Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Rękopis dzieł dramatycznych Romana Ostena-Sakena

Publication structure:
 • Rękopisy literackie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  • Boska komedia. Cz. 1: Piekło. Pieśń I-XXXIV. Tłumaczenie na język polski Ludwika Kamińskiego wraz z jego wstępem hist. i komentarzem do pieśni I-V
  • Chleb bez soli. Powieść z czasów rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej przez Jana Zacharjasiewicza. 1870
  • Djarjusz [dwóch] podróży X. [Ignacego?] Hrebnickiego
  • Don Karlos. Trajedya oryginalnie wierszem napisana przez [...]
  • Dzieła wierszem i prozą
  • Fragment biblii targowickiej. Księgi Szczęsnowe. Łysa rada kolbuszowska
  • Głos wolny wolność ubespieczaiący
  • Hanna. Powieść ukraińska z treści Starosty Kaniowskiego pana Aleksandra [Karola] Grozy
  • Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. 1741-1822
  • Jak wam się podoba! [As you like it!]. Komedya Szekspira. Z angielskiego na polskie przełożył Zenon Heller, professor-emeryt litteratury niemieckiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
  • Kilka równianek z borów podkarpackich uzbierał Rusin Żegota Korabowicz
  • Komedya. 1817
  • Kościuszko nad Sekwaną. Opera narodowa w 2 aktach oryginalnie wierszem napisana z muzyką F[ranciszka] S[alezego] Dutkiewicza
  • Krystyna przez Autorkę Karoliny [Klementynę z Tańskich Hoffmanową]
  • Krytyka krytyki i literatury
  • Listy Cypriana Kamila Norwida do Cezarego Platera z lat 1846-1866 w odpisach Bolesława Erzepkiego
  • Listy Cypriana Kamila Norwida do Eleonory z Mielżyńskich Czapskiej z 1870 r. w odpisach Bolesława Erzepkiego
  • Listy z Poznania
  • Mahomet Prorok czyli Fanatyzm. Traiedyia w 5ciu aktach Voltaire, tłomaczona z francuzkiego przez [Tomasza] Kantorberego Tymowskiego
  • Manualik różnych wierszów. Roku 1785
  • Miscellanea historyczno-literackie z 2 połowy XVIII w.
  • Miscellanea historyczno-literackie z lat 1651-1702 w odpisach z początku XVIII w.
  • Narzeczona z Abydos. Powieść turecka z lorda Byrona
  • O Niepokalanym Poczęciu Najświętszey Panny Matki Boskiei. Wiersze.
  • Pisma antytargowickie wierszem i prozą
  • Pisma wierszem i prozą Adama Czapskiego oryginalne i tegoż odpisy innych wierszy
  • Płacz natury nad zuchwałością Jana Naturalisty [Ignacego von Born] w dziele mnihopisma naturę zelżywie szpecącego w szumach wieku ośmnastego słyszany
  • Poezye Walętego Salkowskiego. Bydgoszcz d. 14 grudnia 1848
  • Pojawy narodowe Wal[entego] Salkowskiego. Bydgoszcz d. 1 wrześ[nia] 1864
  • Prometeusz w okowach. Tragedya po grecku przez Aeschylos[a] po polsku przez J[ózefa] G[abriela Alojzego] Biernackiego
  • Sielanki y różne zabawki wierszem i prozą dla zbudowania się młodzieży napisane. Z biblioteki uro[dzonego] Jana Synakiewicza w Poznaniu d. 1° lipca 1827 r.
