Directory


 1. Adresowa książka parafialna; Cz.1 (rzeczowa) 1932
 2. Adress - und Geschaefts - Handbuch der Stadt Posen 1879
 3. Adress - und Geschaefts - Handbuch der Stadt Posen. 1885
 4. Adress- und Geschäfts- Handbuch der Stadt Posen. 1886
 5. Adress- und Geschäfts- Handbuch der Stadt Posen. 1887
 6. Adress - Buch der Provinzial - haupt und Residenzstadt Posen. 1911 Beilagen : Inserate erster Firmen - Plan von Posen und Umgegend - Plan des Stadttheaters - Plan des polnischen Theaters - Führer durch Posen und Umgegend
 7. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1912
 8. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1913
 9. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1914
 10. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1916
 11. Adress - Buch der Residenzstadt Posen 1917
 12. Adress - Kalender der Stadt Nakel; nebst einem Inseraten Anhang (Nakło)1902
 13. Adress - und Geschaefts - Handbuch der Stadt Posen. 1892
 14. Adress - und Geschäfts - Handbuch der Landeshauptstadt Lemberg (Lwów)
 15. Adressbuch der Provinzial - Hauptstadt Posen für das Jahr 1901
 16. Adressbuch der Provinzial - Hauptstadt Posen für das Jahr 1902
 17. Adressbuch der Provinzial - Hauptstadt Posen für das Jahr 1903
 18. Adressbuch der Provinzial - Hauptstadt Posen sowie der Vororte Jersitz, St. Lazarus und Wilda 1900
 19. Adressbuch der Provinzial Hauptstadt Posen 1904
 20. Adressbuch der Provinzial Hauptstadt Posen 1905
 21. Adressbuch der Provinzial Hauptstadt Posen 1906
 22. Adressbuch der Provinzialhauptstadt Posen 1907
 23. Adressbuch der Provinzialhauptstadt Posen 1908
 24. Adressbuch der Provinzialhauptstadt Posen 1910
 25. Adressbuch der Stadt Gnesen 1903-1904; nebst Einwohner - Verzeichnis der Staedte Kletzko und Witkowo sowie der laendlichen Ortschaften der Kreises Gnesen (Gniezno, Kłecko, Witkowo)
 26. Adressbuch der Stadt Ostrowo mit den Nachbarorten Adelnau, Raschkow und Neu-Skalmierschuetz (Odolanów, Raszków, Nowe Skalmierzyce) 1912
 27. Adressbuch der Stadt Posen sowie der Vororte Bartholdshof, Jersitz, St. Lazarus und Wilda. 1898
 28. Adressbuch der Stadt Posen sowie der Vororte Jersitz, St. Lazarus und Wilda. 1899 Beilagen : Inserate ersten Firmen - Plan des Stadtteaters - Plan des polnischen Theaters - Plan von Posen und Umgegend bis auf die Neuzeit verbessert - Plan von St. Lazarus. Führer durch Posen und beliebte Spaziergänge. 1899
 29. Adressbuch der Staedtischen Armen - Verwaltung von Posen 1885
 30. Adressbuch der Staedtischen Armen - Verwaltung von Posen 1886
 31. Adressbuch der Staedtischen Armen - Verwaltung von Posen 1890
 32. Adressbuch der Staedtischen Armen - Verwaltung von Posen 1914
 33. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen aufwärts...
 34. Adressbuch fuer die Stadt Posen 1872; Erster Theil: Wohnungs-Anzeiger; Zweiter Theil: Geschaefts-Handbuch
 35. Adressbuch für die Offiziere und Zivilbeamten sowie die Militär - und Kaiserlichen und Königlichen Zivil - Behörden in der Residenz und Provinzialhauptstadt Posen 1912
 36. Adressbuch für die Stadt Posen Nach den amtlichen Materialen der Volkszählung vom 1. December 1875 zusammengestellt und im Einwohner-Melde-Amt revidirt
 37. Adress-Kalender für die Provinzial Haupt-Stadt Posen auf das Jahr 1835: sämmtlicher Militair- und Civil-Behörden, Geistlichen- und Schulstände, Kaufleute, Künstler u. s. w., so wie ein alphabethisches Namens-Verzeichniss, nebst Wohnungs-Anzeiger
 38. Album przemysłu i handlu Wielkopolski, Prus i Śląska. 1906. Zeszyt 1
 39. Almanach Leśny: rocznik personalny Administracji Lasów Państwowych. 1933.
 40. Almanach Szlachecki. Genealogia Polskich Rodzin Szlacheckich. 1939.
 41. Armee-Verordnungsblatt. Verlustliste 1914-1918 (wykazy poległych, rannych i zaginionych żołnierzy Armii Pruskiej w latach 1914-1918) .
