Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Drukarstwo Wielkopolskie XVI-XVIII w.

Publication structure:
 • Drukarstwo Wielkopolskie XVI-XVIII w.
  • Caput omni fato sublimius Illustrissimu et Exellentissimus Dominus D. Raphael Comes in Leszno Leszczynski thesaurarius regnii generalis Maioris Poloniae, Odolanoviensis, Novodvorsciensis, Casulensis, etc: etc: capitaneus in solatium Illustrissimorum coniugis ac nati, deposito, intra pect...
  • Centurya rozancowa, w stu bratach, y w stu siostrach w kościele WW. OO. Dominikanow, Miasta Stołecznego Poznania zamknięta
  • Topor na odsiecz więzow Iegomoscia Pana Macieia na Lwowku z Frampczyna Trampczinskiego przy doroczney patrona Swiętego rewolucyey krępuiących a przy powinszowaniu teyże uroczystośći od uniżonego zawsze sługi Andrzeia Kaźimierza Chrośćinskiego deferowany rok...
  • Kazanie załobne. Przez W. Imć. X. Sebastiana Witkowskiego przy uroczystym obrzędzie pochowania kości w kościele parochialnym brodzkim, Nabożną szczodrobliwością J. W. Pani Anastazyi z Skorzewskich Szczaniecki Starościny Sredzskiey sprawionym, miane. I mimo woli autora przez...
  • Pericles divinor pro restauranda Domo exstincti ex viscerbius suis, materiam discendi eruens, D. Philippus Nerius florentiae patronus patrum congregationis oratoris fundator recurrente annua suae festivitatis die Ab Sacras Margarethae Aedes P. P. Eorundem ad Posniam Praesente...
  • Directorium officii divini ac missarum juxta rubricas breviarii ac missalis Romani nec non decret: S. R. cong: usui patrum Societatis Jesu Collegii Posnaniensis accomodatum in annum domini 1763
  • Aegidii Faustels Der Kirchen Aug. Confess. Rawik Predigers Hertzens-Seufftzer. In eines Jahres zukommenden Ambts-und Vesper-Predigten Vom Wahren Christien herszen (Nach richtiger befindung und wichtiger Berbindung sambt benygefugter Herkens-Prufung Besserung und Trostung) un sta...
  • Tirocinium rhetoricorum, facilem et perspicuam methodum ad analysin et genesin orationum ostendens quod In Usum Tironum Rethoricae, Fidei Suae Creditorum Adornavit M. Emericus Fridvald. R. Scholae Bojan
  • Klage Jesu Christi uber Jerusalem, Deutschland und uns ubrigen von der Tochter Zion. Das ist, einfaltige Erklarung der Thranen Christi, Luc. am 19. beschrieben, geschehen durch Martinum Gertichium ordentliche Sellsorger der deutschen Gemeine der Bochmischen Confessio in d...
  • Epithalamium quod in celeberrimas nuptias Illustr. et Magnif. Coniugum Domino D. Andreae Rusocki a Łasko et Dn. D. Sophiae Grzymultowska nobilissimae filiae magnifi Dn. D. Joannis Grzymultowski castellani Bigdos. Petrus Veronius, studiosus Collegii Posnanien
  • Catalogus personarum et officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu pro anno 1729 R. P. Joannes Juskiewicz praepositus provincialis
  • Mercurius divinae mentis interpres exactissimus D. Thomas de Aquino doctor angelicus. Recurrente annuâ suae fertivitatis luce In Basilica D. Dominici S. Ordinis PP. Praedicatorum Celeberrimi Conventus Posnaniensis, Magnis Hospitibus per M. Matthiam Cantium Goszkowski, In ...
  • Lzy nagrobne pozostałego małżonka, na załosny dzien pogrzebu Iey Mosci Paniey Helzbiety z Dzialyna Karnkowskiey Woiewodzianki Chełmskiey przez Adriana Grawnego uczynione
  • Sententiae ex diversis auctoribus collecta
  • Trauerspiel - Ibrahim
  • Unterschtedener Alten Kurtzgefasste Jugend-Regeln oder Sitten-Lehren. In deutsche Reime ubersetzet von Salomon Opitzen
  • Vinculum publicae felicitatis Illustrissimi et Excellentissimi Domini Domini Michaelis Casimiri Raczynski Palatini Calissiensis Familiarum Decoribus, Meritis, Honoribus Exornatus fasciae Avitis Nexibus Illigatum ac inter publica applaudentium vota panegyrico cultu a De...
  • Plankty pogrzebowe nad umarłym ciałem Wieczney pamięci godney wielmozney paniey Zophiey z Grzymultowic Przyemskiey, Kowalskiey etc. Starościny
  • Rozmowa podawce z plebanem o trzech skutkach zbawiennych ktoremi się czlowiek z Panem Bogiem z lacza laskawym go sobie czyni to jest postem, ialmuzna a modlitwa, tegoż autora, wkrotce zebrana a wydana roku pańskiego 1611
  • Epithalamium na slawne wesele zacnie urodzonych Iego Mci pana Andrzeia z Lasku Ruseckiego y Jey M. panny Zophiey Grzymultowskiey kasztellanki bydgoskiey. We Srzedzie roku pańskiego 1611 miesiaca Listopada dnia 20 sprawowane. Przez Jana Piorowica
  • Program zur feierlichen Ernennung der nagelneuen Frau Doctor Festen
  • Potok roskoszny przez ostre smierci nie ubłaganey wiatry wysuszony; y z oczu naszych zniesiony, prostym adumbrowany wierszem, pociechami przeplatanym przy funebralney polityce, przezacnych exequii sławney pamięci Krzysztofa Sędziwoja z Potoka Potockiego starosty jabłonowskiego p...
  • Recommendatio benefactorum ante quodlibet oratorium in Collegio Lubransciano Inclitae Academiae Posnaniensis fieri solita. Rectoratu Perillustris Clarissimi et Admodum Reverendi Domini M. Clementis Stanislai Kostka Herka Professoris Colegae Maioris Juridici, Ecclesiarum Colegiatarum SS. ...
  • Theses Marianae Academiae sodalitatis Marianae congregationis maximae sub titulo Beatae Mariae Virginis ab angelo salutatae Collegiii Posnaniensi Societatis Jesu dicatae i M. D. Simone Rulewicz ejusdem Congregationis Secretar ac Marianae Academiae Rectore In Prima Rectoratus sui ...
  • Kazanie na oktawę Niepokalanie Poczęcia Matki Boskiey miane w Kosciele Grodziskim u W. W. O. O. Bernardinow, roku 1792 przez dnia 15 Grudnia przez X. Tomasza Ruszkiewicza Wikarego Kościoła Farnego Grodziskiego. Za dozwoleniem Zwierzchności do Druku podane
  • Mowa J. W. J. X. Hrabi z Werbna Rydzyńskiego Biskupa Suffragana, Archidiakona Poznańskiego, Kustosza Metropol. Gnieznienskiego, Orderu S. Stanisława Kawalera, przy złożeniu hołdu Nayjasn. królowi Imci pruskiemu na dniu 7 Mca. maia 1793 roku w Poznaniu miana
  • Ad Illustrissimum et Magnificentissimum Dominum, Adamum de et in Wyszyn Grodziecki Castelanum Medirecensem etc. etc. etc. Dominum et Patronum suum benignissimum, Schediasmata, Christian-Teodori Schosseri Phil. et Medc. D.
  • Lutnia siedmiostronna przy grobie spiewaiąca cnoty nieśmiertelne slawney pamieci Iey Mośći Paniey P. Barbary z Drzevicze Kretkowskiey kasztelanki Brzeskiey etc. od wnuka iey Stanislawa Kretkowskiego w Kollegium Kaliskim Societatis Iesu studenta zacnym potomkom pozostałym Ie ...
  • Klucz do kalendarza na otworzenie rożnych prognostyków, y zrozumienie słow trudnych: ktore w kalendarzach rocznych polozone: Krolestwa, Xięstwa, Woiewodztwa, Ziemie, Miasta, y Osoby rozne Znaczą: Od Klucza dawnego obszernieyszy. Teraz świeżo dla wygody pospolitey, z przydatkiem wschodu y...
  • Instrukcya Rzymska abo Postępek Prawny o sądach, processach, jako maią bądź formowane y wydawane przećiw Czarownicom, y rożnemi Zabobonami bawiaiącym się, abo podeyrzanym. Z Dozwolenia Urzędu Duchowego, do Druku podana y teraz piąty raz przedrukowana, roku pańskiego 1728
  • Die unter dem Bilde Josephs gepruffte doch aber bewehrt befundene Tugend der Unschuld wolte den 13. 14. und 15. Sept. 1729 Umb 2. Uhr nach Mittage durch die in Lissa Evangelisch-Lutherische Schul-Jugend in einer Action vorstellen. Und darzu alle Bornehme Schul-Patronos und werth...
  • Assertiones universae philosophiae disputationi publicae expositae in Posnaniensi Collegio Societatis Jesu, a Gasparo Handzlewicz Philosophiae in eodem Collegio studioso
  • Kurtzer Innhalt der Hoch-Loblichen Bruderschafft S. Joannis Nepomuceni. Welche vermoge eines von Ihro Pabstlichen Heiligteit Clemens dem XII. erhaltenen Apostolichen breve in der Pfarr-Kirche zu Schwetzkau aufgerichtet und den 16 May anno 1740. mit gemohnlicher Solemnitaet eingefuhret wo...
  • Infula principis ducali tiarae [...] Casimiri Floriani [...] Czartoryski archiepiscopi gnesnensis [...] annexa, archipraesulea calissiensi S. Jesu Collegio applaudente. Anno 1674
  • Lampades nuptiales quas protulerunt sponso tam eruditione, quam virtute Praestanti Dn. Caspari Cnorrio Schole Patriae Glogoviensis Con-rectori folertisimo uti et sopnsae, pietatae, honestate, suavitate, ornatae virgini Elisabethae Reverendi, Clarissimi, Humanissimi Viri Dn. Christiani Zi...
  • Mowa na akcie weselnym, przy oddawaniu wielmożney jeymości panny młodey [Honoraty Miłaczewskiey-Lutomskiey] dnia 5 lutego, roku pańskiego 1772 miana
  • Wiersz polski na odgłos sławy publiczney. przy dożywotnim serc ziednoczeniu Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Antoniego Na Małachowicach Małachowskiego Starosty Ostrołęckiego Orderu Świętego Stanisława Kawalera oraz Jaśnie Wielmożney Panny Katarzyny Na Działyniu y Kościelu Chra...
  • Arae auspicales heroi Illustri et Magnifico, Domino Raphaeli comiti a Leschinski, castello Wiesliciensis. capitaneo Wschovensi. Domino in Baranowa, etc. Positae sub felicem ad provinciam novam ingressum a Musis Fraustadiensib. X. die Martij Anno Sacrae Christianorum Epoches MDCXIV. Aerae...
  • Actum in Castro Ravensi sabbatho ante festum nativitatis sancti Joannis Baptistae proximo anno 1698
  • Lotterie-Edict
  • Veritates doctrinales theologicae, juxta inconcussa tutissimaq; principia Divi Thomae Aquinatis, Angelici Ecclesiae Doctoris stabilitae, ex prima parte theologiae ejusdem praeceptoris excerptae, ac sub protectrici Gratiosissimoque favore Illustrissimi, Excellentissimi et Reverendissimi Domi...
  • Politica. O wolności polskiey pospolitey. Abusus libertatis et potentiae proximus ad ruinam gradus. Communis morbus ille est arrogantis iustitiae, fastidiu incognita et ante damnare quam nosse. Przez Kaspra Pepłowskiego napisana y (za powodem ludzi Zacnych) w druk podana
  • Rithmy o Porodzeniu Przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryey. Przez Grzegorza Czaradzkiego Cancellaryey Koronney Pisarza Napisane
  • W Dzień Uroczystych Imienin J. W. Wojewodziny Inowrocławskiey Franciszki Xaweryi z Kozminskich Mycielskiey uprzeyme zyczenia zkłada wielolicznymi łaskami obowiązane Leszno. Dnia 3. Grudnia 1785. Roku
  • Aristoteles biennalis laboris Gemmam sub auspiciis Perillustris & Admodum Reverendi Domini, D. Nicolai Francisci Liskiewicz Prioris Coronoviensis S. O. C. Praepositi Bissobiensis neco non Illustrium & Admodum, Reverendorum, Dominorum, Eiusdem Conventus Officialium Patrum venerandissimorum Totiusq...
  • Leschnenses Musae lacrumantes super inopinato, sed beato ex hac Moralitate abitu Illustrissimi Dominae, Dominae Annae de Radzimin Radziminiae
  • [O Ibrachimie, Selimie, Roxolanie traiedya wystawiona w Lipcu 1689 w Gymnazyum leszczyńskim]
  • Na Rok Panski, Tysiac Szescset y Szestnasty. Kolęnda Nowe Lato y Sczodry Dzien. Napisana. Przez Andrzeia Olszamowskiego Studenta Cracowskiego, Paedag: Ich Mosciow P. Panow Woiewodzicow Brzeskich
  • Mystagogia Gemino sancti - et - castimoniae Thalamo inthronizata in florenti Congregationis Decanalis Athenaeo sub [...] auspicio [...] Pauli Skorczewski [...] a [...] Matthaeo Lisicki [...] Exiguâ profasi adumbrata Costnae anno 1647. die 23. maij [...]
  • Trybut uprzeymey zyczliwości, od obowiązanego wdzięcznoscią klienta. Dobrodziejowi swemu Wielmoznemu Jegomosci Panu Stanisławowi Sokołowskiemu podkomorzemu inowrocławskiemu, przy doroczney wielkiego imienia solennizacyi oddany. Roku Panskiego 1750
  • Uberti Clarii Paraphrasis in edictum Illustrissimi Domini Ioannis Casimiri, comitis palatini etc. Tutoris et electoralis palatinatus administratoris, etc. etc. Latum contra Lutheranos falso accusantes, et condemnantes suos ministros calvinianos
  • Ara sepulchralis beatissimis manibus Illustrissimi ac Magnificentessimi Domini Dni. Gaspari Doenhof Sacri Rom. Imp. Principis Inclityq Regni Poloniae Senatoris terrarum, Syrodiae Palatini, Laisciendis, Boleslaviensis, Socialiensis etc. Capitanei. Divae memoriae serenissimae ...
  • Popis roczny w szkołach wydziałowych poznańskich czterech klass wyzszych z arytmetyki geometryi algiebry i loiki. Pod dozorem Jana Krzewskiego matematyki nauczyciela. w Roku 1784 odprawiony
  • Preserwatiwa przeciwko morowemu powietrzu doswiadczona. Na ktorą iato bogaty tak y ubogy snadno się zdobedzie bo niekażdy na lekarstwa ma pieniądze. Na cześć y na chwałę Panu Bogu w Troycy jedynemu, Najświętszey Pannie Mariey, a na pomoc pospolytemu człowiekowi. Napisana przez X....
  • Laudetur Jesus Christus. Liber litaniarum ac variarum orationum pro choro cujuslibet conventus Almae Provinciae Antoniano-Padvanae Majoris Poloniae Patrum Reformatorum Cum Licentia Superiorum Reimpressus
  • Elegia fvnebris in obitvm immatvrvm generosi magnaeqve spei adolescentis Nicolai Czerny, qui in oppugnatione Plescouiensi tormento bombardico traiectus, occubuit et parentibus ac amicis triste sui desiderium reliquit. Scripta a M. Samuele VVolfio scholae Leuartouiensis Rectore Anno M...
  • Panegyricus ad illustrissimum et reverendissimum domiunum D. Laurentium Gembicki, Dei et Apostolicae Sedis gratia Archipiscopum Gnesnensem, legatum natum, Regni Poloniae primatem primumque principem scriptus cum ex episcopatu Vladislaviensi et Pomeraniae ad Gnesnensem Metropolit...
  • Pałac Leszczyńskich pod wzjazd Bogusława Leszczyńskiego
  • Pobudka wychodzącemu woysku pod Ołykę, pro 1 maij. anno 1649
  • Epistolarum M. T. Ciceronis, Liber decimus quartus et decimus sextus
  • Sermo Synodicus. Ex D. Bernardo et Gregorio Nazianzeno Theologo collectus. In qvo quae sit sacerdotii professio et qualem sacerdotem esse oporteat docetur
  • Processia ktora sie zwylka w niedziele kwietną w Kościelie Powszechnym Katolickim odprawowac na pamiotke wiazdu Jezuza Christuz Pana Naszego do Jerusalem. Przez Stanisława Baniciusa w Sławnym Collegium Lubrańskim Iurispod. Stud.
  • Responsio theologica et moralis
  • Wierz z okoliczności małżeńskich ślubów JW. Prokopa Mielżyńskiego Sędziego Zeimskiego Pyzdrskiego, Kawalera Orderu S. Stanisława z JW. Jimc Panną Katarzyną Mielżyńską Pisarzową Wielką Koronną
  • Mowa Wielmoznego Jegomoscia Xiędz Władysława Walknowskiego, Kanonika Katedralnego Poznańskiego, Opactwa Trzemeszyńskiego Koadiutora na postrzyżynach Wielmożney Jegomości Panny Ludowiki Kowalski, Pisarzowny Ziemskiey Wschowskiey w Poznaniu dwudźiestego dnia pazdźierni...
  • Palma caelestis In selectissimas orationes refrondescens, Malignante mundano aestu Temperiem et refrigerium quaerentibus, Multùm proficua. Ad illustrissimum Godziembae decus, Cum Permissu Superiorum Plantata. Anno Quo Seus humanam in terris plantavit Salutem 1722
  • Angelus Majoris Poloniae Ejusq; Metropolis Tutelaris In gratiosa Icone sua Posnaniensis Ecclesiae Societatis Jesu Ad beneficia, et opem ferendam in periculis expeditus Sanctus Stanislaus Kostka Soc: Jesu Spes potissima in desperatis casibus, In extremo agone Auxiliato...
  • Hymenaeus à Musarum praeside, et novem pieridum sororibus adornatus secundis nuptiis viri plurimum reverendi, clarissimi, et doctissimi, Dn. M. Zachariae Hermanni, pastoris eccl: invar: Conf: Aug: Lesnensis primarii, et scholae inspectoris, nec non unitar: in Majori Polonia...
  • Regvlae ivris et Loci communes forenses; Quorum De Iure et praxi communi, tritus et versatus in foro vsus et allegatio. Illa Respub. sola st ordinata, qua legibus regulatis, lege Diuina gubernàtur
  • Gratulatio Jllustrissimo ac Reverendissimo Domino Domino Andreae Stanislao Kostka Młodzieiowski Posnaniensi ac Varsaviensi Antistiti, Supremo Majoris Regni Sigilli Praefecto, Aquilae Albae et S. Stanislai Ep: et M Equiti. Cum Ecclesiae suae Fasces solemni ritu capesseret, reddita à Collegio...
  • Sposob domowy leczenia tak ludzi, iak bydląt, Albo apteczka w domu przytomna zawsze. Rożnych Xiąg Lekarskich Codziennemi doświadczeniami ztwierdzonych zebrana Od pewnego Tak Ludziom ku poratowaniu zdrowia, iako też bydlętom dla ludzkiey pomocy służącym ku ich ocaleniu przychylnego wydana
  • Wielmożnemu JMci X: Jozefowi Łodzia z Zwonowa Rogalinskiemu S. T. y O. P. D. rektorowi Akademii Prowincyi Wielko-Polskiey Koad. Archi-Dyakonowi Szremskiemu w Katedrze Poznańskiey. Na Roczny popis Odwiedzaiącemu Szkoły poezia
  • Mowa do Jasnie Wielmoznego Jmci Pana Zaremby, Wojewodztw Poznańskiego y Kaliskiego marszałka w dzień ofiarowaney mu laski przez Jmci xiędza Woyciecha Mrowinskiego K. P. S. M. K. Obozowego Kapellana, miana
  • Oda na dzień rodzin J. W. Jmci Pana Prospera Ferdynanda Onufrego Przyłuskiego starościca piotrkowskiego ofiarowana od XX. Scholarum Piarum w Piotrkowie Dnia 25. Czerwca Roku 1781
  • Uniwersał. My Marszałek y konsyliarze Konfederacyi Prześwietnych Woiewództw Poznańskiego, Kaliskiego y Ziemi Wschowskiey Wielkopolskich
  • Uniwersał. My Marszałek y konsyliarze Konfederacyi Prześwietnych Woiewództw Poznańskiego, Kaliskiego y Ziemi Wschowskiey Wielkopolskich
  • Die vollendete Reise des Eden Wochl-Ehrenbesten Gross-Achtbachren Wochl-weisen hoch-und Wochl-benahmten herrn Tobias Rüosners hoch Ansehnlichen Raths Aeltesten und [...] in Fraustad als selbiger im 1700 Jahre den 2 Maji mit Christ-gewöhnlichen Ceremonien zur Erden bestattet w...
  • Das Besegnete Bedächtniss der Berechten. Zu rühmlichem und gesegneten Andencken und Gedächtniss des Weyland Wohl-Edlen, Gross-Achtbahren, Wochl-weisen und Wohlbenahmten Herren Herren Daniel Zugehör Wohlverordneten Assessoris des Kaths, wie auch Wohl-meritirten kirchen-Eltesten...
  • Das frohlokende Lissa, oder umständliche Beschreibung der Lissnischen Freuden Bezeugungen, als Ihro Hoch Keichs Gräfliche excellence Alexander Joseph Von Sułkowo Sułkowski. Des Heil. Röm. Reichsund zur Lissa Graff. Des erstemahl als würklich declarirter Erbherr nebst Iero...
  • Die Wachsamkeit des Christen gegen einen unvermuhteten Tod, als der Weiland Wol-Edler, Wol-Weise und Wolbenamte Herr Herr Daniel Zugehör Wolverordneter Assesor des Rachts, und Wol-meritirter kirchen-Eltester ben unser Christlichen Gemeinen, wie auch weitberühmeter Pulve...
  • Trawer und Ehren-Gedächtniss So Uber die Hochansehliche Christ-Adeliche Leichbegängniss Des Hoch- und WolEdlen Gestrengen Vesten auch Hoch- und Wolbenambten Herrn Christoff von Dyherrn auf Streitelsdorff Ludwigsdorff Kreppelhoff Rohnaw und Niderleppersdorff: Röm. Käyss. auch zu Hungarn unnd...
