Object

Title: List Krystiana biskupa mündeńskiego do króla Zygmunat III, z Peterhagen 02.01.1601

Object type:

rękopis

Description:

Kolekcja akt z lat 1597-1627 ; oryg., kop., kop. 19 w. ; 298 k. , 42x27 cm i mn. oraz większe ; Rkps zawiera akta dotyczące wojny polsko-moskiewskiej, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje list "stanów moskiewskich" z wypowiedzeniem posłuszeństwa Zygmuntowi III z 1613 r. (k. 49) oraz jego przekład na k. 50-65v. W rkpsie spotyka się liczne instrukcje dyplomatyczne, a także korespondencję dostojników świeckich i duchownych. Wśród raportów dotyczących aktualnej sytaucji politycznej punkt ciężkości spoczywa na sprawach wołoskich, mołdawskich i siedmiogrodzkich. Sporo miejsca zajmują sprawy tureckie i tatarskie. Z poszczególnych akt wypada wspomnieć pergaminowe breve Klemensa VIII lub korespondencję dyplomatyczną z dworem angielskim. ; Rkps po konserwacji przeprowadzonej w końcu XX w. obejmującej laminację i oprawę. , W stosunku do pierw. kolekcji z czasów Ł. Gołębiowskiego brakuje aktu nr 1. , W trakcie opr. akt przestawiono karty: po k. 158v. winny następować k. 160-160v, potem 159-159v.; a po k. 285v. powinny sie znajdować k. 287-288v., 289-289v., 286-286v. i 290. , Do k. 170 doklejono k. oznaczone jako 170a i 170b. ; różne formaty zebranych akt ; pismo wielu rąk ; Rkps opracowywała w latach pięćdziesiątych XX w. J. Studnicka; która częściowo przygotowała indeks nadawców i odbiorców oraz krótkie regesty akt. W rkpsie spotykamy oryg. i kop. (jak w BK 1399, 1400, 1402 i 1403); znaczną ilość akt stanowią kopie sporządzone przez Ł. Gołębiowskiego w 19 w. Na k. 1v.-10v. znajdują się wstęp i spis akt sporządzone przez Ł. Gołębiowskiego. ; Bodniak S., Ławryna Piaseczyńskiego "Powinności poselskie" z początku XVII wieku, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 4 (1947) s. 164-172 ; Boras Z., Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI w., Poznań 1981

Signature:

sygn.BK01398 ; Mf2493 ; Mf299 ; CD141a ; BPCim.3179

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

Object collections:

Last modified:

Feb 12, 2018

In our library since:

Oct 23, 2017

Number of object content hits:

4

Number of object content views in DjVu format

3

All available object's versions:

https://www.wbc.poznan.pl/publication/518635

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information