Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

2006 - Rocznik LXXII

Publication structure:
 • Roczniki Historyczne
  • 2006 - Rocznik LXXII
   • Karty tytułowe, R. LXXII
   • Rymar Edward, O prawach Królestwa Niemieckiego i Marchii Brandenburskiej do zwierzchnictwa nad całym Pomorzem
   • Derwich Marek, Łysogorski mit miejsca fundacji. Mnisi i przeszłość
   • Dąbrowski Dariusz, Dwa ruskie małżenstwa Leszka Białego : karta z dziejów Rusi halicko-wołynskiej i stosunków polsko-ruskich w początkach XIII wieku
   • Jurek Tomasz, "Agnes Regina". W poszukiwaniu żony Bolesława Szczodrego
   • Zdanek Maciej, „Tractatus contra sacra concilia” Jana Biskupca. Nowe źródło do dziejów eklezjologii polskiej XV wieku
   • Ciećwierz-Bilska Magdalena, Statuty wikariuszy kolegiaty wiślickiej z 1442 roku
   • Starzyński Marcin, Dwa nekrologi Jana Olbrachta (z krakowskiej księgi radzieckiej i kodeksu Baltazara Behema)
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Mediewistyka niemiecka XX wieku. [Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhunderthrsg, hrsg von Peter Moraw, Rudolf Schaeffer, Ostfildern 2005]
   • Jurek Tomasz, recenzja: Bulle polskich książąt. [W związku z książką: Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć, Bulla Bolesława księcia Polski. Eine Bulle von Fürst Bolesław von Polen, Poznań 2006]
   • Zdanek Maciej, recenzja: Szkolnictwo dominikanów polskich w średniowieczu. [Krzysztof Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005]
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Herwig Wolfram, Gotische Studien. Volk und Herrschaft im frühen Mittelalter, München 2005
   • Skierska Izabela (1967-2014), recenzja: Arnd Reitemeier, Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters. Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Wiesbaden-Stuttgart, 2005
   • Jurek Tomasz, recenzja: Werner Hechberger, Adel im fränkisch-deutschen Mittelalter, Ostfildern 2005
   • Jurek Tomasz, recenzja: Libor Jan, Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006
   • Jurek Tomasz, recenzja: Spätmittelalterliches Landesbewußtsein in Deutschland, hrsg. Matthias Werner, Ostfildern 2005
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa : Forschungsstand und Forschungsperspektiven, hrsg. Ralf G. Päsler, Dietrich Schmidtke, Heidelberg 2006
   • Dembiński Paweł, recenzja: Repertorium Poenitentiariae Germanicum. T .6, Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Sixtus’ IV. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches 1471-1484, Tübingen 2005
   • Ożóg Krzysztof, recenzja: Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, opr. Ryszard Tatarzyński, Kraków 2004
   • Jurek Tomasz, recenzja: Das ‘Leobschützer’ Rechtsbuch, bearb. und eingel. Gunhild Roth, hrsg. von Winfried Irgang, Marburg 2005
   • Jurek Tomasz, recenzja: Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet, hrsg. von Heinrich Koller, Paul-Joachim Hernig [etc.]. Heft 21: Die Urkunden und Briefe aus den schlesischen Archiven und Bibliotheken der Republik Polen (mit Nachträgen zum Heft Sachsen)
   • Jurek Tomasz, recenzja: Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft, hrsg. von Joachim Bahlcke, Köln-Weimar-Wien 200
   • Czechowicz Bogusław, recenzja: Ondřej Felcman, Eva Semotanová, Kladsko.Promeny středoevropského regionu. Historický atlas, Hradec Králové-Praha 2005
   • Ożóg Krzysztof, recenzja: Clementis Divina providential papae XIII litterae decretales super canonizatione beati Ioannis Cantii presbyteri saecularis (promulgatae 16 VII 1767), auxiliator Ac tutor editionis Ladislaus Gasidło…, Kraków 2004
   • Gąsiorowski Antoni, recenzja: „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, do druku podał Sławomir Górzyński, przypisy i wstęp Krzysztof Chłapowski i Sławomir Górzyński, Warszawa 2006
   • Molik Witold recenzja: Mirosław Ustrzycki, Ziemianie polscy na Kresach w latach 1864-1914. Świat wartości i postaw, Kraków 2006
   • Labuda Gerard (1916-2010), Pięciu Braci Męczenników (1003) w Międzyrzeczu czy w Kazimierzu?
   • Gąsioroswski Antoni, Kolejny plagia Gerarda Kucharskiego
   • Współpracownicy rocznika 2006