Guilielmo Xylandro [...] interprete. His accesserunt Annotationes [...] Additum est Ioannis Xiphlini e Dione Compendium, Guil. Blanco Albiensi interprete...
   • Lexicon iuris civilis, per C.V.D. Iac. Spiegelium, postremo auctum et récognitum
   • Clavis Theologie (sive Repertorium [...] Petri Keschinger [...] in Summam [...] Alexandri de Hales [...])
   • Tabula questionum prime partis Summe magistri Alexandri de Ales
   • Asclepius Mercurii Trismegistri cum commento [...] Hannibalis Rosseli [...] Liber VI. de immortalitate animae, qui est primus Asclepij
   • Stanislai Socolovii [...] Operum tomvs secundvs
   • Ewanielia od Jana Swiętego [...] ewanielisty napisana, półtorastu Kazaniem ięzykiem łacinskim wyłożona [...] na polski ięzyk przez Wacława Agryppę [...] przełożona
   • Chronici Ditmari [...] libri VII nunc primum in lucem editi. Accessere de vita [...] Ditmari [...] item de veteribus Mysniae marchionibus [...] ex historia Ditmari contextae expositiones: auctore Reinero Reineccio Steinhemio
   • Herby rycerstwa polskiego. Na pięcioro Xiąg rozdzieloné. Przez [...] wydané [...]
   • Monumentum historico-panegyricum [...] stemmatis equitum, baronum, comitum et [...] principis ab Herberstein
   • Gratae posteritati Sigismundus [...] Herberstein [...] immunitate meritorum ergo donatus actiones suas notatas reliquit
   • Typus concordiae fraternae ab [...] Sigismundo Libero Barone in Herberstein [...] posteris suis pro certissima amplificandae (et conseruandae) familiae omnisq ne dignitatis fuendae formula, testamento relictus [...]
   • Opticae Thesaurus Alhazeni Arabis libri septem, nunc primum editi. Eiusdem liber De crepusculis et nubium ascensionibus. Item Vitellonis [...] Libri X. Omnes [...] figuris illustrati [...] aucti adiectis etiam in Alhazenum commentariis, a Federico Risnero
   • [Cosmographia Universale, nella quale secondo che n'hanno parlato ipiu vetaci scrittori, son designati siti tutti gli paesi.]
   • Primum Beneficium et concessio simultaneae investiturae in Ducatu Borussiae
   • Ephemerides constellationum coelestium Electionumque. Ad annum [...] 1560 bissextilem. Per Thomam Piotrcovium [...] conscriptae
   • [Universale de contributione pecuniae, qua milites mercenarii in finibus ali possint
   • [Universale de exactione contributionis ad milites mercenarios alendos.]
   • [Litterae convocationis ad conventum generalem in Piotrkow pro festo S.S. Simonis et Judae datae 13 Sept. a. 1521]
   • Rubricella dioecesis Cracoviensis ad annum 1511
   • Formulare admissionis ad gratias et merita Ordinis Minorum de Regulari Observantia.]
   • Euporad klosis [gr.] Das ist ein gnügsame überflussige und ausfierliche erkleringe / oder erleuterunge und verstandt der Archidoxen [...] Anno 1570 zu Munster in Westphalen / und jetz Anno 1575 zu Berlin wider auffs neiw gesprechs und Reimen weis aussangen [...]
   • Archidoxa. Vorin der recht war Motus, Lauff und Gang auch heimligkeit Wirckung und Kraft [...] zum andern mal und jetz von neven gemert und sampt [...] durch [...]
   • Constitucie seymu walnego Warszawskiego roku [...] 1590 [rz.]
   • Constitutie Seymu Walnego Warszawskiego / roku [...] 1578
   • Statuta [...] Sigismundi Primi: Polonie Regis et Magni Ducis Lithuanie [...] in conventibus generalibus edita et promulgata [...]
   • Zywoty Swiętych Starégo y nowego zakonu na każdy dzień przez cały rok, wybrane z [...] pisarzow y doktorów Kościelnych [...]
   • Statuta Regni Poloniae, in ordinem alphabeti digesta. A Joanne Herborto [...]
   • Kazania Na Niedźiele y Swieta, całego Roku [...]
   • Specvlvm Saxonvm. Albo / Prawo Saskie y Maydeburskie / porządkiem obiecadła z łacińskich y niemieckich exemplarzow zebrane: a ??? na polski ięzyk [...] przełożone przez Pawla Szczerbicza [...]
   • Commune incliti Poloniae Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicatus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] Serenissimum principe[m] d[omi]n[um] [...] Alexa[n]drum [...] Regem Poloniae [...]
   • [...] Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum.]
   • Descriptio veteris et novae Poloniae cum divisione eiusdem veteri et nova. Adiecta est [...] Russiae inferioris descriptio, iuxta reuisionem commissariorum regiorum. E Liuoniae [?] iuxta odoporicon exercitus Polonici redeuntis ex Moschouia. Author [...] Sarnicius
   • Tractationum theologicarum in quibus Christianae religionis capita explicantur et adversus Arianorum, Nestorianorum et Eutychianorum tam recentium quam veterum item Pontificiorum Anabaptistarum et aliorum errores defenduntur
   • Antidotum contra diversas omnivm fere secvlorvm haereses
   • Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta. A Joanne Herburto [...]
   • [...] Anglicae Historiae libri viginti septem [...]
   • Martini Cromeri De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX [...]
   • Martini Cromeri De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Tertium ab authore [...] recogniti. Funebris eiusdem autoris oratio Sigismundi regis vitam [...] complexa [...] Accessit iudicium Francisci Robortelli Vtinensis De authore et libro
   • In duos libros Samuelis Prophetae qui vulgo priores libri regum appellantur [...] Petri Martyris Vermilii Florentini [...] commentarii [...]. [Wyd.] (Iosias Simler)
   • In librum Iudicum Petri Martyris Vermilii [...] commentarius
   • [...] Iuris provincialis quod Speculum Saxonum vulgo nuncupatur libri tres [...] adiunctis simul glossis, aliisque addicionibus [...]
   • Iuris Municipalis Maideburgensis Liber vulgo Weichbild nuncupatus [...] adiunctis simul glossis et textus interpretationibus [...]
   • Promptuarium Iuris Provincialis Saxonici, quod Speculum Saxonum vocatur et Municipalis Maideburgen[sis] [...]
   • Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum
   • Generalis controversia de indulgentiis. A M. Valentino Laurentio Vidaviensi [...] [oraz] Pro scholastica theologia oratio; In funere Martini Pilsnensis oratio
   • [...] Stanislai Hosii [...] Opera quae hactenus extiterunt omnia [...] atque in unum corpus iam primum collecta et excusa [...] cura [...] Henrici Dunghen [...]
   • Decreta et Constitutiones publice in Conventu generali Piotrcouien[si] [...] Anni [...] 1538 [słow.] Consiliariorum Regni nu[n]ctiorum terrarum mutuo consensu facte
   • Constitutiones Conventus Cracovien[sis]: de anno [...] 1532 [słow.]
   • Decreta in Conventu generali Cracovien[si] omniu[m] Regni Ordinu[m] consensu edita. Anno [...] 1527 [słow.]
   • Constitutiones Conventus generalis Cracovien[sis] Anno 1539 [słow.] celeb[rati]. 1539
   • Wandalia [...]
   • [...] Wandalia. De Wandalorum vera origine, variis gentibus [...] migrationibus, regnis item, quorum vel autores vel eversores fuerunt. Cum indice [...] Adiecta est appendicis instar, Polonici regni et Prussiae [...] descriptio [...]
   • Confessio Catholicae fidei Christiana: vel [...] explicatio quaedam confessionis, in synodo Petricoviensi [...] factae, anno [...] 1551 [rz.]. Authore Stanislao Hosio
   • Pymander Mercvrii Trismegisti cum commento [...] Hannibalis Rosseli [...]
   • Agenda szaphunku wieczerzy pańskiej
   • Agenda nabożeństwa w święto Narodzenia Syna Bożego
   • Agenda nabożeństwa na święto obrzezania pańskiego
   • Agenda wybierania ministrów
   • Agenda nabożeństwa adwentowego, albo modlitwy na czas adwentu
   • Modlitwy na dni apostołów Piotra, Jakuba, Bartłomieja i Mateusza
   • Orationes XII Hieronymi Faleti
   • Leges seu Statuta ac Privilegia Regni Poloniae omnia [...] ab Iacobo Prilusio [...] collecta, digesta et conciliata [...] Quae [...] Statuta dividuntur in libros sex [...]
   • Statuta y Przywileie Koronne z łacińskiego ięzyka na polskie przełożone nowym porządkiem zebrane y spisane. Przez Jana Herborta [...]
   • Statuta y metrika przywileiow Koronnych ięzykiem polskim spisane, y [...] zebrane [...] przez [...]
   • P[ublii] Terentii Comoedias, vna cvm scholiis ex Donati, Asperi, et Cornvti commentariis decerptis, multo quam antehac unquam prodierunt emendatiores, nisi quod in eauton Timoroumenon [grec.] Scripsit uir [...] doctus Io[annes] Calphvrnius Brixiensis, licet recentior. Indicata svnt diligentius..
   • P[ublii] Terentii Comoedias, una cum scholiis ex Donati, Asperi, et Cornuti commentariis decerptis, multo quam antehac unquam prodierunt emendatiores, nisi quod in eauton Timoroumenon [grec.] scripsit vir [...] doctus Io[annes] Calphurnius Brixiensis, licet recentior. Indicata sunt diligentius...
   • [...] Polihistor, rerum toto orbe memorabilium thesaurus locupletissimus [...] Huic [...] Pomponii Melae De situ orbis libros tres [...] adiunximus. Accesserunt his praeter noua scholia [...] etiam tabulae geographicae [...]
   • Historia belli sacri verissima [...] Authore olim Vuilhelmo Tyrio metropolitano archiepiscopo ac regni Hierosolymitani fidelissimo cancellario [...] Cum praefatione Henrici Pantaleonis [...]
   • [Četvero evangelie naprestol'noje...]. [Na końcu:] Pečati v lito 7082 [...] v Vilne mca maia v 14 [...] Sveršena byst kniga sia v leto 1575 marta v 30.
   • Instrvctio exigendi thelonei novi finitimi, tam in Maiori quam in Minori Polonia. In Comitiis anni 1601 [rz.] Varsaviae [...] iterum revisa, et cum veteri exemplari Sigismundi I [...] 1531. edito, ad verbum conformata, et correcta, atque [...] approbata [...]
   • Przywileie y constitucie seymu walnego Koronaciey Krolewskiey 1588 [rz.]
   • Constitucie seymu walnego warszawskiego roku [...] 1590 [rz.]
   • Constitucie seymu walnego koronnego Warszawskiego roku [...] 1591 [rz.]
   • Kronika wszytkyego swyata na szesc wiekow [...] rozdzielona [...] od początku swyata aż do tego roku ktory sye pisze 1554. Myedzy ktoremi też nasza Polska yest zosobna położona [...]
   • Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta. A Joanne Herborto [...]
   • [Processus iudiciarius Regni Poloniae. Opera Theodori Zawacki ex familia Rogala [...]
   • Statuta y przywileie koronne z łacinskiego [...] przełożone [...] przez [...] Jana Herborta
   • Chronicon Saxoniae et vicinarum aliquot gentium ab anno 1500 usque ad 1593 [rz.]
   • Zywoty Swiętych Starego y nowego zakonu, na każdy dźień przez cały rok: wybrane z [...] Pisarzow y Doktorow Kościelnych [...]
   • [...] Catecheses illuminatorum Hierosolymis XVIII et quinque mystagogicae [...] Joanne Grodecio [...] interprete
   • [Constitucie, statuta y przywileie na walnych seymiech koronnych od roku [...] 1550 aż do roku 1598 uchwalone
   • Constitucie seymu walnego koronnego warszawskiego 1601 [rz.]
   • Opera [...] et ad dicendi facultatem, et ad bene vivendum utilissima, per Des[iderium] Erasmum Roterod[amum] et Matthaeum Fortunatum, ex fide veterum codicum, tum ex probatis autoribus, postremo sagaci nonnunquam divinatione [...] emendata [...] Adiecta sunt: Scholia D. Erasmi Roterodami in bonam...
   • Bohemische Cronica [...] Th.1
   • Bohemische Cronica [...] Th.2
   • Kronyka Czeska [...]
   • Historia [...] de gentium Septentrionalium variis conditionibus [...] Opus omnibus cuiuscunque conditionis hominibus magno usui futurum, rerum cognitione delectationeque refertum, expressis figuris pictis illustratum [...]
   • Alberti Krantzii Rerum germanicarum historici clariss. Regnorum Aquilonarium Daniae, Sueciae, Norvagiae Chronica [...] Accessit supplementi cuiusdam instar, Dithmarsici belli historia Christiano Cilicio Cimbro autore. Item Iacobi Ziegleri Schondia, id est regionum et populorum septentrionalium...
   • Costnitzer Concilium, so gehalten worden im Jar tausend vier hundert und dreytzehen. Jetzt auffs neuw zugerichtet, doch mit warer und unverhinderter Ersetzung und Inhalt dess alten Exemplars. Auss welchem ein jeder kann und mag vernehmen, wie dazumal die Acten oder Handlungen in geistlichen...
   • De convenientia supputationis Livianae ann. cum marmoribus Rom. quae in Capitolio sunt. Eiusdem de arte, sive ratione corrigendi veteres authores, disputatio. Eiusdem emendationum libri duo [...]
   • Libri quatuor de scrupulis chronologorum, in quibus non solum calculus Sacrae Scripturae cum serie quatuor monarchiarum et olympiadibus Graecorum, atque annis ab Urbe Roma condita pulcherrima harmonia conciliatur, sed etiam quam plurimi et difficillimi scrupuli, qui hactenus in hanc harmoniam...
   • [Constitucie Statuta y Przywileie na walnych seymiech Koronnych od roku [...] 1550. aż do roku 1581. uchwalone
   • Vandaliae et Saxoniae Alberti Cranzii continvatio. Ab anno Christi 1500. vbi ille desiit: per stvdiosvm qvendam historiarvm institvta
   • Opus epistolarum Des[ideri] Erasmi Roterodami, per autorem diligenter recognitum, et adiectis innumeris novis, fere ad trientem, auctum
   • Agenda latino et vulgari sermone polonico videlicet et allemanico illuminata incipit feliciter
   • Zachowanie żywota panieńskiego przez trzynaście artykułów, których panny mają naśladować.
   • Ioannis Honter Coronensis Rudimentorum cosmographiae libri duo. Quorum prior astronomiae, posterior geographiae primapia complectitur [...]
   • [...] Astrologia, Erasmo Rotterodamo interprete. Josephi Struthii Posnanien[sis] in Luciani astrologiam commentariorum libri duo
   • Opuscula Hieronymi Emser [...] quae in hoc libello continentur [...]
   • Hortulus anime cum aliis [...] orationibus pristine impressioni superadditis: ut tabula[m] in huius calce annexam intuenti patentissimum erit
   • [...] Pharsalia nunc diligentius excusa ac scholiis [...] illustrata. Adiecta Georgii Albinii [Cosminensis] De autore aenforia ? Epistola
   • Petri Mosellani Protegensis Paedologia, iam iteru[m] una cu[m] scholiis in loco appositis aedita et acta [!]? Dialogi XXXVII. Dialogi pueriles Christoph[ori] Hege[n]dorfini XII [...]
   • Des Erasmi Roterodami Purgatio ad uersus epistolam non sobriam Martini Luteri
   • Commentariolus Joannis Campensis, in duas Divi Pauli epistolas, sed argumenti eiusdem, altera[m] ad Romanos, alteram ad Galatas
   • Ioannis Honter Coronensis Rudimentorum cosmographiae libri duo. Quorum prior astronomiae, posterior geographiae principia [...] complectitur [...]
   • Des Erasmi Roterodami Liber cum primis pius, De praeparatio[n]e ad morte[m], nunc primu[m] et conscriptus et aeditus [...]