 42. Cechy miasta Pleszew 1630-1945 (spisy nazwisk mistrzów, czeladników, uczniów. Statuty cechowe, protokoły posiedzeń cechów, Wpisy czeladników do komisji egzaminacyjnej, Ugody o wyuczenie, Księgi do zapisu uczniów, Listy członków cechów, Książki terminatorów i wyzwoleńców)
 43. Deutsch-polnisches Verzeichnis Postaemter und Postagenturen der Wojwodschaften Poznań und Pomorze (Posen und Pommerellen)
 44. Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem 1912
 45. Dzieje Nowegomiasta n. Wartą i jego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z okazji trzechsetlecia Bractwa; 1637-1937
 46. Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego 1927-1948 - wykazy nazwisk nauczycieli, inspektorów szkolnych, mianowania, przesunięcia służbowe, konkursy, nabytki biblioteki pedagogicznej, przepisy
 47. Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archidioecesis Posnaniensis pro Anno Domini ... (spisy duchowieństwa)1903-1922
 48. Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich 1895
 49. Gniezno - Przewodnik po Wystawie Rolniczo - Przemysłowo - Rzemieślniczej w Gnieźnie 1925. Adresy producentów, handlowców i hodowców bydła, trzody chlewnej, gołębi i królików z całego kraju
 50. Gueter - Adressbuch der Provinz Posen (wykaz majątków ziemskich 1907 r. w poznańskiem i bydgoskiem - wielkość, struktura rolna, właściciele)
 51. Handbuch fuer den Kreis Schubin (Szubin) 1912
 52. Kalendarz Lwowskiego Towarzystwa Ratunkowego na rok 1914 (nazwiska i adresy lekarzy, aptekarzy, urzędników państwowych, adwokatów, spisy ulic Lwowa, instytucji użyteczności publicznej, kościołów, klasztorów, szkół, stowarzyszeń, czasopism, bibliotek, koncesjonowanych rzemieślników)
 53. Kalendarz Wiadomości Filmowych 1933-1934 (wykazy tytułów filmów wyświetlanych w polskich kinach, lista kin w Polsce z podaniem wielkości i adresu; spisy z adresami: scenarzystów, reżyserów, operatorów, krytyków filmowych i publicystów)
 54. Kalendarzyk Paryski na rok 1877 zawierający wykazy adresów polskich w Paryżu i Francyi firm i domów handlowych i przemysłowych zakładów przemysłowych i rękodzielniczych osób oddających się rzemiosłom, zawodom publicznym, liberalnym itp. Instytucyi i Stowarzyszeń dobroczynnych, ekonomicznych i naukowych polskich w Paryżu
 55. Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich
 56. Katalog XII. Wszechpolskiego Pokazu Gołębi Pocztowych połączonego z Pokazem Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w Poznaniu 1939 (Spis wystawców wraz z adresami)
 57. Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie...
 58. Książka Adresowa Handlu i Przemysłu Polskiego w obrębie niemieckiego państwa obejmująca adresy fabrykantów, kupców i samodzielnych rzemieślników jako też lekarzy, adwokatów i inżynierów Polaków, banków ludowych, kas pożyczkowych, towarzystw przemysłowych, kółek rolniczych itp. R.I 1896-1897
 59. Książka adresowa miasta Ostrowa 1927/28
 60. Księga adresowa miasta Ostrowa 1938
 61. Książka adresowa miasta stołecznego Poznania; Telephone directory address-book (business and residential) 1923
 62. Książka adresowa miasta stołecznego Poznania 1926
 63. Książka adresowa miasta Torunia 1936
 64. Księga adresowa i informacyjna miasta Torunia 1932
 65. Książka adresowa opieki nad ubogimi stołecznego miasta Poznania
 66. Książka adresowa przemysłu, handlu i rzemiosła miasta Poznania
 67. Księga adresowa dla handlu – przemysłu - rzemiosła stoł. M. Poznania zawierająca alfabetyczny spis adresów wszelkich przedsiębiorstw handlowych przemysłowych oraz warsztatów rzemieślniczych