  • Smutna Kamoena na [...] dzien pogrzebu [...] Iana z Grilewa Grilewskiego przez Grzegorza Sochowicza napisana
  • O Wýmjtánj Němého y gakéhokoli giného Dábelstwj, Kázánj. Včiněné Shromážděnj Českému w Lessně Polském w Neděli Oculi [= 7. března]. Leta 1649
  • Calendarium sanctarum. Kalendarz Święcic: abo Dziennik doroczny [...] z ksiąg katholickich pisarzów, o zyćiu SS. Bożych [...] zgromadzone [...] roku [...] 1681
  • Lzy smutne na pogrzeb [...] Elzbiety Winklerowey [...] przez X. Kaspra Santhoffa [...] przypisane [...]
  • Questa abo pytanie jesli zakonnik abo opat dobrami tak ruchomymi iako nie ruchomymi dysponować moze iako własnymi privata autoritate napisane przez F.X. Andrzeia Chlewskiego
  • Lodz Opalenska abo na sczesliwy wiazd na swe biskupstwo [...] Jedrzeia Opalenskiego [...] biskupa poznańskiego [...] oda Kaspra Miaskowskiego
  • Łzy smutne po zesciu [...] pielgrzyma Słupskiego pisany przez Iana Snieznica
  • Proca Dawidowa piąćią kamieni uzbroiona abo list pokorny do [...] posłow koła rycerskiego, na seym [...] w roku [...] 1623. przećiwko mało mądremu [...] ale sławę bliźniego sczypiącemu [...] pisaniu [...] akademikow krakowskich, na seymiki przeszłe, seym wzwysz mianowany uprzedzaiące, na [...]
  • Sława potomna [...] Raphała hrabie z Leszna [...] Przy Jego pogrzebie. Roku 1636. dnia 1 września wspomniana
  • Hystorja o téźkych protiwenstwich cyrkwe ceské, hned od počatku gegjho na wjru krestianskau obracenj, w létu [...] 894, aż do leta 1632 [...] s pripottenjm hystorye o persekucy Waldenskych roku 1655 stale
  • Gabinet osobliwy królów polskich y monarchów do Polski się akkomodujących [...] wystawiony roku 1707
  • Śmierć dobra, szczęśliwa z cnot, zasług, i dokładnego przygotowania. Na [...] Macieiu [...] Budziszewskim widoczna. Kazaniem pogrzebowym na dniu 30. października, Roku 1769 [...] przez [...] Stanisława Konarskiego [...] opowiedziana. Na żądania [...] drukiem przez oczy stawiona
  • Widok z wyroków Boskich, śmierci ludzkiey na [...] Teressie z Mycielskich [...] Skoroszewskiy [...] oczywisty [...] przez [...] Stanisława Konarskiego [...] roku 1768 [...] w trzech przemowach przy wyprowadzeniu, oddaniu, y spuszczeniu ciała [...] wystawiony
  • Honor y fortuna mężowi uczonemu hołduje. Co że tak jest: na winszowną pochwałę [...] Szczepanowi Skrzebowskiemu [...] Piotr Gembicki [...] w publiczney kaplicy Akademii Poznańskiey opowiedział. Roku [...] 1767 [...] 17 lipca
  • Wiązanie w herbowney Nałęczy od Szkoły Ekonomiczney, przez [...] Leona [...] Raczyńskiego [...] fundowaney [...] podczas [...] imienin [...] fundatora [...] w upominkach [...] złożone roku [...] 1751 [...]
  • Sposob życia pokutnego na swiecie w Trzecim Zakonie od Seraficznego S.O. Franciszka [...] podany [...]
  • Kazanie na pogrzebie ś.p. [...] Mikołaia z Wybranowa Swinarskiego [...] w roku [...] 1773 dnia 10 sierpnia pochowanego przez [...] odprawione
  • Kazanie w dzień s. Barbary [...] Pod czas urzędowego wprowadzenia [...] Tomasza Guzowskiego [...] na probostwo wyszogrodzkie R. P. 1781. Od Kajetana Karmowskiego Franciszkana powiedziane
  • Przygotowanie do dobrey i szczęśliwey śmierci
  • Krotki Sposob Rozbierania Y Rozeznania Postepku Duchownego. Przez [...] Thomasza a Iesu [...] Teraz od niektorego tego Zakonu Zakonnika z Hiszpańskiego ięzyka na Laciński, y z Lacińskiego nie dawno na Polski, przełożony
  • Pamiątka abo katalog Szczęślivvey śmierći Niektorych Zakonnikóvv Soc. Iesu. Częśćią Męczenską Koroną Częśćią Zywota Swiątobliwością znacznych
  • Rozmyślania Męki niewinnej Jezusa Chrystusa, Pana naszego z modlitwami. Potym Różany wianek Najświetszej Panny Maryej. Przydatne są modlitwy przy Mszy świętej do Kommuniey, y Litanie
  • Kazanie na Uroczystym pochowaniu ciała J. W. Sp. Ludowiki z Czapskich Skorzewski podkomorzyny i starościny w Kościele Pyzdrskim Franciszkańskim Dnia 22. Miesiąca Maja przez x. Karola Boromeusza Chełstowskiego S. T. D. Kustosza Gnieźnieńskiego Franciszkana powiedziane
  • Palatium sive pandochium Reginae Caeli, Caelitumque, In Conclavia duodecim Distributum Repetis typis in stauratum Anno Apud Deiparam Virginem Domestyci Verbi M.D.CC.XXIX
  • Kazanie na Kapitule Kaliskiey, przy szczęśliwie dotrzymaney Godności Prowincyalskiey Nayprzewielebnieyszego Oyca Jozefa Biernackiego S. Theol. Doktora, Prowincyi Polskiey, y części Slaskiey, prowincyała. Kommisarza generalskiego In Conspectu Capitulariter zgromadzonych P.P. Oyców Prowincyi...
  • Faederata Trium Decanatuum Sodalitas in Celeberrimo Archidiaconatu Psczevensi: Tergemino Sacrorum conjurata Voto, Ad dandum defunctis sodalibus Succursum Post dirae Pestis contagia iterum In lucem porrecta. Anno Faederati cum Natura Humana verbi Incarnati 1713
  • Krotkie medytacye albo Rozmyslania o Rzeczach Ostatecznych podzielone Na każdy Dzień Miesiąca Z nauką iak żyć dobrze kazdego czasu przez Iednego Franćiszkana Konwentu Krakowskiego wydane a teraz Powtornie przedrukowane Roku Pańskiego 1744. z Pozwoleniem Starszych
  • [Wieczność piekielna]
  • Przemysły zysku duchownego abo nauki Do prędkiego w drodze Bożej postępku. Nie tylko ludziom Duchownym, ale y świeckim o zbawienię dbaiącym, przyzwoite, napisane przez x. Kaspra Druzbickiego Societatis Jesu A po śmierci tego do druku podane
  • Instrukcya Rzymska o Sądach, y processach, iako maią być formowane, y wydawane przećiw Czarownicom y rożnemi zabobonami bawiącym się, abo podeyzrzanym. W Rzymie naprzód Roku Pańskiego 1657...
  • Historya S. Jana Nepomucena męczennika, Praskiego Katedralnego kanonika, Osobliwego Patrona, y Obrońcy Sławy ludzkiey, z Niemieckiego, na Polski Język za staraniem Pewney Damy Polskiey Przełożona z Pozwoleniem Zwierzchności Roku 1724
  • Perillustri admodum reverendo Domino Erminoldo Babczenski Sacri Ordinis canonicorum De Saxia praeposito Calissiensi, [et] Stavisinensi Conclusiones ex Universa Theologia Una cum hoc Opusculo dedicat R. D. Martinus Królikiewicz Marianae Academiae Cancellarius
  • Axiomata christianae Philosophiae Eruta ex considerationis quadruplicis Aeternitatis ex Italico Io. Bapt. Manni Latine reddita
  • Akty nabożne do Ran Ukrzyżowanego Jezusa, Do Troyce Przenayswiętszey Mądrości Przedwieczney do Matki Przenayswiętszey z Przydatkiem nabożeństwa do Opatrzności Boskiey przedrukowane
  • Leo nascente in terris Leone de Tribu Juda e gentilitio Zarembarum Muro Sub sepulchrale faxum detrusus ac Inter Justa Parentaalia perillustris olim [et] reverendissimi Domini D. Ioannis Zaremba Mankowski canonici Cathedralis Posnaniensis, [et] peraugusti capituli patris praepositi...
  • Animi per universi fastidia a mundo, a terra, a caelo, a se ipso, in Deum salientis imago, Repetitis passim Typis, auctore Gualtero Paulo e Soc. Iesu in Archigymnasio Viennensi SS. Theol. Doct. [et] Prosess. ordinario...
  • Bractwo Najsłodszego Serca Jezusowego z Odpustami, od Stolicy Apostolskiej, na zawsze nadanemi W Kościele Kaliskim Soc. Jesu na powszechny chrześciańskiego ludu pożytek założone
  • Upantesis [gr.] Illust[rissi]mo ac R[evere]nd[issi]mo D. Matthiae Lubinski Dei et Apostolicae sedis gratia episcopo Posnaniensi senatori constantissimo. Pietatis, Prudentiae, Liberalitatis exemplari Summacum gestientis animi laetitia [et] gratulatione
  • Kazanie w kościele nowo-wystawionym przy Pierwszym Obrządku nabożeństwa miane w Ociążu przez x. Gabriela Cedrowicza Kanonika Łęczyckiego Plebana Opatowskiego, i Słupskiego, Kaznodzieję Szkół Woiewodzkich Kalis
  • Rekollekcye czyli cwiczenia duchowne osobliwie dla postępku w cnocie, i zbawiennego pożytku zakonnych panien wydane
  • Iskierka Serdeczna z Książeczki Cwiczenia Duchownego Patryarchy y Oyca Swiętego Ignacego Zgromadzenia Jezusowego Fundatora to iest Zobszernego Miłości świętey pożaru, Ogniem z Nieba na ziemię przyniesionym...
  • Medulla precum sive orationes ex variis authoribus probatis et approbatis per Andream Burglewicz in alma Universitate Cracoviensi laureatum, Notarium Apostolicum...
  • [Obwieszczenie województw wielkopolskich dot. wojska pruskiego]
  • Na dzień imienin Jaśnie Wielmożney Jmći Pani Konstancyi z Jordanów Walewskiey kasztelanowy spicimirskiey od Collegium Piotrkowskiego XX. Scholarum Piarum
  • Vorbereitung zur Huldigung, eine Predigt über Sprüch. Sal. XXIX. v. 14 gehalten den 7-ten May 1793. in Posen von George Wilhelm Behr, Consenior der Reformirten Gemeinen in Südpreussen und Pastor in Orzeszkowo in der Woywodschaft Posen bey Zirke oder Sierakow
  • Die Policey-Kommission, ein den 17ten Junius 1791 gegebenes Gesetz
  • Epos divorum Decanatus Unieioviensis Illustrissimo Principi ac Reverendissimo Domino, D. Matthiae Lubienski, Archiepiscopo Gnesnensi, Legato Nato, Regni Poloniae Primati, Primoq[ue] Principi Inter secundus Honoru ac Muneris Hierat chici[?] nuptias, ac nova Sacerdotalis seculi...
  • Żałosna rozmowa Calliopy z Urania, na pogrzeb sławney pamięci zacnie urodzonego P. Ie[go] Mosci Pana Andrzeia z Miaskowa Miaskowskiego
  • Iustitia orthodoxae religionis vindex, Caecum Idolorum Amorem, tenebris condemnans. Ad Purpureum, Rosarum Centifolium, Illustrissimi Excellentissimi Domini D. Stanislai in Słupow Szembek. Pincernae Lublinensis V. Mareschalci Tribunalis Regni Reflorescens. In publico...
  • Oratio in Inauguratione Gymnasii Opaliniani, noviter Siracoviae erecti
  • [Uniwersał Andrzeja Opalińskiego 1623 IV 26]
  • Compendium Ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensium sub auspiciis Ilustrissimi et Reverendissimi Leonis de Chomęcice Morawski Ecclesiarum Metropolitanae Gnesnensis Cancellarij, Archidiaconi Cathedralis Posnaniensis, Collegiatae Siradiensis Praepositi...
  • Philippica Lubransciani Tullii, erga Antonium seu Liber votivus, Perillustri, Clarissimo [et] admodum Reverendo Domino M. Sario de Wilkoszowice, Wilkoszowski, Utriusque Juris Professori, Collegae...
  • [Petycja obywateli Leszna do króla Stanisława Augusta]
  • Edykt dla wszystkich w ogolności kraiow JKMci niewyłącziąc Sląska, względem Dochodzenia i Karania Oszukaństw i Opieszałości, zdarzonych przy Kassach J.K.Mci kraiowych, i inszych Publicznych Skarbach. Wydany w Berlinie dnia 30. Maia Roku 1769
  • Obwieszczenie względem podatku Czopowego y od rzezy w miastach Prus Południowych
  • Vor Thür der Lateinischen Sprache
  • Epicedium in mortem Reverendi et incomparabilis viri D. Philippi Melanchthonis scriptum Posnaniae a Iacobo Kuchlero Hyrschbergensi. An. 1560. Maij 15
  • Fernere continuation des glücklichen Successes so Ihr. Kon. Maj. zu Polen Armee unter dem Commando Ibr. Excell. des General Gansiewsken Neulicher Zeit wider die Schwedisch- und Churfürstl. Brandenburgische erhalten Wiedann auch die Eroberung der Stadt und des Scholsses Lanczicz...
  • Exercitium oratorio - concionatorium de extremis septem verbis Sanctissimi Domini et Redemptoria nostri Iesu Christi, Divina favente gratia [et] ductu Reverendi, nec non Doctissimi Viri, D. Andreae Węgierski, Ministri V. D. [et] Rectoris Gymnasij Lesnensis elaboratum...
  • Oratio gratulatoria in Natalem Celsissimi Principis ac Domini Domini Christiani, ducis Lignicensis, Bregensis [et] Wolaviensis dicta ab Henrico Martinio, Ph. [et] M.D. Consiliario [et] Archiatro Ducali, XIX. April Anno MDCLXX
  • In nuptias Generosi ac vere nobilis Domini D. Andreae Opalensky et Praestantissimae omnibusq[ue] virtutibus ornatissimae Virginis Catharinae Filiae Magnifici Domini, D. Ianusij a Cosczielecz, Palatini...
  • Panegyricus virtutum [et] meritorum immortalium Illustrissimo [et] Reverendissimo D. Matthiae Lubienski Archiepiscopo Gnesnensi, Legato Nato, Regni Poloniae Primati, Primoq[ue] Principi. Ad primum [et] celebrem Archiepiscopalis Sedis Gnesnensis ingressum...
  • Salutare languentis patriae antidotum Ex Virtute ac Nomine Illustrissimi et Magnifici Dni D. Raphaelis Leszczynski Comitis in Leszno, Heredis in Smigiel, in Rydzyna, in Zaborowo, in Dąbecz, in Gołanice, in Goślina [et]c. [et]c. Vexilliferi Regni Schovensis...
  • Nowiny z Poznania o gwałtownym zburzeniu zborów Ewangelickich: przytym y zniesienie potwarzy o Toruniu do druku wydanych
  • Kalendarz polityczny Na Rok Pański 1753 Przybyszowy. Po przestępnym Pierwszy
  • Proteus de clade Gedanensium insigni in Prussia, circa pagum Rokitki, die XVII. mensis Aprilis a nostris recens accepta Ioachimo Volsc. Bilscio Equite Polono Autore Anno Domini M. D. LXX. VII
  • Spiegel gutter Obrigkeit [...] In einer Predigt gehalten zur Lissa in Gross-Polen Beym Christlichen Leichbegängnusse undletzten Ehrendienste Des weyland hoch und Wolgebornen Herrn herren Raphaelis, Graffens von und auff Lissa, Wojewoden zu Bels, hauptman auff Hrubeschow und Dubin...
  • Klage welche wegen des zwar sehr sanften und Seligen in Ansehung aber der hinterlassenen allzufrühzeitigen und Höchst-schmertzlichen Ablebens des Weiland Edlen Gross-Achtbahren Wolweisen und Hochbenahmten Hn. George Stoltzes Eines Edlen Raths-Collegii in der Hoch-Gräfflichen...
  • Den Schlutz Eines Rühmlichen Lebens-Wandels unter dem Bilde Einer vollendeten Schiffarth und glückseligen Landung wolte über erhaltene betrübte Todes-Post des Weyland Edlen Wol-Ehrenvesten Wolweisen hoch und Wol-Benambten Gn. George Stoltzes Vornehmen des Raths...
  • Der zu Rama begrabene Samuel, Als Im Frieden hingefahrne Diener des Herren An der werthen Person Des hoch-Ehrwürdigen Gross-achtbarn und Hochgelahrten Herrn M. Samuel Hentschels Der Vereinigten Kirchen von der...
  • Elegia lugens, Euterpe plaudens in Moesto Obitu; Laeto Abitu Plurimum Reverendi, Amplissimi, Doctissimi, Praeclarissimique viri Dn. Samuelis Hentschelii, Ecclesiarum Unitarum Invariatae Confessionis August in...
  • Da der Edle Ehren Veste und Wohl-benahmte Herr Jacob Bailly, Dess Weyland Wohl-Edlen Wohl-Ehrenvesten und hoch-Benahmten Herrn Johann Baillys, Gewesenen Vornehmen Rauss- und Handels-Manna in der Freyen...
  • Unglück besser als Glück, bey dem Seeligen Abschiede aus dieser Welt der Edlen hoch-ehr-und Tugendreichen Frauen Anna Elisabeth gebohrner Zemischin, des Edlen WohlEhrenvesten und Wolbenamten Herrn...
  • Das Hertz der Alten Treue Im hertzen aller Frommen begraben. welches Bey dem höchstschmertzlichen Todes-Fall Des weylan Hoch-Ehrwürdigen in Gott Vaters Gross-Achtbaren und Hochgelahrten herren Dn. Joachimi...
  • Das Tod-Austreiben eines Christen wolte bey angestellten Leichen-Solennien der hoch-und Wohlgebohrnen Gn. Frauen Frauen Anna Maria Unruhin, gebohrner von Bojanova Bojanovskin, Frau Podstolin
  • Bey dem den 14 Novembr. Anno 1717. Mit Christlichen Ceremonien offentlich angestellten Leichen-Begängnüss Tit: Herrn Ludwig Hanisches Vornehmen Kauff-und Handels-Herrn in Lissa Welcher abgewichen
  • Christianorum Certamen et Solamen, das ist Gläubiger Christian Streit und Herrligkeit. Uber den Trostreichen Spruch Pauli 2. Tim. 4. Ich habe einen gutten Kampff gekamofftet, etc. Erklaret Bey Christlicher...
  • Christliche Abdanckung Gehalten bey Hoch Adlichem Leichbegängnuss Der weyland Wol Edlen, VielEhren, Hoch Tugendreicheu Frawen Helena Stangin geborner von Uchtritzin Frawen auff Kunitz und Kaltenhautz In Lissa Den 5 Februarij des 1642 Jahres Durch Alexandern von Glaubitz auff Peitsch
  • I. N. J. Christliche Trawer und Trost-Gedancken Bey Volck-reicher Leich-Bestattung, Des weyland Ehren-vesten, Vor-Achtbarn und Wohlbenahmten Hn. Johann Goldammers, Fürnehmen Bürgers, Kauff-und...
  • Ecclypsis moeraci lachrymarum imbre pientissimae matris [...] Eccl. Conf. Boh. Unitatis irrorata. Quod aevo quadrilustri quinq[ue] Patres seniores amiserit
  • I. N. J. Der Frommen Seelen Billiches Un-vergnügen an der Eitelkeit, bey Ansehelicher Leich-Bestattung, Dess weyland Wohl-Ehren-vesten, Gross-Achtbarn und Wohl-benamten Herren Martin...
  • Gross-Polnischer Historien-Wirthschaft-Arzney- und Schreibcalender, Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi [1791] [...]
  • Virtus invidiae victrix. Aetatis sua 53
  • O sztuce woienney rozmowa y popis publiczny w dzień doroczny szczęśliwey Koronacyi Nayiaśnieyszego Krola Stanislawa Augusta Pana Naszego Miłościwego Przez WW. Jch MCiow Panow kawalerów Collegii...
  • Rád cýrkewnj Gednoty Bratřj Českých, podlé Učenj Krystowa, a přikladu prwotnj Cýrkwe ku pobožnému ostřjhánj hned w půwodu wyzdwiženj: Nynj pak z přičin hodnych wubec wydaný
  • Replika na nowiny z Poznania ktore Minister ieden trefny tego Roku rozsiał po Prusiech. Zamyka w sobie 18. Paragraphow, z responsem na kozdy[!] z osobna przez Iana z Prus Golubskiego
  • Regulae vitae sapientis, harmonicae, tranquillae, actuosae negotiis obrutae, liberaliter otiosae, peregrinantis denique
  • Lekarstwa domowe Dla poratowania zdrowia ludzkiego w chorobach, y nagłych przypadkach Znowego zielnika zebrane y dla mnieyszego kosztu ludzkieszo[!] nowo wydano. Przydano iako czynić Oleyki, Wodki, Maśći, Soki, Lekarstwa Końskie, Kąpieli Białogłowskiey płći należące W. W. X. W. L. R. 1687
  • Prawy conterfect, abo Gruntowne Sieroctwa we wszystkich żałosnych y nie wezelnych[!] okolicznościach iego opisanie kędy front doskonałego y porządnego, rzeczy teyże materiy służących położenia, osobliwe też zaraz...
  • Wieniec różany Królowey NIebieskiey Naśw. Bogarodzice Panny Mariiey z pietnastu Rozanych Kwiatow Taiemnic P. Chrystust. uwity w Kazdym Kwiatku listków dziesięć pozdrowienia Anyelskiego. Do zbawiennego a naboznego...
  • Fortuney niedostateczney obrotne koło Przy Dźiedźicznym Godźiembie Jaśńie Wielmożnego Pana, Pana IE[g] [M]ośći X. Stanisława z Lubrańca Dąmbskiego. Z Ł[aski] B[ożej] biskupa chełmskiego administratora...
  • Griselida przez Macieja Głoskowskiego napisana Roku Pańskiego 1641
  • Die Liebe im Streite zween den 21 Wein-Wonats, oder am Tage der H. Ursulae dieses zu Ende eilenden 1692sten Jahres mit Liebes Waffen gegeneinander zu Felde ziehenden Kämpffern: Herrn. George Adam Logan...
  • Hertz-erfreute Antwort auff den Freund-Brüderlichen Hochzeit-Brieff, Des Wohl-Ehr-Würdigen und Wohl-Gelahrten Herrn David Klesels, Wohl-beruffnen Pastoris in Hünernl Als solcher sich Mit der...
