Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Prace Antoniego Czubińskiego

Publication structure:
 • Prace Antoniego Czubińskiego
  • Bataliony Chłopskie i wieś wielkopolska w walce z hitlerowskim okupantem 1939-1945. Materiały z sympozjum zorganizowanego w Poznaniu dnia 21 kwietnia 1983 r.
  • Centrolew. Kształtowanie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej w Polsce w latach 1926-1930
  • Die Novemberrevolution in Deutschland und die polnische Frage
  • Dzieje najnowsze Polski : Polska Ludowa (1944-1989)
  • Dzieje najnowsze Polski. Do roku 1945
  • Dzieje Niemiec. Zarys koncepcji ogólnej
  • Historiografia Powstania Wielkopolskiego (1918-1919)
  • Historische Voraussetzungen für die Entstehung der Kommunistischen Partei Polens
  • Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej : praca zbiorowa. T. 1, Lata 1918-1928
  • Komunistyczna Partia Polski : (1918-1938) : zarys historii
  • Kraj Rad. Lata zmagań i zwycięstw
  • Lewica Niemiecka w walce z dyktaturą hitlerowską 1933-1945
  • Miejsce i rola Józefa Piłsudskiego i obozu piłsudczykowskiego w odbudowie i rozwoju odrodzonego państwa polskiego (na marginesie nowych publikacji Andrzeja Garlickiego)
  • Miejsce Polski w niemieckich planach aneksji i podbojów (1914-1945)
  • Między Niemcami a Rosją. Społeczeństwo polskie w walce o przetrwanie i zachowanie niezależności państwowej w XIX i XX w. Rozprawy i studia
  • Najnowsze dzieje Polski 1914-1983
  • Polska i Polacy po II wojnie światowej : (1945-1989)
  • Polska Odrodzona. Społeczne i polityczne aspekty rozwoju odrodzonego państwa polskiego. Rozprawy i studia
  • Postępowo - rewolucyjne i narodowo - wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski
  • Powstanie 1863 -1864 roku we wschodniej Wielkopolsce
  • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : geneza, charakter, znaczenie
  • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza - charakter - znaczenie
  • Poznań - czerwiec 1956-1981
  • Problematyka Prus jako przedmiot zainteresowań badawczych historiografii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
  • Przewrót majowy 1926 r. w ocenie przedstawicieli dyplomatycznych Rzeszy Niemieckiej
  • Przewrót majowy 1926 roku
  • Revolution oder Reform in Mitteleuropa im XX Jahrhundert
  • Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-1921
  • Rola powstania wielkopolskiego w walce narodu polskiego o powstrzymanie niemieckiego "parcia na wschód"
  • Rola Wielkopolski i Poznania w rozwoju polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w zaborze pruskim oraz w kształtowaniu zachodnich i północnych granic odrodzonego państwa polskiego (1918-1921)
  • Rola Wielkopolski w rozwoju polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego na Śląsku w latach 1918-1921
  • Ruch robotniczy we wschodnich powiatach Wielkopolski w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939)
  • Rusko-polská válka v letach 1918-1921 : první sovetský útok na Evropu
  • Spory o II Rzeczpospolitą
  • Stanowisko emigracji niemieckiej wobec podstawowych problemów politycznych w latach 1941-1944
  • Stanowisko socjaldemokracji niemieckiej wobec polityki kolonialnej II Rzeszy w latach 1876-1914
  • Stronnictwo Demokratyczne (1937-1989). Zarys dziejów
  • Studia ostatnie
  • Układ Zgorzelecki
  • Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921
  • Wewnętrzne i zewnętrzne przesłanki odbudowy niepodległego państwa polskiego (1918-1921)
  • Węzłowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej (1847-1993)
  • Wybrane problemy historii Niemiec XIX i XX wieku
  • Wybrane problemy z dziejów polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego
  • Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej
  • Znaczenie odbudowy niepodległego państwa dla narodu polskiego
  • Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. T. 1, Organizacja i rozwój uczelni od listopada 1918 roku do inauguracji w maju 1919 roku