   • Enchiridion impedimentorum que iuxta Canonicas constitutiones in matrimonijs co[n]tingunt, ad iudicium et co[n]sessorum faciliorem cognitione[m] authore Gregorio de Shamotuli Canonum Doctore Ordinario lectore, Ecclesi© quoque? Cracoviensis penitentiario, non minus lucide quod succincte...
   • Contenta hoc Libello. Modus confitendi compositus per [...] Andream Hispanum [...]
   • Elementale introductorium in nominum et verborum declinationes Graecas [...]
   • Compendiosum examen pro ijs qui sacris iniciandi sunt ordinibus: collectu[m] curamque pastoralem suscipere volentibus: maxime necessarium
   • Bellum grammaticale
   • Rhetorica Joannis Caesarii in septem libros sive tractatus, digesta [...]
   • Syntaxis Philippi Melanchtonis emendata et aucta ab autore [...]
   • Psalteriu[m] Davidicu[m]: Zołtarz Dawidow przez mistrza Walentego Wrobla z Poznania na rzecż polską wyłożony
   • Tobias patriarcha starego zakonu z łaczinskiego ięzika na polski / nowo a pilnie przełożony. Lata narodzenia Bożego. 1539
   • Varini Camertis Apophthegmata ad bene beataeq[ue] vivendum mire conducentia, nuper ex l'impidissimo Graecorum fonte in Latinum fideliter co[n]versa et longe antea impressis castigatoria. Addito insuper per Lucium Stellam directissimo indice secundum Alphabeti seriem. Servato quidem duarum, trium...
   • De celibatu christianorum, et presertim sacerdotu[m] ac virginu[m]
   • Dictionarius Iohannis Murmelli variaru[m] rerum [...] cum Germanica atque Polonica interpretatione, adiecto [...] indice [...]
   • Rudimenta grammatices Sigismundi Lupuli. Ab autore nuper revisa, magnaque accessione aucta
   • Salutares paraeneses de Epistolis et Euangelijs per annum occurrentibus studiose iterum a multis mendis purgati
   • Dialectica Ioannis Caesarii per qvaestiones in Compendium redacta autore Chasparo Rodolphi [...] Adiecta est [...] huius Dialecticae institutionis, Ioannis Murmellii in X Praedicamenta Aristotelis isagoge [...]
   • M[arci] Accii Plauti [...] Comoedia Cassina a mendis [...] purgata, suisque numeris quod eius fieri potuit restituta, noviter excussa
   • Qvaestiones mvsicae in usum Scholae Northusianae per Ioannem Spang[enbergium] collectae
   • Plutarchi Cheronei libellus de liberis educa[n]dis plane aureus. Guarino Veronensi interpretae
   • Ad Senatum, equites, populumque Polonum, Andreae Fricii Modrevii Oratio secunda de poena homicidii.Addita est oratio Philaletis Peripatetici, in Senatulo hominum scholasticorum, de Decreto conuentus, quo pagi civibus adimi permittuntur, habita 1543 [rom.] Kal. April
   • Summarius computus ex varijs computualibus libris [...] recollectus [...] denuo castigatus et revisus
   • Farraginis actionum iuris civilis et provincialis, Saxonici, municipalisque Maydeburgensis: libri septem per [...] collecti et [...] revisi.]
   • Oratio de Rege regum Christo ad Augustum Sigis[mun]dum secundum Poloniae Inclytissimu[m] Regem atque ad uni[versum] populum nuper edita [per] Vale[n]tinum Po[lida]mum
   • Proverbia Salomonis per Joannem Campensem iuxta Hebraicam veritatem Paraphrasticos latinitate donata. Adiectae sunt praecationes aliquot, quae in Psalterio non habentur, ex variis scripturae locis [...] depromptae [...]
   • [...] Pro libertate Rhodiorum Oratio Simone Maricio Pilsnensi interprete
   • Tabulae de schematibus Petri Mosellani [...] adiectis [...] his, quae in quibusdam aeditionibus incuria praetermissa sunt. In Rhetorica Philippi Melanthonis. In Erasmi Roterodami Libellum de duplici Copia
   • Algorithmus linealis cum pulchris conditionibus duarum regularum De tri, vna de integris, altera vero de fractis, regulisque socialibus et semper exemplis idoneis adiunctis [...] Accesserunt priori aeditioni regulae [...]
   • De VI Arithmeticae practicae speciebus Henrici Glareani epitome. Denuo [...] ab authore recognita
   • Qvaestiones mvsicae in usvm Scholae Nortusianae per Ioannem Spangebergivm collectae
   • [...] De generibus dicendi liber
   • Simonis Maricii [...] De scholis seu Academiis libri duo
   • Paedagogium seu morum puerilium praecepta Christiana, autore [...] cum scholiis [...] Severini Oreandri [...]
   • Algorithmus linealis cum pulchris conditionibus duarum regularum De tri, una de integris, altera vero de fractis, regulisque socialibus et semper exemplis idoneis adiunctis [...]
   • Vsvs almanach seu Ephemeridum interpretatio De iudiciis erigendis. De electionibus communibus, Canones natiuitatum [...]
   • Enchiridion aliquot locorum communium iuris Maydenburgensis per Joannem Kirsteyn Cerasinum [...]
   • Specvlvm liberi arbitrii contra haereticos per sacrae Ecclesiae doctores probatvm
   • Napis nad grobem zacney królowey Barbary Radziwiłłowny niegdy będącey Krolowy polskiey
   • Farraginis actionum iuris civilis et provincialis, Saxonici, municipalisque Maydeburgensis: libri septem per [...] collecti et [...] revisi
   • Stanislai Cechovii [...] Apologia contra [...] Mathiae Brzozovii Defensionem. Ex qua pius lector, pseudoevangelicorum imposturas et rectam Catholicorum fidem cognoscet
   • [...] Aliquot Epistolae quibus N. suum quendam amicum, in Ecclesia[m] Romanam iniquum, restituit Ecclesiae. Adiunctae sunt et eiusdem amici [...] Epistolae. [...] cum indice
   • Gregorii Samboritani Ecloga [...]
   • Vigilantii Gregorii Samboritani, Theoresis Tertia
   • M[arci] Tullii Ciceronis Vita e scriptis et verbis eiusdem descripta, opera [...] cum indice
   • Benedicti Herbesti [...] Orationis Ciceronianae quam ad Quirites post suum ab exilio reditum habuit, Explicatio
   • Ephemeris Joannis Caffman [...] ad annum [...] n [Rok] 1532 p [...] Pro longitudine meridiani Cracoviensis, per tabulas vt vocant resolutas, in [...] vsum [...] astronomie studiosorum supputata [...]
   • M. Tullii Ciceronis Orationes duae elegantissimae, pro de Ligario, et Lege Manilia, cum artificio ex longis annotationibus Jacobi Omphalij Andernaci, et Bartholomaei Latomi, et argumento in singulas breviter a quodam studioso collecto
   • [...] Periodica disputatio quae nata est ex hoc Sophismate [...] An grammatici periodos membra et incisa sententia et syntaxi distinguant: oratores autem multitudine pedum et numero. Disputatum est hoc pridie Cal. Novembris [- 31 X] anni 1561 [...]
   • [...] Aequus judex. Personae dialogi Hospes et Studiosus. Aequi judicis officia hic describuntur [...]
   • Benedicti Herbesti Neapolitani Periodicae Responsionis Libri V. Argumenta librorum altera continet pagina
   • Arithmetices introdvctio ex variis avthoribus concinnata
   • Rhetorica, ex omnibus M[arci] Tullii Ciceronis rhetoricis, verbis eiusdem collecta. Opera Joannis Herbesti [...]
   • Alberti Basaei Scebresinensis Observationum grammaticarum libri quinque: quorum I De Ortographia, II De etimologia, III De synthaxi, IIII De figuris, V De prosodia
   • Przewodnik grzesznych ludzi ktory to wszystko pokazuie co ma cżynią Chrzéścijanin [...] z hispańskiego ięzyka na włoski a teraz [...] z włoskiego na polski przełożony [przez Stanisława Warszewickiego]
   • Vigilantii Gregorii Samboritani Russi Censtochova
   • Processus iuris breuior Joa[n]nis Andr[eae] per Gregoriu[m] Shamotulanu[m] juris pontificij doctore[m] p[er] tyrunculis resolutus cu[m] practica exe[m]plari in Regno Polonie circa strepitu[m] fori sp[irit]ualis obseruari solita denuo iterum reuisus et auctus
   • Książki o zachowaniu zdrowia czlowieczego, od zarazy morowego powietrza, doktora Antoniego Sznebergiera z Lacińskiego na ięzyk Polski teraz nowo przes Jana Antoninusa przełożone
   • Compvtvs ecclesiasticvs in pveriles quaestiones redactvs [...] figuris illustratus [...] Avthore Ioanne Spangenbergio [...] Nunc primum auctus et recognitus
   • Przewodnik grzesznych ludzi ktory to wszytko pokazuie co ma czynić Chrześcijanin [...] z hispańskiego ięzyka na wloski a potym z włoskiego na Polski przełożony. [Przez] (Stanisława Warszewickiego)
   • Dictionarius trium linguarum: Latine: Theutonice et Polonice potiora vocabula continens. Nunc denuo pluribus in locis auctus in Titulis per seriem Alphabeti continuatus, tum tum peregrinantibus tum domi residentibus et quibuslibet tribus loqui linguis cupientibus maxime necessarius et utilissimus
   • Algorithm to iest nauka liczby po polsku na liniach teras nowo z pilnoscią przeyrzany [...] poprawiony / y snadniei k nauczeniu nisz pierwey podany. Przes [...]
   • De VI Arithmeticae Practicae speciebus Henrici Glareani [...] epitome
   • Apologia tho iesth Obronienie wiary swiętey Krzescianskiey Koscioła pospolitego przeciw naukam Karcerskim z pisma swiętego zebrane przes Stanisława ze Lwowa
   • Assertio quorundam, qua [...] affirmant charitatem non esse maiore[m] seu praestantiorem fide in hac vita, ab Alberto Novicampiano [...] confutata [...]
   • Historia Jozepha starego Dzieiopisa zydowskiego wdwoie [!] Kxięgi [!] rozdźielona. Pierwsse. O woynie ostatniey y zepsowaniu ziemie żydowskiey. Wtore. O oblężeniu y zborzeniu miasta Jeruzalem [...]
   • Enchiridion to iest Kxiąszki ręczne o nauce Chrzesćiańskiey, cżego sie chrześćianski cżłowiek dzierżeć ma czasu ninieyszey roznośći wiary od [...] wydane
   • Gasparis Contareni [...] Katechesis sive Christiana instructio
   • Alberti Novicampiani oratio in Comitiis Colosvarini De coruptissimis eius seculi moribus, et variis turbulentisque in religione Christiana doctrinis [...]
   • Algorithmus linealis cum pulchris conditionibus duarum regularu[m] De tri, una de integris, altera vero de fractis, regulisque socialibus et semper exemplis idoneis adiunctis [...]
   • Brevis admonitio Joannis Calvini ad fratres Polonos, ne triplicem in Deo essentiam pro tribus Personis imaginando, tres sibi Deos fabricent. Lege [...] habes hic refutationem Tabulae Gregorii Pauli Brzezinen[sis] de Trinitate
   • [...] Franciscus Stancarus [...] De Trinitate et Mediatore Domino nostro Iesu Christo [...] adversus He[n]ricum Bullingerum, Petrum Martyre[m], et Ioannem Caluinu[m], et reliquos Tigurinae ac Geneue[n]sis ecclesiae ministros, ecclesiae Dei perturbatores [...] Ad [...] Nobiles Polonos ...
   • Dialecticae et rhetoricae praecepta a [...] in usum discipulorum collecta. Post operam [...] Ioannis Casparis Leopoliensis edita
   • Zołtharz Dawidow przez mistrza Walantego Wrobla [...] na rzecż polską wyłożony
   • Krótka historia o zwycięstwie krola francuskiego nad Sakramentarzmi ktorych głową i nawyższym hetmanem był książę de Conde w tey bitwie zabity 13 III [słow.] roku 1569
   • Od arcybiskupow y biskupow, rady Korony polskiej [...] Odpowiedź niektorym heretykom: Stanisławowi Sarnickiemu, Jakubowi Sylwiusowi, Andrzeiowi Przasznikowi [...] y inszym [...] obłędliwym kacerzom
   • Erotemata Ioannis Spangebergii. De dialectica sive arte disserendi
   • Psalmorum omnium iuxta Hebraicam veritatem paraphrastica interpretatio, autore Ioanne Campensi, publico, cum nasceret[ur] primu[m], [et] absolveretur Louanij Hebraicarum literarum professore
   • Rozmowa o Krzczeniu dziatek małych [...] Przez Hieronyma Krzyżanowskiego [...] napisana roku [...] 1567
   • De accentibus et recta pronunciatione opusculum. Authore Alberto Novicampiano
   • Dialecticae et rhetoricae praecepta a [...] in usum discipulorum collecta. Post operam [...] Ioannis Casparis Leopoliensis [...] aedita
   • [Nowy Testament to iest Swięta Pana Jezusa Christusa Ewangelia, od Ewangelistow y od innych Apostołow napisana
   • [Nowy Testament to iest Swięta Pana Jezusa Christusa Ewangelia, od Ewangelistow y od innych Apostołow napisana
   • Catholici et sectarii concertatio. [Zawiera dwa listy polemiczne: 1) list Hieronima Rzeszowskiego w j.pol., dat. z Kwiliny 14 X 1568 roku, oraz 2) odpowiedź ks. Józefa Konarzewskiego w j.łac., dat. z Dzierzcowa 4 XII 1568.]
   • [...] Stanislai Costvli Poloni Vita, per Gregorium Samboritanum scripta
   • Orthographia Simonis Goritii Pilsnani, ab auctore reuisa et castigata
   • Descriptionis universae naturae ex Aristotele Prior pars in 4 [słow.] libros distincta per [...] [wyd.] (Joannes Vielogorscius)
   • Napominania potrzebne y zbawienne ktorych wszyscy plebani w kuiawskim y pomorskim biskupstwie przy świętości kościelnych sprawowaniu używać maią. Z roskazania [...] Stanisława Karnkowskiego [...] krotko polskim ięzykiem spisane
   • [...] In orationem Ciceronis post reditum in senatu, commentarius
   • Copia litterarum missarum ab ilustrissimo Vicerege Neapolitano ad Illustre[m] D. Comite[m] de Cifuntes, oratore[m] Cesareę maiestatis ap[u]d Romanu[m] Po[n]tifice[m], de auxilio classe armata praestito Coron© per mare, [et] expeditio[n]e facta per illustrissimu[m] D. Andrea[m] de Auria me[n]se...
   • Aristotelis De arte rhetorica libri tres. Carolo Sigonio interprete
   • Cathonis Disticha moralia Erasmo Rotherodamo latinitate castigatore [...] polonico idiomate exornata. Katonowe wiersze obyczayne przez Erazma Rotherodama w Łacinie opatrzone, nowo polską mową okraszone [...]
   • Enchiridion aliquot locorum communium Iuris Maydenburgensis per Joannem Kirsteyn Cerasinum [...]
   • Passio Jesu Christi Salvatoris Mundi, vario Carminum genere [...] descripta
   • Vitae regum Polonorum, elegiaco carmine descriptae. Auctore Clemente Janitio [...]
   • Fabricatio hominis a Cicerone libro secundo De natura deorum descripta. Cum annotationibus Alberti Novicampiani [...]
   • Panagiricus [!] nuptiarum Sigismundi Augusti Poloniae regis
   • Panagyricus [!] nuptiarum Sigismundi Augusti Poloniae regis. Priore correctior et longe locupletior. Addita est [...] Bonę reginę luculenta laus. [Wyd. Andrzej Trzycieski]
   • Emerici Colosvarini De tertio matrimonio Sigismundi Augusti Poloniae regis ad equites oratio
   • Statuta synodi Vladislaviensis Mathias Drevicius [...] ep[iscop]us Vladislavien[sis]
   • Ex varijs libellis Eliae grammaticorum omnium doctissimi huc fere congestu[m] est opera Joannis Ca[m]pensis, quicquid ad absolutam grammaticen hebraica[m] est necessariu[m]
   • Catalogus stirpium quarundam Latinè et Polonicè conscriptus per [...]
