Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Mapy z atlasu sztucznego sygn.A IV 015 T.1

Publication structure:
 • Najstarsze zbiory Biblioteki Kórnickiej
  • Kartografia
   • Karte von dem Walde der den Borowcer Haulandern theils als eine Entschädigung fürelen ausihren Acker befindlichen Sand, gegeben theils von denselben angekauft worden im Monath May 1808 speciell vermeissen durch [...] Magunna.
   • Mapa poglądowa majątków Fundacji "Zakłady Kórnickie" położonych w woj. poznańskim [...]. , [Wyk.] D. J.
   • "Zakłady Kórnickie". Fundacja Narodowa Władysława, Jadwigi z Działyńskich i Marii Zamoyskich
   • Babin, Podgaj i Bojnice w powiecie Sredzkim. Rozmierzył 1823-go r. Reiche, po uzupełnieniu kopiował 1876-go r. jeometra rządowy Biederman
   • [Fundacja "Zakłady Kórnickie"] Babin. Przekopiował z mapy katastralnej Teofil Szczebliński
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Babin
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Babin
   • Plan sytuacyjny Dziećmierowa Majętność Kórnicka
   • Karte von Bagrowo Kreis Schroda angefertiget 1840 durch Koch [...].
   • Folwark Bagrowo
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Bagrowo. Przekopiował z mapy katastralnej Teofil Szczebliński
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Bagrowo. , [Wyk.] D. J.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Bagrowo [...]. , [Wyk.] D. J.
   • Kalkulacja lasu pod Tatrami leżącego, do rewiru Białczańskiego należącego. Sucharze [...] Siedlarski Wierzch, Uspisko [...] Bafiów Bór.
   • Karte von Bieganowo, Kreis Schroda. Gemessen im Herbst 1826, durch Goetsch [...]. Copirt im Sommer 1858 durch Crusius
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Bieganowo. Przekopiował z mapy katastralnej Teofil Szczebliński
   • Kopia z mapy katastralnej z obrębu Bieganowo [...] , [Wyk.] Pietrzyński
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Bieganowo [...] , [Wyk.] D. J.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Bieganowo [...] , [Wyk.] D. J.
   • Mappa rozparcelowanych łąk w obrębie Bielawy. Pomierzył i wyrysował w czerwcu 1879 A. Kausz.
   • Obr[ęb] Bielawy. Obszar 451,8617 ha. , [Wyk.] Wojczyński.
   • Karte von den Grundstücken der Eigenthümer zu Biernatki, Kreis Schrim. Copirt 1839 durch Koch.
   • Kreis Schrimm, Gemarkung Biernatki Gut [...] eingetragenen Liegenschaften des Zamojski Ladislaus [...]. Ausgefertigt [...] Grassner [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Biernatki.
   • Kopja z mapy katastralnej obrębu [...] Biernatki [...]. Przekopiował [...] T. Szczebliński
   • Kopja z kopji. Kopja z mapy katastralnej [...]. Karta 5 [...] Obręb: Biernatki [...] , B. Janicki.
   • Kopja mapy katastralnej. Obręb Biernatki dw. i gm. Prusinowo i Jezioro Bnińskie [...]. , Sprawdził [...] B. Janicki [...]
   • Gem[einde] Urnenfelde (Biernatki). (Bodenschätzungsergebnisse vom Maj 1940) [...] , Kurt Ritzerly.
   • Plan in Brouillon von denen zu der Herrschraft Kórnik [...] gehärigen [...] Bierna[tki] und Pruszinowo. Aufgenommen im Jahr 1778 [durch] A. Grund.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Biernatki - Prusinowo.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Biernatki - Prusinowo.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Biernatki - Prusinowo.
   • Blazejewer Hauland im Schrimmer Kreise. Ausgenommen im Januar 1834 durch Ziehlke.
   • Abfindungs Plan für Błażejewo Hauland in der Kurniker Forsten. Aus der vorhandenen Charte entnommen und angefortigt i. J. 1855 von Ziehlke.
   • Abfindungs Plan für die Gemeinde Błażejewo Dorf Kreis Schrimm. Nach der Charte des Unterzeichneten vom Jahre 1844, angefortigt im Novbr 1855 von Ziehlke.
   • Karta rozparcelowania gruntu powstałego z wyrębu lasu w rewirze Błażejewa dóbr kórnickich zawierająca zarazem uregulowanie granicy z kolejami [...] wykreślił [...] Tomaszewski.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Rola przy rewirze Błażejewo.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Błażejewo Czmoń I.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Błażejewo, Czmoń I.
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Błażejewo, Czmoń las. Przekopiował [...] T. Szczebliński [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Rewir Błażejewo, Czmoń. Kopia z mapy katastralnej [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Kopia z mapy katastralnej [...].
   • Plan von den Bniner Probstei Laendereien und denen, des Organisten. Nach der Separation aus der vorhandenen Charte entnommen durch Ziehlke [...].
   • Kreis Schrimm, Gemeinde - bezirk Bnin. Handzeichnung... eingetragen Liegenschaften der Julia Schubert [...]. Ausgefertigt [...] Flick [...].
   • Kreis Schrimm, Gemeinde - bezirk Bnin. Handzeichnung [...] eingetragen Liegenschaften der Julia Schubert [...]. Ausgefertigt [...] Flick [...].
   • Kreis Schrimm, Gemeinde - bezirk Bnin. Handzeichnung [...] eingetragen Liegenschaften der Julia Schubert [...]. Ausgefertigt [...] Flick [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Parcele w obrębie miasta Bnin. Przekopiował z mapy katastralnej Szczebliński.
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Bnin [...]. Sprawdził [...] B. Janicki [...].
   • [Plan rozparcelowanych gruntów Fundacji "Zakłady Kórnickie"]. Szkic podstawowy. Powiat Śrem. Obręb Bnin. 14 VII 38 [...] , [wyk.] Koenig-Zdanowski.
   • Kopia z mapy katastralnej od części obrębu Bnin i Błażejewo - Czmoń-las , B. Janicki.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapka poglądowa parcel położonych w Bninie, Kórniku: Prowencie. Zestawił na podstawie map katastr[alnych] T[eofil] Szczebliński.
   • Kopia mapy katastralnej. Obręb Bnin - Prowent [...] w 3 kartach [...]. Sprawdził [...] B. Janicki.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan maj[ątku] Bnin - Prowent.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan maj[ątku] Bnin - Prowent.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Kopia z mapy katastralnej.
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Bnińskie - jezioro. Przekopiował... T. Szczebliński
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Jezioro Bnińskie w 2 kartach [...]. , Sprawdził [...] B. Janicki.
   • [Rękopiśmienny szkic, na którym zaznaczono nazwiska właścicieli gruntów położonych między jeziorem a lasem Czołowskim].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Parcele w obrębie gminy Borówiec. Przekopiował z mapy katastralnej [Teofil] Szczebliński
   • Mapa przeglądowa wydziału Bukowina - Brzegi.
   • Wydział Bukowina - Brzegi. Mapa przeglądowa.
   • Plan en brouillon von den zur Herrschaftt Kornick gehorigen Zins Dorff Czmon nebst dabay gelegenen Holländern autgenommen im Jahr 1777 durch L. Grund
   • Wiesenterrain zum dorfe Czmoń gehörig Schrimmer Kreises. Aufgenommen im Jahre 1834 von Ziehlke.
   • Kopie der Karte mit folgendem Titel: Plan von den Abfindungsländereien für Czmon Kreis Schrimm. Aus der vorhandenen Forstkarte entnommen und unter die Interessenten verteilt i. J. 1838 von Ziehlke. Angefertigt im Juli 1910 durch Dindinger. Für die Richtigkeit dieser Kopie [...] Gaedke.
   • Czmoń I, role deputatowe i łąki. , [Szczebliński]
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Czmoń II [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Czmoń II.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Role przy rewirze Czmoń I, II.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Czmoń II.
   • Gospodarstwo w Czmoniu. Pomierzył 4 XII 1926 Szczebliński
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Czmoń - łąki [...] przekop[iował] [...] T. Szczebliński
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Czmoń - las [...] przekop[iował] [...] T. Szczebliński
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Gm[iny] Czmoń [...] przekopiował [...] T. Szczebliński [...].
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu [...] Czmoniec [...] przekopiował T. Szczebliński
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Rewir Czmoń II. Kopia z mapy katastralnej z r. 1936 [...]
   • Situationsplan des zum Korniker Walde gehörigen Czolower Forstreviers gemesen [...] durch Wismar.
   • [Rękopiśmienny szkic, na którym zaznaczono nazwiska właścicieli gruntów położonych między lasem Czołowskim i Kamioneckim].
   • Obr[ęb] Czołowo [...] , [Wyk.] Wojczyński.
   • Auszug aus der Karte mit dem Titel: Charte von Czolowo Schrimmer Kreises Vermessen im Jahre 1827/28 durch Ziehlke [...]. Angefertigt im [...] 1897 [...] Waechter [...]. Copiert [...] durch [...] W. Staśkiewicz.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Rewir Czołowo. Kopia z mapy katastralnej.
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Czołowo-las. Przekop[iował]... T. Szczebliński
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu gm[iny] Czołowo.
   • Plan orientacyjny położenia leśnictwa Czołowo, gdzie projektowana jest rozbudowa domu mieszkalnego [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzeworytowa rewiru Czołowo, Bielawy, Mieczewo [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzeworytowa rewiru Czołowo, Bielawy, Mieczewo [...].
   • Czołowo i Bielawy. Obręby leśne około r. 1882.
   • Mappa części odciętej koleją od folwarku Dachowy. Pomierzył [...] A. Kausz.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Dachowa. Przekopiował z mapy katastralnej [...] Szczebliński
   • Pomiar gospodarczy drogi prowadzącej z Szczodrzykowa do Robakowa leżącej w obrębie Dachowie powiat szremski.
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Dachowa gmina [...] przekop[iował] [...] T. Szczebliński
   • [...] Kopia mapy katastralnej. Obręb Dachowa [...]. Sprawdzono [...] , B. Janicki [...]
   • Gut Dachenau Kreis Schrimm.
   • Gut Dachenau Kreis Schrimm.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Dachowa [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Dachowa [...].
   • Charte von Dębiec Schrimer Kreisses. Aufgemommen [...] durch Ziehlke.
   • Plan II von der Abfindungsflaeche für Wald Berechtigung der baeuerlichen Wirthe zu Dembiec Kreis Schrimm. Aufgemessen [...] 1859 copirt [...] 1860 durch Heinemann.
   • Brouillonplan von dem zur kornikschen Herrschaft gehörigen Forstrevier Drapalki gemessen im Octb. 1801 durch Zieg.
   • Mappa części odciętej koleją od rewiru Drapałka I, majętności kórnickiej. Pomierzył i wyrysował [...] Antoni Kausz [...].
   • Podział parceli naležących do borowstwa Drapałki [...]. Opracowano [...] Krzywoszyński.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Drapałka I - II.
   • Plan niwelacyjny rowu wykopać się mającego w części obrębu Drapąłka [!] I po za [!] koleją przyłączonej obecnie do folwarku Dachowa. Zniwelował i wyrysował w czerwcu 1881 r. A. Kausz.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Role przy rewirze Drapałka.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Rewir Drapałka. Kopia z mapy katastralnej.
   • Dworzisko mit den Weide Abfindungs Ländereien im Schrimmer Kreise. Nach der vorhandenen Charte vom Jahre 1830 angefertigt im [...] 1841 von Ziehlke.
   • Plan von dem Vorwerke Dworzysko Kreis Schrimm Vermessen 1830 und angefertigt 1841 durch Ziehlke, copirt 1873 durch Lüerdsen.
   • Dworzyska. Planik oryentacyjny wykonany podług mapy katastralnej.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Dworzyska. Przekopiował z mapy katastralnej [...] Szczebliński.
   • Kreis Schrimm. Gemeinde-bezirk Konarski[e] [...] Gemarkung Elsenau [...] eingetragenen Liegenschaften des Wladislaus Zamojski [...]. Ausgefertigt [...] Becken.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan folwarku Dworzyska [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan folwarku Dworzyska [...].
   • Częściowa kopia z mapy katastralnej obrębu [...] Dymaczewo Stare.
   • Kopia z mapy katastralnej [...]. Gmina Stęszew, karta 1 i 3, Gromada: Dymaczewo Stare [...] , [wyk.] Wiśniewski [Leon?]
   • Regierungs Bezirk: Posen, Kreis: Schrimm. Gemarkung: Dziećmierowo Gut [...]. Gemarkungskarte Kopirt aus der von Ziehlke im Jahre 1827 [...] gefertigten [...] im [...] 1863 durch [...] Kapler gefertigt als Kopie 1865 durch [...] Strasberg.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Dziećmierowo. Kopia z mapy katastralnej
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Dziećmierowo... Sprawdzono... B. Janicki
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Dziećmierowo [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Dziećmierowo...
   • Brouillon Karte von dem im Szrimschen Kreise belegenen adelichen Guthe Gądki 1809 durch Sieg
   • Karte von Dorfe Gądki im Schrimmer Kreise belegen. Aufgenommen durch Sieg 1809. Copiert 1833 durch Freter.
   • Gądki Kreis Schrimm 1868. Rectificirt und copirt nach der d. Sieg 1809 entwarfenen, d. Treter 1833 copirten und d. Eck 1850 recopirten Karte durch Luedsen.
   • Podwórze i ogród w Gądkach. Pomierzył i wyrysował w czerwcu 1881 roku A. Kamz.
   • Ka[rte] von Gądki Gut u. Gemeinde. Copirt nach der von Sieg'schen Karte de 1809 entnommenen Götz'schen Copie de 1827 u. vervollständigt... im M ärz 1882 vom... Ristow
   • Kopie der Karte mit folgenden Titel: "Karte von Gądki im Schrimmer Kreise gemessen 1809 durch Sieg und copirt 1827 durch Goetsch" Gefertigt im geodätisch Büreau der Königlichen General - Kommission für die Provinzen Westpreussen und Pozen [...] Heidelich.
   • Gądki. Na podstawie mapy katastralnej przekopiował T. Szczebliński
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Gądki. Kopia z mapy katastralnej
   • Kopja z mapy katastralnej obrębu Gądki...przekopiował T. Szczebliński
   • Plan sytuacji tartaku w Gądkach - Fundacja Kórnicka, [wyk.] M. Powidzki
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Gądki...Sprawdzono... B. Janicki.
   • [...] Kopia z mapy katastralnej. Obręb Górka... Sprawdzono... Pacyński [?].
   • Gut Gondek. Kreis Schrimm
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Gądki
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Gądki
   • Nivellierung der Trasse vom Sägewerk Gondek nach Waldau, Kreis Schrimm.
   • [Plan projektu parku nad jeziorem Góreckim.]
   • Regierungsbezirk Posen, Kreis Posen, Karte von dem Gute Górka. Kopirt nach der durch Kuhn [...] entworfenen und 1845 durch Ziehlke rectifizirten und kopirten Karte, Kopirt 1862 durch Biedermann, rekopirt im Juni 1865 [...] durch Heinemann.
   • [Folwark Górka].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie".Plan majątku Górka.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie".Plan majątku Górka.
   • Charte von dem zur Herrschaft Kurnik gehoerigen Gute Januszewo Schrodaer Kreisses. Vermessen und angefertigt im Jahre 1823/24 durch Kuhn. Eingentheilt im Jahre 1825 durch Kuhn.
   • Charte von dem zur Herrschaft Kurnik gehoerigen Gute Januszewo Schrodaer Kreisses. Vermessen und angefertigt im Jahre [...] 1825 durch Kuhn copirt im [...] 1827 durch Ziehlke.
