Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

2008 - Rocznik LXXIV

Publication structure:
 • Roczniki Historyczne
  • 2008 - Rocznik LXXIV
   • Karty tytułowe R. LXXIV, 2008
   • Fałkowski Wojciech, Frankijskie rytuały w normańskim świecie. Przenikanie wzorów i fenomen akulturacji
   • Paszkiewicz Borys, De moneta in Regno currente. Mennictwo polskie Kazimierza Wielkiego
   • Nabiałek Karol, Obsada zamków monarszych w Królestwie Polskim na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej
   • Starzyński Marcin, Nad średniowiecznymi księgami rachunkowymi miasta Krakowa
   • Chodyła Zbigniew, Opisy archiwum i kancelarii grodu kościańskiego z lat 1750, 1755 i 1772
   • Žemlička Josef, Nowa polska praca o początkach Państwa Czeskiego
   • Czechowicz, Bogusław, recenzja:, William J. Hamblin, David Rolph Seely, Solomon’s Temple, London 2007
   • Labuda Gerard (1916-2010), recenzja: Marian Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin 2007
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Philipp Von Rummel, Habitus barbarus. Kleidung und Repräsentation spätantiker Eliten im 4. und 5. Jahrhundert
   • Grzesik Ryszard, recenzja: Tomasz Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Avalon, Kraków 2008
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Tilo Altenburg, Soziale Ordnungsvorstellungen bei Hildegard von Bingen (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 54), Anton Hiersemann, Stuttgart 2007
   • Strzelczyk Jerzy, recenzja: Albrecht Classen, The Power of a Woman’s Voice in Medieval and Early Modern Literature. New Approaches to German and European Women Writers and to Violence Against Women in Premodern Times, Walter de Gruyter, Berlin – New
   • Jurek Tomasz, recenzja: Jan Baszkiewicz, Odnowienie Królestwa Polskiego 1295-1320, Wydawnictwo Poznańskie,Poznań 2008
   • Jurek Tomasz, recenzja: Karel Maráz, Václav III. Poslední Přemyslovec na českém trůně, Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice 2007
   • Jurek Tomasz, recenzja: Straßen- und Verkehrswesen im hohen und späten Mittelalter, hrsg. von Rainer Christoph Schwinges, Redaktion Marie-Claude Schöpfer Pfaffen, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2007
   • Jurek Tomasz, recenzja: Gerald Schwedler, Herrschertreffen des Spätmittelalters. Formen – Rituale – Wirkungen (Mittelalter Forschungen 21), Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2008
   • Szybkowski Sobiesław, recenzja: Janusz Bieniak, Najstarsze kujawskie księgi ziemskie (1397-1408). Kolejność i chronologia kart, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007
   • Czechowicz Bogusław, recenzja: Petr Čornej, Milena Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny České, sv. VI, 1437-1526, Paseka, Praha-Litomyšl 2007
   • Jurek Tomasz, recenzja: Das Dekanatsbuch der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald 1456-1662, übersetzt und eingeleitet von Hans Georg Thümmel (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald, Bd. 9), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008
   • Czaja Roman, recenzja: Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 – ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen, hrsg. von Almut Bues, Bd. 1-4, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2008
   • Kiec Olgierd,recenzja: Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.-18. Jahrhundert) / Lithuania and Ruthenia. Studies of a Transcultural Communication Zone (15th – 18th Centuries), (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, Bd. 71)
   • Kiec Olgierd, recenzja: Alfons Brüning, Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569-1648) (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, Bd. 72), Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2008
   • Szybkowski Sobiesław, recenzja: Edward Opaliński, Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III. Podstawy karier, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007
   • Molik Witold, recenzja: Leszek Ziątkowski, Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku, Wydawnictwo VIA NOVA, Wrocław 2007
   • Kiec Olgierd, recenzja: Stefan Dyroff, Erinnerungskultur im deutsch-polnischen Kontaktbereich. Bromberg und der Nordosten der Provinz Posen (Wojewodschaft Poznań) 1871-1939 (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, Bd. 19), fibre Verlag, Osnabrück 2007
   • Grzesik Ryszard, recenzja: „O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, moderatorzy: Witold Molik, Henryk Żaliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007
   • Karczewska Joanna, Odpowiedź na recenzję Sobiesława Szybkowskiego
   • Szybkowski Sobiesław, W związku z odpowiedzią Pani dr Joanny Karczewskiej na moją recenzję
   • Dąbrowski Dariusz, W sprawie usterek, które wystąpiły w książce Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku)
   • Współpracownicy rocznika 2008