  • Als der Wohl-Ehrwürdige, Gross-Achtbahre, und Wohl-gelahrte herr, Herr David Klesel Wohlverordneter Seelen-Sorger der Evangelischen Gemeine in Hünern; Die Edle, hoch-Sitt und Tugend-belobte [...] Ifr. Anna Eleonora des Edlen, Wohl-Ehrenvesten, und Wohlbenahmten herrn...
  • Monumentum viro Nobilissimo Matthaeo Lamperto, Fraustadiensium quondam proconsuli optime merito Consuli Emerito Scholarchae gravissimo, [et]c. [et]c. cum anno M.DC.XCIII. d. XXVII Julij solennissimis exequiis honoraretur sacratum
  • Bey dem Gott gebe glücklich angestellten Hochzeit-Fest Herrn Gottlieb Rosenberg Wohlverdienenden Cantoris in Raudten und der Jungfer Christiana Elisabeth, Gebohrnen Schindelin, war der 16. Junij Anno M.DC.XCIII Wolte Seine Schuldigkeit Glückwünschend ablegen Ein Verwandter Freund
  • Die dreyfache Trauer So bey der edlen, Hoch Ehr-und Tugendbegabten Frauen Elisabeth, gebohrnen Prosin des Hoch-Ehrwürdigen, Gross-Achtbahrn und Hochgelahrten Herzn Herrn M. Johann Zircklers...
  • Die Triumphirende Tugend So Inder Hochst-Ruhm-Preisswürdigsten Persohn Der Allerdurchl. Röm. Kaysserin, in Hungarn, und Böhaimb Königin, unserer gewesenen Allergn. Regentin und Landes-Mutter
  • Der Sechste Carolus Die Sonne dieser Erden, treibt ihre Influentz Ins Glogsche Fürstenthum, Wenn ERzum ewigen und unterblichen Ruhm Den Grafen Nimptsch auffs neu Lands-Hauptmann lässet werden...
  • Medice, cura te ipsum, Artzt, hilff dir selber, Aus Luca IV, 23. war Beyder Hoch-ansehnlichen Beerdigung, Des Weyland hoch-Edlen, Vesten, hochgelahrten und hoch-erfahrnsten herren, herren Elia Gottfried ...
  • Die bittre Klage Welche bey dem Grabe Des Weyland Wohl-Ehrwürdigen Grossachtbahren und Wohlgelahrten Herrn M. Johann Melchior Körbers, Der Evangelischen Kirch-Versam[m]lung in Weigmansdorff In der Kron
  • Ziemia Swięta do Polski przeniesiona albo |droga krzyżowa naprzod krwawemi Zbawiciela swiata sladami uprzywileiowana. Potym w Kościołach Braci Mnieyszych Swiętego Franciszka Reformatow, Wielko Polskiey...
  • Msza z prozami stosuiącemi się do czasu z Pisma Świętego złożonemi przez X. Wargawskiego Zakonu Swiętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Exprowinciała, Swiętey Theologii Doktora napisana
  • Walor drogiey slawy Prześwietnego Drogoslawa; Dzielną Rycerskiego Męstwa, Wielmoż: Skorzewskich odwagą, y Heroicznych w Oyczyźnie Czynow Ceną wysoki; z Przedniemi w Koronie Polskiey, Wielmożnych Ciecierskich Prześwietnego Rawicza Kleynotami, w zamienionych Sygnetach ...
  • Przysięga hołdownicza dla Stanów, Rycerstwa, Miast i Poddanych
  • Derer Regenten in Polen In einem deutschen Gespräch-Spiele Durch die Schul-Jugend der Augspurgischen Confessions-Verwandten in Lissa von Johann Benjamin Kretschmer Schul-Bedienten vorgestellete Geschichte
  • Katalog ksiąg w Drukarni Kaliskiej J.K.M. Znayduiących się
  • Wypis osób Prześwietn. Stanu Rycerskiego Które Prawo Mieyskie w Mieście J. K. Mości Poznaniu przyięły, z ksiąg miasta Poznania
  • Copia Literarum Regis Borussiae ad Sm. Rm. Mtem. Poloniarum, Berolini die 21. Januarii 1719 datarum
  • Diploma abdicatronis per serenissimum Augustum regem et Saxoniae electorem extraditum. Abolications-Instrument, wormit [...] der König Augustus Sich Aller ferneren Ansprüche auf die Cron Pohlen verzeihet
  • Zweierley neue Zeitung die eine fälschlich erdichtet von Thorn die ander wahrhafftig beschreiben von Posen
  • Corona nuptialis cum applausu coeli circa conjugium Illustrissimi Excellentissimi Domini Francisci de Słupow Szembek Palatini Livoniae praefecti Tolkmicensis cum Illustrissima Excellentissima Maria Sułkowska comitissa imperii oblata
  • Mowa W. Jmć Pana Mikołaia Strepo Buczynskiego Burgrabiego Grodzkiego Ziemi Łomżyńskiey na Reasumpcyi Trybunału Koronnego witaiąc Jmieniem Palestry Roku 1778. die 3. 7bris w Piotrkowie miana
  • Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa woiewództwa y powiatu Poznańskiego
  • Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewództwa y Powiatu Poznanskiego
  • Compendium Ordinationis Generalis Judiciorum Tribunalis Regni Posnaniensis Majoris Poloniae sub auspiciis Jllustrissimi [et] Reverendissimi Christophori in Słupow Szembek [...]
  • Compendium ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensium Majoris Poloniae sub Auspicijs Illustrissimi et Reverendissimi Christophori in Słupow Szembek [...]
  • Compendium Ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensium Majoris Poloniae. Sub Auspicijs Illustrissimi [et] Revernedissimi Ignatii in Cienia Cienski Cancellarii Gnesnensis Metropolitani [...]
  • Compendium Ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensium Majoris Poloniae Sub Auspiciis Illustrissimi [et] Reverendissimi Ludovici Riaucour Episcopi Ptolomaidee, Canonici Metropolitani Gnesnensis [...]
  • Compendium Ordinationis Generalis Tribunalis Regni Posnaniensis Majoris Poloniae sub auspiciis Illustrissimi [et] Reverendissimi Ludovici Riacour episcopi Ptolomaidae canonici Gnesnensis metropolitani praesidentis [...]
  • Compendium Ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensis Majoris Poloniae sub Auspicijs Jllustrissimi [et] Reverendissimi Sebastiani Mielęcki Canonici Metropolitani Gnesnen[sis] [...]
  • Compendium Ordinationis Tribunalis Regni Petricoviensis sub auspiciis Illustrissimi Reverendissimi Domini Joannis in karse Karski Canonici Cathedralis et Suffraganei Gnesnensis [...]
  • Compendium ordinationis Tribunalis R. Petricoviensis sub auspiciis Illustrissimi Reverendissimi Josephi de Nagłowice Rey Scholastici Cathedralis et Judicis Deputati ex Capitulo Cracoviensi [...]
  • Compendium ordinationis Tribunalis Regni Petricoviensis Illustrissimi Reverendissimi Josephi Korytowski Metropolitani Gnesnensis [et] Cathedralis Posnaniensis Canonici, Tribunalis Regni Praesidentis [...]
  • Compendium ordinationis Tribunalis Regni Petricoviensis sub auspiciis Illustrissimi Reverendissimi Timothei Gorzenski Cracoviensis [et] Posnaniensis Cathedralis Canonici [...]
  • Compendium ordinationis Tribunalis Regni Petricoviensis sub auspiciis Illustrissimi Reverandissimi Xaverii Wierzbna de Werbno Rydzynski Scholastici Gnesnensis Archidiaconi Posnaniensi Praepositi Chodziescensis Praesidentis Illustris Magnifici de Karsnice [...]
  • Compendium Ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensium Illustrissimi et Reverendissimi Felicis Turski Metropolitani Gnesnensis Canonici [...]
  • Officium codzienne z Różnemi nabożeństwami Ku większey czci Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey, także inszych Swiętych Patronów, Krótko zebrane a dla wygody Chrześciańskiey z rożnemi przydatkami odnowione
  • Officium codzienne z Różnemi nabozenstwami Ku większey czci Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey, także inszych Swiętych Patronów. Krotko zebrane a dla wygody Chrześcianskiey z rożnemi przydatkami odnowione
  • Iubilus spiritualis ad majorem Dei gloriam [et] Pretiosissimae Matris Iesu Virginis Mariae Honorem
  • Kazanie na pogrzebie Ie[g]o Mości Xiędza, Zygmunta Cieleckiego, proboszcza poznanskiego, Gnieźnieńskiego, Krakowskiego, Płockiego, kanonika. Miane w Poznaniu w Kościele Kathedralnym przez J. Mci X Woyciecha Pigłowskiego Kanonika Poznańskiego [et]c [et]c A do druku podane [...]
  • Laudatio funebris immortalis mem: Principi Andreae Olszowski Archiepiscopo Gnesnen: Regni Poloniarum Primati a Petro Dunin Societas Jesu in Metropolitana Gnesnen: Basilica Oratore Polono, dicta 1677. a Stephano Poniatowski ex eadem Soc: in Latium[!], traducta 1686
  • Lateinische und Deutsche Reim- und Bibel Sprüchlein, Auf die gewöhnliche Sonntags- und fürnehmster Fest-Evangelie gerichtet. Aus Herrn Johann Heermanns P.L.C. Hoch-verdienten Ober-Pfarrens zu Röben exercitio pietatis, Und der Heiligen Schrifft genommen [...]
  • Fructus in flore Beatissima Virgo Maria in primo suae Conceptionis illibatae instanti virtutibus florida, gratia fructuosa, publicae in aedibus RR. P. P. Ordinis Seraphici Conventualium Per P. Florianum a S. Adriano, in Petricoviensi Scholarum Piarum Collegio Rhetorices Professorem [...]
  • Index omnium quae in Synodis provincialibus ecclesiae Gnesnensis constituta sunt, cum Bullis et Brevibus apostolicis cum decretis et declarationibus sacrarum congregationum cum edictis S. R. M. et aliis, suo loco citatis in commodum cleri [...]
  • Nagrobek abo Pogrzebowy Sermon nad grobem sł. pamięci J. M. P. Baltazara van Meteren Grafa Van Cuick [et]c. uczynion y przezacney frequentiey wystawiony w Kościele Szczepanowskim R. P. 1654. dnia 16. Marca. W Poniedziałek post Dominicam Laetare [...]
  • Oratio in funere Nobilis Ac Generosi Domini, D. Urielis a Krzywosądz Krzywosądzki, Auditoris Philosophiae In Collegio Posnaniensi Societatis Iesu, habita a Ioanne De Mieszkowo Mieszkowski Metaphysice, In Templo eiusdem Collegij. Anno a Partu Virginis [1644]
  • Pogrzeb Iozyaszow Abo Kazanie przy Akcie Pogrzebowym Nad zacnym Ciałem Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana P. Andrzeia Hrabi z Leszna Leszczynskiego, Wojewody Derpskiego, Starosty Dubińskiego etc. odprawione: Roku P. M. DC. LI. Dnia 20. Kwietnia w Kościele Baranowskim przez X. Wojciecha Węgierskiego
  • Błogosławieństwo umierających w Panu albo Sermon pogrzebny przy oddaniu Ziemi Slachetnego Iey Mci niekiedy Paniey Anny hrabianki z Labiszyna Broniewskiey, Iego Mości Pana Hieronyma z Broniewa Broniewskiego ukochaney Małżonki [...]
  • Bractwo Przenayświętszey Maryi Panny Bolesney, Wielkiemi Przywileyami y Odpustami od Stolice S. Apostolskiey nadane a Na pomnoľenie czci teyże Matki y na pociechę wszystkich wiernych do Kaplicy w Kościele Nieparskim wprowadzone. Przez X. Walentego Sowczyäskiego promotora Bractwa tego. Roku Pańskiego
  • Jaculum hymnisonum Seu Affectus devotus, ad S. Joannem Nepomucenum, ejus Clientibus in perenne solatium promulgatus a Concliente F.F.K.K.P.W.O.C.
  • J.N.J. Geistreiche Schul-Gebethe, welche In der Evangel. Luth. Schule zu Lissa täglich gebethet werden. Zur Erweckung brünstiger Andacht, und verständigem Rachdencten desselben Nebst Einer kurtzen und deutlichen Biblischen Tabelle, Welche zur Lesung h. Schrift sehr nützlich und nöthig [...]
  • Słowo Boże w Kaznodzieiach, y Kaznodzieie słowa Bożego opowiadacze. Od przeciwnych sobie zarzutow obronieni kazaniem Imieniem y Zaszczytem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Antoniego z Małachowic Małachowskiego Starosty Ostrołęckiego, Kawalera Orderu S. Stanisława Trybunału Koronnego Marszałka [...]
  • Theoremata logica in Academico Posnaniensi Collegio a Nicolao Iabłonski Phil. [et] Iuris audit. Praesidente M. Ioanne Sobinski, philosoph. doct. [et] Professore. Publicae disputationi proposita. Anno Dni: 1648. Mense Novem: Die hora
  • Theoremata ex universa philosophia, in Academico Posnaniensi Collegio, Praesidente A. R. D. Ioanne Sobinski, canonico Posnaniensi, phil. doct. et professore, publicae disputationi, a Nicolao Iabłonski Phil. et Iuris audit. proposita. Anno Dni 1649. Mense Iulio, Die Hora 2. Pomeridiana
  • Conclusiones philosophicae juxta sensum peripatetico-scotisticum collectae, Sub Tempus canonicae congregationis provincialis patrum in conventu Chocensi Ordinis Minorum Reformatorum publicae disputationi expositae. Anno Domini 1798. die 8va Julii
  • Kurtzgefasste und deutliche Deutsch-Pohlnische Grammatick, Worinnen, mit Vermeidung aller Weitläufrigkeit und Dunkelheit, zum Decliniren, Conjugiren, und richtiger Zusammensetzung der Wörter in der pohlnischen Sprache [...]
  • Thren pogrzebny Nad smiertelnym zeysciem Jaśnie Oswieconey Paniey, JejMci P. Marjanney z Leszna Xiężnej Zasławskiey, Woiewodziney Wołyńskiey ktora Roku M. DC. XLII. Dnia XXII. Kwietnia w Lewartowie z wielką a Pobożną ku Panu Bogu gorliwością spokoynie, y gorliwie w Chrystusie zasnęła [...]
  • Applausus Secundus novo promulgato decano Crobensi Illustri et Reverendo Domino Matthiae Novacki ecclesiae parochialis Konariensis Praeposito exhibitus die congregationis celebratae Konarii 5ta np. Octobris per HS. PS. R [et] CS
  • Relacia podróżnego Cupidina. Przy szczęśliwey actu weselnego celebracii przewielebnego w Bogu Jegomości X. Jana Alexandra Cassiusa zborów ewangelickich wielkopolskich y pruskich conseniora, zboru Leszczinskiego polskiego Kaznodziei [...]
  • Infula illustrissimi ac Reverendissimi Domini D. Henrici Firlei archiepiscopi Gnesnensis, legati nati, primatis, primiq[ue] principis, preciosis lapillis distincta. In quibus Imagines Illustrissimae gentis Firleianae collucent. Primo ingredienti Gnesnensem Archiepiscopatum [...]
  • Życzliwy applaus przy solennym na niezwiędłą przyjazn związku w Bogu przewielebnego Jego Mosci X. Jana Alexandra Cassiusa conseniora y notariusza zborow Wiekopolskich[!] y Pruskich [et]c. [et]c. y Wysoce Urodzoney a przezacney Joanny Zofii Woidowney S.P. [...]
  • Ara Gloriae in qua Illustrissimis Regni Poloniae Proceribuset indigenis devotissima sua vota Cum gratulatione annexa de Chocimensi nuper gloriose obtenta Victoria, deq[ue] optime, Capturalibus, sicnuncupatis Judiciis, ordinata Republica. Humillime consecrat Joannes Redwitz [...]
  • Parnassus, ex quo musae nuptiis auspicatissimis Roebero Chvalcovscianis, novem applaudunt anagrammatibus, erectus a Joanne Redwitz, S.R.Majestatis Secretario, [et] Civit: Fraustadiensis Notario, Wschovae ipso Nuptiarum Die V. Februarii Anno Reparatae Salutis M. DC. LXXIV
  • Purpura magni senatoris, lugubri mortis colore adumbrata in illustrissimo et magnifico domino D. Joanne Korzbok Łącki, castellano Caliss., in Szamotuły, Wronki, Łobzenica, Falmierowo, Krosz etc. etc. domino haereditario [...]
  • Ode De gloriosissimo Christi Salvatoris in Vitam reditu
  • Paradisus Perillustri ac Reverendissimo Patri [et] Domino, D. Paulo Goslawski Divina vocatione abbati Paradisiensi Domino [et] Patrono in solemni consecrationis gratulationis ergo Ab Alberto Regulo Perillustris Dominationis sue humillimo Cliente submisse XIII. Decembris die oblatus
  • Epithalamium na sławne wesele Zacnie Urodzonych nowych Oblubieńców zacnego Pana Andrzeja Bodocha y zacney Panny Lucyey Siekiereckiey sławney pamięci Pana Lurensa Siekiereckiego aptekarza sławnego miasta Poznania pozostałey Córki
  • Wolmeinende Freunden-Bezeugung auff den hochzeitlichen Freuden-Tag [...] Simon Zernau Der Neu-Bojanowischen Schulen Wol-verordneten Rectoris, und [...] Jungf. Anna Susanna [...] herrn M. David Gottfried Arnholds Der Kirchen Augspurg. Conf. in Neu-Bojanowa Wol-verdienten Pastoris [...]
  • Carmen in Natalem Domini a Procopio Skepski concinnatum
  • Illustriss[imo] ac Reverendiss[imo] in Christo Patri, ac Domino, D. Andreae de Bnin Opalinski, episcopo Posnaniensi, ab exteris regionibus. Reduci sospitique Gratulationes a Gaspare Santhoff Allensteinensi Borusso [...]
  • Pierscien na zacne Wesele Iego Msci Pana P. Iakuba ze Zwonowa Rogalinskiego y Iei Msci Paniey P. Elzbietey z Karnkowa Węgierskiey Od Apollina z Parnassu przez Iakuba Zeliciusa podany
  • Vera felicitas a Conrado a Dewitz Studioso Poeseos in Coll. Lubransciano Academico instaurata
  • Amoris in patriam, lectae hostiae. In collegio Lubransciano academiae posnaniensis redivivi. Perillustribus et reverendissimis D. D. peraugusti capituli posnaniensis, praelatis, canonicis ad solemnia geminorum coelestium ejusdem ecclesiae tutelarium [...]
  • Virtus Honorata Przyiemski. Summa powinszowania szczęśliwego wiazdu na Woiewodztwo Poznańskie Jaśnie Wielmożnemu Jego M. Panu P. Stanisławowi Przyiemskiemu, Staroście Koninskiemu, [et]c. w Collegium Societatis Iesu, przez Studenty wyprawionego
  • Actum Petricoviae in Judiciis Ordinariis Generalibus Tribunalis Regni Sabbatho post Festum Sancti Aegidii Abbatis proximo videlicet die Tertia Mensis Septembris Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo Quinto
  • Powitanie Jaśnie Oświeconego Piotrkowskiego Trybunału przez Imci Pana Poleskiego Komornika Ziemskiego Poznańskiego w roku 1753, za łaski J.W. Imci Pana Piotra Sapiehy Woiewody Smoleńskiego
  • Informacya o konwikcie kaliskim Przy Szkołach Societatis Jesu, do Publicznej wiadomości podana Roku Pańskiego 1746
  • Corona gratitudinis liliato candori doctorum primicerii theologorum principis In Religione Franciscana Florentissimi Antonii Thaumaturgi, A Devinctissimo Studio Philosophico Posnaniensi, consecrata. Anno qVo VICtrIX natVra hVMana DIVIno Verbo Coronata
  • I.N.I. Die rechte den Artzt erhöhende Kunst, An dem Beispeil, Des [...] Elise Nitschkens, Philos. et Medic. Doctoris, Ihro weyl. Hoch-Gräfflichen Excellence, des Herrn Generals in Gross-Polen [...]
  • Kazanie Na Drugich Prymicyach Jegomosci Xiędza Jerzego Fenglera w Kościele Parochialnym Osieckim Roku 1784. D. 8. Maia Przez Xiędza Piotra Maszkiewicza Zakonu S. O. Franciszka Prowincyi Wielko-Polskiey Reformata Kaznodziei Ordynaryusza tegoż Kościoła Miane a Z pozwolenia Zwierzchności Duchowney
  • Die Thränen-Tage Menschlichen Lebens Betrachtete aus Mosis Klage Psalm XC [...] bey [...] Leichen-Bestattung des weyland [...] Friedrich Renfftels, der Hoch-Gräfflichen Schmieglischen Gütter Hoch-Verordneten und Hoch-Ansehnlichen Bestandes-Inhabers [...]
  • Die Hand Gottes, als Der weyland Hoch- und Wohl-Edle, Wohl-Ehrenveste, Gross-Achtbare, und Hochbenamte Herr Hr. Friedrich Renfftel, Der Hoch-Gräfflichen Herzschafft Schmiegel, Hoch-Ansehnlicher Besitzer [...] Den 14. Febr. dieses 1696sten Jahres Mit Hoch-Adelichen Ceremonien Beerdiget ward [...]
  • Die Wollust suchte auf dem Bojanovischen Schul-Theatro in einem Kurtzen Actu den 13 und 14 Octobr. Anno MDCCXVI. zu Mittage nach 12. Uhr vorzustellen M. Johann Friedrich Neumann
  • Skarb Nieprzebrany Dobrodzieystw Boskich. Obraz Cudowny Naświętszey Panny Mariey W Opactwie Bledzewskim Rokitnickiey. Opisany Przez X. Iana Kaźimierza Steczewicza Swiętego Pisma y Prawa Doktora Dziekana y Proboszcza Zbaskiego, Roku Pańskiego 1672
  • Krótki o Morowym Powietrzu diskurs. Oraz iakim sposobem od onego sie prezerwowac i w nim kurowac informacya. Ku dobru pospolitemu Miasta I.K.M. Kalisza Wiec i Obywatelow pobliszszych w Sąsiectwie z Miastem tym zostaiących, z-okazyey postrachow Morowego powietrza po stronach sie szerzącego [...]
  • Betrachtung über Das Vergnügen im Tode, in einem Trostschreiben Bey der Baare Der Weyland Hoch-Edlen, Hoch-Ehrenreichen, Höchst Sitt- und Tugendbelobten Frauen Frn. Constantia Elisabeth Hödelhoferin, Gebohrnen Rükertin, Welche Ihr rühmliches Leben nach 40. Jahres weniger 2 Wochen [...]