  • Sierota chiński
  • Sonety wojenne
  • Stanislaida albo Uwagi nad panowaniem Stanisława Augusta, króla polskiego, obejmujące wydarzenia w Polsce aż po rok 1796
  • Sześć dni stworzenia na budowie nieba opartych. Poemat w 15 pieśniach przez ks. Andrzeja Koca, profess. seminar. w Mińsku 1863 roku
  • Tłumaczenia różnych utworów wykonane przez Antoniego Aleksego Suffczyńskiego
  • Utwory wierszem i prozą Karola Chojnowskiego
  • Wenda. Pieśni słowiańskiego barda
  • Wiersze Antoniego Goreckiego. Autografy i kopie
  • Wierszyki moralne o podcziwości czyli Manualik podcziwego człowieka z francuskiey prozy na rymy polskie odmieniony [...] w Warszawie 1776 przez xiędza Marcina Eysymonta scholarum piarum
  • Wycinek ze zbioru różnych wierszy po większej części niedrukowanych śp. Fryderyka hr. Skarbka, własnoręcznie przez niego pisanych
  • Zawoy. Powieść turecka przez I. M. Scawola.
  • Zbiór aforyzmów i drobnych wierszy o tematyce moralnej
  • Zbiór krótkich łacińskich wierszy, sentencji i fraszek autorów starożytnych oraz Jana Kochanowskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w przekładzie na język polski
  • Zbiór różnych wierszy [pisarzy polskich], a szczególniey Marcina Molskiego
  • Zbiór wierszy, głównie politycznych, z końca XVIII w. do 1870 r.
  • Zbiór wierszy głównie politycznych, z 2 połowy XVIII w. do ok. 1825 r.
  • Zbiór wierszy pisarzy polskich i obcych, głównie XVI-XVIII w., w odpisach z XVIII/XIX w.
  • Zbiór wierszy Walentego Salkowskiego
  • Zjawienie Emilki na pełni kwadry II lunacyi XIII cyklu słonecznego XII
  • Złamane serce czyli Skargi zbolałej duszy. Prawdziwe zdarzenie z nad brzegów Wisłoku zaszłe tysiąc ośmset trzydziestego roku
  • „Rozmowa Damophon y Pan” oraz pieśni Damophona do Philidy. Sielanka
  • Żołnierz, w potrzebie literat. Wyjątki niektóre z pamiętnika życia autora, niektóre z powieści ludów, a niektóre własne
  • Żale Tassa z Byrona
  • Zoe. Drama w tzech[!] aktach z francuskiego na polski przetłomaczona w roku 1783
  • Zbiór wierszy i listów kadeta szkoły rycerskiej w Lunéville do ks. Katarzyny z Jabłonowskich Ossolińskiej i siostry jej Marianny, ks. de La Trémoille-Talmont, z r. 1742. Brulion
  • Dobrogost czyli Człowiek rad wszystkiemu. Komedya w pięciu aktach. Z francuzkiego p. [Jean-François] Collin d’Harleville
  • I plotka się czasem przyda. Sielanka na Teatrze Puławskim grana 1802
  • Komedia Ignacego Tańskiego. Brak tytułu
  • Gawęda. Komedya we trzech aktach
  • Ofiara bogini szczęśliwości
  • Za wiarę. Dramat historyczny na tle prawdziwych zdarzeń z prześladowania unitów
  • Bukiet dla mego dobroczyńcy. Na rok 1834
  • Zbiór śpiewów i wierszy polskich z czasów powstania listopadowego
  • Zbiór pieśni towarzyskich z 1 połowy XIX w.
  • Miscellanea historyczno-literackie z 2 połowy XVIII wieku
  • Bęben. Poema w siedmiu pieśniach r. 1826 napisane
  • Różności. [T.] I
  • Kronika płomiennych. Opowiadanie [wierszem] napisała Agnieszka z Lipskich Baranowska
  • Gliński. Obraz dramatyczny z XVI wieku [wierszem] przez Agnieszkę z Lipskich Baranowską
  • Ludgarda. Trajedia w pięciu aktach
  • O moiey tragedyi Ludgardzie. O pierwszych iey wystawieniach na Teatrze Warszawskim. O skutku iaki sprawiło iey wystawienie. O krytykach.
