Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

2007 - Rocznik LXXIII

Publication structure:
 • Roczniki Historyczne
  • 2007 - Rocznik LXXIII
   • Karty tytułowe R. LXXIII, 2007
   • Samsonowicz Henryk, Chrześcijańskie treści "łatwe i zrozumiałe" dla Słowian w pierwszych latach konwersji
   • Labuda Gerard (1916-2010), O zakresie rzekomych uprawnień Królestwa Niemieckiego i Marchii Brandenburskiej nad całym Pomorzem we wrzesnym średniowieczu
   • Strzelczyk Jerzy, Trobairitz - u początków europejskiej liryki
   • Szyszka Janusz, Gród w Rozprzy i najdawniejsza struktura własnościowa opola rozpierskiego
   • Pauk Marcin R., Nobiles Bohemie - ministeriales Austrie. Wzajemne relacje czeskiej i austriackiej elity możnowładczej pod rządami Przemysla Ottokara II
   • Gidaszewski Tomasz, Zagadka palatyna wrocławskiego Piotra z Krakowa
   • Śliwiński Błażej, Kilka uwag o autorstwie Kroniki oliwskiej i opacie Stanisławie
   • Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam, Przed "wielką wojną". Polsko-krzyżacka rozgrywka dyplomatyczna w czerwcu-sierpniu 1409 roku
   • Brzeziński Witold, Koligacje Bnińskich herbu Łodzia w późnym średniowieczu
   • Kujawiński Jakub, Bizancjum a Sycylia i Italia w świetle źródeł łacińskich [W związku z książką Teresy Wolińskiej, Sycylia w polityce cesarstwa bizantyńskiego w VI-IX wieku, Łódź 2005]
   • Kowalski Marek Daniel, Krytyczne Uwagi o najnowszycm, Siódmym tomie "Bullarium Poloniae" [Bullarium Poloniae, t. VII. Romae-Lublin 2006]
   • Karczewska Joanna, O monografii kujawskich Pomianów [Joanna Karczewska, Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu, Poznań-Wrocław 2003]
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Libuše Hrabová, Stopy zapomenutého lidu: obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, České Budějovice 2006
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Lutz Partenheimer, Die Entstehung der Mark Brandenburg. Mit einem lateinischdeutschen Quellenanhang, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2007
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Die Ebstorfer Weltkarte: kommentierte Neuausgabe in zwei Bänden, hrsg. von Hartmut Kugler unter Mitarbeit von Sonja Gulach und Antje Willing, … Bd. I, Bd II, Berlin 2007
   • Pauk Marcin R., recenzja: Adlige - Stifer - Mönche. Zum Verhältnis zwischen Klöster und mittelalterlichem Adel, hrsg. von Nathalie Kruppa, Göttingen 2007
   • Jurek Tomasz, recenzja: Rittertum und höfische Kultur der Stauferzeit, hrsg. von Johannes Laudage und Yvonne Leiverkus, Köln-Weimar-Wien 2006
   • Jurek Tomasz, recenzja: Winfried Irgang, Schlesien im Mittelalter : Siedlung - Kirche - Urkunden : ausgewählte Aufsätze, Marburg 2007
   • Jurek Tomasz, recenzja: Dvory a rezidence ve středověku, Praha 2006
   • Paszkiewicz Borys, recenzja: Witold Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich 1173-ok. 1280", Warszawa-Lublin 2007
   • Śliwiński Błażej, recenzja: Joanna Wodzińska, Rola księstwa pomorsko-gdańskiego w zjednoczeniu Polski w XIII wieku, Toruń 2006
   • Ożóg Krzysztof, recenzja: Matthäus von Krakau. Theologe, Politiker, Kirchenreformer in Krakau, Prag und Heidelberg zur Zeit des Grossen Abendländischen Schismas", Matthias Nuding, Tübingen 2007
   • Ożóg Krzysztof, recenzja: Olivier Marin, L’archevêque, le maître et le dévot: genéses du mouvement réformateur pragois, années 1360-1419, Paris 2005
   • Jurek Tomasz, recenzja: Stanisław Jujeczka, Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym, Legnica 2006
   • Jurek Tomasz, recenzja: Zbyszko Górczak, Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej, Poznań 2007
   • Szybkowski Sobiesław, recenzja: Jan Pakulski, Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce : studium genealogiczne, Toruń 2005
   • Skierska Izabela (1967-2014), recenzja: Libri civitatis I-III, red. Michaela Hrubá, Ústí nad Labem 2005-2006
   • Puk Sławomir, recenzja: Wallfahrten in der europäischen Kultur, hrsg. von Daniel Doležal, Hartmut Kühne, Frankfurt am Main 2006
   • Puk Sławomir, recenzja: Anette Helmchen, Die Entstehung der Nationen im Europa der Frühen Neuzeit : ein integraler Ansatz aus humanistischer Sicht, Bern 2005
   • Starzyński Marcin, recenzja: Bartłomiej Bartelmus, Twórczość Stanisława Samostrzelnika na dworze biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego, w: Książka na przełomie średniowiecza i odrodzenia : materiały z sesji, Kórnik 2006
   • Jurek Tomasz, recenzja: O nowy model historycznych badań regionalnych, red. Krzysztof A. Makowski, Poznań 2007
   • Molik Witold, recenzja: Jarosław Cabaj, Walczyć nauką za sprawę ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej, Siedlce 2007
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: David Thimme, Percy Ernst Schramm und das Mittelalter. Wandlugen eines Geschichtsbildes, Göttingen 2006
   • Grzesik Ryszard, recenzja: Henryk Olszewski, Zdzisław Kaczmarczyk (1911-1980), Poznań 2005; Maksymilian Stanulewicz, Marian Zygmunt Jedlicki. Tłumacz Thietmara, Poznań 2006
   • Jubileusze dawnych Redaktorów Roczników Historycznych
   • Współpracownicy Rocznika 2007