Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Pobudka na Jego Cesarską Miłość [Rudolfa II] [...] iako też na Jego K.M. Krola polskiego [Zygmunta III]: tudźież też na [...] Kniaźia Wielkiego Moskiewskiego [Fiodora Iwanowicza]: do podnieśienia woyny świętey spolną ręką przećiw Turkom y Tatarom. Trabiona przez [...]

Opening only publication edition...