  • Krotkie na Pismie S. i rozumie gruntuiące się Uwagi nad powszechnym prawem kościelnym w Węgrowie ułożonym dla Ewanielików Oboyga Wyznań w Polszcze i Litwie znayduiących się
  • Epistola Comitis Tarlo Palatini Lubliniensis Pro-Regimentarii supremi Exercituum Regni Poloniae ad SS. Dominium Nostrum PP. Clementem XII
  • Uniwersał Antoniego Sieroszewskiego, konsyliarza i regimentarza województw poznańskiego, kaliskiego i ziemi wschowskiej wielkopolskich
  • Conclusum Naiaśnieyszego Krola J.M. Augusta II. Pana naszego Miłościwego, Stanow Koronnych y W. X. L. na Radzie Walney Seymem Lubelskim postanowioney, pod Kontinuacyą Generalney Konfederacyey Sandomirskiey, w Grodnie dnia 16. Miesiąca Grudnia Roku 1705
  • Uniwersał zwołujący sejmiki na 13 Września. Dan w Międzyrzeczu d. 13 sierpnia 1712
  • Directorium Officii Divini et Missarum Juxta Rubricas Breviarii [et] Missalis Romani nec non Decreta S. Rit. Congr. Usui Patrum Societatis Jesu Collegii Posnaniensis accommodatum In Annum Domini 1773. Post Bissextilem Primum
  • [Pałac wieczności]
  • Upominek na wesele Ich Mosci. Wielmożnego Pana Jego Mości. P. Iana z Zurowa Daniełowicza podstolego koronnego, chełmskiego [et]c. starosty y Iey Mosci Panny Elżbiety ze Bnina Opalinskiej marszalkowney nadworney koronney [et]c. [et]c
  • Pandora omnis gloriae [et] virtutis Jllustre simulacrum Illustri Excellentissimo ac Admodum Reverendo Dno D.Valentino Joanni Wirobowski In Alma Universitate Crac: Artium Magistro [et] Philosophiae Doctori Jnibiq[ue] [et] in Stanislavoviensi Academia quondam Professori [...]
  • Compendiosa narratio martyrii quinque Persarum, non ita pridem, a Patribus Carmelitis Discalceatis qui Hasphani in Perside penes Persarum Regem morantur, Baptisatorum. Excerpta ex litteris, quas dictorum Patrum Superior his ultimis diebus [...]
  • Vindex gladius Illustrissimi Tribunalis Petricoviensis [et] Patriae infestatae [et] Innocentiae oppressae Defensor [...] Regni Tribunalis Petricoviensis Deputatis Judicibus sub Schematibus Poeticis Per Obligatam suo Nomini Scholarum Piarum Collegii Petricoviensis Poesim porrectus Anno [...] 1682
  • Szturm smoleński
  • Compendium ordinationis Tribunalis Regni Petricoviensis Najoris Provinciae] sub auspiciis [...] Josephi Glaubicz Rokossowski Canonici Metropolitani Gnesnensis, Archi-Diaconi Sremensis, Vicarii in Spiritualibus, [et] Officialis Generalis Posnaniensis [...]
  • Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej pow. kościańskiego i ziemi wschowskiej 1792.05.06
  • Dowod wzaiemnego ku sobie przywiązania, na zaręczonym po śmierci ratunku każdego z braci i sióstr w Dekanacie Kościańskim duchownie sprzymierzonych ugruntowany, z warunkami swoiemi, temuż braterstwu na widok wystawiony dnia 5 miesiąca listopada roku 1798
  • Den Wohl-Ehrwürdigen, hoch- und Wohlgelahrten Herren Hrn. Michael Reimann, treuwachsamen Seelen-Sorger der Evangel. Gemeine zu Tscheplau Welcher den 15. Mertz 1745 in Seinem Erlöser Mit 29. Jahren und 26. Wochen [...] desselben [...]
  • Gesetzliche Bestimmung, mittelst welcher die durch Berträge oder Gewohnheiten nach dem Julianischen Kalender angeordnete hütungs- und hebungs-Termine auf die Jahrstage des verbesserten und Gregorianischen Kalenders verlegt werden. Berlin, den 31ten August 1800
  • Radość zbawienna tak żywym jako i zmarłym z Paska Pocieszenia Maryi wypływająca, dla wygody czcicielów Maryi, łaskami słynącej w kościele odolanowskim. Szczodrobliwością Wielmożnych Ichmość Państwa Damazego i Maryanny Borzęckich [...]
  • Obiasnienie sprawy Ur. Wawrzyńca z Będorzyna Będorskiego, z Wielebnym Klasztorem Lubińskim w Woiewództwie Poznańskim, Powiecie Kościańskim znayduiącym się, Nayiasnieyszemu Krolowi JMCi i Prześwietnemu Departamentowi Sprawiedliwości z iak naygłębszą podane pokorą
  • Mowy Jasnie Wielmoznego JMCi Pana Xawerego Kwileckiego chorążyca poznanskiego, posła Jego Krolewskiey Mosci na seymik do woiewództw wielkopolskich w Srzodzie Roku 1782. dnia 19. Sierpnia miane
  • Głos Urodzonego Szymona Wronieckiego, obywatela Miasta Wolnego wydziałowego J.K.Mći Poznania na zgromadzeniu ogólnem mieyscowem gminnych. Dnia 14. kwietnia 1792. przy zagaieniu elekcyi magistratu na Ratuszu poznanskim miany
  • Opisanie Schiff-hausenskiego balsamicznego plastru z rossyiskiego na polski język przetłomaczone
  • Kommissya porządkowa cywilno-woyskowa powiatu Kościańskiego i Ziemi Wschowskiey
  • Cirkulare an die sämmtlichen Erbherrn der adelichen Güter
  • Sławo od sławy nie wszystkim na sławę pom.[...] patrona świetego Jana Nepomucena w kościele wschowskim w.w. O.O. Bernardynów podczas prześwietnego senatus consilium ogłoszona Roku Pańskiego 1742. 16 May Po tym honorowi Jasnie Wielmoźnego JMCi Pana Andrzeja z Brudzewa Mielzynskiego [...]
  • Indaganda oder topographisch-statistische Fragen über den Zustand und der Beschaffenheit des Dorfs [Juków - rkps] in dem Kreise des [...]
  • Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej pow. kościańskiego i ziemi wschowskiej
  • Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej pow. kościańskiego i ziemi wschowskiej
  • Magistrat miasta wydziałowego Poznań
  • [Odezwa obywateli miast woj. poznańskiego, kaliskiego, gnieźnieńskiego]
  • Powinszowanie Laski Wielkiey W. X. Litt: Jasnie Wielmoznemu JMCi Panu Gurowskiemu Kawalerowi Orderu Orła Białego, S. Stanisława, Alexandra Newskiego, i S. Anny
  • Na dzień Imienin Jasnie Wielmoznego JMCi Pana Władysława z Gurowa Gurowskiego Marszałka Nadwornego W. X. Litewskiego Orderów Orła Białego, Alexandra Newskiego, S. Stanisława, y S. Anny Kawalera, Generała Lieutenanta Woysk Koronnych, Rotmistrza Kawaleryi Narodowey. Oda
  • [Odezwa komisarzy cywilno-wojskowych Komisji Porządkowej woj. gnieźnieńskiego i pow. kcyńskiego]
  • [Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, powiatów pyzdrskiego i konińskiego]
  • [Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, powiatów pyzdrskiego i konińskiego]
  • [Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, pow. pyzdrskiego i konińskiego]
  • List okólny do Jaśnie wielmożnych kawalerów orderu S. Stanisława w Woiewództwie Kaliskim
  • Miłość zbawienna sprzymierzonych obornickiego, czarnkowskiego i rogozińskiego dekanatów obowiązkiem ratowania dusz zmarłych braci trzema Mszy św. ofiarami zaszczycona. Pod imieniem Franciszka Ksawerego Rydzyńskiego [...]
  • Erneuertes, erweitertes und geschärftes Edikt, wegen des unbefugten Schiessens in den Stästen und Dörfern. De dato Berlin, den 11ten Julii 1775
  • Publicandum. Für Sämtliche Resp. Landes-Stände und Einwohner. Posen, den 15 II 1793
  • Publicandum 1794.04.09
  • Publicandum 1794.08.23
  • Publicandum 1795.03.07
  • Publicandum wegen Erhebung der Landes-Contribution in der Juny-Rate 1795. Gegeben Posen den 12ten Juni 1795
  • Instruction für die Dorfschulzen, Gemeindeschreiber und Dorfgerichte in Südpreussen. de dato Posen, den 17. Juny 1795
  • Publicandum 1797.10.03
  • Formular der Bekanntmachung des Ablebens Seiner Majestät des Allerdurchlauchtigsten Grossmächtigsten Königs und Herrn, herrn Friedrich Wilhelm des Zweyten, königs von Preussen [...]. Berlin, den 17ten November 1797
  • Avertissement den Salzhandel betreffend. Posen den 25. April 1795
  • Cyrkularz do duchowieństwa katolickiego w Poznańskim Kameralnym Departamencie. Dan w Poznaniu dnia 11 lutego 1797
  • [List pasterski. 19.12.1795]
  • [Obwieszczenie o koronacji cudownego obrazu św. Rodziny w kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu]
  • Prosta prawda Jasnie Wielmoznemu Imć Xiędzu Jozefowi Glaubicz Rokossowskiemu Kanonikowi Gnieźniens: Archidykanowi Szremskiemu, Officyałowi Generalnemu Poznanskiemu, Orderu S. Stanisława Kawalerowi na Trubynał Koronny Prezydentowi. w Dzień Jego imienin przez X. K. T. S. P. Ofiarowana [...]
  • [Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. gnieznieńskiego i pow. Kcyńskiego]
  • Illustrissimo Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Domino Andreae Młodzieiowski Dei [et] Apostolicae Sedis Gratia episcopo Posnaniensi et Varsaviensi. Supremo Regni Cancellario ordinum Aquilae Albae [et] Stanislai equiti [...] Isidorus Minasowicz [...] diem onomasticum gratulatur
  • Zaspokoienie sprawy starostwa grodowego łęczyckiego
  • Festivitati Solemni Viri Nobilis Experientissimi Dn. Georgii Fahrenholcii a Fahrenwald civis Lesnensium Primatii ac pharmacopolae laudatiss: cum Lectissima Virgine Anna [...] Andreae Tschepkii [...] filia [...] congratulantium amicorum vota appalausibilia
  • Sidus ex illustrissimis Nicolai Antonii nominibus.Centum anagrammaticis radiis in paginam reflexum poetico adumbratum carmine ac eiusdem [...] Nicolai Antonii de Łukom Łukomski Abbatis Landensis Ordinis Cisterciensis [...]
  • [List pasterski. Poznań 6.02.1796]
  • [Uniwersał wyznaczający 1.05.1770 jako datę odwiezienia do Poznania trzech podatków]
  • [Obwieszczenie. Poznań 8.03.1777]
  • [Obwieszczenie magistratu miasta Poznania. 29.03.1792]
  • Wiersz z przyczyny imienin Jasnie Wielmozney JMC Panny Raczynskiey generałówny wielko-polskiey
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, pow. pyzdrskiego i konińskiego]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. gnieznieńskiego i pow. Kcyńskiego]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, pow. pyzdrskiego i konińskiego]
  • [Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, pow. pyzdrskiego i konińskiego]
  • [Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, pow. pyzdrskiego i konińskiego]
  • [Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, pow. pyzdrskiego i konińskiego]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. kaliskiego, pow. pyzdrskiego, konińskiego i średzkiego. 08.03.1792]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego]
  • [Obwieszczenie Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego]
  • [Uniwersał Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej woj. Kaliskiego, pow. pyzdrskiego i konińskiego]
  • Sposób doświadczony i niezawodny a im łacnieyszy tym pożytecznieyszy do ratowania i skutecznego leczenia ukąszonych od wściekłego psa, wilka lub innych źwierząt, tudzież iadowitych gadzin, wężów, żmii [et]c
  • [List pasterski Michała Kociełkowskiego]
  • [List pasterski Stefana Łubieńskiego]
  • [List pasterski Stefana Łubieńskiego]
  • [List pasterski Stefana Łubieńskiego]
  • [Uniwersał Łukasza Bnińskiego marszałka konfederacji woj. wielkopolskich]
  • [Uniwersał Łukasza Bnińskiego marszałka konfederacji woj. wielkopolskich]
  • [Uniwersał Szczęsnego Potockiego marszałka konfederacji targowickiej]
  • Gratulatorium illustri ac magnifico domino, domino Alberto a Lasko, palatino Siradiensi, libero baroni in Rittwiany, necnon domino ac haeredi in Kessmarckt et Donaiecz et cet., cum palatinus Siradien. designaretur
  • Mowa W. JMCi Pana Ziemięckiego do Przeświet: Sądu Grodzkiego Poznańskiego podczas sprawy między stanem szlacheckim, religii ewangeliczney reformowaney, ziedney, a duchowienstwem teyże religii, y szlachetnym Wolfem z drugiey strony. Dnia 16. miesiąca stycznia R.P. 1779 miana
  • Wezwanie J. W. Moellendorffa Generała en Cheff Corpus Woyska Pruskiego Kommenderuiącego, niżey podpisanych Deputowanych Woiewodztw Poznańskiego, Kaliskiego y Gnieźnieńskiego Komissarzow do Łowicza; ten miało cel: aby dostawianie dla woyska pruskiego furażu [...]
  • Reducirte Wechselfragen Bestehend in Frag und Antworten
  • [Obwieszczenie Augusta Sułkowskiego]
  • [Obwieszczenie Rady woj. wielkopolskich: poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego]
  • [Obwieszczenie. Leszno 23.10.1772]
  • Ustanowienie Rady Przeswietnych Wojewodztw Wielkopolskich Poznańskiego, Kaliskiego Y Gniezninskiego
  • [Obwieszczenie o ulgach podatkowych]
  • [...] Dass wir nach sovielen nützlichen in Unsrer Residenz-Stadt Reisen gemachten Fundationen auch gesonnen sind eine Iüdische Gross-Gemeinde, so eine Synagoga ausmachet, unter folgenden Bedingungen, von Unsrer und Vortheilen von Ihrer Seite zu fundiren [...]
  • Obwieszczenie Augusta Sułkowskiego 1783.09.26
  • [Obwieszczenie Augusta Sułkowskiego 1784.05.05]
  • [Obwieszczenie Antoniego Sułkowskiego 1780.07.21]
  • Hochfürstliches Reglement dessen was in Zukunft beym Gesuch des Meisterrechts, von Zünften und Zechen in Lissa beobachtet und vermieden werden soll
  • [Obwieszczenie Augusta Sułkowskiego 1772.IX]
  • [...] Stadt Ordnung welche auf diejenige so Herr Boguslaus Graf von der Lissa Anno 1637 herausgegeben, sich gründet. Und mit einigen Puncten, zum Besten der Stadt vermehret, auch von Seiner Hoch Reichs Gräflichen Excellentz Unter Dero eigenhändiger Unterschrift [...]
  • Bei des Höchst-erfreulichen Wiederkunst kunft und noch glücklich vollzogener Vermählung in Dantzig Hr. Excellence [...] Alexander Iosephs von Sułkow Sułkowski [...] mit [...] Anna Grafin von Prependowska [...]
  • Virtus Landelini Hispaniae comitis alieno naufragio in portum sanctitatis devecta a Perillustri Juventute Mediae Classis Gramathices in littore theatralo exposita in Colleg: Posnaniensi Societatis Jesu 1732, Februarij
  • Zdanie na traktat, o doskonałym uspokoieniu duszy w Bogu, z francuskiego na polski język od autora niewiadomego przetłomaczony, przez xiędza Andrzeia Zakonu S. Franciszka Prowincyi Wielkopolskiey bernardyna, i S. Teologii lektora aktualnego [...]
  • [Obwieszczenie dotyczące chorób koni i bydła]
  • Salutaria dignaque memoriae documenta S. Philippi Nerii fundatoris Congregationis Oratorij, omnibus ac singulis cuiuscunq[ue] status personis utilia aeque ac necessaria, aucta aliquarum aliarum eiusdem S. autoris [...] nunc ex Italico omae impresso Anno 1650 in Latinum transfusa
  • Krasna Gora Lubaska, Cudami Boľymi w Kośćiele Lubaskim Nayswiętszey Panny Mariey Wsławiona, y z Rozkazania Jaśnie Wielmożnego Iego Mosci Xiędza Hieronyma Wierzbowskiego [...] Suffragana i Officiała Poznanskiego [...]
  • [Uniwersał wzywający mieszkańców województw: poznańskiego, kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego i ziemi wieluńskiej do wiernopoddaństwa]
  • Krol nieba y ziemi Chrystus Zbawiciel kazaniami na uroczyste swoie święta, pod imieniem naiasnieyszego Jakuba y Ludwika krolewica polskiego y Wielkiego Księstwa Litewskiego od X. Stefana Poninskiego wystawiony
  • Mowa w Dzien 29 Wrzesnia iako wyznaczony Otwarciu Szkoł Po wszystkich kraiach Rzeczypospolitey Od Przeswietney Kommissyi Edukacyyney Miana w Poznaniu przez Xiędza Ignacego Giecy N. W. i O. Prawa Doktora w Akademii Krakowskiey Professora w Szkołach Wydziałowych Poznańskich
  • Katechizm według sposoby[!] nabożeństwa, na Missyach O.O.Reformatów Wielkopolskiey Prowincyi zwykłego się odprawiać, ułożony
  • [Informacja o założeniu szpitala w Trzemesznie 1790.08.01]
  • Kalendarz polityczny na Rok Pański 1738 po przestępnym drugi zawieraiący w sobie rewolucye roczne. Lunacye zaćmienia Słońca y Księżyca, koncylia powszechne, zakony, herezye, seriem krolow polskich. Dzień Narodzenia Panow, y inne rzeczy ciekawe do politycznych rozmow słuzące
  • Epithalamion de nuptiis Illustris et Magnifici Domini. D. Andreae comitis et heredis in Gorka. Gnesnen Valcen [et]c Capitanei [et] Magnificae Dominae. D. Barbarae de Folsteyn. Palatinae Cracovien. [et]c. Authore Iacobo Kuchlero Hirsbergense
  • Carmen de causis et mirando incarnationis opere Filii Dei, Domini, Salvatoris ac Emanuelis nostri Iesu Christi, Dedicatum Ornatissimo ac prudentissimo viro, pietate, eruditione, sapientia [et] virtute praestanti Domino Henrico Strobandt inclytae Rei publicae Toruniensis Scabino
  • Lessus Ultimo honori Exequiarum belluli adolescentuli Iacobi Memorati, Reverendi Doctissimi, et in Ecclesia Christi emeriti viri D. Jacobi Memorati fratr. orthod. boh: in Pol: consenioris Et Concionatoris Polonici Lessnae dignissimi filioli [et] Literarum Tyronis sagacissimi Qui 10. Kal. Sept. A. D.
  • Kronica zywotha, Nauki, y spraw Pana Jezusa Syna Bożego
  • Bey der Gott gebe! glücklichen Ehe-Verbindung und Briesterlichen Copulation Des Wohl Edlen Wohlweisen und Wohlgelahrten herren [...] Friedrich Bergemann Vornehmen Juris Consulenten und F. Wohl Löbl. Gerichts-Collegii der Königl. Stadt Fraustadt wohlverordneten Assessoris [...]
  • Da sich lietz Herr Bergemann Mit der Jungfer Schultzin trauen, (den 23. Mensis Novembr. [1734] in der Königl. Stadt Fraustadt) [...] Die junge Frau höchst vergnügt ins Hochzeit-Bett, Dabey praesentiren Ihm ein schertzhafftes Quodlibet Gutte Freunde die Er kennet Ob Sie gleich find unbenennet
  • Seinen Hoch-theuern Freund [...] Johann Gottfried Rösner hoch-verdienten Bürgermeister hoch-Ansehnlichen Vice-Praesidenten und Proto-Scholarchen der Königl. Stadt Thorn [...]
  • Die Himmels-Berge, Als Selbige Die hoch-Edle hoch-Ehr- und Tugend-begabte Frau [...] Anna Catharina, geb. Kietzlingin, des [...] Herrn Johann Gottfried Rösners, hochverdienten Burgemeisters, Vice-Praesidentens, und Proto-Scholarchens Königl. Stadt Thorn [...]
  • Der Wolgezierte Himmels-berg Durch das zwar Frühzeitige, jedoch höchstseelige Absterben der [...] Matron Frauen Barbarae Zierenbergin, des [...] Herren Ephraim Praetorii [...] Senioris [...] in Thorn und Pastoris an der Kirchen zu St. Marien [...] Hauss-Ehre [...]
  • Vorzügs-Streit der Kauffmanschafft und der Gelehrsamkeit, Am Tage des Rechenbergisch- und Schultzischen Ehelichen Verbündnisses, Welches im Jahr Christi 1716. den 25. Februarii in Fraustadt glücklich vollzogen wurde vorgestellet von zweyen verbundenen Freunden [...]
  • Die rechte Zeit zu freyen Welche bey dem Heyraths-Wechsel des [...] Michael Boguslai Ruttigs [...] Predigers in Thoren [...] und [...] Barbara Elisabeth Baldin, des [...] Matthaei Baldens [...]
  • Landelinus młodości pierzchliwey Swobodnik, Przez pożary piekielne, Kompana swego dręczące, W ogień miłości niebieskiey przemieniony. A na żałobno-wesołą Scenę w Kollegium Kaliskim Soc. Iesu podany Roku Pańskiego 1671
  • Bey dem erfreuten Jubel-Jahr des [...] Samuel Friedrich Lauterbach [...] Pastoris [...] in Fraustadt, [...] Inspectoris der Schulen [...] welches im Jahr 1712 den 30 Octobr. Sein [...] Ende erreichte, wolten Ihre Schuldigkeit ablegen folgende Treu-und Christlich-Liebende
  • Wolverdientes Letztes Ehren-Gedächtniss, dem [...] Samuel Assman, Frey-Herrn von Schlichting [...]
  • Bey dem Albinus- und Grotkischen hochzeitlichen Ehren-Feste, welches den 4. Novembris des Jahrs 1721 in Fraustadt Glücklich vollzogen ward, bezeugete [...] seine aufrichtige Freude, des Herrn Bräutigams treugesinnter Bruder Johann Gottfried Albinus
  • Lob-Gedicht auff das hochzeitliche Ehren-Fest derer Bergmannischen und Roesnerischen Ehliches Verbündniss Den 18. Januarii, des 1689. Jahres auss Liebe gesetzt auf beyderseits mit dienender Pflicht bereit
  • Gamelia Bergemanno-Roesnerana, Mense Gameliano Solennissime Celebrata
  • Bey den Am 18. Januarij Anno 1689. glücklich vollzogenem Bergemann- und Rösnerischen Hochzeit-Feste, wolte zu den im Winter blühenden Rosen Aus Vetterlicher Schuldigkeit gehorsamst gratuliren ein mit aus der Bergemannischen Famili treu entsprossener Diener Andreas Renfftel
  • Liebes-Geschichte des [...] Matthias Bergemannes Vornehmen Bürgers und Kauffmanns [...] und der [...] Theodora Catharina [...] Tobias Rösners [...] Tochter An Ihrem hochzeitlichen Ehren-Feste, welches den 18 Jenner des 1689 Jahres in Fraustadt [...]