   • Kreis Schroda, Guts - bezirk Januszewo... eingetragenen Liegenschaften des [...] Zamojski Wadislaus [...] Ausgefertigt [...] Z. Ubler [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Januszewo [...]. Przekopiował z mapy katastralnej [...] T. Szczebliński [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Januszewo. , [Wyd.] D. J.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Januszewo [...] , [wyk.] D. K.
   • Karte von [...] belegenen dem Herr von Zabłocki [...] gehoerigen Guthe Jarosławiec Im October 1820 speciet vermessen vom Reus
   • Handzeichnung vom Rittergute Jarosławiec. Ausgefertigt [...] C. Clausen.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Jarosławiec [...]. Przekopiował z mapy katastralnej [...] Teofil Szczebliński
   • Plan sytuacyjny [budynków] folwarku Jarosławiec [...]. , Teofil Szczebliński.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Jarosławiec [...]. , [Wyk.] D. J.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Jarosławiec [...]. , [Wyk.] D. J.
   • Mappa przemiaru folwarku Jaryszek do Żernik należącego dziedzicznego [...] Stanisława Krzyżańskiego - leży w departamencie poznańskim, powiecie szremskim. Sporządzona w październiku 1819 roku przez K. Sievert.
   • Auszug aus der Karte mit folgendem Titel Plan von den Dörfern Klein und Gross Kempa.
   • Charte von dem zu Trzebaw gehoörigen Wiesen Terrain Kierszki genannt. Copirt durch Ziehlke. Charte von dem zu Trzebaw gehoörigen Wiesen Terrain Kierszki genannt. Copirt durch Ziehlke.
   • Karte von dem zu Trzebaw gehoerigen Wiesen-Terrain Kierszki bei Alt-Dymaczewo, Kreis Posen. Kopirt von der 1822/23 durch Kuhn gefertigten [...] 1866 durch [...] Biedermann.
   • Charte von Kijewo. Schrodaer Kreises. Angefertigt im Jahre 1825 durch Kuhn.
   • Regierungsbezirk Posen, Kreis Schroda, Gemarkung Kijewo Gut [...] Von der durch Ziehlke im Jahre 1829 angefertigten Copie der Kuhnschen Karte durch der [...] angefertigt und rectifirt [...] im Jahre 1862.
   • Karte von der Gemarkung Kijewo-Gut [...].
   • Lage und Grenz-Plan in der Feldmark Kijewo und Zrenica [...] Aufgenommen im [...] 1875 durch [...] E. Evert [...].
   • Plan sytuacyjny folw[arku] Kijewo.
   • General [-Plan des Guttes] von der Stadt [Kórnik] und Bnin nebst [wie auch den] [...] gehorigen umliegenden D[örfer]n und Hollandereyen nebst einer [...].
   • Gut Stockheim, kreis Schroda.
   • Karte von dem Gute Konarskie Schrimer Kreises vermessen im Monate Juli 1831 durch Schubert.
   • Gospodarstwo "po Serwatkiewiczu" w Konarskiem. Pomierzył, wyrysował i podzielił w sierpniu 1881 roku A. Kausz.
   • Part of the South Pacific Showing the Track of H. M. S. "Pearl" During the Last Voyage of Commodore Goodenough.
   • Kopia z mapy pod tyt[ułem]: Karte von dem Gute Konarskie Schrimmer Kreises [...] im [...] 1831 durch Schubert. Sporządzono [...] 18 maja 1936 , Laskowski.
   • Plan sytuacyjny budynków Konarzewa [...]. , [Teofil Szczebliński ?].
   • Plan arboretum w Kórniku.
   • Plan von dem Lust-Garten, Weinberg und Fasanorie zu Kornik vermessen im Monath Septembr. 1801 durch Hahn [...].
   • Pla[n majątków: Żymin, Kromolice, Szczodrzykowo, Runowo, Pierśno, Dziećmierowo].
   • Plan parku w Kórniku. Rozmierzył Ziehlke, uzupełnił i przekopiował w r. 1842 jeometra rządowy Biederman, rekopiował r. 1879 A. Kausz.
   • Plan du chatêau du comte Dzialinski auprès de Kurnik et de ses environs fait et dessine par Ziehlke.
   • Plan von der Grenze zwischen den adlichen Dominien Kurnik und Wiry Schrimmer Kreisses. Nach der vorhandenen Charte copirt im Januar 1834 durch Ziehlke
   • Plan parku w Kórniku. , Pomierzył Ziehlke, uzupełnił i przerysował [w] 1862 roku Biederman
   • Plan parku w Kórniku. Rozmierzył Ziehlke, uzupełnił i przerysował [w] 1862 roku Biederman.
   • Projekt zalesienia dawniejszych nowin podgajskich na mapie czerwono oznaczonych [...].
   • Łąki w borach majętności Kurnickiej położone. Celem wydzierżawienia pomierzył i podzielił 1870-go roku [...] Biederman.
   • Szkółka i przyległe grunty. Fund[acja] "Zakł[ady] Kórn[ickie]" w Kórniku.
   • Mapa poglądowa majątków Fundacji "Zakłady Kórnickie", położonych w woj. poznańskim. Według stanu z roku 1929.
   • [Plan parcel położonych nad brzegiem Jeziora Kórnickiego.]
   • Plan miasta Kórnika powiat śremski, województwo poznańskie. Wykonał Kaz[imierz] Kościański 10. 07. [19]37.
   • [Mapa lasów należących do klucza kórnickiego].
   • Plan rozparcelowania pola w obwodzie gruntów miejskich od granicy Trzebiesławek [...] wykreślił Tomaszewski.Dobra kórnickie. Mapy Fundacji "Zakłady Kórnickie".
   • Plan parku w Kórniku. Rozmierzył Ziehlke i Biederman, uzupełnił i przerysował w roku 1898 Pudelewicz.
   • Kreis Schrimm, Gemeinde-bezirk Kurnik. Handzeichnung [...] eingetragenen Liegenschaften des Zamojski Wladislaus [...].
   • Kreis Schrimm, Gemeindebezirk Kurnik [...] Liegenschaften der [...] Marianna Handkiewicz und Geschwister Kubracki. Ausgefertigt aus der Grundsteuergemarkungskarte auf ansuchen der Grundbezitzer [...] Roman Handkiewicz. , Frieler [wyk.].
   • Projekt osączenia części majętności Kórnik powiat śremski. , [Wyk.] W. Staśkiewicz.
   • Kopia z mapy katastralnej od części obrębu Kórnik [...]. Wykonana przez T. Szczeblińskiego [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie" - Park. Kopia z mapy katastralnej [...].
   • [Burgstadt, okolice].
   • Gemarkung Burgstadt [...] Kreis Schrimm [...] Kopiert 1862 von der Karte aus dem Jahre 1830 [...] abgezeichnet im Februar 1942 durch Michalak.
   • Liegenschaften der Reichsstiftung für Deutsche Ostforschung in Burgstadt.
   • Regierungs Bezirk: Posen, Kreis Schrimm. Auszug aus den Gemarkungskarten der Stadt Kurnik und Bnin, enthaltend die zur Herrschaft Kurnik geh. Grundstücke. Gefertigt im August 1865 durch Strasberg, revidirt Neuman.
   • Projekt stawków do hodowli pstrągów w Dolinie Kościeliskiej.
   • Szkic tryangulacyi trygonom[etrycznej] rewiru Kościelisko. , [Wyk.] W. Stroczyński.
   • Wydział Kościeliska. Mapa przeglądowa.
   • Revier Kościelisko [...].
   • Mapa poglądowa wydziału Kościelisko - Zakopane.
   • Plan sytuacyi gminy i probostwa w Krerowie wykonany celem uzyskania pozwolenia odprowadzenia wody z drenów przez grunta Zimina i Bieganowa.
   • Charte von Kromolice Schrimmer Kreisses. Vermessen im Jahre 1819 durch Schulz. Eingetheilt im Jahre 25 durch Kuhn. Copirt im Febr[uar] 27 durch Ziehlke [...].
   • Charte von Kromolice Schrimmer-Kreisses vermessen im Jahre 1819 durch Schulz. Eingetheilt im Jahre 25 durch Kuhn copirt im Febr[uar] 27 durch Ziehlke [...].
   • Vorwerk Kromolice. Kreis Schrimm, nach der Ziehlke'schen Copie d. a. 1827 der Schulzschen Carte d. a. 1819 recopirt 1855 von Ziehlke.
   • Regierungs Bezirk: Posen. Kreis: Schrimm. Gemarkung: Kromolice [...] Kopirt im Februar 1862 nach der Ziehlkischen Karte de 1827 im Maassstabe 1:5000 durch [...] Schmarsow rectificirt im Mai 1863 durch [...] Kapler. Gefertigt [...] 1865 durch [...] Strasberg.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Kromolice. Przekopiował z mapy katastralnej [...] Szczebliński [...].
   • Kopia mapy katastralnej. Obręb Kromolice [...] Sprawdzono [...] B. Jasiński [...].
   • Plan majątku Kromolice Fundacji "Zakłady Kórnickie" [...].
   • Plan majątku Kromolice Fundacji "Zakłady Kórnickie" [...].
   • [Wycinek z nieokreślonej mapy litografowanej z niemieckimi napisami i polskimi nazwami, obejmujący prawie całe Kuźnice].
   • [Potok Jaworzyna i Bystra oraz położone nad nimi niektóre parcele].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Kuźnice. Kopia z mapy katastralnej [...].
   • Theatrum Orbis Terrarum. Opus nunc denuo ipso auctore recognitum, multisque locis castigatum, et quamplurimis nouis tabulis atque commentariis auctum. , Abrahamus Ortelius
   • A. Hartlebens-Volks - Atlas enthalted 86 Hauptkarten und 84 Nebenkarten in einhundertf:unfundzwanzig Kartenseiten, mit erl`:auterndem Text und vollständigem alphabetischen Register. - Fünfte vollkomen umgearbeitete und erneuerte Auflage.
   • Atlas statystyczny Polski i krajów okolicznych. , [Stanisław Plater]
   • Kuźnice.
   • Plan sytuacyjny Kuźnic.
   • Plan sytuacyjny Kuźnic.
   • Plan sytuacyjny rozgraniczenia między Fundacją a Skarbem Państwa w Kuźnicach , [wyk.] Szczep.
   • Szkic z oryginalnego projektu wodociągu fabrycznego w Kuźnicach.
   • Szkic z oryginalnego projektu wodociągu fabrycznego w Kuźnicach [...] Według projektu T. W. Falkierskiego, A. Bloka [...].
   • Plan zabudowań szkół gospodarczych Fundacji "Zakłady Kórnickie" w Kuźnicach. Pomierzył i wyrysował Schramm Janusz.
   • Plan zabudowań szkół gospodarczych Fundacji "Zakłady Kórnickie" w Kuźnicach. Pomierzył i wyrysował Schramm Janusz.
   • Plan zabudowań szkół gospodarczych Fundacji "Zakłady Kórnickie" w Kuźnicach. Pomierzył i wyrysował [...] Schramm Janusz.
   • Łąki na ługach w majętności kurnickiej celem wydzierżawienia pomierzył i podzielił 1870-go r. [...] Biederman.
   • Plan sytuacyjny Łysej [...].
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Mała Kępa [oraz] obręb Pławce [...] , [sprawdz.] Pacyński.
   • Situationsplan des zum Korniker Walde gehörigen Mieczewer Revirs gemessen im Sept[em]b[er] 1801 durch Wismar.
   • Plan von Mieczewo im Schrimmer Kreise vermessen i. J. 1832 durch Ziehlke.
   • Mapa nowin leśnych w obrębie Mieczewo zmierzonych i podzielonych w roku 1863 , J. Rivoli.
   • Dorf Mieczewo im Schrimmer Kreise. Aufgenommen im Jahre 1832 durch Ziehlke. Copirt im Jahre 1884 von Sichting [...].
   • Rola dzierżawna w Mieczewie.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Rewir Mieczewo. Kopia z mapy katastralnej [...] , [przekop. T. Szczebliński].
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Mieczewo. Przekop[iował] T. Szczebliński.
   • Forst Mieczewo und Czołowo zur Herrschaft Kurnik gehoerig in Kreise Schrimm belegen. Aufgenommen im Jahre 1832 und copirt 1833 durch Ziehlke.
   • Powiat sądowy: Nowy Targ. Gmina katastralna: Mur-Zasichle. Plan sytuacyjny parcel gruntowych [...] , [wyk.] Oskar Szerer.
   • Plan von der Wiese Otruce welche von einigen Wirthen des Radzewoer Haulandes vom Dominii gekauft worden. Kopirt nach der von Ziehlke angefertigten Karte [...] 1864 durch [...] Kresser.
   • Regierungs Bezirk: Posen. Kreis: Schrimm. Gemarkung: Pierzchno [...]. Kopirt aus der durch Ziehlke 1827 [...] gefertigten Karte im Januar und rectifiziert im Mai 1863 durch [...] Kapler infertigt als Kopia durch [...] Strasberg.
   • Pierzchno [...]. Kop[iow]ał z mapy katastralnej B. Janicki.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Pierzchno [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Pierzchno [...].
   • Kopia mapy katastralnej. Obręb Pierzchno [...] i Celestynowo [...] Sprawdzono [...] B. Janicki [...].
   • II-te Reinkarte von dem Abfindungs-Plane für die Weideberechtigung der katholischen Schule zu Bogdaj [!] Kreis Schroda. Abgesteckt, vermessen [...] und entworfen im Massstabe 1:1000 im Januar 1885 durch J. Krenz.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Podgaj.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Podgaj.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Podgaj.
   • Podgaj, Bieganowo [plan lasów].
   • Regierungs Bezirk: Posen. Kreis: Schrimm. Gemarkung: Provent - Bnin [...] Aus der Gemerkungskarten von Bnin, Provent Bnin, Kurnik und Forstrevier Thiergarten zusammengetragen im Januar 1864 durch [...] Kapler gefertigt als Kopie 1865 durch [...] Strasberg.
   • Kopja z mapy katastralnej obrębu Prowent Bnin [...] Przekopiował z mapy katastralnej T. Szczebliński [...]. Mapa 1
   • [Plan zabudowań folwarcznych Prowentu].
   • Kopia mapy katastralnej. Obręb Bnin-Prowent nr 19 w 3 kartach.
   • Charte von Prusinowo Schrimmer Kreises Vermessen im Jahre 1823 durch Kuhn copirt nach der Separation im Maerz 1827 durch Ziehlke [...].
   • Regierungsbezirk Posen, Kreis Schrimm, Gemarkung Prusinowo Gut. Aus der im Jahre 1823 durch Kuhn [...] im Jahre 1827 [...] durch Ziehlke [...] copirt und rectifizirt durch [...] Kapler, angefertigt [...] 1865 durch [...] Neuman.
   • Kopja [!] mapy katastralnej obrębu [...] Prusinowo [...]. Przekopjował [!] T. Szczebliński.
   • Plan en brouillon von den zur [...] Kornick gehörigen Zinsdorfte Radzewo [...] dabey gelegenen Holländern [...] im Jahr 1771 durch A. Grund.
   • Karte von der zur Herrschaft Kurnik [!] gehörigen Feldmark Radzewo Srimmer Kreises vermessen im Jahr 1826/27 copirt im Jahr 1829 durch Ziehlke.
   • Kreis Schrimm, Gemeinde bezirk Hohensee. Handzeichnung [...] eingetragenen Liegenschaften des Wladislaus Zamojski [...] Konarski[e]. Ausgefertigt [...] Becken [...].
   • Brouillon Plan von dem Radzewer Forst - Revier [...] im 1801 [...] durch Hahn.
   • [Folwark Runowo - brulion].
   • Charte von Runowo Schrimmer Kreisses. Vermessen im Jahre 1819 durch Schulz nach der projectirten Separation copirt im Marz 1827 durch Ziehlke [...].
   • Plan und Summaris[ch] Register [...] des Guths Runowo [...] gefertigt im [...] 1819 durch Schulz [...].
