Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Zespół archiwalny nr 53/4337 Akta miasta Pleszew 1428-1805

Publication structure:
 • Materiały źródłowe do dziejów Pleszewa
  • Słowo wstępne Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Mariana Adamka
  • Słowo wstępne Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, Henryka Krystka
  • Źródła podstawą monografii miasta, Andrzej Gulczyński
  • Akta miasta Pleszew 1428-1805
   • Inwentarz zespołu archiwalnego nr 53/4337 Akta miasta Pleszew 1428-1805
   • Zespół archiwalny nr 53/4337 Akta miasta Pleszew 1428-1805
    • 13 VI 1782, Visitatio generalis ecclesiae parochialis in oppido Pleszew, authoritate Celsissimi, Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Antonii Casimiri de Ostrow Ostrowski archiepiscopi Gnesnensis [...] per Perillustrem Reverendissimum Dominum Josephum Gembarth [...], visitatorem generale...
    • 1428-1563, Księga radziecka
    • 1564-1640, Liber actionum inscriptionum [...]uum oppidi Pl[essow]; księga radziecka
    • 1570-1572, Fragment księgi radzieckiej
    • 1620-1703, Księga radziecka
    • 1635-1652, Księga radziecka
    • 1641-1670, Liber resignationum officii proconsularis
    • 1670-1711, Księga radziecka
    • 1669-1711, Księga radziecka
    • 1494-1554, Księga wójtowska i ławnicza
    • 1558-1569, Księga wójtowska i ławnicza
    • 1569-1584, Liber inscriptionum atque reformationum oppidi Plessouiensis. Księga wójtowska i ławnicza
    • 1584-1597, Liber inscriptionum et reformationum civitatis Pleschow. Księga wójtowska i ławnicza
    • 1598-1636, Księga wójtowska i ławnicza
    • 1636-1663, Liber resignationum, donationum, commutationum, reformationum, transactionumque comparatus per Walentinum Kosmowski advocatum, Bartholomaeum Jurowicz viceadvocatum, Bartholomaeum Kobus, Thomam Baran, Blasium Skopek, Greogrium Pywonski scabinos Pleszewiensis anno Domini 1636
    • 1693-1710, Księga wójtowska i ławnicza
    • 1711-1720, Liber resignationum, comparatus per famatum et spectabilem Laurentium Klempczyk advocatum et per famatos Franciscum Pawłowski, Jacobum Przybełowicz, Michaelem Sniegocki, Bartholomaeum Jezierski, Blasium Stryerowicz, Joannem Kapozynski scabinos iuratos ad perpetuam regi[s] memoriam anno...
    • 1720-1728, Liber resignationum oppidi Pleszew per famatos et spectabiles dominos Thomam Wilczek advocatum, Joannem Kapczyński, Michaelem Sniegocki, Adalbertum Wąsowicz, Joannem Saranowicz scabinos juratos comparatus anno 1720
    • 1729-1742, Księga wójtowska i ławnicza
    • 1742-1754, Liber resignationum comparatus per famatum et specatbilem dominum Franciscum Pomorski advocatum Plesseviensem anno Domini 1742
    • 1754-1764, Liber resignationum per famatum Casimirum Słoniński pro tunc advocatum Plesseviensem comparatus anno 1754
    • 1764-1771, Księga wójtowska i ławnicza
    • 1610-1665, Liber quietationum in publicum usum civium per famatum virum Adamum Czaika tunc temporis advocatum Pleszeuiensem et scabinos iuratos ac circumspectes viros Gasparum Szetlik, Albertum Jeronimidem, Matthiam Gener, Andream Domagalka, Joannem Bosculum, Albertum Kapturek comparatus
    • 1742-1795, Księga wójtowska i ławnicza
    • 1586-1621, Fragmenty ksiąg wójtowskich
    • 1621-1693, Acta advocatialia obligationum oppidi Plessow
    • 1691-1697, Protocollus seu liber variarum actionum per famatum Adalbertum Molewicz advocatum comparatus anno 1691
    • 1695-1697, Fragment księgi wójtowskiej
    • 1701-1708, Protocollon officii advocatialis Plesseviensis per spectabilem et famatum Adamum Laskoski advocatum Plesseviensem comparatum in anno Domini 1707
    • 1703-1716, Liber actorum variorum per spectabilem et famatum Adamum Laskoski protunc advocatum Plesseviensem comparatus anno 1703
    • 1717-1724, Księga wójtowska i radziecka
    • 1731-1734, Liber actorum oppidi Plessew. Księga wójtowska i radziecka
    • 1734-1739, Liber actorum variorum transactionum, protestationum, obductionum et aliarum rerum comparatus anno 1734. Księga wójtowska i radziecka
    • 1739-1744, Liber actorum comparatus per famatum ac spectabilem dominum Joannem Florek advocatum Plesseviensem anno 1740
    • 1744-1749, Liber actorum et transactionum variarum comparatus per famatum Joannem Sarnowicz advocatum anno 1744, 21 VII Księga wójtowska i radziecka
    • 1749-1775, Liber decret[orum]. Księga wójtowska i radziecka
    • 1769-1804, Liber inscriptionum, obligationum, submissionum, testamentorum et variarum transactionum oblatarum per spectabilem et famatum Joannem Szopniewski pro tunc advocatum Pleszoviensem comparatus anno Domini 1769
    • 1775-1789, Liber actorum et variarum transactionum comparatus per famatum Joannem Szopniewski advocatum Plesseviensem, anno Domini 1775
    • 1789-1794, Liber actorum et variarum transactionum per famatum ac spectabilem Stanislaum Kozłowicz advocatum Plesseviensem, sub notariatu domini Antonii Zarnowski comparatus die 21 mensis ianuarii 1789
    • 1791-1805, Protocollum von Verkauffung der Häuser und Gründe auf der Maline von 1791. Księga sołtysia protokołów transakcji wsi Malina
    • 1688, Odpis uniwersału poborcy województwa poznańskiego Andrzeja Czackiego, określającego wysokość podatków i sposób ich płacenia przez miasta i wsie według uchwały sejmiku średzkiego z 17 V 1688 – wyst. w Poznaniu, 7 VI 1688
    • 1800, 1804, Zapisy uposażeniowe na kościół pleszewski