Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

2005 - Rocznik LXXI

Publication structure:
 • Roczniki Historyczne
  • 2005 - Rocznik LXXI
   • Karty tytułowe R. LXXI, 2005
   • Sosnowski Miłosz, Co wiadomo o lokalizacji pustelni tzw. Pięciu Braci?
   • Labuda Gerard (1916-2010), Podstawy polityczno-prawne kupna Pomorza Gdanskiego przez Zakon Krzyżacki od margrabiów brandenburskich w latach 1309-1310
   • Gąsiorowski Antoni, Pierwsi studenci odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego (1400/1401)
   • Tomaszek Michał, „Modlitwa i łzy bronią biskupa”. Pasterze polskiego Kościoła a walka orężna w ujęciu Wincentego Kadłubka
   • Spież Jan Andrzej, O dwóch rzekomych intelektualistach polskich z XIII wieku
   • Brzeziński Witold, Związki małżeńskie Rafała z Gołuchowa z rodu Wieniawów (pierwsza poł. XV w.)
   • Jurek Tomasz, Rzepiela Michał, Lubiąskie epitafium księcia Henryka głogowskiego. Nowo odkryty zabytek poezji łacińskiej z początków XIV wieku
   • Prinke, Rafał T., Elektroniczna edycja źródeł do dziejów Polski
   • Kujawiński Jakub, recenzja: Najnowsze wydawnictwa dyplomatyczne dotyczące południowej Italii we wczesnym średniowieczu
   • Dąbrowski Dariusz, recenzja: Reedycja zbioru latopisów ruskich
   • Kujawiński Jakub, recenzja: On Barbarian identity, Turnhout 2002
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Die Annales Quedlinburgenses, Hannover 2004
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Das Nekrolog des Klosters Michelsberg in Bamberg, Hannover 2004
   • Nowak Przemysław, recenzja: Jochen Johrendt, Papsttum Und Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden (896-1046), Hannover 2004
   • Jurek Tomasz, recenzja: Waldemar Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004
   • Dembiński Paweł, recenzja: Thomas Willich, Wege zur Pfründe: die Besetzung der Magdeburger Domkanonikate zwischen ordentlicher Kollatur und päpstlicher Provision 1295-1464, Tübingen 2005
   • Skierska Izabela (1967-2014), recenzja: Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland, Münster 2004
   • Jurek Tomasz, recenzja: Wege zur Urkunde, Wege der Urkunde, Wege der Forschung: Beiträge zur europäischen Diplomatik des Mittelalters, Wien-Köln-Weimar 2005
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Isotta Nogarola, complete writings : letterbook, dialogue on Adam and Eve, orations, ed. M. L. King, D. Robin, Chicago-London 2004; Albrecht Classen, Late-medieval German women’s poetry: secular and religious songs, Cambridge 2004
   • Kowalski Marek Daniel, recenzja: Leszek Poniewozik, Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza, Lublin 2004
   • Kowalski Marek Daniel, recenzja: Repertorium Germanicum, Fünfter Band: Eugen IV (1431-1447), Tübingen 2004
   • Gąsiorowski Antoni, recenzja: Zbiór dokumentów zakonu paulinów w Polsce, tom (dawniej zeszyt) 1, 1328-1464, oprac. ks. Jan Fijałek, Warszawa 2004; Zbiór dokumentów zakonu paulinów w Polsce, tom 2, 1464-1550, opr. Janusz Zbudniewek, Warszawa 2004
   • Puk Sławomir, recenzja: Stadt, Kanzlei und Kultur im Übergang zur Frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 2004
   • Puk Sławomir, recenzja: Rom Und das Reich vor der Reformation, Frankfurt am Main 2004
   • Jurek Tomasz, recenzja: Claudia A. Zonta, Schlesische Studenten an italienischen Universitäten, Köln-Weimar-Wien 2004
   • Kiec Olgierd, recenzja: Robert Traba, "Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Poznań - Warszawa 2005
   • Molik Witold, recenzja: Geschichte der Universität in Europa, hrsg. von Walter Rüegg, Bd. III, München 2004
   • Molik Witold, recenzja: Krzysztof Makowski, Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Gottfried Schramm, Fünf Wegscheiden der Weltgeschichte. Ein Vergleich, Göttingen 2004
   • Nikodem, Jarosław, Odpowiedź na recenzję Panów Janusza Kurtyki i Jerzego Sperki
   • Sperka Jerzy, Kurtyka Janusz, Jarosławowi Nikodemowi w odpowiedzi
   • Skierska Izabela (1967-2014), Jeszcze o średniowiecznych parafiach kaliskich, czyli o autorskiej i redaktorskiej działalności dra Gerarda Kucharskiego