   • Regierungs Bezirk: Posen, Kreis: Schrimm, Gemarkung: Runowo Gut. No 199. Kopirt aus der durch Ziehlke [...] und rectifizirt im [...] 1863 durch [...] Kapler Gefertigt als Kopia 1865 durch Strasberg.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Runowo [...]. Przekopiował z mapy katastralnej [...] T. Szczebliński.
   • Kopia z mapy katastralnej [...] części obrębu Runowo [...] sporządzona [...] przez T. Szczeblińskiego.
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Runowo [...]. Sprawdzono [...] B. Janicki.
   • [Plan zabudowań folwarcznych budynków mieszkalnych oraz plan parku w Runowie?].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan majątku Runowo [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan Runowa [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan jezior w obrębie Skrzynki [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan jezior w obrębie Skrzynki [...].
   • Charte von Skrzynki Schrimer Kreisses, vermessen und angefertigt im Jahre 1827 durch Ziehlke [...].
   • Karte von dem sogenannten grossen Skrzynki See [...]. Aus der durch Ziehlke [...] Karten von Kurnik, Skrzynki und Waldau zusammengetragen [...] 1876 durch Keil [...].
   • Kopia z mapy katastralnej [...]. Obręb Skrzynki [...] , [Wyk.] W. Guzek.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Gmina Skrzynki, Kopia z mapy katastralnej.
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Skrzynki [...] przekopiował [...] T. Szczebliński.
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Skrzynki [...] w 3 kartach [...] B. Janicki [...].
   • Powiat Śrem. Obręb Skrzynki [...] , [wyk.] Borsa.
   • Übersichtskarte der Gutsverwaltung Bassenheide Kreis Eichenbrück.
   • [Wycinek z nieokreślonej mapy obejmujący mapę lasów ośrodka smoguleckiego].
   • Situations Plan von dem wüsten ineluss: des von Teer-brenner benuzten Akkers so an der Sroczewer Fähre und Zwolner Walde beym Kruge belegen. Vermessen und berechnet den 24 [...] August 1803 durch Sieg.
   • Plan sytuacyi gruntów miasta Środy wykonany celem uzyskania pozwolenia odprowadzenia wody z drenów przez grunta Jarosławca i Żrenicy , [wyk.] W. Krzywoszyński.
   • Kopja [!] z mapy katastralnej obrębu Świątnik [...] , [spraw.] W. Guzek.
   • Situations-Plan von der Lage des Vorwerkes Szczodrzykowo. Aufgenommen im April 1827 durch Ziehlke.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Szczodrzykowo [...]. Przekopiował z mapy katastralnej T. Szczebliński.
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Szczodrzykowo [...]. Sporządzona przez T. Szczeblińskiego.
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Szczodrzykowo [...]. Sprawdził [...] B. Janicki.
   • Plan majątku Szczodrzykowo Fundacji "Zakłady Kórnickie".
   • Plan majątku Szczodrzykowo Fundacji "Zakłady Kórnickie".
   • Plan von dem alten Graben und Environs zwischen dem Gurker (!) und Lodzer See. , [Wyk.] Sieg
   • Coupon behufs Bonitirung von Trzebaw zur landschaftlichen Lage. Forst revier ander Roznowo und Moszyner Grenze gefertigt am Terminertage von Ziehlke.
   • Coupon behufs Bonitirung zur landschaftlichen Lage der Herrschaft Trzebaw angefertigt [...] von Ziehlke.
   • Plan von den Dominial Laendereien bei Górka und Łódz zur Herrschaft Trzebaw gehörig. Aus der Kuhnschen Charte von Jahre 1822/23 entnommen und gezeichnet in Jahre 1845 Ziehlke.
   • Vorwerk Trzebaw nebst den dazu gehoerigen Forst Revieren Posener Kreisses. Mach einer im Jahre 1829 durch unterzeichneten gefertigten Copie der Kuhnschen Orig. Karte vom Jahre 1822/23, rectificirt und angefertigt 1845 von Ziehlke.
   • Regierungsbezirk Posen. Kreis Posen. Karte von dem Gute Trzebaw Blatt 1 ; kopirt 1822/23 durch Kuhn, kopirt und rectifizirt 1829 durch Ziehlke, nachmals copirt 1861 im Zeichnenbureau zu Posen, recopirt 1865 im Grundsteuerbureau zu Posen durch den Feldmasser Heinemann.
   • Rzut oblania łąk w Trzebawiu. Łąka Piskorzewo. , [Wyk.] J. Grabski.
   • Karte von den zu Trzebaw gehoerigen Enclaven auf Łódź, Kreis Posen. Aus der Ziehlkeschen Kopie de 1829, der Kuhnschen Vermessung de 1822/23, copirt im Jahre 1866 durch [...] Biedermann.
   • Strugi od jeziora Łódzkiego [...] do drogi do Dymaczewa oraz przyległe łąki.
   • Powiat Poznań Obręb Trzebaw dwór i gmina. Kopja z mapy katastralnej części posiadłości zapisanej w artykule Dominjum Trzebaw artykuł 1 a oznaczonej w księdze gruntowej karta 1 tom 1. dobra jako własność: Hrabina Zamojska, Jadwiga. Karta mapy 1 i 2 w. z. Taborski ; [Fundacja Zakłady Kórnickie].
   • [Plan folwarku Trzebaw.]
   • Powiat Poznań. Obręb Górka, Łódź i Dymaczewo Stare. Kopia z mapy katastralnej [...]. Karta mapy 1:4.
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu gm[iny] Trzebaw.
   • Kopia z mapy katastralnej. Obręb Trzebaw [...] w 2 kartach [...]. Sprawdzono [...] Jaryński.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa lasów trzebawskich. Wykonał St. Haberka.
   • Gemarkung des Gutes Nickelsrode und Vw. Gorkau, Kreis Posen.
   • Lageplan der Geäude des Gutes Nickelsrode mit Vorwerk Gorkau.
   • Wirtschaftsplan des Gutes Nickelsrode und V[or]w[erk] Gorkau , [wyk.] Materne
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie".Plan majątku Trzebaw.
   • [Jeziora: Łódzkie (dawniej Trzebawskie, obecnie Dymaczewskie), Góreckie, Witobelskie. Szkic, na którym zaznaczono które części poszczególnych jezior i do jakich należą majątków.]
   • Plan von der Grenze zwischen dem Domainen Gute Trzebieslawek und mehrer[e]n zur Herrschaft Kurnik gehoerigen Ortschaften Schrimer Kreisses. Nach der vorhandenen Ronsschen Charte und der geschehenen Behügelung gefertigt im [...] 1831 durch Ziehlke.
   • Kreis Schroda, Gemeinde - bezirk Trzebiesławki [...] eingetragenen Liegenschaften der Schubert Julie [...] Ausgefertigt [...] Voigt.
   • Kreis Schroda, Gemeinde - bezirk Trzebiesławki [...] eingetragenen Liegenschaften der Schubert Julie [...] Ausgefertigt [...] Voigt.
   • Handzeichnung vom Gute Urniszewo Ausgefertigt [...] 1889 [...] Clausen.
   • Plan sytuacyjny budynków folwarku Urniszewo.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Urniszewo [...] z mapy katastralnej.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Urniszewo [...] , D. J.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Urniszewo. Przekopiował [...] z mapy katastralnej Teofil Szczebliński.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Urniszewo [...] , D. J.
   • [Wąglikowice oraz folwarki okoliczne: Czarlin, Łodyniec, Grzybowo, Juszki, Lizaki, Kościerzyn.]
   • [Dolina Kościeliska w Zakopanem.]
   • [Północne regle od Kuźnic wraz z Suchym Borem po Dolinę Kościeliską oraz Dolina Cicha. Mapa obejmuje tereny gospodarczo użyteczne.]
   • [Północne regle od Kuźnic wraz z Suchym Borem po Dolinę Kościeliską oraz Dolina Cicha. Zaznaczono tylko tereny gospodarczo użyteczne.]
   • [Projekt linii kolejowej w Zakopanem.]
   • [Projekt linii kolejowej naniesiony na austriacką mapę katastralną, która miała łączyć Zakopane z Suchą Horą.]
   • [Położenie linii kolejowych Chabówka - Zakopane oraz Nowy Targ - Sucha Hora.]
   • Mapa terenów łowieckich państwa zakopiańskiego.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Kopia z mapy katastralnej Bazaru-Polskiego w Zakopanem [...].
   • Plan sytuacyjny gruntu szkoły ludowej w Zakopanem [...].
   • Plan sytuacyjny rozgraniczenia między Fundacją a Skarbem Państwa w Zakopanem [...].
   • [Parcele w okolicy tartaku w Zakopanem - szkic.]
   • Wydział Zakopane. Mapa przeglądowa [...].
   • [Parcele w Zakopanem.]
   • Plan oświetlenia elektrycznego stacji klimatycznej w Zakopanem [...].
   • Zakopane w lipcu 1931. Projektował [...] Szerer [...].
   • Plan parcel w Zakopanem do Fundacji "Zakłady Kórnickie" naležących [...]. Wykonał [...] 1936 Paweł Cudzich [...].
   • Plan sytuacyjny do projektu parcelacji [...] Fundacji Kórnickiej w Zakopanem [...].
   • Grunta przeznaczone do parcelacji [...].
   • Zakopane - lasy.
   • Mapa Żernik i Jaryszek powiatu śremskiego.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Zimino. Przekopiował z mapy katastralnej Teofil Szczebliński [...].
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Zimino [...] , [wyk.] Pietrzyński (?)
   • ˝Źrenica [...] 1855. , [Wyk.] W. M.
   • Karte von dem an die Zuckerfabrik Schroda abzuverkaufenden Thiele des Rittergutes Zrenica. Gefertigt auf Grund der Majunkeschen Kartencopie im September 1880 durch [...] Clausen [...].
   • Źrenica.
   • Plan parcelacyjny ról z folwarku ˝renica. Na podstawie kopii z mapy katastralnej projektował T. Szczebliński.
   • Mapa pomiaru i podziału łąki przy folwarku Bogusławice, majętności Zrzenickiej [...] sporządzona [...] 1858 r. przez X. Stabrowskiego.
   • Plan sytuacyjny kolejki Główno - Środa. Miejscowość ˝renica.
   • Plan parcelacyjny części maj[ątku] Źrenica. Wykonano [...] zgodnie z mapą katastralną [...].
   • Projekt parcelacyjny Źrenicy. Właściciel [Fundacja] "Zakłady Kórnickie" [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Źrenica [...] , D. J.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Folwark Źrenica [...] , D. J.
   • Kopia z mapy katastralnej. Powiat Środa. Miejscowość ˝renica. [Wyk.] Pietrzyński [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Zwierzyniec.
   • Mapa drzewostanowa lasów kórnickich, leśnictwo Zwierzyniec według stanu z r. 1923 [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Zwierzyniec.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Rewir Zwierzyniec. Kopia z mapy katastralnej.
   • Gemarkung Zwollno Hauland Karte des Theiles vom Santomysler See welcher irrthumlich zum Gute Klein Jeziory [...]. Frau Gräfin Działyńska gehört nach einer im [...] 1790 vom [...] Pott. [...] Karte regulirt und eingemessen am [...] 1868 vom Fresenius.
   • Mapa drzewostanowa lasów kórnickich według stanu z r. 1923 [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Zwola.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Mapa drzewostanowa rewiru Zwola.
   • Broullion Carte von denen [zu der] Herrschaft [...] gehörigen [...] 1774 durch A. Grund.
   • Obr[ęb] Zwola [...] , Wojczyński.
   • [Wycinek mapy katastralnej obejmujący lasy Zwoli ręcznie kolorowany.]
   • Kopja (!) z mapy katastralnej częściowa obrębu Zwola. Nr parceli [...] 145 [...] 179. [...] Przekopjował (!) T. Szczebliński.
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Zwola las [...]. Przekopiował [...] T. Szczebliński.
   • Kopia z mapy katastralnej obrębu Zwola las. Przekopiował [...] T. Szczebliński.
   • Charte von dem Dörfe und Vorwerke Zymin zur Herrschaft Kurnik gehörig vermessen durch Schulz und nach dem [...] copirt 1825 durch Kuhn.
   • Regierungsbezirk Posen Kreis Schroda, Gemarkung ˝imin Gut [...]. Vermessen durch Schulz copirt 1825 durch Kuhn, recopirt [...] im Jahre 1861 durch Werner [...], gefertigt am [...] 1865 durch [...] Majunke für [...] der Obergeometer Neuman.
   • Grunty dzierżawne w Borówcu.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie'. Role w gminie Borówiec.
   • Kopie der Karte mit folgendem Titel: Plan von den Abfindungs-Ländereien für einige Wirthe von Borowcer-Hauland Kreises Schrimm [...]. Aus den [...] Charten [...] von Ziehlke. [...] Angefertigt [...] durch Liedtke [...]. Geprüft [...] Heidelich.
   • Karte von der Feldmark Borowiec Hauland jetzt Waldau. Copirt nach den [...] Ziehlke [...] aufgenommenen [...] durch Keil und Kochanowski.
   • Fundacja Zakłady Kórnickie. Plan majątku Trzebaw (część 1) powiat Poznań. Sporządzono w r. 1946 na podstawie zrektyfikowanej mapy katastralnej
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan gruntów w gromadzie Borówiec, powiat Śrem.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Plan gruntów w gromadzie Borówiec, powiat Śrem.
   • Plan von den Abfindungs Ländereien für einige Wirthe von Borowcer-Hauland Kreises Schrimm [...]. Aus den [...] Charten [...] von Ziehlke.
   • Hauland Borowiec im Schrimmer Kreis aufgenommen [...] von Ziehlke.
   • Kopia z mapy katastralnej częsci obrębu Borówiec mapa 1 i 2 Podziałka [...]. Sporządzono [...].
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Role w gminie Borówiec.
   • Fundacja "Zakłady Kórnickie". Parcele w obrębie gminy Borówiec. Przekopiował z mapy katastralnej [Teofil] Szczebliński.
   • Mappa lasu z Rewiru Zabielskiego [dopis ręcz.:] pow. ciechanowski, 9 km od Oleszyc. Ogólne wyrachowanie. , Joh. Gorecki.
   • Wygotowany przez Kunduktora Żurkew (?) Dnia 25/ej 55. Czołowo 23 Lipca 73 przy [nieczyt.] Framku Rakocky (?) Agronom org [nieczyt.] z polem.
   • [Rękopiśmienny szkic, na którym zaznaczono nazwiska właścicieli gruntów położonych w rewirze Czołowskim].
   • Babin. Przekopiował z mapy katastralnej Teofil Szczebliński.
   • Plan von dem Abfindungs Lande für die Wirthe Z. Andrzejewski u. B. Kochliński zu Zwolner Hauland. Nach der vorhanden Charte angefertigt im April 1843 von Ziehlke.
   • Charte von Żymin Schrodaer Kreisses. Vermessen durch Schulz, nach dem [...] berichtigt durch Kuhn im Jahre 1825 copirt im [...] 1827 durch Ziehlke.
   • Ortsplan Stadt Burgstadt Kr[ei]s Schrimm.
   • Plan parcelacyjny maj. Radzewo pow. Śrem. Własność Marji Gorgolińskiej i Heleny Ganowiczowej, [podp.] R. Wawrzyniak
   • Kreis Lissa, Gemarkung Chmielnikowo, Gutsbezirk Swierczyn. Handzeichnung von den in der Grundsteuermutterrolle auf Artikel Nr. 3, im Grundbuch unter "Rittergut Swierczyn" eingetragenen Liegenschaften des von Heydebrand und der Lasa, Heinrich, Rittergutsbesitzer auf Schloss Storchnest...
