Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Zespół archiwalny nr 53/1357 Cechy miasta Pleszew 1630-1945

Publication structure:
 • Materiały źródłowe do dziejów Pleszewa
  • Słowo wstępne Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Mariana Adamka
  • Słowo wstępne Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, Henryka Krystka
  • Źródła podstawą monografii miasta, Andrzej Gulczyński
  • Cechy miasta Pleszew 1630-1945
   • Inwentarz zespołu archiwalnego nr 53/1357 Cechy miasta Pleszew 1630-1945
   • Zespół archiwalny nr 53/1357 Cechy miasta Pleszew 1630-1945
    • 1850, Statut der Schmiede-, Schlosser- und Nagelschmiede-Innung zu Pleschen
    • 1928, Statut cechu kowalskiego w Pleszewie
    • 1888-1915, 1919-1926, /Protokoły walnych i zwyczajnych posiedzeń cechu kowalskiego w Pleszewie/
    • 1879-1939, Spis członków - mistrzów
    • 1879-1926, Stamm-Rolle der Schmiede-Innung zu Pleschen
    • 1888-1927, Wpis czeladników do komisji egzaminacyjnej
    • 1901-1939, /Przebieg i wyniki egzaminów czeladniczych/
    • 1888-1925, Aufnahme-Buch für Lehrlinge
    • 1926-1939, Wpis uczniów i czeladników w cechu kowalskim
    • 1896-1914, Lehrlingsrolle für Schmiede-Innung zu Pleschen
    • 1909-1923, Lehrlingsrolle der Schmiede-Innung zu Pleschen
    • 1921-1939, /Ugody o wyuczenie cechu kowalskiego/
    • 1692-1763, /Księga wpisu mistrzów i uczniów do cechu/
    • 1852. 23. IX, Statut der Müller-Innung zu Pleschen
    • 1885. 24. VIII, Statut der Müller-Innung zu Pleschen
    • 1801-1850, Aufnahmebuch der Lehr-Jugen und zum Gesellenmachen wie auch Einschreibung
    • 1630 /bez daty dziennej/ w Pleszewie na zamku, Or. Piotr z Lachowiec Sieniuta, pan dziedziczny Pleszewa, Kobylina, Zdun Baszkowa... potwierdza przedstawione mu przez cech piwowarów w Pleszewie postanowienia statutowe, ujęte w 37 punktach
    • 1829. 14. VII Pleschen Pleszew, Or. Władze cechu płócienników w Pleszewie potwierdza Karolowi Fryderykowi Astowi wyuczenie się od 1 XI 1826 r. 31 X 1829 r. u mistrza Franciszka Gulinga zawodu płóciennika
    • 1881, Ustawa cechu rzeźnickiego w Pleszewie
    • 1887, Statut der Fleischer-Innung zu Pleschen
    • 1910-1926, Książka protokolarna cechu rzeźnickiego
    • 1900-1939, Książka członków cechu rzeźnickiego w Pleszewie
    • 1858-1909, Książka spisu uczniów
    • 1926-1939, Księga do zapisu uczniów cechu rzeźnickiego
    • 1914-1939, Lehrverträge Fleischer-Innung
    • 1793-1874, Książka suchodziennego cechu rzeźnickiego
    • 1910-1926, Cassa-Buch
    • 1865-1868, Acta manualia des Rechtsanwalts v. Broekare zu Pleschen in Sachen Gellert c/a Fleischermittel...
    • 1919-1939, /Korespondencja cechu rzeźnickiego w Pleszewie z Izbą Rzemieślniczą i innymi urzędami/
    • 1674, /Świadectwo prawego urodzenia i świadectwo chrztu Łukasza Ozarczyka/
    • 1793-1850, /Księga protokołów z posiedzeń cechu szewców w Pleszewie/
    • 1854-1891, 1933-1939, /Księga/ zarządu cechu szewskiego w Pleszewie
    • 1919-1932, Książka protokolarna zarządu cechu szewskiego w Pleszewie
    • 1845-1901, Książka dokupów braci cechowych
    • 1900-1910, 1919-1939, Książka dokupna na członka cechu obuwników w Pleszewie
    • 1731-1813, 1816-1821, Księgi gospodnie młodzianów i towarzyszów kunstu szewskiego, sporządzony za ojca gospodnigo sław. Błażeja Szopniewskiego, za staraniem starszych towarzyszów
    • 1819-1841, Książka wyzwoleńców
    • 1873-1903, Książka wyzwoleńców cechu szewskiego w Pleszewie
    • 1850-1902, Książka terminatorów cechu szewskiego w Pleszewie
    • 1903-1929, Zapis i wypis uczniów
    • 1849. 17. I, Statut der vereinigten Tischler, Drechsler, Stellmacher, Rademacher, Böttcher und Glaserinnung in Pleschen. Statut dla cechu zgromadzonych stolarzy, tokarzy, stelmachów, kołodziejów, bednarzy i szklarzy w Pleszewie
    • 1945, Lista członków cechu fryzjerów powiatu jarocińskiego z siedzibą w Pleszewie