   • Gregorii [Ioannis] Macri Szepsii [...] Laurus. In laudem Almae Vniversitatis Cracovien[sis]: recensque promotorum Baccalaureorum gratiam, ab Authore in ipsa Promotione decantata, IV Januarii Anno [...] 1557 [rz.]
   • Stadło Małżeńskie, z Gron a źiarnek Słowa Bożego y z Authorow zacnych krotko zebrane, a na polską mowę wyłożone
   • Catechismus. Elementa pietatis Christianae continens. Variis carminum generibus conscriptus. Authore Alberto Wedrogovio [...] Addita est Odę, de nativitate [...] Iesu Christi, cuiusdam [...] eruditi viri [...]
   • Stanislai Orichovii Roxolani ad Iacobum Uchanicium [...] Fricius sive de maiestate sedis Apostolicae
   • Tabula in grammaticen Hebraeam autore Nicolao Cleonardo
   • Stanislai Orichovii [...] Fidei catholicae confessio. Pietricoviae in synodo [...] pure [...] atque sine conditione edita. Anno [...] 1552 16 [rom.] [...] Febru[arii]. Anno [...] 1561 [rom.] in Synodo VVarszauiensi confirmata, ac in lucem data
   • Elegantissimae orationes duae. Altera Jacobi Sadoleti De emendandis viciis Curiae Romanae: altera Samuelis Macieovii, qua exceptus Petrus Gamratus, cum veniret in episcopatum Cracoviensem
   • [...] De multiplici salis usu libellus scriptus ad [...] Hieronymum Buzinski, Salinarum Regni Poloniae summum praefectum
   • Andreae Fricii Modrevii Orichovius sive depulsio calumniarum Stanislai Orichovii Roxolani
   • Biblia Vetus Testamentum [łac.] Proverbia Salomonis Proverbia Salomonis filij David. (iuxta Hebraicam veritatem, Sebastiano Munstero interprete)
   • Responsum conventus trium ordinum Ducatus Burgundiae, de edicto pacis nuper in causa religionis factae, ad [...] Galliarum regem Carolum Nonu[m] Anno 1563
   • Odpowiedź na ksiąszki księdza Benedikta Herbesta kaznodzieie [...] ktore pisał przećiwko Confessiey braćiey naszey krześćiańskiey [...] Przytym odpowiedź na historyą kacerstwa Husowego ktorego nigdy [...] nie był winien. Jakub Niemoyewski [...]
   • [Carmina duo gratulatoria Benedicto Herbesti et Christophoro Borek]
   • Carmina in gratiam [...] Stanislai Barzy Palatini [...] Cracovien[sis] [...] edita
   • Epidromus abo Pogonya za gońcem Księdza Herbestowym: pewność Pisma Swiętego pokazuący. K woli ludzyom krześćiańskim [...] Jakub Nyemoyewski
   • Historia spraw Atyle krola węgierskiego z łacińskiego ięzyka na polski przełożona przez Cypriana Bazylika
   • [...] Adami Romerii [...] De informando oratore. Libri tres [...]
   • M. Tullii Ciceronis orationes: Pro lege Manilia. Pro S. Rosco. Catilinariae quatuor. Antequam iret in exilium. Post reditum in senatu. Nona Philippica. Pro Marco Marcello. Adami Romerii Steziciensis [...] commentarijs illustrata
   • Anacephaleosis flosculos monogrammos ex progynnasmatis Christophori Endorfini selectos coplectes. Auctore Gregorio Shamotulino Doctore Iuriu Archidiacono Poznanien. Noue distincta articulis: quoR elenchu huius pagelle alterum demonstrat
   • Ad [...] Stanislaum Miskovski castellanum sendomiriensem [...] Jacobi Gorscii Mercurius siue de Trinitate contra Gregorium Bresinensem
   • Tumultuaria responsio in libellum Philipi Melanctonis [...] Autore [...] Andrea Bochnen[si]
   • [...] Epistola moralis disputatione[m] Democriti contine[n]s, Rinutio interprete. Cum epistola Meccenati [!] in sanitatis conservatione[m] [...] conscripta. [Wyd.:] (Joannes Benedictus) [Solfa]
   • Speculum haereticorum [...]. [Wyd.] (Marcin Sporn, bp)
   • Officium beati Iacinti confessoris [...] per [...] Dominicum de Castelnedulo [...] compilatum [...]
   • Orthodoxa confessio De uno Deo, quem Christiani catholici credunt [...] ex S. Literis descripta. Adversus omnes Samosateni, Arrij, Eunoij, Nestorij, et similium haereses [...] hoc... saeculo [...] revocatas
   • Desiderosus abo ścieszka do milości Bozey y do doskonalosci zywota chrzescianskiego. Dialog [...] z hiszpańskiego [...] teraz na polski nowo przełożony przez Gaspra Wilkowskiego
   • O rządzie y iednosci Kosciola Bozego pod iednym pasterzem: y greckim y ruskim od tey iednosci odstapieniv: pisanie [...]
   • Annotationes in M[arci] T[ullii] Ciceronis Divinationem in C[aium] Verrem: e Iacobi Gorscii Praelectionibus, et alliorum commentariis. Ab Alberto Seprcio [...] collectae
   • Farrago civilium actionum ad formam Juris Maydeburgen[sis] pro co[n]suetudine in Regno Polo[niae] iampride[m] recepta ac observata per recognitionem deniq[ue] prioris authoris auctior, [et] multis in locis limatior. En iterum prodit ad communem vtilitatem excusa. Tota farrago quatuor absolvitur...
   • O zywocie, cudach y postępku kanonizaciey Błogosławionego Jacinkta, fundatora pierwszego w Polszcze braciey Zakonu Kaznodzieyskiego Dominika Đwiętego. Czworo Ksiąg. Przez [...] Antoniego Grodzickiego [...] wydane
   • Oratio Leonardi Gorecii qua Gedanenses admonentur ut ab hoc bello abstineant. Se sesque Stephano regi [...] dedant [...]
   • Oratio Gedanensis secunda, eiusdem Leonhardi Gorecii [...] Qua victoriam ex eisdem [...] Stephano Dei griatia [!] Regi Poloniae, reportatam gratulatur. Praeceps consilium sera poenitentia sequitur
   • Conciones aliquot [...] De puro Dei verbo, eiusque germano sensu et de coena Domini, sub una panis specie communicanda [...] conscriptae et aeditae per Hieronymum Povodovium [...]
   • Czysciec to iest zdrowa a gruntowna nauka o modlitwach / o mszach / y iałmużnach za umarłe wierne: y o mękach czyscowych po śmierći
   • Dialysis to iest Rozwiązanie albo rozebranie asserciy [...] Jakuba Niemoiewskiego z dowodami iego naprzećiw jezuitom poznańskim wydanych. Napisane przez professory collegium poznańskiego Societatis Iesu
   • Prawdziwa sprawa o rozmowie albo disputacyey / ktorą miał [...] Jakub Niemoiewski w Warsżawie na Seymie [...] z Franciszkiem Toletem theologiem Societatis Iesv / roku 1572. Wydana przez professory Collegium Poznańskiego Societatis Iesv
   • Sententiae et loci quidam insigniores, ex antiqvioribvs [...] poetis ordine collecti, ac in libros quinq[ue] digesti. In vsvm studiosae iuventutis in Collegio Posnaniensi Societatis Jesv. Addita svnt [...] quaedam Christianorum Poetarum [...] Carmina et Hymni [...]
   • [Żywothy Philozophów, to iest: mędrczow nauk przyrodzonych. I też inszych mężow cnotami ozdobionych ku obyczaynemu nauczaniu człowieka kazdego krotko wybrane.]
   • Pro Sacratissima Evcharistia contra haeresim Zuinglianam. Ad Andream Volanum, praesentia[m] corporis [...] Jesu Christi, ex eode[m] Sacrame[n]to auferente[m] Petri Scargae [...] Libri tres [...]
   • Siedm filarow na ktorych stoi Katolicka nauka o przenaświętszym Sakramencie Oltarza postawione przećiw Zwingliańskiey, Calwinskiey Iędrzeia Wolana y przećiw Pedagoiey [...] iednego ćiemnego ministra [...] Przez [...] Piotra Skargę [...]
   • Antonii Possevini Moscovia. [Wyd. Tomasz Płaza]
   • Nowy Thestament z greckiego na polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Drukowano przed tem w Niéswiżu a po wtore [...] przez Jana Karcana [...]
   • O Synu Bożym iże byl przed stworzeniem świata a iz iest przezeń wszystko ucźyniono przeciw falesznym wykrętom Ebiońskiem. Piotra z Goniędza.
   • Isagoge to iest przystęp do pisem Đwiętych Starego y Nowego Testamentu. Od [...] Piotra Palladia [...] łacinskem napisane: a teraz nowo na polską rzecz ku pożytku y sławie narodu polskiego przełożone [...]
   • Emanuel seu De aeterno verbo, Dei filio, homine facto, Dei Patris hominumque Conciliatore. Altera et ultima Petri Statorij expositio. Adiuncta est de calumnis Staphyli expositio [...]
   • Responsio de controversiis Stancari scripta a Philippo Melanthone. Anno 1553
   • Andreae Fricii Modrevii Narratio Simplex rei novae et eiusdem pessimi exempli: simul et querela de iniuriis, et expostulatio cum Orichovio Roxolano
   • Vincvla Hijpocratis [!] ad alligandu[m] caput Cristophori Endorfimi [!] gyrgatum [?] spirantis, per Gregorium Shamotulinum: Artium [et] Iurium Doctorem Archidiaconum Posnan[ensem]: sibi pro Helleboro fabricata
   • Lippi Aurelii Oratio De passione Domini coram Pont[ifice] Max[imo] die Parasceuses habita [...]
   • Nowy Testament znowu przełożony a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami od przysad przez Simona Budnego ocżyçciony y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu [...] przypiski [...]
   • In Iatromastigas de recto et salvtari vsv. De abvsv item mvltiplici atque nefario [...] artis medicinae, Libellvs [...] editvs avtore [...]
   • De unica Dei essentia et tribus in eadem subsistentibus personis, Catholicae et orthodoxae Ecclesiae constans [...] doctrina, opposita antitrinitariorum blasphemijs
   • Assertio orthodoxae doctrinae de persona Filij Dei, Domini nostri Jesu Christi antitrinitariorum blasphemijs opposita per [...]
   • Testimonia verae atque aeternae Deitatis [...] Iesu Christi veterum et recentium arianorum blasphemiis opposita per [...]
   • Duarum naturarum in Christo hypostaticae unionis illustria testimonia, opposita spiritus mendacis [...] per [...]
   • In salutiferum natalem Servatoris Nostri Jesu Christi [...] carmen, scriptum cum aliis quibusdam, ad nobiles [...] pueros Casparum et Fridericum Nosticios [...] a [...]
   • Methodus sacramentorum sancte ecclesie catholice, recens ex litteris et canonibus sacris collecta et recognita a [...] Adiecte sunt quedam orationes [...] Basilii Magni et Joannis Chrisostomi de communione Eucharistiae. Item modus confitendi Andree, episcopi Hispani [...]
   • Chrzesczianskye a zalobliwe napominanye [...] Marczyna Crouiczkiego [...]
   • Belli Livonici quod Magnus Moschoviae Dux [t.j. Iwan IV Groźny], anno 1558 contra Livones gessit, nova et memorabilis historia [...] per Tilmannum Bredenbachium conscripta
   • Constitutiones in Dioecesana synodo Wladislaviensi, praesidente [...] Stanislao Carncovio, episcopo Wladislaviensi editae [...] cum indice verborum et rerum [...] Accesserunt Admonitiones quinque circa Sacramenta faciendae, eodem [...] Stanislao Carncovio [...] auctore [...]
   • Synodica Benedicti Herbesti Neapolitani [...] oratio. Habita est in Synodo dioecesana per [...] Adamum Konarski episcopum posnaniensem convocata ad VII Calendas Novemb[ris t.j. 26 X] anno [...] 1564 [...]
   • Oeconomia albo gospodarstwo to iest nauka iako sie uuselki krescianski czlouuiek uu gospodarstauie sprauuouuac ma [...] Panieij Dorocie Kxieznie Pruskiey [...] offiaruuana. Anno [...] 1546 [rom.] [...]. [Wyd.] (Jan Seklucjan)
   • Giesme S. Ambrasseijaus, bey Augustina, kurę wadin: Te Deum laudamus...Isgulditas per M. Mossuida [...]
   • Fructifera innouatio c[anonis] omnis vtriusq[u]e sexus: de penit[entia] et remis[sione] cvm resolutione penitentibus, confitentibus, sacerdotibus confessoribus, tam secularis, quam etiam religiose co[n]ditionis, vel status, vtilissima
   • Enchiridion medicinae pro tyrunculis huius artis, quam compe[n]diosissime. Per Simonem de Lovicz [...]
   • Brevis explicatio doctrinae De sanctissima Trinitate [...]
   • Oratio de excubiis et tutela castissimorum angelorum conscripta a [...]
   • Piesni Chrześćianskie, dawniejsse y Nowe, ktorych Chrześciani <tak w Kościele iako y Doma> vżywac maią. Teras wydane, przes Jana Secluciana
   • Rada niektorich biskupow w Bononiey zgromadzonych : podana [...] Papieżowi Pawłowi [...] IV [słow.] kthorym sposobem może być utwirdzony Kosćioł Rzymski [...]
   • Historia o papieżu Janie [...] VIII. ktory był Gilbertą białą głową z Angliey: y o inszych wielu papieżoch [...] z łacińskiego na polskie pilnie wyłożona
   • Krotkie wypisanie o Papieżu nowoobranym: ktoremu imię własne / Joannes Angelus: A teraz go [...] Pius IIII. przezywaią [...] Z Łaćińskiego na Polskie słowo niemal od słowa wyłożone
   • [...] Epithalamium divi Sigismundi primi, regis et inclytae Bonae, reginae Poloniae
   • De herbarum virtutibus, cum veris figuris herbarum. [...] addita est expositio terminorum obscurorum contentorum in hoc opere. Per Simonem de Lovicz [...]
   • Historya o swiętym Jozefye patryiarsze starego zakonu ktorego byli bracia zaprzedali
   • Passio albo Kazanie o męce Pańskiey Aureliusza Lippusa ktore w Wielky piątek w Rzymie przed papieżem myał [...] z lacyńskiego na polsky ięzyk nowo przełożone [wg PK. tłumacz: Grzegorz z Wągrówca, cysters]
   • Algorithmus linealis cum pulchris conditionibus duarum regularu[m] De tri, una de integris, altera vero de fractis, regulisq[ue] socialibus et semper exemplis idoneis adiunctis [...]
   • Melchiaris Pudlovii Oratio pro rep[ublica] et religione ad magistratu[m] Poloniae
   • De bona militvm valetudine conservanda liber, ex veteribus rerum bellicarum historiis [...] erutus et [...] conscriptus ac [...] principi [...] Sigismvndo Avgsto [...] Poloniae regi [...] per [...] dicatus.]
   • Jacobi Gorscii Disputationis De periodis contra se a Benedicto Herbesto [...] editae, refutatio
   • Musicae elementa Cromero [Martino] Beczensi autore
   • Panegyricus nuptiarum Joannis Christophori Tarnovii [...] a Stanislao Orichovio [...] scriptus
   • Processus juris brevior Joannis Andr[eae] per Gregorium Shamotulinu[m] iuris po[n]tificij doctorem [...] pro tirunculis resolutus; cu[m] practica exemplari in Regno Poloniae circa strepitu[m] fori spiritualis obseruari solita, tertio iterum reuisus et auctus
   • Iudicium astrologicum ad a. 1528
   • Refutatio libelli, quem Iac[obus] Vuiekus iesuita anno 1590 Polonicè edidit, De Divinitate Filii Dei, et Spiritus sancti. Ubi eâdem operâ refellitur quidquid Rob[ertus] Bellarminus [...] de eadem re scripsit
   • De Iesv Christi invocatione Disputatio, quam Favstvs Socinvs per scripta habuit cum Francisco Davidis anno 1578, et 1579 [...]