   • Kreis Lissa, Gemarkung Swierczyn, Gutsbezirk Swierczyn. Handzeichnung von einem der in der Grundsteuermutterrolle auf Artikel Nr. 1 und 5, im Grundbuch unter "Rittergut Swierczyn" eingetragenen Liegenschaften des von Heydebrand und der Lasa, Heinrich, Rittergutsbesitzer auf Schloss Storchnest...
   • Cracovia Minoris Poloniae metropolis. Depictum ab Egidio vander Rye, communic. Georgius Houfnagius.
   • Cracovia metropolis Regni Poloniae.
   • Mons Calvariae.
   • Premyslia celebris Russiae civitas.
   • A Newe Mape of Poland. , Done into English by I. Speede. Dirck Grijp sculp.
   • Varsovia.
   • Haec tabula nova Poloniae et Silesiae [...] a Nicolao Johannide Piscatore. , Sculptum apud A. Goos.
   • Auctior et correctior tabula chorographica Regni Poloniae vicinarumque regionum, ubi itinera, quae rex Sueciae Carolus Gustavus una cum exercitibus suis ab initio usque ad finem belli fecit; nummeris denotantur per [...] E. Dahlberg [...] L. Cordier sculp.
   • Magni Ducatus Lithuaniea et Regionum Adiacentium exacta Descriptio Illmi ac Excellmi Principis et Dni D. Nicolai Christophori Radziwiłł [...] Opera, cura et impensis dum facta ac nunc denus hac forma edita a Ioannes Blaeu.
   • Grodna. Vera designatio urbis in Litavia Grodnae.
   • Mappa gruntów kupionych od p. Franciszka Moderskiego.
   • Vilna Lituaniae metropolis.
   • Polen in die dermaligen Besitzungen eingetheilt. Nach der vortreflichen Karte von [Giovanni Antonio] Rizzi-Zannoni.
   • [...] Tabula nova Poloniae et Silesiae [...] a Nicolao Johannide Piscatore. Sculptum apud A. Goos.
   • Vilna Lituaniae metropolis.
   • Zamoscium, noua Poloniae ciuitas, à magnifico eius regni cancellario à fundamentis extructa.
   • Polska za Stanisława Augusta Poniatowskiego od wstąpienia jego na tron w roku 1764 aż do ostatniego rozbioru kraju r. 1795. , [Joachim Lelewel], Lit. A[leksander] Z[akrzewski]
   • Nova illustrissimi principatus Pomeraniae descriptio cum adjuncta Princupum Genealogia et Principum veris et potiorum Urbium imaginibus et Nobilium Insignibus. , Nocolas Geilkerckius sculpsit.
   • Mappa geographica ex novissimis observationibus repraesentans Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae. Cura et sumpt. Tobiae Conradi Lotter.
   • Zamoscium. Nova Poloniae civitas a magnifico eius regni Cancellario a fundamentis exstructa!.
   • Sendomiria.
   • Posnania elegans Poloniae in finibus Silesiae civitas.
   • Posnania elegans Poloniae in finibus Silesiae civitas.
   • Tipus civitatis Lubliniensis in Regno Poloniae partibus mundi emporio. ter. in anno celebrari consuetoclarae.
   • Leopolis Russice Australis urbs primaria, emporium mercium Orientalium celeberrimum.
   • Lovicensis civitas, quae est archiepiscopa: gnesnensis residentia in Masovia.
   • Plan stołecznego miasta Poznania. Kreślił Henryk Grzelczak.
   • Helvetia tradecim ststibus liberis qous Cantones vocant, composita. Una cum foederatis et subjectis Provinciis, ex probatissimis Subsidiis geographice delineata per [...] Luci publicae tradita ab Tobias Mayer.
   • Poloniae Regnum ut et Magni Ducat. Lithuaniae Accuratis s. Delin. opera et studio. M. Seutteri [...]. , Tob. Conr. Lotter sculpsit.
   • Mappa geografica trium insularum in Prussia, quae Poloniarum regi serenissimo paret, accuratissima in qua Gedaniensis emporii longitudo 36 gradus et 21 minuta ab insula Ferro connumeratur. Iohannes Fridericus Endersch.
   • To His Excellency the Count of Czernichew Commander in Chief of Her Majestyb the Empress of All the Russlas Fleet and Gallies Lieutenant General of her Armies, One of the Lords of Ber Admiralty, Ambasador Extraordinary and Plenipotentiary to this Majesty the King of Great Britain a Knight ...
   • Schlesia nach aller gelegenheit in Wässern Stetten Bergen und anstossende Lenderen. , [Sebastian Münster].
   • Najnowsza mapa Europy. Wydanie djabelskiego Jeneralnego Sztabu.
   • Żolibor i w nim konkwikt xięży piiarów założony przez Stanisława Konarskiego S. P. przy Miodowéy ulicy r. 1744 przeniesiony w to przyiemne miéysce r. 1807. , Tabl. I.
   • [Różne fragmenty map].
   • Tabula Anemographica seu Charta Nautica vulgo Compass Charte qua Mundi Quatuor Plagae et Ventorum Nomina Septem Linguis Graeca scilicet, Latina, Italica, Hispanica, Gallica, Hollandica et Germanica repraesentatur succincte elaborata a Matthaeo Alberto Lotter.
   • Mapa W[ielkiego] Ks[ięstwa] Poznanskiego z oznaczeniem - prócz 146 miast - 655 wiejskich posiadłości Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej nabytych przez nią w 20 l[atach] - tj. od założenia 1886 r. po koniec 1906 r. , Sporządził i wydał Zygmunt Światopełk Słupski.
   • Mapy Andrzeja Słowaczyńskiego
   • Polska i Litwa za Kazimierza Wielkiego i Olgierda r. 1370.
   • Polska za Bolesława W[ielkieg]o r. 1025. , [Joachim Lelewel], Lit. A[leksander] Z[akrzewski]
   • Polska za Mieczysława r. 990. , [Joachim Lelewel], Lit. A[leksander] Z[akrzewski]
   • Polska w 10-m, 11-m, 13-m i 14-m wieku (podług Lelewela). Fecit Ig. Cz.
   • Polska za Władysława IV r. 1634. , Joachim Lelewel, lit. A. Zakrzewski.
   • Wkroczenie korpusu Gen[erała] Dwernickiego do Galicyi. [Powstanie listopadowe].
   • Schlacht bei Bialolenka am 12/24 Februar 1831.
   • Plan miasta Poznania.
   • Pierwsze obroty wojenne 1794 w Polszcze.
   • Plan der Belagerung von Warschau vom 26-ten July bis 6-ten September 1794.
   • [Topograficzna Karta Królestwa Polskiego wyd. w r. 1843 z datą 1839 [...]. Oprac. przez Kwatermistrzostwo Generalne W. P. w l. 1822-1831, wykończona przez ros. Korpus Topografów pod kier. gen. Richtera w l. 1832-1843].
   • Des Curiosen Staats und Kriegs Theatri am Rhein, anderen Theil oder der Untere Rhein, durch unterschiedliche geographische topographische und historische Land-Carten, Grundrisse, und Prospect vorgestellet. , Verlegt und zufinden bey Gabriel Bodenehr Kupfferstecher.
   • Atlas minor, das ist, Ein kurtze, jedoch gr~:undtliche Beschreibung der gantzen Welt und aller ihrer Theyl: Erstlich von Gerardo Mercatore in Latein beschrieben: Folgendts durch Iodocvm Hondivm mit vielen Kupffern gebessert und vermehrt: und endtlich in unsere hoch Teutsche Sprach versetzt.
   • Atlas minor Gerardi Mercatoris á I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus. , Amsterodami. Excusum in aedibus Iudoci Hondij veneunt etiam apud Corneliu Nicolai item apud Ioannem Ianssoniu Arnhemi
   • (Carte de la Belgique d'aprés [Joseph Johann] Ferraris)
   • Karte von Preussischen Staate mit beträchtlichen Theilen der angrenzenden Länder nach den neuesten und besten Hülfsmitteln bearbeitet und seinem hochverehrten Chef dem Königl. Preuss. von Generallieutenent u. Chef des Generalstabes der Armee Herrn Krauseneck excellenz in tiefster Ehrerbietung
   • Carta postale e stradale dell'Italia. Dissegnata da G. A. F. Pinetti.
   • Special-Karte der Eisenbahnen Deutschlands und der angrenzenden Länder. Entworf. u. gez. von R. Haeberlin.
   • Atlas moderne portatif composé de vingt-huit cartes sur toutes les parties du globe terrestre et de trois cartes astronomiques; A l'usage des colléges, des pensions et des maisons religieuses.
   • Neue Post- und Reisekarte von Deutschland und einem Theile der angrenzenden Länder nebst genauer Bezeichnung aller bis jetzt eröffneten Eisenbahnen [...].
   • Karte von Georgien, Armenien und Kurdistan. Aus Heft 4 der Atlas von Asien zu C. Ritter's Erdkunde bearb. von H[einrich] Kiepert.
   • Neue militarische Situations- und Post-Carte von Polen und preussen von I. E. Knittel.
   • Neue militairische Situations - und Postkarte von West- Russland von J. E. Knittel.
   • Walker's geographical pastime, or tour through the [...] world [...] (in two hemispheres).
   • Mappa W. Księstwa Poznańskiego ułożona i wydana przez W[iktora] Kurnatowskiego w Poznaniu.
   • Karta pocztowa Królestwa Polskiego oraz części krajów pogranicznych aż do miast: St. Petersburga, Moskwy [...] i Berlina. Dla [...] podróżujących, biór i kantorów.
   • Crimea. The country between Anapa and Caffa, Kertch and Arabat; by James Wyld [...]
   • Neuste Post-Karte von Deutschland und dessen angrenzenden Laender.
   • Das gesammte Osmanische Reich so wie die Besitzungen des Paschas von Agypten in Europa, Asia und Africa. Griechenland, Iran, Afghanistan, Beludschistan, Turan und Arabien nebst angrenzenden Theilen von Vorderindien und dem Russischen Reiche. Entworf. u. gez. von C. F. Weiland.
   • Neuste Post-Karte durch ganz Deutschland, Helvetien, Ober Italien, Ostreich, Ungarn, Pohlen, Preussen, Dänemark, Holland und Frankreich bis Paris. Neu entworf. u. gez. von C. F. Ulrich.
   • The Crima by James Wyld.
   • Post- und Reise-Karte von Mittel-Europa. Herausgegeb. von L. Friedrich.
   • Post- und Reise-Karte von Mittel-Europa. Hrsg. von L. Friedrich.
   • Carte itinéraire de l'Europe indiquant les limites actuelles des états. Dressée par A[uguste] H[enri] Dufour.
   • Wegweiser für das Riesen Gebirge und dessen begrenzenden Kreisen sowohl Schlesiens als der benachbarlen [!] Länder. Entworf. durch Hülfsmittel der Stielerschen Karte.
   • [La Guerre de Pologne en 1831 par Marie Brzozowski].
   • Carte d'Allemagne comprenant les états de la Confédération Germanique et l'empire d'Autriche Par Hérisson.
   • Projekt drogi żelaznej od Bochni przez Lwów, Czerniowce do granicy Mołdawii. Plan niwel[acyjny] i sytuacyjny. [Opr.]: Bretschneider 1841 r.
   • [P. Bertii tabularum geographicum].
   • Whitbread's map of central London. Divided into half mile squares shewing the railways and metropolitan improvements.
   • Grundriss der Königl. Residenystädte Berlin. Im Jahr 1789 von neuen Angefertiget durch Carl Ludwig von Oesfeld. C. Jack sculp.
   • Karte von Regierungs Bezirk Bromberg entforf [...] vom [...] Nowack.
   • Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony Joachim Lelewel skreślił.
   • Dwanaście krajobrazów do Dziejów Polski potocznym sposobem opowiedzianych skreślił Joachim Lelewel.
   • Grundriss der [...] Stadt Dresden. Gez. v. I. G. Hessler 1833, rev. 1837. , [Ark. 1] , Grundriss der Haupt- u. Residenz-Stadt Dresden nebst den Vorstädten.
   • Plan garanti complet ou le guide dans Paris dressé par Lallemand.
   • Neuster und vollständigster Plan von Wien mit Angabe der neuen Bezirkseintheilung. Mit Verzeichniss sämmtlicher Strassen, Gassen und Plätze sowie aller Sehenswürdigkeiten. , Nebst einer Ansicht von Wien in der Vogelperspective.
   • Provinz Ostpreussen. [...] Entworf. von F. Handtke.
   • Grundriss der [...] Haupt- und Rezidenzstadt Wien samt ihren Vorstädten.
   • Mapa Polski za panowania króla Jana Sobieskiego wydana w dwóchsetną rocznicę odsieczy Wiednia przez J.Szpetkowskiego.
   • Nouvelle carte chorographique des Pays Bas Autrichiens [...] par J. B. de Bouge. Jean C. Maillart et frére sculp.
   • Karte eines Theils von Neu oder West Gallicien welcher die Woywodschaften Sendomier und Krakau enthält nebst einem Theil von Alt Gallicien in XII Blatt, entworffen von Daniel Gottlob Reymann königl. preuss. [...].
   • Plan der Stadt Posen hrsg. von E. Evert.
   • Mappa pocztowa Królestwa Polskiego z wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości na nich [...].
   • Umgebungskarte von Posen (Stadt-Kreis Posen und Kreise Posen-Ost u. West). [...] Red. v. F[riedrich] Behrens, Posen 1909.
   • Map of India and Birmah by James Wyld [...].
   • Carte physique, hydrographique et routière de la Pologne dans ses anciennes limites successifs [...] , Dressée par M.M. A[uguste] H[enri] Dufour et F[eliks] Wrotnowski [...]
   • Plan der Königl. Haupt- u. Residenzstadt Dresden nebst den Vorstädten.
   • Spezial-Karte des Kreises Schrimm. [...] Bearb. im Kartogr. Inst. v. Paul Baron.
   • Spezial-Karte des Kreises Schroda. [...] Bearb. im Kartogr. Inst. v. Paul Baron.
   • Mappa W. Księstwa Poznańskiego ułożona i wydana przez W[iktora] Kurnatowskiego w Poznaniu.
   • Karte von dem Königreich Pohlen, Gross-Herzogthum Posen und den angrenzenden Staaten in 4 Sectionen [...] entworf. u. gez. von F. B. Engelhardt.
   • R. A. Schulz's General Post- und Strassenkarte von Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau; so wie des Kronlandes Bukowina.
   • Post- und Eisenbahn-Reisekarte Deutschland, Belgien, die Schweiz, Italien bis Neapel, der grösste Theil von Frankreich, Ungarn, Polen etc. Orginalzeichnung v. G. Hanser [...].
   • Mining surveyors map of the district of Sandhurst [...] by Nathaniel Munro.
   • Supplement a la grande de la Pologne qui a parũ en 25 feuilles l'annee 1770 a Berlin.
   • Topographisches Specialkarte herausgegeben von G. D. Reymann, königlisch preussischer Hauptmann und Plankrammer-Inspector und C. W. Oesfeld königlich preussischer Oberstlieutnant und Director des trigonometrischen Bureau's und forgesetzt von F. Handke.
   • Storchova nejnovějši politická, železnični a cetovni mapa Rakousko-Uherska upravil Jan Srp.
   • Neuster Plan von Wien. [..] Mit Verzeichnis sämtlicher Strassen, Gassen und Pläze der einundzwanzig Bezirke von Wien.
   • Mapa turytyczna Karpat Polskich.
   • Die Lombardei und das österreichische Kronland Venedig. Entworf. u. gez. v. F. Handtke.
   • Wien mit seinen Vorstädten und der Weltausstellung 1873.
   • Haupt plan zu Woerl's Reisehandbüchern "Paris".
   • Nuovissima pianta di Roma.
   • Plan Lwowa z informacyjnym przewodnikiem po mieście [...].