  • Der durch Rosen genesene Bergemann bey der Glücklichen Anno 1689. den 18. Januar gehaltenen Hochzeit-Festin [...] Theodoren Catherinen Rösnerin, mit [...] Matthias Bergemann [...] Kauff-und Handelsmann [...] entworffen Seiner Geliebtesten Jungfer Schwester von J. G. R.
  • Alss der [...] Herr Matthias Bergemann hochmeritirter Raths-Assessor Königlicher Fraustadt Anno 1705. den 24. Febr. [...]
  • Das Im Tode gefundene Leben und Gesundheit Bey der Hochansehnlichen Sepultur (war der 18. Februar. Anno 1720) [...] Herren Matthias Bergemannes Renommirten Kauffmanns wie auch hoch-meritirten Raths Con-Senioris [...]
  • Vertreuliches Wechsel-Gespräch über der Einsamkeit und [...] Ehestand, bey [...] Verheyrathung [...] Herrn Christian Bruschkes [...] Cantoris [...] in Fraustadt [...] mit der [...] Anna Elisabeth Deutschländerin Des Weyland [...]
  • Mittleidige Klag und Trost-Worte, welche über den plötzlichen Todes-Falle der [...] Anna Elisabeth Bruschkin geb. Deutschländerin, des [...] Herrn Christian Bruschkes [...] Ehe-Frau, alss selbste Anno 1723. den 6. November [...]
  • Eilfertige Trost-Worte [...] Herrn Tobias Böckelmann [...] Prediger und Seelensorger der Gemeine in Dribitz [...] und dessen [...] Ehe-Liebsten, Fr. Susannen, geb. Rennerin [...]
  • Ideam fidelis Jesu Christi servi, in Funere acerbissimo Viri Plurimum Reverendi, Clarissimi, Doctissimique Domini Dn. Tobiae Boeckelmanni Ad Praesepe Christi Wschovae, Diaconi [...] cum die 28. August: A[nn]o: MDCC.XVIII ex hac militante, in triumphantem Ecclesiam [...]
  • Bey zugedeckten Schmertz wurde Gottes auff gedecktes Hertz, als dem [...] Tobiae Böckelmann [...] Diacono beym Kripplein Christi [...] nachdem er Anno 1718, den 28 Augusti Seines Alters 38 Jahr [...] nach einer 14. tägigen Niederlage [...]
  • Der in die Vorhöfe des himmlischen Tempels gehaltene Eingang [...] des [...] Herren Tobiae Böckelmanns [...] Diaconi [...] in Fraustadt [...] wurde nachdem derselbe d.28 Augusti Anno 1718 [...] aus dieser Zeitlichkeit ward gefordet worden [...] entworffen von Francisco Hödelhofern
  • Als das Buchwäldisch- und Cunradisch Verwittibte Teupitzische der Eheligungs-Fest den 6. Aprilis des 1693sten Jahres In der Königlichen Stadt Frau-Stadt in Gross-Pohlen Glücklich vollzogen ward: Wolte durch nachgesetzte wenige Zeilen sein geneigtes Gemüthe gegen beyde Verlobte entdecken G. S. C.
  • Post nubila jubila! oder die auf so viel Weinen und Trauren erfolgte Freude wolte bey der Buchwald- und Täupitzischen Vermählung, und Ehelichen Verknüpffung So den 6. April vor Jubilate Anno 1693. in Frau-Stadt glücklich vollzogen wurde, Allen sämbtlich Anwesenden [...]
  • Preiss der Schönheit an dem Hoch-Ansehnlichen Buchwaldisch-Teupitzischen Vermählungs=Feste, welches Im Jahr 1693 d. 6. Aprilis zu Fraustadt erfreulichst begangen wurde. Besungen von beyder Fürnehmer Contrahenten Ergebenstem Diener
  • Als die Bintzisch- und Ludewigische Hochzeit Den 23. Februarii Anno 1683. glücklich vollführet wurde, wolte mit nachgesetzten Liebes-Schreiben schuldig auffwarten I.G.F.T.P.
  • Relation, oder Offentliche Nachsage, was bey einer Ehrlichen Zusammenkunfft von zweyen in Liebes-Discursen begriffenen Personen, auffgeschnappet und an des [...] Ernst Wilhem Bintzes [...]
  • Der Liebe Zukker-Kunst wurde auff dem hochzeitlichen Liebes-Feste des [...] Ernst Wilhelm Bintzes [...] Bürgers und Confitirers in [...] Frau-Stadt, mit der [...] Jungfrauen Reginen, des [...] Herrn Friedrich Ludwigs [...]
  • Cupressus aeternum florentis Chwalkowsciorum fame, quam super tumulum Matronae Nobilissimae Dnae Susannae Breitorio-Chwalkowsciae, Nobilissimi atq[ue] Generosi Dni. Joannis de Chwalkowa Chwalkowski [...]
  • Sympathiae et memoriae Chwalkovio-Bergianae sacrum
  • Ode parentalis ad tumulum [...] Joannis de Chwalkowo Chwalkowsky pocillatoris palatinatus kijowiensis [...] regentis castrensis Wschowensis, Optime meriti, qui cum Anno Salutis Nostrae M.DC.LXXXV. die 3. Septembris [...] Placide decesisset [...] consecrata, a Joanne Redwitz, S.R.M.S. [et] Civit. Wsc
  • Über den tödlichen doch seeligen Hintritt der [...] Rosinen Cundisiin, gebornen Klettin [...] Johann Cundisii Vornehmen Bürgers und Buch-Händlers in der Königl: Stadt Frauen-Stadt [...] Ehe-Frauen, welche [...] den 23 Julii dieses 1688 Jahres [...]
  • Die Glückseeligkeit eines geschwinden Todes überlegte bey [...] Beerdigung der [...] Elisabeth Dietrichin, geb. Pförtnerin Des Weyland Wphl-Ehrenvesten Gross-Achthahren [...] Philipp Dietrichs [...]
  • Liebes-Thränen, mit welchen das Grab [...] Elisabeth Dietrichin, geb. Pförtnerin [...] Philipp Dietrichs [...] nachgelassenen Frauen Wittib, am Tage Ihrer Beerdigung Anno 1689 d. 27 Nov. kindlich befeuchtete ihr gewesener Schwieger-Sohn Christian Bruschcke
  • Einem Edlen Hochweisen Rath hiesiger unserer Königlichen Fraustadt, als selbeter In Festo Michaelis ietz-lauffenden 1688. Jahrs Solenniter introduciret wurde, offeriret in diesen geringschätzigen Zeilen seine tieffste Obserwantz unten gesetzter
  • Denen cum Tit. plenis. Verliebten und Verlobten welche in Kaltwasser am Tage Blandinae die Verbindung erwarten; haben zugethane und Verbundene Bluts-Freunde auss Pohlen und Schlesien [...] gratuliren wollen Anno M. DC. LXXXVI
  • Lust zu Bauen, womit der in Gott seelig entschlaffene [...] Martin Fendler, alter Bürger und Schuhmacher [...] am Tage seiner Beerdigung, war der 19 Hornung des 1690sten Jahres, im 69sten seines Alters [...] zu seinem Grabe begleitet wurde, von Samuel Friedrich Lauterbach
  • Eine Ehe-Frau als einen guten Freund, wolte [...] als [...] Johann Gottfried Fiedler, Evangelischer Prediger in Schmiegel, mit [...] Maria Magdalena gebohrner Heynin [...] Anno 1720 den 27 Novrmbris Christ-Priesterlich sich in Schmiegel copuliren liess [...]
  • Bey der Foersterischen und Bruschckischen Ehe-Verbindung, als solche den 13 Januar Anno 1712 in Fraustadt [...] vollzogen wurde, bezeugte seine hertzliche Bey-Freude [...]
  • Das Erlaubte Lieben Wolte Bey dem Förster- und Brüschetischen hochzeit-Festin, [...] den 13. Januar. des 1712ten Jahres [...]
  • Zusagen machet Schuld, als der [...] Johann Daniel Foerster, Weid-und Schön-Färber [...] mit der [...] Catharina Elisabeth, des [...] Christian Bruschckes [...] Tochter, seinem Ehren-Tag, Anno 1712. den 13 Jan. frölich celebrirte, erwiesen von [...] Johann Rechenberg
  • M.G. Die letzte Abschieds-Rede, welche die [...] Maria Elisabeth Fleischerin gebohrne Sachsin cum [...] Thomae Fleischers [...] Frau Liebte an Ihrem Sterbens-Tage [...] ergehen liess, wolte bey derselben [...] Funeralien welche den 9ten Maji A. C. M.DCC XVII [...]
  • Des Sprichworts, gleich und gleich gesellt sich gerne, erinnerte sich bey dem Gerlach - und Brüschckischen Hochzeit-Festin, welches Den 3. Januar. Anno 1714 glücklich vollzogen wurde [...] der zu seines gleichen sich haltende Erindo
  • Cupido als ein Musicus bey der Gerlach- und Brüschckischen Vermählung, welche Den 3. Januar. Anno 1714 in Fraustadt vergnügt vollzogen wurde, vorgestellet von Jonande
  • Der nach vollendeter Schiffart, des gegenwärtigen [...] Johanna Maximiliana von Gabelentz [...] frauen Anna Justina verwittibter Freyin von Schlichting geb. von Bachstein [...] Pflege-Tochter, als dieselde [...]
  • Ode nuptialis, super Idalium Montem Felici ex nomine montano et omnibus virtutibus refertissimo, auspicatissimas ad nuptias, [...] Melchioris Gurowski, Sacrae Regiae Majestatis Secretarii, cum [...] virgine Christina Przybyszewska [...]
  • Die Freundliche Willfährigkeit, welche auff dem zu Schlichtingsheim im Jahr Christi 1677 den 9 Novembris angestelleten hoch-zeitlichen Ehren-Feste des [...] Gottfried Gräbers [...] mit der [...] Annen Marthen Gerlachin, verwittibten Schrammin [...] erstattet durch Darbey-benahmte Lissnische Freunde
  • Mitleidige Thränen welche bey der betrübten Grab-Stätt der [...] Barbara geb. Vigilantiussin, des [...] Adami Samuelis Hartmanni [...] Ehe-Gattin, als Selbte [...] zu ihrer Ruhe gebracht wurde, den 5 Septemb. 1688 von [...] betrübten Freunden vergosen worden
  • Aerifodina gamica quam ad auspicatissimas nuptias [...] Zachariae Hermanni Ilkusziensium Aerifodinarum addicti, cum [...] Elisabetha Priferia [...] Jonae Priferi Civic [et] Mercatoris Wschovensis, filia, Ilkusziae, Anno Domini MDCLXXXIII die XXI Februarii, celebratas, in [...]
  • Das |etzte Viertel des gleich dem Monden menschlichen Lebens wolte [...] der [...] Frauen [...] Annae Theodorae Hödelhoferinn gebohrner Hofkuntzin ihr [...] Ehe-Schatz der [...] Herr Gottfried Hödelhofer [...] den 16. Februarii 1694 [...]
  • Die solenne Vollziehung der durch Gottes und vornehmer Freunde Rath und Willen geschlossen Prüfer-Lauterbachischen Eh-Verbindung, ward an ihrem Hochzeit-Tage den 7 Novembr. Anno 1690, mit folgendem beehret
  • Als der edle [...] Herr Samuel Lehmann, phil. et med. d. und [...] practicus in Frau-Stadt im 57 Jahr seines [...]
  • Erheischende Glückwünschungs-Gebühr, bey glücklich wiederkehrendem Nahmens-Schein des [...] Georg Hentschels [...] Bürgermeisetrs in Zaborowa, den 23 April. Anno 1673 [...] von etlichen Ihme [...] Zugethanen abgeleget
  • Trauer und Trost-Schreiben an die [...] Anna Rosina Hentschelin geborne Rausendorffin des [...] Samuel Hentschels [...] Frau Wittlib, als dieselbe gedachten [...] Ehe-Herren, welcher den 5. Febr. [...] 1690sten Jahres [...] selig entschlaffen [...] zur Erden bestatten liss [...]
  • Über denen aussgezogenen Priester-Kleidern des [...] M. Samuel Hentschels [...] wolten und solten bey dessen auff den 9. Tag Monats Februarii [...] 1690. Jahres [...] Beerdigung [...] anstellen etliche auch im Tode trew-verbundene Freunde
  • Die Menschliche Sterbligkeit bey ansehnlicher Sepultur des [...] Herren Gottfried Hödelhofers [...] im 46 Jahre seines Alters Anno 1694 d. 21 Febr. [...] da unser Erlöser in seinen Tod ging [...] Schuldig betrachtet in folgenden schlechten Reimen von Pancratio Hayn
  • Lessus Honori Exequiarum Viri Incomparabilis Magnifici, Nobilissimi, Amplissimi Dn. Johannis Jonstoni, Phil. Et Med. Doctoris Illustris, Dn. Haereditarii in Ziebendorff, Qui D. VIII. Junii An. M.DC.LXXV [...]
  • Köngliche Liebe bey solenner Vermählung eines Lieb-reich-hold-seligen Paares, des [...] Christoph Königes [...] Handels-Mannes [...] mit der [...] Anna Regina gebohrnen Teupitzin [...] am Tage ihrer hochzeitl. Ehren, welcher ward der 6. im August [...]
  • Zweene verblühte Ehe-Zweige, nemlich: [...] Johann Melchior Körbers [...] Seelen-Hirten [...] und der [...], Anna Rosina, geb. Gerberin hertzlich liebgewesenen Kinder [...]
  • Josephi seu Augusti nomine [et] omine [...] Joachimum Klepperbeinium, Pastorem Primarium, hactenus de Ecclesia atque Lyceo Fraustadiensium optime meritum h.t. vero ad Evangelicam Freistadiensium Ecclesiam unanimi omnium voto vocatum [...] Comitatur d. 25 Jun. 1709. [...]
  • Aestatis campus manibus piis matronalium virtutum nobilissimae [...] Evae Margaretae, ex Sommerfeldiis, [...] Domini Petri Kühnemanni [...] Judicii in Ducatu Glogoviensi [...] conjugis [...] Ad coelestes non pereuntis Aestatis Elysios campos [...]
  • Neu Feste-Verbundene-Treu, und hochzeitliche Erscheinung derer Lauterbach- und Prüferischen Ehren-Versammlung, so celebriret ward treu-meinend aufgesetzet, von A. B. D. Anno 1690 den 7 Novembr.
  • Dulce levamen Muneris Scholastici Difficultatum quod [...] Samuel Fridericus Lauterbachius, SS. Theol [...] baccalaureus [...] adsecutus est feliciter cum [...] Anna Barbara [...] Jonae Prüveri [...] filia [...] Anno M.DC.LXXXX d. 7 Novembris [...] matrimonio jungeretur [...]
  • Der Hertzen quickende Trost-Bach, des [...] Samuel Friedrich Lauterbaches [...] Pastoris [...] welcher [...] durch seeliges Absterben seines [...] Ehe-Schatzes der [...] Annae Barbarae Lauterbachin geb. Prüferin [...] 1717 den 6. November vertrocknet [...] gezeiget von Christian Bruschcken [...]
  • Letzte Liebes-Thraenen, womit die [...] Annam Barbaram Lauterbachin, geb. Prueferin, des [...] Samuel Friedrich Lauterbachs [...] Pastoris [...] Ehegattin [...] welche durch eine [...] Auflösung Anno 1717 den 6 November im 52 Jahr ihres Alters beerdiget wurde [...] beweinete [...]
  • Klag und Trost Cantata, welche über den betrübten Totes-Fall der [...] Anna Barbara Lauterbachin, geb. Prueferin, des [...] Samuel Friedrich Lauterbachs [...] Pastoris [...] in Fraustadt [...] Ehe-Schatzes, so anno 1717 den 6 November selig verschid [...] Praesentiret ward von dem Collegio Musico
  • Als die [...] Anna Barbara Lauterbachin gebohrne Prueferin, des [...] Samuel Friedrich Lauterbaches [...] Pastoris [...] Eheliebste [...] seelig verschieden, den 5 Nov. [...] 1717 [...] setzten folgende [...] Zeilen [...] zwey Schul-Collegen
  • Den Fraustädtischen lautern Bach, betrachtete am 50 Geburths-Tage [...] Samuel Friedrich Lauterbachs [...] Pastoris [...] in Fraustadt, Dom. 23 p. F. Tr. 1712 In aller Eil und Kürtze [...]
  • Viro Admodum Reverendo Amplissimo ac Doctissimo, Domino Sam. Friderico Lauterbachio ad Praesepe Christi, quod est Fraustadii Pastori [...] Proto-Scholarchae [...] Anno aetatis quinquagesimo, A. C. M.DCCXII. d.XXX Octobr. diem genethliacum feliciter celebranti [...]
  • Als Der Wohl-Ehrwürdige Gross-Achtbahre und Hochgelahrte Hr. Samuel Friedrich Lauterbach [...] Pastor beym Kripplein Christi in Fraustadt und der Schulen [...] Inspector, den [...] erlebten 50 Geburths-Tag begieng, wollte seine hierüber entstandene Gemüths-Vergnügung [...]
  • Als der [...] Samuel Friedrich Lauterbach [...] Pastor [...] in Fraustadt [...] Anno 1712 den 30 Octobr, das 50 Jahr seines Alters [...] bey gutem Wolstande hingeleleget gab [...] zu Bezeugung eines ergebensten Gemüths [...]
  • Den Von Gott verhengten Aber auch wieder geschenkten Leid- und Freuden-Wechsel, Wolte Bey der [...] Ehelichen Verbindung Des [...] Samuel Friedrichs Lauterbachs [...] Mit der Rosina verwittibten Hoffmannin, geb. Kergerin [...] Hertzerfreulich beglückwunschen
  • Eylfertiges Sonnetten-Paar an das [...] Ehe-Paar Samuel Friedrich Lauterbach, Und [...] Rosina Hoffmannin geb. Kergerin [...] Anno 1719 den. 21. November Glückwünschende überreicht Von Christian Bruschcken
  • Als Der Hoch-Ehrwürdige Gross-Achtbare und hochgelehrte Herr [...] Samuel Friedrich Lauterbach [...] Mit der [...] Rosina Hoffmannin, Geb. Kergerin [...] Christian Hoffmanns [...] Sein anderes Vermählungs-Fest Den 21. Novembr. Anno 1719 Solenniter begieng. Zwey verbundene Schul-Collegen
  • Pax optima rerum oder: Die erwünschte Ruhe, als das beste Kleynod. Ward also der [...] Samuel Friedrich Lauterbach [...] Mit der Rosina Hoffmannin geb. Kergerin [...] den 21 Novembr. des 1719 Jahres in Fraustadt [...]
  • Als die Ehliche Verbindung des [...] Samuel Friedrich Lauterbachs [...] Mit der [...] Rosina Hoffmannin geb. Kergerin [...] Den 21. Novembr. Anno 1719 in Fraustadt höchst glücklich vollzogen wurde [...]
  • Bey dem abermahl. glücklich erlebten Geburths-Festin des [...] Samuel Friedrich Lauterbachs, der Evangel. Gemeine beym Kriplein Christi in Fraustadt [...] Pastoris [...] (welches den 30 Octobr. Anno 1727 einfiel und zu gleich in das 66ste Jahr seines Alters trat,) wolte ihre [...]
  • Viri maxime reverendi Samuelis Friderici Lauterbachii [...] civitatis Fraustadiensis Pastoris [...] exequias An. M. DCC.XXVIII. Die XII. Iulii celebratas condecorabat eruditorum in Silesia Collegium Philadelphicum
  • Optimates et quosvis rerum scholasticarum Patronos, Favitores et Amicos ad actum declamatorium Anno 1728 d. 21 Maji [..] in Lycaeo Fraustadiensi habendum demisse, officiose, peramanter invitat Johann Lauterbach [...]
  • Den im Leben Exemplarischen und im Tode Beweinens-würdigen Samuel Wolte [...] Bey dem [...] Grabe, Des [...] Samuel Friedrich Lauterbachs, [...] Alss Derselbe Anno 1728. den 24. Iunii [...] seinen Geist auffgab [...] mit einer Christ Priesterlichen Leichen-Predigt [...] vorstellen [...]
  • Thränen des Fraustädtischen Zions, über das seel. Absterben des [...] Samuel Friedrich Lauterbaches... Alss berselbte Anno 1728. Festo Joh. Baptistae Dieses zeitliche Leben [...]
  • Dreyfaches Ehren-Mahl Welches sich Der [...] Samuel Friedrich Lauterbach [...] Welcher Anno 1728. den 24. Junii [...] angestelltem öffentlichen Leichen-Begängnisse in kurtze Betrachtung gezogen von [...]
  • Den letzten Jahr-Gang, Des [...] Samuel Friedrich Lauterbachs [...] Wolte Denen sämbtl. Hochbetrübten Anverwandten Und der wehrtesten Kirchen-Gemeine [...] vorstellen [...]
  • Hochverdientes Ehren-Gedächtniss, welches dem [...] Samuel Friedrich Lauterbachen, [...] alss derselbe am 24 Junii des 1728 Jahres [...] seelig verblichen [...] mit hertzlicher Compassion auffrichten zwey innen benannte Schul-Collegen
  • Kindliche letzte Ehre und Liebe Gegen den [...] Samuel Friedrich Lauterbach [...] Welcher Nach dem er Anno 1728, den 24 Junii im Herrn seelig entschleffen, den 12. Julii Mit einer Leichen-Predigt beehret wurde In Einfall bezeiget von Einigen Schülern der Ersten Classe
  • Den von der Trübsaal vollen Bach zum lautern Strohm des lebendigen Wassers geführten [...] Samuel Friedrich Lauterbach [...] Im Jahr Christi 1728. den 24. Jun: Des Alters im 66 Jahr. [...] wollte bey volckreicher Beerdigung in einige Betrachtung ziehen [...]
  • Bey dem hochansehnlichen Leichen-Begängnisse des [...] Samuel Friedrich Lauterbachs [...] Welcher den 24. Junii Anno 1728. Im 66. Jahr [...]
  • Evangel. Jahr-Gesang 1728 im Fraustädtischen Kripplein Christi.