   • De Iesv Christi Filii Dei natvra sive essentia [...] Dispvtatio, adversus Andream Volanvm [...]
   • Alberti Magni [...] Summa philosophiae naturalis in quinque tractatus distributa. [Wyd.] (Andreas Schoneus)
   • Joannis Gregorii Macri Panegyricum Carmen, in licentiatos Magisterii [...]
   • [Consensus in fide et religione Christiana, inter ecclesias evangelicas maioris et minoris Poloniae, Magnique Ducatus Lituaniae et caeterarum eius Regni provinciarum, primo anno 1570 [rz.] in Synodo generali sancitus [...] ac demum in Wlodislaviensi generali Synodo anno 1583 confirmatus [...]
   • Dictionarius [...] variarum rerum [...] cum polonica et germanica interpretatione [...]
   • Lectura super titulo De regulis iuris libro sexto
   • Epistola [...] Pauli apostoli ad Laodicenses [...] [wyd.:] (Faber Jacobus Stapulensis, Grochowski Jakub)
   • Dialecticae et rhetoricae praecepta a [...] in usum discipulorum suorum nuper collecta; nunc [...] post operam [...] Iohannis Casparis Leopoliensis [...] in lucem edita
   • Proroctwo Methodiusza S. [...] który gdi był trzyman [...] w wiezyeniu [...] wydał wiele pisma potrzebnego, a zwłaszcza o stworzeniu świata począwszy od Adama do dnia sądnego
   • Catechesis grammaticae latinae. Nunc demum diligentius recognitae et auctae
   • Selectarum Epistolarum Libri V. De Historiae Laudibus, sive de certa via et ratione qua sunt rerum sciptores legendi [...]. Praeceptorum Coniugalium lib. I.
   • Emmanueli Alvari e Societate Iesu Grammaticarum institutionum. Liber tertius De Syllabarum dimensione
   • Epistolarum M[arci] T[ullii] Ciceronis, Liber decimus quartus et decimus sextus
   • Catechism Kościoła Powszechnego nauki do zbawienia potrzebnieysze z dowodow Pisma Świętego snadną, a dokładną krothkością zamykaiący. [zarazem] Dowody z Pisma Świętego wybrane [...]
   • Preclarus et insignis tractatvs docens modum legendi abbreuiaturas vtrius[que] censure, studiose tirunculis valde necessarius, ac a multis mendis purgatus et emendatus
   • Michaelis Verini [...] Disticha de moribvs [...]
   • Cicero relegatus et Cicero revocatus. Dialogi [...]
   • Disputacia Kśiędza Hieronijma Powodowskiego / z ministrem zboru Nowoariańskiego [...] Janem Krotowiciuszem [...] w zborze smigielskim [...] odprawowana / dnia 27 grudnia / w roku 1581. Przez X. Sebastiana z Szamotuł [...] spisana y wydana [...]
   • Sententiarum ex M[arco] Tullio Cicerone, et qvibvsdam aliis bonis authoribus selectarum, Libri sex. In vsum studiosae ivventvtis
   • Formula precandi ex praecepto S. D. N. Sixti V pro Regno Galliae et praesentibus Ecclesiae necessitatibus. Iussu Reverendiss D. Episcopi Posnaniensis edita
   • Disciplina et institutio puerorum ex optimis quibusque authoribus collecta
   • Rationale Jesuiticorum. Quo Christi fideles, rationes affectus in societatem quam vocant Iesu, docentur: per septem dialogos Jesuitae et canonici a [...]
   • De Stanislao Hosio apostolico nuncio per Germaniam destinato epistola
   • Duae disputationes. Prior De ecclesia et eius notis, proposita in Academia regiomontana [...] a Stanislao Rapagelano [...] posterior De coniugio sacerdotum ab Hieronymo Mencelio. [Wyd. podp. pod dedyk.:] (Hieronymus Mencellius)
   • Litania polska / dla kościołów polskich Xięstwa Pruskiego / na yawność wydana. Iohannes Maletius
   • Opusculum quadragesimale per Valentinum Posnanianum recollectum [...] In hoc opusculo continentur [:] Tractatulus de poenitentia [et] partibus eius. Tractatus de decem Praeceptis Dei. Declaratio Orationis Dominicae. Declaratio Symboli Apostolorum
   • [Modlitwy i pieśni na dzień cały.]
   • Katechism albo krotkie w iedno mieysce zebranie wiary y powinności Krześćiańskiey / z pasterstwem zborowym y domowym / z modlitwami psalmami y piosnkami [...] Teraz znowu [...] wědany
   • Synonyma Latina vocum phrasiumq[ue] orationis tam prosae, quam ligatae, ex classicis selecta autoribus studio atq[ue] opera [...] ab autore denuo revisa et correcta
   • [Psałterz Dawidow, ktory snadz iest prawy fundament, wssytkiego pisma krzesćyańskiego, teraz nowo prawie na Polski ięzyk przełożon [...] [tłum. Mik. Rej]
   • [Psalterium Davidis. Zołtarz Dawidow przez mistrza Walantego Wrobla, na rzecz polską wylożony.]
   • [Psałterz tłum. Walentego Wróbla]
   • Nowy Testament Pana naszego Jesusa Christusa. Znowu z Lacińskiego y z Graeckiego na Polskie [...] przełożony. przez [...] Jakuba Wuyka [...]
   • Sebastiani Sulmircensis Acerni Victoria Deorum in qua continetur veri herois educatio
   • Breviarium sive Viaticum [...] Alme Ecclesie Metropolitane Gneznensis [...]
   • Homelia [...] Basilii Magni [...] de invidia fugienda, cui accessere carmina ad Christum [...] Joanni Stratio dicata. Oda gratulatoria ad [...] Bartholomeum Stavitzkij [...] Christophoro Hegendorffino autore
   • Vivificae passionis Christi historica explanatio, cum [...] applicatione ad sacrificium vtriusque testamenti. Per [...] congesta [et] pronunctiata
   • Fragmenta Ciceronis [Marci Tullii], variis in locis dispersa, Caroli Sigonii diligentia collecta et scholiis illustrata [...]
   • [...] Orationum Pars I a Caelio Secundo Curione [...] emendata et scholijs illustrata [...]
   • Romanorum imperatorum effigies. Elogijs ex diversis scriptoribus, per Thomam Treterum [...] collectis, illustratae. Opera et studio Jo[annis] Bap[tis]tae de Cavallerijs aeneis tabulis incisae
   • Christophori Coleri [...] Declamatio in obitum [...] Jani Dousae [...] scripta et dicta Altdorfii in Noribergensium Academia. Accesserunt aliquot doctorum virorum carmina
   • [...] De itinere suo Constantinopolitano Epistola. Accesserunt veteres inscriptiones Byzantio et ex reliqua Graecia nunc primum editae, cum quibusdam doctorum virorum epistolis
   • Discours sur l'histoire des Polognois, par lequel on peult cognostre l'origine, situatio[n], fertilité, moeurs, loix, coustumes, devotion et modestie des habitans du Royaume de Pologne: et co[m]me dés leur commencement ils esleurent Seigneurs, Ducz et Roys, qui par interruption d'années les ont...
   • Lingua per Des[iderium] Erasmum Roterodamum. Opus novum, et hisce temporibus aptissimum
   • Lingua per Des[iderium] Erasmum Roterodamum. Opus novum et hisce temporibus aptissimum
   • Modus orandi Deum per Des[iderium] Erasmum Roterodamum. Opus nunc primum et natum et excusum typis
   • Vivificae passionis Christi historica explanatio, cum doctissima applicatione ad sacrificium utriusque testamenti. Per [...] congesta et pronunctiata
   • Ad invictissimum Poloniae regem Sigismundum De sacrificio Missae contra Lutheranos libri duo. Johanne Eckio authore [...]
   • De Polonia in [...] Henrici [...] Polonorum regis [...] commendationem [...] Elegiae aliquot [...] Autore Iacobo a Falckenburg [...]
   • Vuenceslai Godreccii in Tabulam Poloniae a se descriptam nuncupatoria. Ad Sigismundum II Augustum Poloniae regem. Philippi Melanchthonis in eandem Poloniae Chorographiam Commendatoria Epistola. Accessit index [...], Melanchthon Philipp
   • Jacobi Gorscii Praelectionum Plocensium liber primus, siue de baptismo recens natorum
   • Jacobi Gorscii Pro tremenda et veneranda Trinitate, adversus quendam apostatam Francken, falso apellatum Christianum [...]
   • De origine Imperii Turcorum, eorumque administratione et disciplina, brevia quaedam capita notationis loco collecta. Cui libellus de Turcorum moribus, collectus a Bartholomaeo Georgieuiz, adiectus est. Cum praefatione [...] Philippi Melanthonis
   • Stanislai Grsepsii De Multiplici Siclo et Talento Hebraico. Item De Mensuris Hebraicis, tam aridorum quam liquidorum [...]
   • Georgii Agricolae medici Libri quinque de Mensuris et Ponderibus, in quibus plaeraque a Budaeo et Portio parum animadversa diligenter exculiuntur. excutiuntur?
   • Leonhardi Gorecii [...] Descriptio belli Ivoniae voivodae Valachiae quod anno 1574 [rom.]
   • Clades Dantiscanorum, anno [...] 1577 [rom.]
   • Benedicti Herbesti Neapolitani Computus Ex Quo Certum Eius Artis usum paucis hactenus cognitum, magnoq[ue] labore vix deprehensum, qui Ecclesiae tempora ignorare nolit cognoscet [...]
   • De prodigiosa specie, naturaque cometae, qui nobis effulsit altior lunae sedibus, (insolita prorsus figura, ac magnitudine), anno 1577 (plus septimanis 10 Apodeixis tum Physica tum Mathematica). Adiuncta his explicatio duorum Chasmaton anni 1575 [...] Per (D. Cornelium Gemmam [...])
   • Benedicti Herbesti Neapolitani Arithmetica linearis [...]
   • Benedicti Herbesti [...] Arithmetica linearis [...] Accessit Compendium prosodiae in tabelas distractum [...]
   • Rudimenta Cosmographica
   • Peregrinationum Stanislai a Lasco, Liber Bernardi Holtorpii [...]
   • Oratio De artibus futuro iurisconsulto et necessariis et frugiferis, comparandis. Item consilium De compendiaria discendi Iura civilia, ratione. Authore [...]
   • Stichologia sev ratio scribendorvm versvvm, stvdiosis in Neacademia Posnaviensi [!] dictata [...] Avtore Christophoro Hegendorffino
   • Confessio catholicae fidei Christiana: vel potius explicatio quaedam confessionis in Synodo Petricoviensi [...] factae anno 1560 [rz.]. Auctore [...] Stanislao Hosio [...]
   • Soliloquium sive pręcatio pia ad deum patre[m] cum peccatorum confessione [...] ex canonicis scripturis decerpta per Joannem Henckel cano. Vratislavien
   • De loco et authoritate Romani Pontificis in Ecclesia Christi et Concilijs. Stanislai Hosii [...] epistola ad Stanislaum Orechovium. Praefixa est et Orechovii Epistola, ad quam respondetur
   • Epistolae duae insignes, altera [...] Stanislai Hosii [...] ad Brunsvici ducem Henricum altera Martini Cromeri ad [...] regem, proceres, equitesque polonos, in Comitiis Varshauiens[ibus] congregatos
   • De expresso Dei verbo. Ad Sigismundum Augustum Poloniae regem [...]
   • Dialogus de eo num calicem laicis et uxores sacerdotibus permitti, ac divina officia vulgari lingua peragi fas sit. Authore [...] Stanislao Hosio [...]
   • Epistolae duae insignes, altera [...] Stanislai Hosii [...] ad [...] Brunsvici ducem Henricum: altera Martini Cromeri ad [...] regem, proceres, equitesque polonos in Comitiis Varshaviensibus congregatos
   • De sanctorum invocatione liber: in quo orthodoxorum Patrum testimonijs afferitur [...] Joanne Garetio [...] auctore longe diligentissimo Ad [...] Patrem D. Gislenum [...]
   • Vitae regum Polonorum, elegiaco carmine descriptae. Auctore Clemente Janitio [...]
   • Stanislai Orichovii [...] De lege coelibatus, contra Syricium in concilio habita Oratio. Eiusdem [...] ad Julium III [słow.] Pont[ificem] Max[imum] supplicatio de approbando matrimonio a se inito. Item De bello adversus Turcas suscipiendo ad Equites Polonos Turcica prima [...]
   • Manuale sacerdotum
   • Fidei catholicae confessio. - Pro dignitate sacerdotali oratio. ???
   • De libris revolutionum [...] Nicolai Copernici [...] Narratio prima [...] per [...] Georgium Ioachimum Rheticum, una cum Encomio Borussiae scripta
   • Martini Cromeri Oratio in Synodo Cracoviensi nuper habita
   • Catecheses sire Institvtiones duodecim, De septem Sacramentis, et Sacrificio Missae et de funebribus Exequijs. Authore Martino Cromero [...]
   • De falsa Lutheranorum sive Evangelicorum nostri temporis et vera Christi religione libri duo [...] Polonica lingua conscriptis [...] nunc [...] Latina lingua donati et aucti Martino Cromero authore
   • Lectura super titulo De regulis Iuris Libro VI
   • Decalogus de beato Paulo primo heremita co[n]portatus per [...]
   • Toute la forme et maniere du Ministere Ecclesiastique en l'Eglise des etrangers, dressée a Londre en Angleterre par [...] le Roy Edouard VI [...] Par M. Jean a Lasco [...] Traduit de Latin en Francois [...]
   • Historia delle due Sarmatie di Mattheo di Micheovo [...]. [Tłum. Annibal Maggius]
   • Epistola Joannis Monlucii [...] regis Gallorum legati ad Polonię ordines de [...] Andium duce in Regnum Polonicum allegendo [...] Anno D.MLXXIIII [!]
   • Oratio nomine [...] Galliarum regis, per [...] Joannem Monlucium [...] in electione novi regis, apud VVarssaviam habita anno 1573. Die 10 mensis Aprilis
   • Oratio Domini Benedicti Mandinae episcopi Casertani [...] nuntii Apostolici ad regem [...] senatumque Polonum De foedere cum Christianis contra Turcam paciscendo, in comitiis Varsaviae die XXX Martii 1596 recitata
   • De Sigismundo I [słow.] rege Poloniae [...] Duo panegyrici funebres dicti Cracoviae in eius funere. Nempe, Sermo Samuelis [Maciejowski] episcopi cracoviensis [...] [oraz] Oratio Martini Cromeri [...]
   • [...] De Principe libellus [...] Nunc primum ex Italico in Latinum sermonem versus per Syluestrum Telium Fulginatum
   • [...] Variarum lectionum seu miscellaneorum libri IIII [...] ad Adamum Konarskium [...] oratorem
   • Martini Poloni [...] Chronicon [...] emendatum et auctum: opera Suffridi Petri Leovardiensis [...]
   • Lectura super titulo De regulis iuris libro sexto
   • Io. Baptistae Montani Medici Veronensis Consultationum medicinalium Centuria prima a Valentino Lublino [...] collecta [...]
   • De Russorum religione, ritibus nuptiarum, funerum, victu, vestitu et.c. et De Tartarorum religione ac moribus epistola ad [...] Davidem Chytraeum recens scripta. Alia eiusdem argumenti De Sacrificiis, nuptiis et funeribus veterum Borussorum ad [...] Georgium Sabinum olim missa. Excusae anno 1582...
   • De Russorum religione, ritibus nuptiarum, funerum, victu, vestitu [...] et De Tartarorum religione ac moribus [...] narratio ad [...] Davidem Chytraeum recens scripta. Alia eiusdem argumenti De religione et Sacrificiis veterum Borussorum. Ad [...] Georgium Sabinum olim missa [przez Jana Maleckiego]
   • Epicedion quod Sigismundus Phaedrus Derutinus Augustae Vindelicorum [...] coram [...] Carolo Caesare et [...] rege Ferdinando [...] in funere [...] Poloniae regis Sigismundi Senioris 9 V [słow.] dixit
   • Ladmirable et heureuse prinse de la villee de Bude en Hongrie par l'armée imperialle, sur les Turcs. Ensemble le malheureux succes du roy de Pologne [Zygmunta III Wazy] en Suede [...] et le retablissement de Battori [Zygmunt]
   • Palinodiae sive revocationes Fabiani Quadrantini, cum factus esset Ex Lutherano Catholicus, recitatae Braunsbergae in Collegio Societatis Iesu. Iussu [...] cardinalis Stanislai Hosij aeditae [...]