   • Karte der Provinz Posen. Entworf. u. gez. von F. Handtke.
   • Neuster Plan von Berlin.
   • Nouveau plan complet illustré de la ville de Paris en 1884. Dressé par A. Vuillemin. Gravé par Ch. Dyonnet.
   • Nuova pianta degli scavi di Pompei.
   • Carte générale des chemnis de fer de France.
   • Neuster Situations- und Promenadenplan der Stadt Karlbad und deren Umgebung. Aufgenom. von J[oseph] Schäfler.
   • Plan miasta Warszawy i okolic.
   • Plan von Dresden. Mit Verzeichniss der Strasse, Plätze und Gebande.
   • Nouveau plan topógraphique de Venise et ses environs.
   • Neuste Post-Karte durch ganz Deutschland, Helvetien, Ober Italien, Ostreich, Ungarn, Pohlen, Preussen, Dänemark, Holland und Frankreich bis Paris [...] ganz neu entworf. u. gez. von C. F. Ulrich. Börner sc.Frankfurt a. M. , 1826
   • Post- und Eisenbahn-Reise-Karte von Central-Europa nach F. Handtke's Post- und Reisekarte reducirt von J. Franz.
   • Whitehead's Map of Victoria. Revised to date with the new counties distincty coloured and alphabetical key.
   • Mapa narodowościowa ziem dotychczasowego zaboru pruskiego [...]. Na podstawie urzędowych spisów [...] ułożył J[ózef] Kostrzewski, rys. Ir[eneusz] Rajewski.
   • Führer durch Krakau und Umgebung. Mit Plan der Staadt, Karte von Galizien, Ungarn, Siebenbürgen und Eisenbahnkarte.
   • Plans of the Most Important Cities and Towns of Continental Europe, Accompanying the Special Edition of Brandshaw's Continental Railway, Steam Transit, etc. Guide and General Handbook.
   • Historyczny atlas Polski ułożył K. Balicki na podstawie kart i atlasów Lelewela, Hecka, Babireckiego, Majerskiego, Niewiadomskiego, Putzgera, Lewickiego i Bojarskiego.
   • [Mapa ruchów wojsk polskich i rosyjskich w 1792 r. w okolicach Dubienki i Ostroga].
   • Epitome Theatri orbis terrarum Abrahami Ortelij de novo recognita, aucta et geographica ratione restaurata a Michaele Coigneto [...].
   • Charte von Polen nach seiner gegenwärtigen Eintheilung in das neue Königreich Polen die übrigen Russischen Besitzungen, das Preussische Grosherzogthum Posen, die Republik Krakau und das Königreich Galizien; 1831.
   • Atlas minor das ist ein Kurze jedoch gruendliche Beschreibung der ganzen Welt und aller ihrer Theyl
   • Polityczny atlas kieszonkowy
   • Atlas curieux oder neuer und compedieuser atlas, in welchem ausser den general Land Charten von America, Africa, Asia und Europa, und der in letzterem gelegenen Reichen und Ländern, sehr viele speciale von besondern Provincien und Territorien, sonderlich deren die in letzteren Kriegen ren
   • Najnowszy plan Krakowa.
   • Plan miasta Poznania [...] wykonano w zakładzie art. - litograficznym M. Putiatyckiego w Poznaniu.
   • Mapa historyczna Polski
   • Atlas of London and suburbs.
   • Taschenatlas der ganzen Welt. 45 Karten in Kupferstich.
   • Historyczny atlas Polski ułożył K. Balicki na podstawie kart i atlasów Lelewela, Hecka, Babireckiego, Majerskiego, Niewiadomskiego, Putzgera, Lewickiego i Bojarskiego.
   • Prof. Hickamann's Geographisch-Statistischer Universal-Atlas:1927 vollständig neubearbeitet von Alois Fischer.
   • Post- und Reise- Karte von Deutschland und den Nachbar Staaten bis Kopenhagen, Dover, Paris, Lyon, Turin, Ferrara, Ofen, Debrecin, Lublin, Grodno, Tauroggen. , Nach den neuesten u. besten Quellen entworfen, bearbeitet und gezeichnet von J. F. Handtke.
   • Carte du ci-devant Royaume de Pologne dans son état actuel. Dressée d'aprés les cartes de Gilly, Liesganig, Mayer, Schroetter et Textor, et d'aprés l'Atlas de l'Empire Russe du général Suchtelen. Par A. P. H. Nordmann. Neu entworfen [...].
   • Koenigreich Galizien und Lodomerien hrsg. im Jahre 1790 von [Joseph] Liesganig. Nach den vorzüglichsten neuern Hülfsquellen vermehrt und verbessert von dem k.k. oest. Generalquartiermeisterstabe im Jahre 1824.
   • Mappa specialis continens limites inter Regna Poloniiae et Prussiae a Marchia Nova usque ad Vistulam.
   • Atlas geographicus. Neue und accurate Vorstellung der ganzen Welt in kleinen universal und practikular Landkarten.
   • Polska Zachodnia. Mapa komunikacyjno-administracyjna wraz z skorowidzem. [...] Oprac. M[aria] Kiełczewska.
   • Carte d'orient comprenant la Turquie d'Europe et d' Asie, l'Egypte. la Syrie etc.
   • Atlas élémentaire, composé de 31 cartes [...] précécé des Institutions géographiques, ou de la Description générale du globe terrestre [...] Par Delamarche et de Fortin [...] Nouvelle éd a l'usage d'un jeune élève [...].
   • Carte pour la dispersion des peuples.
   • Powszechny doręczny atlas naynowszey jeografii złożony z 28 map.
   • Carte de la principauté de Serbie composée [...] par Jean Bugarsky.
   • Petit atlas universel de géographie ancienne par Achille Meissas et Auguste Michelot [...].
   • Ad. Stieler's Schul-Atlas über alle Theile der Erde [...].
   • France as divided into departaments.
   • Post-Reise-Karte von Deutschland und den angränzenden Staaten [...] das nördliche Deutschland nach O. F. Schmidt, das südliche nach A. Klein - entworfen [...] gez. u. gestoch. von Joh[ann] Bapt[ist] Seitz.
   • Nouva carta topografica dei tre laghi Maggiore, di Lugamo e di Como ultimamente correcta e migliorata.
   • Géographie du moyen âge, étudiée par Joachim Lelewel. Átlas composé de cinquante planches gravées par l'auteur, contenant 145 figures et cartes générales ou spéciales [...] accompagnées de 11 cartes explicatives et de deux articles géographiques: 1. Table on indicateur de longitudes et latitud
   • Atlas do historyi i geografii starożytnej podług planu Joachima Lelewela [...] , Wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym.
   • Atlas ziem polskich. Wielkie Księstwo Poznańskie. , Tom I , Część I
   • Plan pittoresque de la ville de Paris. Gravé sur acier par Bénard.
   • Eisenbahn-Atlas von Deutschland, Belgien, Elsass und dem nördlichsten Theile von Italien in 15 Specialkarten auf 12 Blättern, nebst einer Uebersichtskarte.
   • Eisenbahn-Atlas von Deutschland, Belgien, Elsass und dem nördlichsten Theile von Italien in 16 Specialkarten auf 13 Blättern, nebst einer Uebersichtskarte. In Kupferstich ausgeführt. , Entworfen und gezeichnet von S. von Stülpnagel und J. C. Bär
   • Géographie du moyen age étudiée par Joachim Lelewel. Atlas composé de trente-cinq planches , Gravées par l'auteur [...]
   • Neueste Karte von Deutschland nach dem Friedenschlusse von Wien und mehrerer späteren Verträge, dann der neusten Eintheilung des Rheinischen Bundes. D'apres [Daniel Friedrich] Sotzmann et Bouge H.
   • Mappa generalis Regni Hungariae partiumque adnexarum Croatiae Slavoniae et Confiniorum Militarium magni item principatus Transylvaniae geomericis partium dimensionibus recentissimisque astronomicis observationibus superstructa adjectis finibus Provinciarum Bukovinae, Galliciae, Silesiae, Austriae...
   • Atlas konturowy. , [Zesz. 1] , Polska.
   • Provinz Brandenburg. Entworf. von F. Handtke
   • Chart of the world on Mercators projection constructed by Hermann Berghaus. Engraved by H. Eberhardt, E. Kühn a. W. Weiler.
   • Flemings Karte des italienisch-österreichischen Kriegschauplatzes. Nord- und Mittel-Italien.
   • Carte von West-Gallizien welche [...] in den Jahren von 1801 bis 1804 unter Direction [...] Anton Mayer von Heldensfeld [...] aufgenommen worden. Gezeichnet, und gestochen von Hieronimus Benedicti.
   • [...] Military topographical map of the Krima peninsula [...] Inscribed by Thomas Best Jervis [...] Engraved a printed [...] in 1817, corrected to 1855 from general Schuberts official map [...].
   • Plan de Danzig et de ses envivons avec les travaux d'attaque et de défense exécutés pendant le blocus et le siège de cette place en 1813.
   • Generalkarte von Polen, Litauen und den angraenzenden Laendern. Nach Zannoni, Folin, Uz, Pfau etc. etc. Neu hrsg. von F. A. Schraembl. H. Benedicti sculp.
   • Bentley's plane terrestrial globe.
   • Atlas do historyi i geografii starożytnej podług planu Joachima Lelewela [...] , Wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym
   • General-Karte von der Europaïschen Türkei [...] Bearb. u. gez. von Heinrich Kiepert. Schrift gestoch. von W. u. C. Kratz. Terrain radirt v. C. Ohmann.
   • Karola Benoniego atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficznych , [Cz. 1] , Galizya
   • Generalkarte von Polen, Litauen und den angraenzenden Laendern. Nach Zannoni, Folin, Uz, Pfau etc. etc. Neu herausgegeben von F. A. Schraembl. H. Benedicti sculp.
   • West-Galizien [...] aufgenommen unter der Leitung [...] von Metzburg. Gez. durch Joh[ann] v. Lichtenstern. Gestoch. von. Ch. Junker.
   • Map of Circassia and the russian territories north of the Kuban [...] by T. B. Jervis.
   • Planisphère illustré [...] indiquant l'époque des grandes découvertes et le nom des navigateurs [...] dressé par Vuillemin. Grave par Langevin [...].
   • General-Post- und Reise-Carte von Deutschland und Nachbar-Staaten [...] von August Ravenstein.
   • Planisphère illustré présentant la description géogrphique des parties connues de la terre indiquant l'époque des grandes découvertes et le nom des navigateurs [...] dressé par Vuillemin. Grave par Langevin.
   • Maps and colored section referred to in the report of state geologist of Indiana, 1869.
   • Wzory rysowania mapp roznego rodzaju. Szczegolniéj dla uzytku Szkolnego , wydane przez Juliusza Colberg w 6ciu Tablicach.
   • Teorya rysowania gór podług Lehmana z Dzieła przez F. A. W. Netto Dr. Fil. Prof. Szko. Woysk; w Berlinie w niemieckim języku wydanego przełožona na Język Polski przez Juliusza Colberg [...].
   • Plan miasta stołecznego Warszawy.
   • Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourgs [...] par Ch[arl]es Picquet.
   • Plan de la volle de Paris divisé en 12 arrodissemens et 48 quartiers. Dressé par Girard. Gravé par Vicq.
   • Carte du royaume de Prusse et de la partie septentrionale du Grand Duché de Varsovie.
   • General-Reise-Karte von der Schweiz und Tyrol mit Vorarlberg und [...] Ober-Italien. Franz Fried. (Gestoch von Jos. List).
   • Süd America entworf. und gez. von C. F. Weiland.
   • Nord America entworf. und gez. von C. F. Weiland. Gest. v. C. Jungmann
   • Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony Joachim Lelewel skreślił.
   • Wzory rysowania mapp i planów , przez W. Kolberg.
   • Colton's new illustrated map of the world on Mercator's projection , Published by J. H. Colton
   • [Topograficzna Karta Królestwa Polskiego wyd. w r. 1843 z datą 1839 [...]. Oprac. przez Kwatermistrzostwo Generalne W. P. w l. 1822-1831, wykończona przez ros. Korpus Topografów pod kier. gen. Richtera w l. 1832-1843].
   • E. von Sydow's Schul-Atlas in 38 Karten
   • [Neuester Schul-Atlass].
   • Pictorial and descriptive atlas of geology. Revised by John Morris.
   • Elementary school of general and descriptive geography by Alexander Keith Johnston.
   • Mapa turystyczna Podhala, Spisza i Orawy
   • Atlas du voyage du Jeune Anacharsis. (Par [Jean Denis] Barbié du Bocage). Gravé par Giraldon Bovinet.
   • Atlas von den Königlisch Preussischen Staaten in XX Blätern [...] entworf. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann. E. Gürsch jun. sculp.
   • Plan niwelacyjny. Część traktu głównego krakowskiego od Szydłowca do Suchedniowa w długości werst 18, sążni 494. Projektował Schouppe.
   • A geographical and astronomical atlas containing ancient and modern maps with a solar system and two hemispheres prefaced by new problems, on maps and a copions table latitudes and longitudes. By J. Goldsmith.
   • Mapa narodowościowa polskich kresów północno-wschodnich i Litwy. Jerzy Machlejd i Bogdan Zaborski.
   • [Atlas] Sous la direction de E[ugéne] Cortambert à Paris.
   • [Karte vom Kreise Schrimm].
   • Erläuternder Atlas zum Conversations-Lexikon der gegenwart. In einhundert Blättern (Gez. v. R. Gross, Lith. Anst. v. W. Pobuda).
   • Knaurs Welt=Atlas 130 farbige und schwarze Haupt- und Nebenkarten [...].
   • Mappa teatru wojny w r. 1831.
   • Atlas geologiczny Galicji. Tekst do zeszytu szesnastego.
   • Results of Rain Observation Made in New South Wales during 1878.
   • Great Western Railway of England. Information for the use of passengers landing at Liverpool (England) and proceeding thence to London [...].
   • Hansa Weltatlas 75 Haupt- und Nebenkarten, 88 Abbildungen, Textteil und Alphabetisches Ortsrtegister
   • Mappa Gubernii Królestwa Polskiego i oznaczeniem odległości na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych ułożona i litografowana przez Marcelego Gotz 1900
   • Geografičeskiij atlas T-va "Prosteščenie".
   • Post-Reise- und Eisenbahn-Karte von Deutschland, der Schweitz, den Niederlanden und Belgien, nebst Theilen der angrenzenden Länder [...] zum Reisegebrauch [...] und nach den neuesten und besten Hilfsmitteln bearbeitet von F[riedrich] Handtke.
   • Atlas pocztowo-komunikacyjny Rzpl. Polskiej.
   • Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte in 68 Haupt- und 71 Nebenkarte.
   • Atlas der Postgeographie
   • Plan m. st. Warszawy
   • Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek; dla użytku rolnictwa, handlu, przemysłu i turyzmu.
   • [...] Military topographical map of the Krima peninsula [...] Inscribed by Thomas Best Jervis [...] Engraved a printed [...] in 1817, corrected to 1855 from general Schuberts official map [...].
   • Campagne de 1815. Waterloo par le [...] Charras. Atlas spécial composeé de cinq plans et cartes [...].
   • Euco Dresden. Niederlassungen Chemnitz, Plauen, Leipzig, Bautzen. Verzeichnis der Zapfstellen, mit 13 Übersichkarten und Standtplänen. , Euco Everth & Co. Gmbh
   • Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materiałów [...]
   • Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materiałów
   • [1790], Regna Galiciae et Lodomeriae Josephi II et M[ariae] Theresiae Augg. iussu methodo astronomico-trigonometrica, nec non Bukovina geometrice dimensa. Adjuctus est alphabeticus locorum et quadratulorum ipsis in tabula geographica respondentium index, seorsum typis datus. Curante Josepho Liesgani
   • General Carte von Westgallizien. Nach von dem Kaiserl. Königl. Generalquartiermeisterstaab herausgegebenen Spezial-Carte dieses Landes von demselben entwarfen und gezeichnet. Gestochen von Lucas Benedicti. [Oprac. Hieronim Benedicti].