  • Alloquutio consolatoria ad [...] Ioannem Lehmannum [...] exitum Rosinae Wieseneriae natalibus Bergmanniae affinis suae A. M.DC.XCIV D. VI. Ianuarii [...] lugentem concepta et concinnata a [...] Francisco Theophilo Boehm
  • Die vom Tode zwar Besigte aber über denselben Triumphirende Frömigkeit an der [...] Frauen Rosina Wiesnerin gebohrner Bergemannin des [...] Herrn Iohannes Wiesner [...] Bürgers und Kauff-Manns [...] in Fraustadt [...] im Leben [...]
  • Klag- und Trost-Gedancken als des Johannis Lehmanns [...] Pastoris [...] in Fraustadt [...] Töchterlein Susanna Helena, durch einen univermutheten Brunnen-Fall Anno 1693 d. 31 Julij [...] im 3ten Jahr [...] aus dem Leben hingerückt [...] antworffen von Pancratio Hayn
  • Hertzlich und Ichmertzlich beweinter Tod der [...] Susanna Lehmannin geb. Bergemannin, des [...] Johann Lehmanns [...] Pastoris und Inspectoris der Kirchen und Schulen [...]
  • Wohlmeinende Gedancken, welche über der [...] Verheyratung des [...] Samuel Lehmannes [...] mit der [...] Christina Redwitzin gehalt [...]
  • Danck- und Denck-Wahl als der [...] Matthaeus Lamprecht [...] Bürgermeister [...] Seinen [...] Altar- und Cantzel-Bau in seinen Söhnen [...] Caspar Lamprechten [...] Christian Lamprechten [...] Gottfried Laprechten [...] Baltasar Lamprechten [...]
  • Als der Wohl-Ehrenveste, Gross-Achtbahre [...] Matthaues Lamprecht [...] alter Bürger und Kauffmann [...] den 21 Sept. dieses 1692. Jahrs, seinen Nahmens-Tag [...] im achtzigsten Jahr seines erlangten hohen Alters frölich begieng solte Ihm mit diesen [...]
  • Monumentum viro Nobilissimo Matthaeo Lamperto, Fraustadiensium quondam proconsuli optime merito Consuli Emerito Scholarchae gravissimo, [et]c. [et]c. cum anno M.DC.XCIII. d. XXVII Julij solennissimis exequiis honoraretur sacratum
  • A.O. nomini Lampertiano hoc qualecunq[ue] est honoris monumentum die Exequiar. Solenn. VII Calend. Sextil. A. O. R. M. DC. XCIII
  • Den unvergänglichen Frauen-Schmuck bey der [...] Anna Christina Lamprechtin, gebohrner Teupitzin, des [...] Balthasar Lamprechts [...] Ehe-Schatzes allzufrühem Hintritte, als selbte [...] den 24 Aprilis dieses 88.sten Jahres [...] seeligst entschlaffen [...] vorstellen Gottfried Scholtz
  • Das unschuldig vergossene Blut des [...] Caspar Lamprechts [...] welcher auf seiner Beruffs-Reise von Jaroslaw Anno 1688 den [...] 23 Octobr. von dreien Mördern überfallen [...] nebst zweyen Knechten jaemmerlich entleibet [...] bejamerte mit gegenwärtigen Blatt voll Thraenen [...]
  • Als die Hoch-und Wohl-Ehrbare VielEhrenreiche und Höchst-Tugendbegabte Matron Fr. Margaretha Lamprechtin, gebohrne Sachsin, des [...] Matthaei Lamprechts senioris [...] Ehewirtin, nach hingelegtem 71sten Jahre [...]
  • Grati Animi Tesseram inclutae Lampertianae familiae viro Clarissimo atque Godofredo Lamperto Cive [et] Mercatore apud Wschovenses primario, cum [...] Regina Rosina [...] Godofredi Stabelii [...] filia Anno M DC LXXXVIII die VI Octobris [...] matrimonium ineunte declarare studebat [...]
  • Die füsse Freyheit wolte bey der Steblisch-Lamprechtischen Hochzeit-Feyer den 6 Octobr. Anno 1688. In Gross-Glogau celebriret, entwerffen des Steblischen Hauses ergebenster Diener Adam Rudolph Tscherning
  • A. und O. als die Edle Braut Fr. Regina Rosina, gebohrne Stabelin [...] von [...] Brautigam [...] Gottfried Lamperto [...] den 19 Octobr. Anno 1688 zur Fraustadt gebührlichst eingehohlet, heimgeführet und bewillkommet war [...]
  • Letzte Ehre und Abschied aus dieser Welt, so dem [...] Gottfried Lamprecht [...] Kauff und Handelsmanne der [...] Frau-Stadt [...]
  • Der glückseelige Kauffmann, an weyland [...] Gottfried Lamprechten Vornehmen jungen Kauff-Herren [...] Herren Caspar Lamprechts [...] welcher den 15. Octobr. [...] aus dieser Zeitlichtkeit weggenommen, am Tage seiner [...] Exequien (war der 16 Augusti [...] 1711) [...] vorgestellet [...] von P.H.
  • Das traurige Hertze [...] in dem [...] Lamprechtischen Hause und hohen Anverwandten, als der [...] Gottfried Lamprecht [...] Kauffmann in [...] Frau-Stadt [...] den 15 Octobr. des 1710ten Jahres [...] sein frühzeitiges Leben endete [...] L. G. K.
  • Als die Edle hocht-Sitt- und Tugend-belobte Frau [...] Elisabeth Lamprechtin, geb. Bergemannin, [...] Caspar Lamprechts [...] hinterlassene Frau Wittib [...] Anno 1719 d. 5 October [...] aus diesem Zeitlichen ins ewige Leben versetzet [...] suchte seine Schuldigkeit abzulegen [...]
  • Als der HochEdelgebohrne Rotter und Herr [...] Christoph Friedrich von Lucke, Hern auff Geyersdorff und dessen [...] gemahlin, die [...] Anna Elisabeth gebohrne von [...] grosse Woltäterin, Ihres [...] Söhnleins, Samuel Bogusslav genannt, am Tage Michaelis [...]
  • Als Der Wohl-Ehrwürdige Grossachthahre hoch und Wohlgelahrte Herr Herr Thomas Lincke des Krippleins Christi treugewesener diaconus in der Königlichen Stadt Fraustadt Anno 1716. den 27. April [...] im 42. Jahre seines Lebens [...]
  • Das Gold- und der Reben-Safft haben beyde grosse Krafft: doch sie müssen unterliegen wo sie mit der Liebe kriegen; als [...] Johann Lincke [...] mit der [...] Anna Rosina, des Adam Wentzels [...] Tochter, den 11 Maji des 1688. Jahres glücklich vermählet wurde [...]
  • Vermischte Rosen-Gedancken, welche bey der Linckisch-Wentzelischen Vermählung so den 11 Tag des Blumen-Monaths 1688. glücklich vollzogen worden [...] entwarff Ein Auffrichtiger Freund
  • Das auff Matthiam aufs lieblichste gefallene Loss, wurde bey der [...] Gottfried Daniel Matthiae [...] Bürgers und Kauff-Mannes in Fraustadt, welcher Anno 1727 d. 18 Februarii [...] sanfft und selig entschlieff, d. 24 ejusd. am Tage-Matthiae angestellten [...] Exequien [...]
  • Bey der ansehnlichen Funeration des [...] Gottfried Daniel Matthias [...] Handels Mannes in Fraustadt, als derselbe den 18 Februarii Anno 1727 [...] seelig verschied [...] wolte [...] nachgesetzte Abschieds-Aria wolmeinend produciren [...]
  • Die hoch-adliche Vermählung des [...] Ernst Christoph von Nimptsch [...] mit der [...] Sophia Erdmuth, verwittibter von Döbschütz, gebohrnen von Klüx aus Striese, wolte [...] zu Abtragung seiner schuldigen Gratulation [...] bedienen [...]
  • Das Licht der Freuden, wie dasselbe am Tage der Nitschkisch-Teupitzischen Vermählung, Anno 1708 d. 14 Februar [...] glücklich hervor gebrochen [...] erwogen von Ch. B.
  • Der verliebte Cupido, am Tage der Nitschckisch-Teupitzischen Vermählung nemlich am 14 Februar Anno 1708 in einem Musicalischen Gespräche vorstellet
  • Das bereuete Kloster-Leben, wolte bey Charillens und Galeno Vermählung, in Röhrsdorff, den 14 Februar Anno 1708 vorstellen, ein beyderseits Verlobten auffrichtiger Freund und Diener
  • Die schwerste Frage, wenn es gutt zu Freyen, wurde bey der Ehlichen Verbindung des [...] Elias Gottfried Nitschkes, Medicinae et Philosophiae [...] Doctoris, und der [...] Catharina geb. Teupitzen, den 14. Februar 1708. Jahres deutlich beantwortet mit Einfalt
  • Das selige Christen-Kind Christiana Beata, des [...] Eliae Nitschkens [...] und [...] der [...] Anna-Euphrosynen geb. Gastonin [...] Töchterlein [...] ward am Tage seiner [...] Beerdigung d.6 Aug. in Lissa [...] betraueret von [...]
  • Hiobs Creutz und Hiobs Hertze, bey schmertzlich-erlittenem Kinder-Verluste, der aber- und zwar zum drittenmal betrosten, den [...] Eliam Nitschken [...] wie auch seine [...] Ehe-Frau die [...] Annam Euphrosynam [...]
  • Als die Hoch-Edle gebohrne Frau Frau Catharina Nitschkin geb. Teubiezen [...] des [...] Elias Gottfried Nitschkens [...] Ehe-Liebste Dero [...] Nahmens-Fest Anno 1716 den 25 Novembr. celebrirte, wolte [...] von Hertzen gratuliren [...]
  • Als der Hoch-Edle Gross-Acht-bahre und Hoch-gelahrte Herr Herr Elias Gottfried Nitschke [...] Physicus der Stadt Lissa [...] Anno 1718 den 4 Januarii [...] seelig aus dieser Welt geschieden [...]
  • Letztes Ehren-Gedächtniss, des [...] Eliae Gottfried Nitschkens [...], als derselbe den 4. Jan. dieses 1718 Jahres [...] seelig entschlieff [...] aufgerichtet von [...]
  • Den schmertzlichen Verlust eines beliebten Jünglings Andreae Gottfried Nitschkens [...] des [...] Eliae Gottfried Nitschkens [...] Philosophiae et Medicinae Doctoris der Stadt Lissa [...] Sohns, welcher Anno 1728 den 27 Mart. in Zittau seeligst entschlaffen [...]
  • Ode panegyrica in Felicissimum [et] Auspicatissimum Illustrissimi et Magnifici Domini [...] Vladislai De Ponin Poninsky, ingressum ad Capitaneatum Wschoviensem, quem [...] Hieronymus De Ponin Poninsky [...]
  • Perillustri et magnifico heroi et Domino Domino Vladislao de Ponin Poninsky, terrae Wschovensis capitaneo [...] cum IV Idus Octobris Anni M. DC. XCIII [...] Wschovam Ingrederetui [...] carmine adventorio obviam ire parabant Musae Wschovenses interprete Friederico Weber
  • Als des Edlen Wol-Ehrenvesten Gross-achtbarn und Hochgelehrten herrn Maximilian Predsses [...] Phisici ordinarii [...] eintziges Söhnlein Maximilian Gottfried genant, den 30 Martii dieses 1683 Jahres, seines zarten Alters ein Jahr [...]
  • Honor novissimus, quem, Super praematuram eheu! ex veteri tamen ex veteri tamen mortalitis lege determinatam mortem, [...] Christiano Plonczyk [...] Mercatori Lublinensi Spectatissimo, qui [...] Davidem Conradum [...]
  • Solennia ingressus publici ad Capitaneatum Wschovensem [...] Hieronymi de Ponyn Poninsky capitanei VVschoven. [et] Copanicensis, die S. Luciae Sacro An. Ch. M DC LXXXVIII Splendidissime celebrantis, Schola ad Praesepe Christi Fraustadiensis hac pietate cultuque prosequitur
  • Die in dem Vaterlande auff beyden Theilen wohlgetroffene Ehe, bey Vermählung [...] Andreas Polen, mit der [...] Anna Rosina Molitorn, am Tage ihrer hochzeitlichen Ehren, war der 21ste Novembr. 1690 wolte [...] wohlmeinende Glückwünsche vorstellen [...]
  • Bey der Polisch-und Molitorischen Hochzeit, welche den 21 Novembr. [...] in dem 1690. Jahre in Frauen-Stadt celebriret wurde, wolte seine Schuldigkeit dabey ablegen [...]
  • Ertheilte Glück-Wünschungen, bey dem hochzeitlichen Ehren-Tage, derer Polisch- und Molitorischen Verbindung, als Freunden-Versammlungen aufgesetzet von Freunden, Anno 1690. d. 21. Novembr.
  • Als die WolEhrbahre Hoch-Ehr-und Tugendreiche Frau Theodora Roesnerin, gebohrne Wendin, des [...] Tobias Roesners [...] Ehe-Liebste den 9. Junij [...] 1696sten Jahres [...] Sarft und seelig beschloss [...]
  • Den Unverhofften Todes-Fall des [...] Herrn Friedrich Renfftels [...] Am Tage Christlicher Exequien [...] den 14. Febr. 1696 [...]
  • Pax optima rerum! Der erwünschte Friede, zu welchem der weyland [...] Herr Friedrich Renfftel der Ilkuschischen Berg-Wercke in Pohlen vornehmster Inhaber, wie auch der Hoch-Graeffl. Stadt und Herrschaft Schmiegel [...]
  • Supremum officium viro [...] Dn. Friderico Renftelio, dynastiae Smiglensis toparchae splendidissimo, ipsis Februarii nonis, Anni M DC XCVI aetatis LX. [...]
  • Epicedium quo funus nobile [...] Dorotheae Renffteliae, ex percelebri Meyerhofferium prosapia oriundae [...] Andreae Renfftelii [...] conjugis [...] A. O. R. MDCCX d. 27 Julij, [et] Fraustadii [...] sepultae A. O. R. MDCCXI d. 13. Febr. humillime prosequebatur [...]
  • Lacrymae caritatis, die Thränen der Liebe, wurden bey dem [...] Leichen-Begängnüss der [...] Dorothea Renfftelin geb. Mayerhofferin, des [...] Andreae Renfftels [...] Ehe-Kronen, als dieselbe den 27 Julij Anno 1710 seelig verschieden [...] vorgestellet von [...]
  • Die aus der Welt Unruh zur seeligen Himmelsruh, den 27 Julij des 1710ten Jahres gegangene [...] Dorothea Renfftelin, geb. Mayerhofferin [...] des [...] Andreas Renfftels Vornehmen Juris Consulti, der Fraustädtischen Starosten [...] als sie den 13. Februar. des 1711ten Jahres [...]
  • Die wohl getroffene beste Veränderung als der [...] Herr Johann Caspar Rothe, vornehmer Bürger in Fraustadt, den 24 Novembr. Anno 1694. im 30sten Jahre [...]
  • Seiner hertzgelibten Jungfer Schwester [...] Annen Elisabeth Rösnerin, bey ehelicher Verbündniss mit [...] Adam Schultz, Handels-Herrn in Lissa, vollzogen Anno 1686. 27 Novembr. gratuliret J.G.
  • Rosen-Gedancken, welche bey [...] Adam Schultzes [...] Kauff- und Handels-Mannes in Lissa, mit Titul Jungster Anna Elisabeth Rösnerin [...] Tobias Roesners [...] Tochter, als selbiger den 27 Winter-Monaths des Jahrs 1686. in Lissa vollzogen wurde [...] zu bezeugen Eil hat Friedrich Weber aus Preusse
  • Bey dem hoch-ansehnlichen Roesnerisch-Schultzischen Hochzeit-Feyer den 27 Novembr. 1686. in Lissa vollzogen, entwarff zu Ehren beyder Verliebten die Fessel der Liebe. Christian Bruschcke
  • Als der Wohl-Ehrwürdige, Gross-Achtbahre und Wohlgelahrte Herr Herr Johann Christoph Rost [...] mit der [...] Carolina Veronica Giehringin, des [...] Samuel Giehrings [...]
  • Die auf Gott sehende Liebe des [...] Johann Christoph Rosts, der evangelischen Gemeine in Coblin [...] Pastoris, mit der [...] Carolina Veronica, des [...] Samuel Giehrings [...] Tochter, wurde bey solenner pristerlichen Copulation den 22 Octobr. A. 1727 [...] durch nachgesetzte Cantate entworffen v
  • Glück und Heil Fleisch vors Beil. zu dem Hochzeitlichen Ehren- und Freuden-Fest des [...] Martin Steinhauff [...] mit der [...] Theodora gebohrne Scholtzin, des [...] George Scholtzens [...] Tochter, so vollzogen in Schwerin des Jahrs 1691. den 23. Octobr. [...] von dem allzeit mit Diensten ergebene
  • Liebes-Zug des Magnet-Steines, bey des [...] Martin Steinhauffes [...] mit der Theodora Schultzin, des [...] George Schultzens Tochter, d. 23 Octobr. im Jahr 1691 [...] ehelichem Verbündnüss [...] entworffen von S. F. L.
  • Meseritzische Schwerinische Hochzeit-Wüntsche Am Hochansehnlichen Vereheligungs-Feste, des [...] Martini Steinhauffs [...] mit der [...] Theodora Schultzin, des [...] Georg Schultzens [...] Tochter, welcher den 23 Octobr. des 1691 Jahres in Schwerin vollenzogen ward, dargeleget von guten Freunden
  • Als seine Liebwehrteste Jungfer Schwester Jungfer Theodora Schultzin, umb Ihrem Schatze Herren Martin Steinhauffen [...] den 23 Octobr. Anno 1691 in Schwerin ehlich verbunden zu werden, solenniter von Fraustadt abgeholet wurde, begleitete Sie mit diesem brüderlichen Wuntsche Theophilus Schultz
  • Der gute Fund welchen beyderseits hochverliebte Braut-Leute als der [...] Martin Steinhauff [...] Bürgermeisetr der Stadt Schwerin in Pohlen, und die gleichfalls [...] Theodora Schultzin, des [...] George Schultzen [...] Tochter, eines an den andern gethan, gesuchet von nachgesetzten
  • Luctum Lycei Wschovensis ob mortem viri clarissimi Johannis Schnazingeri [...] Rectoris [...] d. 17 Julij 1691 [...] defuncti, d. vero 22 Julij tumulo illati [...] adumbrare voluerunt, debuerunt [...] Discipuli
  • Bejammert und Beklagter Todes-Fall des [...] George Schultzens [...] Kauffmanns [...] in Fraustadt, welcher im 65 Jahre seines [...] Alters am ersten May [...] 1681sten Jahres, diese Welt christlich gesegnet [...]
  • Mnemosynon ferale in obitum et abitum [...] Georgii Schultzii [...] Calendis Maji Anno [...] M. DC. LXXXI. [...] lugenti animo [et] calamo conscriptum fratribus [et] consanguineis
  • Stet-Wärendes Ehren- und Gedächtniss-Mahl, welches der [...] Reginen Teupitzin, gebohrne Chwalkowskin, des [...] Caspar Teupitzens [...] hinterbliebenen Fr. Wittibin, welche in 1681 Jahre am 20 Aprilis [...] in himmlischen Schaff-Stall ganz unverhofft einging [...] auffrichtete ein Bekandter [...]
  • Prosphonesis consolatoria super [...] discessum [...] Georgii Gotlieb Schrammi [...] apud Wschovenses practici primarii [...] qui mortalitatis suae exuvias [...] die IV. Julii Anno Christi MDCLXXIII. deposuit ad [...] illius Dn. Parentem [...]
  • Cedrus symbolica! Semper etiam post fata virentis Famae [...] Georgii Schrammi [...] Theologi [et] scholarchae, qui [...] tandem summo cum omnium amicorum [...] luctu [...] obiit Anno Christi MDCLXXIV ipso S. Georgii festo [...]
  • Die vormahls betrübte aber Runmehro wiederumb Glückiche Abwechselung, welche als [...] Hr. Christian Schincke [...] mit der [...] Fr. Anna Delitschen gebohrne Leopardin [...] den 5 Julij Anno 1694 Hochzeit hielte vorstellen wolte [...]
  • Das in Polen wiedergefundene Sachsen wolte bey dem [...] Hochzeit-Festin des [...] Herrn Christian Schinckes des Raths [...] in Fraustadt, und der [...] Frauen Anna, Geb. Leopardin des [...] Herrn Friedrich Delitzes [...] Frau Wittiben [...]
  • Den Höchst-Feyerlich-Sympathetischen und unschätzbahren Ehren-Tempel der in Fraustadt den 5. Julii 1694 [...] Schinck- und Delitzischen Ehe-Verknüpffung wolte beehren [...]
  • Seiner gnädigen Lehns-Frauen [...] Anna Justina, verwittibter freyin von Schlichting, gebohrner von Bachstein, Frauen auff Schlichtingsheim , Gurschen und Altendorff [...] den 16 Junij dieses 1711ten Jahres und mit ihrer [...] längst erwünschten Gegenwart [...]
  • Bey Des Edlen Gross-Achtbahren Wol-Weisen und Hoch-Benahmten Hn. George Stoltzes [...] Leich-Bestattung Anno 1702. den 24 Sept. [...] stellte sich unter andern Dem Seeligen Herren zu Ehren, und denen Hochbetrübten Hinterlassenen aus schuldigen Mitleiden ein [...]
  • Wolverdienter Letzter Ehren-Dienst Dem Edlen Wol-Ehrenvesten Wolweisen und Wolbenamten Hn. George Stoltz Fürnehmen des Raths in Lissa [...] den 20. Sept. des 1702. Jahres [...]
  • Zerbrochener Weiber-Tugend Spiegel, oder letztes [...] Ehren-Lob, der [...] Dorotheen Teupitzin, gebohrner Chwalkowskin, dess [...] Francisci Teupitzens [...] Haus-Ehre [...] am 4. May 1681 [...]
  • Triumpff des Todes, bey ansehnlicher [...] Leich-Begängnüss der [...] Dorothea Teupitzin, gebohrner Chwalkowskin, des [...] Francisci Teupitzes [...] Haus-Ehre, welche [...] cantate war der 4. May [...] 1681sten Jahres [...]
  • Seine Schuldigkeit gegen die [...] Dorothea Teupitzin, gebohrne Chwalkowskin, dess [...] Frantz Teupitzens [...] Ehe-Gemahl, legte an ihrem Begräbnüss-Tage Anno 1681 d. 4 Maji ab Johann Gocker [...]
  • Glückwünschender Zuruff, welchen auff das Hochzeit-Ehren-Fest, so der [...] Franciscus Teupitz [...] Kauffmann [...] in Frau-Stadt, mit der [...] Anna Barbara, gebohrne Conradin, den 12. Januarii des 1683. Jahres Feyerlich begangen [...] dediciret [...]
