Object

Title: List Jana Zamborskiego do Piotra Tomickiego, Kraków 17.09.1527

Object type:

rękopis

Publication date:

18w.

Description:

Acta Tomiciana. Akta za Zygmunta I. T. 7 1528-1529 ; Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego ; pismo jednej ręki ; Jest to VI tom zwodu jagiellońskiego (red. I), skopiowanego w Warszawie w 1776 r., przez Jabłońskiego, być może Wincentego, będącego dworzaninem królewskim. Na k. II-X spis zawartości tomu sporządzony przez Ł. Gołębiowskiego. ; Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983 ; Kętrzyński W., O Stanisławie Górskim kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 36-37 ; Por. Spitta F., Zur Lebensgeschichte Joh. Polianders, "Zeitschrift für Kirchengeschichte", Bd. 29 (1908) s. 389-395 ; Por. Hoffmann E., Danzigs Verhältnis zum Deutschen Reich in den Jahren 1466-1526, "Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins", H. 53 (1911) s. 43-46 ; Por. Damus R., Danzigs Beziehungen zu Frankreich, "Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins", H. 5 (1881) s. 36-37 ; Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855, nr 157, 301 ; Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860 ; Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863 ; Acta Tomiciana, T. 9 ed. altera, Posnaniae 1876 ; Acta Tomiciana, T. 10, Posnaniae ca 1899 ; Acta Tomiciana, T. 13, Posnaniae 1915, nr 85 ; Druk fragm.: Des. Erasmi Roterodami ad inclytum Sigismundum regem Poloniae etc mire elegans [...] Cracoviae 1527 k. B2v, B3-B5v ; Druk fragm.: Andreae Cricii Carmina, ed. K. Morawski, Cracoviae 1888, s. 97, 117 ; Druk fragm.: Vetulani A., Lenno pruskie od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525-1568, Kraków 1930, s. 124, p. 1 (w oparciu o Libri legationum) ; Druk fragm.: Corpus iuris Polonici, ed. O. Balzer, T. 4, fasc. 1, Cracoviae 1910, nr 33 ; Druk fragm. rkpsu: Matricularum Regni Poloniae Summaria P. 4 vol. 2, nr 16102 ; Rkps kopiowano na zlecenie Naruszewicza, o czym świadczy not. na k. I "1783 d. 9 Julii ten tom przepisano od Jmci Pana Jabłońskiego w Warszawie"

Signature:

sygn.BK00225 ; Mf205 ; CD 125a/1-2

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2018

In our library since:

May 24, 2016

Number of object content hits:

7

Number of object content views in DjVu format

5

All available object's versions:

https://www.wbc.poznan.pl/publication/477678

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information