   • Carte genérale et itinéraire de l'Europe divisée entous ses états d'aprés le congres de Vienne et autres traités postérieurs nouvellement rédigée et dessinée sur les Cartes et Ouorages géographiques les plus accrédités par Max. de Traux [...]. Revue, corrigée et augmentée en 1830.
   • Karte von Polen und den angränzenden Provinzen in 16 Blättern nach des M. O. C. Büsching Erdbeschreibung [...] von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann.
   • Specialkarte von Südpreussen [...] aus der Königlichen grossen topographischen Vermessungs-Karte, unter Mitwürkung des Direktors Langner, reducirt und herausgegeben vom [...] Gilly. Die Post-Course und Hauptstrassen sind gezeichnet vom [...] Matthias.
   • Karte eines Theils von Neu oder West Gallicien welcher die Woywodschaften Sendomier und Krakau enthält nebst einem Theil von Alt Gallicien in XII Blatt, entworffen von Daniel Gottlob Reymann königl. preuss. [...].
   • Das Fürstenthum Neysse oder Grotkau, nach den zwey Kreisen Naysse und Grotkau, nebst dem unter Oesterreichischer Hoheit stehenden Theil vorgestellt. Gez. von. I. W. Wieland, dann vom [...] Schubarth berichtigt, jetzt aber umgearb. u. verm. von D. F. Sotzmann.
   • Das Fürstenthum Oels, nebst dem Fürstenthum Trachenberg, den freyen Standesherrschaften Militsch, Wartenberg und Goschütz, der Herrschaft Festenberg und den freyen Minderherrschaften Neuschloss, Sulan und Freyhan oder der Oels-Bernstädtsche, Oels-Trebnitsche, Militische und Wartenbergische Kreis...
   • Die Fürstenthümer Troppau und Jägerndorf oder der Leobschützer und Jägerndorfer Kreis [...] Gez. von. I. W. Wieland, [...] verb. vom [...] Schubarth, jetzt aber umgearb. und verm. von D[aniel] F. Sotzmann.
   • Das Fürstenthum Jägerndorf oder ein Theil des Leobschützer Kreises unter Preussischer, und ein Theil des Jägerndorfer Kreisses unter Osterreichischer Hoheit, mit der Minderherrschaft Olbersdorf. Gez. von. I. W. Wieland, verb. vom Schubarth, jetzt aber umgearbeitet und verm. von D. F. Sotzmann.
   • Das Fürstenthum Sagan, oder der Sagansche Kreis. Gez. von I. W. Wieland und verb. vom M. Schubarth, jezt aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann.
   • Das Fürstenthum Münsterberg, oder der Münsterbergsche und Frankensteinsche Kreis. Gez. von I. W. Wieland und verb. vom M. Schubarth, jezt aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann.
   • Das Frstenthum Schweidnitz, oder der Striegausche und Reichenbachsche Kreis. Gez. von I. W. Wieland, verb. vom.: Schubarth jezt aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann.
   • Das Fürstenthum Jauer, oder Jauersche, Hirschbergsche und Löwenberg-Bunzlausche Kreis, welcher letztere in zwey Districte den Bunzlauer und Löwenbergwer getheilt wird. Gez. von I. W. Wieland und verb. [...] vom Schubarth, jetzt aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann.
   • Das Fürstenthum Glogau in seine sechs landrätischen Kreise, Glogau, Freystadt, Guhran, Sprottau, Grünberg und Schwibus getheilt mit dem Fürstenthum Carolath. Ehehin gez. von Wieland, und verb. vom Schubarth, ietz aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann
   • Das Fürstenthum Oppeln oder der Oppelnsche, Falkenbergsche, Lublinitzsche, Rosenbergsche, Gros Strehlitzsche, Coselsche, Toster und Neustädtsche Kreis nebst der freyen Standesherrschaft Beuthen oder dem Beuthener Kreise. Gez. von I. W. Wieland und verb. von Schubarth, jetzt aber ...
   • Das Fürstenthum Ratibor oder der Ratiborer Kreis nebst der freyen Standesherrschaft Pless, der Freyen Minderherrschaft Losslau und der Herrschaft Oderberg, oder dem Plessischen Kreise. Gez. von I. W. Wieland und verb. vom [...] Schubarth jetz aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sot
   • Das Fürstenthum Breslau, oder der Breslausche und Neumarcktsche Kreis. Gez. von I. W. Wieland und verb. vom M. Schubarth, jezt aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann.
   • Das Fürstenthum Liegnitz, oder der Liegnitsche, Lübensche und Goldberg-Haynauische Kreis. Gez. von I. W. Wieland und verb. von Schubarth, jetzt aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann.
   • Das Furstenthum oder der Nimptsche, Strehlensche, Ohlausche, Briegsche und Kreutzburgsche Kreis, nebst dem zum Fürstenthum Breslau gehörigen Namslauer Kreise. Gez. von. I. W. Wieland und verb. [...] von Schubarth, jetz aber umgearbeitet u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann
   • Das Fürstenthum Wohlau oder der Wohlau-Winzig-Herrnstädsche und Rützensche Kreis, welche jezt zusammen den Wohlauschen Kreis ausmachen und der Steinau-Raundtnesche Kreis. Gez. von I. W. Wieland und verb. vom [...] M. Schubarth, jezt aber umgearbeitet u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann.
   • Das Fürstenthum Teschen oder der Teschensche Kreis, enthaltend das Fürstenthum Bielitz und die Minderherrschaften Friedeck, Oderberg, Deutschleuthen, Reichwalde, Freystadt und roy. Gez. von I. W. Wieland und verb. vom [...] M. Schubarth, jetz aber umgearb. u. verm. von D[aniel] F[riedrich] Sot
   • Neuste General-Karte von Frankreich. Nach den Cassinischen Dreyecken und Karten mit der neuen Departament Eintheilung.
   • Karte vom Kreise Schroda. Regier. Bezirk Posen. Im Kataster-Bureau suzammengetragen nach den Original-Kataster-Karten im Jahre 1880 durch [...] Friedrich.
   • [Plan ogólny Warszawy, zdjęty przez oficerów inżynierii].
   • Carte du ci-devant Royaume de Pologne dans son état actuel. Dressée d'aprés les cartes de Gilly, Liesganig, Mayer, Schroetter et Textor, et d'aprés l'Atlas de l'Empire Russe du général Suchtelen. Par A. P. H. Nordmann [...].
   • Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre dressé pour l'Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. (Par [Rigobert] de Bonne).
   • Der Amerikanische Continent. Topographische und Eisenbahn-Karte der Verein. Staaten, Britischen Besitzungen, Westindien, Mexico und Central America [...] durch R. Rosa.
   • Recueil de cartes géographiques plans, vues et Médailles de l'ancienne Grèce relatifs au voyage du jeune Anacharsis, précédé d'une analyse critique des Cartes. [Par Jean-Denis Barbié du Bocage]. H. Godin sculp.
   • Mappa dróg żelaznych: warszawsko-wiedeńskiej i krakowskiej z okolicami na szerokość 8 do 9 mil. Ułożył i wyd. Wilhelm Kolberg.
   • Italia divisa in provincie. Carta corografica-stradale.
   • Atlas der R. K. missie in Nederlandsch Oost- en West-Indië door J. Kleijntjens S. J. , Lith. N. V. J. Smulders et Co.
   • Atlas historique ou Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie et à la géographie ancienne et moderne [...] Par C*** [Henri Abraham Châtelain] Avec des dissertations für l'histoire de chaque état par Guendeville. , [T. 1].
   • Atlas historique ou Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie et à la géographie ancienne et moderne [...] Par C*** [Henri Abraham Châtelain] Avec des dissertations für l'histoire de chague état par Guendeville. , [T. 3, p.2]
   • Atlas historique ou Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie et à la géographie ancienne et moderne [...] Par C*** [Henri Abraham Châtelain] Avec des dissertations für l'histoire de chague état par Guendeville. , [T. 2, p. 1].
   • Atlas historique ou Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie et à la géographie ancienne et moderne [...] Par C*** [Henri Abraham Châtelain] Avec des dissertations sur l'histoire de chague état par Guendeville. , [T. 4, tabl. 18] , Carte de la Pologne avec la chronologie des rois et ...
   • Atlas von Liefland oder von den beyden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland und der Provinz Oesel. Entworfen nach geometrischen Vermessungen, den neusten astronomischen Beobachtungen und nach sorgfaeltiger Untersuchung und Kentnis der Gegenden. Das Ganze besteht aus einer...
   • Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise, et du Tibet: contenant les cartes générales et particulieres de ces pays, ainsi que la carte du royaume de Corée [...]. , Rédigées par Mr. d'Anville
   • Atlas historique, généalogique chronologie et géographique de A. Lesage.
   • Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, provinciarum foedere et vassallagio illis junctarum, et regionum vicinarum Nova Mappa Geographica. Borussiae Principi Friderico Henrico Lodovico, Friderici Regis Froti, Benigno Musis Amico, humillime dedicata a Joanne Jacobo Kanter bibiopola.
   • Atlas François contenant les cartes geographiques dans lesquelles sont [...] remarquez les empires monarchies, royaumes et estats de l'europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'amerique: avec les tables et cartes particulieres de France, de Flandre, d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. T.1
   • Atlas François contenant les cartes geographiques dans lesquelles sont [...] remarquez les empires monarchies, royaumes et estats de l'europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'amerique: avec les tables et cartes particulieres de France, de Flandre, d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. T.3
   • Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae nova mappa geographica. Concessu Borussorum Regis. , [gen. Theodor Philip von Pfau], B. Glassbach sculp.
   • Atlas historique ou Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie et à la géographie ancienne et moderne [...] Par C*** [Henri Abraham Châtelain] Avec des dissertations für l'histoire de chague état par Guendeville. , [T. 5].
   • Atlas historique ou Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie et à la géographie ancienne et moderne [...] Par C*** [Henri Abraham Châtelain] Avec des dissertations für l'histoire de chague état par Guendeville. , [T. 6].
   • Atlas historique ou Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie et à la géographie ancienne et moderne [...] Par C*** [Henri Abraham Châtelain] Avec des dissertations für l'histoire de chague état par Guendeville. , [T. 7] , Suplement à L'atlas historique [...] avec des dissertations...
   • Atlas méthodique et élémentaire de géographie et d'histoire [...] par [...] Buy de Mornas.
   • Atlas élémentaire simplifié de géographie ancienne et moderne par E. Soulier et J. Andriveau-Goujon
   • Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisèe par districts construite d'après quantité d'arpentages, d'observations, et de meures prises sur les lieux. Dediée à [...] Joseph Alexandre Jablonowski [...]. Par [...] J. A. B. Rizzi Zannoni [Antonio Rizzi-Zannoni]. , Perier...
   • Atlas statystyczny Polski. [Zesz. 1]
   • Atlas statystyczny Polski. [Zesz. 2]
   • [K[arl] v. Spruners historischer Atlas].
   • Descriptio orbis antiqvi in XLIV. tabulis , exhibita a Jo. Davide Koelero [...].
   • Atlas mathematico-historice delineatus.
   • Richard Andree's allgemeiner Handatlas [...].
   • Atlas des Konigreichs Preussen. , Verlag der Müllerschen Buchhandlung; Lithogr. u. gedruckt in C. A. Eyraud's Kunstanstalt in Neuhaldensleben
   • Atlas de l'Histoire du Consulat et de l'Empire. , dressé et dessiné sous la direction de M. A. Thiers
   • Atlas de la Monarchie Prussienne.
   • Allgemeiner Hand-Atlas über sämtliche Teile der Erde , Herausgegeben von Otto Herkt; Geographischer Verlag, G. m. b. H. Leipzig
   • Atlas statystyczny Polski i krajów okolicznych
   • Des Curiosen Staats und Kriegs Theatri am Rhein, anderer Theil oder der Untere Rhein, durch unterschiedliche geographische topographische und historische Land-Carten, Grundrisse, und Prospect vorgestellet
   • Das Koenigreich Galizien mit den nivellirten und projectirten , Vol. 2
   • Grundriss von Neustadt-Dresden mit dem neuen anbaue und den Scheunen-Höfen. , [Ark. 2]
   • Atlas konturowy. , [Zesz. 2] , Europa wydanie większe.
   • Atlas konturowy. , [Zesz. 3] , Świat pozaeuropejski.
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Mapy Słowaczyńskiego
   • Plan bitwy między wojskami polskiemy i moskiewskiémy stoczoney pod Maciejowicami dnia 10 października 1794 roku. Plan rysowany przez pułkownika Dembowskiego Floryana w teyże bitwie przytomnego, kopiował Gierczyński Stanisław b: Officer w Pułku 2im Ułanów Wojsk polskich i ofiarował na pamiątkę...
   • G. Freytags Verkehrs-Karte von Österreich-Ungarn.
   • General-Karte von Westlichen Russland nebst Preussen, Posen und Galizien
   • Národopismá mapa Uher podle Úředního lexikonu osad z r. 1773.
   • Histoire de la guerre de la péninsule sous Napolén [...] par [Maximilien Sébastien] Foy. Atlas.
   • Mappa Królestwa Polskiego z nowym podziałem
   • Cartes generale et particvlières de toutes les costes de France, tant de la mer Oceane que Mediterranée, ov sont remarqués toutes les isles, golphes, ports haures, rades, bayes, bancs, escueils et rochers plus confiderables auec les anchrages et profondeurs necessaires.
   • Histoire de Pologne par Joachim Lelewel. Atlas contenant les tableaux chronologiques et généalogiques, et les cartes géographiques de différentes époques.
   • Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hungariae, et Valachiae. Inventa per Staszic, anno 1806. Hoffmann delint., Frey sculpt.
   • Hipologische Karte von Osterreich
   • Atlas do J[oachma] Lelewela badań historyczności we względzie geografji (z 19 tablic złożony).
   • Carte physique, administrative et routière de la France indiquant aussi la navigation intérieure du Royaume.
   • Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego
   • General-Karte von der Europaïschen Türkei
   • Petit atlos de géographie du moyenâge dressé sous la direction de E. Cortambert.
   • Petit atlas de géographie ancienne dressé sous la direction de E. Cortambert.
   • Atlas de la géographie physique et politique de l'Afrique, de l'Asie, ed l'Océanie et de l'Amerique et de la géographie historique de l'Orient
   • Plans des sièges et batailles qui ont eu lieu en Pologne, pendant le 17ème et 18ème siècle; accompagnés d'un texte explicatif. Pour servir de suite à l'atlas historique de la Pologne par le Comte Stanislas Plater.
   • Atlas historique de la Pologne accompagné d'un tableau comparatif des expéditions militaires dans ce pays pendant le XVIIme, XVIIIme et XIXme siècle par le Comte Stanislas Plater.
   • Plans des sièges et batailles qui ont lieu en Pologne pendant le XVIIème et XVIIIème siècle; accompagnés d'un texte explicatif. Pour servir de suite à l'atlas historique de la Pologne
   • Die Thätigkeit der Ansiedlungs-Kommission für die Provinzen Westpreussen und Posen. 1886-1903
   • Atlas statystyczny Królestwa Polskiego
   • Mitchell's ancient atlas classical and sacred containing maps illustrating the geography of the ancient world [...] By S. Augustus Mitchell. (Drawn. a. engraved by I. H. Young)
   • Der Krieg 1939/40 in Karten. In Verbindung mit Albrecht Haushofer
   • Nouvel atlas portatif destiné principalement pour l'instruction de la jeunesse d'après la Géographie moderne de fen l'Abbé Delacroix.