 68. Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego
 69. Księga adresowa miasta Leszna
 70. Księga adresowa miasta stołecznego Poznania na rok 1930...
 71. Księga adresowa miasta stołecznego Poznania na rok 1933
 72. Księga Adresowa Polski ( wraz z w. m. Gdańskiem ) dla handlu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27
 73. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928
 74. Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930
 75. Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1909
 76. Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskiem na rok 1904
 77. Księga adresowa przemysłu galicyjskiego
 78. Księga adresowa przemysłu, handlu i rzemiosła zachodniej Polski (Wielkopolski, Pomorza, Śląska i w. m. Gdańska) 1925
 79. Księga adresowa wszystkich miejscowości w Wielkim Księstwie Poznańskiem
 80. Księga kupiectwa i przemysłu polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskiem 1908
 81. Księga Pamiątkowa 25-lecia Towarzystwa Samodzielnych Kupców w Wągrowcu
 82. Lista członków Płockiego Towarzystwa Racjonalnego Polowania w dniu 1 czerwca 1928 r.
 83. Mała książka adresowa; spis urzędów - instytucyi, przedsiębiorstw handlowych i warsztatów rzemieślniczych w Poznaniu 1946
 84. Materiały genealogiczne wielkopolskich rodzin nieszlacheckich XVI-XX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk)
 85. Nazwy ulic w Poznaniu z planem Wielkiego Poznania 1926
 86. Osoby zamordowane przez nacjonalistów ukraińskich w pow. Przemyślany w latach 1939-1945
 87. Pamiętnik Wystawy Przemysłowej w Poznaniu z roku 1908 (Spis wystawców)
 88. Podręcznik statystyczno - adresowy większej własności polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskiem i Prusach Zachodnich. Spis duchowieństwa. 1890.
 89. Pomoc lekarska: dokładny spis lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, akuszerek m. Wilna z oznaczeniem miejsca zamieszkania, specjalności i godzin przyjęć 1925
 90. Rocznik Kółek Rolniczo-Włościańskich w Wielkiem Księstwie Poznańskiem 1877 - 1913 (spisy członków kółek)
 91. Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej
 92. Roczniki Administracyi Leśnej Rządowej Królestwa Polskiego 1828-1849 (listy nazwisk osób zatrudnionych w administracji leśnej, zmarłych funkcjonariuszy, zwolnionych, emerytowanych, praktykantów - gubernie kielecka, augustowska, podlaska, mazowiecka, płocka, lubelska, kaliska, sandomierska)
 93. Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk)
 94. Rody ziem pruskich
 95. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych
 96. Skorowidz polskiego przemysłu i handlu hurtownego 1912r.
 97. Skorowidz W. Ks. Poznańskiego, niezbędny dla każdego podręcznik obejmujący zupełny i dokładny spis wszystkich, w księdze pocztowej wykazanych blizko 7000 miejscowości z podaniem także nazw urzędowych, parafii, poczty, ludności miast, liczby parafian i właścicieli Polaków 1909
 98. Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych; Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie
 99. Spis abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi
 100. Spis abonentów telefonów m. st. Poznania z uwzględnieniem branż i zawodów 1939
 101. Spis adwokatów i sądów w obwodzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu według stanu w dniu 31 października 1932 roku
 102. Spis adwokatów i sądów w obwodzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu według stanu w dniu 30 września 1935 roku
 103. Spis adwokatów i sądów w obwodzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu według stanu w dniu 1 kwietnia 1939 roku
 104. Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej 1926
 105. Spis członków i delegatów Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego wedle powiatów. Lwów 1914
 106. Spis członków Związku Ekonomistów oraz doktorów i magistrów nauk ekonomiczno - politycznych Uniwersytetu Poznańskiego 1919 – 1933
 107. Spis inżynierów elektryków polskich 1936
 108. Spis lekarzy: członków Wielkopolskiego Związku Lekarzy; Okręg Wielkopolski Związku Lekarzy Państwa Polskiego 1939 r.