   • Opusculum multarum bonarum rerum refertum. Ut sunt: Divi Augustini Meditationes: et eiusdem Soliloquia et Manuale. Bernardi Abbatis Epistola non vulgaris et [...] sermo de passione domini. Petri Damiani Sermo [...] [i in.]
   • Propugnaculu[m] Ecclesiae: adversus varias Sectas huius tempestatis: per Valentinum Posnanitanum: ex variis Sacrae scripture locis: Doctoribusque brevibus collectum
   • [...] De febribus liber: genera, causas et curationes febrium tribus capitibus proponens Praefixis tabulis tribus: ordinem et methodum singulorum capitum demonstrantibus [...]
   • Nobilis Poloni Pro Societatis Iesu clericis Oratio prima. In ficti equitis poloni in Iesuitas actionem primam
   • Elenchus contentorum in hoc enchiridio. De gloriosę Virginis Marię, dei genitricis immaculata co[n]ceptio[n]e, fidelis [e]t catholica assertio. Co[n]tiones item tres de eadem conceptio[n]e ad populum habitę. In calce adiecta sunt quędam religiosorum [...] instituta
   • Antiquae historiae ex XXVII authoribus contextae libri VI. Totidem solennes temporum epochas continentes Dionysii Gothofredi [...] operâ [...] Cum indice [...] - T.2
   • [...] Stanislai Hosii [...] cardinalis [...] episcopi Varmiensis Vita. Auctore Stanislao Rescio [...]
   • Canones reformationis Ecclesiarvm Polonicarvm per Franciscvm Stancorvm Mantvanvm conscripti. Quibvs adivncti svnt Libelli, contra inuocationem sanctorum. De Ecclesia et signis eius etc. Quod tota doctrina trinitatis in sacris literis sit relata. Eodem autore
   • Regni Poloniae Brevis et compendiosa Descriptio. E Martini Cromeri [...] Polonia, decerpta. Avctore Nicolao Secovio
   • Poëmata Georgii Sabini [...] et numero librorum et aliis additis aucta, et emendatius denuo edita
   • Censura orientalis ecclesiae. De praecipuis nostri seculi haereticorum dogmatibus [...] A Stanislao [...] Socolovio [...] ex graeco in latinum conversa [...] Ad Gregorium XIII pontificem Maximum
   • Vivificae Passionis Christi hystorica explanatio cum [...] applicatione ad sacrificium vtriusq[ue] testamenti. Per [...] Joannem Leopoliensem [...] Jam iterum recognita et [...] purgata
   • Censur oder Urtheil der Orientalischen Kirchen und ihres Patriarchen zu Constantinopel, über die Augspurgische Confession [...] Erstlich durch [...] Stanislaum Socolovium [...] auss Griechischer Sprach ins Latein gebracht [...] An jetzo aber durch [...] Johan Ficklern [...] aus dem Latein ins Teut
   • Brevis avgvstissimi ac svmme venerandi sacrosanctae missae sacrificii ex sanctis patrib[us] contra impium Francisci Stancari [...] scriptum, assertio. Ivssv et avtoritate [...] Iacobi Vchanski gnesnensis archiepiscopi nunc primum edita
   • Controversiarum aliquot praecipuarum fidei christianae succinctae et accuratae explicationes, in collegio Posnaniensi diversis temporibus in disputationem publicam [...] propositae [...] Jussu [...] Stanislai Karnkowski gnesnensis archiepisc[opi] [...] editae
   • [...] Contra Andream Volanum [...] De Sanctissima Evcharistia Tractatvs, Ad [...] Valerianvm episcopvm Vilnensem, Eiusdem contra eundem Volanum [...] alter tractatus [...] Ad [...] Georgium Radivilium
   • De Deo, contra Arianos novos, nvper in Polonia exortos. Iohannes VVigandvs
   • Ad serenissimvm Sigismundvm Avgvstvm [...] Poloniae regem [...] De legato Papae in Poloniam destinato, ut colloquium a Sacra Maiestate Regia in causa religionis instituendum impediat. Epistola Vergerii [Petri Pauli]
   • Vera historia De svccino Borvssico. De herbis in Borussia nascentibus. Item De sale creatvra Dei salvberrima, consideratio methodica et theologica per Iohannem VVigandvm [...] primvm [...] edita. Stvdio et opera Iohannis Rosini
   • Lingua per Des[iderium] Erasmum Roterodamum. Opus novum et hisce temporibus aptissimum [...]
   • Plutarchi Chaeronei Libellus [...] De non irascendo. Eiusdem De curiositate. Uterque Latinus Des. Erasmo Rot[erodamo] interprete. Adiecti sunt ijdem Graeci quo vel praelegi possint, vel certe legi a Graecanicae literature studiosis
   • Divi Ioannis Chrysostomi De orando deum libri duo, Erasmo Rot.[erodamo] interprete. Adiuncti sunt ijdem Graece [...]
   • Canones penitentiales venerandi patris Astexani Ordinis minorum per varios casus expressi atque in tractatulum breviter collecti
   • Modus orandi Deum per Des Erasmum Roterodamu. Opus per ipsum autorem diligenter et recognitum et locupletatum
   • Nicolai Machiavelli Florentini Disputationvm De Republica quas Discursus nuncupavit libri III [...] ex Italico Latini facti. ad [...] Ioannem Osmolski [...]
   • Nicolai Machiavelli [...] Princeps: ex Silvestri Telii Fulginatis traductione (diligenter denuo) emendatus. (Adiecta sunt eiusdem argumenti aliorum quorundam contra Machiavellum scripta, de potestate et officio Principum contra Tyrannos.)
   • Aliquot orationes D[ivi] [Joannis] Chrysostomi Graece et Latinae, ante hoc te[m]pus Graece nunquam editae, Latine tantum semel: cum Epiphanii quadam oratione, ac Historia de Iesu Christo: interpretibus Martino Cromero et Vito Amerpachio. Accessit [...] index
   • M[arci] T[ullii] Ciceronis Librorum Philosophicorum volumen primu[m]. Post Naugerianam et Victorianam correctionem. Emendatum a Joan[ne] Sturmio [...] Indice [...] adiecto
   • [...] Epistolae omnes quotquot extant [...] quarum Libri sexdecim Leonis X Pont[ificis] Max[imi] nomine scripti sunt, sex autem reliqui familiares Epistolas continent. Paulo III [słow.] Pont[ifici] Max[imo] dicati
   • Postilla polska. To iest lekcie, epistoły y ewanyelie przez cały rok. Przydane są nad każdą Argumenta] [...]
   • Cartellum sive Duellum strenuo oblatum [...] Samueli Sborovio [...] cum historia de ingressu, et regressu Stephani Batori regis [...] ex palatinatibus Mariemburgi et Pomeraniae [...]
   • Gelboc De inexistimabilibus aquarum, belli, et morborum influxibus, in annum [...] 1577 [rom.] [...] in gratiam [...] Senatus Lubecensis [...] Candiano autore
   • Zołtarz Dawidow, przez Mistrza Valanthego Wrobla z Poznania na rzecż polską wylożony
   • Forma ac ratio tota ecclesiastici ministerii in peregrinorum potissimum vero Germanorum Ecclesia instituta Londini in Anglia, per [...] regem Edvardum [...] Sextu[m] Anno [...] 1550. Autore [...]
   • De vita, miraculis et actis canonizationis sancti Hyacinthi Confessoris ordinis fratrum praedicat[orum] Libri quatuor. Authore R.P.F. Severino Cracovien[si]
   • Rerum Moscoviticarum commentarii, Sigismundo Libero authore [...]
   • Antonii Possevini Societatis Iesu Moscovia. Eiusdem novissima descriptio
   • Rerum Polonicarum tomi tres. Quorum omnium Poloniae Regum [...] a Lecho [...] ad Stephanum Bathoreum [...] complectitur Alexandro Gvagnino [...] authore. T.1
   • Rerum Polonicarum tomi tres. Quorum omnium Poloniae Regum [...] a Lecho [...] ad Stephanum Bathoreum [...] complectitur Alexandro Gvagnino [...] authore.T.2
   • Rerum Polonicarum tomi tres. Quorum omnium Poloniae Regum [...] a Lecho [...] ad Stephanum Bathoreum [...] complectitur Alexandro Gvagnino [...] authore.T.3
   • P. Terentii Comoediae sex, iam denvo scholiis illvstratae [...] editae stvdio et labore Philippi Melanthonis ac Erasmi Roterodami
   • Poemata [...]
   • Arma Regni Poloniae
   • Farraginis actionum iuris civilis et provincialis, Saxonici municipalisque Maydeburgensis: libri septem per [...] collecti et [...] revisi.
   • Osądzenie spraw niebieskych sławne nauky krakowskie na rok [...] 1529
   • Diurnale horarum canonicarum
   • Breve directorium ad confessarii ac confite[n]tis munus recte obeundum [...] Joanne Polanco [...] authore
   • Diurnale horarum ecclesiae cathedralis Posnaniensis sub [...] Joanne ex ducibus Lythuaniae [...] episcopo Posnaniensi [...] summa fide [...] editum]
   • Brevis et methodica instructio audiendarum confessionum [...] per [...]
   • De epidemia sive febre pestilentiali et maligna liber [...] Zachariae Barthy [...]
   • Interrogationes et respo[n]siones. De processione Spiritus Sancti a Patre et Filio. Desumpte [...] ex libro Ge[n]nadij Scholarii patriarchae Constantinopolitani in quo quinque capita defenduntur, quae in [...] Florentina Synodo continentur. [Wyd.:] (Basilius Amaski ) [pseud. podp. pod dedyk.]
   • Responsiones ad viri cuiusdam pij septe[n]trionalis interrogationes: qui de salutis aeternae comparandae ratione, ac de vera Ecclesia cupiebat institui. Opera [...] Nicolai Mylonii [...] editae i Mylonius Nicolaus
   • De potestate ligandi et solvendi. O wladzey y mocy zwięzowania y rozwięzowania grzéchów od [...] Christusa [...] zostawionéy. Ksiązki przez [...] Rycharda a S. Victore [...] napisane [...] z roskazania [...] Stanisława Karnkowskiégo [...] Arcybiskupa Gniéźnieńskiégo [...] przełożoné
   • Homulus Petri Diesthemii comoedia in primis lepida et pia in rem Christiani ho[m]i[ni]s adprime facie[n]s Anuerpie quondam in publico civitatum Brabanticarum conventu vulgariter acta, palmamque adepta
   • Poematvm libri septem De rebvs Vngaricis Leonhardo Vncio [...] auctore
   • Psalterz Dawidow, porządkiem Kościoła świętego Powszechnego [...] według postanowienia S. Concilium Trydentskiégo [...] rozłożony [tłum. Jan Leopolita]
   • [...] Epistola de necessitate [...] et ratione docendi catholici catechismi [...] Additus est Petri Canisi Parvus Catechismus [...] cum meditationibus. Omnia iussu [...] Stanislai Karnkowski, Archiepiscopi Gnesnen[sis] [...]. [Wyd. (Tomasz Płaza)
   • Exercitium Christianae pietatis in gratiam studiosorum auctoritate et mandato [...] Card[inalis] [...] Nicolai Radiuillij collectum
   • Exercitium spirituale sodalium B.mae Virginis Mariae Annuntiatae [...]
   • Enchiridium Psalmorum. Eorundem ex veritate Hebraica versionem ac Io. Campensis e regione Paraphrasim, sic ut versus respondeat versui complectens Concionem praeterea Salomonis Ecclesiastae per eundem [...] ex Hebraico parafrasikos [gr.] traductam
   • Evangelia et Epistolae Graece et Latine, quae annuatim secundum ritum veteris Ecclesiae in templis leguntur
   • [...] Aethiopicae Historiae libri decem, nunc primum e Graeco sermone in Latinum translati: Stanislao Warschewiczki Polono interprete. Item locuples rerum ac verborum [...] index
   • Clementis Ianitii [...] Tristium liber I. Variarum elegiarum liber I. Epigrammatum liber I
   • Scopus Biblicus Veteris et Novi Testamenti, cum annotationibus summam doctrinae Christianae complectentibus authore Alberto Novicampiano
   • [...] Epistola ad Stephanum [słow.] Poloniae Regem [...] adversus quendam Volanum haereticum Lituanum. Eiusdem Antonii Possevini scriptum Magno Moscoviae Duci [Iwanowi IV Groźnemu] traditum
   • Responsiones ad nobilissimi viri septentrionalis interrogationes: Qui de salutis aeternae comparandae ratione ac de vera Ecclesia cupiebat institui [...] opera Nicolai Mylonii [...] editae
   • Joan[nis] Jacobi Boissarti [...] Poemata. Epigrammatum Libri III, Elegiarum Libri III, Epistolarum Libri III
   • Summarius computus ex variis computualibus libris [...] recollectus, cum additione declarationum capituli uniuscuiusque, denuo castigatus et revisus
   • Chrisitiana De fide et sacramentis contra haereticorum id temporis errores explanatio. Accessit [...] Edictum Caroli V caesaris cum articulis [...]
   • Canones penitentionales ex varijs sanctorum pontificum decretis collecti [...]
   • Stanislai Penatii [...] Pietatis puerilis libri duo, carmine [...] conscripti
   • Censura Academiae Utopiensis de cuisdam Morosophi calumnioso scripto adversus Aretium Leucochtanum
   • Brevis refutatio impudentis cuiusdam rabulae calumniarum quibus Censuram De raptu puellae cum corpore in coelum Cracoviae nuper conficto convellere ausus est. Ab authore Censurae conscripta. [Accessit:] (Theophili Prawdzicki Spongia adversus aspergines cuiusdam [...] rabulae quibus [...] authorem...
   • De bello adversus Turcas suscipiendo, Stanislai Orzechovvski ad Equites Polonos oracio, aucta et recognita [...]
   • Irenaei Hyperaspistes Adversus praestigiatorem virulentum maledicumque hominem: de raptu virgineo, non minus inepte quam impie philosophantem
   • Rubricella Posnaniensis. Ad annu[m] d[omi]ni 1518
   • Polskie kxiążeczki wielmi potrzebne ku uczeniu się polskiego przytym y poniemiecku wyłożone
   • Jacobi Gorscii Praelectionum Plocensium liber quartus De usu legitimo Sacrosancti Eucharistiae Sacramenti sub altera specie [...]
   • New und Alter Almanach auff das 1599 Jahr durch Bernardum Kracker der Freyen Kunste Magistrum und Philosophiae Doctorem zu Krackaw gestellet
   • Paraphrastica interpretatio in Psalmos [...] Accessit Athanasius ad Marcellinum in librum Psalmorum Capnione interprete [...]
   • Rubricella Ecclesie Metropolitane Gnesnen. ad Annum Domini 1543 Et post
   • Żywot świętey Anny [...]. Tłum. Jan z Koszyczek
   • Rubricella quotidiana Cracouien[sis]. Ad Annum [...] 1541 [...]
   • Libellus de quibusda[m] futuris ex sancte Brigitte revelationu[m] libris additis etiam nonnulorum aliorum dictis collectus
   • Reverendissimi Domini D. Thomae de Vio Caietani [...] adversus Lutheranos Opuscula [...]
   • De statibvs cavsarvm civilivm vniversa doctrina Hermogenis, graeci rhetoris, quam ille peri Daireseos [grec.] inscripsit: explicata a Ioanne Stvrmio. Nunc primum in lucem edita
   • Moscovia Antonii Possevini [...]
   • Lingua per Des[iderium] Erasmum Roterodamum conscripta [...]