   • Kontury do map gieograficznych
   • Geograficzno-statystyczny atlas Polski [1-3]
   • Mapy plastyczne wszystkich terenów wojny europejskiej
   • Topographisch Militärische Karte vom vormaligen Neu- Ost preussen oder dem jetzigen Nördlischen Theil des Herzogthums Warschau nebst dem Russischen District [...] redigirt [...] vom Textor [...] hrsg. von D. F. Sotzmann.
   • The college atlas, for schools and families; 36 maps, printed in colours with a complete index
   • Petit atlas géographique de la Bible d'après les documents anciens et les meilleures sources françaises, anglaises et allemandes contemporaines
   • Budowa nieba czyli astronomia popularna figurami objaśniona
   • B. Kozenna atlas geograficzny dla szkół średnich (Gimnazyalnych, Realnych i Handlowych)
   • Choix de cartes geographiques de plans, de vues, de figures etc. Pour l'abrégé chronologique des découvertes faites par les Européens dans les différentes parties du monde et pour le supplément a cet ouvrage.
   • Polands possible contribution to future air transport
   • Maps to accompany annual report of the Departament of Mines New South Wales for the year 1879
   • Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile von Galizien von Ludwig Hohenegger [...] zusammengestellt durch Cornelius Fallaux [...].
   • Smith's illustrated astronomy, designed for the use of the public or common schools in the United States
   • Karte der Thätigkeit der Ansiedlungs=kommission für die Provinzen Westpreussen und Posen: 1886-1899 auf Vogels Karte des Deutschen Reichs
   • Kriegs Atlas. 38 Karten von den Schauplätzen des Weltkrieges 1914-1915
   • System of Geography for the Use of Schools.
   • Atlas du théatre de la guerre il cartes de l'est de la France, des Vallées du Rhin, du Neckar et de la Moselle
   • Diagram exhibiting a view of nature in all climates, from the equator to the arctic circle, illustrating the astronomical and physical phenomena, and characteristic scenery of the different regions, with the principal forms of animal and vegetable life
   • New South Wales
   • Diagrams illustrating the sciences of astronomy and geography
   • Atlas Królestwa Polskiego.
   • Karta dawnej Polski z przyległémi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materyałów na 1:300 000
   • F. W. Putzgera atlas historyczny do dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych dla użytku wyższych i średnich zakładów naukowych Austro-Węgier. Wydali Alfred Baldamus i Ernest Schwabe. Zawiera 52 map wielkich i 61 mniejszych. Wydanie polskie opracowali J. Lewicki i Wł. Bojarski.
   • Das Deutschtum in der Kreisen Rybnik und Pless
   • Geograficzno-statystyczny atlas Polski [1-3]
   • Antropogeograficzny atlas Polski: gęstość zaludnienia, podatek gruntowy i narodowość mieszkańców. Zeszyt 2 B, Arkusz 1
   • Schlacht von Wawre am 7/19 Febr. 1831 No 1.
   • Schlacht von Grochow am 13/25 Februar 1831 No 3.
   • Treffen bei Iganie am 29 März - 10 April 1831 No 5.
   • Gefecht bei Nur [...] am 10\22 Mai 1831 No 6.
   • Schlacht von Ostrolenka am 14/26 May 1831 No 7.
   • F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte in 66 Haupt- und 63 Nebenkarten.
   • Deutscher Schulatlas
   • Atlas szkolny do dziejów średniowiecza
   • Historischer Schul-Atlas
   • Sydow-Wagners methodischer Schul-Atlas
   • Historischer Schul-Atlas
   • Direcke Schulatlas für höhere Lehranstalten Grosze Ausgabe
   • Karten und Skizzen zum Weltkrieg 1914/17 , 1.Teil (Die Ereignisse bis zum Frühjahr 1915)
   • Atlas historyczny Polski , [Seria B.] , [Nr 1] , Mapy przeglądowe , Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku [...]. Część północna
   • Übersichtskarte von Mitteleuropa. P 52 Breslau
   • Osteuropa. Blatt-Nr. R 52 Radom
   • Europa. Q 52 Litzmannstadt
   • Osteuropa. Blatt-Nr. R 51 Kielce
   • Osteuropa Blatt-Nr. R 51 Gleiwitz
   • Carte etnographique et politique des territoires de l'ancien Grand Duché de Lithuanie avec tableau statistique
   • Handatlas Karte und Bild
   • Polski Atlas Kongresowy
   • Geschäfts-Bericht der Direction der Königsberger Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft für die General-Versammlung am 7. November 1881
   • F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte. In 238 Hampt- und Nebenkarten. Bearbeitet und herausgeben von Alfred Baldamus und Ernst Schwabe
   • Andrees allgemeiner Handatlas in 91 Haupt und 86 Nebenkarten, nebst vollständigem alphabetischem Namenverzeichnis
   • Neuester Provinz-Atlas von Preussen
   • Die amtlichen Karten zum Friedensvertrage. Sonderausgabe.
   • F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte.
   • F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas
   • Meyers kleiner Hand-Atlas
   • Grosser Volks-Atlas
   • Livre-atlas de géographie
   • Géographie: (première année) à l'usage du cours moyen des ecoles primaires, der candidats au certificat d'Etudes primaires et de la division élémentaire des lycées et collèges
   • Notions de géographie
   • Atlas novus coelestis in quo mundus spectabilis, et in eodem stellarum omnium phoenomena notabilia, circa ipsarum lumen, figuram, faciem, motum, eclipses, occultationes, transitus, magnitudines, distantias, aliaqve secundum Nic. Copernici et ex parte Tychonis de Brahe hipothesin...
   • Neuer Handatlas über alle Theile der Erde
   • Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mvndi et Fabricati figvra
   • Le Neptune François, ou Atlas nouveau des cartes marines
   • Podrobnyj atlas vsěch častej světa
   • Théatre de la guerre actuelle, en Allemagne, en Pologne et en Turquie
   • Russischer Atlas welcher in einer General-Charte und neunzehen Spezial-Charten das gesamte Rußische Reich und dessen angräntzende Länder, nach den Regeln der Erd-Beschreibung und den neuesten Observationen vorstellig macht.
   • Atlantis novi pars secunda, exhibens Germaniam Inferiorem, Galliam, Helvetiam, atque Hispaniam
   • Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae nova mappa geographica. Concessu Borussorum Regis.
   • Mapa historyczna Polski
   • Atlas historique, ou Nouvelle introduction a l'histore, à la chronologie et à la géographie ancienne et moderne
   • Nouvel atlas sphéroidal á l'usage des écoles primaires
   • Atlas statystyczny Polski i kraiow okolicznych
   • Atlas statystyczny Polski i kraiow okolicznych
   • Hand-Atlas der alten Geschichte und Geographie für den Schul- und Privatgebrauch in zehn illuminirten Karten
   • Atlas der Erd- und Staatenkunde nach den Bedürfnissen der Zeit und dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft
   • Atlas Królestwa Polskiego
   • With sincere and humble devotedness to Her Majesty's service [...] with honour and success, in the war they have undertaken in behalf of Turkey and the just right of nations, this map of the present seat of war, originally founded, and constructed, on the basis of remarkable Russian materials...
   • Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej. Z.1a , Słupsk, Kołobrzeg, Piła, Szczecin.
   • Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej. Z.2a , Strzałów, Utyń, Strzelce Nowe, Zwierzyn.
   • Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej Z.2b , Rugja.
   • Atlas historyczny Polski , [Serja A] , [Nr 1] , Mapy szczegółowe , Mapa województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego (1788-1792) (osobno wydaje się tekst źródłowo-metodyczny do mapy) , w dodatku Plan Miasta Krakowa z lat 1788-1792
   • Karty tak Generalna, jako i specyalne XVII-tu Powiatów obeymuiące, Departamentu Poznańskiego
   • 42Atlas novus coelestis in quo mundus spectabilis, et in eodem tam errantium qvam inerrantium stellarum phoenomena notabilia, circa ipsarum lumen, figuram, faciem, motum, eclipses, occultationes, transitus, magnitudines, distantias, aliaqve secundum Nic. Copernici et ex parte Tychonis de Brahe...
   • Geschichtlich-geographische Entwickelung des Zuwachses und der Abnahme des Polonischen Reiches vom Jahre 992 bis zum Jahre 1831, dargestellt in fünf Karten mit einem Texte, eine kurze Uebersicht der Polonischen Geschichte enthaltend
   • Atlas jezior tatrzańskich: Mapy
   • Historisch-geographischer Atlas für Schule und Haus in 25 coloriten Karten. Abth.1 Die vorchristliche Zeit oder die alte Welt.
   • K. von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas zur Geschichte der Staaten Europa's vom Anfang des Mittelalters bis auf die neueste Zeit. [10. Lieferung].
   • K. von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas [11. Lieferung]
   • K. von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas [12. Lieferung]
   • K. von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas dritte abtheilung: zur Geschichte Asiens, Africa's, America's und Australiens [3. Abtheilung]
   • K. von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas [6. Lieferung]
   • K. von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas [7. Lieferung]
   • K. von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas [8. Lieferung]
   • K. von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas [9. Lieferung]
   • [Terrainlehre zum Unterricht für die Officiere der Oesterreichischen Armee]
   • Atlas historyczny Polski , [Serja A] , [Nr 1] , Mapy szczegółowe , Mapa województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego (1788-1792) (osobno wydaje się tekst źródłowo-metodyczny do mapy) , w dodatku Plan Miasta Krakowa z lat 1788-1792
   • Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej.
   • [La Guerre de Pologne en 1831]
   • Regierungsbezirk Posen. Kreis Posen. Karte von dem Gute Trzebaw Blatt 2 ; angefertigt 1822/23 durch Kuhn, kopirt und rectifizirt 1829 durch Ziehlke, nachmals copirt 1861 im Zeichnenbureau zu Posen, recopirt 1865 im Grundsteuerbureau zu Posen durch den Feldmasser Heinemann.
   • Polen nach seiner lezten und gänzlichen Theilung zwischen Oesterreich, Russland und Preussen im Jahr 1795
   • Australien.
   • Atlas Novus sive Tabulae Georaphicae Totius Orbis Faciem, Partes, Imperia, Regna et Provincias Exhibentes, Exactissima Cura Iuxta Recentissimas Observation. Aeri Incisae et Venum Expositae
   • Kopja z mapy katastralnej obrębu Prowent Bnin. Mapa 2 [...] przekopiował z mapy katastralnej T. Szczebliński [...]
   • Kopja z mapy katastralnej obrębu Prowent Bnin. Mapa 3 [...] przekopiował z mapy katastralnej T. Szczebliński [...]
   • Fundacja Zakłady Kórnickie. Plan majątku Trzebaw (część 2) powiat Poznań. Sporządzono w r. 1946 na podstawie zrektyfikowanej mapy katastralnej
   • Schulatlas der neueren Erdkunde mit Randzeichnungen. Für Gymnasien und Bürgerschulen nach den Forderungen einer Wissenschaftlichen Methode des geographischen Uterrichtes. , Bearbeitet und Erläutet von Dr. Carl Vogel; H. F. Bauer del.
   • Ravenstein-Liebenow's Special Rad- und Automobilkarte von Mittel-Europa. Blatt 51 ; Płock.
   • Ravenstein-Liebenow's Rad- und Automobilkarte von Mittel-Europa. Blatt 78 ; Wielun.
   • Ravenstein-Liebenow's Special Rad- und Automobilkarte von Mittel-Europa. Blatt 79 ; Kielce.
   • Ravenstein-Liebenow's Special Rad- und Automobilkarte von Mittel-Europa. Blatt 66 ; Lublin.
   • Ravenstein-Liebenow's Special Rad- und Automobilkarte von Mittel-Europa. Blatt 80 ; Sandomierz.
   • Cartes marines a l'usage des armées du roy de la Grande Bretagne: Faites sur Memoires les plus nouveaux, des plus experts Ingenieurs et Pilotes, et enrichies des porfils des plus fameux Ports de Mer et villes Martimes de l'Europe
   • Historisch-genealogisch-geographischer Atlas von Le Sage. Aus dem Französischen ins Deutsche uebertragen und vermehrt von Alexander von Dusch u. J. Lyselein.
   • Antropogeograficzny atlas Polski: gęstość zaludnienia, podatek gruntowy i narodowość mieszkańców. Zeszyt 2 B. Arkusz 1
   • Atlas von dem zu Südpreussen gehörigen Posener Kammer-Departement in XVIII Blättern.
   • Flemming's volständiger Kriegs-Handatlas [...] in 20 Blättern.
   • Atlas de géographie contenant neuf cartes coloriées [...] par L. Gaultier.
   • Atlas universel de géographie moderne par Achille Meissas et A[uguste] Michelot.
   • Atlas historique, politique et statistique de la Pologne ancienne et moderne indiquant ses divers de'membremens et partages. Par A[uguste] H[enri] Dufor et Léonard Chodźko.
   • Partage de la Pologne.
   • [Claudii Ptolemaei tabulae geographicae orbis terrarum veteribus cogniti].
   • [Neuer Atlas der ganzen Erde für die Gebildeten Stande und für Schulen...]
   • Zakopana sammt der Ortschaft Olcza in Galizien Sandecert-Kreis. Bezirk Kosczielisko 1846.
   • Atlas minor XXXVI tabularvm Homannianarvm b Coloribus methodice distinctarum.
   • Atlas Silesiae id est Ducatus Silesiae generaliter quatuor mappis nec non specialiter XVII mappis tot principa tus repraesentantibus geographice exhibitus addita praefatione qua de historia huius Atlantis agitur auctoritate publica in lucem emissibus ab Homannianis heredibus.
   • Maior atlas scholasticus ex triginta sex generalibus et specialibus mappis Homannianis quantum ad generalem Orbis et inprimis Germaniae notitiam sufficiunt in gratiam erudiendae Iuventutis compositus in Vulgarem usum Scholarum et discentium A. 1752.
   • Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus in quo tabulae et descriptiones omnium regionum, editae a Guiljel et Ioanne Blaeu.
   • [Allgemeiner grosser Atlas. Franz Anton Schraembl].
   • Atlas Obwodu Regencji Poznańskiej.
   • Meyers grosser Hausatlas [...] herausgegeben von [...] Edgar Lehmann.
   • Atlas de l'ancienne Pologne pour servir a l'étude de la géographie naturelle et historique des pays compris entre la Mer Baltique et la Mer Noire par A[uguste] H[enri] Dufour et F[elix] Wrotnowski.
   • Spruner-Menke Atlas antiquus. Caroli Spruneri opus tertio edidit Theodorus Menke. , [1. Lieferung].
   • Tabula geographica Europae ad statum [...] in usum iuventutis erudiendae recens descripta a C. [Kersten Christian] Kruse). [Ryt.:] (Paulus Schmidt, G. H. Tischbein.
   • Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia Regna et Status exectus tabulae geographicae demonstrans, opera Johannis Baptistae Homanni Sacrae Caes. Maj. Geographi, et Regiae Boruss. Societ. Scient. Membri.
   • Die Provinzen Posen und Westpreussen unter besonderer Berücksichtigung der Ansiedelunsgüter und Ansiedelungen, Staatsdomänen und Staatsforsten nach dem Stand von 1. Juli 1905 [...] entworf. von Paul Langhans
   • Mapy z atlasu sztucznego sygn.A IV 015 T.1
    • Le Duche de Westphalie.
    • Partie Occidentale du Palatinat et Eslectorat du Rhein.
    • Le Cercle Eslectoral du Rhein.
    • Partie Meridionale de l'Archevesche et Electoral de Cologne.
    • Les Duches de Cleves.
    • Haute Partie de l'Evesche de Munster.
    • Basse Partie de LEvesche de Munster.
    • Ost-Friese, ou Le Comte d'Embden.
    • Le Cercle de Westphalie.
    • Estats de le Couronne de Boheme [...]