 109. Spis lekarzy, członków Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Okrąg Wielkopolski
 110. Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej 1931 r.
 111. Spis miejscowości (osiedli, wsi, kolonij, osad, folwarków i t. p.) powiatu kępińskiego 1935 r.
 112. Spis miejscowości województwa poznańskiego z wyszczególnieniem gromady, gminy,powiatu, poczty, najbliższej stacji kolejowej i sądu, alfabetyczny spis ulic miasta Poznania i wykaz okręgów, dzielnic i obwodów administracyjnych miasta Poznania, administracyjny podział województwa poznańskiego z podaniem władz, urzędów, instytucji, przedsiębiorstw, wolnych zawodów itp. 1948 r.
 113. Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych 1924 r.
 114. Spis nazwisk szlachty polskiej
 115. Spis rycerstwa powiatu Wizkiego i Wąsoskiego, które uczestniczyło w wyprawie wołoskiej 1497 r.
 116. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiéj informacyi o dowodach szlachectwa
 117. Spis uczestników sieci telefonicznych okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy: stan z dniem 1-go listopada 1920.
 118. Spis ulic miasta Poznania 1920
 119. Spis urzędników i funkcjonarjuszów niższych Województwa Poznańskiego z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych według stanu w dniu 31-go grudnia 1929 r.
 120. Spis urzędów i instytucji państwowych Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie materjałów Biura Usprawnienia Administracji Prezydjum Rady Ministrów
 121. Spis urzędów oraz instytucyj w Poznaniu 1945 (m.in. Urząd Wojewódzki, Zarząd Miejski, Opieka Społeczna, Lecznictwo (spisy lekarzy, dentystów i aptekarzy), Urzędy Skarbowe, PCK, spisy adwokatów)
 122. Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu z 32 rycinami (nazwiska właścicieli ziemskich)
 123. Spis wszystkich miejscowości województwa poznańskiego z wyszczególnieniem gminy, parafji Kościoła Rzym.- Katolickiego i Ewangelickiego, wójtostwa, powiatu, sądu, Urzędu Stanu Cywilnego, najbliższej stacji kolejowej i poczty 1933
 124. Spis wszystkich miejscowości Województwa Poznańskiego z wyszczególnieniem powiatu, sądu, komisarjatu, stacji kolejowej, poczty i odległości do najbliższej stacji kolejowej i poczty. Polityczny podział Województwa Poznańskiego z podaniem władz i urzędów 1925
 125. Spółki Akcyjne w Polsce w latach 20.
 126. Świrz. Wykaz dzieci ochrzczonych w parafii świrskiej w latach 1776-1904
 127. Targi Międzynarodowe w Poznaniu 30 kwiecień - 7 maj 1939. Katalog Oficjalny. (Spis wystawców).
 128. Urzędowy spis abonentów sieci telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu 1924
 129. Urzędowy spis abonentów sieci telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu 1926-27
 130. Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej 1924/25
 131. Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej 1931
 132. Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społecznych,ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny 1939
 133. Wohnungs-Anzeiger für die Provinzial-Haupt-Stadt Posen: für das Jahr 1844 ; mit einem Stadtplane; zusammengestellt und alphabetisch geordnet von Valentini, Königlichem int. Polizei-Inspector
 134. Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867
 135. Wykaz nekrologów zamieszczanych w prasie wielkopolskiej w okresie międzywojennym
 136. Wykaz poległych i zmarłych uczestników ruchu niepodległościowego młodzieży narodowej (członków Związku Młodzieży Polskiej - "Zet", Organizacji "Przyszłość" - "Pet" i innych stopni organizacyjnych w okresie lat 1886-1936)
 137. Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738 - 1821
 138. Zjazd byłych wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Gnieźnie 1863-1938; wspomnienia. (Spisy absolwentów i nauczycieli)
 139. Złota Księga ziemiaństwa polskiego poświęcona kulturze i wytwórczości rolnej. Wielkopolska.

This page uses 'cookies'. More information