  • Wohlmeinende Gratulation, als der [...] Franciscus Teupitz, dieser [...] Fraustadt [...] Bürgermeister [...] mit der [...] Anna Barbara Conradin, seinen hochzeitlichen Ehren-Tag im Jahr M.DC.LXXXIII den XII Januarii in Frau-Stadt celebriret auffgesetzt von J.G.R.
  • Hochzeitlicher Liebes-Gespräch zweyer [...] Hertzen, als der [...] Franciscus Teupitz, der [...] Frau-Stadt Bürgermeister [...] mit der [...] Anna Barbara, des [...] David Conrades [...] Tochter, sein hochzeitliches Ehren-Fest Anno 1683 den 12 Januarii feyerlich begangen [...]
  • Letzteres in Warheit Wohlerworbenes und Rühmlicht hinterlassenes Ehren-Lob, nebenst Christlichen Trost-Zeilen, als der [...] Adam Kaldenbach [...] Handels-Mann in [...] Bresslau [...] von dieser Welt geschieden im [...] 1682 Jahre am 30 December [...] auffgesetzet [...]
  • D. O. M. ac aet. mem., honoriq. Teupiciano, ipso exequiarum solennium die, qui erat XII Kal. Sept. A. O. R. [1689] S.
  • Als der Wohl-Ehrenveste Gross-Achtbahre und Hoch-benahmte Herr Herr Franciscus Teupitz, jun. [...] 1689sten Jahres das Zeitliche mit dem Ewigen seeligst verwechselte, solte den [...] bekümmerten Herrn Vater mit diesen Zeilen [...] auffrichten [...]
  • Ehren-Klage und Trost-Zeilen bey [...] Beerdigung des [...] Francisci Teipitzens Junioris [...] Kauff-Manns in Frau-Stadt, welcher am 16 Aug. [...] im Herren verschieden [...] wohlmeinend auffgedeckt [...] von zwey nachgesetzten [...] Freunden
  • Der frühsterbenden Glückseeligkeit, bey ansehlicher Sepultur (war d. 13 Februar. Anno 1689) [...] Jungfräuleins, Barbara Dorothea, des [...] Francisci Teupitzes [...] und der [...] Annae Barbarae, gebohrner Conradin [...] Tochterleins, einfältig erwogen und [...] übergeben von [...]
  • Das Vielfache Leid der höchst-bertrübten Frauen Wittib [...] Anna Barbara Teupitzin gebohrner Conradin [...] des [...] Francisci Teupitzes [...] Den 26. Septembris dieses 1690sten Jahres [...]
  • Memoria luctuosissimarum exequiarum Viri [...] Domini Francisci Teupitzii [...] posita die S. Francisci An. Sal. M. DC XC. justissimo cum dolore a duobus scholae collegis
  • Die betrübte Glocken-Weih, als der [...] Franciscus Teupitz, sen. [...] Bürgermeister [...] in Fraustadt Anno 1690 d. 26 Sept. [...] durch sein seeliges Erblassen ablegte [...] betrachtete in gegenwärtigen Klagen-Zeihlen [...]
  • Die gewöhnliche Regenten-Wahl oder die [...] Regierung, bey welcher, Deroselben vornehmster Mitt-Glied der [...] Franz Teupitz [...] Bürger und Kauffmann [...] Bürgermeister [...] durch Verwechselung des Irrdischen mit himmlischer Ehre, im Jahr Christi 1690 den 26 Septembr. [...]
  • Die dreyfache Verbidung der Tugend, und darauss erfolgende dreyfache vermählung des Glückes, bey dem Teschnerich-Bergemannischen Hochzeit-Fest, ward von dem Fraustädtischen Choro-Musico, in folgendem Gespräche [...] besungen
  • Bey der Bergemannisch=Teschnerischen Vermählung welche Im Jahre Christi 1706. den 2 Novembris [...] vollzogen worden [...]
  • Der Liebe Vergnügen wolte bey der Liebreichen Ehe-Vermählung des [...] Frantz Teschners [...] Pastoris, mit der [...] Anna Susanna, des [...] Matthiae Bergmanns [...] Tochter, welche den 2. Novembr. 1607. celebrirt wurde, aus Schuldigkeit vorstellen [...]
  • Den Ehe Stand Als eine Schule des Lebens und als eine süsse Panacee des mühsamen Schul Standes betrachtete bey dem [...] Hochzeit-Feste, dem [...] Gottfried Trautmanns [...]
  • Bey dem Gott gebe glücklichen Trautmann und Bretschneiderischen Hochzeit-Feste (welches den 22 Novembr. Anno 1729 in Fraustadt sehr vergnügt vollzogen wurde), wolte denen beyden Verlobten seine Gratulation durch nachgesetzte Cantata abstatten Johann Friedrich Kepler [...]
  • Als die Standesmässigen Exequien der [...] Anna Marianen von Unruhin gebohrner von Dyherrn, Frau auff Günthersdorff [...] d. 19 Octobr. 1712 [...] zu Freystadt geschahen, wollte seine [...] Devotion [...] abstatten [...]
  • Freund- und vetterliche wohlmeinende Glück-Wünschung, dem [...] Johann George Webern [...] Bürger wie auch Kauff- und Handels-Mann in Fraustadt, und der [...] Ursula Schultzin, gebohrnen Bergemannin, des [...] George Schultzen [...] Frau Wittib [...]
  • Keusch-Verliebter zweyer Hertzen Hochzeit-Gespräch, zu sonderbaren hohen Ehren auff das hochst-erfreuliche Hochzeit-Fest, welches der [...] Johann George Weber [...] Bürger und Kauffmann allhier, mit der [...] Ursula Schultzin, geb. Bergemannin [...]
  • Die traurige Christ-Bürde Welche Gott Lieben [...] Kindern und Freunden bey dem Todes-Fall [...] Beerdigung der [...] Fr. Ursulae Weberin gebohrnen Bergemannin [...] den 9 Decembr. 1692 [...] eingebunden, wolte [...] entwerffen [...]
  • Als die Wohl-Ehrbahre Viel-Ehr- und Tugend-gezierte [...] Ursula Weberin, gebohrne Bergemannin, des [...] Johannes George Webers [...] Fr. Wittib, im 50. Jahr ihres Alters Anno 1692 d. 9 Decembr. dieses Zeitliche gesegnete, satzte folgende im Nahmen ihres hinterlassenen Sohnes [...]
  • Bey der den 1 Wein-Monath dieses 1700ten Jahres, angestelleten [...] Beerdigung des [...] Johannen Beaten Weberin, als selbiges, nach 6 tätiger Niederlage, den 24 herbst-Monath [...] im neundten Viertel Jahr [...] durch einem [...] seeligen Tod [...]
  • Sechsfaches Sonnett, in welchem das [...] Absterben seiner [...] Ehegattin [...] Annae Christinae Weberin, gebohrner Hoffin [...] den 17 April [...] 1729sten Jahres [...] im 61 Jahr ihres ehrenvollen Alters [...] am Tage ihrer [...] Beerdigung [...] gewesener, bekummerter Ehemann [...]
  • Einfältiges Bauer-Gespräch, auff die Werner-Waltherische Hochzeit-Festin, war der 27 Novembr. Anno 1697 in Frau-Stadt vollzogen, bey der Braut-Suppe zu lesen wolmeinend überschicket von einem guten Freunde
  • Als der Wohl-Ehrenveste Gross-Achtbahre Wohlweise und Hochbenahmte herr Adam Wentzel [...] Burgermeister der [...] Fraustad, Anno 1691. d. 24. Augusti im 57sten Jahre seines Alters [...] sein Leben seelig geendet [...] bejammerte den kläglichen Verlust [...]
  • Als der Weyland Wohl-Ehrenveste Gross-Achtbare hochweise und Hochbenahmte herr herr Adam Wentzel [...] Bürger und Kauffmann, der [...] Fraustadt [...] Bürgermeister, nach in so haben Ampte hingelegter Sterbligkeit, und 57 Lebens-Jahren [...]
  • Den zwiefachen Bürgermeister Verlust in einem Jahre bey hoch-ansehnlichem Leichen-Conduct des [...] Adam Wentzels [...] Kaufmannes [...] welcher Anno 1691 den 2. Septembr. [...] allhier vollzogen [...] erwogen mitleidende, zwey dem Wentzelischen Hause jederzeit Dienst Verbundeste
  • Das beständigste Grab-Wahl, als der [...] Adam Wentzel [...] Bürgermeister der königl. Stadt Fraustadt, Anno 1691 d. 24 Augusti dieses zeitliche Leben seelig beschlossen [...] entworffen [...]
  • Der unsterbliche Adel, bey dem im Jahr Christi 1708. den 22. Sept. in Thorn plötzlichen doch seeligen Erblassen Der weyland Hoch-Edlen hoch Ehr- und Tugend-begabten Frauen Fr. Anna Catharine geb. Kiesslingin [...]
  • Der Heydnisch-gebildete Aesculapius, bey Ansehnlicher Beerdigung Des weyland WolEdlen Vesten GrossAchtbaren hochgelahrt- auch Hochrfahrnen Herrn Matthaei Heldes Phil. Phil. [et] Med. Doctoris, Eherzeit Fürftlichen Archiatri [...]
  • Edict wegen allgemeiner Regulirung des Maasses und Gewichts in der Provinz Südpreussen. De Dato Berlin, den 31. Januar 1796
  • Kazanie na pogrzebie ś. p. Wielmożney Jeymości Panny Anny Niemoiewski podczaszanki ostrzeszowskiey w Kościele Xięży Reformatów Kaliskich Roku 1783. Dnia 27 Marca miane przez Xiędza Bernarda Zołądkiewicza, tegoż Zakonu Kapłana, Kaznodzieię w Kollegiacie Kaliskiey [...]
  • Circulair an die gesammte Güter, imgleichen Güter, imgleichen an sämtliche Besitzer Starostenlicher, gratial - und anderer Königlichen Güter, ohne Unterschied ihrer Qualität und Benennung
  • Variorum poematum fasciculus
  • Directorium Divini Officii ac Missarum Juxta Rubricas Breviarii ac Missalis Romani, nec non Decreta Sacrae Rituum Congregationis pro diaecesi Posnaniensi Accommodatum. Pro Anno Domini MDCCLXXVIII, post bissextilem 2do, Authoritate [et] mandato [...] episcopi, editum per Joannem Woyciechowski [...]
  • Kalendarz polski y ruski na Rok Pański 1777 Przybyszowy; a pierwszy po przestępnym, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty, wybory, wschód y zachód Słońca, zaćmienia [...]
  • Jus Regni Poloniae ex statutis et constitutionibus ejusdem Regni [et] MDL collectum et additionibus Jure Civili Romano, Canonico, Saxonico nec non Ex Constitutionibus Provincialibus Gnesnensibus auctum, bistoriisq[ue] illustratum. In quatuor libros et duos tomos distinctum a Nicolao Zalaszowski, V.I
  • Examen generale juventutis scholasticae Scholarum Piarum Rydzynae literis humanioribus, ac mathesi philosophiaeque, operam navantis, Mense Julio anno 1800 factum
  • Podziękowanie imieniem szkół i fundacyi Collegii Nobilium Trzemeszyńskich [...] Woiewodztw Wielkopolskich obywatelom, w osobach J. Wielmoznych Woiewodztwa Gnieznienskiego kommissarzy przez ksiądza Woyciecha Jasińskiego [...] filozofii doktora, w szkołach tychże Wschowy Professora w Gnieźnie [...]
  • Trauer und Lobrede zum ewigen Andenken des weiland hochedelgebornen herrn Wenceslaus Natalis der Königlichen hauptstedt Posen Praesidenten gewidmet und gehalten von Jacob Anton Stuwczynski des hiesigen Collegiat-Stifts ad S. Mariam Magdalenam Canonicus den 8. May 1796
  • Statuten der Musik-Liebhaber-Gesellschaft zu Posen
  • Der Bürgerstand beginnt ein Stand im Polen. Reichstagsbeschluss und Gesetz vom 18. April 1791
  • Wybór piesni nucący taiemnice Chrystusa Pana Nayświętszey Jego Matki y niektórych swiętych opiekę głoszący
  • Sacra nuptialia nobilissimi atq[ue] excellentissimi Viri, Domini, Christiani Timaei, ph. [et] med. D. Sponsi, et virginis lectissimae Annae Elisabethae nobilissimi, amplissimi ac consultissimi viri, D. Michaelis a Borrenthin [...]
  • Publicandum 1793.05.25
  • Publicandum. [O zniesieniu Administracji Tabacznej]
  • Publicandum [Uzupełnienie obwieszczenia z 14 maja 1793 o cłach tytoniowych]
  • Publicandum 1793.06.16
  • Publicandum wegen Verboth des Schiessens in der Stadt und deren Vorstädte. 1793.08.03
  • Avertissement
  • Publicandum. 1794.01.10
  • Patent wegen Bewirthschaftung der Starostenlichen Forsten in Südpreussen. De dato Berlin, den 24ten März 1794
  • Verordnung, wodurch die Circuletion der spanischen Piastres forts in den Königlichen Preussischen Staaten gestattet [...] de dato Berlin, den 25sten Kunius 1794
  • Erneuertes Censur-Edict für die Preusischen Staaten de dato Berlin, den 19ten December 1788
  • Kurzgefasste historische Nachricht von der evangelisch lutherischen Kirche zu Ulbersdorf bei Fraustadt in Süd-Preussen zur nachricht für seine Gemeine bey Gelegenheit des, den 3ten July 1796 gefeyerten, hundert und funfzigjährigen Kirchen-Jubelfestes [...]
  • Rede auf den Tod des Hochedelgebornen [...] Herrn Ludwig Baudisson Koenigl. Preuszl. Hofiuwelierer zu Berlin den 23 Heumonats 1788 in der Provinzialloge und die gekroente Hofnung zu Posen gehalten [...]
  • Officium de passione Domini, diversis per Poloniam fundationibus deserviens, in honorem vivificaecrucis, crucifixique Domini consecratum
  • Von der Lissnischen Buchdruckerey
  • Uniwersał Kommissyi Cywilno Woyskowey do Woiewództwa y Powiatu Poznańskiego
  • Kommissya porządkowa cywilno wojskowa woiewództwa y powiatu poznańskiego
  • Kalendarz świąt rocznych y obrotów niebieskich z wyborem czasów y z aspektami na Rok Panski 1690. ktory iest przybyszowy a po przestępnym wtory przez M. Kazimierza Dziurkiewicza w przesławney Akademiey Krakowskiey nauk wyzwolonych y filozofiey doktora [...]
  • Kalendarz Swiąt Rocznych y z prognostykiem. Na Rok Panski 1693. Krory[!] iest Przybyszowy a po Przestępnym pierwszy, ku dobru pospolitemu. Z Oekonomiczną Instukcyą. Przez M. Jana Stanisława Tarczewskiego w Przesławney Akademiey Krakowskiey Filozofiey Doktora w Poznanskiey Poetyki Professora [...]
  • Kalendarz świąt rocznych y obrotów niebieskich, z wyborem czasów y aspektami na Rok Panski M.DC.XC.IV ktory iest po przybyszowym drugi, a po przestępnym pierwszy, przez M. Kazimierza Dziurkiewicza w przesławney Akademiey Krakowskiey Nauk wyzwolonych y Filozofiey Doktora [...]
  • Kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich z wyborem czasów, y aspektami na Rok Panski 1696. przybyszowy oraz i przestępny przez M. Adama Pecherzynskiego w przesławney Akademiey Krakowskiey filozofiey doktora, w Akademiey Poznańskiey poetyki y mathematyki professora [...]
  • Stanislauo Ianina sancta virtutibus heroum insignis [et] veneranda de Divi Stanislai Episc: Crac: Miraculo [...]
  • Epitome historiae originis Unitariorum in Polonia
  • Akt triumphalny albo triumph Zakonu Societ. Jesu z Europy y z Nowego Swiata temu to Najświętszemu Imieniu Iezus zhołdowanego, Naywyższemu Monarsze Bogu w Kaliszu wystawiony
  • Parentalia, Super Immaturum Obitum, Illustrissimi [et] Magnifici Domini, D. Adami Olbrachti, a Przyima Przyiemski, Castellani Gnesnensi, Regni Poloniae, Senatoris Comitis Gorcensis, Liberi Baronis Ossiecnensis, Civitat: Raviczensis, [et] In Sierakowo Domini Haereditarij [...]
  • Catalogus personarum [et] officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu ex Anno 1739 in Annum 1740 R. P. Ladislaus Zołtowski Praepositus Provincialis P. Mathias Przanowski, socius R. P. Provincialis, Consultor Provinciae, Paulus Nadolski, adjunctus Classes [...]
  • Głos Jasnie Wielmoznego Jozefa Wybickiego szambelana J. K. Mci delegowanego do Deputacyi Codicis Stanisława Augusta na Zgromadzeniu wydziałowym deputatów, dnia 10 sierpnia 1791 na ratuszu poznańskim przed wybraniem plenipotenta na seym y sędziów appellacyjnych miany
  • Breve Primi Pontificis Verbi abbreviati continens, indulgentiam plenariam Virgini gratia plenae Mariae, in instanti immaculati conceptus eius concessam [...] acclamante [...]
  • [Publicandum Teodora Czartoryskiego biskupa poznańskiego]
  • Pactum philadelphicum, unione votorum ac piissimo nexu trium archidecanatum, videlicet Posnaniensis, Sremensis et Pscevensis, junctim cum omnibus decanatibus ac toto clero spirituali [...] sub auspiciis [...] Andreae Młodziejowski episcopi Posnaniensis et Varsaviensis [...]
  • Brat Florian Wilant zakonu braci mniejszych swiętego Franciszka Regularney Observancyi, kaznodzieia generalny, swiętej teologii lektor jubilat, prowincii wielkopolskiey S. Maryi Anielskiey, prowincjał y sługa
  • Sapientia quam Beato Francisco Borgiae pro festa suae beatificationis gratulatione inscripsit Stiborus Krzikowski eiusdem sapientiae alumnus
  • Illustrissimo Magnificio ac Vere-Generoso Dn. Dn. Adamo Grodziecki de et in Wyszyno [et]c. [et]c. Castellano Miedzierzicensi, Dn. meo Clementissimo, Strenae loco humillime offeret
  • Catalogus personarum et officiorum Provinciae Polonae Societatis Jesu. Pro anno 1726. R. P. Martinus Trąmpczynski Praepositus Provincialis P. Joannes Witkowski, Socius R. P. Provincialis, Consultor Provinciae. Mathias Strycharski, adjunctus. Classes, Numerus personarum [...]
  • Ascensus in Montem Lubinianum Illustrissimorum et Reverendissimorum Dominorum dominorum Congregationis Benedictino-Polonae praesulum: D. Joannis Cantii Jakielski, Abbatis Trocensis, ejusdem Congregationis Praesidentis Generalis, D. Theodori Antonii Karski [...]
  • Praxis declinationum Consistens in Exemplari Illustratione regularum cardinalium synataxeos. Oder: Gründlicher und deutlicher Anterricht, wie man auf eine einfältige und gar leichte Manier die Declinationes und Conjugationes nach den Haupt-Regeln des Syntax [...]
  • Mowy seymowe Jasnie Oswieconego Xiązęcia, biskupa warminskiego Andrzeia Chryzostoma Na Załuskach y Błędowie Załuskiego kanclerza wielkiego koronnego przy publicznych Ojczyzny obradach dane
  • Glück wünschende Gedancken Welche Er Auff seiner Reise durch Lissa Den 23. May 1719. Zwar Wohlmeinend, Aber Eylfertig gehabt
  • Przestrogi dla Kościołów i Kapłanów Archi-Dyecezyi Gnieźnieńskiej z Konsystorza Generalnego wydane
  • Duszy ś. p. Franciszka Czackiego Strażnika W. K. Modlitwom powszechnym zalecenie
  • Quittungs-Buch für das [...] in der Parochie [...]
  • Quittungs-Buch für das [...] [Rutki] in der Parochie [...]
  • Jesu Mariae Rosen-Gärtlein. Denen treuen Jesu und Marjae Liebhabern zu sonderbarem Nutze gepflantzet. Das ist: Gründlicher Nachrtcht von der Gnadenreichen Ertz-Brüderschafft des heiligen Rosen-Krantzes Marjae [...]
  • Gross-Polnischer Historien-Wirtschaft-Arzney- und Schreibcalender auf das Jahr [...] M. DCC. LXXXVIII [...] Darinnen nebst Witterung, samt den Aspecten und derer Erwählung Von der Sonne und Monds Auf- und Untergang [...]
  • Pronuba virtus et fortuna nuptialibus taedis Magnifici ac Generosi Domini D. Procopii a Lipe Lipski Magnificae ac Generosae Dnae Alexandrae Niezychowska Jllustrior Epithalamico plausu honorata. A. R. D. Petro Stanislao Bruno, S.T.A. Anno desponsatae Natura humanae Verbo M.DCLXXXVII
  • [Obwieszczenie w sprawie opublikowania w Prusach Południowych edyktu tyczącego się cenzury z d. 19 XII 1788 r.]
  • [Obwieszczenie w sprawie obsadzania wierzbą brzegów Warty]
  • Avertissement
  • Publikacya według ktorey każdemu wolno na własny swoy użytek drzewa i pieńki w rzece Warcie będące wydobyć
  • Publikandum wegen der immediaten Beschwerführungen. De dato Berlin, den 21. May 1799
  • Gebet und Rede bei der am Sonntage Invocavit 1786. geschehenen öffentlichen Einweihung der neu-erbauten evangelischen Kirche U. A. C. in Posen, gehalten von Carl George Langner, Consistorial-Rath und Diaconus am Kripplein Christi zu Fraustadt
  • Predigt über Psalm 27, v. 4. am Sonntage Invocavit 1786. als am Einweihungs-Tage der neu-erbauten evangelischen Kirche U.A.C. zu Posen, gehalten von Ephraim Gottfried Stechebahr, Pastore der evang. Gem. U.A.C. daselbst
  • Katechizm ku większey Pana Boga chwale y Zbawiennemu Dusz krwią Chrystusową odkupionych pozytkowi ułożony. Przez X. Franc. Xawer. Brzuchalskiego, Plebana Ryczywolskiego. A Dla wygody swoiey Parafii za dozwoleniem Zwierzchności do Druku podany [...]