    • Le Cours du Rhin [...]. Par Guillaume Del'Isle [...] ; Cordier, Sculpsit.
    • Le Duche de Berg.
    • Partie Meridionale de la Souabe. Par Guillaume Del'Isle [...].
    • Le Balliage de Deux Ponts, Partie de Celuy de Lictemberg [...].
    • Partie du Palatinat du Rhein, le Duche de Wirtenberg [...].
    • Estat et Seigneurie de l'Eves.che de Lyege.
    • Partie Septentrionale de la Souabe. Par Guillaume Del'Isle [...].tyt.nag
    • Le Cours du Rhin [...]. Par Guillaume Del'Isle [...] ; Cordier, Sculpsit.
    • Parties des Archevesches et Eslectorats de Mayence.
    • Les Archevesches et Eslectorats de Mayence et de Treves.
    • Le Cercle de Baviere [...]. Par le S.r Sanson d'Abbeville Geographe Ordinaire du Roy.
    • Le Cours du Rhin [...]. Par Guillaume Del'Isle [...] ; Cordier, Sculpsit.
    • Le Cours du Danube, depuis Straubing, Passaw, Lintz, jusques a Vienne
    • Partie du Cercle d'Austriche, ou sont Les Duches de Stirie [...].
    • L'|Alsace [...]. Par le S.r Sanson Geographe Ordinaire du Roy ; Cordier, Sculpsit.
    • Le Cercle de Souabe [...]. Par le S.r Sanson Geographe Ordinaire du Roy ; Cordier, Sculpsit.
    • Generalis Lotharingiae Ducatus Tabula.
    • Ducatus Bremae et Ferdae, maximaeque partis Ducatus Stormariae, Comitatus Oldenburgi, Albis, Visurgisque Fluminum Novissima Descriptio
    • Le Comte de Tirol, les Evescheesde Trente et de Brixen
    • Il Dvcato di Bar diuiso ne suoi tre Baliaggi di Barleduc [...].
    • Il Dvcato di Lorena. diuiso ne Baliaggi di Nansy [...].
    • Le Cours du Danube, depuis sa Source jusques a Straubing, ou sont exactement distingues
    • Le Cercle de Franconie [...]. Par le S.r Sanson Geographe Ordinaire du Roy ; Cordier, Sculpsit.
    • Le Comte de Namur, partie de l'Evesche, du Luxembourg
    • La Basse Partie du Cercle du Haut Rhein [...].
    • Carte des Courones du Nord Dediee au tres puissant et tres invincible prince Charles XII. Roy de Suede, des Goths et des Vandales grand duc de Finlande
    • Estats de l'Empire du Grand Seigneur des Turcs, en Europe, en Asie, et Afrique, divise en touts ses Beglerbeglicz, ou Gouvernements; ou sont aussi remarques les Estats qui luy sont Tributaires.
    • L'Europe dreßee sur les observations de M.rs de l'Academie Royale des Sciences et quelques autres
    • Stormaria Dvcatvs.
    • Cours de la Riviere du Rhein depuis sa Source jusques a son Embouchûre ou sont distingues Tous les Estatset Souverainetes, qui sont dessus et aux environs. dresse sur les Memoires les pl.9 recents.
    • Estats de l'Empire des Turcs en Europe, subdivises suivant l'Estendue des Beglerbeglicz ou Gouvernements ou sont aussi remarques les Estats qui luy sont Tributaires des Turqs.
    • Carte de la Grece Dressee sur un grand nombre de memoires anciens et nouveaux, sur ceux de M.rs Wheler et Tournefort, Sur les Observations Astronomiques de M.r Vernon du P. Feuillee Minime &c.
    • Scania vulgo Schoonen.
    • Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae nova et exacta tabula ad mentem Starovolcij descripta
    • Holsatiae Ducatus. Vernaculè das Hertzogtum Holstein. Paraccuratè divisus in ejusdem quatuor tractus sive partes, nempes in Ducatus Holsatiae propriae, Ditmarsiae Stormariae, et Wagriae, cum adjacen.
    • L'Allemagne dressee sur les Observations de Tycho-Brahe de Kepler de Snellius sur celles de Messieurs de l'Academie Royale des Sciences &c sur Zeiller et autres Auteurs anciens ou modernes.
    • Carte de la Hongrie et des Pays qui en depondoient autrefois Rectifiez par les Observations du C.te Marsilii et quelques autres
    • L'Empire d'Allemagne divise en ses principaux etats, ou sont exactement remarquees toutes les routes des Postes et Chariots de Poste de l'Empire de la Hollande et des Pays-Bas, depuis les Confins de la France, jusque dans la Pologne et dans la Hongrie. Sur les Memoires les plus Nouveaux
    • Le Limbourg, ou sont Le Duche de Limbourg le Comte de Dalem, Les Seigneuries de Fauquemont, et de Rolduc. dresse sur les Memoires les pl.9 recents.
    • Carte du Royaume de Danemarc.
    • Carte d'Artois et des Environs. où l'on voit le Ressort du Conseil Provincial d'Artois
    • Nort-Iutlande subdiuisee en ses quatre Disoeceses: Selande, Fuynen ou Fione, Isles et Prouinces du Royaume de Danemarck.
    • Mappe-monde geo-hydrographique, ou description generale du globe terrestre et aquatique, en deux plans-hemispheres, ou sont exactement remarquuees en general toutes les parties de la terre et de l'eau, suivant les relations les plus nouvelles.
    • Planisphere terrestre ou sont marquees les Longitudes de divers Lieux de la Terre, trouvees par les observations des Eclipses des Satellites de Iupiter. Dresse et Presente a S A majeste
    • Carte du Brabant. Dressee sur plusieurs Cartes particulieres Manuscrites ou imprimees levees sur les lieux par quelques observations et autres Memoires
    • L'Europe divisee suivant l'estendue de ses Principaux Estats subdivises en leurs Principales Provinces. sur la Memoires les plus Nouueaux.
    • Hemisphere Meridional pour voir plus distinctement les Terres Australes.
    • Carte du Le Comte de Flandre Dressee sur differens morceaux levez sur les lieux fixez par les observations Astronomiques
    • La Seignevrie d'Ovest-Frise ou Frise Occidentale; divisee en ses Trois Parties, subdivisees en leurs Iuridictions, dressee sur les Memoires les plo. nouueaux.
    • Carte des Pays Bas Catholiques Dressee sur un grand nombre de Cartes particulieres faites sur les lieux ou les limites sont exactement marquees suivant les derniers Traitez
    • Partie du Cercle d'Austriche, sčavoir l'Archiduche d'Austriche divise en Haute et Basse
    • Le Marquisat et Eslectorat de Brandebourg. qui fait partie du cercle de la Haute-Saxe divisé en ses principales marches sçavoir vieille, moyenne et nouvelle, les quartiers de Sternberg, Vekermarck et le comté de Rappin
    • Le Duche de Pomeranie. compris sous le Cercle de la Haute Saxe divisé suivant qu'il est presentement partagé entre la Couronne de Suede et l'Electeur de Brandebourg, ou sont les Duchés de Pomeranie, de Stetin, de Wolgast, de Bardt, de Cassubie, et de Vandalie, la Principaute et Isle de Rugen...
    • L'Allemagne Divisee en Havte er Basse, et par Cercles; Subdivisee en Etats Ecclesiastiques, Laiques, et Villes Imperiales.
    • Le Cercle de la Basse Saxe
    • Carte particuliere de la Hongrie de la Transilvaniae de la Croatie et de la Sclavonie
    • La Pologne Dressee sur ce qu'en ont donne Starovolsk, Beauplan, Hartnoch, et autres auteur Rectifiee par les Observations d'Hevelius etc
    • Le Comte de Zeelande
    • Partie Meridionale du Comte de Hollande
    • La Seigneurie d'Vtrecht
    • Hemisphere septentrional pour voir plus distinctement les Terres Arctiques.
    • L'Escosse deça le Tay, divisee en ses Provinces &c. tirees de toutes les Cartes particulieres qu'en ont faict Timothee Pont, Robert Gordon a Straloch, &c.
    • Fionia vulgo Fvnen.
    • Tabula Islandiae auctore
    • La Scandinavie, et les Environs ou sont Les Royaumes de Suede, de Danemarck, et de Norwege: divises en leurs principales Provinces.
    • Nouvelle Carte marine de tout les Ports de l'Europe sur l'Ocean et sur la Mediterranee.
    • Partie Septentr.le Royaume d'Irlande ou sont la Province d'Ulster, et Partie des Provces de Leinster, et Connaugh; diviees en leurs Comtes &c.
    • Generalis totius Imperii Moscovitici novissima Tabula magnam orbis terrarum partem a Polo Arctico usque ad mare Iaponicum et Chinae septentrionalis confinia exhibens cum via Czaricae nuper legationis ex urbe Moscua per universam Tartariam ad magnū Chinae Imperatorem ex conatibus
    • La Seigneurie de Groningue subdivisee en toutes ses Iuridictions.
    • Les Isles Orcadney ou Orkney, Schetland ou Hetland et de Fero ou Farre tirees de divers memoires.
    • Estats de la Couronne de Pologne subdivises suivant l'estendue des Palatinats
    • Zelandia insvla Danicarum Maxima.
    • Moscoviae seu Russiae Magnae Generalis Tabula quà Lapponia, Norvegia, Suecia, Dania, Polonia, Maximaeq3 partes Germaniae, Tartariae, Turcici Imperii, aliaeq3 Regiones adjacentes simul ostenduntur, de novo correcta et edita
    • Carte des Provinces Unies des Pays Bas
    • L'Escosse dela le Tay, divise en toutes ses Provinces: Tirees des Cartes particulieres de Timot Pont, die R. Gordon a Straloch &c.
    • Le Duche de Brabant qui comprend les Quartiers de Louvain; Brusselles; Anvers et Bosleduc
    • Les Dix-Sept Provinces des Pays-Bas, suivant qu'elles sont possedees par les Roys de France, et d'Espagne et Les Estats Generavx des Provinces-Vnies dresee sur les Memoires les plus Noureaux. Par le Sr. Sanson, Georgraphe Ordinaire du Roy.
    • Partie Meridio.le du Royaume d'Irlande ou sont la Prov.ce de Mounster, et Partie des Provces de Leinster, et Connaugh; diviees en leurs Comtes.
    • Le Duche de Luxembourg divise en Quartier Walon, et Allemand dans chacun desquels sont divisez Les Seigneuries, Prevostes et Comtes.
    • Mappemonde a l'usage du Roy Guilaume Delisle Premier geographe de S.M.
    • Provinces-Unies des Pays-Bas avec leurs Acquisitions dans la Flandre, le Brabant, le Limbourg et le Lyege
    • La Seigneurie d'Ovel-Yssel, subdiviee en Trois Parties Sallant, Twente, et Drente
    • Le Cercle de la Haute Saxe.
    • Carte de Moscovie
    • Le Comte de Hollande Drese sur les Memoires les plus Nouveaux
    • Carte des Comtez de Hainaut de Namur et de Cambresis.
    • Ancien Royaume de Northumberland, aujourdhuy Provinces de Nort: ou sont les Comtes de Northumberland, Cumberland, Durham, Westmorland Lancaster, et Yorck.
    • Provinces d'West; autrefois Royaume d'Westsex: ou sont Aujourdhuy les Comtes Hant-shire, et l'Islle de Wight, Barck-Sh.Wilt-Sh.Dorcet-Sh. Somerset-Sh.Devon-Sh. et Cornwall, &c.
    • Praefectvra Steinborgh cum Kremper, et Wilstermarsch.
    • Mappe-monde dreße sur observations de M.R-S de l'Academie Royale des Sciences et quelques autres et sur memoires les plus recens. A son altesse Royale Monseigneur le Duc de Chartres.
    • Anciens Royaumes de Kent, d'Essex, et de Sussex: on sont Aujourdhuy les Comtes de Kent, d'Essex, Middlessex, et Hartfordde Sussex, et Surrey. Avecq le Pas de Calais, et Partie des Costes du Pays Bas, de Picardie, et Normandie.
    • La Veluwe, la Betuwe et Le Comte Zutphē, dans Le Duche de Gueldre tire de plusieurs Memoires les pl9.
    • Gueldre Espagnole, ou quatertier de Ruremonde dans le Duche de Gueldre. Auec ses Enclaues dans les Pays circomvoisins.
    • Le Royavme d'Escosse divise en deux Parties, Subdivisees en Provinces etc. Dresse
    • Principaute de Galles: ou sont les Comites, ou sont les Comtes, ou Shiries de Anglesey I. Carnarvan, Denbigh, Flint, Merioneth, et Montgomery en Nort-Walles; Cardigan, Radnor, Breknock, Glamorgan, Carmarden, et Penbrock en Sout-Walles.
    • Les Isles Britanniques ou sont le R.me d'Angleterre tire de Sped celuy d'Ecosse tire de Th. Pont &c. et celuy d'Irlande tire de Petti Le tout rectifie par diverses Observations
    • Le Royavme d'Angleterre divise en plusieurs Parties, subdiuisees en Comtez ou Shireries ou sont aussy remarquez les Royavmes uil y auoit autrefois
    • Landtkarte von dem Furstenthumbe Sonderborg, alß den Ländern Alßen Sundewitt und Luxborg. aō 1649.
    • Anciens Royaumes de Mercie, et East-Angles: ou sont les Comtes, ou Shiries de Chester, Darby, Nottingham, LLincolne, Rutland, Leicester, Stafford, Shrop-Sh, Hereford, Worcester, Warwick, Northampton, Huntington...
    • Partie Septentrionale du Duche de Brabant.
    • Le Comté de la Marck, les Seigneuries des Abbayes de Werden, d'Essen, et de la Ville Imperiale de Dortmunt. d'Essen
    • Le Royavme d'Irlande Divise en Provinces Subdiuisees en Comtez et en Baronies selon les Memoires du Sr. Pettyet Autres Corrige et augmente par le Sr. Tallemon.
    • Carte des Courones du Nord Dediee au tres puissant et tres invincible prince Charles XII. Roy de Suede, des Goths et des Vandales grand duc de Finlande
   • Atlas ziem polskich. Wielkie Księstwo Poznańskie. , Tom I , Część I
   • Atlas ziem polskich. Wielkie Księstwo Poznańskie. , Tom I , Część I
   • Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae Totius Orbis Faciem, Partes, Imperia, Regna et Provincias exhibentes. Exactissima cura iuxta recentissimas observation. Aeri incisae et venum expositae
   • Rossijskoj atlas iz soroka četyrech kart sostojaščij i na sorok na dva namestnicestva imperiju razdlejajuščij
   • Atlas dritter Band enthalt die Schweiz, Italien, Ungarn, die drey nordischen Reiche, Preussen, Polen, Livoland, und die Russische Staaten in fünf und sechszig Karten
   • Bitwa warszawska - Tom. 1. Teka I - Atlas Map Bitwa nad Bugiem
   • Atlas historyczny do dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych dla użytku w wyższych i średnich zakładach naukowych.
   • Ruhnstruck. Atlas der Postgeographie
   • Atlas do dziejów Polski zawierający czternaście map barwnych według Lelewela i innych do użytku szkolnego opracował Eligiusz Niewiadomski.
   • [Atlas sztuczny zawierający reprodukcje starych map Madagaskaru].
   • F. W. Putzgera Atlas historyczny [...]. Wyd. polskie oprac. J. Lewicki i Wł. Bojarski.
   • Atlas powiatu morskiego i Gdyni.
   • Geograficzno-statystyczny Atlas Polski
   • Regnorum Hispaniae et Portugalliae
   • Carte de la Pologne divisee par provinces et palatinats et subdivisee par districts [...] de die a [...] (Joseph Alexandre) Jablonowski [...] par J. A. B. Rizzi Zannoni [Giovani Antonio Rizzi Zannoni]