Object

Title: Telegramy Kościuszkowskie

Description:

Szczególne znaczenie dla Polaków miały obchody 100 rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego w 1894 roku. Były one dowodem utrwalania i rozwoju patriotyzmu polskiego.W zaborze pruskim, w Poznaniu zapoczątkowano akcję masowego wydawania i propagowania kolorowo litografowanych blankietów do wysyłania życzeń z okazji świąt narodowych, kościelnych, osobistych i rodzinnych, zwanych Telegramami Kościuszkowskimi. W początkowym okresie głównym motywem informacyjnym, a jednocześnie dekoracyjnym był portret Tadeusza Kościuszki. Później podobizny innych polskich postaci historycznych oraz godła i symbole narodowe. Głównym znaczeniem tych blankietów było podtrzymywanie polskości na zajętych w czasie zaborów przez Prusy ziemiach polskich.Telegramy Kościuszkowskie wydawane i kolportowane były w latach 1895-1939. Wydawanie ich zainicjowała jesienią 1895 roku Maria Łebińska, żona Waleriana Łebińskiego (wielkopolskiego działacza społecznego, publicysty i literata, od 1894 roku redaktora naczelnego "Wielkopolanina"), wspólnie z Teodorą Kusztelanową, żoną poznańskiego działacza gospodarczego Czesława Kusztelana.Przygotowanie odpowiednich blankietów tzw. Komitet Pań powierzył zakładowi litograficznemu A. Rose, współpracującemu ze znanymi artystami. Ustalono cenę 25 fenigów za sztukę. Telegramy opatrywano hasłem "Cel narodowy i dobroczynny". Dochód z ich sprzedaży przeznaczony był na cele charytatywne.Na początku XX wieku Telegramy Kościuszkowskie wydawane były również przez Towarzystwo Czytelni Ludowych "Sokoła", Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej. Cały dochód z wydawania Telegramów T.C.L. przeznaczało na cele społeczne, oświatowe. Nawiązują one do dorobku polskiej przeszłości. Celem ich była nie propaganda przemocy, ale wręcz coś innego, utrwalanie pamięci i szacunku do własnej historii i do tego co już osiągneliśmy jako państwo. Podkreślić należy, że we wszystkich symbolach przedstawianych na blankietach nie ma żadnego nawoływania do agresji. Oprac. Jan Aleksiński. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information