  • Treny Jeremiasza proroka nad upadkiem Jerozolimy
  • Dantego Alighieri Życie nowe z włoskiego przełożył Atanazy Siekierski
  • Małe okruszyny z mojej bazgraniny
  • Utwory poetyckie Leonarda Sowińskiego. Autografy i wycinki gazetowe
  • Czł[owiek] z błędu wyprowadzony albo Krytyka Baltazara Graciana z hiszpańskiego ięzyka na polski przetłumaczona
  • Collectaneum polskie
  • Pisma rodziny Skałkowskich w odpisie Justyny Klary z Sikorskich Skałkowskiej
  • Garrik w Brystolu. Komedya w 4-ch aktach. Przekład Pauliny z L[auczów] Wilkońskiej
  • Córa piekła. Komedya konkursowa w 5-ciu aktach przez Rudolfa Kneisla z niemieckiego przełożył Stanisław Sczaniecki
  • Hrabia de Saulles. Dramat w 5 aktach Edwarda Plurier [Plouvier] przełożył Jan Chęciński
  • Silne kobiety. Komedja w 3-ch aktach przez Wiktora Sardou
  • Kurjer Lijoński. Dramat w 5-ciu aktach (ośmiu obrazach) [...] przełożył z francuskiego M. K.
  • Północnym pociągiem. Komedya w 2-ch aktach przez Henryka Meilhac i Ludwika Halévy napisana, a przez Gustawa Czernickiego przetłómaczona
  • „Frufru”. Komedya w 5-ciu aktach H[enryka] Meilhac i Ludwika Halévy. Przekład z francuskiego St[anisława] Go(ślickiego)
  • Cel upragniony. Komedya w 4-ch aktach z francuzkiego tłómaczona
  • Berta. Dramat w 5-ciu aktach i 8-miu obrazach przez Ksawerego de Montépin przełożony przez hrabinę E[rnestynę z Kickich ?] Starzeńską
  • Mąż pieszczony. Komedyja w 1 akcie ze śpiewkami [...] z francuzkiego tłómaczona
  • Narzeczeni. Komedja w 3 odsłonach Adolfa [von] Wilbrandt. Wiedeń 1872
  • Chcę sobie pohulać! Krotofila w 3-ch aktach ze śpiewkami z niemieckiego P. [Jana] Nestroy’a przełożona (1845 r.)
  • Robert i Bertrand czyli dwaj złodzieje. Krotochwila w 4 aktach ze śpiewami i tańcami przerobiona z niemieckiego przez Wł[adysława Ludwika] Anczyca
  • Dwaj panowie z Werony. Król Lyr
  • Poznańczanie we Włoszech. Krotochwila w 3-ch odsłonach. Napisał Telesfor Swojski [właśc. Józef Kościelski]
  • Fortepian Berty. Komedya w 1-ym akcie ze śpiewem. Tłómaczona z francuzkiego przez J[ózefa] Komorowskiego
  • Dumas, Aleksander (syn), Zbłąkana. Dramat w 5 aktach przerobiony z francuzkiego dramatu Aleksandra Dumas (syna) p.t. <La dame aux camélias> przez Władysława Umiastowskiego”
  • Dalila. Drama w 6-ciu aktach Oktawiusza Feuillet z francuzkiego przełożona przez *
  • Śniadanie u marszałka. Komedja w 1-ym akcie przez Turgeniewa [Ivan Sergeevič Turgenev] przekład Wacława Szremskiego
  • Tajemnice starego miasta. Krotochwila ze śpiewami w 1 akcie przez K[arola] Kucza. Z muzyką L[udwika] Steckiego
  • Biała kamelia. Obrazek dramatyczny w 1-ym akcie. Naśladowanie z francuskiego
  • Było to pod Wagram. Komedya ze śpiewkami w 1 akcie