  • Artykuły wojenne od Krola Jmci Pruskiego [et]c. nowo potwierdzone, dla Unter-Officyerow i Żołnierzy od piechoty, iazdy, i artylleryi. Pod datą w Potsdamie, d. 18. Listopada 1787
  • Karmelitanka niegdyś przy zrzodle Eliaszowym w Boskie fawory opływaiąca, przy Zakonnym milczeniu światu zawołana. A teraz z pod Zakonnego Welum pod Protekcyą herbownego Nałęcza Jaśnie Wielmożney Ieymości Pani Ludowiki z Skaławskich Kozminski, woiewodziny kaliskiey, oddana [...]
  • Wielkimi wsławiona Cudami, W Obrazie Sławney Kolegiaty Szamotulskiey Naydostoynieysza Iedynego Boga Matka Maria W Roku 1666. dnia 15 Maia Swiatu Polskiemu za cudowną ogłoszona A W roku 1687. Za pozwoleniem Iasnie Wielmoznego Iegomości Xiedza Hieronima z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowskiego [...]
  • Andächtige Seelen-Freude in Geistlichen Liedern, Bestehend in einer Sammlung der desten und gebrduchlichsten Besänge Der Evangelisch-Lutherischen Kirche Auf allerley Fälle, Zeiten und beygefügtem Gebeth-Buche und Register
  • Gross-Polnischer Historien-Wirtschaft-Arzney- und Schreibcalender auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi M.DCC.LXXXXII. (Welches ein Schalt-Jahr von 366 Tagen.) Darinnen nebst den Aspecten, der Witterung, sammt deren Erwählung [...]
  • Sportul-Ordnung und Taxe für die Südpreussische Krieges- und Domainen-Kammer-Justitz-Deputation zu Posen. Die Dato Berlin, den 3ten July 1794
  • Publicandum 1793.06.14
  • Publicandum, an die sämtlichen Gemeinden der Mediat-Städte und Dörfer
  • Erneuerte Verordnung über den Gebrauch des Stempel-Papiers, der Vollmachten Spielkarten und Musikzettel, und wegen der sonst entrichtenden Stemple-Gebühren De Dato Berlin den 17 September 1802
  • Edict, wegen Anhaltung und Verfolgung der Deserteurs. De Dato Berlin, den 8. Januarii 1788
  • Instruction für die Land- und Steuer-Räthe, Beamte, Administratoren, Magisträte und Rendanten zu einer guten Einrichtung des Kassen- und Rechnungs- Wesens
  • Gesang der Freude am Tage der Huldigung des [...] Königs [...] Friedrich Wilhelm des zweiten in denen unter seine Regierung gekommenen Pohlnischen Provinzen. Gesungen von den jüdischen Gemeinde zu Posen [...] am 7ten May 1793
  • [In Festa anni totius considerationes R. P. Gasparis Drużbicki Societatis Jesu. Meditaturis ad pios affectus, Concionaturis, Exhortaturis, ad devotos impetus. Accommodatae]
  • [Postanowienie sejmiku średzkiego z 23 sierpnia 1734]
  • Universa philosophia nomini [et] honori [...] Chrystophori Kalckrayter equitis Poloni Thesibus suis militans Per M. Hilarium Kasprzycki [...] propugnata
  • Motus in termino sive consumato [...] philosophico certamen eruditum ex conclusionibus philosophieis
  • Elevatio Poli Carmeli maxima D. Elias Propheta, Sacratissimi Ordinis Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmeli Fundator [...]
  • Epicaedion in funere Magnifici D. Domini Nicolai de Tomice. Viri de Repub. Polona optimè meriti. Qui obijt anno 1585. Lovicij, cum magno ommnium dolore A Gasparo Hap Posnaniense conscriptum: Anno D. 1585. Esto memor mortis saecli simul atq; futuri: Nullum comittes, sic mihi erede scelus
  • Melodia rythmowa Zacnych Domow Ieich Mciow Panow Przyemskich; Zarownie Ieich Mciow Panow Grzymutowskych. Slawne Krotko opiewaiaca sprawy. Na Iego Mci Pana. Adama Przyemskiego starosty kowalskiego Spolem Iei Mci Panniey Zofiey Rusocki fest Weselny Przez Andrzeia Zorzewskiego Napisana
  • Epithalamium Na zacne Nowych Oblubieńcow Wesele. Sławnie Urodzonego Pana, P. Woyciecha Friciusa y Znamienitych postępkow Panny Katarzyny Bolewickiey NaPisane Przez Iana Rossowskiego Typographa Poznanskiego
  • Rózgi Na grzbiet Praedicanta Calwinskiego Mikołaia Symacha zmyślonego. Za głupi Respons na Przestrogi Calvinskie od zacnego Autora Crusiusa wydane. Z Litaniami Luterańskiemi y Calwiäskiemi. Przez X. Ambrożego Iasciusa Doctora w oboim Prawie Roku 1619
  • Jasnie W. J. M. P. Rafał na Lesznie hrabia, wojewoda poznański, zięć J. W. J. M. Pana wojewody ruskiego, hetmana W. Koron. Stanisława Jabłonowskiego, dziękując zgromadzonym na załobny akt pogrzebu J. W. Jey Mosci Pani Wojewodziny ruskiey, w kosciele lwowskim OO. Jesuitow mowił
  • Threnos in obitum immaturum Nobilissimae Faeminae, Barbarae de Wielgie Karsnice Karsnicka. Coniugis Magnifici et Generosi Domini D. Hieronymi a Kroczow, et Konopnica Konopnicki. Authore Gabriele de Wielun. Studioso Collegii Karnkoviani Societatis Iesu
  • Argo coronata ob amplissimas Holsatiam Iutlandiam Provincias [et] inaccessam Alsen Insulam e Sveticae Servitutis iugo In statum Danicum vindicatas Suecorum terrori Illustrissimo Dno D. Stephano in Czarnca Czarniecki Palatino Terrarum Russiae et Copiarum [...]
  • Synopsis philosophica Posnaniae In Collegio Lubransciano Academico Insigni Rozdrazeviana liberalitate restaurato; per biennium collecta, [et] sub felicibus auspiciis Illustrissimi Ac Reverendissimi Domini, D. Andreae Szołdrski [...]
  • Porządek y Moderatia Taxy: Podług Ktorey Pisarze na Komorach Celnych, powinni się sprawować: podaney. Przychylaiąc Się do Instructarza Na Seymie Warszawskim, w Roku Pańskim 1596. approbowanego
  • Lilium in hyemme media sub graticula Divinissimi Laurentii levitae [et] martyris ceu propito sydere natum. Publico Visui, [et] Usui, datum. Videlicet Perillustris [et] Reverendissimus in Christo Pater, ac Dominus D. Rudolphus Piotrowski Ordinis S. Patris Nostri Benedicti [...]
  • Purpura Romana Eminentissimi ac Reverendissimi Principis Domini Domini Ioannis Casimiri Donhoff, Tit. S. Ioannis ante Portam Latinam S. R. E. Presbyteri Cardinalis Archihospitalis S. Spiritus in Saxia de Urbe Commendatoris [...]
  • Purpura Romana Eminentissimi ac Reverendissimi Principis Domini Domini Ioannis Casimiri Donhoff, Tit. S. Ioannis ante Portam Latinam S. R. E. Presbyteri Cardinalis Archihospitalis S. Spiritus in Saxia de Urbe Commendatoris [...]
  • Wiek kwitnący Jasnie Wielmoznym Ich Mciom Jegomości Panu Andrzeiowi z Lubienca Niemoiewskiemu Kasztelanowi Bidgoskiemu, Jey Mci Pannie Annie Na Tucznie Tuczyńskyi Kasztelance Gniezniensyi, Starościance Powickyi. Przy Weselnym Akcie od Tomasza Jemielskiego, Syna JegoMCi P. Woyskiego Inowłocławskiemu
  • Ultima inter Caelituum Ordines, praemissa debita responsione, collocatio. Clarissimo olim Excellentissimo ac Spectabili Domino M. Rudolpho Andreae Margowski [...]
  • Smiertelne cienie od herbownego drzewa Wielmożney Jey Mosci Pani Teresy z Dąmbskich Łąckiey kasztelanicowey kaliskiey Przy Iasnie Oswieconych, Iasnie Wielmożnych Wielkich Domow, Splendorach rzucone [...]
  • Zbawienne nauki osobom do stanu duchownego zabierającym się wybrane z obowiązków Przez Iaśnie Wielmożnego Iegomości Xiędza Stanisława Witwickiego Z Boży y Stolice Apostolskiey Łaski Biskupa Poznanskiego Ku pożytkowi Duchowienstwa wydanich na Prozbę y żadanie wielu Ossob przedrukowane
  • Oratio in S. Eliam Ducem Carmelitarum Reverendo Patri in Christo Patri Alberto Bernardo Malinski Lectori Sacrae Theologiae ac Priori Conventus Posnaniensis Ordinis Carmelitarum, Maecenati mihi colendissimo. Fratris Cypriani Gorninski Novitij Ordinis Carmelitarum
  • Copia Plebisciti Posnaniensis ex ipso Originali extracta [et] desumpta, tenoris sequentis Sigismundus III. Dei Gratia Rex Poloniae [...]
  • Memoriale Pro Parte, [et] in rem Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis, ad futura Comitia Generalia Regni
  • Charis epica, Magnifico ac Generoso Domino D. Augustino Kołudzki, judici terrestri Iunivladislaviensi, Laudatissimi Operis Authori. A Collegio Lubransciano Academiae Posnaniensis Officiose instituta
  • Lechia tragico incedens luctu cum Serenissimo ac Invictissimo nuper Suo Principe Joanne III Poloniarum Rege [et]c Orbaretur Inter lugubres scenas, Sub laetioribus auspicijs Illustrissimi [et] Magnifici Domini D. Joannis de Bnin Opalenski capitanei sremensis [...]
  • [Remanifest Wojewodztw Poznanskiego i Kaliskiego na Manifest Małopolskiey prowincyi w rokoszu będącey. Dan w Jarocinie 17 III 1698]
  • Sigismundo Tertio Dei gratia Regi Poloniarum [...] Haereditario Regi Regium in scena Callissiensis Collegii Societatis Iesu ave salveq[ue] Sigismundus I Rex Poloniae [et]c. [...]
  • Theatrum laetitiae [et] gratulationis in Auspicatissimo Magni Maioris Poloniae Senatoris Illustrissimi ac Reverendissimi Domini D. Andreae Szołdrski episcopi Posnaniensis ex Italia reditu. A M. Alberto Nowieyski Artium [et] Philosophiae Doctore [...]
  • Panegyris In felicissimum ingressum Gniesnam [...] Alberti Baranowski Dei Gratia Archiepiscopi Gniesnensis, Primatis Regni Poloniae, Primiq[ue] Principis, Domini ac Patroni sui Clementissimi, longeq[ue] manificentissimi
  • Na szczęśliwy Powrót z Cudzych Kraiów Stanisława y Alexandra z Stemberka Kostków Lipienskich Starosciców, od Andrzeja z Konojad Dębołęckiego Rythm wesoło witający w Roku Panskim M.DC.XXX.VIII
  • Pogrzebowe żale przy Zawarciu w grobie Slachetnego Ciała Polskiego Achyliesa niegdy I. M. Pana P. Sebastiana Prusimskiego z Pogromu Kozackiego nad Dnieprem, Do Oyczystych włości przywiezionego Za ostatnią podługę od Andrzeja z Konojad Dębołęckiego [...]
  • Powieść bardzo dziwna o duszy iedney ktora w Preszburgu Ode - dnia 24. Lipca, Roku P. Tysiącnego, Sześćsetnego, czterdziestego pierwszego, aż do 29. dnia Czerwca, Roku Tysiącnego Sześćsetnego Czterdziestego wtorego, z Czyśca pokazowała sie iedney Pannie [...]
  • Sertum Amarantheum Honori [et] Memoriae Generosi Domini Stanislai Kowalsky De Dembowa Lęka. Magnifici Generosissimiq[ue] Domini Domini Johannis Kowalsky De Dębowa Lęka, Surrogati Judicis [et] Vice-Capitanei Terrae-Wschowensis [...]
  • Mnemosynon gratitudinis Illustrissimo [et] Reverendissimo Domino D. Andreae de Szołdry Szołdrski Dei [et] Sanctae Sedis Apostolicae Gratia Episcopo Posnaniensi ad aeviternam memoriam Erectum [et] consecratum A M. Nicolao Fatowic Lubransciano professore
  • Vox Lechica ad auspicatissimum reditum ab exteris Illustrissimo Domino D. Ioanni in Zamoscie Zamoyski capitaneo Kałussiensi, Domino [et] Patrono Colendissimo. A M. Nicolao Fatowic Philos. Doctore, Collegij Lubransciani Professore in Debitum humilis obsequij Symbolum DD. C.
  • Wesoła O Narodzeniu Syna Bożego w ciele naszym nowina z rozmowy Pasterza w nocy czuiącego, z Odgłosem głosu iegoż własnego. Jasnie Wielmożney Pani Iey Mci Pani Katarzynie ze Bnina Radomickiej Woiewodzicowey Inowłocławskiey. Przez Franciszka Regulusa Akademij Poznańskiey Rhetorices Studenta podana
  • Hymenaeus na zacne Ich Mosciow Nowych Oblubiencow Wesele Iego Mosci Panu Ianowi z Błociszewa Błociszewskiemu y Iey Mosci Pannie Annie z Radomicka Daleszynskiey od Iana Dziekczynskiego Philos. Stud. Col. Posn. w Roku M.DC.XVI. Przypisany
  • Religio Ex supresso Atheismi errore Triumphans, In Collegio Lubransciano Academia Posnaniensis, sub felicissimis auspiciis Jllustrissimi [et] R[evere]ndissimi Domini D. Stanislai in Magna Witwica Witwicki Episcopi Posnaniensis Patroni [...]
  • Synopsis komediei Na ostatnie trzy dni w Pałacu Leszczyńskim Odprawioney Roku Pańskiego 1687. Mieszczanin nad swoię się kond. wynoszący Szlachectwa y Państwa pomieszaniem głowy dopina
  • Prodromus Serenis[si]mi et Potentis[si]mi Sigismundi III Poloniarum et Sueciae Regis Magni Ducis Lithuaniae [et]c. Amplissimarum Terraru[m] Moschoviae Triumphatoris Felicissimi, de capta arce Smolensiensi 13. Iunij Anno. 1611
  • Jana Suchorzewskiego Posła Kaliskiego odezwa do Narodu, wraz z protestacyą dla Sladu Gwałtu y przemocy, do ktorey w całym prawie Seymie zbliżano a w Dniu trzecim Maia 1791. dokonano
  • Skuteczny sposób wiecznego przymierza uczynienia y oddania się w opiekę Swiętego Jozefa. w Obrazie Kollegiaty Kaliskiey Niezliczonemi Cudami, i Łaskami codzień Słynącego
  • Leliwa Jasnie Wielmoznego Hrabiow Tarnowskich domu: Po fatalnym z Ziemskiego Zodyaku Zachodzie, Jasnie Wielmozney Jey Mosci Pani, P. Urszuli z hrabiow Tarnowskich, Wierzbowskiey, starosciny Łęczyckiey, Barwałdzkiey, [et]c Ostatecznie zacmiony [...]
  • Votum saeculorum Illustrissimo, [et] Reverendissimo Domino, D. Josepho Thaddaeo De Kiekrz Kierski, Dei, [et] Santctae Sedis apostolicae Gratia, Episcopo Bolinensi [...]
  • Dźiwne Przymioty, i skutki Owocu Kathalogańskiego, abo iak inaczey zowią Swiętego Ignacego fruktem, albo Faba Sancti Ignatii
  • [Zalecenie nabożeństw za duszę ś.p. Franciszka Kobielskiego, Biskupa Łuckiego]
  • [Processus]
  • Mowa W. Jmci Pana Tadeusza Lipskiego Kasztelanica Łęczyckiego, Podkomorzego J.K.Mści, na Pogrzebie Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Józefa z Lipego na Lipsku Grabi Lipskiego, Kasztelana łęczyckiego; Połkownika Woysk Rzeczy Pospolitey [...]
  • De amplissimo in Prussia ornamento pro Magnis in Publicum promeritis Jllustrissimo Excellentissimo Domino de Konopatciis in Bąkow [et] Rynkowka Francisco Czapski Palatino Culmensi Praefecto Kovaloviensi equiti albae aquilae a Stanislao Augusto Rege Poloniae Collato Gratulatio [...]
  • Mowa Wielmoznego Jegomosci Xiędza Antoniego Miaskowskiego, Scholastyka Katedralnego, y Deputata na Kommissyą dwoch Woiewodztw, Poznańskiego, y kaliskiego skarbową od prześwietnej kapituły poznańskiey delegowanego, przy likwidacyi Miast, Poznania, y Chwaliszewa [...]
  • Kazanie Augustyna S. o wydawaniu dziesięcin
  • Akty strzeliste, Służące do zabaw całego dnia. Przez Iednego Kapłana Soc: Jesu Za dozwoleniem Starszych Roku Panskiego 1746 wydane
  • Uniwersał względem iednostayności Miar y Wag
  • Actum Petricoviae in Judicijs Ordinarijs Generalibus Tribunalis Regni, Feria Secunda post Festum Sancti Aegidij Abbatis proxima, videlicet Die Tertia Mensis Septembris Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo Septimo
  • Oratio habita Tertio decimo Calendas Junii MDCCXLI. A Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papa XIV. In Aula Capitulari Definitorii Generalis Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium Apud Basilicam SS. XII. Apostolorum de Urbe, Pontificia Majestate [...]
  • [Uniwersał w celu uspokojenia Litwy]
  • [Obwieszczenie w sprawie przyjmowania przez mieszczan prawa miejskiego w dniach 25 do 31 VII 1791, wyboru pleipotenta na sejm i sdziów apelacyjnych]
  • Injuria Domus Dei. Illustrissimis Excellentissimis Dominis, Majoris Poloniae Proceribus, Purpuratis Viris, Patriae Patribus, Dominis, Protectoribus, Tutoribus, Benefactoribuq[ue] humiliter sub tempus Commissionis exposita
  • Actum Petricoviae in Judiciis Ordinariis Generalibus Tribunalibus Regni, Feria Quarta in Crasstino Festi Sancti Aegidii Abbatis, die videlicet secunda Mensis Septembris Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo Nono
  • Prozba miasta Piotrkowa do Nayiasnieyszego Krola Jmci y Nayiasn: Stanow Rzeczypospolitey podana
  • Circulare an sämmtliche Regierungen und Ober-Landes-Justiz-Collegia inclusive Süd- und Neu-Ost-Preussen, desgleichen Francken
  • Głos I. W. Im. P. Ruperta z Skrzynna Dunina Stolnika Orłow. Posła Wdztwa Łęczyc. na Sessyi Seymowej Dnia 8. Aprilis, 1775 Anno, w Senacie miany
  • Mowa JMCi Pana Szołdrskiego Woiewodzica Inowrocławskiego, Generałowica Wielkopolskiego, Starosty Budzynskiego, Posła J.K.MCi. Na Seymiku Przedseymowym W Srzodzie miana roku 1761 dnia 16 Marca
  • De sex diebus Quibus mundus conditus est a Deo ad Genes. Cap. I. Dissertatio Habita in Collegio Posnaniensi a PP. Societatis Jesu Anno 1762, Mense Junio Die 19
  • Carmen Gratulatorium Reverendo Patri in Christo Patri Francisco Kozmiński Societatis Jesu, cum is ex dispositione Romana Quintum gratiossimi ac sapientissimi regiminis auspicaretur Annum Nomine Clari Collegii Posnaniensis
  • Catalogus personarum et officiorum Provinciae Poloniae Majoris Societatis Jesu. Ex Anno Domini MDCCLXVI In Annum Domini MDCCLXVII
  • Actum in Castro Posnaniensi Feria 2da post Dominicam Oculi Quadragesimalem proxima Anno Dni Millesimo Septingentesimo Sexagesimo quarto. Ex parata Copia
  • Lekarstwo zbawienne utrapioney Polski, z Przestrogi Ku naprawie obyczaiow ludzi Chrześciańskich Wzięte z Dzieiow Kościelnych Baroniusza sub Anno 828 A teraz swieżo z roskazu Zwierzchności Duchowney przedrukowane
  • Kazanie Na żałobnym Nabożeństwie Za Duszę ś.p. I. W. Imci Xiędza Damiana Sadowskiego Opata Orłowskiego Bywszego w Kościelney Wsi proboszcza. Miane przez X. Apollinarego Podolskiego, Lektora Filozofii Kaliskiey, Franciszkana w Kościele Parochialnym, w Biskup[i]cach
  • Jezus, Marya, Jozef, Teresa Bractwo Tekli Swiętey, W Kościele Poznańskim Swiętego Jozefa, u XX. Karmelitów Bosych, na ratunek konaiącym postanowione od Oyca S. Klemensa XIV. Dnia 26. Kwietnia Roku 1770. erygowane. Odpustami ubogacone, od Zwierzchności Przeświętnego Konsystorza Poznańskiego [...]
  • Catalogus librorum typographiae Posnaniensis Societatis Jesu in crudo
  • Przestroga pewna przeciw Morowemu powietrzu
  • Nowiny abo prawdziwe opisanie strasznego grzmotu, który się stał dwudziestego dnia Marca, o dwudziestey pierwszey godzinie, w Prowincyach Kalabryey, Cytrze y inszych, w ktorych sie opisuią zapadłe Miasta, Wsi y Zameczki [...]
  • Mięso opust y Rospusty Swiata, Czarta, y Ciała w dn Bachusowe pustuiących a zapust Odpustu zupełnego od Stolice S. Apost: Modlącym się za grzeszących w te dni Nadanego. Nayuboższemu nayutrapieńszemu y nayboleśnieyszemu Krolowi Bolesnemu, Iezusowi P. [...]
  • Somnium vitae humanae Carmine Latino per R. P. Iacobum Balde Societatis Iesu. A quodam ex eadem Societate Rhytmis Polonicis expressum
  • Islandia albo Krotkie opisanie Wyspy Islandiy. Na ktorey, co się kolwiek rzeczy Cudownych, niezwyczaynych, y w tech Krajach naszech nigdy niesłychanych abo na oko widzieć, abo też od Obywatelow teyże Wyspy luzdi[!] wiary godnych [...]
  • Chimera albo Historia O iey zwalczeniu. Przez Jana Kraiewskiego. Teraz nowo wydana
  • Ordinatio studiorum, in Collegio Lubransciano Academiae Posnaniensis tractandorum Circa Innovationem eorundem sub die 15. Mensis Junii, Anno Domini 1756to, Per [...] Jacobum Michaelem Marciszowski [...] Academiae Posnaniensis Rectorem. Pro usu [et] utilitate publica [...]
  • Na powitanie składającego się Kongressu na Kapitułę Generalną w Katedrze poznańskiey Roku 1799. dnia 29. Czerwca wiersz