   • [...] Naturales et medicinales quaestiones 84 [rom.] circa hominis naturam et morbos aliquot, Conrado Gesnero [...] interprete, nunc primum editae, eadem graece [...] His accedit Catalogus medicamentorum simplicium et parabilium [...] authore Antonio Schnebergero
   • Poëmata Georgii Sabini [...] denuo edita
   • Censura orientalis ecclesiae. De praecipuis nostri seculi haereticorum dogmatibus [...] A Stanislao [...] Socolovio [...] ex graeco in latinum conversa [...] Ad Gregorium XIII pontificem Maximum
   • Alberti Magni [...] Philosophiae naturalis isagoge, sive introductiones in libros Aristotelis Physicorum. De coelo et mundo. De gene. et corr. meteororum. De anima
   • Stanislai Orzechowski Rutheni Ad Sigismundum Poloniae Regem Turcica Secunda
   • Jacobi Gorscii Commentariorum artis dialecticae libri decem
   • De religione sacrosancta, de ecclesia ac ceremonijs eius dialogus [...] per quaestiones editus
   • [...] In artem parvam Galeni Explanationes. A Valentino Lublino [...] aeditae [...]
   • Interrogationes et responsiones de processione Spiritus Sancti a Patre et Filio: desumptae ac [...] digestae ex libro Gennadii Scholarii Patriarchae Constantinopolitani: ab [...]
   • Indulgentiae granorum et imaginum benedictarum
   • De partium orationis inflexionibus aliis que accidentibus, ac syntaxi earundem, compendium Theobaldi Billicani noviter recognitum [...]
   • Romanorum imperatorum effigies. Elogijs ex diversis scriptoribus, per Thomam Treterum [...] collectis, illustratae. Opera et studio Jo[annis] Bap[tis]tae de Cavallerijs aeneis tabulis incisae
   • Bernardini Ochini Senensis [...] De Purgatorio dialogus
   • Joannis Basilidis Magni Moscoviae Ducis vita a Paullo Oderbornio tribus libris conscripta. Ad Henricum Iulium episcopum Halberstadensem [...]
   • Bellum theologicum ex armamentario omnipotentis adversum Turcas, instructum ac ordinatum. Autore [...] Andrea Lubelczik Bochnen[si] [...]
   • Mini Celsi Senensis De haereticis capitali supplicio non afficiendis. Adiunctae sunt eiusdem argumenti Theodori Bezae et Andreae Duditii Epistolae duae contrariae. Cum Indice [...]
   • Zołtarz Dawidow przez mistrza Valanthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wylozony
   • De grammatica libri duo [...]
   • Epistola Marci Tul[lii] C[iceronis] ad Q[uintum] Fratrem [...] Ioannis Baptistae Novosoliensis in laudem huius epistolae carmen [...]
   • Ephemeris seu diarium electionum cum evangeliis d[omi]nicalibus et aspectibus planetaru[m] ad luna[m] [...] Ad annu[m] 1536 bisextile[m] per magistru[m] Adam a Tharnow [Tussinius] vigilanti cura extraditum [...]
   • Prognosticationes astrologicae, ab anno [...] 1551 usque in annum 1570 [...] per [...]
   • Iudicium astrologicum pro anno 1536 polonice, redactio abbreviata. Praktyka gwiazd biegu po polsku w Krakowie uczyniona na rok 1536
   • Rubricella quotidiana Cracoviensis ad annum 1552 bissextilem
   • Rubricella quotidiana Cracoviensis ad annum 1552 bissextilem
   • Roku Pańskiego Swiętego 1600 [...] z oznaczeniem świat z przestrogą pogod / y niepogod / za obrachowaniem obrotow Słońca y Kśężyca pilne opisanie przes [...]
   • Icones sive imagines virorum literis illustrium. [Acc.] Elogia diversorum auctorum. [Wyd.] Bernardus Jobinus]
   • Kxięgi probowane przez doctory y ludzie nauczone Kościoła rzymskiego
   • Icones sive imagines vivae literis clarorum virorum Italiae, Graeciae, Germaniae, Galliae, Angliae, Ungariae in lucem productae cum elogiis variis per [...]. [Zarazem] Icones sive imagines clarorum virorum Graeciae et Italiae cum Elogiis diversorum autorum [...]
   • De causis ac remediis dissensionum et turbarum in religione. Scripta duo [...] cum praefatione ad proceres Regni Poloniae
   • Rationale Jesuiticorum. Quo Christi fideles, rationes affectus in Societatem quam vocant Iesu, docentur: per septem dialogos Jesuitae et canonici a [...]
   • Modus orandi Deum per Des[iderium] Erasmum Roterodamum. Opus nunc primum et natum, et excusum typis
   • Stanislai Orzechowski Rutheni Ad Sigismundum Poloniae Regem Turcica Secunda
   • Elegantiae Aldi Manutii, nunc primum a Iacobo Gaulterio [...] auctae et in accomodatiora capita distributae [...] novo indicae [...] insignitae
   • Prophetie Danielis tres horribiles de casu videlicet et ruina vite spiritualis. De lapsu ecclesiastice dignitatis et ruina catholice fidei ac adventu Antichristi. A [...] Vincentio [...]
   • Stanislai Orichovii Roxolani Chimaera sive De Stancari funesta Regno Poloniae secta
   • Stanislai Orichovii [...] Fidei catholicae confessio [...] Pro dignitate sacerdotali oratio
   • Stanislai Orichovii ad Iacobum Uchanicium [...] Fricius sive de maiestate Sedis Apostolicae
   • Zywot Jozepha z pokolenia żydowskiego sina Jakobowego rozdzielony w rozmowach persen ktory w sobie wiele cznot y dobrych obyczaiow żamyka
   • [...] Sermones tres synodici : cum adiunctis aliquot aliis et carmine iuvenili de resurrectione Christi [...]
   • Stanislai Orichovii Gente Roxolani, Natione Vero Poloni In Warszaviensi Synodo Provinciae Poloniae Pro Dignitate Sacerdotali Oratio
   • Leonhardi Gorecii [...] Descriptio belli Ivoniae voivodae Valachiae quod anno 1574 [rom.] cum Selymo II Turcarum imperatore, gessit
   • Furtka niebieska abo raczey Czwiczenia duchowne iedney sługi bożey [...] ięzykiem włoskim wydana a na polski przez [...] Kapłana Societatis Iesu [t.j. Szymona Wysockiego] przetłumaczona
   • Philippi Callimachi [...] In synodo episcoporum de contributione cleri Oratio
   • [...] Oratio De foedere cum Christianis principibus contra Turcam feriendo in Comitiis Varsavien[sibus]. [Wyd.] (Hieronymus Barboncinus)
   • Methodus confessionis, sive ratio [...] in qua peccata et eorum remedia [...] continentur Ad haec XII Articulorum fidei [...] explanatio
   • Defensorium Ecclesiae aduersus Laurentiu[m] Coruinu[m] Lutherane hereseos sectatorem editum: male de primatu summi pontificis Vicarii Christi: et de sacrosancta Romana Ecclesia [...] item de Concilijs sacris [...]
   • Stanislai Orichovii [...] Pro dignitate Sacerdotali oratio.]
   • Epistolarum [...] Libri XII Duobus nuper additis. Adiuncti sunt duo indices [...]
   • Epistolarum [...] Libri X
   • Pro fide Christiana cum Turca disputationis habitae et mysterio sanctae Trinitatis in Alchorano invento, nunc primum in Latinum sermonem uerso, brevis descriptio. Authore [...] Barptholomaeo Georgieviits
   • Primae et secundae partis Chronici Saxoniae et vicini orbis arctoi: minore forma in 8vo expressi. Appendix: continens ea omnia, quae recenti postremae editioni, in folio, accesserunt
   • Discours sur l'histoire de Polognois par lequel on peult cognostre l'origine, situatio[n], fertilité, moeurs, loix et coustumes, des habita[n]s du Roiaume et dés leur commencement ils esleurent Seigneurs, Ducz et Roys qui par interruption d'années les ont gouvernez ius ques a present que Monseigneur
   • Leonhardi Gorecii [...] Descriptio belli Ivoniae voivodae Valachiae quod anno 1574 [rom.] cum Selymo II Turcarum imperatore, gessit
   • Clades Dantiscanorum, anno [...] 1577 [rom.], 17 [rom.], Aprilis: a Joanne Lasicio [...] descripta [...] secundo edita: in qua causę belli a [...] rege Poloniae Stephano contra Gedanenses suscepti, referentur. Accessit Satyra Joachimi Bielscii, in quendam maledicum Dantiscanum
   • Orationes duae una de legibus et disciplina. Altera de cometa inter sidera lucente [...] continens commonefactionem de impendentibus periculis
   • Stanislai Grsepsii De Multiplici Siclo et Talento Hebraico. Item De Mensuris Hebraicis, tam aridorum quam liquidorum [...]
   • Benedicti Herbesti Neapolitani Aequus judex. Personae dialogi Hospes et Studiosus. Aequi judicis officia hic describuntur [...]
   • Canones penitentiales [...] patris Astexani [...] per varios casus expressi
   • Rozmowa z Turczynem o wierze Krzesciyańskiey, y o taynosći troyce swiętey, ktora w Alkoranie stoi napisana. Przez Bartłomieia Georgiewits ktory czternascie lat był więzniem tureckim
   • Manuale sacerdotum
   • Variorum in Europa itinerum Deliciae, seu ex variis manu-scriptis selectiora tantum inscriptionum maxime recentium monumenta. Quibus passim in Italia et Germania [...] Anglia et Polonia et.c. templa, arae, scholae, bibliotecae, musea, arces, palatia [...] conspicua sunt [...] Omnia [...] collecta...
   • Catholici cuiusdam et orthodoxi iudicium et censura, de iudicio et censura ministrorum Tygurinorum et Heydelbergensium, de dogmate contra adorandam Trinitatem in Polonia nuper sparso
   • Variorum in Europa itinerum Deliciae, seu ex variis manu-scriptis selectiora tantum inscriptionum maxime recentium monumenta. Quibus passim in Italia et Germania [...] Anglia et Polonia et.c. templa, arae, scholae, bibliotecae, musea, arces, palatia [...] conspicua sunt [...
   • De Sigismundo I [słow.] rege Poloniae [...] Duo panegyrici funebres dicti Cracoviae in eius funere. Nempe, Sermo Samuelis [Maciejowski] episcopi cracoviensis [...] [oraz] Oratio Martini Cromeri [...]
   • [...] Selectarum epistolarum libri V. - De historiae laudibus sive de certa via et ratione, qua sunt rerum scriptores legendi lib[er] I. - Praeceptorum coniugalium, lib[er] I
   • Epistolae selectiores aliquot, Philippi Melanthonis editae a Casparo Peucero
   • Lingua per Des[iderium] Erasmum Roterodamum Opus novum, et hisce temporibus aptissimum
   • Pro exeqviis Sigismundi Jagiellonis Poloniae regis, Stanislai Orichovii [...]
   • Dialecticae et rhetoricae praecepta. A Stephano Micano [...] collecta. Nunc vero post operam [...] Ioannis Casparis Leopoliensis [...] in lucem edita
   • Scopus Biblicus Veteris et Novi Testamenti cu[m] annotationibus summam doctrinae Christianę complectentibus, authore Alberto Novicampiano [...]
   • Scopus Biblicus Veteris et Novi Testamenti, cum annotationibus summam doctrinae christianae complectentibus. Authore Alberto Novicampiano [...]
   • Ducum, judicum, regum Israhelitici populi cum ex sacris tum prophanis literis hystorica methodus per Bartholomaeum Stenum [...] conscripta [...]
   • In utriusque iuris libros introductorium: Modus legendi abbreviaturas in utroque iure. Tractatus iudicorum Bartholi [de Saxoferrato] [...] Tractatus renunciationum beneficiorum in publicis instrumentis. Processus sathanę infernalis et genus humanum. Ars notariatus. Summa Ioannis Andreę super...
   • Repetitio capituli ad nostram de emptione et venditione cum quaestione de contractu emptionis de retro vendendo alias nawider / Koff, frequentari solita ex ipso iure elicita
   • Processus iuris brevior Joannis Andr[eae] per Gregorium Shamotulinu[m] iuris po[n]tificii doctorem [...] pro tirunculis resolutus; cu[m] practica exemplari in Regno Poloniae circa strepitu[m] fori spiritualis obseruari solita, tertio iterum reuisus et auctus
   • Lectura super titulo De regulis Iuris libro sexto
   • Piarum et christ[ianarum] institutionum libri tres, in usum Soldalitatis B. Mariae Virginis primum conscripti, una cum [...] Gregorij XIII [...] dictae Sodalitatis approbatione, gratijs et indulgentijs [...]. nunc vero omnium Christianorum pietati [...] destinati [...]
   • Diatriba Stanislai Orichovii [...] co[n]tra calumniam, ad Andream Miekicium [...]
   • Propugnaculu[m] Ecclesiae: adversus varias Sectas huius tempestatis: per Valentinum Posnanitanum: ex variis Sacrae scripture locis: Doctoribusque brevibus collectum
   • Variorum in Europa itinerum deliciae, seu ex variis manuscriptis selectiora tantum inscriptionum maxime recentium monumenta. Quibus passim in Italia et Germania [...] Anglia et Polonia etc. templa, arae, scholae, bibliothecae, musea [...] etc. conspicua sunt [...] Omnia nuper collecta [...]
   • Mercurii Gallobelgici, sive Rerum in Gallia et Belgio potissimum, Ungaria quoque, Germania, Polonia, Hispania, Italia, Anglia, alijsque christiani orbis regnis et provincijs a Iulio mense anni 1593 usque ad annum 1595 gestarum nuncii tomus [...]. Auctore D.M. Iansonio [...] T.2
   • (Sententiae, apophthegmata, parabolae aliquot et similia, piae aliquot sententiae, variorum autorum sententiae [selectae per Petrum Lagnerium]. Appendix sententiarum ex libris Apophthegmatum Desiderii Erasmi Rotterodami)
   • Elucidarius dialogicus omnibus sacrae theologiae studiosis perutilis et necessarius, tum infinitarum et quidem antiquarum questionum nodos accurate explicans. Noviter ab aurhire recognitus
   • Linguae Latinae exercitatio
   • Memorabilis et perinde stupenda de crudeli Moscovitarum expeditione narratio, è Germanico in Latinum conversa
   • Epistolarum libri IIII. In quibus IIII generum epistolarum exempla proponuntur, et in methodica atque artificiosa earundem explicatione praeceptorum usus indicatur. Adiuncta est et oratiuncula pro epistolis Ciceronis. Omnia studio Benedicti Herbesti Neapolitani collecta et elaborata, cum indice
   • De servetianismo, seu de antitrinitariis. D. Iohannes Wigandus
   • Lecturae arborum consanguinitatis [et] affinitatis collectae cu[m] additio[n]ibus plurimu[m] necessariis, p[er] egregium olim d[omi]n[u]m Garsiam utriusque Iuris Doctore[m] eximium, apprime uni cuisque clerico conducibiles
   • Oratio Martini Cromeri in funere [...] Sigismundi [...] primi Polonorum [...] regis etc. Crac[coviae] 1548 [rom.] Ad vii Cal.Aug
   • Skarbnica Biblijey świętey. W którą zniesione są z Pisma oboiego Testamentu cżelnieysze a krotsze dowody, głownieyszych Chrześcijańskich nauk: zamknionych Catechismem do tego tu naprzód położonym [...]
   • Epistola Joannis Cosmi [...] ad Ministros verbi Dei [...] ut sese et in Ministerio praedicationis sinceros, et in vitę officijs p[ro]bos ac imitatione dignos praebeant
   • Liturgia seu missa Armenorum ritu. M. Andrea Lubelczyk Bochnen. Canonico et Concionatore Leopolien. interprete [...]
   • Iudicium Roberti Bellarmini Politiani, Societatis Iesu Theologi, Libro, quem Lutherani vocant, Concordiae
   • Apologia D.Friderici Staphyli, Recens aucta et recognita. De Vero germanoq[ue] scripturae sacrae intellectu, De Sacrorum Bibliorum in idioma vulgare tralatione [!], De Luteranorum concionatorum confessione. Latinitate donata, opera F. Laurentij Surij Carthusiani [...]