  • Przebudzenie się lwa. Komedya w 2 aktach z francuskiego z tańcem gawot pp. [Jean-François-Alfred] Bayard i [Ernest] Jaime [właśc. Pierre-Joseph Rousseau], tłomaczenia [Baltazara Kaspra Melchiora] Gwozdeckiego
  • Miłość i dyplomacja. Komedya w 2 aktach Okt[awiusza] Feuillet
  • Koniec świata czyli trzy rodziny: krawiecka, szewcka[!] i stolarska. Druga część Gałganducha. Melodramat czarodziejsko-komiczny w dwóch częściach z niemieckiego pana [Jana] Nestroy z muzyką Adolfa Müllera dowolnie przełożony przez K[onstantego] Majeranowskiego. Kraków 1847
  • Cynna czyli łaskawość Augusta. Tragedya w 5-ciu aktach Kornel’a [Pierre Corneille] przełożona p[rzez] Ludwika Osińskiego
  • Egmont. Trajedya w 5-ciu aktach [...] przerobiona na scenę przez [Fryderyka] Schillera
  • Epidemia. Dramat w 4-ch aktach. Oryginalnie przez Józefa Narzymskiego napisany
  • Miasteczko niemieckie. Komedya we 4-ech aktach [...] Tłumaczył St[anisław] hrab. [Broel-]Plater
  • Pożar w klasztorze. Komedya w 1-ym akcie Teodora Barière [Barrière] z francuzkiego tłómaczona
  • Nasi najserdeczniejsi. Komedja w 4-ch aktach przez V[ictorien] Sardou. Z francuzkiego przełożona przez Mieczysława Chrzanowskiego
  • Zięć pana Poirier. Komedya w 3 aktach tłómacz[ona] z franc[uskiego przez Seweryna Kaplińskiego ?]
  • Nieugięty. Fraszka w 1 akcie R[oderyka Juliusza] Benedixa z niemieckiego przełożona
  • Nerwowe żony. Komedya w 3 aktach pp. Ernesta Blum i Raula Toché tłómaczył z francuzkiego M[ieczysław] Sachorowski
  • On i ona czyli przyparty do muru. Komedya w 1 akcie z francuzkiego Emila de Najac
  • Papugi naszej babuni. Operetka w 1-ym akcie z francuskiego, muzyka [i tłumaczenie Andrzeja] Listowskiego
  • Hrabia Horn. Tragedja w 5 aktach [...] przekład E[dwarda] L[ubowskiego]
  • Adwokat. Komedyo-opera w 1-ym akcie z muzyką Edwarda Wolffa
  • Dla dwóch fałszywy, dla trzeciej prawdziwy czyli jeden za trzech. Krotofila ze śpiewkami w 1 akcie przerobiona z niemieckiego przez X[iędza] A[polinarego] Tłoczyńskiego
  • Dworek przy gościńcu. Krotochwila w 1 akcie. Tłumaczył Wacław Rzepecki
  • Podczas balu. Obrazek w 1-ym akcie wierszem
  • Wet za wet. Komedyja w 1-ym akcie prozą przez Ernesta Legouvé
  • Zaproszenie do walca. Komedyja w 1-ym akcie z francuskiego przełożona
  • Stryj przyjechał. Komedya w jednym akcie przez Wł[adysława] hr. Koziebrodzkiego
  • Raptus. Komedya w 1 akcie [...] z francuskiego. Poznań 1873
  • Dla wrażenia
  • Josel Rajszowel. Cylinder. Sprawozdanie poselskie
  • Gwałtu, on ma bzika! Komedya w 1-ym akcie przez Adolfa Abrahamowicza
  • Dziwak z uprzedzenia czyli postęp czasu (albo staroświeczczyzna)
  • Doctor Peschke oder Kleine Herren. Posse mit Gesang in 1 Act von [David K.] Kalisch
  • Świętoszek Moliera rozpisany na role
  • „Nędznicy”. Dramat według powieści, rozpisany na role. Kalisz, grudzień 1871 r.