   • Prodromus D.Friderici Staphyli, in defensionem Apologiae suae, de vero germanoq[ue] scripturae sacrae intellectu etc. Latine redditus per F.Laurentium Surium Carthusianum. Adversus Iacobum Smidelinum, Goppingensem concionatorem
   • Absoluta responsio D. Frederici Staphyli, in defensionem Apologiae suae, de vero germanoq[ue] Scripturae sacrae intellectu, et de sacrorum Bibliorum in vulgare idioma Tralatione [!], Adversus Iacobum Smidelinum Goppingens. concionatorem: Interprete F. Laurentio Surio Carthusiani [...]
   • Mercurius Gallobelgicus: sive, Rerum in Gallia et Belgio potissimum [...]
   • Epistolarum Theologicarum Theodori Bezae Vezelij
   • Camers, Varinus benedyktyn, bibliotekarz, teolog (1450-1537), 1538, Varini Camertis Apophthegmata ad bene beateq[ue] vivendum mire conducentia, nuper ex limpidissimo Graecorum fonte in Latinum fideliter conversa et longe antea impressis castigatora, Addito insuper per Lucium Stellam directissimo ind
   • Funebris oratio: habita a Stanislao Orichovio [...] ad equites polonos, in funebre Sigismundi Jagellonis Poloniae regis
   • Iacobi Gorscii De figuris, tum grammaticis, tum Rhetoricis, libri quinque
   • Sermo habitus per [...] Samuele[m] Macieiowski episcopu[m] Craco[viensem] [...] in funere [...] Sigismundi Primi regis Poloniae etc
   • Martini Cromeri Sermo de tuenda dignitate Sacerdotii Petricoviae in Synodo habitus
   • Stanislai Orichovii [...] Pro Ecclesia Christi Ad Samuelem Matieovium episcopum Crac[oviensem]
   • Ad Senatum, equites, populumque polonum Andreae Fricii Modrevii Oratio Philaletis [...] de Decreto conventus quo pagi civibus adimi permittuntur, habita 1542 [rom.] Kal. April
   • Fortuny ij cznoty róznostz w historii o niektorym mlodźieńczu vkazana [...]
   • Moschi antiqvissimi graeci poetae, Carmen mire elegans, quod [...] amor fugitivus inscribitur. Hymnus in Apollinem [...] Item Epigrammata aliquot graeca de vitae humanae varia ratione
   • Ludi Christopho[ro] Hegend[orphino] et de duobus adolescentibus, et de Sene Amatore. Tertio recogniti. Accessit est declamatio, qua commendatur Horatii Tergemini factu[m], quod Livius libro primo scribit
   • Wyslowyenye znakow nyebyeskych przez [...] Mikolaya z Sadku [...] na rok [...] 1528 slożone
   • Processus iuris breuior Joannis Andr[eae] per Gregoriu[m] Shamotulanu[m] iuris pontificii doctore[m] pro tyrunculis resolutus, cum practica exemplari in Regno Polonię circa strepitum fori spiritualis obseruari solita
   • In psalmum qvinqvagesimum Paraphrasis Stanislai Hosii, Carmine conscripta
   • Officia Ciceronis [Marcii Tullii] multo [...] castigatoria, cum scholiis Phil[ippi] Melan[chthonis] [...]
   • Scrutinium Divinae Scripturae, pro conciliatione dissidentium dogmatum circa subscriptas materias [...] F. Casparis Sasgeri [...]
   • Modus orandi Deum per Des[iderium] Erasmum Roterodamum
   • Precatio Dominica in septem portiones distributa per D[esiderium] Erasmum Roterodamum
   • Encomiu[m] terrae Poloniae. Autore Christophoro Hegendorphino
   • [...] De accentibus, sive de recta pronunciationis ratione libellus in commodum studiosoru[m] seorsum excusus. Huic quaedam [...] addita a Georgio Albinio Cosminensi
   • Dictionarius [...] variarum rerum [...] cu[m] Germanica atque Polonica interpretatione, adiecto [...] indice [...]
   • Lectura sup[er] titulo de regulis Iuris libro sexto
   • Grammaticae opus novum mira quadam arte, et compendiosa excussum quo regem nominis et verbi, ingens bellum, ex contentione principatus in oratione, describitur
   • Petri Cisvicii adolescentis, nuper vita functi epistola et poema festivum adversus barbas [...]
   • [...] Pro catholicae fidei antiqvitate et vniuersitate, aduersus profanas omnium haereseon nouationes libellus, ad haec nostra tempora valde accomodatus
   • Zoltarz Dawidow przez mistrza Walentego Wrobla [...] polską mową wyłożony [...] ktemu też iest Regestr przydany [...]
   • [...] Formula honestae vitae de quatuor virtutibus cardinalibus, iuxta Erasmi Rotero[dami], castigationem, emendata, scholiisque marginalibus et glossemate, illustrata. Praeter haec accesseru[n]t rithmi Germanica ac Polonica linguis, authoris sensa experimentes, nunc primum in lucem...
   • Contenta hoc libello. Modus confitendi compositus per [...] Andream Hispanum
   • Xięgi Jesusa syna Syrachowego Ecclesiastycus : rzeczone: ktore wssytkich cnot nauke zamykaią wsobie [tłum. Piotr Poznańczyk]
   • Examen spirituum et visionum, cum parenesi ad agendam poenitentiam [...]
   • [...] Joannis Arundinensis Libellus de natura ac dignitate hominis [...]
   • De contemptu mundi Epistola [...] Erasmi [Desiderii] Roterodami, quam conscripsit in gratiam ac nomine Theodorici Harlemei [...]
   • Prophetie Danielis tres horribiles de casu videlicet et ruina vite spiritualis. De lapsu ecclesiastice dignitatis [et] de ruina catholice fidei. ac Aduentu Antichristi. [et] mundi consumatio[n]e. A beato Vincentio ordinis predicato[rum] pridem anno tatio[n]ibus explanate
   • Ad [...] regem Poloniae Sigismundum Augustum Lascius sive De poena homicidii Andrea Fricio Modrevii authore
   • Computus ecclesiasticus in pueriles questiones redactus [...] figuris illustratus [...] Nunc primum auctus et recognitus
   • Rozmowa nowa / niektorego pielgrzyma z gospodarzem / o niektorych cerymoniach kościelnych [...] Przećiw luteryanom / y inszym przećiwnikom wiary krześciańskiey [...] Teraz nowo [...] wydana [...]
   • Mnemosinon Bibliorum memoriale, ubi exiguo labore totius Bibliae, dempto Psalterio etsi non omnes, principaliores tamen, omnium tum librorum tum capitulorum materiae necnon Sententiae memoriae tradi possunt [...] compilatum. Multo, etiam [...] a mendis [...] repurgatum. Anno 1550 [rz.]
   • Publii Fausti Andrelini [...] Epistolae proverbiales et morales longe lepidissimae nec minus sententiosae
   • Brevissima maximeque compendiaria conficiendaru[m] epistolaru[m] formula per Erasmum [Desiderium] Roterodamum. Item adiecte sunt epistolae Cay Plinii duae [...] Item Preceptiuncula de tempore, studiis imparciendo a Petro Mosellano adolescentibus [...] tradita
   • Serenissimi domini [...] Ferdinandi I [...] Edictu[m] adversus anabaptistas, Lutheranos, Zuinglianos [...] [tłum.:] (Joannes Fabri)
   • Varini Camertis Apophthegmata ad bene beateque; vivendum mire conducentia [...] ex [...] Graecorum fonte in Latinum [...] conversa [...]. [Wyd.] Jodocus Ludovicus Decius
   • Manuale sacerdotum
   • Liber Boetii: De hebdomadibus
   • Elucidarium errorum ritus Ruthenici
   • Albertus De intellectu et intelligibili
   • Baptiste Mantuani Contra poetas impudica scribentes carmen
   • Dionisii Thessalonicensis De situ orbis v[e]l Cosmographia liber: quo triu[m] p[ar]tiu[m] mundi varie regio[n]es pop[u]li: maria sinus: insulae: flumina et mo[n]tes hexametris v[er]sibus [...]
   • Opusculum de arte memorativa longe utilissimum in quo studiosus lector tam artificialibus preceptis q[uam] naturalibus medicinalibusque documentis memoriam suam adeo fovere discet [...]
   • Introductorium astronomie Cracouiense elucidans Almanach
   • Introductio in Ptholomei Cosmographia[m] cu[m] longitudinibus et latitudinibus regionum et civitatum celebriorum
   • Introductorium co[m]pendiosum in Tractatum spere material[is] [...] Joa[n]nis de Sacrobusto que[m] abbreviavit ex Almagesti [...] Ptholomei Claudii [...] p[er] magistru[m] Joanne[m] Glogovie[n]sem [...] recollectum
   • Parvulus philosophie naturalis cum expositio[n]e textuali ac dubiorum [...] dissolutione ad intentionem [Duns] Scoti [Ioannis] co[n]gesta in studio Cracoviensi a Joanne Stobnicensi [...]
   • Theoreumata seu propositiones autoris causaru[m] David Iudei cum annotationib[us] [...] Jacobi de Gosthynyn [...]
   • Tractatus de natura iuriu[m] et bonorum regis. Et de reformatione regni ac ei reipub[licae] regimine
   • Computus Chirometralis
   • Computus Chirometralis
   • Expositio magistri Nicolai de Gijelczeph in passiones terminorum Marsilij
   • Expositio magistri Nicolai de Gijelczeph in passiones terminorum Marsilij
   • Textus veteris artis scilicet Isagogarum Porphirii predicamentorum Aristotelis simul cum duobus libris Perihermenias eiusdem emendate [...]
   • Textus Elenchorum Aristotelis
   • Questiones veteris ac nove logice cum resolutione textus Aristotelis clarissima: ad intentione[m] doctoris Scoti
   • Eutropij dece[m] libri historiaru[m] ita candide conscripti ut quisque rudimenta historiae Romane nancisci volens atque seriem multaru[m] gestaru[m] reru[m] apud exteras gentes cognoscere brevi ex volumine cupiens id ex opere huius autoris se consecuturu[m] studiosa lectione perpendet
   • De substantia orbis Averrois commentatoris
   • Institutionis literatae sive de discendi atque docendi ratione. [Wyd. Henricus Stroband] T.1
   • Exercitiu[m] physicor[um] exercitari solitu[m] p[er] facultatis artiu[m] decanu[m] Studii Cracovien[sis] p[ro] baccalauria[n]dor[um] et magistra[n]dor[um] i[n] artib[us] c[om]plet[i]o[n]e
   • Ad orationem Andreae Volani, qva et errores in ecclesia Romana [...] repraehendit et pontificem ad deserendum pontificatum adhortatur, Joannis Bobola [...] responsio
   • Quaestiones super Analytica posteriora Aristotelis, cum textu et cum titulis quaestionum secundum Ioannem Versorem
   • Quaestiones in libros posterioru[m] analetico[rum] et topicoru[m] Aristotelis: cum resolutio[n]e textus clarissima ad intentionem doctoris Scoti
   • Priorum analyticorum Aristotelis [...] libri duo castigate. Impressi secundum exemplar Jacobi Stapulensis
   • Introductio in doctrinam doctoris subtilis [t.j. Duns Scota Johna] modos distinctionum et identitatum alios quoque terminos obscuriores eiusdem doctrinae declara[n]s, antiquorum Scotisantium dicta saluans rationibus quorundam rece[n]tiorum, quibus impugnantur solutis in gymnasio Graccovien[si]...
   • Formalitates secu[n]d[u]m via[m] Scoti Fratris Alberti Fantini Bononiensis [...] necno[n] et destructio universalium realium contra reales ut opposita iuxta se posita magis elucescant
   • Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi. Necno[n] legende sanctor[um] Polonie, Hungarie, Bohemie, Moravie, Prussie et Silesie patronor[um.]. In Lombardica historia no[n] c[on]tente
   • Computus Chirometralis
   • Exercicium nove logice seu Libroru[m] prior[um] et elenchor[um] [...] Joannis de Glogouia p[ro] iuniorib[us] recollectu[m] ac nouiter eme[n]datu[m]
   • Exercicium nove logice seu Libroru[m] prior[um] et elenchor[um] [...] Joannis de Glogouia p[ro] iuniorib[us] recollectu[m] ac nouiter eme[n]datu[m]
   • Quaestiones super Analytica posteriora Aristotelis, cum textu et cum titulis quaestionum secundum Ioannem Versorem
   • Epithalamiu[m] in nuptiis Sigismu[n]di regis Poloniae [...] ac [...] Barbarae filiae [...] Stephani Czepusien[sis] et regni Ungariae Palatini per Johannem [...] Dantiscum aeditum
   • Questio[n]es librorum de ani[m]a [...] Joannis V[er]soris [...]
   • Alberti Magni Philosophie naturalis isagoge, sive introductiones emendate nuper et impresse summa diligentia. In libros: Phisicorum, De celo et mundo, De generatione, Metheororum, De anima - Aristotelis. Cum annotatiunculis marginalibus
   • Argumentu[m] in libru[m] Porphirii peripatetici ysagogicu[m] i[n] Kathegorias Arestotiles [...] Exercitiu[m] veteris artis
   • Expositio hymnorumque interpretatio ex doctoribus in gymnasio Cracoviensi pro iuniorum eruditione ac eorum in sacris litteris institutione conflata
   • Algorithmus linealis cum pulchris conditio[n]ibus duaru[m] regular[um]. De tri una de integris: altera vero de fractis: reglisq[ue] socialibus: et semper exemplis ydoneis adiunctis [...]
   • Parvulus philosophie naturalis cu[m] expositio[n]e textuali ac dubioru[m] [...] dissolutio[n]e ad intentione[m] [Duns] Scoti [Ioannis] congesta in studio Cracovie[n]si a Joanne Stobnicensi [...]
   • [...] Bellum Catilinarium [...] Bellum Iugurthinum [...] Variae rationes ex libris eiusdem historiarum exceptae [...] C. Crispi Salustii vita
   • Rhetorica ad Herennium] M.T.Ciceronis ad Herennium Rhetoricorum novorum libri quatuor
   • Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis
   • Modus regulariter accentuandi lectiones matutinales p[ro]phetias necnon epistolas et evangelia
   • Statuta prouincialia: toti prouintie Gneznen[sis] valentia auctoritate apostolica edita, vt clare patet ex bullis summorum pontificu[m] insertis
   • Tractatus sacerdotalis De sacramentis deque divinis officijs et eorum administratio[n]ibus
   • Libri octo physicorum Aristotelis per Joannem Argyropylum e graeco [...] traducti [...]
   • Oratio legati apostolici [t.j. Ferrerio Zacharia] habita Thorunii [...] ad [...] Polonię regem co[n]tra errores [...] Martini Luteri. [Zawiera nadto] Edictum eiusdem regis [t.j. Zygmunta I Starego] contra Luterum. Decretum eiusde[m] legati pro christiano ritu in Lituania servando [...]
   • Vita beati Casimiri [...] [zarazem] Oratio [...] habita Thorunii [...] ad [...] Poloniae regem Sigismundum pro eodem rege et magno Prussiae magistro apostolica authoritate invicem reconciliandis [...] eiusdem [...] ad [...] Poloniae regem Sigismundum pro belli pruthenici suspensione [...]
   • Epithoma conclusionum theologicalium: pro introductione in quatuor libros sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi parisiensi admodum vtile. In florentissimo studio Cracouiense elucubratum
   • Descriptio Sarmatiarum Asianae et Europianae et eoru[m] quae in eis co[n]tinent[ur] [...]
   • Judicium astronomicum coniunctionis minoris Saturni et Jouis [...] In celebri studio Crac[oviensi] per magistrum Nicolaum de Shadek editum [...]
   • Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis Cracovien[sis]
   • Generalis doctrina de modis significandi grammaticalibus
   • Iudiciu[m] Cracoviense per [...] Jacobu[m] de Iszlsza pro anno 1512 [słow.] nu[n]c currente calculatum
   • Introductio in Ptholomei Cosmographia[m] cu[m] longitudinibus et latitudinibus regionum et civitatum celebriorum
   • Processus iudiciarius [...] Johannis de Urbach
   • Ordo misse secundario diligentissime correctus cum notabilibus et glossis sacri canonis noviter additis
   • Ordo misse secundario diligentissime correctus cum notabilibus et glossis sacri canonis noviter additis
   • Ordo misse secundario diligentissime correctus cum notabilibus et glossis sacri canonis noviter additis
   • Ordo misse secundario diligentissime correctus cum notabilibus et glossis sacri canonis noviter additis. [Wyd.] (Stanisław Zaborowski)
   • Triu[m] libroru[m] De Anima Aristotelis familiaris expositio cu[m] ordinatissima questionu[m] [...] dissolutio[n]e ad intentionem doctoris Subtilis [t.j. Johna Duns Scota] [...] In Gimnasio Cracoviensi congesta
   • In theoremata clarissimi doctoris Egidii [...] De esse et essentia: brevis et dilucida expositio [...]
   • Introductorium compendiosum in Tractatum spere materialis [...] Joannis de Sacrobusto quem abbreviavit ex Almagesti[...] Ptholomei Claudii [...] per [...] Joannem Glogoviensem [...]
   • Epistolarum Turci Magni per Laudinum Libellus sententiarum gravitate refertissimus additis nonnullis lectu dignis epistolis Laertio: Gellio et [...] Callentio: praeiuncto uniquique titulo qui frugem habeat totius lectionis [...]
   • Oratio ad [...] Leone[m] X in obedie[n]tia [...] no[m]ine [...] Sigismundi regis Polonie [...] pręstita per [...] Joa[n]ne[m] de Lassko Archiepiscopu[m] Gnesnen[sem] [...]
   • Textus dialectices Marsilii de suppositio[n]ibus: ampliatio[n]ibus: appellatio[n]ibus: restrictio[n]ibus, alienatio[n]ibus, et duabus co[n]seque[n]tiar[um] partibus pro co[mmun]i o[l]im utilitate noviter abbreviatus
   • Tractatus preclarissimus in Iudiciis astrorum de mutatio[n]ibus aeeris [!] ceterisque accidentibus singulis annis euenientibus [...] per [...] Joanne[m] Glogouiensem [...] noviter [...] revisus
   • Introductorium Astronomie in Ephemerides per [...] Joanne[m] Glogoviensem [...]
   • Introductorium Astronomie in Ephemerides per [...] Joanne[m] Glogoviensem [...]
   • Iudicium celebratissime Vniuersitatis Cracouien[sis] p[er] [...] Nicolau[m] de Tolischow [...]
   • Prognosticon Vratislaviensis ad annum Christi 1516 [słow.] per [...] supputatum [...]
   • Summarius computus ex variis computualibus libris [...] recollectus cum additione declarationum capituli uniusquiusque denuo castigatus et revisus
   • Compendiosa in modum construendarum epistolarum manuductio pro utili scholasticor[um] in studio Cracovien[si] per [...] qua poterat diligentia congesta
   • Cebetis Thebani [...] Tabula in qua [...] totius vitae humanae ratio, hoc est ingressus medium et exitus [...]
   • Ioannis de Sacrobosco [...] sphericu[m] opusculum, cum lucida et familiari expsitione [!] per Matthaeum Shamotulien[sem] [...]
   • Hieroclis philosophi stoici in aurea Pythagorę pręcepta [...]
   • Iudiciu[m] Maius magnaru[m] co[n]iunctionu[m] anno 1524 evenientiu[m] ad annos futuros quadraginta duraturu[m] per [...] Ioanne[m] Plonisco nuper editu[m]
   • Algorithmus Ioannis de Sacrobusto
   • M[arci] T[ullii] C[iceronis] Cato Maior, vel De senectute ad Titum Pomponium Atticumm pulchre admodum, atque emendate impressus
   • M. T. Ciceronis Laelius, sive De amicitia dialogus, ad T[itum] Pomponium Atticum quam emendatissime impressus
   • M[arci] T[ullii] C[iceronis] Paradoxa, graecis cum accentibus ubique suis inductis, quam emendatissime impressa
   • Dictionarius trium linguaru[m] latine. teutonice. boemice potiora vocabula continens: peregrinantibus [...] utilis
   • L[ucii] Annei Senecae Tragoedia secu[n]da, Thyestes: praeter Philologi emendatione[m], ex annotatio[n]ibus Hieronymi Auantii, facta q[uam] castigatissima
   • Calphurni Sicoli et Aurelii Nemesiani Carthaginensis poetarum Aeglogae decoro diligenter obseruato, facilique sententiarum ubertate, amabiles [...]
   • Oratio ad salutandam [...] Mariam archiducissam Austriae [...] sponsam [...] Ludovici [II] Ungariae Bohemiaeque regis [...] nomine [...] studii Viennensis [...] per [...] habita
   • Odeporicon idest Itinerarium [...] Mathei [Lang] cardinalis [...] quaeque in conventu Maximiliani Caes[aris] et regum Vladislai, Sigismundi ac Ludovici memoratu digna gesta sunt per [...] aedita
   • Orationes Viennae Austriae [...] ad [...] Maximilianum [I] Caes[arem] Aug[ustum] aliosque illustrissimos Principes, habitae [...]
   • Svetonii Tranquilli liber illustrium virorum
   • M. T. C. Pro Aulo Licinio Archia poeta contra Graccum Oratio, omnes pene orationis rhetoricae partes complectens
   • Phisionomia hinc inde ex illustribus scriptoribus: per [...] Joanne[m] Glogoviensem [...] recollecta
   • Querela pacis undique gentium electae profligataeque. Autore [...]
   • Introductio in Ptolomei Cosmographiam cum longitudinibus et latitudinibus regionum et civitatum celebriorum
   • Pronosticon [!] Judiciaale [!] futuroru[m] euentuu[m] anno d[omi]ni 1519. in studio Crac[oviensi] per magistru[m] Nicolaum Shadek collectum
   • Generalis doctrina de modis significandi gra[m]maticalibus. Compe[n]diosa descriptio [...] modorum distinctionum ac idemtitatum illis oppositarum quibus uti solent Scotisantes Ioannes Stobnicen[sis] [...]
   • [...] De reipublicae administratione, dialogus. Epistola consolatoria ad [...] Alexium et Ioannem Thursones, ob mortem [...] Ioannis Thursonis, episcopi Wratislaviensis. Epitaphia varia pro eodem [...]
   • Canones penitentionales ex varijs sanctorum pontificum decretis collecti [...]
   • [...] De rerum et artium inuentoribus poema, ad [...] Hieronymu[m] Bassum [...]
   • Valentini Ecchii Lendani De versificandi arte opusculum omnibus studiosis ad poeticam anhelantibus non tam iucundum q[uam] frugiferum [...]
   • Libellus nouus de Causis, signis et curatione pestilentiae ad preseruationem simul et curam eius mali, apprime utilis
   • Textus veteris artis scilicet Isagogarum Porphirii predicamentorum Aristotelis simul cum duobus libris Perihermenias eiusdem emendate impressum ad exemplar Jacobi Stapulensis
   • Prognosticon super novis stupendis et prius no[n] visis planetarum coniunctionibus magnis. Anno [...] 1524 [rom.] , futuris [...] Ipse autor [...] Ioannes Virdungus Hasfurdensis [...]
   • Modus epistolandi Joannis Aesticampiani Viginti genera epistolaru[m] co[m]plectens [...]
   • Conservatio sanitatis [...] Iosephi Czimmermanni [...] Immatura editio in immortalem candorem [...]
   • [...] Duo nobilissimi epistolarum libri. Ad Aldini exemplaris fidem recogniti. Addita [...] Horatii vita Petro Crinito [...]
   • Iudicium celebratissime Uniuersitatis Cracoviensis per [...] Nicolaum de Toliskow ad annum [...] 1523 collectum
   • Prognosticon super novis stupendis et prius non visis Planetarum coniunctionibus magnis anno dńi M.D.XX.IIII. futuris. In honorem [...] Caroli Caesaris [...] et [...] principis Ludovici comitis Palatini Rheni [...] Ipse auctor [...] Joannes Virdungus Hassurdensis [...]
   • Absolutissimus de octo orationis partium constructione libellus [...] summa diligentia excusus
   • Algorithmus linealis numeratione[m]: additione[m]: subtractionem [...] et progressione[m]: vna cum regula de tri perstringens
   • Prognosticum Astronomicum Cracoviense [...] concinnatum per [...] super annum [...] 1525
   • Enchiridion locorum communiu[m] adversus Lutheranos Joanne Eckio autore [...]
   • Judicium astrologicum anni 1525 [rom.] per magistru[m] Nicolau[m] de Shadek [...] elaboratum
   • Modus regulariter accentuandi lectiones Matutinales prophetias necno[n] epistolas et evangelia
   • De vita et gestis Divi Hyacinthi Opusculu[m] Nicolai Hussoviani
   • [...] Epistola ad inclytum Sigismundum [I] regem Poloniae [...] mire elegans, in qua horum temporum conditionem graphice describit. Eiusdem ad amicum quendam Epistola [...]
   • Oratio [...] Francisci Speruli episcopi S. Leonis in po[n]tificiis [...] Clementis VII. habita, ob memorabilem uictoria[m] qua[m] de Tartaris [...] Sigismundus Poloniae rex [...] co[n]sequutus est. Anno [...] 1527 [rom.] mense Ianuario
   • De afflictione ecclesiae commentarius in psalmum XXI per Andream Cricium episcopum praemislien[sem]
   • Wizerunk własny żywota cżłowyeka pocżćiwego w ktorym iako we źwierciedle snadnie każdy swe sprawy oględać może zebrany y s filozophow y z roznych obycżaiow swiata tego
   • Zwierziniec w ktorym rozmaitich stanow ludzi zwirząt y ptakow kstałty przypadki y obycżaye są [...] wypisane [...] Na rok [...] 1562
   • Regni Poloniae Salinarum Vieliciensivm Descriptio carmine elegiaco. Iam denuo ab [...] reuisa et aucta
   • Dworzanin
   • Historia prawdziwa ktora się stała w Landzye mieyscie niemieckim z osobnemi naukami polskim ięzykiem wyprawiona roku [...] 1568
   • De praeparationibus [...] Libri duo. [Tłum. i wyd.:] Adam Schröter
   • Archidoxae [...] Libri X. Nunc primum studio [...] Adami Schröteri [...] e Germanico in Latinum translati et editi [...] annotationibus et indice [...] per Ioannem Gregorium Macrum [...] adiectis
   • Apotecken Tax und Ordnung aller Ertzneien [...] der Fürstlichen Stad Lignitz [...] von [...] in das Werck gebracht und in den druck verfertiget
   • In foelici regiminis Crac[oviensis] Ingressum [...] Stanislai Barzi [...] generalis capitanei terrae Cracouiensis et Snatinensis et cet. Anno 1571 [rom.] Quinta die Ianuarii Elegia gratulatoria Alexandri Sanuto [...]
   • Apotecken Tax und Ordnung aller Ertzneien [...] der Fürstlichen Stad Lignitz [...] von [...] in das Werck gebracht und in den druck verfertiget. [...]
   • De libertate politica sive civili libellus lectv non indignvs. Autore Andrea Volano
   • Stanislai Carncovii [...] Ad Henricum Valesium Poloniarum Regem [...] Panegyricus
   • Goniec cnothy / do prawych slachciczow / przez Matysa Strykowiusa uczyniony / w ktorym są przykłady [...] spraw mężow zacnych [...] Przytym napominanie Oyczyzny ku prawdziwym synom [...]
   • Przesławnego wyazdu do Krakowa / y pamięći godney koronaciey Henryka Walezyusa / książęcia z Andegawy [...] krola polskiego [...] wirszem opisanie przez Mathysa Strykowiusa [...]
   • Zwierziniec w ktorym rozmaítích stanow ludzi źwirząth y ptakow kstałty przypadki y obycżaye? są [...] wypisane [...]. [Przy tym współwyd.] Figliki [...] Teraz nowo drukowane
   • Dworzanin
   • Panosza. Tho iest wysławienie panow y paniąt ziem ruskich y podolskich, z męsthwa [...] y z inszych spraw poczćiwych ktoremi oni porownali z [...] greckiemi y troiańskiemŻ mężami [...] Masz theż krole polskie, zmarłe woiewody wołoskie [...] insze krole rzymskié [...] opisane
   • De generosi et inclyti domini Pauli Buzenii [...] patricii Poloniae [...] ortu, totius vitae curriculo et morte. Oratio Petri Buzenii [...] eiusdem [...] fratris
   • Tablica albo konterfet Cebessa Thebańskiego [...] ktory w sobie zamyka bieg wszytkiego żywota ludzkiego [...] Teraz nowo z łacińskiego na Polski ięzyk przełożony
   • Annalium Polonicorum qui in lucem propediem aedentur brevissima synopsis [...] Autore Stanislao Sarnicio
   • Inwentarz pewny dla snadnego nalezienia mieysc pisma świętego o cżelnieyszych artykułach wiary [...] według obieciadła. Przez [...] zebrany
   • [...] De laudibvs Ioannis Tarnouii, castellani Cracouiensis [...] oratio
   • Memorabilium rerum et hominum coaevorum descriptio ab orbe condito ad annum [...] 1585 [rom.] Auctore Christophoro Warsevicio
   • Krótkie rzecży potrzebnych s strony wolnośći a swobod polskich / zebranie / przez tego ktory wszego dobrego życży oycżyznie swoiey / ucżynione roku 1587 12. Februarij
   • Philopolites To iest miłosnik oycżyzny albo o powinności dobrego obywatela oycżyznie dobrze chcącego [...] krotki traktat
   • Uprzeyme a życżliwe wiernego Polaka do [...] obywatelow Koronnych napomnienie w pocżuciu sie do prawey [...] ku Panu Bogu zwirzchności y miłey swobodzie powinnośći
   • Obrona powtorzona Confoederatiey y Processu napisana naprzećiwko ksiąszce [...] pod tytułem Processu na Confoederatią s poprawą y odprawą pod Seymem walnym Koronnym Warszawskim, roku 1596 wydaney
   • Oratio ad senatvm Regni Poloniae, Magniqve Dvcatvs Litvaniae qua boni principis in republica constituendi modus ostenditur
   • Obyetnicze, figury y Proroctwa o Panie naszym Jezusie Krystusie, prawdziwym Bogu y człowieku [...] s Ksiąg Moiżeszowych y s Prorokow zebrane s porownaniem pism Apostolskich [...] wirszami spisane
   • [...] Oratio in praestanda oboedientia pro Emmanuele Lusitanorum rege Leoni X dicta
   • [...] Carmen de officio cancellariorum et scribarum, in quo pulchra continentur dogmata [...] notariis [...] scitu dignissima
   • Gratulatorium carmen Samueli Macieiovio Episcopo Cracoviensi designato [...] ab Iacobo Prziłusio [...] conscriptum
   • O ziolach y o moczy gich
   • [Kronika wszytkyego swyata, na ssesc wyekow, monarchie czterzy rozdzielona, s Kozmographią nową y z rozmaitemi Krolestwy [...] po polsku pisana s figurami. W ktorey też żywoty Cesarskye, Papyeskye [...] y inych [...] thak Krolow, Kxyążąt yako inych przelozonych od pocżątku swyata aż do...
   • Eyn statlicher vnnd feyerlicher Actus der holdigund sso [...] Herre Sigmundt [...] Künigk zů Polen [...] Herre und Erbeling / yn seiner Küniglicher Stadt Dantzigk [...]
   • [Statuta und lobeliche Christliche Ordenu[n]ge sso wol das geistliche als weltliche Regiment betreffent durch [...] Herrn [...] Sigmundt [...] Künig zü Polen yn seyner [...] Stadt Dantzig [...] auffgericht und eyngesatz [...].] , [Cz. 2] , Eyn statlicher vnnd feyerlicher Actus [...]
   • [Eyn statlicher vnnd feyerlicher Actus der holdigund sso [...] Herre Sigmundt [...] Künigk zů Polen [...] Herre und Erbeling / yn seiner Küniglicher Stadt Dantzigk [...]