  • Apstrifikultifikiewicz. Farsa w I odsłonie p. L[udwika] S[osnowskiego] [Ludwika Solskiego]
  • Przysięga Horacego. Komedja w 1-m akcie Henryka Murger tłomaczona z francuzkiego przez Stanisława [Jakuba?] Jasińskiego
  • Berek odpieczętowany. Monodram w 1 akcie ze śpiewkami. Oryginalnie napisany przez A[leksandra] Ładnowskiego
  • Patrol nocny. Komedya z francuzkiego w 2-óch aktach
  • W gabinecie jego excelencyji. Obrazek dramatyczny w 1 odsłonie tłómaczyła Salomeja Paulińska
  • Adam i Ewa. Krotofila ze śpiewami w 2 odsłonach z francuskiego tłumaczył Alojzy Żołkowski
  • Po północy. Fraszka sceniczna w 1-ym akcie z francuzkiego tłumaczył Bogumił Dawison
  • Zbudziło się w niej serce. Komedya w jednym akcie z niemieckiego
  • Po północy. Fraszka w 1-ym akcie z francuskiego S. i R.
  • Chcę sobie pohulać! Krotochwila w 3-ch aktach ze śpiewkami z niemieckiego P. [Jana] Nestroya
  • Uczuciowi. Komedyja w 2-ch aktach Józefa Blizińskiego
  • Zbrodnia. Dramat w 4 aktach. Z francuzkiego Lockroy [właśc. Josephe-Philippe Simon] i Anicet-Bourgeois [Auguste] przetłómaczona [dalej innym pismem:] przerobiony z niemieckiego na polski język przez N. W.
  • Podarty surdut. Komedya w 1 akcie przez Juliusza R...
  • Prostoszczery. Historya prawdziwa
  • Wiersze i pieśni patriotyczne polskie z XVIII-XIX wieku
  • Teksty poetyckie z 1 poł. XIX wieku
  • Teksty różne z lat międzywojennych
  • Szopka poznańska
  • Wiersze z lat ok. 1919-1930
  • Pieśń wspólna śpiewana z okazji dwadzieściapięć[!] letniej pracy zawodowej p. Tadeusza Gruszczyńskiego w dniu 20 kwietnia 1927
  • Wycinki prasowe z utworami Romana Wilkanowicza oraz artykuły na temat jego twórczości, z lat 1908-1934
  • Wiersze Romana Tadeusza Wilkanowicza (syna) z lat ok. 1933-1938
  • Pieśni Janusza. Jeszcze Polska nie zginęła…
  • Jegomość w czarnym fraku. Monolog
  • Błogosławieństwo telefonu lub Sąsiedzi. Farsa sceniczna w 1 akcie z czeskiego przez Witolda Ramulta
  • Wojewoda Krystyn. Dramat w czterech aktach z epilogiem przez J. K. S.
  • Wolne serce. Komedia w 3 aktach
  • Inserat czyli Nieprzewidziane skutki. Humoreska w 1-dnym akcie oryginalnie napisana
  • Gwiazda. Komedya w jednym akcie z francuzkiego. Przekład pani Natalji Bogowolskiej1874
  • Pantofel. Komedya w 1 akcie
  • Małe przeszkody. Komedya w 1-ym akcie z francuskiego. Tłómaczenie Leontyny Halpert
  • Pierwszy mąż. Komedya w 1 akcie z francuzkiego
  • Małżeństwo nieprzewidziane. Komedya w jednym akcie dla teatru Amator
  • Zabawka dziecinna dn. 26 Junii r. 1805
  • Narzeczony z drugiego świata! Komedja w jednym akcie!
  • Poświęcenie. Tragedya w pięciu aktach
  • Anglicy na wsi czyli Wykupiony strzał. Krotochwila w 1-ym akcie naśladowana podług niemieckiego
  • Organista konkuretnem[!]. Obrazek ludowy ze śpiewami i tańcami napisał w II aktach Kowalski[?]
  • Hrabia Pafnucy. Komedja we 4-ch aktach wierszem
  • W pół wieku. Komedyjka w trzech odsłonach
  • Resursa. Komedya w 3-ch aktach z francuzkiego [...] Przekład Bogusława
  • Bez stanu. Komedya w jednym akcie. Przez Ernesta Legouvé napisana, wolny przekład wierszem Kazimierza Zalewskiego. Fragmenty
  • Dobranoc sąsiedzie! Krotochwila w 1 akcie w tłumaczeniu Jana Tomasza Seweryna Jasińskiego
  • Błażek opętany. Krotochwila w 1-ym akcie ze śpiewami
  • Ukarana próżność. Komedia
  • Kujawiacy. Dramat ludowy w trzech aktach
  • Kujawiacy. Dramat ludowy. Fragment aktu 2. Brudnopis
  • Medor, tu! Komedyja w 1-ym akcie Eugeniusza Verconsin, tłóm. Ant[oni] d’Onnquelle
  • Kapelusz zegarmistrza. Komedyja w 1-ym akcie. Tłómaczona z francuzkiego
  • Pożycz mi swojej żony. Komedyja w 2-ch aktach Maur[ycego] Desvallières, przekład J. B. [Joanny Belejowskiej?]. Fragment
  • Posłowie na wakacjach. Komedja w 4 aktach Pawła Ferriera, tłomaczenie Witolda Ramulta
  • Iskra. Komedyja w 1-ym akcie z francuzk[iego] Edwarda Paillerona. Przekład J. B. [Joanny Belejowskiej?]
  • Aktorka. Komedya w 1-ym akcie [Edwarda] Fournier’a tłóm. Wład[ysław] Sabowski
  • Kwiat z Tlemcenu. Komedyja w 1-ym akcie
  • Fragmenty różnych utworów dramatycznych bez tytułów ze zbiorów Wojciecha Simona
  • Niepotrzebny człowiek. Sztuka w trzech aktach
  • O złotej róży i królewnie Zorzy. Baśń w trzech aktach
  • Błękitne kłamstwo. Sztuka w trzech aktach
  • Fragment zbioru pieśni polskich
  • Na szczycie. Ustęp z dziejów Rzymu w 4-ch aktach spisał Juliusz Starkel
  • Pisma drobne prozą Leonarda Sowińskiego
  • Na dzień rocznicy elekcyi Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Trzeciego, króla polskiego, to iest siódmy września. Wiersz
  • „Kielnia wolnego mularza!” Wiersze satyryczne. Inc.: „Małpy krotofilne! Sięgacie Minerwy!...”
  • Zbiór wierszy różnych autorów z 1 połowy XIX w.
  • Nugarum libri
  • Modlitwa do Świętej Cecylii. Głos Pański w więzieniu
  • Król Amortis. Sześć obrazów. Napisał Ignacy Nikorowicz
  • Jubileusz profesora Mendaxa. Autoryzowany przekład z francuskiego Zofii Skolimowskiej
  • Utwory dramatyczne
  • Trzy dary dobrej wróżki. Sztuka napisana przez Jana Wiktora Opolskiego
  • Historia miłości Bohdana Karadżicza. Komedia napisana przez Jana Wiktora Opolskiego
  • Przyjaciel kobiet. Komedia w 5 aktach rozpisana na role
  • List Józefa Ignacego Kraszewskiego do [J. Andrzeja?] Wysztelewskiego
  • Wybicki, Józef (1747-1822), Listy obywatelskie do Jana Węgleńskiego ministra stanu Królestwa Polskiego. /Wyjęte z Pamięt. Warsz. 1816 r. T. VI./ W Warszawie w Drukarni Rządowey
  • List Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego z 8 lipca 18[45?] r.
  • „Ożenić się nie mogę”. „Zrękowiny u Druzgały”. Fragmenty sztuk teatralnych